Język angielski kl. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język angielski kl. 6"

Transkrypt

1 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. II. Rozumienie Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. III. Tworzenie Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. IV. Reagowanie na Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. V. Przetwarzanie Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Wymagania szczegółowe W poniższej tabeli, kolorem szarym zaznaczone zostały wymagania dotyczące pierwszego półrocza. Pozostałe dotyczą półrocza drugiego. 1

2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi płynny opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór. ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając błędy zrozumienie płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego ubranie. siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego ubranie. Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego ubranie Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego ubranie Uczeń opisuje uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego ubranie płynny opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych Uczeń opisuje postacie z książek, filmów programów telewizyjnych i/lub gier komputerowych Opis planów i zamierzeń płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu. Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, nie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłego weekendu, popełniając błędy zrozumienie Opis czynności płynny opisuje wydarzenia z przeszłości. wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy zrozumienie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy zrozumienie 2

3 płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości czynności i wydarzenia z przeszłości wydarzenia z przeszłości wydarzenia z przeszłości wydarzenia z przeszłości płynny opisuje czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość czynności i wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość wydarzenia z niedalekiej przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość Opis miejsc płynny opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia. swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, nie popełniając Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, zrozumienie Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, uwzględniając elementy jego wyposażenia, Opis zwierząt płynny opisuje różne zwierzęta i ich cechy, stosując różnorodne przymiotniki. różne zwierzęta i ich cechy, stosując różnorodne przymiotniki, nie Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy,, stosując w miarę różnorodne słownictwo, zrozumienie Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy zrozumienie Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich cechy,popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na Porównywanie płynny porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników. Uczeń w sposób płynny porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, nie popełniając Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, zrozumienie Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i rzeczy, stosując stopniowanie przymiotników, Wyrażanie opinii płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zwierząt oraz musicali. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zwierząt oraz musicali, nie różnych zwierząt oraz musicali, zrozumienie różnych zwierząt oraz musicali, różnych zwierząt oraz musicali, płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat historii o dziwnych stworach i potworach. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat historii o dziwnych stworach i potworach, nie popełniając historii o dziwnych stworach i potworach, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie historii o dziwnych stworach i potworach, popełniając błędy zrozumienie historii o dziwnych stworach i potworach, popełniając błędy zrozumienie 3

4 płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych gatunków filmowych. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych gatunków filmowych, nie różnych gatunków filmowych, zrozumienie różnych gatunków filmowych, różnych gatunków filmowych, Uzyskiwanie informacji budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami. pyta i prosi o budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami. budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając drobne błędy językowe, nie budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając budynków, osób i przedmiotów oraz wykonywanymi przez różne osoby czynnościami, popełniając błędy zrozumienie różnymi warunkami pogodowymi. pyta i prosi o różnymi warunkami pogodowymi. różnymi warunkami pogodowymi, zrozumienie różnymi warunkami pogodowymi, różnymi warunkami pogodowymi, wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie. pyta i prosi o wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie. wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając drobne błędy językowe, nie wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając wyglądem różnych osób i rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, popełniając błędy zrozumienie ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem. pyta i prosi o ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem. ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, zrozumienie ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, ulubionym i najmniej lubianym jedzeniem, położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, pyta i prosi o położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem. położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, położeniem miejsc na mapie, kierunkami świata, podróżowaniem pociągiem, 4

5 podróżowaniem pociągiem. zrozumienie wydarzeniami z przeszłości. pyta i prosi o wydarzeniami z przeszłości. wydarzeniami z przeszłości, zrozumienie wydarzeniami z przeszłości, wydarzeniami z przeszłości, seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp. pyta i prosi o seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp. seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, zrozumienie seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając błędy zrozumienie seansami kinowymi, kupowaniem biletu na film itp, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na Gramatyka i słownictwo rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca. słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca. słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając liczne słownictwo z rozdziału Welcome, czas present simple, present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne. słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne. słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous,przyimki, tryb rozkazujący, znaki interpunkcyjne, popełniając bardzo liczne rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed konstrukcję as/not as + przymiotnik + as. słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed konstrukcję as/not as + przymiotnik + as. słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, they, them, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, kolejność przymiotników przed konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, popełniając bardzo liczne 5

6 rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are. słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are. słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, liczebniki porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki some i any, wyrażenie There is/are, popełniając bardzo liczne rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because. słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because. słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 44, czas present simple, czasownik to be w czasie past simple, czasowniki regularne i nieregularne w czasie past simple, spójniki and, but, or, so, because, popełniając bardzo liczne rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech). słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech). słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając liczne słownictwo z rozdziału 5, czasy present simple, past simple, past continuous, mowę niezależną (Direct speech), popełniając bardzo liczne rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu. słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu. słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasowniki modalne must, should, przysłówki sposobu, popełniając bardzo liczne rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący. słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący. słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, zaimki pytające, will dla wyrażania decyzji, obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne. słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne. słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając nieliczne słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając liczne słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present perfect, czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając bardzo liczne Zachowania społeczne Uczeń bezbłędnie polecenia i Uczeń wydaje polecenia i reaguje Uczeń wydaje polecenia i reaguje Uczeń wydaje polecenia i reaguje Uczeń wydaje polecenia i reaguje 6

7 i interakcja reaguje na polecenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie na polecenia, stosując właściwe na polecenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i zrozumienie na polecenia, stosując częściowo odpowiednie formy na polecenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, grzecznościowe, nie przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując właściwe przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i zrozumienie przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, stosując częściowo odpowiednie formy przyjmuje zaproszenia i odmawia na zaproszenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg,stosując właściwe Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, grzecznościowe i popełniając Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń pyta o radę i udziela rad, dotyczących wyboru odpowiednich środków transportu, kupuje bilet na pociąg, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy zrozumienie wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, grzecznościowe, nie wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując właściwe wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe i zrozumienie wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, stosując częściowo odpowiednie formy wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości, nie stosując właściwych form grzecznościowych udziela rad, stosując właściwe udziela rad, stosując właściwe udziela rad, stosując właściwe formy grzecznościowe i zrozumienie udziela rad, stosując częściowo odpowiednie formy udziela rad, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy zrozumienie 7

8 przeprasza, stosując właściwe przeprasza, stosując właściwe przeprasza, stosując właściwe formy grzecznościowe i zrozumienie przeprasza, stosując częściowo odpowiednie formy przeprasza, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy zrozumienie Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując właściwe Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, grzecznościowe i popełniając Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, opisując swoje urazy, symptomy chorób i dolegliwości, nie stosując właściwych form grzecznościowych Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy częściowo Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, nie popełniając większych błędów i Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, w miarę Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z niezwykłych wakacji, wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. zaproszenie, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl zaproszenie, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl zaproszenie, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę zaproszenie, popełniając błędy częściowo zaproszenie, popełniając błędy zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 8

9 Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, nie popełniając błędów i Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, nie popełniając większych błędów i Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, popełniając błędy częściowo Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając wypowiedzi, stosując częściowo pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na temat przeczytanej przez siebie książki, popełniając błędy zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, nie popełniając błędów i Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, nie popełniając większych błędów i Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, w miarę Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu telewizyjnego, wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. centrum handlowego i dla piekarni, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl centrum handlowego i dla piekarni, nie popełniając większych błędów i centrum handlowego i dla piekarni, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. centrum handlowego i dla piekarni, popełniając błędy częściowo centrum handlowego i dla piekarni, wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, nie popełniając błędów i Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, w miarę Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze wiadomość z pobytu w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, będącego/będącej w szpitalu, popełniając błędy zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 9

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI I półrocze ocena śródroczna UNIT WELCOME Opis ludzi Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 UNIT 1 rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Zasady ogólne I. 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Rozkład materiału

Steps in English 3 Rozkład materiału Steps in English 3 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WELCOME LEKCJA 1-3 Lekcja

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 im. Władysława Broniewskiego W BIAŁOGARDZIE 205 / 6 I. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-VI jest spójny

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo