ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009

2 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku (z wykresami). 3 Tabela wykonanie planu wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku ( z wykresami ). 15 Tabela wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku. 26 Tabela wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku. 28 Tabela wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku. 29 Tabela wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 roku. 30 Tabela - wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 r. 31 Tabela - zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych 35 Tabela Zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r. 36 Tabela Zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 r. 37 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2009 rok. 40 II. Wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku 42 III. Wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009roku 52 IV. NadwyŜka/deficyt budŝetowy za I półrocze 2009 roku 91 V. Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku 92 VI. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 r. 97 VII. Wykonanie wydatków majątkowych budŝetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2009 roku. 98 VIII. Wykonanie dotacji udzielonych z budŝetu województwa w I półroczu 2009 r. 118 IX. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w I półroczu 2009 r. 131 X. Wykonania planu przychodów i rozchodów dochodów własnych gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych w I półroczu 2009 roku 136 2

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf DOTACJE ,1% 214,3% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,3% 86,5% DOCHODY BIEśĄCE ,8% 106,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% 196,3% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2% 108,7% Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1% 622,2% Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2219 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2% 617,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,5% 99,7% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,5% 99,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0% x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% 107,4% 752 OBRONA NARODOWA ,0% x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,1% 0,7% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1% 0,7% 852 POMOC SPOŁECZNA ,6% 193,3% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,6% 193,3% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,3% 66,8% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,3% 66,8% DOCHODY MAJĄTKOWE ,7% 7,9% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7% 7,9% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,4% 17,8% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% 4,6% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1% 1,9% 3

4 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE ,3% 281,6% ,3% 281,6% DOCHODY BIEśĄCE ,4% 154,6% 730 NAUKA ,0% 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu 2239 województwa ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% 240,5% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,3% 221,0% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,6% x 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% 157,6% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,7% 155,3% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,4% 178,9% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,5% 101,7% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,1% 141,8% 2239 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa ,0% 0,0% DOCHODY MAJĄTKOWE ,1% 1499,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 144,1% 6208 dotacje rozwojowe ,0% 3320,9% 6209 dotacje rozwojowe ,0% x 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,8% 2424,6% 6208 Dotacje rozwojowe ,7% 2510,8% 6209 Dotacje rozwojowe ,0% 1537,1% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,9% x 6208 Dotacje rozwojowe ,9% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,0% 100,1% DOCHODY BIEśĄCE ,0% 100,1% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% 100,1% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,0% 100,1% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,0% 126,5% DOCHODY BIEśĄCE ,0% 126,5% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1% 115,5% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,2% 104,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,0% 200,0% 4

5 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8% 128,5% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t ,0% 113,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t ,2% 158,5% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,6% 10,0% DOCHODY BIEśĄCE ,6% x 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,6% x 2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,6% x DOCHODY MAJĄTKOWE ,0% 0,0% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 0,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację 6269 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0% x SUBWENCJE ,0% 121,9% DOCHODY BIEśĄCE ,6% 125,4% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,6% 125,4% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,6% 125,4% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,5% 103,9% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,0% 136,3% Część regionalna subwencji ogólnej ,0% 122,9% DOCHODY MAJĄTKOWE ,0% 81,9% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% 81,9% 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,0% 81,9% DOCHODY WŁASNE ,5% 77,5% ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,9% 7,8% DOCHODY BIEśĄCE ,7% 18,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO x x Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł x x Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2709 pozyskane z innych źródeł x x 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,9% 564,5% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł ,9% 510,8% 8538 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,0% x 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% x 8538 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,0% x 5

6 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf NAUKA ,0% 0,0% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9% 409,3% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2708 pozyskane z innych źródeł x 409,3% środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i 8538 projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,7% 3,5% 2708 Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,7% 3,5% DOCHODY MAJĄTKOWE ,2% 4,4% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5% 122,7% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 6298 innych źródeł ,5% 122,7% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% 0,0% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 6298 innych źródeł ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x 0,1% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x 0,1% POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,8% 110,3% DOCHODY BIEśĄCE ,5% 110,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,6% 94,2% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,4% 91,7% 0830 Wpływy z usług ,6% 105,5% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% 94,4% 0920 Pozostałe odsetki x 719,8% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,8% 132,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,6% 295,5% 0908 wysokości ,8% 1474,2% 0909 wysokości ,2% 1831,1% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,1% 347,2% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,5% 400,4% 6

7 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,2% 47,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ,6% 79,8% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6% 113,2% 0900 wysokości x x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% 113,1% 0920 Pozostałe odsetki ,4% 131,1% wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących x 11,7% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pzeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości x x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6% 82,9% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,0% 111,6% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 0,0% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,9% 67,6% 0920 Pozostałe odsetki ,1% 129,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 54,1% 730 NAUKA ,0% 0,0% 0908 wysokości ,0% 0,0% 0909 wysokości ,0% 0,0% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,0% 0,0% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2919 wysokości ,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% 144,9% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,2% 816,1% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,6% 86,1% 0920 Pozostałe odsetki x 15609,6% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów x 29,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,2% 182,2% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, 2700 pozyskane z innych źródeł ,0% x 0908 wysokości ,8% x 0909 wysokości ,3% x Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,2% x Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,4% x 7

8 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf pozostałe odsetki x x 0929 pozostałe odsetki x x 0978 Wpływy z róŝnych dochodów x x 0979 Wpływy z róŝnych dochodów x x 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,2% 111,2% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,3% 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,1% 113,5% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,7% 141,8% 0920 Pozostałe odsetki ,1% 114,0% 0929 Pozostałe odsetki x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,1% 68,0% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,6% 62,3% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,5% 61,8% 0830 Wpływy z usług ,7% 75,5% 0920 Pozostałe odsetki ,6% 79,1% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 72,9% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,8% 34,7% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej x x 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0% 0,0% 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 50,5% 803 SZKOLNICTWO WYśSZE ,1% 0,0% 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,0% 0,0% 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,0% 0,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0% 0,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0% 0,0% 0920 Pozostałe odsetki x x 851 OCHRONA ZDROWIA ,1% 1871,4% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,1% 2237,7% 0928 Pozostałe odsetki x x 852 POMOC SPOŁECZNA ,2% 296,4% 0690 Wpływy z róŝnych opłat x 123,9% 0830 Wpływy z usług ,4% 98,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,5% 2230,1% 8

9 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,6% 150,0% 0908 wysokości ,3% 1484,5% 0909 wysokości ,0% 290,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,6% 390,4% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2919 wysokości ,0% 167,8% 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0% 0,0% 0690 Wpływy z róŝnych opłat x x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,3% 44,9% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,0% x 0830 Wpływy z usług ,6% 67,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z pzeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,0% 27,8% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2919 wysokości ,0% 31,5% 0908 wysokości ,6% 33,0% 0909 wysokości ,8% 36,9% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,6% 371,6% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,6% 371,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,4% x 0970 wpływy z róŝnych dochodów x x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości x x 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT x 18,6% 0970 wpływy z róŝnych dochodów x x DOCHODY MAJĄTKOWE ,5% 96,7% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,0% x wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% 0,0% wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% x 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9% 33,7% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,2% 4,5% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,8% 50,0% 9

10 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Paragraf GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,2% 448,4% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,3% 448,4% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,0% x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE x 44755,7% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych x 44755,7% w tym: RAZEM DOCHODY ,6% 127,7% DOCHODY BIEśĄCE ,0% 119,1% DOCHODY MAJĄTKOWE ,1% 166,2% PLAN PRZYCHODÓW Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania 2009 (kol.6/5) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 6/3) Paragraf Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych ,0% x Przychody ze spłat poŝyczek i kredytów udzielonych z budŝetu ,8% 761,1% Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,0% 0,0% Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,0% 288,5% Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej x 0,0% RAZEM PRZYCHODY ,0% 159,2% RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY ,9% 129,9% 10

11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 I 2009 ROKU WYKONANIE I PÓŁROCZE 2008 r. PLAN na dzień r. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009 r. DOCHODY WYDATKI 11

12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU. PLAN WYKONANIE SUBWENCJE DOCHODY WŁASNE DOTACJE 12

13 STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU 21,5% 49,3% 29,2% DOTACJE zł (49,3%) DOCHODY WŁASNE zł (29,2%) SUBWENCJE zł (21,5%) 13

14 PORÓWNANIE STRUKTURY WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W PÓŁROCZU 2008 i 2009 ROKU DOTACJE DOCHODY WŁASNE SUBWENCJE

15 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,8% 57,37% Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,8% 101,76% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 109,44% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 109,31% Wdatki majątkowe ,0% 0,00% Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,6% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,6% 0,00% - wynagrodzenia i pochodne x 0,00% Program Rozwoju Obszarów Wiejskch ,9% 290,58% Wydatki bieŝące, w tym: ,5% 273,26% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 156,31% Wdatki majątkowe ,1% x Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% Melioracje wodne ,0% 23,11% Wydatki bieŝące ,2% 114,06% Wdatki majątkowe ,8% 4,39% Pozostała działalność ,6% 73,57% Wydatki bieŝące, w tym: ,6% 73,57% - wynagrodzenia i pochodne ,0% 0,00% - dotacje ,1% 87,13% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0% 655,87% Rozwój przedsiębiorczości ,7% 286,93% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 124,27% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 172,02% - dotacje ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,8% 520,65% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczości ,3% 1875,56% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 1888,14% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 198,86% - dotacje ,1% 2003,30% Wydatki majątkowe ,2% 1190,83%

16 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,6% 134,04% Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe ,3% 238,13% Wydatki bieŝące, w tym: ,5% 110,70% - dotacje ,8% 111,07% Wydatki majątkowe ,0% x Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe ,3% 84,15% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 84,15% - dotacje ,5% 84,05% Drogi publiczne wojewódzkie ,5% 89,18% Wydatki bieŝące, w tym: ,6% 167,91% - wynagrodzenia i pochodne ,9% 101,53% Wydatki majątkowe ,5% 56,83% Drogi publiczne powiatowe ,0% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,6% x Wydatki majątkowe ,6% x Drogi publiczne gminne ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% Pozostała działalność ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x 630 TURYSTYKA ,5% 646,97% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5% 646,97% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 112,93% - dotacje ,5% 154,14% Wydatki majątkowe ,2% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,3% 54,44% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,3% 54,44% Wydatki bieŝące ,1% 54,44% Wydatki majątkowe x x 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5% 161,80% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) x x Wydatki bieŝące x x Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Pozostała działalność ,2% 77,13% Wydatki bieŝące ,2% 77,13%

17 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział NAUKA ,3% 350,80% Pozostała działalność ,3% 350,80% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 350,80% - dotacje ,6% 352,92% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,8% 128,22% Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,2% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - wynagrodzenia i pochodne ,3% x - dotacje ,2% x Wydatki majątkowe ,2% x Urzędy wojewódzkie ,3% 136,83% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 1469,62% - wynagrodzenia i pochodne ,5% 139,77% Samorządowe sejmiki województw ,4% 100,09% Wydatki bieŝące ,4% 100,09% Urzędy marszałkowskie ,6% 120,07% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 121,11% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 120,34% - dotacje ,4% x Wydatki majątkowe ,4% 56,34% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,4% 174,96% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 174,96% - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,9% 77,19% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 77,19% - dotacje ,0% 35,07% 752 OBRONA NARODOWA ,0% x Pozostałe wydatki obronne ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,8% 137,30% Komendy wojewódzkie Policji ,1% 127,27% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 127,27% - dotacje ,3% 127,27% Wydatki majątkowe ,0% x Komendy wojewózkie Państwowej StraŜy PoŜarnej ,0% 100,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 100,00% - dotacje ,0% 100,00% Wydatki majątkowe ,0% x

18 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne ,2% 173,87% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 173,87% - dotacje ,0% x 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,2% 39,03% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t ,2% 39,03% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 39,03% - wydatki na obsługę długu ,2% 39,03% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% x Rezerwy ogólne i celowe ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,6% 122,52% Licea ogólnokształcące ,9% 164,78% Wydatki bieŝące, w tym: ,1% 173,32% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 182,21% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% Licea profilowane ,0% 114,21% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 114,21% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 114,76% Szkoły zawodowe ,8% 110,82% Wydatki bieŝące, w tym: ,5% 113,87% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 110,36% Wydatki majątkowe ,0% x Centra kształcenia ustawicnego ,6% x wydatki bieŝące ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Zakłady kształcenia nauczycieli ,3% 104,57% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 104,29% - wynagrodzenia i pochodne ,1% 101,68% Wydatki majątkowe ,5% 191,53% Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,1% 113,60% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 113,60% - wynagrodzenia i pochodne ,5% 111,31% Wydatki majątkowe ,0% x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,9% 113,26% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 112,60% - wynagrodzenia i pochodne ,8% 115,95% Wydatki majątkowe ,4% x

19 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział Biblioteki pedagogiczne ,0% 151,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,1% 105,57% - wynagrodzenia i pochodne ,3% 103,96% Wydatki majątkowe ,8% 1624,58% Pozostała działalność ,7% 133,37% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 133,37% - dotacje ,0% x 803 SZKOLNICTWO WYśSZE ,3% 11,27% Pomoc materialna dla studentów ,0% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 0,00% Pozostała działalność ,3% 11,29% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 53,20% - dotacje ,0% 53,20% Wydatki majątkowe ,0% 0,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,4% 387,90% Szpitale ogólne ,8% 8559,32% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 49,47% - dotacje ,0% 318,83% Wydatki majątkowe ,8% 15824,04% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgmacyjno-opiekuńcze ,5% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,7% x Lecznictwo psychiatryczne ,7% 164,07% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 95,78% - dotacje ,2% 95,78% Wydatki majątkowe ,2% 170,09% Ratownictwo medyczne ,0% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 0,00% - dotacje ,0% 0,00% Wydatki majątkowe ,0% x Medycyna pracy ,7% 85,70% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 85,70% - dotacje ,7% 85,70% Wydatki majątkowe ,0% x Programy polityki zdrowotnej ,0% 0,00% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 0,00% - dotacje ,0% 0,00%

20 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział Zwalczanie narkomanii ,4% 52,80% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 67,26% - dotacje ,0% 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,4% 508,79% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 508,79% - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,0% 8,97% Wydatki bieŝące ,0% 8,97% 852 POMOC SPOŁECZNA ,8% 141,63% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,1% 171,99% Wydatki bieŝące, w tym: ,0% 100,00% - wynagrodzenia i pochodne ,6% 162,04% Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej ,0% 117,47% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 117,47% - wynagrodzenia i pochodne ,8% 118,42% Wydatki majątkowe x x Pozostała działalność ,4% 82,67% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 82,67% - wynagrodzenia i pochodne ,9% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,5% 335,98% Wojewódzkie Urzędy Pracy ,5% 127,67% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 130,90% - wynagrodzenia i pochodne ,3% 139,91% Wydatki majątkowe ,9% 27,04% Pozostała działalność ,7% 463,38% Wydatki bieŝące, w tym: ,8% 463,86% - wynagrodzenia i pochodne ,4% 604,80% - dotacje ,5% 493,23% Wydatki majątkowe ,5% 386,32% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,3% 85,64% Internaty i bursy szkolne ,7% 87,88% Wydatki bieŝące, w tym: ,7% 92,92% - wynagrodzenia i pochodne ,9% 77,19% Pomoc materialna dla uczniów ,7% 39,80% Wydatki bieŝące ,7% 39,80% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% x Wydatki bieŝące ,0% x

21 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,6% 899,45% Gospodarka sciekowa i ochrona wód ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,3% 899,45% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 853,37% - dotacje ,9% x Wydatki majątkowe ,3% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% 83,21% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,1% 80,13% Wydatki majątkowe ,1% 80,13% Teatry ,2% 111,41% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 110,79% - dotacje ,3% 110,79% Wydatki majątkowe ,1% x Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele ,0% 108,69% Wydatki bieŝące, w tym: ,9% 111,39% - dotacje ,9% 111,39% Wydatki majątkowe ,2% 42,82% Biblioteki ,8% 118,40% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 118,40% - dotacje ,2% 118,40% Wydatki majątkowe ,0% x Muzea ,7% 54,30% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 122,41% - dotacje ,4% 122,41% Wydatki majątkowe ,2% 0,07% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,9% 113,43% Wydatki bieŝące, w tym: ,4% 113,43% - dotacje ,9% x Wydatki majątkowe ,0% x Pozostała działalność ,8% 37,66% Wydatki bieŝące, w tym: ,3% 121,65% - dotacje ,3% 128,03% Wydatki majątkowe ,0% 0,00%

22 Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.7/6) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 7/4) Dział Rozdział KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,0% 159,37% Obiekty sportowe ,0% x Wydatki bieŝące, w tym: ,0% x - dotacje ,0% x Wydatki majątkowe ,0% x Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,2% 159,37% Wydatki bieŝące, w tym: ,2% 159,37% - dotacje ,1% 164,46% RAZEM WYDATKI ,4% 155,85% Wydatki bieŝące, w tym: ,1% 151,78% - wynagrodzenia i pochodne ,8% 118,01% - dotacje ,3% 171,87% - wydatki na obsługę długu ,2% 39,03% Wydatki majątkowe ,1% 167,27% PLAN ROZCHODÓW Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Plan na 2009 r. (przyjęty 19 grudnia 2008 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2009 r. % wykonania (kol.6/5) Wykonanie I półrocze 2009/2008 (kol. 6/4) Paragraf Udzielone poŝyczki i kredyty ,8% x Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,6% 51,00% Wykup innych papierów wartościowych ,0% x Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej x 0,00% RAZEM ROZCHODY ,0% 5,27% RAZEM WYDATKI I ROZCHODY ,0% 127,44%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo