TRENDS e-learning w biznesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRENDS 2011. e-learning w biznesie"

Transkrypt

1 Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania -larning w biznsi -larning na uczlniach blndd larning gamifikacja social larning cas study rynk -larningu w Polsc i na świci PARTNERZY WYDANIA PARTNER MEDIALNY idata.pl PARTNERZY ODBIERZ LICENCJĘ programu Acronis Tru Imag Hom. Szczgóły na 25 stroni raportu.

2 -larning Spis trści partnrzy wydania SPIS TREŚCI Wstęp Co ósmy intrnauta w Polsc korzysta z -larningu! Raport z pirwszych w Polsc badań intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z fi rmą badawczą Gmius Rozmowa z dr Tomaszm Kamińskim twórcą gry uczącj zarządzania projktami unijnymi E-larning w polskich organizacjach 2011 raport z badań Komntarz do wyników badań Combidata Komntarz do wyników badań Piotr Pszko Komntarz do wyników badań Mark Hyla Komntarz do wyników badań Dariusz Sokołowski Komntarz wyników badań Jrzy Durślwicz - Tomorrow Czy Twoj dan są bzpiczn? Potncjaln zagrożnia i wybran mtody ochrony systmów IT E-larning, który procntuj Grywalizacja w -larningu Nauczani przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystanim -larningu z lmntami gry oraz gry dcyzyjnj cas study Nowoczsn nauczani z marką Pluszaki Rozrabiaki Social Larning Skutczność -larningu Nadchodzi m-larning! Blndd larning Blndd-larning? Mix-larning? Hybryd larning? Modlowani rozwiązań szkolniowych zintgrowan rozwiązani dydaktyczn I nich stani się gra! Czym jst -rozwój? Rlacja z konfrncji -larning Trnds Rachunk zysków i strat (ni tylko konomiczny) szkolń -larningowych E-larning na uczlni i w administracji publicznj E-larning na uczlni i w administracji publicznj Platforma dukacyjna w szkol ZOZ na poziomi biznsowym Projkt wdrożnia systmu TETA Businss Intllignc w SZPZLO Warszawa-Bródno Samokształcni Sklp z widzą. Zastosowani platformy -larningowj w sici Ral cas study Dlaczgo -larning ni działa? Rozwój -larningu zalży od naszj dtrminacji do nauki - wywiad z Markim Hylą Stan -larningu na uczlniach coraz lpszy - wywiad z Elżbitą Jarosińską

3 -larning partnrzy wydania Zapraszamy na drugą dycję konfrncji Warszawa, wrzśnia 2011 roku Tmat wiodący konfrncji: Now trndy w biznsi -larningowym REKLAMA 3

4

5 -larning Wstęp partnrzy wydania Szanowni Czytlnicy, Raport E-larning Trnds 2011 to pirwsza publikacja Langloo.com dotycząca rynku -larningowgo. Raport zaczynamy od naszgo badania przprowadzongo wspólni z firmą Gmius, która ma nam odpowidzić między innymi na następując pytania: - ilu intrnautów w Polsc korzysta z -larningu, - gdzi z nigo korzystają, - czy było to pozytywn doświadczni - czy płacili za korzystani. W Radzi Programowj badania uczstniczy Mark Hyla, Piotr Pszko, Marcin Sołodki, Jrzy Durślwicz oraz Sławomir Łais. Wyniki opracował dr Grzgorz Szymański z Politchniki Łódzkij, Wydział Organizacji i Zarządzania. Ninijszy raport jst wstępm do głębszych badań tgo rynku, któr zamirzamy kontynuować w koljnych raportach. W Raporci przybliżamy now trndy w -larningu taki jak m-larning, social larning, blndd larning czy gamifikację (grywalizację). Szybko zminiająca się rzczywistość i otoczni biznsow, związan z dynamicznym rozwojm intrntu oraz nowych tchnologii, wymuszają zmiany w nauczaniu i szkolniach. Organizacj potrzbują coraz szybszgo procsu ucznia (rapid larning), szybkij wryfikacji widzy oraz dostarcznia użytkownikom najatrakcyjnijszych narzędzi. W naszj publikacji będzi można zapoznać się z tymi trndami oraz poznać opini rynkowych ksprtów. E-larning wykorzystywany jst zarówno na uczlniach, w administracji publicznj jak i w organizacjach biznsowych. W naszym raporci chcmy pokazać aktualny stan -larningu w każdj z tych katgorii. Wartość światowgo rynku zdalngo nauczania -larning u jst szacowana na co najmnij 50 miliardów uro w ubigłym roku. Obcni -larning jst przd wszystkim wykorzystywany w dwóch dzidzinach: szkolniu pracowników w dużych firmach, jak i uczlniach wyższych. Budżty korporacji na świci wzrosły w 2010 r. o ok. 30% w porównaniu z rokim 2009, a -larning jst już drugą pod względm popularności mtodą szkolniową (na pirwszym mijscu pozostaj wciąż szkolni z trnrm). Tak znaczny rozwój światowgo -larningu został umożliwiony dzięki rozwojowi Intrntu i tchnik multimdialnych. Badania pokazują, ż dzięki multimdialnj zawartości i tchnicznj jakości przkazu, poziom satysfakcji uczstników kursów -larningowych jst podobny do uczstników tradycyjnych szkolń. Podobny wynik uzyskaliśmy w naszym badaniu przytłaczająca większość badanych intrnautów potwirdziła, ż korzystani z -larningu było dla nich pozytywnym doświadcznim! Widać tu zatm, ż jakość kursów, szkolń czy nauczania osiągnęła już wymagany poziom tchniczny i jakościowy. Wydaj się więc, ż rok 2011 moż być przłomowym rokim w Polsc pod względm rozwoju platform -larnigowych. Intnsywny rozwój biznsu intrntowgo w sgmnci rklamy intrntowj czy -commrc prznosi się równiż na inna aspkty biznsu w sici. Coraz więcj firm rozwija się w intrnci i coraz większa liczba będzi potrzbowała zdalngo wsparcia w procsi szkolnia. Ważn jst równiż to, ż czołowi ksprci są coraz mnij dostępni i jdyną szansę na uczstnictwo w ich szkolniach daj nam -larning. Pamiętajmy równiż, ż dla większości organizacji dobrz wyszkolony zspół to podstawa sukcsu. Zdajmy sobi sprawę, ż nasza pirwsza publikacja ni wyczrpuj w płni tmatu -larningu AD Chciliśmy poruszyć najbardzij istotn dla branży tmaty, pokazać now trndy oraz przprowadzić pirwsz badani intrnautów dotycząc wykorzystania nauki i szkolń przz sić. Na pwno to ni będzi nasza ostatnia publikacja i w koljnych poruszymy bardzij szczgółowo różn aspkty tgo nizwykl przyszłościowgo rynku. Bardzo dziękujmy wszystkim autorom, Radzi Programowj badania, partnrom oraz partnrom mdialnym za umożliwini powstania tj publikacji. Zapraszamy do lktury! Dariusz Sokołowski REKLAMA 5

6 -larning partnrzy wydania Co ósmy intrnauta w Polsc korzysta z -larningu! Raport z pirwszych w Polsc badań intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z fi rmą badawczą Gmius Jdyni co 8 Polak korzysta z nauczania na odlgłość w formi -larningu. Pod pojęcim -larningu kryj się procs nauczania i ucznia się przprowadzany za pomocą tchnologii lktronicznych, wśród których można wyróżnić: komputr, intrnt, intrant. Partnr badania E-larning objmuj m.in. programy komputrow, kursy intrntow, wwnętrzn i zwnętrzn portal naukow, portal dydaktyczn, a nawt komplksow i intraktywn symulacj. Jdnak najczęścij spotykaną wśród polskigo społczństwa intrprtacją pojęcia, jst utożsamini jj z formą nauczania na odlgłość, za pomocą mdium intrntu. Wyniki badania obrazują, iż jdyni co 8 intrnauta w Polsc korzysta z -larningu. Chętnij wykorzystują tę formę nauczania osoby starsz (powyżj 50 roku życia), a najmnij popularna jst wśród studntów, którzy studiują główni na rzczywistych uczlniach wyższych. Biorąc pod uwagę dochody osób objętych badanim zauważa się, ż szkolnia -larningow są dwa razy bardzij popularn u/wśród osób posiadających dochody ntto z przdziału zł niż charaktryzujących się dochodami powyżj 3000 zł. Najbliższy rok prawdopodobni ni przynisi większych zmian w popularności -larningu w Polsc, tak wynika z przprowadzongo badania, gdzi jdyni co ósmy rspondnt zamirza skorzystać z tj formy nauczania. E-Larning jako forma ucznia się ma w Polsc duż grono ntuzjastów, al równiż nimało scptyków, którzy podchodzą do nigo z dużą rzrwą - co drugi Polak ni wi czy w 2011 roku skorzysta z nauczania na odlgłość. Dzaprobata ta moż wynikać z faktu niznajomości spcyfiki tj formy nauczania i ucznia się, lub moż być podsycana przz strotypy i nichęć dotycząc tgo zjawiska. Rspondnci będący bzrobotni oraz ni pracujący, którzy zajmują się domm, dzićmi, lub będący na rnci/mryturz są w groni osób najbardzij przkonanych o braku potrzby -larningu w najbliższym roku. Czy obcni korzystasz z -larningu? 88% 12% tak ni 6

7 -larning Co ósmy intrnauta w Polsc korzysta z -larningu! partnrzy wydania Popularność tgo poglądu systmatyczni zwiększa się wraz z wykształcnim rspondntów - jdyni co trzci badany z wykształcnim nipłnym al jaki nipłn bo moż być nipłn śrdni i nipłn wyższ oraz 45 % osób z wykształcnim wyższym ni planuj w 2011 roku uczstniczyć w formi nauczania -larningowgo. Najmnij zdcydowaną grupą są pracownicy fizyczni oraz rolnicy, wśród których 64% ankitowanych ni wi czy skorzystają w najbliższj przyszłości z -larningu. Zdcydowani najpopularnijszym clm wykorzystania -larningu jst wspomagani tradycyjngo systmu nauczania jako źródła zagadniń potrzbnych w szkol lub na uczlni. Co trzcia ankitowana osoba wśród korzystających obcni z -larningu uczy się języków obcych i ta prawi taka sama liczba rspondntów wykorzystuj tę formę do nauki obsługi programów komputrowych. 80% rspondntów korzystających z -larningu w wiku lat uczy się zagadniń potrzbnych im w szkol lub na uczlni. Osoby w wiku lat, główni szkolą się z widzy o produktach i ofrtach firm, a takż z zakrsu języków obcych. Rspondnci powyżj 50 roku życia najczęścij wykorzystują lktroniczn systmy nauczania na odlgłość do nauki obsługi programów komputrowych. Obsługi urządzń uczy 49% A czy planujsz skorzysta z -larningu w ci gu najbli szgo roku? 13% się aż 71% rspondntów będących prywatnymi przdsiębiorcami, a jdyni co 20 pracownik umysłowy wyższgo szczbla. Co druga osoba wykorzystująca -larning i charaktryzująca się dochodami gospodarstwa domowgo na poziomi wyższym od 3000 zł na osobę ntto, uczy się języków obcych. Natomiast wśród osób o dochodzi zł najpopularnijszym clm jst szkolni się z widzy o produktach, którą to odpowidź wskazało 49%, podobną popularność 39% tak ni ni wim / trudno powidzi wśród najuboższych rspondntów (poniżj 500 zł) cchuj się nauka zagadniń potrzbnych w szkol lub na uczlni. Rspondnci obu płci wykorzystują nauczani na odlgłość do znaczni odminnych clów. Odminn prfrncj wykorzystania -larningu kobit i mężczyzn Zdcydowani więcj kobit sięga po tzw. blndd larning, niż mężczyzn. Blndd larning to rodzaj nauczania, w którym W jakim clu korzystasz z -larningu? 50% 45% 44% 40% 35% 30% 34% 32% 25% 20% 15% 10% 22% 14% 22% 11% 16% 5% 0% u si obs ugi urz dz szkol si z umi no ci "mi kkich" chniki sprzda y, ngocjacj, obs uga klin a) szkol si z widzy o produk ach / of y mojj rmy u s zagadni po zbnych mi w szkol lub na uczlni u si j zyków obcych u si obs ugi programów kompu wych szkol si z BHP w innym clu 7

8 -larning Co ósmy intrnauta w Polsc korzysta z -larningu! partnrzy wydania 60% W jakim clu korzystasz z -larningu? 53% kobita m zyzna 50% 40% 34% 40% 36% 30% 28% 29% 29% 27% 22% 20% 16% 18% 15% 15% 10% 10% 8% 10% 0% u si obs ugi urz d szkol si z umij tno ci szkol si z widzy o u si zagadni potrzbnych "mi kkich" (tchniki sprzda y, produktach / ofrty mo rmy mi w szkol lub na uczlni ngocjacj, obs uga klinta) u si j zyków obcych u si obs ugi programów komputrowych szkol si z BHP w innym clu tradycyjna forma przplatana jst przz nauczani za pomocą narzędzi lktronicznych (najczęścij mdium intrntu). Mtoda amplifikacji w blndd larningu odnosi się przważni do uzupłninia bądź wzbogacnia tradycyjngo procsu dydaktyczngo w odróżniniu do intgracji czy wirtualizacji, w których lmnty tradycyjn i -larningow mają tn sam status i wartość. Natomiast mężczyźni chętnij niż kobity uczą się programów komputrowych oraz obsługi urządzń w systmi -larningowym. Dwa razy więcj mężczyzn niż kobit szkoli się takż z zakrsu widzy o produktach i umijętności miękkich, domną kobit są natomiast szkolnia BHP oraz inn cl ni wyminion w kwstionariuszu. Szkolnia miękki są nastawion przważni na rozwój indywidualnych umijętności oraz dukację nowych postaw oraz zachowań. Natomiast szkolnia tward dotyczą podnosznia poziomu kwalifikacji i umijętności zawodowych, tchnicznych jdnostk oraz przkazania fachowj widzy z okrślonj branży, np. finansów, BHP czy dystrybucji i logistyki. Impratyw domu jako mijsca wykorzystywania systmów -larningowych. Najnowsz badania GUS pokazują, iż 4 z 5 polskich gospodarstw domowych posiada i korzysta z intrntu, co moż być głównym czynnikim tgo, ż aż 75% ankitowanych korzysta z -larningu w zaciszu domowym, ponadto co czwarta osoba wskazuj równiż pracę jako mijsc nauki na odlgłość. Popularność szkolń -larningowych widać takż wśród osób w wiku lat, gdzi śrdnio 43% ankitowanych wykorzystuj j w pracy. Najmnij popularnym mijscm jst kafjka intrntowa, do którj ni uczęszczają osoby w wiku lat, natomiast 46% osób nipracujących dklaruj j jako mijsc gdzi korzystają z -larningu. Z kafjki chętnij korzystają mężczyźni niż kobity, w przciwiństwi do bibliotki, gdzi jdyni 1% mężczyzn uczęszcza w opozycji do 12% kobit. Bibliotka jst takż najpopularnijszym mijscm wśród osób bzrobotnych, gdzi co trzci rspondnt z takim statusm zawodowym dklaruj bibliotkę jako mijsc szkolnia -larningowgo. Można zauważyć takż inn zalżności wpływu statusu zawodowgo na mijsc ucznia się w -larningu, żadn pracownik fizyczny ni szkoli się 80% 75% Gdzi korzystasz z -larningu? 70% 60% 50% 40% 30% 26% 20% 10% 14% 15% 5% 7% 10% 12% 0% w domu w pracy na uczlni w szkol w kafjc intrntowj w bibliotc tam gdzi akurat jstm (korzystam z urz dz mobilnych) w innych mijscach 8

9 -larning Co ósmy intrnauta w Polsc korzysta z -larningu! partnrzy wydania W jaki sposób opłacasz -larning? 24% op acam sam(a) ("z w asnj kiszni") 60% 12% koszty -larningu pokrywa za mni pracodawca / szko a / uczlnia koszty -larningu pokrywaj za mni inn osoby korzystam z bzp atnj formy -larningu 4% w pracy, a aż 80% w domu. Natomiast blisko 60% pracowników umysłowych uczy się w pracy. Prawi 2/3 rspondntów korzystających z -larningu wykorzystuj darmow szkolnia, a co czwarty uczstnik -kursu opłaca go samodzilni, zaś za 12% ankitowanych szkolni opłaca pracodawca. Jak nalżało się spodziwać, można zauważyć systmatyczność wzrostu liczby rspondntów opłacających samodzilni -szkolnia wraz z wzrostm wiku, jdyni 15% osób w wiku poniżj 24 roku życia opłaca samodzilni, a już co trzci w wiku powyżj 50 lat. Bzpłatna forma -larningu jst bardzo popularna wśród uczniów szkół śrdnich i studntów, czyli osób w wiku lata uczących się, gdzi powyżj 70% ankitowanych korzysta z tj formy, która jst jszcz bardzij charaktrystyczna dla rolników lub pracowników fizycznych, wśród których 95% jst jj uczstnikim. Najbogatsi i bzrobotni opłacają samodzilni nauczani -larningow. Cikawostką jst zalżność, ż prawi 90% bzrobotnych rspondntów biorących udział w -larningu opłaca samodzilni szkolnia, a jdyni 6% wykorzystuj dostępn darmow tryby nauczania na odlgłość. Natomiast osoby charaktryzując się śrdnim dochodm czyli z przdziału zł ntto na osobę, wybirają najczęścij 50% 45% Czy skorzystani z -larningu było pozytywnym czy tż ngatywnym doświadcznim? 45% 40% 35% 35% 30% 25% 20% 15% 12% 10% 8% 5% 0% 1% zdcydowani pozytywnym raczj pozytywnym raczj ngatywnym zdcydowani ngatywnym ni wim / trudno powid 9

10 -larning Co ósmy intrnauta w Polsc korzysta z -larningu! partnrzy wydania 60% Jakich usług -larningowych brakuj, Twoim zdanim, w Polsc? 56% 50% 40% 30% 20% 12% 10% 4% 5% 6% 6% 6% 9% 0% kursy j zykow bzp atn dzidziny spcjalistyczn lpsza jako dos pno przys pno warto mrytoryczna) kursy daj c konkrtn umi no prawo jazdy gra na instrumntach itp.) ni brakuj adnych inn ni wim / trudno powid bzpłatną formę nauczania(59%), a jdyni 14% z nich dcyduj się opłacać j samodzilni. 4 na 5 osób biorących aktualni udział w nauczaniu -larningowym uważa j za pozytywn doświadczni. Najbardzij zadowolonymi rspondntami są osoby w wiku 15-24, wśród których 80% uważa tę formę nauczania na pozytywn zjawisko, a ani jdna osoba ni odniosła ngatywngo wrażnia. Takż ponad 80% osób starszych (powyżj 50 lat) jst pozytywni nastawiona, a jdyni jdnostki spotkały się z ngatywnymi wrażniami. Najwięcj ankitowanych, którzy mają ngatywn doświadcznia są to osoby ni pracując, główni zajmując się domm, dzićmi lub będąc na rnci/mryturz, a takż osoby bzrobotn. Wśród statusów zawodowych najbardzij pozytywni odbirają -larning pracownicy fizyczni oraz prywatni przdsiębiorcy, wśród których prawi 90% uważa j za pozytywn doświadczni. Natomiast najwięcj ngatywnych wrażń doświadczyły osoby zatrudnion na stanowisku pracownika umysłowgo niższgo szczbla. Najbidnijsi oczkują bzpłatnych kursów językowych. Na pytani: Jakich usług -larningowych brakuj w Polsc? ni można znalźć jdnoznacznj odpowidzi, wszystki wyminion rodzaj ciszą się porównywalni jdnakową popularnością w granicach 5%. Różnic można zauważyć w podzial na płć - co dzisiąta kobita uważa, ż brakuj darmowych kursów, a taki samo zdani ma jdyni 1% mężczyzn. Szkolń darmowych brakuj takż osobom młodym w wiku lat, gdzi 12% ankitowanych tak uważa, a takż rspondntom zamiszkujących duż konglomracj mijski powyżj 500 tys. miszkańców i osobom bidnym o dochodach poniżj 500zł. Ubodzy ankitowani oczkują takż chętnij niż inni kursów językowych (14%), tych samych -szkolń oczkuj młodziż w wiku lat. E-larning z dzidzin spcjalistycznych jst poszukiwany przz 11% mężczyzn i tylko 2% kobit, natomiast takż co czwarta osoba biorąca udział w -larningu będąca zatrudniona na stanowisku pracownika umysłowgo wyższgo szczbla oczkuj większj liczby -szkolń o spcjalistycznym profilu. Co trzci miszkanic miast powyżj 500 tys. uważa, iż brakuj usług -larningowych lpszj jakości, podobną opinię mają osoby o dochodach przwyższających 3000 zł ntto na osobę w gospodarstwi domowym, wśród których ponadto co drugi ankitowany oczkuj innych o zagadniniach ni wyminionych w kwstionariuszu. Innych szkolń brakuj takż co trzcimu pracownikowi fizyczngo lub rolnikowi i co czwartmu o dochodach z przdziału zł. dr Grzgorz Szymański dr Grzgorz Szymański Adiunkt na Politchnic Łódzkij Wydział Organizacji i Zarządzania. Jst pracownikim naukowo- -dydaktycznym Katdry Systmów Zarządzania i Innowacji. Jgo obszary badawcz -gospodarka, -commrc, -bizns w zakrsi małych i śrdnich przdsiębiorstw, -larning, tchnologi intrntow w systmach zarządzania innowacjami, a takż komputrow wspomagani rklamay i -promocj. 10

11

12 -larning Rozmowa z dr Tomaszm Kamińskim partnrzy wydania Rozmowa z dr Tomaszm Kamińskim, twórcą gry rklamowanj na sąsidnij stroni Nikt ni czyta artykułów sponsorowanych, czy ni lpij było przznaczyć piniądz na zwiększni powirzchni rklamy, która jst obok? Odpowidź jst prosta w budżci projktu mam zapisan środki na zakup artykułów sponsorowanych i muszę j wydać. Czy to ni jst bz snsu? Ni rozpatrywałbym tgo w katgoriach snsu. Projkty unijn rządzą się swoimi prawami, mają własną logikę. Pracuję w tj branży prawi 10 lat i już wyrosłm z fazy gniwania się na rzczywistość. Do spcyfiki projktów unijnych trzba się przyzwyczaić, jśli chc się dobrz nimi zarządzać. Tym managrm sprytni nawiązał Pan do nazwy spółki, którj jst Pan współwłaścicilm Tak, E-managr to nazwa firmy, która otrzymała dotację unijną na stworzni symulatora, który pozwala wcilić się w postać osoby zarządzającj projktm szkolniowym lub inwstycyjnym. Gracz dostaj swój pokój, biurko, komputr i projkt do wdrożnia. Szf mu mówi Masz biurczko, działaj Królu i znika. Znikąd pomocy. Królu? Ni stosujci języka równościowgo? Czy to zgodn z polityką równości szans? Królowa naszym zdanim ma podtkst sksistowski, a tych staraliśmy się w grz unikać. A tak na srio zrobiliśmy wszystko żby gra była równi atrakcyjna dla kobit, jak i dla mężczyzn. Z zasady równości szans wcal się ni śmijmy powinna być oczywistością, szkoda, ż wciąż ni jst. Czy gra jst faktyczni fajna? Zalży dla kogo. Dla tych, którzy ni mają pojęcia o funduszach uropjskich, pwni ni. Ciężko im będzi się zorintować, co mają robić. Dlatgo polcamy tn symulator jako uzupłnini tradycyjnych szkolń. Naszym zdanim, zamiast słuchać często nudngo tortyzowania o mtodykach zarządzania projktami, lpij zanurzyć uczstników w często nudną rzczywistość projktową. Wykrowaną spcjalni dla nich przz chłopców z Exr Coaching Gams. Zapomniał Pan powidzić o trnrach? Faktyczni, dziękuję Panu za przypomnini. Jdn z scnariuszy gry jst stworzony spcjalni z myślą o trnrach i nauczycilach akadmickich. Pozwala on na prowadzni zajęć z wykorzystanim gry i podjmowani wspólnych dcyzji projktowych, powstał dr Tomasz Kamiński Exr Coaching Gams - Adiunkt na Wydzial Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwrsyttu Łódzkigo. Trnr, ksprt w dzidzini zarządzania projktami, twórca gry intrntowj Zarządzani projktami unijnymi. Trnr, ksprt w dzidzini zarządzania projktami, spcjalizuj się w projktach innowacyjnych. Autor ponad 100 wniosków o dofinansowani projktów z środków unijnych. 12

13 -larning Rozmowa z dr Tomaszm Kamińskim partnrzy wydania z myślą o pracy w grupach, można go tż traktować jako ilustrację czynności, o których trzba pamiętać, ralizując projkt. W tym ostatnim warianci gra będzi tak naprawdę zaawansowaną przntacją multimdialną. Czy gra jst droga? Ni, ni jst droga i na pwno w tym roku ni będzi droga. Musimy osiągnąć założon wskaźniki rzultatu projktu, więc chcmy zachęcić jak najwięcj osób, żby się zalogowały i stały użytkownikami -usługi. Ni podam tu oczywiści cnnika, żby zachęcić wszystkich do zajrznia na naszą stronę intrntową: plu_rklama_q.ai :55:31 To tż w clu zralizowania wskaźników. Na konic spytam jszcz, skąd pomysł na taką grę? Chyba ni liczyci, ż na tym produkci zarobici kokosy? Chodziło o wyciągnięci unijnych piniędzy? Ni jstśmy wyłudzaczami piniędzy unijnych jstśmy szkolniowcami, którzy od lat mili problm, jak fajni poprowadzić zajęcia dotycząc zarządzania projktami. Ni lubimy opowiadać o mtodyc PRINCE II, czy jakijś innj, którj większość uczstników i tak ni będzi stosować. Chciliśmy przygotować narzędzi, któr sprawi, ż szkolnia będą bardzij fktywn, cikawsz i zgodn z zasadą sformułowaną przz chińskigo mędrca Lao Tzu w VI w. p.n..: Jśli mi powisz, będę słuchał. Jśli mi pokaższ, zobaczę. Jśli dasz mi tgo doświadczyć, to się nauczę. Zakończył Pan jak na doktora nauk humanistycznych przystało Taki jst wyobrażni o doktorach, ni chcę go burzyć. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofrtą. Chyba tak powininm skończyć, Pani Rdaktorz, prawda? REKLAMA 13

14

15 -larning partnrzy wydania E-larning w polskich organizacjach 2011 raport z badań Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań -larning w polskich organizacjach przprowadzonych przz firmę INTERSIEĆ w ramach portalu -larning.biz.pl. Badani miało na clu okrślni poziomu widzy o larningu oraz stopnia jgo wykorzystania w polskich organizacjach, których działalność związana jst z szroko rozumianymi usługami dukacyjnymi. W związku z tym do próby badawczj wybrano firmy szkolniow, ośrodki szkolnia kirowców, szkoły językow oraz szkoły wyższ, bowim zajmują się on przkazywanim widzy, a -larning jst lub tż moż być jdnym z nowoczsnych narzędzi wspomagających procs dukacyjny. Przprowadzon badani miało charaktr ankitowy i odbyło się drogą lktroniczną w okrsi od 10 maja do 10 czrwca biżącgo roku. Pozwoliło poznać stopiń świadomości i wykorzystania -larningu w organizacjach dukacyjnych w Polsc. Badani zostało zralizowan przz firmę INTERSIEĆ, która spcjalizuj się w rozwiązaniach larningowych, ofrując platformy -larningow na własność, dzirżawy platform, szkolnia tworzon na zamówini, gotow kursy, hosting Moodl oraz szkolnia z -larningu. Dlaczgo badani -larningu? Od kilku lat obsrwujmy coraz większ zaintrsowani larningim. Na rynku powstają koljn firmy ofrując rozwiązania larningow, półki w księgarniach wzbogacan są o coraz to nowsz pozycj litraturow z tgo obszaru, jak równiż zwiększa się liczba kursów, szkolń czy nawt studiów prowadzonych właśni w tj formi. E-larning stał się obcni tmatm coraz większj liczby dyskusji, coraz więcj się o nim mówi oraz pisz. Pojawia się zarówno w kontkści świata nauki al równiż biznsu. Ni bz znacznia jst równiż doping z strony Unii Europjskij, która zachęca do rozwoju nowoczsnych form szkolnia, jaką niwątpliwi jst -larning. Postanowiliśmy zatm sprawdzić jak to rzczywiści wygląda w polskich firmach. Czy organizacj wykorzystują nowoczsn środki wspomagając przkazywani widzy, czy jst im znan zagadnini -larningu, a jśli tak to w jaki sposób jst on wykorzystywany. Oddajmy w Państwa ręc raport podsumowujący przprowadzon badania. Mamy nadziję, iż będzi on dla Państwa źródłm cnnj i wartościowj widzy, którą będą Państwo mogli wykorzystać w swojj codzinnj działalności. Być moż raport tn będzi dla Państwa swgo rodzaju inspiracją do rozpoczęcia przygody z -larningim. O -larningu słów kilka Czym jst -larning? E larning - nauczani na odlgłość z wykorzystanim tchnik komputrowych i Intrntu, oznacza wspomagani dydaktyki za pomocą komputrów osobistych i Intrntu. Pozwala na ukończni szkolń czy kursów bz koniczności fizycznj obcności w sali wykładowj. Doskonal uzupłnia równiż tradycyjny procs nauczania. E-larning służy nauczaniu na odlgłość oraz nauczaniu lastycznmu, jdnak moż być równiż łączony z tradycyjnym nauczanim w formi kursów miszanych tzw. blndd larning. Połączni idaln BLENDED LEARNING W dzisijszj gospodarc jśli się ni rozwijamy to ni tylko stoimy w mijscu al wręcz zostajmy powoli wykluczani z rynku. Coraz więcj mówi się o gospodarc opartj na widzy, jako kluczu do sukcsu rynkowgo. W gospodarc tj rozwój opira się na intnsywnym wykorzystaniu widzy i doświadcznia. Firma moż rozwijać się szybcij od innych, bowim gnruj szybszy postęp tchniczno-organizacyjny, dysponuj lpij wydukowanymi ludźmi i bardzij fktywni wykorzystuj kapitał ludzki i kapitał produkcyjny. Zatm ni pozostaj nic inngo jak tylko niustanni się doskonalić, aby pozostać konkurncyjnym. Al jak to zrobić? Jak znalźć na to fundusz, al przd wszystkim czas, którgo ciągl brak? Odpowidzią na t pytania jst właśni -larning, czyli nauka przz Intrnt. Bardzo wil organizacji już zdało sobi sprawę, ż koszty szkolń prowadzonych przz instruktorów są zbyt wy- 15

16 -larning E-larning w polskich organizacjach 2011 raport z badań partnrzy wydania soki, zwłaszcza, gdy pracownicy są rozproszni gograficzni, co stwarza dodatkow problmy logistyczn. Na przykład, jak zapwnić spójność szkolń w wilu rgionach, a nawt krajach? Jak szkolić pracowników, gdy w grę wchodzą bariry językow? E-larning jst rozwiązanim tych problmów bowim jst to tchnologia intrntowa. Kogo badaliśmy? W badaniu wzięło udział 50 organizacji z trnu całj Polski. Dobirając próbę badawczą kirowaliśmy się działalnością danj jdnostki, bowim zalżało nam aby przbadać t organizacj, których działalność związana jst z szroko rozumianym przkazywanim widzy. Jaką rprzntują Państwo organizację? ośrodk kształcnia kirowców wizualizr; laptopy; kafjka intrntowa. Pytani 2. Prosiliśmy o ocnę dotychczasowgo przygotowania i sprawdzania widzy w organizacjach. Chciliśmy sprawdzić, czy członkowi danj organizacji uważają, iż procs dukacyjny przbiga w właściwy sposób, czy moż widzą potrzbę zmian i udoskonalń. Blisko 40 % badanych zauważa potrzbę zmian. 27%, któr twirdzi, iż procs przygotowania i sprawdzania widzy w ich organizacji przbiga śrdnio daj podstawy do stwirdznia, Jak Państwo ocniają dotychczasow przygotowani i sprawdzani widzy w Państwa organizacji? 24% 2% 7% 24% 4% cntrum szkolń bhp inną firmę szkolniową 38% 36% dobrz śrdnio potrzbn są zmiany 38% szkołę językową 27% uczlnię wyższą firmę z branży: Procntowy rozkład rspondntów wdług rodzaju organizacji, którą rprzntują przdstawia poniższy wykrs. Przjdźmy traz do pytań kluczowych w naszym badaniu. Pytani 1. Pytani to miało na clu idntyfikowani czy organizacj wykorzystują nowoczsn formy wspomagania dukacji, a jśli tak, to któr. Zdcydowana większość rspondntów, bowim aż 91%, wspira procs dukacyjny poprzz zastosowani nowoczsnych narzędzi. Projktor, tablica intraktywna, czy nauczani z wykorzystanim -larningu wykorzystuj 84% badanych. Osoby, któr zaznaczyły, iż korzystają z innych form wspirania dukacji wskazały, ż do form tych nalżą: Czy w codzinnj działalności korzystają Państwo z nowoczsnych form wspomagania dukacji? ż w organizacjach tych równiż przydałyby się udoskonalnia, bowim ni wszystko przbiga zgodni z oczkiwaniami członków organizacji. 36% jdnoznaczni stwirdza, iż procs dukacyjny prowadzony jst w dobry sposób i ni widzi potrzby zmian. Pytani 3. Koljn z pytań miało na clu okrślni dla kogo, zdanim badanych, -larning jst najlpszym roz wiązanim. Zdcydowana większość rspondntów uważa, iż -larning to idaln rozwiązani dla osób, któr chcą się doszkolić, podniść poziom swojj widzy, aczkolwik pracują i ni dysponują czasm, który musiliby przznaczyć na dojazd do sidziby instytucji szkolącj. 20 % badanych widzi zastosowani -larningu w kształcniu osób nipłnosprawnych, którzy z względu na swoją nidostatczną sprawność, przd wszystkim ruchową ni mogą uczstniczyć w szkolniach stacjonarnych. Wiąż się to przd wszyst- Dla kogo Państwa zdanim nauczani na odlgłość przy wspomaganiu komputra (-larning) jst najlpszym rozwiązanim? 7% 9% tak, projktor multimdialny 38% tak, -larning 16% tak, tablica intraktywna 2% 2% 20% 2% pracujących, ni mających czasu na dojżdżani do sidziby instytucji szkolącj 73% miszkających za granicą uczących się w trybi dzinnym 31% tak, inn formy ni, ni korzystamy z powyższych form nipłnosprawnych inna katgoria osób 16

17 -larning E-larning w polskich organizacjach 2011 raport z badań REKLAMA partnrzy wydania kim z faktu, iż osoby taki muszą zadać sobi wil trudu aby dotrzć do mijsca, gdzi miałoby się odbyć szkolni, bowim zarówno komunikacja jak i urbanistyka większości mijscowości w Polsc ni jst dostosowana do potrzb osób nipłnosprawnych. Pytani 4. Zadając badanym koljn z pytań miliśmy na clu zidntyfikowani lmntów, któr są największymi barirami przy Proszę o wskazani jaki są Państwa zdanim największ bariry w wdrażaniu -larningu. 29% 13% 2% 2% 20% 33% wdrażaniu -larningu w organizacjach. Dla 33% badanych -larning kojarzy się z wysoką cną wdrożnia i jst to dla nich główna barira stosowania tgo rozwiązania w organizacjach. Motywacja pracowników do ukończnia szkolnia w trybi -larningowym jst na drugim mijscu największych barir. Zaraz po motywacji znajduj się brak bzpośrdnigo kontaktu z trnrm, który rspondnci uważają za bardzo ważny podczas szkolń. Jako inn wady wskazano opór z Stroby czynnych wykładowców, którzy widzą w -larningu zagrożni dla swojj pracy oraz niskij jakości łącza intrntow. Pytani 5. Ostatni z pytań pozwoliło okrślić w jakich obszarach stosowany jst lub mógłby być stosowany -larning w danych organizacjach. wysoka cna wdrożnia systmu brak bzpośrdnigo kontaktu z trnrm obawy pracowników, ż wyniki -szkolń będą użyt przciwko nim trudności w zmotywowaniu pracowników do ukończnia szkolnia czasochłonn projktowani zamawianj trści inn wady Jak widzimy obszarów zastosowań -larningu jst wil. Dominuj tu nauka języków obcych, co przkłada się na rzczywistość, bowim coraz więcj szkół językowych oprócz stacjonarnych kursów ofruj równiż naukę języków obcych przz Intrnt. Co cikaw, rspondnci widzą zastosowani -larningu zarówno wwnątrz organizacji na przykład do clów przszkolnia nowych pracowników lub tż odbycia okrsowych szkolń jak BHP, al -larning to dobr rozwiązani równiż poza organizacją. Na przykład dla własngo rozwoju, zwiększnia widzy, nabycia nowych umijętności i kwalifikacji. Podsumowani Przprowadzon przz nas badani miało na clu rozpoznani czy polski organizacj wykorzystują w swojj działalności -larning oraz w jakich obszarach widzą jgo zastosowani. Tylko 31% badanych wspira procs dukacyjny rozwiązaniami -larningowymi. Biorąc pod uwagę światow trndy, mówiąc o ciągłym wzrości zaintrsowania -larningu w organizacjach to mało. Wszystkim tym, którzy ni korzystają jszcz z systmów -larningu w swojj organizacji proponujmy bliższ zapoznani się z tym tmatm i rozpoczęci przygody z -larningm, a bardzo szybko odczują oni wymirn korzyści. Zaintrsowanych tmatm -larningu srdczni zapraszamy do odwidznia stron intrntowych biz.pl oraz gdzi mogą Państwo znalźć wil intrsujących informacji. Mamy nadziję, iż nasz badania, jak równiż ninijszy raport przyczyniły się do zwiększnia Państwa widzy oraz zaintrsowania rozwiązaniami -larningowymi. W jakich obszarach widziliby Państwo zastosowani/stosują Państwo -larning w swojj organizacji? szkolnia z zakrsu nauki języków obcych szkolnia tortyczn np. dla kursów nauki jazdy szkolnia okrsow (np. bhp) rozwój umijętności miękkich szkolnia z zakrsu obsługi programów komputrowych szkolnia produktow szkolnia prawn i organizacyjn szkolnia dla nowozatrudnionych pracowników inn 4% 4% 7% 7% 7% 11% 9% 20% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Od kilku lat zajmujmy się -larningim i z czystym suminim możmy Państwu powidzić: to się opłaca! Z życzniami sukcsów Zspół -larning.biz.pl 17

18 -larning partnrzy wydania Komntarz do wyników badań Combidata Analiza wyników badań wskazuj na raczkujący charaktr polskigo rynku usług -larningowych. Aż 88% z nas ni korzysta z -larningu w ogól. Zaskakująco niwilki współczynnik osób, któr chcą skorzystać z -larningu w przyszłym roku (13%) wskazuj na zbyt małą promocję tgo rodzaju form kształcnia. Bzpośrdnią konskwncją słabj promocji jst niwilki poziom widzy aż 56% pytanych ni wi, jakich usług -larning owych brakuj w Polsc. Wyniki dotycząc golokalizacji osób korzystających z -larning u ni zaskakują. Możliwość dostępu do widzy i nauka z dowolngo mijsca o dowolnym czasi potwirdza się w wynikach: najwięcj punktów zbrały opcj korzystam na wsi i korzystam w miści do 100 tys. miszkańców. Aż 75% z nas korzysta z -larningu w domowym zaciszu, na drugim mijscu jst praca z 26% rspondntów. Wysoki wynik opcji korzystam z bzpłatnj formy -larningu w pytaniu w jaki sposób opłacasz -larning jst powiązany z popularnością i dostępnością projktów dofinansowanych z środków unijnych, w których dostarczan są kursy -larning. Widać dość duż wysycni -larning u na rynku językowym. Aż 34% osób korzysta z -larning u w clu nauki języków obcych (z tgo zdcydowana większość to pani). Jdnoczśnij kursy językow otrzymały najmnij 4% głosów w pytaniu jakich usług -larning brakuj w Polsc. Wśród Panów wzięcim ciszą się kursy z tmatyki: obsługi urządzń umijętności miękkich (tchniki sprzdaży, ngocjacj, obsługa klinta) widzy o produktach / ofrty mojj firmy obsługi programów komputrowych Ciszy wysoki poziom dostarczanych matriałów. Aż 80% badanych okrśliło swoj doświadcznia z -larning im jako raczj pozytywnym lub zdcydowani pozytywnym. REKLAMA "Odk¹d wspó³pracujmy z firm¹ Konrad nasi -larningowcy maj¹ wiêcj czasu dla sibi." dystrybutor narzêdzia do -larningu Konin, ul. Spó³dzilców 8 tl./fax: (63) Twój partnr w -larningu 18

19 -larning partnrzy wydania Komntarz do wyników badań Piotr Pszko Po dokładnym przanalizowaniu raportu stwirdzić można, ż jst on raczj potwirdznim tgo, ż -larning w Polsc jst jszcz bardzo w powijakach i wynik w okolicach 10% jdnoznaczni to potwirdza. Po drugi grupa badawacza 100 osób, któr korzystały z -larningu wgług mojgo uznania ni jst rprzntatywna dla wywodznia wniosków, czy opisywania trndów. Wyznaczją on jdnak trnd, pokazują kirunk w jakim zmirzamy, a jst on taki nasz... polski... Po dokłądnym przanalizowaniu raportu stwirdzić można, ż jst on raczj potwirdznim tgo, ż -larning w Polsc jst jszcz bardzo w powijakach i wynik w okolicach 10% jdnoznaczni to potwirdza. Po drugi grupa badawacza 100 osób, któr korzystały z -larningu wgług mojgo uznania ni jst rprzntatywna dla wywodznia wniosków, czy opisywania trndów. Wyznaczją on jdnak trnd, pokazują kirunk w jakim zmirzamy, a jst on taki nasz... polski... Nich będzi pochwalony... Do spowidzi z -larningu przystępuję po raz pirwszy. Przyznaję się, ż podobni jak 12% innych ludzi w Polsc popłniłm grzch ucznia się przz Intrnt. Mam ponad 50 lat i śrdni wykształcni, jstm prywatnym przdsiębiorcą i jakoś powoli wiążę konic z końcm. Korzystałm główni do nauki języków obcych, al mój syn tż korzystał, mówił ż na studia mu potrzba i ż się programów na tn komputr uczy. Ja to przyznam, ż bz przymusu do tgo - -larningu podszdłm. Dawała unia to się zapisałm na szkolni za darmo, pokazali jak, a potm to nawt sam zapłaciłm, z swojj kiszni, no i podobało się, w tj naszj 10-osobowj grupi to prawi wszystkim się podobało. Dwóch było tylko takich co krzywo patrzyli, al to oni ni widzą co dobr. Więcj o -larningu ni pamiętam i ni wim czy coś bym jszcz się pouczył. Więcj potrzb szkolniowych ni pamiętam. Nistty właśni tak mogłaby wyglądać spowidź Polaka korzystającgo z -larningu. Po analizi przprowadzongo raportu mogę stwirdzić, nistty mało optymistyczni, ż jaka jst promocja i odgórna chęć dukowania przz intrnt, taka i odpowidź narodu. Nistty ni ma tż co być spcjalnym optymistą. Ci którzy skorzystali z -larningu za darmo, lub niby za darmo w wyniku udziału w różnych unijnych projktach pwni ni będą mili ochoty na zapłacnia za koljn kursy pomimo swojgo zadowolnia. W ciągu kilku najbliższych lat bardzo optymistyczną wizją moż być osiągnięci 20% z zasady Parto i pomimo tgo, ż będzi to 100% wzrost aktualngo rynku szkolń można spodziwać się youtubizacji szkolń onlin, gdyż dostępność oprogramowania dla szkolniowych rzmiślników sprawia, ż tgo typu matriałów, zwłaszcza do zarabiania szybkich pinięszy i zbijania fortun w wkndy pojawia się coraz więcj. Pozostaj jdnak pytani czy rzmiślnicy, którzy szkolą się sami od sibi są w stani zbudować właściwą przyszłość polskij dukacji onlin... Piotr Pszko -larning Dsignr, Spcjalista ds. Szkolń i Rozwoju Sabr Holdings Polska. Pasjonat -larningu, o którym bloguj od 2006 roku pomysłodawca i organizator konfrncji EduCamp, Rdaktor Naczlny portalu Edukacja Intrnt Dialog. Prywatni ojcic, mąż i rowrzysta. 19

20 -larning partnrzy wydania Komntarz do wyników badań Mark Hyla Patrząc na wyniki warto mocno podkrślić, iż badani dotyczyło wykorzystania -larningu na rynku konsumnckim. Patrzyło więc na zagadnini z prspktywy indywidualnj osoby zdtrminowanj (poprzz czynniki wwnętrzn lub zwnętrzn) by rozwinąć jakąś komptncję. Absolutni ni uwzględniało więc innych prspktyw: szfa działu HR w firmi, dyrktora szkoły, czy mndżra odpowidzialngo za wyniki biznsow organizacji. Trzba równiż zauważyć, iż rspondntami badania były główni osoby często korzystając z komputra i mając dostęp do sici (Intrnt havy usrs to ponad 90% rspondntów) co, zapwn, ni pokrywa się z przkrojm użytkowników -larningu szczgólni tych, którzy korzystają z tj formy ucznia się w sformalizowanym modlu w różnych organizacjach (firmach, organach administracji publicznj, itd.). Wprawdzi ralizowan badani dość powirzchowni dotyka zagadninia -larningu, nimnij można z nigo wyciągnąć szrg intrsujących wniosków. Po pirwsz ogromna większość osób dklaruj korzystani w mchanizmów -larningowych w domu. Z jdnj strony można uznać to za normaln przy takim profilu badania z drugij zaś świadczy to, moim zdanim, o tym, ż rspondnci ni utożsamiają -larningu wyłączni z formalnymi -szkolniami, rozumijąc to pojęci dość szroko i włączając wń różn formy samodzilngo pozyskiwania komptncji. Drugim nasuwającym się wnioskim jst duż przyzwyczajni do darmowj trści. Aż 60% rspondntów wskazuj bzpłatn formy ucznia się jako t, z których korzysta. Do cikawych konkluzji prowadzi przy tym porównani odstka rspondntów, którzy korzystają z -larningu w pracy (26%) oraz tych, którym pracodawca, szkoła lub uczlnia opłaca tgo typu formę rozwoju (12%). Jśli uznać t dan za wiarygodn to albo każdy z nas ma większą świadomość koniczności rozwoju od pracodawcy czy szkoły (i, korzystając z darmowych form, tę potrzbę ralizuj), albo po prostu nudząc się w pracy lub na uczlni sięgamy do trści, któr mogą pomóc nam się czgoś nauczyć. Ciszy fakt, iż aż 80% rspondntów pozytywni ocnia swoj doświadczni z -larningim. Warto zauważyć, iż najgorzj tę formę ucznia się ocniają ludzi młodzi (poniżj 24 roku życia) oraz ludzi starsi (powyżj 50 roku życia). Mark Hyla Dyrktor Zarządzający -larning.pl Różnic wprawdzi ni są duż, nimnij mogą być potwirdznim tzy wskazującj na problm z budowanim fktywngo i atrakcyjngo przkazu na styku różnych gnracji. Mark Hyla 20

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

GettyImages WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE

GettyImages WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE GttyImags WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE bi O 17 Stllfldr Straß Oststra ß Laagbrg 39 aß ich-eb rtst r

Bardziej szczegółowo

Pamięć w różnych wymiarach 2. Wybieramy nazwę dla KOMPLEKSU. Więcej niż muzeum. Budowanie przy Sportowej W

Pamięć w różnych wymiarach 2. Wybieramy nazwę dla KOMPLEKSU. Więcej niż muzeum. Budowanie przy Sportowej W nr 7/243 1 IV - 15 IV 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Do Wybiramy nazwę dla KOMPLEKSU 28 marca kanclaria Urzędu Gminy w Klszczowi odbrała 43 propozycj nazwy Komplksu Dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego,

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego, INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG ANGIELSKI (nauczycil języka angilskigo) kod zawodu- 233008 W klasyfikacji zawodów i spcjalności na potrzby rynku pracy (Dz. U. z 2010r. nr 82, poz. 537 z późn. zm.)jdnym

Bardziej szczegółowo

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE ISSN 644-9 /// MAGAZYN O RECYKLINGU /// nr 7/05 /// Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska i społczństwa EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych SPIS TREŚCI Słowo wstępn

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Michał Purczyński * MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Wstęp Tmatyka modli popytu konsumpcyjngo dla branż piwowarskij i spirytusowj jst szroko obcna w litraturz polskij

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

VOX nie tylko dla pań. Śnieżne ferie tylko w górach U. Łódź bliżej Kleszczowa... Większa obsada posterunku

VOX nie tylko dla pań. Śnieżne ferie tylko w górach U. Łódź bliżej Kleszczowa... Większa obsada posterunku nr 4/240 16 II - 29 II 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Obsada gminngo postrunku policji to obcni sidmiu funkcjonariuszy. Zwiększni stanu osobowgo pozwoliło na wprowadzni zmian

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH. ISSN 2299-629x INDEX 33927X. cena 16,99 zł w tym 8% VAT. Czarne Perly. strona 54

OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH. ISSN 2299-629x INDEX 33927X. cena 16,99 zł w tym 8% VAT. Czarne Perly. strona 54 OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH HORSE MARKET IL MERCATO DEL CAVALLO PFERDEMARKT 6 12 ISSN 2299-629x INDEX 33927X cna 16,99 zł w tym 8% VAT strona 54 Czarn Prly SPIS TREŚCI www.konskitarg.pl fot.:

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Jacobi Lanhaus Opis podróży

Jacobi Lanhaus Opis podróży Jacobi Lanhaus Opis podróży Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj Itinrariu (1768-1769) Vol I Prgrinations Sarataru Itinrariu (1768-1769) Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceniająca satysfakcję klienta zewnętrznego

Ankieta oceniająca satysfakcję klienta zewnętrznego jst współfinansowany z Unii Europski w ramach Europskigo Funduszu Załącznik nr 1 do Procdury stosoa ankity ocniając stopiń si klinta zwnętrzngo Ankita ocniająca sę klinta zwnętrzngo Szawni Państwo, Zwracam

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 8 NIE JESTEŚ SAM

ZADANIE 8 NIE JESTEŚ SAM ZADANIE 8 NIE JESTEŚ SAM Clm zadania było dostrzgani różnorodności postaw i zachowań ludzi. Rozumini problmu samotności z powodu trudnj sytuacji społcznj osób znajdujących się w szkol, najbliższym środowisku,

Bardziej szczegółowo

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów EPIC B52, G11, G12, X71 listopad 2013 Systmy politylnow PE 100, Saf Tch RC n i Wavin TS DOQ Katalog produktów LIDER rynku instalacji DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI DYSTRYBUCYJNYCH GAZU, SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Intgracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systmi GIS Mokrad³a ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 6 67 INTEGRACJA BAZ DANYCH O POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zabawa przy Łącznej. Teraz Polska dla Kleszczowa. SOME - inwestor z Hiszpanii. Zbadaj poziom cukru!

Zabawa przy Łącznej. Teraz Polska dla Kleszczowa. SOME - inwestor z Hiszpanii. Zbadaj poziom cukru! nr 11/247 1-15 VI 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Od S Prstiżowy konkurs związany z przyznanim godła promocyjngo Traz Polska miał w tym roku osimnastą dycję. Wśród szściu nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katdra Wytrzymałości Matriałów i Mtod Komputrowych Mchaniki Rozprawa doktorska Tytuł: Optymalizacja układów powirzchniowych z wykorzystanim

Bardziej szczegółowo

Święto babć i dziadków S

Święto babć i dziadków S nr 2-3/238-239 16 I - 15 II 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Na ssji w ostatnim dniu stycznia Rada Gminy przyjęła uchwałę, w którj sprzciwia się przygotowanmu przz rsort ochrony

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cel prezentacji

Agenda. Cel prezentacji Narodowy 2.0 Agenda Cel prezentacji Narodowy 2.0 Partnerzy programu Dlaczego e-learning? Co w Narodowy 2.0? Jak wygląda nauka z Narodowy 2.0? Zasady uczestnictwa Jak dołączyć? Dlaczego my? O Funmedia Nasze

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30.01.2014. Szanowni Państwo,

Poznań, 30.01.2014. Szanowni Państwo, Poznań, 30.01.2014 Szanowni Państwo, Z myślą o Potrzebach Państwa Firmy w SuperMemo Language Center przygotowaliśmy dla ofertę składającą się z autorskich rozwiązań, wspierających efektywną naukę języków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Rabaty godne sukcesu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY 2012

KATALOG OFERTOWY 2012 KATALOG OFERTOWY 2012 ul. Słowicza 2, 05509 Mysiadło; www.shin.pl biuro@shin.pl 22 726 73 63 PROJEKTY GRAFICZNE, WIZUALIZACJE 3D, SKŁAD DO DRUKU DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA, DRUKARNIA CYFROWA, DRUKARNIA

Bardziej szczegółowo

13. Rury PE do systemów ciśnieniowych przegląd portfolio

13. Rury PE do systemów ciśnieniowych przegląd portfolio Systmy politylnow 13. Rury PE do systmów ciśniniowych przgląd portfolio 13. Rury PE do systmów ciśniniowych przgląd portfolio Tabla 1. Rury wodociągow: przgląd śrdnic (mm), SDR / grubości ściank (mm) PE

Bardziej szczegółowo

konsumenta maj 2012 r. Nr 19(103)/2012 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET

konsumenta maj 2012 r. Nr 19(103)/2012 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Przwodnik konsumnta maj 2012 r. Nr 19(103)/2012 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET lktrospcjalisci.pl Hobo Std Mdium 40pt C0 / M80 / Y100 / K0 C90 / M69 / Y43 / K38 Projktory lktrospcjalisci.pl

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL i n t R g u l a m i n s k l p u i n t r n t o w g o d o s t ę p n y j s t p o d a d r s m Rgulamin sklpu intrntowgo dostępny jst pod adrsm intrntowym: http://wwwtani-tkaniny-sklppl/rgulamin-sklpu-libiaz,p2html

Bardziej szczegółowo

GRASZ O 5.000.000 ZL. o ~ Rozwiązanie. Nr indeksu 36-76-21. Cena 3000. Skoro Słowik, który siedział

GRASZ O 5.000.000 ZL. o ~ Rozwiązanie. Nr indeksu 36-76-21. Cena 3000. Skoro Słowik, który siedział KUP,,'' ' ' Ci) GRASZ O 5000000 ZL z z o Rozwiązani konkursu: Jśli masz gzmplarz Odgłosów" z poprzdnigo tygodnia z numrm konkursowy111 18/087481, przyjdź do rdakcji w tym tygodniu, ni późnij niż w czwartk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A PROGRAM STUDIÓW PIRWSGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIRUNK: L O G I S T Y K A Uniwersytet konomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Logistyka (W), SN1st, 2014/2015 Semestr 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Odkryj rozrywkowy potencjał rabatów Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ĆWICZENIE OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STUKTUY ELEKTONICZNEGO SYSTEMU EZPIECZEŃSTWA Cl ćwicznia: zapoznani z analizą nizawodnościowo-ksploaacyjną lkronicznych sysmów bzpiczńswa; wyznaczni wybranych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL

Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Analiza danych z powiatowych projktów pilotażowych ralizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Raport Autorki: Agniszka Bork Iwona Koniczny Magdalna Tędziagolska 4 lipca 204 Spis trści Spis trści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elktrotchniki i Automatyki Katdra Enrgolktroniki i Maszyn Elktrycznych LABORATORIUM SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE TEMATYKA ĆWICZENIA MASZYNA SYNCHRONICZNA BADANIE PRACY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Autor: Dariusz Piwczyński :07

Autor: Dariusz Piwczyński :07 Autor: Dariusz Piwczyński 011-1-01 14:07 Analiza danych jakościowych tsty opart o statystykę χ. Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne e-biznesu

Regulacje prawne e-biznesu Rgulacj prawn -biznsu prof. Wisław Czyżowicz & dr Alksandr Wrnr Katdra Prawa Administracyjngo i Finansowgo Przdsiębiorstw 1 inflacja - -commrc -bizns -markting -court v -sign -gnration -Polska -Europ -cośtam

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wólka Nr XX/122/12 z dnia 22 czrwca 2012 roku Wiloltni Plan Inwstycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 I zad 2007 2008 2009 2010 Cl stratgiczny I "Zwiękrzni atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

następnego 21 czerwca 1992 r.

następnego 21 czerwca 1992 r. MEN otwira fabiykę matołó~ (str. 4J w Canns (str. s) Łódzki zoo (str. 6J Rozmowa z wróżką (str. loj Co zdarzyło się na stadioni ŁKS (str. 16J TV i 5.000.000 zł dla Czytlnika Odgłosów. -~. Na pomoc Wałęsi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim Opracowano w projekcie Aktywni seniorzy aktywni wolontariusze dofinansowanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w województwie mazowieckim Wybrane

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo