Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 128

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy poz w tym: Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,4 99,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,2 363,2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,5 74,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Przetwórstwo przemysłowe ,0 I. Budżet województwa ,4 II. Budżet Unii Europejskiej ,8 w tym:

2 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,6 600 Transport i łączność ,4 92,5 I. Budżet województwa ,4 II. Budżet Unii Europejskiej ,4 91,9 w tym: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,4 91,9 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,3

3 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,3 630 Turystyka ,1 I. Budżet województwa ,0 II. Budżet Unii Europejskiej w tym: Wpływy z różnych dochodów ,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa ,4 119,9 I. Budżet województwa ,4 119,9 w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,8 61,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6 590,6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,6 113,4 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność usługowa ,8 100,4 I. Budżet województwa ,8 100,4 w tym: Wpływy z usług ,7 101,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

4 Dziennik Urzędowy poz przez samorząd województwa ,8 100,0 750 Administracja publiczna ,7 91,4 I. Budżet województwa ,1 102,6 II. Budżet Unii Europejskiej ,0 52,1 w tym: Wpływy z różnych opłat ,7 177,7 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,7 34,1 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,5 53,4 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,8 68,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,7 I. Budżet województwa ,7 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,7 752 Obrona narodowa ,0 100,0 I. Budżet województwa ,0 100,0 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,4 103,2 w tym: I. Budżet województwa ,4 103,4 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,2 105,2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,5 102,8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,9 110,3 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny Różne rozliczenia ,5 100,3 w tym: I. Budżet województwa ,5 100,3 Pozostałe odsetki ,4 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r ,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,7 100,0 801 Oświata i wychowanie ,8 I. Budżet województwa ,4 II. Budżet Unii Europejskiej ,0 w tym:

6 Dziennik Urzędowy poz Wpływy z różnych opłat ,6 Wpływy z różnych dochodów ,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0 803 Szkolnictwo wyższe ,7 117,6 I. Budżet województwa ,7 99,7 II. Budżet Unii Europejskiej ,7 123,6 w tym: Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,6 99,5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,7 123,6 851 Ochrona zdrowia ,5 I. Budżet województwa ,5 w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki ,2 74,2 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządo-

7 Dziennik Urzędowy poz wej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 852 Pomoc społeczna ,8 I. Budżet województwa ,8 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,5 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,7 30,5 I. Budżet województwa ,5 41,4 II. Budżet Unii Europejskiej ,7 25,7 w tym: Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,9 97,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,2 39,4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,7 25,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 122,1 I. Budżet województwa ,8 93,8

8 Dziennik Urzędowy poz II. Budżet Unii Europejskiej ,8 198,7 w tym: Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,2 92,4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,8 198,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 132,4 I. Budżet województwa ,0 132,4 w tym: Wpływy z różnych opłat ,5 149,5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,5 84,5 I. Budżet województwa ,8 84,5 II. Budżet Unii Europejskiej w tym: Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie poro-

9 Dziennik Urzędowy poz zumień z organami administracji rządowej ,4 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,4 926 Kultura fizyczna i sport I. Budżet województwa II. Budżet Unii Europejskiej w tym: Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2006r. w ujęciu dynamicznym Źródła dochodów Wykonanie za 2005r. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r. Wykonanie za 2006r. Wskaźnik 4:2 Wskaźnik 4: Podatek dochodowy od osób fizycznych ,1 105,2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,0 102,8 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,4 61,8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,6 110,3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,2 Wpływy z różnych opłat ,4 135,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7 590,6 Wpływy z usług ,9 115,6 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,8 114,1

10 Dziennik Urzędowy poz Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,6 - Pozostałe odsetki ,1 144,5 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,2 216,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1 96,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,3 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,2 51,6 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,6 647,7 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,1 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,2

11 Dziennik Urzędowy poz Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,4 100,0 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r ,3 100,0 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa ,4 100,0 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0 100,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,5 88,8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,4 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1 75,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,5 86,2

12 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,2 85,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 Ogółem ,7 89,9

13 Dziennik Urzędowy poz Wykres Nr 1 PORÓWNANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA PODATKI SUBWENCJE DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ŚRODKI Z BUDŻETÓW INNYCH J.S.T ODSETKI INNE ŚRODKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZY UE Wykonanie za 2005 r zł Wykonanie za 2006 r zł

14 Dziennik Urzędowy poz Diagram Nr 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH W ROKU 2005 WG ŹRÓDEŁ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (UDZIAŁ BUDŻETU PAŃSTWA) 1,8% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 16,0% PODATKI 35,1% INNE 5,0% SUBWENCJE 37,6% ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 3,4% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 1,1%

15 Dziennik Urzędowy poz Diagram Nr 2 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH W ROKU 2006 WG ŹRÓDEŁ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (UDZIAŁ BUDŻETU PAŃSTWA) 3,8% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 12,7% PODATKI 28,6% INNE 19,4% SUBWENCJE 35,0% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0,5%

16 Dziennik Urzędowy poz Wykres Nr 2 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2006R. W UKŁADZIE DYNAMICZNYM Wykonanie za 2006 r zł Wykonanie za 2005 r zł

17 Dziennik Urzędowy poz Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2006r. Budżet 2006r. Klasyfikacja budżetowa Plan % % Dział Nazwa wg uchwały po Wykonanie 5:3 5:4 Rozdział budżetowej zmianach Ogółem w tym: ,9 87,3 I. Budżet województwa ,7 93,1 II. Budżet Unii Europejskiej ,7 72,7 010 Rolnictwo i łowiectwo ,8 82,9 I. Budżet województwa ,4 98,7 II. Budżet Unii Europejskiej ,0 62, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,6 100,0 I. Urząd Marszałkowski ,1 100,0 1. Wydatki bieżące ,1 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,9 100,0 2. Wydatki majątkowe II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,8 100, Melioracje wodne ,5 80,4 I. Urząd Marszałkowski ,2 98,6 1. Wydatki bieżące ,2 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,7 97,7 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,7 62,7 1. Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,7 62,7

18 Dziennik Urzędowy poz Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej ,8 99,8 1. Wydatki bieżące ,8 99,8 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,9 66,9 I. Urząd Marszałkowski ,9 66,9 1. Wydatki bieżące ,9 65,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 72,1 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,0 100,0 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,9 66,9 1. Wydatki bieżące ,9 65,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 72,1 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,3 98, Pozostała działalność ,7 85,7 1. Wydatki bieżące ,7 85,7 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 60,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe 150 Przetwórstwo przemysłowe ,0 I. Budżet województwa ,4 II. Budżet Unii Europejskiej , Rozwój przedsiębiorczości ,0 I. Urząd Marszałkowski ,4 1. Wydatki bieżące ,4 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,3 b) dotacje ,3 2. Wydatki majątkowe ,6

19 Dziennik Urzędowy poz II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,0 1. Wydatki bieżące ,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,3 b) dotacje ,7 2. Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność ,3 97,1 I. Budżet województwa ,1 97,0 II. Budżet Unii Europejskiej ,8 97, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,4 94,2 I. Urząd Marszałkowski ,3 93,6 1. Wydatki bieżące ,3 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,2 100,0 2. Wydatki majątkowe ,4 74,7 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,7 98,7 1. Wydatki bieżące ,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,1 98, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,0 94,2 1. Wydatki bieżące ,0 94,2 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,0 94,2 2. Wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie ,8 98,5 I. Urząd Marszałkowski ,5 99,0 1. Wydatki bieżące ,8 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,3 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,4 98,3 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,6 97,5 1. Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,6 97,5

20 Dziennik Urzędowy poz Turystyka ,2 96,2 I. Budżet województwa ,4 99,5 II. Budżet Unii Europejskiej , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,6 95,9 I. Urząd Marszałkowski ,8 99,8 1. Wydatki bieżące ,8 99,8 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,8 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,1 1. Wydatki bieżące ,1 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Pozostała działalność ,0 98,0 1. Wydatki bieżące ,0 98,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,0 98,0 2. Wydatki majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6 94,5 I. Budżet województwa ,6 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 94,5 1. Wydatki bieżące ,6 94,5 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa ,6 83,7 I. Budżet województwa ,6 83, Plany zagospodarowania przestrzennego ,8 63,8 1. Wydatki bieżące ,8 63,8 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 16,5 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,3 99,8 1. Wydatki bieżące ,3 99,8 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

21 Dziennik Urzędowy poz b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe 750 Administracja publiczna ,6 94,2 I. Budżet województwa ,2 96,5 II. Budżet unii europejskiej ,7 64, Urzędy wojewódzkie ,3 98,3 1. Wydatki bieżące ,3 98,3 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 98,2 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Samorządowe sejmiki województw ,9 98,3 1. Wydatki bieżące ,9 98,3 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Urzędy marszałkowskie ,9 95,3 I. Urząd Marszałkowski ,6 96,7 1. Wydatki bieżące ,3 96,2 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 95,9 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,8 99,6

22 Dziennik Urzędowy poz II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,9 75,3 1. Wydatki bieżące ,9 75,3 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 83,5 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,8 76, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0 99,9 1. Wydatki bieżące ,0 99,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Pozostała działalność ,7 63,3 I. Urząd Marszałkowski ,4 79,9 1. Wydatki bieżące ,4 79,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 48,2 b) dotacje ,6 92,6 2. Wydatki majątkowe II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,5 35,4 1. Wydatki bieżące ,5 35,4 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 2,5 b) dotacje Wydatki majątkowe 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,7 I. Budżet województwa , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,7 1. Wydatki bieżące ,7 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe 752 Obrona narodowa ,0 100,0 I. Budżet województwa ,0 100, Pozostałe wydatki obronne ,0 100,0

23 Dziennik Urzędowy poz Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe 757 Obsługa długu publicznego ,8 34,8 I. Budżet województwa ,8 34, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,8 34,8 1. Wydatki bieżące ,8 34,8 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje c) wydatki na obsługę długu województwa ,8 34,8 2. Wydatki majątkowe 758 Różne rozliczenia I. Budżet województwa Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b)dotacje 2. Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie ,6 100,0 I. Budżet województwa ,8 100,0 II. Budżet Unii Europejskiej ,0 100, Szkoły podstawowe specjalne ,5 100,0 1. Wydatki bieżące ,5 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Gimnazja specjalne ,7 100,0 1. Wydatki bieżące ,7 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe ,1 100,0 1. Wydatki bieżące ,1 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Zakłady kształcenia nauczycieli ,8 100,0

24 Dziennik Urzędowy poz Wydatki bieżące ,8 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,5 99,9 I. Urząd Marszałkowski ,9 99,9 1. Wydatki bieżące ,8 99,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 99,8 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,4 100,0 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,0 1. Wydatki bieżące ,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Biblioteki pedagogiczne ,6 100,0 1. Wydatki bieżące ,7 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,3 100,0 1. Wydatki bieżące ,3 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,2 100,0 b) dotacje ,0 100,0 2. Wydatki majątkowe 803 Szkolnictwo wyższe ,1 99,2 I. Budżet województwa ,4 99,3 II. Budżet unii europejskiej ,0 99, Pomoc materialna dla studentów ,1 99,2 I. Urząd Marszałkowski ,4 99,3 1. Wydatki bieżące ,4 99,3 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,4 99,3 2. Wydatki majątkowe II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,0 99,1 1. Wydatki bieżące ,0 99,1 w tym:

25 Dziennik Urzędowy poz a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,0 99,1 2. Wydatki majątkowe 851 Ochrona zdrowia ,0 94,5 I. Budżet województwa ,0 94, Szpitale ogólne ,9 90,7 1. Wydatki bieżące ,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,0 2. Wydatki majątkowe ,0 88, Lecznictwo psychiatryczne ,7 99,7 1. Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,7 99, Lecznictwo ambulatoryjne ,0 100,0 1. Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,0 100, Ratownictwo medyczne ,9 1. Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe , Medycyna pracy ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,9 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,0 100, Zwalczanie narkomanii ,5 99,5 1. Wydatki bieżące ,5 99,5 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,7 99,1 2. Wydatki majątkowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,7 100,0 1. Wydatki bieżące ,6 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26 Dziennik Urzędowy poz b) dotacje ,6 100,0 2. Wydatki majątkowe ,2 100, Staże i specjalizacje medyczne ,4 1. Wydatki bieżące ,4 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe 852 Pomoc społeczna ,5 99,9 I. Budżet województwa ,5 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,5 99,7 1. Wydatki bieżące ,5 99,7 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Regionalne ośrodki polityki społecznej ,9 99,9 1. Wydatki bieżące ,7 99,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,3 9,2 b) dotacje ,0 100,0 2. Wydatki majątkowe ,9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,3 47,9 I. Budżet województwa ,1 62,6 II. Budżet Unii Europejskiej ,7 40, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1 95,1 1. Wydatki bieżące ,1 95,1 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,9 97,9 2. Wydatki majątkowe Wojewódzkie urzędy pracy ,2 47,8 I. Urząd Marszałkowski ,1 62,4 1. Wydatki bieżące ,9 62,0 w tym:

27 Dziennik Urzędowy poz a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,7 99,0 b) dotacje ,2 39,4 2. Wydatki majątkowe ,3 98,7 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,7 40,1 1. Wydatki bieżące ,5 40,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 78,4 b) dotacje ,2 39,2 2. Wydatki majątkowe ,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,2 96,1 I. Budżet województwa ,3 96,4 II. Budżet Unii Europejskiej ,4 95, Internaty i bursy szkolne ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Pomoc materialna dla uczniów ,2 93,6 I. Urząd Marszałkowski ,7 89,6 1. Wydatki bieżące ,7 89,6 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,6 89,5 2. Wydatki majątkowe II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej ,4 95,7 1. Wydatki bieżące ,4 95,7 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,4 95,7 2. Wydatki majątkowe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,4 100,0 1. Wydatki bieżące ,1 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,0 100,0 b) dotacje 2. Wydatki majątkowe , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ,4 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,6 100,0 b) dotacje

28 Dziennik Urzędowy poz Wydatki majątkowe ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 82,2 I. Budżet województwa ,0 82, Gospodarka odpadami ,4 87,4 1. Wydatki bieżące ,4 87,4 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,2 99,2 1. Wydatki bieżące ,9 97,6 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,0 78,6 1. Wydatki bieżące ,0 25,9 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe ,0 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8 98,1 I. Budżet województwa ,7 98,1 II. Budżet Unii Europejskiej Pozostałe zadania w zakresie kultury ,7 100,0 1. Wydatki bieżące ,7 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,2 100,0 2. Wydatki majątkowe Teatry ,3 100,0 1. Wydatki bieżące ,7 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,7 100,0 2. Wydatki majątkowe ,2 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0 99,7 1. Wydatki bieżące ,0 99,7 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,0 99,7

29 Dziennik Urzędowy poz Wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,9 80,3 I. Urząd Marszałkowski ,4 80,3 1. Wydatki bieżące ,4 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,4 100,0 2. Wydatki majątkowe ,1 54,6 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Biblioteki ,5 100,0 I. Urząd Marszałkowski ,3 100,0 1. Wydatki bieżące ,9 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,9 100,0 2. Wydatki majątkowe ,3 100,0 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Muzea ,7 99,7 I. Urząd Marszałkowski ,2 99,7 1. Wydatki bieżące ,6 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,6 100,0 2. Wydatki majątkowe ,3 99,0 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Kultura fizyczna i sport ,3 74,3 I. Budżet województwa ,0 99,0 II. Budżet Unii Europejskiej

30 Dziennik Urzędowy poz Instytucje kultury fizycznej ,0 62,4 I. Urząd Marszałkowski ,6 100,0 1. Wydatki bieżące ,1 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,1 100,0 2. Wydatki majątkowe ,0 100,0 II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej Wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,8 97,7 1. Wydatki bieżące ,8 97,7 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje ,8 97,7 2. Wydatki majątkowe Pozostała działalność ,0 100,0 1. Wydatki bieżące ,0 100,0 w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2006r. w ujęciu dynamicznym Dział Wykonanie za 2005r. Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r. Wskaźnik Wykonanie za 2006r. 4:2 4: Ogółem ,2 87, Rolnictwo i łowiectwo ,8 82, Przetwórstwo przemysłowe ,9 46, Transport i łączność ,3 97, Turystyka ,2 96, Gospodarka mieszkaniowa ,0 94, Działalność usługowa ,9 83, Administracja publiczna ,5 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa ,0 100, Obsługa długu publicznego ,8 34, Różne rozliczenia

31 Dziennik Urzędowy poz Oświata i wychowanie ,4 100, Szkolnictwo wyższe ,1 99, Ochrona zdrowia ,6 94, Pomoc społeczna ,9 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,6 47, Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,7 82, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,6 98, Kultura fizyczna i sport ,2 74,3

32 Dziennik Urzędowy poz Diagram Nr 3 STRUKTURA DZIAŁOWA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH W ROKU 2005 Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7,8% Dz.926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1,3% Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,0% Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8,5% Dz.150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,3% Dz.854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3,7% Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2,9% Dz.852-POMOC SPOŁECZNA 0,3% Dz.851-OCHRONA ZDROWIA 6,3% Dz.803-SZKOLNICTWO WYŻSZE 0,4% Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 56,2% Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 4,8% Dz.752-OBRONA NARODOWA 0,0% Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,1% Dz.630-TURYSTYKA 0,1% Dz.700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,0% Dz.710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,2% Dz.757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,1%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo