Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem ,33 Wydatki bieżące ,28 wynagrodzenia i składki ,54 wydatki na realizację zadań statutowych ,44 dotacje ,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 obsługa długu ,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,17 Wydatki majątkowe ,05 dotacje na inwestycje ,59 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,46 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Wydatki bieżące ,28 Wydatki bieżące ,28 wynagrodzenia i składki ,54 wydatki na realizację zadań statutowych ,44 dotacje ,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 obsługa długu ,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,17 Wydatki na zadania własne ,80 Wydatki bieżące ,80 wynagrodzenia i składki ,75 wydatki na realizację zadań statutowych ,25 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 obsługa długu ,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Biura geodezji i terenów rolnych ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 1 z 25

2 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 630 Turystyka ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 5 000,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 2 z 25

3 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Biura planowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,75 wydatki na realizację zadań statutowych ,25 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Samorządowe sejmiki województw ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,75 Wydatki bieżące ,75 wynagrodzenia i składki ,75 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,25 Wydatki bieżące ,25 wydatki na realizację zadań statutowych ,25 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Zarządzanie kryzysowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego ,80 Wydatki bieżące ,80 obsługa długu ,63 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,17 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 3 z 25

4 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,63 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,63 obsługa długu ,63 Rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb ,17 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,17 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,17 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Szkoły podstawowe specjalne ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Szkoły zawodowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Kolegia pracowników służb społecznych ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 779,00 Rozdz Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 700,00 Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Biblioteki pedagogiczne ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 4 z 25

5 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki 3 500,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 803 Szkolnictwo wyższe ,00 Wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Medycyna pracy ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Programy polityki zdrowotnej ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Wspieranie rodziny ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 5 z 25

6 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Rozdz Centra integracji społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 878,00 Rozdz Internaty i bursy szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 878,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Teatry ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Centra kultury i sztuki ,00 Wydatki bieżące ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 6 z 25

7 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Muzea ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ,00 chronionej przyrody Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Parki krajobrazowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie z budżetu ,96 środków europejskich "7") Wydatki bieżące ,96 wynagrodzenia i składki ,44 wydatki na realizację zadań statutowych ,36 dotacje ,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,93 Wydatki bieżące ,93 wynagrodzenia i składki ,46 wydatki na realizację zadań statutowych ,31 dotacje ,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,57 Wydatki bieżące ,57 wynagrodzenia i składki ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 7 z 25

8 wydatki na realizację zadań statutowych ,57 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,02 Wydatki bieżące ,02 wynagrodzenia i składki ,76 wydatki na realizację zadań statutowych ,10 dotacje ,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20 Rozdz Pozostała działalność ,34 Wydatki bieżące ,34 wynagrodzenia i składki ,70 wydatki na realizację zadań statutowych ,64 Dział 500 Handel ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,50 Rozdz Promocja eksportu ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,50 Dział 630 Turystyka ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 720 Informatyka ,36 Wydatki bieżące ,36 wynagrodzenia i składki ,63 wydatki na realizację zadań statutowych ,73 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,36 Wydatki bieżące ,36 wynagrodzenia i składki ,63 wydatki na realizację zadań statutowych ,73 dotacje ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,35 Wydatki bieżące ,35 wynagrodzenia i składki ,35 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,35 Wydatki bieżące ,35 wynagrodzenia i składki ,35 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Wydatki bieżące ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 8 z 25

9 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,82 Wydatki bieżące ,82 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,25 Wydatki bieżące ,25 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,25 Rozdz Pozostała działalność ,57 Wydatki bieżące ,57 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie ze ,90 środków funduszy strukturalnych - dotacja z budżetu państwa "8") Wydatki bieżące ,90 wynagrodzenia i składki ,95 wydatki na realizację zadań statutowych ,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,47 wydatki na realizację zadań statutowych ,53 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,47 wydatki na realizację zadań statutowych ,53 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,63 wydatki na realizację zadań statutowych ,37 Rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych ,00 obszarów bałtyckich Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,63 wydatki na realizację zadań statutowych ,37 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 9 z 25

10 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,40 Wydatki bieżące ,40 wynagrodzenia i składki ,35 wydatki na realizację zadań statutowych ,05 Rozdz Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,40 Wydatki bieżące ,40 wynagrodzenia i składki ,35 wydatki na realizację zadań statutowych ,05 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,50 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,50 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze ,09 środków własnych województwa "9") Wydatki bieżące ,09 wynagrodzenia i składki ,56 wydatki na realizację zadań statutowych ,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,76 Wydatki bieżące ,76 wynagrodzenia i składki ,12 wydatki na realizację zadań statutowych ,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,59 Wydatki bieżące ,59 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,59 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,17 Wydatki bieżące ,17 wynagrodzenia i składki ,12 wydatki na realizację zadań statutowych 2 565,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 Dział 750 Administracja publiczna ,89 Wydatki bieżące ,89 wynagrodzenia i składki ,94 wydatki na realizację zadań statutowych ,95 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,89 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 10 z 25

11 Wydatki bieżące ,89 wynagrodzenia i składki ,94 wydatki na realizację zadań statutowych ,95 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,44 Wydatki bieżące ,44 wynagrodzenia i składki ,50 wydatki na realizację zadań statutowych ,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,50 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,94 Wydatki bieżące ,94 wynagrodzenia i składki 4 884,00 wydatki na realizację zadań statutowych 817,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z ,61 dotacji z budżetu państwa "9") Wydatki bieżące ,61 wynagrodzenia i składki ,33 wydatki na realizację zadań statutowych ,84 dotacje ,54 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,53 wydatki na realizację zadań statutowych ,47 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,53 wydatki na realizację zadań statutowych ,47 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,37 wydatki na realizację zadań statutowych ,63 Rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych ,00 obszarów bałtyckich Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,37 wydatki na realizację zadań statutowych ,63 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,11 Wydatki bieżące ,11 wynagrodzenia i składki ,12 wydatki na realizację zadań statutowych ,49 dotacje ,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,70 Wydatki bieżące ,70 wynagrodzenia i składki ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 11 z 25

12 wydatki na realizację zadań statutowych ,74 dotacje ,96 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,41 Wydatki bieżące ,41 wynagrodzenia i składki ,12 wydatki na realizację zadań statutowych 7 932,75 dotacje ,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,90 Dział 500 Handel ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,50 Rozdz Promocja eksportu ,50 Wydatki bieżące ,50 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,50 Dział 720 Informatyka ,91 Wydatki bieżące ,91 wynagrodzenia i składki ,31 wydatki na realizację zadań statutowych ,60 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,91 Wydatki bieżące ,91 wynagrodzenia i składki ,31 wydatki na realizację zadań statutowych ,60 dotacje ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,09 Wydatki bieżące ,09 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,15 dotacje ,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,75 Wydatki bieżące ,75 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,75 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,34 Wydatki bieżące ,34 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 12 z 25

13 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,40 dotacje ,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ,12 innych środków bezzwrotnych "6") Wydatki bieżące ,12 wynagrodzenia i składki ,30 wydatki na realizację zadań statutowych ,82 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,12 Wydatki bieżące ,12 wynagrodzenia i składki ,30 wydatki na realizację zadań statutowych ,82 Rozdz Pozostała działalność ,12 Wydatki bieżące ,12 wynagrodzenia i składki ,30 wydatki na realizację zadań statutowych ,82 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze ,88 środków własnych województwa "0") Wydatki bieżące ,88 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,88 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 9 290,00 Wydatki bieżące 9 290,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 290,00 Rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych 9 290,00 obszarów bałtyckich Wydatki bieżące 9 290,00 wydatki na realizację zadań statutowych 9 290,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 392,10 Wydatki bieżące 4 392,10 wydatki na realizację zadań statutowych 4 392,10 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości 4 392,10 Wydatki bieżące 4 392,10 wydatki na realizację zadań statutowych 4 392,10 Dział 720 Informatyka ,78 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 13 z 25

14 Wydatki bieżące ,78 wydatki na realizację zadań statutowych ,78 Rozdz Pozostała działalność ,78 Wydatki bieżące ,78 wydatki na realizację zadań statutowych ,78 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 Rozdz Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Dział 750 Administracja publiczna 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 dotacje 5 000,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 dotacje 5 000,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 14 z 25

15 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie ,92 programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej "1") Wydatki bieżące ,92 wynagrodzenia i składki ,52 wydatki na realizację zadań statutowych ,40 Dział 750 Administracja publiczna ,92 Wydatki bieżące ,92 wynagrodzenia i składki ,52 wydatki na realizację zadań statutowych ,40 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,92 Wydatki bieżące ,92 wynagrodzenia i składki ,52 wydatki na realizację zadań statutowych ,40 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze ,00 środków własnych województwa "2") Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,69 wydatki na realizację zadań statutowych ,31 dotacje ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Rozdz.01008z Melioracje wodne ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Rozdz.01095z Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 dotacje ,00 Rozdz.60003z Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 15 z 25

16 Rozdz.60095z Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,69 wydatki na realizację zadań statutowych ,31 Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,69 wydatki na realizację zadań statutowych ,31 Rozdz.75046z Komisje egzaminacyjne 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 3 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 1 350,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 650,00 Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 wynagrodzenia i składki 1 350,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 650,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie ,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Rozdz.85195z Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 Rozdz.85212z Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 16 z 25

17 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Rozdz.85226z Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 wynagrodzenia i składki ,00 wydatki na realizację zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz.80120t Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz.80130t Szkoły zawodowe ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz.92116t Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z ,00 innymi jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Rozdz.75018x Urzędy marszałkowskie ,00 Wydatki bieżące ,00 dotacje ,00 Wydatki majątkowe ,05 Wydatki majątkowe ,05 dotacje na inwestycje ,59 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,46 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Wydatki na zadania własne ,59 Wydatki majątkowe ,59 dotacje na inwestycje ,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,48 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 17 z 25

18 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Biura geodezji i terenów rolnych ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 600 Transport i łączność ,38 Wydatki majątkowe ,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,38 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,50 Wydatki majątkowe ,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,88 Wydatki majątkowe ,88 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,88 Rozdz Infrastruktura portowa ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,10 Wydatki majątkowe ,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,10 Wydatki majątkowe ,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10 Dział 851 Ochrona zdrowia ,25 Wydatki majątkowe ,25 dotacje na inwestycje ,25 Rozdz Szpitale ogólne ,25 Wydatki majątkowe ,25 dotacje na inwestycje ,25 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 18 z 25

19 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Centra integracji społecznej ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,86 Wydatki majątkowe ,86 dotacje na inwestycje ,86 Rozdz Muzea ,86 Wydatki majątkowe ,86 dotacje na inwestycje ,86 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie z budżetu ,27 środków europejskich "7") Wydatki majątkowe ,27 dotacje na inwestycje ,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,17 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Melioracje wodne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 600 Transport i łączność ,93 Wydatki majątkowe ,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,93 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,93 Wydatki majątkowe ,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,93 Dział 630 Turystyka ,54 Wydatki majątkowe ,54 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,54 Rozdz Pozostała działalność ,54 Wydatki majątkowe ,54 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 19 z 25

20 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,54 Dział 710 Działalność usługowa ,42 Wydatki majątkowe ,42 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,42 Rozdz Pozostała działalność ,42 Wydatki majątkowe ,42 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,42 Dział 720 Informatyka ,95 Wydatki majątkowe ,95 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,95 Rozdz Pozostała działalność ,95 Wydatki majątkowe ,95 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,95 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,43 Wydatki majątkowe ,43 dotacje na inwestycje ,10 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,33 Rozdz Biblioteki ,10 Wydatki majątkowe ,10 dotacje na inwestycje ,10 Rozdz Pozostała działalność ,33 Wydatki majątkowe ,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,33 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (finansowanie ze ,00 środków funduszy strukturalnych - dotacja z budżetu państwa "8") Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Urzędy marszałkowskie ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze ,81 środków własnych województwa "9") Wydatki majątkowe ,81 dotacje na inwestycje ,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,43 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 20 z 25

21 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 600 Transport i łączność ,89 Wydatki majątkowe ,89 dotacje na inwestycje ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,89 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,89 Wydatki majątkowe ,89 dotacje na inwestycje ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,89 Dział 630 Turystyka ,58 Wydatki majątkowe ,58 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,58 Rozdz Pozostała działalność ,58 Wydatki majątkowe ,58 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,58 Dział 710 Działalność usługowa ,61 Wydatki majątkowe ,61 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,61 Rozdz Pozostała działalność ,61 Wydatki majątkowe ,61 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,61 Dział 720 Informatyka ,12 Wydatki majątkowe ,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 Rozdz Pozostała działalność ,12 Wydatki majątkowe ,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 Dział 851 Ochrona zdrowia ,48 Wydatki majątkowe ,48 dotacje na inwestycje ,48 Rozdz Szpitale ogólne ,48 Wydatki majątkowe ,48 dotacje na inwestycje ,48 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,13 Wydatki majątkowe ,13 dotacje na inwestycje ,90 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,23 Rozdz Biblioteki ,90 Wydatki majątkowe ,90 dotacje na inwestycje ,90 Rozdz Pozostała działalność ,23 Wydatki majątkowe ,23 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 21 z 25

22 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,23 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z ,39 dotacji z budżetu państwa "9") Wydatki majątkowe ,39 dotacje na inwestycje ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,39 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Melioracje wodne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 630 Turystyka ,16 Wydatki majątkowe ,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16 Rozdz Pozostała działalność ,16 Wydatki majątkowe ,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,16 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 720 Informatyka ,23 Wydatki majątkowe ,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,23 Rozdz Pozostała działalność ,23 Wydatki majątkowe ,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,23 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 22 z 25

23 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Gospodarka odpadami ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z ,94 innych źródeł "9") Wydatki majątkowe ,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,94 Dział 630 Turystyka ,94 Wydatki majątkowe ,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,94 Rozdz Pozostała działalność ,94 Wydatki majątkowe ,94 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,94 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie ze ,05 środków własnych województwa "0") Wydatki majątkowe ,05 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,05 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 200,00 Wydatki majątkowe 9 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 200,00 Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Wydatki majątkowe 9 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 200,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 720 Informatyka ,19 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 23 z 25

24 Wydatki majątkowe ,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,19 Rozdz Pozostała działalność ,19 Wydatki majątkowe ,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,19 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,86 Wydatki majątkowe ,86 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,86 Rozdz Pozostała działalność ,86 Wydatki majątkowe ,86 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,86 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (współfinansowanie z ,00 dotacji z budżetu państwa "0") Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Melioracje wodne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 dotacje na inwestycje ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,00 dofinansowane środkami własnymi Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz Melioracje wodne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rozdz.01008z Melioracje wodne ,00 Wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet Województwa Lubelskiego na 2015 rok 24 z 25

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR V/2/3/26 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 marca 26 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 26 rok Na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/4/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/4/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok UCHWAŁA NR V/4/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/4/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/45/4/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR IV/45/4/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/295/ Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 września r 06-09- Województwa - BW Symbol Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA V/16/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok

UCHWAŁA V/16/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok UCHWAŁA V/16/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo