English Plus 1 Kryteria oceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "English Plus 1 Kryteria oceny"

Transkrypt

1 English Plus 1 Kryteria oceny Poziom III.0 (dla kl. I i pierwszego okresu klasy II) STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis miejsc Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie, stosując różne przymiotniki, nie popełniając Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, nie popełniając Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie, stosując różne przymiotniki popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie, zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, uwzględniając położenie różnych przedmiotów znajdujących się w klasie, zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane przymiotniki, popełniając błędy Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, nie popełniając Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, popełniając błędy Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując często używane przymiotniki i uwzględniając ich położenie, popełniając błędy Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z położeniem związane z położeniem różnych różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, opinią na wskazane przedmiotów do osób, opinią na tematy. wskazane tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie związane z położeniem różnych przedmiotów, przynależnością przedmiotów do osób, opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be. rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, popełniając nieliczne błędy. rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, popełniając liczne błędy. rozdziału Starter, przyimki miejsca, formę dzierżawczą s, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wiek, pochodzenia zainteresowania, stan posiadania różnych osób, przedstawia siebie, nie popełniając Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wiek, pochodzenia zainteresowania, stan posiadania różnych osób, przedstawia siebie, Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wiek, pochodzenia zainteresowania, stan posiadania różnych osób, przedstawia siebie, popełniając błędy Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wiek, pochodzenia zainteresowania, stan posiadania różnych osób, przedstawia siebie, popełniając błędy Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z zainteresowaniami i upodobaniami, opinią na wskazane tematy. związane z zainteresowaniami i upodobaniami, opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z zainteresowaniami i upodobaniami, opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie związane z zainteresowaniami i upodobaniami, opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przyimki about, of, by, zaimki pytające, zaimki wskazujące. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przyimki about, of, by, zaimki pytające, zaimki wskazujące, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przyimki about, of, by, zaimki pytające, zaimki wskazujące, popełniając liczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, przyimki about, of, by, zaimki pytające, zaimki wskazujące, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje siebie oraz tworzy opis swojego rodzeństwa lub przyjaciela, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje siebie oraz tworzy opis swojego rodzeństwa lub przyjaciela, popełniając wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje siebie oraz tworzy opis swojego rodzeństwa lub przyjaciela, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje siebie oraz tworzy opis swojego rodzeństwa lub przyjaciela, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, stosując podstawowe słownictwo, zrozumienie Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, zrozumienie Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje różne Uczeń porównuje różne miasta, miasta, nie popełniając Uczeń porównuje różne miasta, zrozumienie Uczeń porównuje różne miasta, popełniając błędy Uczeń pyta i udziela informacji związanej z podróżowaniem, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta i udziela informacji związanej Uczeń pyta i udziela informacji związanej z Uczeń pyta i udziela informacji związanej z z podróżowaniem, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając podróżowaniem, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, podróżowaniem, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy wpływające na zrozumienie zrozumienie Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc oraz opinią na wskazane tematy. związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie związane z różnymi miejscami, środkami transportu, dojazdem do różnych miejsc oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału 2, liczbę mnogą rzeczowników, konstrukcję There is/there are + a, an, some, any, przymiotniki w stopniu wyższym, przymiotniki. rozdziału 2, liczbę mnogą rzeczowników, konstrukcję There is/there are + a, an, some, any, przymiotniki w stopniu wyższym, przymiotniki, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2, liczbę mnogą rzeczowników, konstrukcję There is/there are + a, an, some, any, przymiotniki w stopniu wyższym, przymiotniki, popełniając liczne błędy. rozdziału 2, liczbę mnogą rzeczowników, konstrukcję There is/there are + a, an, some, any, przymiotniki w stopniu wyższym, przymiotniki, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje idealne miejsce do mieszkania, wybrane miasto, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje idealne miejsce do mieszkania, wybrane miasto, popełniając wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń opisuje idealne miejsce do mieszkania, wybrane miasto, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń opisuje idealne miejsce do mieszkania, wybrane miasto, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii uzasadnia swoją opinię na temat różnych miejsc i budynków, nie popełniając różnych miejsc i budynków, popełniając wpływające na zrozumienie różnych miejsc i budynków, popełniając błędy różnych miejsc i budynków, popełniając błędy English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, nie popełniając Uczeń opisuje rutynowe czynności i Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, popełniając niewielkie błędy wydarzenia, popełniając błędy językowe, zrozumienie właściwe zrozumienie Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z popularnymi związane z popularnymi językami, językami, ciekawymi krajami i ciekawymi krajami i narodowościami, narodowościami, preferencjami, opinią na preferencjami, opinią na wskazane wskazane tematy. tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z popularnymi językami, ciekawymi krajami i narodowościami, preferencjami, opinią na wskazane tematy, zrozumienie związane z popularnymi językami, ciekawymi krajami i narodowościami, preferencjami, opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, przysłówki częstotliwości, liczbę mnogą rzeczowników, znaki interpunkcyjne. rozdziału 3, czas present simple, przysłówki częstotliwości, liczbę mnogą rzeczowników, znaki interpunkcyjne, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, przysłówki częstotliwości, liczbę mnogą rzeczowników, znaki interpunkcyjne, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, przysłówki częstotliwości, liczbę mnogą rzeczowników, znaki interpunkcyjne, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze raport na temat swojego kraju i języka, list na temat kursu językowego, na którym przebywa, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze raport na temat swojego kraju i języka, list na temat kursu językowego, na którym przebywa, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą UNIT 4 Uczeń pisze raport na temat swojego kraju i języka, list na temat kursu językowego, na którym przebywa, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze raport na temat swojego kraju i języka, list na temat kursu językowego, na którym przebywa, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis przyrody Uczeń w sposób płynny opisuje zwierzęta, ich wygląd i umiejętności, zagrożenia ich dotyczące, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje zwierzęta, ich wygląd i umiejętności, zagrożenia ich dotyczące, Uczeń opisuje zwierzęta, ich wygląd i umiejętności, zagrożenia ich dotyczące, zrozumienie Uczeń opisuje zwierzęta, ich wygląd i umiejętności, zagrożenia ich dotyczące, zrozumienie Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, zachowania zwierząt oraz czynności wykonywane rutynowo, nie popełniając Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, zachowania zwierząt oraz czynności wykonywane rutynowo, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, zachowania zwierząt oraz czynności wykonywane rutynowo, zrozumienie Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, zachowania zwierząt oraz czynności wykonywane rutynowo, zrozumienie English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 Uzyskiwanie informacji Uczeń rozmawia przez telefon z kolega/koleżanką, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając prosi o informacje związane ze zwierzętami, preferencjami dotyczącymi zwierząt oraz opinią na wskazane tematy. Uczeń rozmawia przez telefon z kolega/koleżanką, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając wpływające na zrozumienie związane ze zwierzętami, preferencjami dotyczącymi zwierząt oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie Uczeń rozmawia przez telefon z kolega/koleżanką, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie związane ze zwierzętami, preferencjami dotyczącymi zwierząt oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy Uczeń rozmawia przez telefon z kolega/koleżanką, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy związane ze zwierzętami, preferencjami dotyczącymi zwierząt oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, because. rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, because, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, because, popełniając liczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, czas present continuous, because, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze artykuł na temat niedźwiedzi Uczeń pisze artykuł na temat polarnych, , w którym opisuje zdjęcie niedźwiedzi polarnych, , w którym z dziką przyrodą, nie popełniając opisuje zdjęcie z dziką przyrodą, większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze artykuł na temat niedźwiedzi polarnych, , w którym opisuje zdjęcie z dziką przyrodą, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze artykuł na temat niedźwiedzi polarnych, , w którym opisuje zdjęcie z dziką przyrodą, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii uzasadnia swoją opinię na temat zwierząt, ich ochrony, nie popełniając większych błędów. zwierząt, ich ochrony, popełniając wpływające na zrozumienie zwierząt, ich ochrony, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie zwierząt, ich ochrony, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie UNIT 5 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje niesmaczny posiłek, nie popełniając Uczeń opisuje niesmaczny posiłek, Uczeń opisuje niesmaczny posiłek, zrozumienie Uczeń opisuje niesmaczny posiłek, zrozumienie Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności wykonywane w szkole i po szkole, określając ich czas i częstotliwość, nie popełniając Uczeń opisuje czynności wykonywane w szkole i po szkole, określając ich czas i częstotliwość, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje czynności wykonywane w szkole i po szkole, określając ich czas i częstotliwość, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności wykonywane w szkole i po szkole, nie określając ich czasu i częstotliwości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, proponuje, przyjmuje i odrzuca zaproszenia na spotkania, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, proponuje, przyjmuje i odrzuca zaproszenia na spotkania, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, proponuje, przyjmuje i odrzuca zaproszenia na spotkania, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia, proponuje, przyjmuje i odrzuca zaproszenia na spotkania, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z wykonywaniem czynności w szkole i po szkole, planem lekcji, upodobaniami i zwyczajami dotyczącymi jedzenia. związane z wykonywaniem czynności w związane z wykonywaniem czynności w szkole i po szkole, planem lekcji, szkole i po szkole, planem lekcji, upodobaniami i zwyczajami dotyczącymi upodobaniami i zwyczajami dotyczącymi jedzenia, popełniając drobne błędy jedzenia, popełniając błędy językowe, zrozumienie właściwe zrozumienie związane z wykonywaniem czynności w szkole i po szkole, planem lekcji, upodobaniami i zwyczajami dotyczącymi jedzenia, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie słownictwo z rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much, many i a lot of. rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much, many i a lot of, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much, many i a lot of, popełniając liczne błędy. rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much, many i a lot of, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje swoją szkołę, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje swoją szkołę, popełniając wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje swoją szkołę, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje swoją szkołę, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii uzasadnia swoją opinię na temat szkół z internatem i swojej szkoły, nie popełniając szkół z internatem i swojej szkoły, popełniając wpływające na zrozumienie szkół z internatem i swojej szkoły, popełniając błędy szkół z internatem i swojej szkoły, popełniając błędy English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje różne zawody, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje różne zawody, Uczeń opisuje różne zawody, popełniając Uczeń opisuje różne zawody, popełniając błędy błędy Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje miasta i Uczeń porównuje miasta i fakty z fakty z przeszłości z teraźniejszością, nie przeszłości z teraźniejszością, popełniając Uczeń porównuje miasta i fakty z przeszłości z teraźniejszością, popełniając błędy Uczeń porównuje miasta i fakty z przeszłości z teraźniejszością, popełniając błędy Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z różnymi zawodami, wydarzeniami mającymi miejsce w przeszłości, opisem miejsc i miejscowości. związane z różnymi zawodami, wydarzeniami mającymi miejsce w przeszłości, opisem miejsc i miejscowości, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z różnymi zawodami, związane z różnymi zawodami, wydarzeniami mającymi miejsce w wydarzeniami mającymi miejsce w przeszłości, opisem miejsc i miejscowości, przeszłości, opisem miejsc i miejscowości, zrozumienie zrozumienie słownictwo z rozdziału 6, czas past simple, w tym czasownik to be i czasowniki regularne, There was/there were. rozdziału 6, czas past simple, w tym czasownik to be i czasowniki regularne, There was/there were l, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, czas past simple, w tym czasownik to be i czasowniki regularne, There was/there were, popełniając liczne błędy. rozdziału 6, czas past simple, w tym czasownik to be i czasowniki regularne, There was/there were, popełniając bardzo liczne błędy. Wyrażanie opinii Uczeń pisze artykuł, w którym opisuje miasto, pocztówkę, w której opisuje miejsce, w którym jest, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl uzasadnia swoją opinię na temat wad i zalet różnych zawodów, nie popełniając Uczeń pisze artykuł, w którym opisuje miasto, pocztówkę, w której opisuje miejsce, w którym jest, popełniając wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą wad i zalet różnych zawodów, popełniając wpływające na zrozumienie UNIT 7 Uczeń pisze artykuł, w którym opisuje miasto, pocztówkę, w której opisuje miejsce, w którym jest, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą wad i zalet różnych zawodów, popełniając błędy Uczeń pisze artykuł, w którym opisuje miasto, pocztówkę, w której opisuje miejsce, w którym jest, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. wad i zalet różnych zawodów, popełniając błędy English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd różnych osób, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje wygląd różnych osób, Uczeń opisuje wygląd różnych osób, zrozumienie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, zrozumienie Uczeń rozmawia o minionym weekendzie, opisując nudne i ciekawe wydarzenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń rozmawia o minionym weekendzie, opisując nudne i ciekawe wydarzenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń rozmawia o minionym weekendzie, opisując nudne i ciekawe wydarzenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń rozmawia o minionym weekendzie, opisując nudne i ciekawe wydarzenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z wydarzenia z przeszłości oraz swoje przeszłości oraz swoje doświadczenia, doświadczenia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, zrozumienie Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z związane z upodobaniami sportowymi, upodobaniami sportowymi, wydarzeniami i wydarzeniami i czynnościami z czynnościami z przeszłości. przeszłości, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z upodobaniami sportowymi, wydarzeniami i czynnościami z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z upodobaniami sportowymi, wydarzeniami i czynnościami z przeszłości, zrozumienie słownictwo z rozdziału 7, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, also. rozdziału 7, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, also, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 7, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, also, popełniając liczne błędy. rozdziału 7, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, also, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze biografię sportowca, opis centrum sportowego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze biografię sportowca, opis centrum sportowego, popełniając wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze biografię sportowca, opis centrum sportowego, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze biografię sportowca, opis centrum sportowego, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii uzasadnia swoją opinię na temat dyscyplin dyscyplin sportowych, gier sportowych, gier komputerowych, nie komputerowych, popełniając niewielkie popełniając błędy zrozumienie dyscyplin sportowych, gier komputerowych, popełniając błędy dyscyplin sportowych, gier komputerowych, zrozumienie UNIT 8 CEL KSZTAŁCENIA WG English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Opis zjawisk Uczeń w sposób płynny opisuje pogodę, nie popełniając Uczeń opisuje pogodę, popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje pogodę, popełniając błędy Uczeń opisuje pogodę, popełniając błędy Opis planów i zamierzeń Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące idealnych wakacji, najbliższego weekendu, nie popełniając Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości i uczuciami z nimi związanymi, planami i intencjami na przyszłość. Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące idealnych wakacji, najbliższego weekendu, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy zrozumienie związane z wydarzeniami z przeszłości i uczuciami z nimi związanymi, planami i intencjami na przyszłość, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące idealnych wakacji, najbliższego weekendu, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy związane z wydarzeniami z przeszłości i uczuciami z nimi związanymi, planami i intencjami na przyszłość, popełniając błędy Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące idealnych wakacji, najbliższego weekendu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy związane z wydarzeniami z przeszłości i uczuciami z nimi związanymi, planami i intencjami na przyszłość, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 8, czas past simple. will i won t, wyrażenie be going to, wyrażenia Why don t?, Let s, How about (doing)?. rozdziału 8, czas past simple. will i won t, wyrażenie be going to, wyrażenia Why don t?, Let s, How about (doing)?., popełniając nieliczne błędy. rozdziału 8, czas past simple. will i won t, wyrażenie be going to, wyrażenia Why don t?, Let s, How about (doing)?., popełniając liczne błędy. rozdziału 8, czas past simple. will i won t, wyrażenie be going to, wyrażenia Why don t?, Let s, How about (doing)?., popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze bloga na temat wyprawy, wiadomość , w której opisuje plany związane ze szkolna wycieczką, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze bloga na temat wyprawy, Uczeń pisze bloga na temat wyprawy, wiadomość , w której opisuje plany wiadomość , w której opisuje plany związane ze szkolna wycieczką, związane ze szkolna wycieczką, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze bloga na temat wyprawy, wiadomość , w której opisuje plany związane ze szkolna wycieczką, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 KRYTERIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: STARTER UNIT, UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3, UNIT 4, UNIT 5, UNIT 6, UNIT 7, UNIT 8 Uczeń: - w przypadku sprawdzianów obejmujących materiał z całego działu otrzymuje % punktów możliwych do zdobycia - może posiadać wiadomości i umiejętności wykraczające poza te określone w wymaganiach edukacyjnych - rozwiązuje bez pomocy nauczyciela zadania o dużym stopniu trudności - osiąga tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 English Plus 2 Kryteria oceny Poziom III.1 dla kl.1 oraz poziom III.0 dla kl.ii ( pierwszy okres) i kl. III STARTER UNIT Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje swoją szkołę, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy Opis ludzi Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny opisuje siebie, Uczeń opisuje siebie, udzielając udzielając podstawowych informacji na podstawowych informacji na swój temat, swój temat, nie popełniając większych błędów. prosi o informacje związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi. słownictwo z rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are. związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając drobne błędy zrozumienie rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, zrozumienie związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając błędy rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, zrozumienie związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając błędy rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

12 UNIT 1 Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, nie popełniając Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń pyta o opinie i wyraża swoje zdanie na temat różnych przedmiotów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego. związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie słownictwo z rozdziału 1, czas present rozdziału 1, czas present simple, simple, czasownik have/has got, czasownik have/has got, wyrażenia be wyrażenia be allowed to i be supposed to, allowed to i be supposed to, przysłówki przysłówki częstotliwości, zaimki częstotliwości, zaimki pytające, pytające. popełniając nieliczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając liczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze swój profil internetowy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze swój profil internetowy, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze swój profil internetowy, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze swój profil internetowy, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 12

13 UNIT 2 Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje różne domy, uwzględniając ich typi wyposażenie, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typi wyposażenie, stosując w miarę różnorodne słownictwo, Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typi wyposażenie, stosując ich typi wyposażenie, popełniając błędy podstawowe słownictwo, znacznym stopniu Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając błędy Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając błędy Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy. związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca. rozdziału 2, czas present simple, rozdziału 2 czas present simple, przysłówki przysłówki częstotliwości, czas present częstotliwości, czas present continuous, continuous, przyimki miejsca, popełniając przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. nieliczne błędy. rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość e- mail z wakacji, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 13

14 UNIT 3 Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości. związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, zrozumienie związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, zrozumienie słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 Opis przyrody Uczeń w sposób płynny opisuje krainy geograficzne, nie popełniając Uczeń opisuje krainy geograficzne, Uczeń opisuje krainy geograficzne, zrozumienie Uczeń opisuje krainy geograficzne, zrozumienie Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 14

15 Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy. związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as. rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając liczne błędy. rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 5 Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, nie popełniając Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, zrozumienie Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, zrozumienie Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, nie popełniając Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając błędy Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając błędy English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 15

16 Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t. rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w pytające z How?, przymiotniki w stopniu stopniu wyższym i najwyższym, wyższym i najwyższym, should/shouldn t i should/shouldn t i must/mustn t, must/mustn t, popełniając liczne błędy. popełniając nieliczne błędy. rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze biografię sławnej osoby, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze biografię sławnej osoby, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze biografię sławnej osoby, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze biografię sławnej osoby, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 6 Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje charakter i osobowość różnych osób, nie popełniając Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje charakter i osobowość Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając błędy językowe, różnych osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie właściwe zrozumienie Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, zrozumienie Uzyskiwanie informacji prosi o informacje związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy. związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody. rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając wyrazy nobody i everybody, popełniając liczne błędy. bardzo liczne błędy. English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 16

17 Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość e- mail, w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii uzasadnia swoją opinię na temat przyszłości, nie popełniając większych błędów. przyszłości, nie popełniając większych błędów, popełniając niewielkie błędy zrozumienie UNIT 7 przyszłości, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie przyszłości, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy językowe, które w zrozumienie Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, zrozumienie słownictwo z rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 17

18 Wyrażanie opinii uzasadnia swoją opinię na temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, nie popełniając większych błędów. popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, popełniając niewielkie błędy zrozumienie popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, zrozumienie popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, zrozumienie UNIT 8 Opis uczuć Uczeń w sposób płynny opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, nie popełniając Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, popełniając błędy Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, popełniając błędy Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, zrozumienie Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń pyta o możliwość udzielenia Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy pomocy i reaguje na takie pytania, stosując i reaguje na takie pytania, nie stosując częściowo odpowiednie formy właściwych form grzecznościowych grzecznościowe, popełniając błędy zrozumienie słownictwo z rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because. rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając liczne błędy. rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze wiadomość , w której Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, koszykówkę, ogłoszenie, informujące o ogłoszenie, informujące o atrakcjach atrakcjach wybranego miejsca, popełniając wybranego miejsca, popełniając błędy błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 18

19 KRYTERIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: STARTER UNIT, UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3, UNIT 4, UNIT 5, UNIT 6, UNIT 7, UNIT 8 Uczeń: - w przypadku sprawdzianów obejmujących materiał z całego działu otrzymuje % punktów możliwych do zdobycia - może posiadać wiadomości i umiejętności wykraczające poza te określone w wymaganiach edukacyjnych - rozwiązuje bez pomocy nauczyciela zadania o dużym stopniu trudności - osiąga tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 19

20 English Plus 3 Kryteria oceny Poziom III.1 dla kl.ii STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując różnorodne przymiotniki, nie popełniając Uczeń opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując różne przymiotniki, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., zrozumienie Uczeń opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., zrozumienie Rozumienie wypowiedzi językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania nie popełniając błędów językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. w rozdziale Starter i wykonuje zadania popełniając dużo błędów. w rozdziale Starter i wykonuje zadania popełniając bardzo dużo błędów Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, nie popełniając Uczeń opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, popełniając błędy Uzyskiwanie i udzielanie informacji prosi o informacje związane z rozkładem dnia. związane z rozkładem dnia, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie związane z rozkładem dnia, popełniając błędy związane z rozkładem dnia, popełniając błędy słownictwo z rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając nieliczne błędy. rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając liczne błędy. rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy. English Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 20

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016)

New English Zone 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) New English Zone 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z języka angielskiego (klasy 6.) (rok szkolny 2015/2016) Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I gimnazjum Język angielski Kryteria oceniania dla klasy I gimnazjum (grupa podstawowa) Kryteria oceniania obejmują zakres ocen od 2 do 5, nie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2015/2016 First Steps PODSTAWY językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa II LO New Matura Solutions Intermediate UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasami present simple, present continuous;

Bardziej szczegółowo

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie,

UNIT 1 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA. imię w odpowiedzi na pytanie o nie, Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa III Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web!

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2. Rozdział Starter: Join Discovery Web! WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1-A2 Znajomość środków Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter: Join

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: English Plus 2 Student's

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Angielski dla klasy I gimnazjum

Angielski dla klasy I gimnazjum Angielski dla klasy I gimnazjum Ocena dopuszczająca 1. przedstawić się, 2. liczyć do 20 3. przeliterować swoje imię i nazwisko 4. podać swój numer telefonu 5. odpowiedzieć na proste pytanie 1. proste pytania,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedmiotowy System Oceniania język angielski klasa III a LO, IV TI Oxford Excellence for matura New Exam Builder + New Exam Extender ROZDZIAŁ 1: SZKOŁA 1 o informacje związane z organizacją pracy w szkole,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP

Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP Evolution plus 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Umiejętności wg UNIT 1 Przeważnie poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika be i have got w czasie Present Simple;

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 PODRĘCZNIK : World Explorer 1 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy brak wymagań

Poziom podstawowy brak wymagań PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A1/A2 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia.06.2014 28..2014 Miejsce szkolenia ul. Słoneczna 32/9, 33-0 Tarnów / ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W KLASIE I (Podręcznik Francofolie Express 1) Unité 1/ Rozdział 1 czasowniki I grupy. wymienić zaimki osobowe. czasowniki I grupy. czasowniki avoir i être. osobowe.

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Kryteria oceny klasa IIc unit 1-6 Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 NOWEJ PODSTAWY Znajomość środków językowych słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE PLAN WYNIKOWY KL.IV SP STEPS IN ENGLISH 1 I SEMESTR NAUCZYCIEL: ANNA HEROK WELCOME TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A2/B1 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia 15.05.2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Wymagania edukacyjne dla klasy 4 SP do książki StepsForward 1 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak. Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA ROK 2014/2015, podręcznik Starland 2 Module 6 Our wonderful world Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY 1 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 4 Starter zwrotów z Modułu 0. wyrazów i zwrotów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.1 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 2; NOWA ERA Treści nauczania / temat rozdziału Starter! podstawowe (P) Uczeń: zna nazwy członków rodziny,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych

K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych K R Y T E R I A O C E N z języka niemieckiego w klasach gimnazjalnych opracowała: Anita Waluch Kamienna Góra, 18.05.2006 r. KLASA I Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: swoimi wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa 4. Rok szkolny 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Starter WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: Środki językowe Dobiera liczby do zapisu słownego. Dobiera

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH L5 Ile masz lat? L6 Koszulki piłkarzy w PRZYKŁADOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny

Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny Podręcznik: Le Nouveau Taxi 1 Klasa 1 (gr. FI/1) Jednostki 1-6 Kryteria oceny UNITE 1 - Rencontres słownictwo z Unitu 1 (liczby, narodowości, zwroty grzecznościowe); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony Plan wynikowy

Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony Plan wynikowy Oxford Matura Trainer Poziom rozszerzony Plan wynikowy ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 Przymiotniki opisujące charakter Idiomy i wyrażenia związane z sukcesem i porażką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KL. V SP WINNERS 1, 2. NAUCZYCIEL: ANNA HEROK UNIT 12 TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PLAN WYNIKOWY KL. V SP WINNERS 1, 2. NAUCZYCIEL: ANNA HEROK UNIT 12 TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ PLAN WYNIKOWY KL. V SP WINNERS 1, 2. I SEMESTR NAUCZYCIEL: ANNA HEROK UNIT 12 TEMAT, ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE, NR PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE REALIZACJA Lekcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty

Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty Regulamin Konkursu Z językiem obcym na Ty 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko sędziszowskiego. 2. W Konkursie może wziąć udział po 2 uczestników z danej szkoły

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM Aleksandra Radecka Rozdział I. Rund um die Welt, Sommerferien Uczeń potrafi: dopuszczający: - nazywać kontynenty

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach V a i b w roku szkolnym 2013 / 2014 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręczniki Sky High

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English Plus 2 Kryteria oceny KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III GIMNAZJUM OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Ocenianie prac

Bardziej szczegółowo

Starter unit. New English Zone 2

Starter unit. New English Zone 2 Plan dydaktyczny Klasa V New English Zone 2 Starter unit Cele ogólne stosuje róŝne formy czasownika to be dla wszystkich osób opowiada o swojej rodzinie posługuje się have got w odniesieniu do posiadanych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 16/KP/A Trener: Marta Kaczmarek Miejsce: Zespół Szkół w Występie, ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu języka angielskiego. English is Fun. dla uczniów klas szóstych, szkół podstawowych.

Regulamin konkursu języka angielskiego. English is Fun. dla uczniów klas szóstych, szkół podstawowych. Regulamin konkursu języka angielskiego English is Fun dla uczniów klas szóstych, szkół podstawowych. I. Organizator Konkursu: Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie. Adres: ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0 JĘZYK NIEMIECKI - KLASA II - poziom III.0 Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1)

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasie I (New English Adventure 1) ILOŚĆ PUNKTÓW Kryteria oceniania ogólne 1 2 3 4 5 6 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI

JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI JĘZYK NIEMIECKI: - CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI CELE I ZADANIA PROGRAMU ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Głównym celem zajęć z języka niemieckiego jest opanowanie

Bardziej szczegółowo