Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, uwzględniając ich ubiór, uwzględniając ich ubiór, uwzględniając ich ubiór. uwzględniając ich ubiór, nie umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami. umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami. umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, umiejscowieniem różnych budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca. rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca. z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy. z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy.

2 Cele kształcenia Opis ludzi opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie. Unit 1 Uczeń opisuje siebie i inne osoby, Uczeń opisuje siebie i inne opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd osoby, uwzględniając wygląd uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego zewnętrzny i jego zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz charakterystyczne cechy oraz charakterystyczne cechy ubranie, popełniając niewielkie ubranie, popełniając błędy oraz ubranie, nie błędy językowe, nie wpływające na stopniu Uczeń opisuje uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy oraz ubranie, popełniając błędy stopniu Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując grzecznościowe, nie Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując grzecznościowe i Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń wydaje polecenia i reaguje na polecenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie. wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie. wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając błędy stopniu wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając błędy stopniu rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne. rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne. z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając liczne błędy. z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst Uczeń pisze krótki tekst na Uczeń pisze krótki tekst na Uczeń pisze krótki tekst na Uczeń pisze krótki tekst na

3 Tworzenie tekstu na temat ubrań noszonych przez różne osoby. temat ubrań noszonych przez różne osoby, nie błędów i stosując właściwą formę i styl temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy stopniu temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy stopniu nie Cele kształcenia Opis zwierząt opisuje różne zwierzęta i ich cechy. Unit 2 Uczeń opisuje różne zwierzęta i Uczeń opisuje różne zwierzęta opisuje różne zwierzęta i ich cechy,, stosując w miarę i ich cechy, stosując ich cechy, stosując różnorodne, podstawowe, różnorodne przymiotniki, nie Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy,popełniając błędy stopniu Porównywanie porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników. porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, nie Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, różnymi warunkami pogodowymi. różnymi warunkami pogodowymi. różnymi warunkami pogodowymi, popełniając drobne błędy różnymi warunkami pogodowymi, popełniając różnymi warunkami pogodowymi,

4 rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as. rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as. z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając liczne błędy. z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed rzeczownikami w zdaniu, konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji. Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, stosując w miarę właściwą Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, nie Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zwierząt oraz musicali. wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zwierząt oraz musicali, nie temat różnych zwierząt oraz musicali, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na temat różnych zwierząt oraz musicali, popełniając błędy stopniu temat różnych zwierząt oraz musicali, popełniając błędy stopniu Cele kształcenia ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem. Unit 3 ulubionym i najmniej lubianym ulubionym i najmniej lubianym ulubionym i najmniej jedzeniem, popełniając drobne jedzeniem, popełniając błędy lubianym jedzeniem. błędy językowe, nie wpływające ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, popełniając błędy

5 na stopniu stopniu rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are. rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are. z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając liczne błędy. z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie. Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując grzecznościowe, nie Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując grzecznościowe i popełniając Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, popełniając błędy stopniu Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i pozytywną lub negatywną odpowiedź na zaproszenie, popełniając błędy stopniu nie Cele kształcenia Opis czynności Unit 4 Uczeń opisuje wydarzenia z Uczeń opisuje wydarzenia z Uczeń opisuje wydarzenia z opisuje wydarzenia z opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając przeszłości, popełniając błędy przeszłości, popełniając błędy

6 przeszłości. przeszłości, nie popełniając większych stopniu stopniu Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg,stosując położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem. Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg,stosując właściwe formy grzecznościowe, nie położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem. Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, stosując grzecznościowe i popełniając położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, popełniając drobne błędy Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, nie stosując właściwych form grzecznościowych położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because. rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because. z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając liczne błędy. z rozdziału 44, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu Uczeń pisze pocztówkę z wakacji. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na stosując w miarę właściwą Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając błędy stopniu Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając błędy stopniu nie

7 Cele kształcenia Opis miejsc Opis czynności opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia. Unit 5 Uczeń opisuje swój Uczeń opisuje swój opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając dom/mieszkanie, dom/mieszkanie, elementy jego wyposażenia, uwzględniając elementy jego uwzględniając elementy wyposażenia, popełniając jego wyposażenia, nie opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości. opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Opis ludzi Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując wydarzeniami z przeszłości. opisuje postacie z Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując grzecznościowe, nie wydarzeniami z przeszłości. opisuje postacie z książek, Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując grzecznościowe i wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając wydarzeniami z przeszłości, Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów Uczeń opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając wydarzeniami z przeszłości, Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów

8 książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych. filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych, nie telewizyjnych i/lub gier komputerowych, popełniając telewizyjnych i/lub gier komputerowych, popełniając telewizyjnych i/lub gier komputerowych, popełniając Tworzenie tekstu Wyrażanie opinii Uczeń w miarę bezbłędnie stosuje rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech). Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki. wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat historii o dziwnych stworach i potworach. rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech). Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, nie błędów i stosując właściwą formę i styl wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat historii o dziwnych stworach i potworach, nie popełniając większych z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, stosując w miarę właściwą temat historii o dziwnych stworach i potworach, z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając liczne błędy. Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. temat historii o dziwnych stworach i potworach, z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając bardzo liczne błędy. pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i temat historii o dziwnych stworach i potworach,

9 Cele kształcenia Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, stosując Unit 6 Uczeń kupuje bilet i Uczeń kupuje bilet i uzyskuje uzyskuje potrzebne potrzebne informacje w kinie, informacje w kinie, udziela udziela rad, stosując właściwe rad, stosując grzecznościowe i formy grzecznościowe, nie Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne informacje w kinie, udziela rad, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp. rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu. seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp. rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu. seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając liczne błędy. seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając błędy stopniu z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego. Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, nie Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia wyraża i uzasadnia swoją temat różnych gatunków temat różnych gatunków temat różnych gatunków

10 swoją opinię na temat różnych gatunków filmowych. opinię na temat różnych gatunków filmowych, nie filmowych, popełniając filmowych, popełniając błędy stopniu filmowych, popełniając błędy stopniu Cele kształcenia Opis planów i zamierzeń Tworzenie tekstu Uczeń kupuje różne towary w sklepie, składa propozycje i obietnice, podejmuje decyzje, przeprasza, stosując Unit 7 Uczeń kupuje różne towary Uczeń kupuje różne towary w Uczeń kupuje różne towary w w sklepie, składa sklepie, składa propozycje i sklepie, składa propozycje i propozycje i obietnice, obietnice, podejmuje decyzje, obietnice, podejmuje decyzje, podejmuje decyzje, przeprasza, stosując właściwe przeprasza, stosując częściowo przeprasza, stosując formy grzecznościowe i odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając grzecznościowe, nie wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu. rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, nie rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, popełniając drobne błędy z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla Uczeń kupuje różne towary w sklepie, składa propozycje i obietnice, podejmuje decyzje, przeprasza, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum handlowego i dla

11 handlowego i dla piekarni. dla piekarni, nie błędów i stosując właściwą formę i styl piekarni, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na stosując w miarę właściwą piekarni, popełniając błędy stopniu piekarni, popełniając błędy stopniu nie Cele kształcenia Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość. Unit 8 Uczeń opisuje czynności i Uczeń opisuje czynności i opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej wydarzenia z niedalekiej wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na przeszłości, mające wpływ na przeszłości, mające wpływ teraźniejszość, popełniając teraźniejszość, popełniając na teraźniejszość, nie Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, nieregularne. Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując grzecznościowe, nie rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, nieregularne. Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując grzecznościowe i popełniając z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, nieregularne, popełniając Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, nieregularne, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość, popełniając błędy stopniu Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, nieregularne, popełniając bardzo liczne błędy.

12 Tworzenie tekstu Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu. Uczeń pisze wiadomość e- mail z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, nie

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI I półrocze ocena śródroczna UNIT WELCOME Opis ludzi Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 UNIT 1 rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Rozkład materiału

Steps in English 3 Rozkład materiału Steps in English 3 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WELCOME LEKCJA 1-3 Lekcja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Dział Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Cele szczegółowe UCZEŃ: Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): 1. All about me w zakresie PODSTAWOWYM dane personalne, kraje

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik : New Oxford gimnazjum Expert podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : New Voices 2. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Podręcznik : New Voices 2 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo