EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH"

Transkrypt

1 EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli

2 AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT POLSKA jst jdnym z największych producntów systmu rur osłonowych działającym w ramach międzynarodowgo koncrnu Wavin - uropjskigo lidra na rynku rur z tworzyw sztucznych. Nasz ciągły rozwój i ponad 10- ltni doświadczni zaowocowały kompltnym i tchnologiczni zaawansowanym systmm do ochrony kabli. Odpowiadając na najnowsz trndy w tchnologii budowy sici tltchnicznych wprowadziliśmy systm mikrokanalizacji, opracowany z myślą o siciach tltchnicznych, w szczgólności szkiltowych, ringach mijskich oraz lokalnych siciach dostępowych. Mikrokanalizacja bazuj na mikrorurach o śrdnicach od 4 do 15 mm i otwira now możliwości w zakrsi projktowania, budowy i ksploatacji kanalizacji tlkomunikacyjnj. Tchnologia ta umożliwia bardzij fktywn planowani, wykorzystani i rozwój zarówno sici światłowodowych, jak i tradycyjnych midzianych. z zainstalowanym wczśnij kablm. Przy budowi nowych sici najlpsz fkty konomiczn daj zastosowani prfabrykowanych systmów mikrokanalizacji (NOVONET DB, NOVOSPACE). Systmy t mogą być instalowan w kanalizacji pirwotnj lub układan bzpośrdnio w zimi. Szroka gama akcsoriów, zaprojktowanych spcjalni dla mikrokanalizacji, pozwala łatwo i szybko wykonywać odgałęzinia i łączyć poszczgóln lmnty sici. Budując sić opartą na systmi mikrokanalizacji uzyskuj się wil nizaprzczalnych korzyści: obniżni kosztów ksploatacji sici ponoszonych na rzcz miast i gmin, wynikających z niższych opłat za posadowini rur obniżni końcowj cny jdngo kanału w stosunku do cny otworu wykonango w tchnologii tradycyjnj umożliwini, dzięki szrokij gami produktów, budowy sici mijskich w standardzi FTTx o strukturz gwiaździstj, bądź pirściniowj, z dowolną liczbą odgałęziń możliwość zwilokrotniania rur istnijącj kanalizacji tltchnicznj optymaln wykorzystani wolnych przstrzni w istnijącj kanalizacji oraz fktywny dobór wymiarów rury do śrdnicy instalowango kabla zrdukowani wartości początkowj inwstycji, dzięki sukcsywnmu wypłnianiu mikrorur kablami w miarę rozwoju sici brak tzw. cimnych włókin lpsz wykorzystani istnijącj infrastruktury pozwalając uniknąć kosztownych i czasochłonnych robót zimnych w cntrach miast Sici opart na systmi mikrokanalizacji mogą być konstruowan na kilka sposobów. Jdnym z nich jst zwilokrotniani istnijących rurociągów kablowych, poprzz wdmuchiwani lub zaciągani mchaniczn nawt do kilkudzisięciu rurk o różnych śrdnicach. Tchnologia ta pozwala tż na montaż mikrorur w rurociągu ograniczni śrdnic i ilości wykonywanych przpustów dzięki niwilkim przkrojom 2 TELEFON FAX

3 NOVOMICRO Mikrorury do budowy kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych układanych w zimi Wytrzymałość pnumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać kabl na duż odlgłości Warstwa i żbra poślizgow zapwniają współczynnik tarcia poniżj 0,1 Mogą być wdmuchiwan lub zaciągan do istnijących rurociągów kablowych Produkowan w 12 kolorach Dostarczan na bębnach drwnianych NOVOMICRO 4 NOVOMICRO 5 NOVOMICRO 7 NOVOMICRO 10 NOVOMICRO 12 NOVOMICRO ,0 0,50 0,60 0,75 1,00 1,20 1, NOVOMICRO FP Mikrorura z tworzywa bzhalognowgo nirozprzstrzniająca płominia Do budowy mikrokanalizacji wwnątrz budynków NOVOMICRO FP 4 NOVOMICRO FP 5 NOVOMICRO FP 7 NOVOMICRO FP ,0 0,50 0,60 0,75 1, NOVOMICRO DB Mikrorura o wzmocnionj ścianc do bzpośrdnigo układania w zimi NOVOMICRO DB 7 NOVOMICRO DB 8 NOVOMICRO DB 10 NOVOMICRO DB 12 NOVOMICRO DB ,0 2,00 2,10 2,25 2,00 2, INTERNET Mikrokanalizacja 3

4 NOVONET DB Prfabrykowan wiązki mikrorur do bzpośrdnigo układania w zimi Idaln rozwiązani do budowy sici magistralnych oraz ringów mijskich KOD TOWARU 1 1 NOVONET DB 3/7 NOVONET DB 3/10 NOVONET DB 3/ ,5 27,4 32,3 15,1 21,6 25,9 2,70 2,90 3,20 NOVONET DB 7/7 NOVONET DB 7/10 NOVONET DB 7/ ,4 44,4 21,0 30,0 36,0 3,50 4,20 4,20 NOVONET DB 13/5 NOVONET DB 13/7 NOVONET DB 13/ ,0 39,9 5 26,0 31,3 4 3,50 4,30 6,00 NOVONET DB 19/5 NOVONET DB 19/ ,4 43, ,20 0 NOVONET DB 24/ ,4 30,0 4,20 NOVONET DB 3 NOVONET DB 7 NOVONET DB 13 NOVONET DB 19 NOVONET DB 24 NOVOSPLIT Zspolon wiązki mikrorur (NOVOMICRO DB) do bzpośrdnigo układania w zimi Idaln rozwiązani do budowy rozdzilczych sici światłowodowych Przznaczon do bzpośrdnigo układania w zimi bz dodatkowych rur osłonowych Brak zwnętrznj rury osłonowj umożliwia prost i szybki wykonani odgałęzinia bz potrzby stosowania trójników lub puszk połączniowych Dostępn różn konfiguracj wiązk po wczśnijszym uzgodniniu tchnicznych możliwości ich produkcji 4 TELEFON FAX

5 NOVOSPACE Prfabrykowan wiązki mikrorur w rurach osłonowych Idaln rozwiązani do budowy rozdzilczych sici światłowodowych Przznaczon do bzpośrdnigo układania w zimi Dzięki luźnmu ułożniu mikrorur można w prosty sposób wykonać odgałęzini każdj z mikrorur wykorzystując odgałęźniki MY lub puszki połączniow MP Dostępn różn konfiguracj ilości i śrdnic mikrorur po wczśnijszym uzgodniniu tchnicznych możliwości ich produkcji NOVONET DI Prfabrykowan wiązki mikrorur do układania w kanalizacji pirwotnj Idaln rozwiązani do budowy ringów mijskich Przznaczon do układania w rurach osłonowych kanalizacji pirwotnj KOD TOWARU 1 1 NOVONET DI 3/7 NOVONET DI 3/10 NOVONET DI 3/ ,1 2 29,9 15,1 21,6 25,9 1,5 1,7 2,0 NOVONET DI 7/7 NOVONET DI 7/10 NOVONET DI 7/ ,4 41,0 21,0 30,0 36,0 2,0 1,7 2,5 NOVONET DI 13/5 NOVONET DI 13/7 NOVONET DI 13/ ,6 35,7 50,8 26,0 31,3 4 2,3 2,2 2, NOVONET DI 19/5 NOVONET DI 19/ , ,7 2,5 NOVONET DI 24/ ,4 30,0 1,7 NOVONET DI 3 NOVONET DI 7 NOVONET DI 13 NOVONET DI 19 NOVONET DI 24 INTERNET Systm mikrokanalizacji 5

6 Złączka MM Wodoszczln złączki do mikrorur Wytrzymał pnumatyczni do 12bar 1 MM 4 MM 5 MM 7 MM 10 MM 12 MM ,0 42,0 4 Złączka rdukcyjna MR Wodoszczln, rdukcyjn złączki do mikrorur o różnych śrdnicach Wytrzymał pnumatyczni do 12bar 1 MR 5/4 MR 7/5 MR 10/7 MR 12/10 MR 15/ ,0 46,0 Zatyczka ME Wodoszczln zatyczki do pustych mikrorur Wytrzymał pnumatyczni do 12bar ME 4 ME 5 ME 7 ME 10 ME 12 ME ,0 21,0 2 2 Złączka MWB Złączki do mikrorur z rgulowaną przgrodą wodoszczlną 1 Du MWB 4 MWB 5 MWB 7 MWB 10 MWB ,0 1 23,0 26,0 43,0 46,0 5 72,0 Zatyczka EWB Wodoszczln zatyczki do mikrorur z kablm EWB 4 EWB 5 EWB 7 EWB 10 EWB , TELEFON FAX

7 Złączka MGB Złączki do mikrorur z rgulowanymi przgrodami wodo- i gazoszczlnymi 1 Du MGB 4 MGB 5 MGB 7 MGB 10 MGB ,0 1 23,0 26,0 4 62,0 72,0 Odgałęźnik MY Dzilon trójniki do wykonywania odgałęziń w wiązkach prfabrykowanych 1 Du MY 32/32/25 MY 32/32/32 MY 40/40/25 MY 40/40/32 MY 40/40/40 MY 50/50/25 MY 50/50/32 MY 50/50/40 MY 50/50/ Puszka połączniowa MP MPS Dzilon puszki do wykonywania połączń wiązk prfabrykowanych Dostępna wrsja pojdyncza i podwójna 1 Du Du1 MPD wrsja pojdyncza MPS 32/32 MPS 40/40 MPS 50/50 MPS 50/50 LONG wrsja podwójna MPD 32/32/32/32 MPD 40/40/40/40 MPD 50/50/50/ ,0 380,0 Uszczlnini FF Wodoszczln uszczlninia wyjścia mikrorur z rury OPTO D D1 FF 40/5x10mm FF 40/10x7mm FF 50/7x10mm FF 50/14x7mm INTERNET Osprzęt 7

8 Katalog wyrobów Wsparci koncrnu Wavin, wraz z wymianą doświadczń i tchnologii, pozwala nam na sprostani najwyższym wymaganiom jakościowym, stawianym naszym produktom i usługom. Praca zspołu doświadczonych profsjonalistów, zautomatyzowany procs produkcyjny oraz wdrożony systm zarządzania jakością wg normy ISO 9001: przyczyniają się do wprowadzania na rynk wyrobów o wyjątkowych paramtrach tchnicznych, charaktryzujących się wysoką i powtarzalną jakością. AROT POLSKA ciągl rozwija i doskonali swoj produkty, stąd rzrwuj sobi prawo do modyfikacji lub zmiany spcyfikacji swoich wyrobów bz powiadamiania. Wszystki informacj zawart w tj publikacji przygotowan zostały w dobrj wirz i w przświadczniu, ż na dziń przkazania matriałów do druku są on aktualn i ni budzą zastrzżń. Ninijszy katalog ni stanowi ofrty w rozuminiu przpisów Kodksu Cywilngo, lcz informację o produktach AROT POLSKA. AROT POLSKA Sp. z o.o. ul. Spółdzilcza Lszno POLSKA Tl Fax mail:

Mikrokanalizacja. Mikrorury oraz wiązki. Mikrorury do budowy wtórnej kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych. Charakterystyka: na duże odległości.

Mikrokanalizacja. Mikrorury oraz wiązki. Mikrorury do budowy wtórnej kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych. Charakterystyka: na duże odległości. Mikrorury oraz wiązki Mikrorury do budowy wtórnej kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych ź Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). ź Wytrzymałość pneumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać

Bardziej szczegółowo

13. Rury PE do systemów ciśnieniowych przegląd portfolio

13. Rury PE do systemów ciśnieniowych przegląd portfolio Systmy politylnow 13. Rury PE do systmów ciśniniowych przgląd portfolio 13. Rury PE do systmów ciśniniowych przgląd portfolio Tabla 1. Rury wodociągow: przgląd śrdnic (mm), SDR / grubości ściank (mm) PE

Bardziej szczegółowo

EPIC O XX1 XX1 sierpień 2014 ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH. dla wymagających. Ochrona kabli

EPIC O XX1 XX1 sierpień 2014 ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH. dla wymagających. Ochrona kabli EPIC O XX1 XX1 sierpień 2014 System mikrokanalizacji Katalog produktów ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH Ochrona kabli dla wymagających Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie 5 2. Mikrorury

Bardziej szczegółowo

System rur dwudzielnych. Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami

System rur dwudzielnych. Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami System rur dwudzielnych Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami System rur dwudzielnych Rury dwudzielne Hermetyczne, dwudzielne zestawy naprawcze Złączki Wodo / gazoszczelne, dwudzielne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót dla oferenta

Przedmiar robót dla oferenta Przdmiar robót dla ofrnta Nazwa kosztorysu: Nazwa obiktu lub robót: Rmont okablowania magistralngo łączącgo punkty dystrybucyjn okablowania strukturalngo SĄD OKRĘGOWY w LEGNICY 59-220 Lgnica, ul. Złotoryjska

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX2 XX1. Kwiecień 2010 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX2 XX1. Kwiecień 2010 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX2 XX1 Kwiecień 2010 System mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli System mikrokanalizacji AROT nowoczesne rozwiązania dla telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl KATALOG WYROBÓW RURY I ZŁĄCZKI

Bardziej szczegółowo

System mikrokanalizacji

System mikrokanalizacji sierpień 2016 KATALOG PRODUKTÓW System mikrokanalizacji Spis treści 1. Arot nowoczesne rozwiązania dla telekomunikacyjnych sieci przyszłości... 5 2. Mikrorury i wiązki mikrorur DI do instalacji w istniejącej

Bardziej szczegółowo

TOPOLOGIA RUNFIBER zgodna z POPC. Spis treści TOPOLOGIA RUNFIBER ZGODNA Z POPC. MIKRORURKI: pakiety płaskie SŁUPEK RF POP MARS KABEL DAC 2J

TOPOLOGIA RUNFIBER zgodna z POPC. Spis treści TOPOLOGIA RUNFIBER ZGODNA Z POPC. MIKRORURKI: pakiety płaskie SŁUPEK RF POP MARS KABEL DAC 2J TOPOLOGIA RUNFIBER zgodna z POPC TOPOLOGIA RUNFIBER ZGODNA Z POPC SŁUPEK RF POP MIKRORURKI: pakiety płaskie PAKIET MIKRORUREK 14/10 4 x 14/10 MINIMUM 7 x 14/10 MARS KABEL DAC 2J PAKIET MIKRORUREK 12/8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu zamówienia. opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu zamówienia. opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia: 1.Zakres rzeczowy Zakres rzeczowy obejmuje: 1) W ramach zadania inwestycyjnego, Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NET-BIS s.c. Włodzimierz Gąsior, Jolanta Gądek ul. Racławicka 3, 32-200 Miechów Miechów, 26.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu: Likwidacja białych plam poprzez

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU TELEKOM ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA SIECI LAN I WAN Sieć rozdzielcza 1 Złączki wciskowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy kanałów technologicznych. I. Linie ciągów kanałów technologicznych

Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy kanałów technologicznych. I. Linie ciągów kanałów technologicznych kanał Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zdnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

speed pipe system Sprawdzone rozwiązania dla sieci Fibre-to-the-X

speed pipe system Sprawdzone rozwiązania dla sieci Fibre-to-the-X speed pipe system Sprawdzone rozwiązania dla sieci Fibre-to-the-X speed pipe system speed pipe Nowy format sieci optycznych Wiązki speed pipe bundles Nowy wymiar istniejących sieci kablowych Wiązki speed

Bardziej szczegółowo

www.spyraprimo. www.spyraprimo.pl KATALOG MIKRORURY I MULTIRURY ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU PRIMODUCT ORAZ MIKROKABLE ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU motk

www.spyraprimo. www.spyraprimo.pl KATALOG MIKRORURY I MULTIRURY ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU PRIMODUCT ORAZ MIKROKABLE ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU motk www.spyraprimo. www.spyraprimo.pl KATALOG SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. ul. Darwina 8 43-190 Mikołów-Paniowy Tel: +48 32 33 00 930 Fax: +48 32 33 00 931 spyraprimo@spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl MIKRORURY

Bardziej szczegółowo

MONTECO PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY. Sp z o.o. MONTECO Sp. z o.o.

MONTECO PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY. Sp z o.o. MONTECO Sp. z o.o. PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY Sp. z o.o. Oddział: WWW..COM.PL NIP: 527 273 57 70 REGON: 361438107 KRS: 0000556347 ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE Montaż oraz wymianę instalacji elektrycznych Budowę sieci trans

Bardziej szczegółowo

MIKRORURKI Strona 6. WIĄZKI FOLIOWANE Strona 12. RURY PREFABRYKOWANE Strona 18

MIKRORURKI Strona 6. WIĄZKI FOLIOWANE Strona 12. RURY PREFABRYKOWANE Strona 18 MIKRORURKI Strona 6 Mikrorurki systemu Fibrain MetroJET są podstawowym elementem mikrokanalizacji. Ich poprawny dobór określa parametry całości systemu, jak i wpływa znacząco na jego koszty oraz późniejszą

Bardziej szczegółowo

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH EPIC J XX1 XX3 Sierpień 20 System AROT MOST Katalog wyrobów DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis

Bardziej szczegółowo

Multirury światłowodowe systemu PRIMODUCT

Multirury światłowodowe systemu PRIMODUCT Multirury światłowodowe systemu PRIMOUCT Miniaturyzacja kanalizacji światłowodowej efinicje Multirura światłowodowa rura osłonowa zawierająca wewnątrz prefabrykowaną wiązkę mikrorur. Multirura ścisła (MT)

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość

Numer Podstawa Opis Jednostka Ilość TOM 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK II.4 PRZEDMIAR ROBÓT Linie Budowa linii światłowodowych oraz przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych wraz z modernizacją automatyki, wizualizacji oraz systemu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS KANALIZACJI KABLOWEJ. PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY KANALIZACJI METODĄ KLASYCZNĄ i MIKROKANALIZACJĄ

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS KANALIZACJI KABLOWEJ. PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY KANALIZACJI METODĄ KLASYCZNĄ i MIKROKANALIZACJĄ 1 PRZYKŁADOWY KOSZTORYS KANALIZACJI KABLOWEJ PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY KANALIZACJI METODĄ KLASYCZNĄ i MIKROKANALIZACJĄ 2 Charakterystyka tras A kanalizacji została zaprojektowana w drodze powiatowej

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA

TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA ELPLAST+

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie nowoczesnych systemów rurowych gabocom

Witamy w świecie nowoczesnych systemów rurowych gabocom XXX Witamy w świecie nowoczesnych systemów rurowych gabocom Drodzy klienci i partnerzy gabocom Serdeczne dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszymi produktami i systemami rurowymi. Przed omówieniem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sieci kablowe działają na naszych systemach

Nowoczesne sieci kablowe działają na naszych systemach Nowoczesne sieci kablowe działają na naszych systemach www.gabocom.com Dolna Bawaria nasz dom, jakość znana w całej Europie Pod jednym dachem Siedziba gabocom oraz wszystkie działy włącznie z produkcją,

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót UL. KS.J.JAŁOWEGO, RZESZÓW Data opracowania przedmiaru robót: Data opracowania:

Przedmiar robót UL. KS.J.JAŁOWEGO, RZESZÓW Data opracowania przedmiaru robót: Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231600-1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IA.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IA. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU PROGRAM DOSTAW Rozbudowa sieci dużych prędkości przesyłu danych opartych na technice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

Bardziej szczegółowo

odwodnienia liniowe Kenadrain

odwodnienia liniowe Kenadrain odwodninia liniow Knadrain Odwodninia liniow Knadrain Kanały liniow Knadrain (wykonan z D) występują w klasi ociążń C250 i D400 z rusztm żliwnym i listwą krawędziową kanału stalową-ocynkowaną. Szrokość

Bardziej szczegółowo

System mikrokanalizacji speed pipe : Funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz sprawdzona jakość w sieci FTTx

System mikrokanalizacji speed pipe : Funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz sprawdzona jakość w sieci FTTx Przegląd rozwiązań System mikrokanalizacji speed pipe : Funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz sprawdzona jakość w sieci FTTx www.gabocom.pl 1 speed pipe technologia gabocom Innowacyjne rozwiązania w najwyższej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFRMATR TECHNICZNY YTEMY RURWE PE - WDA - KANALIZACJA P.P.H.U. MIL-pol sp. z o.o. 42-0 Częstochowa ul. partańska 8/10 http://www.milo-pol.pl, -mail: milo@milo-pol.pl tl./fax +48 34 362 72 11, 362 83 12

Bardziej szczegółowo

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH Do sieci, CO, CWU oraz wody chłodniczej, zimnej, kanalizacji Mgr inz Maria Witkowska Kom 609569139 m.witkowska@thermaflex.com.pl Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Kluczowe rynki i produkty Witamy w HellermannTyton. HellermannTyton jest wiodącym dostawcą produktów do wiązania, mocowania, ochrony, oznaczania

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IC.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IC. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

Budowa linii światłowodowych łączących siedziby UM Leszno (ul. Karasia - ul. Przemysłowa - ul. Wałowa)

Budowa linii światłowodowych łączących siedziby UM Leszno (ul. Karasia - ul. Przemysłowa - ul. Wałowa) P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa linii światłowodowych łączących siedziby UM Leszno (ul. Karasia - ul. Przemysłowa - ul. Wałowa) Data: 2009-06-12 Inwestor: Budowa: Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych Cennik DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ Solutions for Essentials Kształtki zaciskowe

Bardziej szczegółowo

Symbole i oznaczenia na rysunkach przedstawiających przebieg tras kablowych i rozmieszczenie punktów kamerowych

Symbole i oznaczenia na rysunkach przedstawiających przebieg tras kablowych i rozmieszczenie punktów kamerowych Symbole i oznaczenia na rysunkach przedstawiających przebieg tras kablowych i rozmieszczenie punktów kamerowych Przebieg trasowy kanalizacji Przebieg trasowy optolinii PD-n Punkt dostępowy ze złączem światłowodowym

Bardziej szczegółowo

EPIC O XX1 XX1. wrzesień 2013. Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne. Rury osłonowe

EPIC O XX1 XX1. wrzesień 2013. Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne. Rury osłonowe EPIC O XX1 XX1 wrzesień 2013 Rury osłonowe Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm]

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm] AROT - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 22% VAT. Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00,01,02,05 Fax: (032) 785-29-06 Cennik: Karta katalogowa: Arot Rury osłonowe kabli

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych (KT)

Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych (KT) 1 Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych (KT) PRZEDMOWA Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) poprzez zmianę ustawy o drogach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE III.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE III. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa kanału teletechnicznego Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych Obiekt: droga wojewódzka nr 645 Zamawiający: Podlaski Zarząd

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OPIS OGÓLNY SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNYCH KANAŁÓW KABLOWYCH WYTYCZNE TECHNICZNE I PRAWNE DLA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA WYKONAWCA:

CZĘŚĆ 1 OPIS OGÓLNY SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNYCH KANAŁÓW KABLOWYCH WYTYCZNE TECHNICZNE I PRAWNE DLA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA WYKONAWCA: Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie

z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Projekt z dnia 5 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Na

Bardziej szczegółowo

EPIC A XX3 XX4. lipiec 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC A XX3 XX4. lipiec 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC A XX3 XX4 lipiec 2007 Rury osłonowe Katalog wyrobów DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli zanowni Państwo Firma AROT POLKA powsta³a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Inwestor: Jednostka projektowa: Miasto Łomża 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 EGZ NR... Adres obiektu: woj. podlaskie, m. Łomża Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko sc Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul Słowińców 57 tel/fax71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Wrocław - Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IB.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IB. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI KANALIZACJI KABLOWEJ I MIKROKANALIZACJI WZDŁUŻ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI KANALIZACJI KABLOWEJ I MIKROKANALIZACJI WZDŁUŻ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI KANALIZACJI KABLOWEJ I MIKROKANALIZACJI WZDŁUŻ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 1 Spis treści: 1. CEL DOKUMENTU.... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

EPIC C XX1 XX1. Wrzesień 2011 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC C XX1 XX1. Wrzesień 2011 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC C XX1 XX1 Wrzesień 2011 Rury osłonowe Katalog techniczny DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli pis treści Wstęp.................................................4

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oswietlenie placu zabaw

Przedmiar robót. Oswietlenie placu zabaw Przedmiar robót Oswietlenie placu zabaw Obiekt Kod CPV 45316100-6 Budowa ul. Szkolna Inwestor Miejskie Centrum Kultury 43-100 Tychy ul. Bohaterów Warszawy 26 Sporządził. Tychy, Sierpień 2013 Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

System ogrzewania podłogowego Wavin. Cennik hurtowy. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja:

System ogrzewania podłogowego Wavin. Cennik hurtowy. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja: Wersja: 05.10.2009 System ogrzewania podłogowego Wavin Cennik hurtowy SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 16x2,0

Bardziej szczegółowo

KATALOG WWW.FIRMA-KUBIAK.PL

KATALOG WWW.FIRMA-KUBIAK.PL KATALOG WWW.FIRMA-KUBIAK.PL Obudowy PSH IP65 Obudowy metalowe PSH o stopniu ochrony IP 65 to nowoczesne rozwiązanie, które stanowi doskonałą ochronę przed pyłem i wilgocią. Obudowy wykonane są z blachy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: Zuzanna Daniel,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: Zuzanna Daniel,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Rywałd maszt monitoringu

Rywałd maszt monitoringu , Rywałd ma monitoringu NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie zewnętrzne i monitoring ADRES INWESTYCJI : dz. 143/5, 83-200 Rywałd INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU S.U.W. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PRZEBUDOWA S.U.W. i SIECI WODOCIĄGOWYCH w Gm. OLSZÓWKA Obiekt : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. OLSZÓWKA Decyzja nr 204/2009, lokalizacja na działkach: 223/1, 223/4,

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

ELGEF Plus System Modułowy

ELGEF Plus System Modułowy EGEF Plus Systm Moułowy Mnijsz zapasy, większa różnoroność, więcj wariantów zięki systmowi moułowmu EGEF Plus. Popatrz jaki to prost: Sioło z moułami trójnik z frzm objma o nawircania rukcja lub lktromufa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZDMIAR ROBÓT NAZWA INWSTYCJI : ZADANI INWSTYCYJN CAMPUS NR 2 - ZADANI NR 3 ADRS INWSTYCJI : BUDYNK ZUT, UL. JANICKIGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE Przedmiar robót INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE Obiekt Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej sieć magistralna, rozdzielcza,światłowodowa Kod CPV 45231000-5 Budowa Nowy Sącz, ul. Kolejowa, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/198/2012. Rury teletechniczne (mikrorury), kable, złączki i akcesoria do ww.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/198/2012. Rury teletechniczne (mikrorury), kable, złączki i akcesoria do ww. ZAPYTANIE OFERTOWE zbieramy oferty 1 8.08.2012 r. PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz Sobótka, dn. 31.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/198/2012 (W związku z realizacją projektu pt.: Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia. Zasady projektowania

Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia. Zasady projektowania Za czniknr2 dozarz dzenianr9507/10 PrezydentaWroc awia zdnia27maja2010r. NORMA ZAKŁADOWA ZN WIMUMWR 02 Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia Zasady projektowania 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Białystok

Przedmiar robót. Białystok Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Prusa gm.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Szlachęcin - droga gminna

Przedmiar. Szlachęcin - droga gminna Przedmiar Data: 2012-06-25 Budowa: Oświetlenie drogowe w m. ( od ulicy Obornickiej ) gmina Czerwonak Obiekt: Oświetlenie drogowe dz. nr nr 354/1;355/3;367/2 w Szlachęcinie Zamawiający: Gmina Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe

Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wyprzedzając dynamicznie zmieniający się rynek rur z tworzyw sztucznych do naszej oferty wprowadziliśmy absolutną nowość - wielowarstwową rurę DL.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Przyborów Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody Adres : Przyborów gm.

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego NAZWA INWESTYCJI : Budowa napowietrznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA NR

BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA NR NAZWA INWESTYCJI: OBSZAR: INWESTOR: WYKONAWCA: Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodniej we Wrocławiu w celu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ul. Łąkowej- budowa oświetlenia i przebudowa linii energetycznej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ul. Łąkowej- budowa oświetlenia i przebudowa linii energetycznej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Łąkowej- budowa oświetlenia i przebudowa linii energetycznej Adres inwestycji: Łomża ul.łąkowa Zamawiający: Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorys Ślepy. Branża Elektryczna CPV: , Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kosztorys Ślepy Data: 2016-03-31 Budowa: ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. PARTER Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Sanatoryjna 34, 22-440

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Infrastruktura teleinformatyczna

Słowa kluczowe: Infrastruktura teleinformatyczna Jednostka organizacyjna: Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji Część 1: Wymagania dla dokumentacji części pasywnej sieci

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót elektrycznych

Przedmiar robót elektrycznych Przedmiar robót elektrycznych Obiekt Projekt zasilania w energię elektryczną tablicy wyników zlokalizowanej przy boisku bocznym wraz z wykonaniem skrzynki rozdzielczej elektrycznej przy trybunach boiska

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE: SpOSób ZAMówIENIA:

DANE TECHNICZNE: SpOSób ZAMówIENIA: MIKROKANALIZACJA Wiązki Włókien 126 Minikable 127 Mikrorurki cienkościenne 128 Mikrorurki grubościenne 129 Mikrorurki WeWnątrzbudynkoWe 130 Wiązki Mikrorurek cienkościennych W luźnej organizacji 131 Wiązki

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych - normy i definicje sieci MSRK ZN-UMWR-001.V002

Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych - normy i definicje sieci MSRK ZN-UMWR-001.V002 Urząd Miejski Wrocławia ZN-UMWR-001.V002 1/16 Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych - normy i definicje sieci MSRK ZN-UMWR-001.V002 Wprowadzona: Zarządzenie nr 9/07 Prezydenta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

EPIC A XX4 XX2. wrzesień 2010 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC A XX4 XX2. wrzesień 2010 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC A XX4 XX2 wrzesień 2010 Rury osłonowe Katalog wyrobów DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli zanowni Państwo Firma AROT POLKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

NAKRÊTKI KLATKOWE. Nakrêtki klatkowe mocowane s¹ od wewnêtrznej strony blachy w której wyciête

NAKRÊTKI KLATKOWE. Nakrêtki klatkowe mocowane s¹ od wewnêtrznej strony blachy w której wyciête KLIPKO, ILKO, STEKO, WELL-UT Trzymamy razm E T KRÊTKI KLTKOWE YIK RT :2000 9001 ISO Konig Tchnika Mocowania i ¹cznia KRÊTKI KLTKOWE akrêtki klatkow mocowan s¹ od wwnêtrznj strony blachy w którj wyciêt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 007/198/2012. Wykonanie kompletnej kanalizacji teletechnicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 007/198/2012. Wykonanie kompletnej kanalizacji teletechnicznej ZAPYTANIE OFERTOWE zbieramy oferty do 18.10.2012 r. PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz Sobótka, dn. 11.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 007/198/2012 (W związku z realizacją projektu pt.: Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJET 2010 FIBRAIN.COM. wersja 1.0

Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJET 2010 FIBRAIN.COM. wersja 1.0 Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJET 2010 wersja 1.0 Rozwiązania i systemy światłowodowe Spis treści 002 Wstęp do mikrokanalizacji światłowodowej Opis systemu: Elementy systemu mikrokanalizacji Obszary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Białystok

Przedmiar robót. Białystok Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Katalog Produktów. Generalny dystrybutor: CEGA Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: (+48) 22 691 81 63 fax: (+48) 22 691 81 64

SYSTEM. Katalog Produktów. Generalny dystrybutor: CEGA Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: (+48) 22 691 81 63 fax: (+48) 22 691 81 64 SYSTEM Katalog Produktów Generalny dystrybutor: CEGA Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: (+48) 22 691 81 63 fax: (+48) 22 691 81 64 1 1. Łączniki zaciskowe Łączniki zaciskowe służą do łączenia

Bardziej szczegółowo

EPIC B XX2 XX3. Listopad 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC B XX2 XX3. Listopad 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC B XX2 XX3 Listopad 2007 Rury osłonowe Katalog techniczny DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli pis treści Wstęp...............................4

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA STR. 124

MIKROKANALIZACJA STR. 124 MIKROKANALIZACJA WIĄZKI WŁÓKIEN 126 MINIKABLE 127 MIKRORURKI CIENKOŚCIENNE 128 MIKRORURKI GRUBOŚCIENNE 129 MIKRORURKI WEWNĄTRZBUDYNKOWE 130 WIĄZKI MIKRORUREK CIENKOŚCIENNYCH W LUŹNEJ ORGANIZACJI 131 WIĄZKI

Bardziej szczegółowo

MUFY HERMETYCZNE FTTH OZKS160MX-S

MUFY HERMETYCZNE FTTH OZKS160MX-S MUFY HERMETYCZNE FTTH OZKS160MX-S Mufy OZKS160MX-S są osłonami typu kapturowego dedykowanymi do łączenia kabli światłowodowych w sieciach FTTH, budowanych w oparciu o mikro-kanalizację oraz kable klasyczne.

Bardziej szczegółowo