EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH"

Transkrypt

1 EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli

2 AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT POLSKA jst jdnym z największych producntów systmu rur osłonowych działającym w ramach międzynarodowgo koncrnu Wavin - uropjskigo lidra na rynku rur z tworzyw sztucznych. Nasz ciągły rozwój i ponad 10- ltni doświadczni zaowocowały kompltnym i tchnologiczni zaawansowanym systmm do ochrony kabli. Odpowiadając na najnowsz trndy w tchnologii budowy sici tltchnicznych wprowadziliśmy systm mikrokanalizacji, opracowany z myślą o siciach tltchnicznych, w szczgólności szkiltowych, ringach mijskich oraz lokalnych siciach dostępowych. Mikrokanalizacja bazuj na mikrorurach o śrdnicach od 4 do 15 mm i otwira now możliwości w zakrsi projktowania, budowy i ksploatacji kanalizacji tlkomunikacyjnj. Tchnologia ta umożliwia bardzij fktywn planowani, wykorzystani i rozwój zarówno sici światłowodowych, jak i tradycyjnych midzianych. z zainstalowanym wczśnij kablm. Przy budowi nowych sici najlpsz fkty konomiczn daj zastosowani prfabrykowanych systmów mikrokanalizacji (NOVONET DB, NOVOSPACE). Systmy t mogą być instalowan w kanalizacji pirwotnj lub układan bzpośrdnio w zimi. Szroka gama akcsoriów, zaprojktowanych spcjalni dla mikrokanalizacji, pozwala łatwo i szybko wykonywać odgałęzinia i łączyć poszczgóln lmnty sici. Budując sić opartą na systmi mikrokanalizacji uzyskuj się wil nizaprzczalnych korzyści: obniżni kosztów ksploatacji sici ponoszonych na rzcz miast i gmin, wynikających z niższych opłat za posadowini rur obniżni końcowj cny jdngo kanału w stosunku do cny otworu wykonango w tchnologii tradycyjnj umożliwini, dzięki szrokij gami produktów, budowy sici mijskich w standardzi FTTx o strukturz gwiaździstj, bądź pirściniowj, z dowolną liczbą odgałęziń możliwość zwilokrotniania rur istnijącj kanalizacji tltchnicznj optymaln wykorzystani wolnych przstrzni w istnijącj kanalizacji oraz fktywny dobór wymiarów rury do śrdnicy instalowango kabla zrdukowani wartości początkowj inwstycji, dzięki sukcsywnmu wypłnianiu mikrorur kablami w miarę rozwoju sici brak tzw. cimnych włókin lpsz wykorzystani istnijącj infrastruktury pozwalając uniknąć kosztownych i czasochłonnych robót zimnych w cntrach miast Sici opart na systmi mikrokanalizacji mogą być konstruowan na kilka sposobów. Jdnym z nich jst zwilokrotniani istnijących rurociągów kablowych, poprzz wdmuchiwani lub zaciągani mchaniczn nawt do kilkudzisięciu rurk o różnych śrdnicach. Tchnologia ta pozwala tż na montaż mikrorur w rurociągu ograniczni śrdnic i ilości wykonywanych przpustów dzięki niwilkim przkrojom 2 TELEFON FAX

3 NOVOMICRO Mikrorury do budowy kanalizacji dla mikrokabli światłowodowych układanych w zimi Wytrzymałość pnumatyczna do 12 bar pozwala wdmuchiwać kabl na duż odlgłości Warstwa i żbra poślizgow zapwniają współczynnik tarcia poniżj 0,1 Mogą być wdmuchiwan lub zaciągan do istnijących rurociągów kablowych Produkowan w 12 kolorach Dostarczan na bębnach drwnianych NOVOMICRO 4 NOVOMICRO 5 NOVOMICRO 7 NOVOMICRO 10 NOVOMICRO 12 NOVOMICRO ,0 0,50 0,60 0,75 1,00 1,20 1, NOVOMICRO FP Mikrorura z tworzywa bzhalognowgo nirozprzstrzniająca płominia Do budowy mikrokanalizacji wwnątrz budynków NOVOMICRO FP 4 NOVOMICRO FP 5 NOVOMICRO FP 7 NOVOMICRO FP ,0 0,50 0,60 0,75 1, NOVOMICRO DB Mikrorura o wzmocnionj ścianc do bzpośrdnigo układania w zimi NOVOMICRO DB 7 NOVOMICRO DB 8 NOVOMICRO DB 10 NOVOMICRO DB 12 NOVOMICRO DB ,0 2,00 2,10 2,25 2,00 2, INTERNET Mikrokanalizacja 3

4 NOVONET DB Prfabrykowan wiązki mikrorur do bzpośrdnigo układania w zimi Idaln rozwiązani do budowy sici magistralnych oraz ringów mijskich KOD TOWARU 1 1 NOVONET DB 3/7 NOVONET DB 3/10 NOVONET DB 3/ ,5 27,4 32,3 15,1 21,6 25,9 2,70 2,90 3,20 NOVONET DB 7/7 NOVONET DB 7/10 NOVONET DB 7/ ,4 44,4 21,0 30,0 36,0 3,50 4,20 4,20 NOVONET DB 13/5 NOVONET DB 13/7 NOVONET DB 13/ ,0 39,9 5 26,0 31,3 4 3,50 4,30 6,00 NOVONET DB 19/5 NOVONET DB 19/ ,4 43, ,20 0 NOVONET DB 24/ ,4 30,0 4,20 NOVONET DB 3 NOVONET DB 7 NOVONET DB 13 NOVONET DB 19 NOVONET DB 24 NOVOSPLIT Zspolon wiązki mikrorur (NOVOMICRO DB) do bzpośrdnigo układania w zimi Idaln rozwiązani do budowy rozdzilczych sici światłowodowych Przznaczon do bzpośrdnigo układania w zimi bz dodatkowych rur osłonowych Brak zwnętrznj rury osłonowj umożliwia prost i szybki wykonani odgałęzinia bz potrzby stosowania trójników lub puszk połączniowych Dostępn różn konfiguracj wiązk po wczśnijszym uzgodniniu tchnicznych możliwości ich produkcji 4 TELEFON FAX

5 NOVOSPACE Prfabrykowan wiązki mikrorur w rurach osłonowych Idaln rozwiązani do budowy rozdzilczych sici światłowodowych Przznaczon do bzpośrdnigo układania w zimi Dzięki luźnmu ułożniu mikrorur można w prosty sposób wykonać odgałęzini każdj z mikrorur wykorzystując odgałęźniki MY lub puszki połączniow MP Dostępn różn konfiguracj ilości i śrdnic mikrorur po wczśnijszym uzgodniniu tchnicznych możliwości ich produkcji NOVONET DI Prfabrykowan wiązki mikrorur do układania w kanalizacji pirwotnj Idaln rozwiązani do budowy ringów mijskich Przznaczon do układania w rurach osłonowych kanalizacji pirwotnj KOD TOWARU 1 1 NOVONET DI 3/7 NOVONET DI 3/10 NOVONET DI 3/ ,1 2 29,9 15,1 21,6 25,9 1,5 1,7 2,0 NOVONET DI 7/7 NOVONET DI 7/10 NOVONET DI 7/ ,4 41,0 21,0 30,0 36,0 2,0 1,7 2,5 NOVONET DI 13/5 NOVONET DI 13/7 NOVONET DI 13/ ,6 35,7 50,8 26,0 31,3 4 2,3 2,2 2, NOVONET DI 19/5 NOVONET DI 19/ , ,7 2,5 NOVONET DI 24/ ,4 30,0 1,7 NOVONET DI 3 NOVONET DI 7 NOVONET DI 13 NOVONET DI 19 NOVONET DI 24 INTERNET Systm mikrokanalizacji 5

6 Złączka MM Wodoszczln złączki do mikrorur Wytrzymał pnumatyczni do 12bar 1 MM 4 MM 5 MM 7 MM 10 MM 12 MM ,0 42,0 4 Złączka rdukcyjna MR Wodoszczln, rdukcyjn złączki do mikrorur o różnych śrdnicach Wytrzymał pnumatyczni do 12bar 1 MR 5/4 MR 7/5 MR 10/7 MR 12/10 MR 15/ ,0 46,0 Zatyczka ME Wodoszczln zatyczki do pustych mikrorur Wytrzymał pnumatyczni do 12bar ME 4 ME 5 ME 7 ME 10 ME 12 ME ,0 21,0 2 2 Złączka MWB Złączki do mikrorur z rgulowaną przgrodą wodoszczlną 1 Du MWB 4 MWB 5 MWB 7 MWB 10 MWB ,0 1 23,0 26,0 43,0 46,0 5 72,0 Zatyczka EWB Wodoszczln zatyczki do mikrorur z kablm EWB 4 EWB 5 EWB 7 EWB 10 EWB , TELEFON FAX

7 Złączka MGB Złączki do mikrorur z rgulowanymi przgrodami wodo- i gazoszczlnymi 1 Du MGB 4 MGB 5 MGB 7 MGB 10 MGB ,0 1 23,0 26,0 4 62,0 72,0 Odgałęźnik MY Dzilon trójniki do wykonywania odgałęziń w wiązkach prfabrykowanych 1 Du MY 32/32/25 MY 32/32/32 MY 40/40/25 MY 40/40/32 MY 40/40/40 MY 50/50/25 MY 50/50/32 MY 50/50/40 MY 50/50/ Puszka połączniowa MP MPS Dzilon puszki do wykonywania połączń wiązk prfabrykowanych Dostępna wrsja pojdyncza i podwójna 1 Du Du1 MPD wrsja pojdyncza MPS 32/32 MPS 40/40 MPS 50/50 MPS 50/50 LONG wrsja podwójna MPD 32/32/32/32 MPD 40/40/40/40 MPD 50/50/50/ ,0 380,0 Uszczlnini FF Wodoszczln uszczlninia wyjścia mikrorur z rury OPTO D D1 FF 40/5x10mm FF 40/10x7mm FF 50/7x10mm FF 50/14x7mm INTERNET Osprzęt 7

8 Katalog wyrobów Wsparci koncrnu Wavin, wraz z wymianą doświadczń i tchnologii, pozwala nam na sprostani najwyższym wymaganiom jakościowym, stawianym naszym produktom i usługom. Praca zspołu doświadczonych profsjonalistów, zautomatyzowany procs produkcyjny oraz wdrożony systm zarządzania jakością wg normy ISO 9001: przyczyniają się do wprowadzania na rynk wyrobów o wyjątkowych paramtrach tchnicznych, charaktryzujących się wysoką i powtarzalną jakością. AROT POLSKA ciągl rozwija i doskonali swoj produkty, stąd rzrwuj sobi prawo do modyfikacji lub zmiany spcyfikacji swoich wyrobów bz powiadamiania. Wszystki informacj zawart w tj publikacji przygotowan zostały w dobrj wirz i w przświadczniu, ż na dziń przkazania matriałów do druku są on aktualn i ni budzą zastrzżń. Ninijszy katalog ni stanowi ofrty w rozuminiu przpisów Kodksu Cywilngo, lcz informację o produktach AROT POLSKA. AROT POLSKA Sp. z o.o. ul. Spółdzilcza Lszno POLSKA Tl Fax mail:

EPIC O XX1 XX1 sierpień 2014 ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH. dla wymagających. Ochrona kabli

EPIC O XX1 XX1 sierpień 2014 ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH. dla wymagających. Ochrona kabli EPIC O XX1 XX1 sierpień 2014 System mikrokanalizacji Katalog produktów ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH Ochrona kabli dla wymagających Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie 5 2. Mikrorury

Bardziej szczegółowo

System rur dwudzielnych. Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami

System rur dwudzielnych. Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami System rur dwudzielnych Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami System rur dwudzielnych Rury dwudzielne Hermetyczne, dwudzielne zestawy naprawcze Złączki Wodo / gazoszczelne, dwudzielne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót dla oferenta

Przedmiar robót dla oferenta Przdmiar robót dla ofrnta Nazwa kosztorysu: Nazwa obiktu lub robót: Rmont okablowania magistralngo łączącgo punkty dystrybucyjn okablowania strukturalngo SĄD OKRĘGOWY w LEGNICY 59-220 Lgnica, ul. Złotoryjska

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX2 XX1. Kwiecień 2010 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX2 XX1. Kwiecień 2010 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX2 XX1 Kwiecień 2010 System mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli System mikrokanalizacji AROT nowoczesne rozwiązania dla telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl KATALOG WYROBÓW RURY I ZŁĄCZKI

Bardziej szczegółowo

System mikrokanalizacji

System mikrokanalizacji sierpień 2016 KATALOG PRODUKTÓW System mikrokanalizacji Spis treści 1. Arot nowoczesne rozwiązania dla telekomunikacyjnych sieci przyszłości... 5 2. Mikrorury i wiązki mikrorur DI do instalacji w istniejącej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NET-BIS s.c. Włodzimierz Gąsior, Jolanta Gądek ul. Racławicka 3, 32-200 Miechów Miechów, 26.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu: Likwidacja białych plam poprzez

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy kanałów technologicznych. I. Linie ciągów kanałów technologicznych

Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy kanałów technologicznych. I. Linie ciągów kanałów technologicznych kanał Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zdnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU TELEKOM ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA SIECI LAN I WAN Sieć rozdzielcza 1 Złączki wciskowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

www.spyraprimo. www.spyraprimo.pl KATALOG MIKRORURY I MULTIRURY ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU PRIMODUCT ORAZ MIKROKABLE ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU motk

www.spyraprimo. www.spyraprimo.pl KATALOG MIKRORURY I MULTIRURY ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU PRIMODUCT ORAZ MIKROKABLE ŚWIATŁOWODOWE SYSTEMU motk www.spyraprimo. www.spyraprimo.pl KATALOG SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. ul. Darwina 8 43-190 Mikołów-Paniowy Tel: +48 32 33 00 930 Fax: +48 32 33 00 931 spyraprimo@spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl MIKRORURY

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS KANALIZACJI KABLOWEJ. PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY KANALIZACJI METODĄ KLASYCZNĄ i MIKROKANALIZACJĄ

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS KANALIZACJI KABLOWEJ. PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY KANALIZACJI METODĄ KLASYCZNĄ i MIKROKANALIZACJĄ 1 PRZYKŁADOWY KOSZTORYS KANALIZACJI KABLOWEJ PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY KANALIZACJI METODĄ KLASYCZNĄ i MIKROKANALIZACJĄ 2 Charakterystyka tras A kanalizacji została zaprojektowana w drodze powiatowej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sieci kablowe działają na naszych systemach

Nowoczesne sieci kablowe działają na naszych systemach Nowoczesne sieci kablowe działają na naszych systemach www.gabocom.com Dolna Bawaria nasz dom, jakość znana w całej Europie Pod jednym dachem Siedziba gabocom oraz wszystkie działy włącznie z produkcją,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IA.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IA. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH EPIC J XX1 XX3 Sierpień 20 System AROT MOST Katalog wyrobów DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFRMATR TECHNICZNY YTEMY RURWE PE - WDA - KANALIZACJA P.P.H.U. MIL-pol sp. z o.o. 42-0 Częstochowa ul. partańska 8/10 http://www.milo-pol.pl, -mail: milo@milo-pol.pl tl./fax +48 34 362 72 11, 362 83 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU PROGRAM DOSTAW Rozbudowa sieci dużych prędkości przesyłu danych opartych na technice

Bardziej szczegółowo

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH Do sieci, CO, CWU oraz wody chłodniczej, zimnej, kanalizacji Mgr inz Maria Witkowska Kom 609569139 m.witkowska@thermaflex.com.pl Zastosowania

Bardziej szczegółowo

odwodnienia liniowe Kenadrain

odwodnienia liniowe Kenadrain odwodninia liniow Knadrain Odwodninia liniow Knadrain Kanały liniow Knadrain (wykonan z D) występują w klasi ociążń C250 i D400 z rusztm żliwnym i listwą krawędziową kanału stalową-ocynkowaną. Szrokość

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IC.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IC. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Budowa linii światłowodowych łączących siedziby UM Leszno (ul. Karasia - ul. Przemysłowa - ul. Wałowa)

Budowa linii światłowodowych łączących siedziby UM Leszno (ul. Karasia - ul. Przemysłowa - ul. Wałowa) P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa linii światłowodowych łączących siedziby UM Leszno (ul. Karasia - ul. Przemysłowa - ul. Wałowa) Data: 2009-06-12 Inwestor: Budowa: Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Czerniejewo ul. Poznańska. Budowa : Koszrorysy. Obiekt : Czerniejewo ul. Poznańska. Adres : Czerniejewo ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Inwestor : Gmina Czerniejewo Adres : 62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8 Budowa : Koszrorysy Obiekt : Adres : Data:

Bardziej szczegółowo

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm]

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm] AROT - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 22% VAT. Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00,01,02,05 Fax: (032) 785-29-06 Cennik: Karta katalogowa: Arot Rury osłonowe kabli

Bardziej szczegółowo

Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych (KT)

Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych (KT) 1 Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych (KT) PRZEDMOWA Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) poprzez zmianę ustawy o drogach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE III.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE III. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Kluczowe rynki i produkty Witamy w HellermannTyton. HellermannTyton jest wiodącym dostawcą produktów do wiązania, mocowania, ochrony, oznaczania

Bardziej szczegółowo

EPIC A XX3 XX4. lipiec 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC A XX3 XX4. lipiec 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC A XX3 XX4 lipiec 2007 Rury osłonowe Katalog wyrobów DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli zanowni Państwo Firma AROT POLKA powsta³a

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OPIS OGÓLNY SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNYCH KANAŁÓW KABLOWYCH WYTYCZNE TECHNICZNE I PRAWNE DLA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA WYKONAWCA:

CZĘŚĆ 1 OPIS OGÓLNY SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNYCH KANAŁÓW KABLOWYCH WYTYCZNE TECHNICZNE I PRAWNE DLA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA WYKONAWCA: Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa kanału teletechnicznego Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych Obiekt: droga wojewódzka nr 645 Zamawiający: Podlaski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie

z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Projekt z dnia 5 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Na

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IB.

Egzemplarz: miejsce/data : Rozbudowa Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZADANIE IB. wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI KANALIZACJI KABLOWEJ I MIKROKANALIZACJI WZDŁUŻ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI KANALIZACJI KABLOWEJ I MIKROKANALIZACJI WZDŁUŻ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI KANALIZACJI KABLOWEJ I MIKROKANALIZACJI WZDŁUŻ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 1 Spis treści: 1. CEL DOKUMENTU.... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

EPIC C XX1 XX1. Wrzesień 2011 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC C XX1 XX1. Wrzesień 2011 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC C XX1 XX1 Wrzesień 2011 Rury osłonowe Katalog techniczny DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli pis treści Wstęp.................................................4

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Infrastruktura teleinformatyczna

Słowa kluczowe: Infrastruktura teleinformatyczna Jednostka organizacyjna: Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wymagania techniczne dla wykonawczej i powykonawczej dokumentacji Część 1: Wymagania dla dokumentacji części pasywnej sieci

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

EPIC O XX1 XX1. wrzesień 2013. Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne. Rury osłonowe

EPIC O XX1 XX1. wrzesień 2013. Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne. Rury osłonowe EPIC O XX1 XX1 wrzesień 2013 Rury osłonowe Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis treści

Bardziej szczegółowo

Symbole i oznaczenia na rysunkach przedstawiających przebieg tras kablowych i rozmieszczenie punktów kamerowych

Symbole i oznaczenia na rysunkach przedstawiających przebieg tras kablowych i rozmieszczenie punktów kamerowych Symbole i oznaczenia na rysunkach przedstawiających przebieg tras kablowych i rozmieszczenie punktów kamerowych Przebieg trasowy kanalizacji Przebieg trasowy optolinii PD-n Punkt dostępowy ze złączem światłowodowym

Bardziej szczegółowo

Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia. Zasady projektowania

Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia. Zasady projektowania Za czniknr2 dozarz dzenianr9507/10 PrezydentaWroc awia zdnia27maja2010r. NORMA ZAKŁADOWA ZN WIMUMWR 02 Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia Zasady projektowania 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

ELGEF Plus System Modułowy

ELGEF Plus System Modułowy EGEF Plus Systm Moułowy Mnijsz zapasy, większa różnoroność, więcj wariantów zięki systmowi moułowmu EGEF Plus. Popatrz jaki to prost: Sioło z moułami trójnik z frzm objma o nawircania rukcja lub lktromufa

Bardziej szczegółowo

Rywałd maszt monitoringu

Rywałd maszt monitoringu , Rywałd ma monitoringu NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie zewnętrzne i monitoring ADRES INWESTYCJI : dz. 143/5, 83-200 Rywałd INWESTOR : Urząd Gminy Starogard Gdański ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZDMIAR ROBÓT NAZWA INWSTYCJI : ZADANI INWSTYCYJN CAMPUS NR 2 - ZADANI NR 3 ADRS INWSTYCJI : BUDYNK ZUT, UL. JANICKIGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

EPIC A XX4 XX2. wrzesień 2010 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC A XX4 XX2. wrzesień 2010 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC A XX4 XX2 wrzesień 2010 Rury osłonowe Katalog wyrobów DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli zanowni Państwo Firma AROT POLKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych - normy i definicje sieci MSRK ZN-UMWR-001.V002

Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych - normy i definicje sieci MSRK ZN-UMWR-001.V002 Urząd Miejski Wrocławia ZN-UMWR-001.V002 1/16 Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych - normy i definicje sieci MSRK ZN-UMWR-001.V002 Wprowadzona: Zarządzenie nr 9/07 Prezydenta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

NAKRÊTKI KLATKOWE. Nakrêtki klatkowe mocowane s¹ od wewnêtrznej strony blachy w której wyciête

NAKRÊTKI KLATKOWE. Nakrêtki klatkowe mocowane s¹ od wewnêtrznej strony blachy w której wyciête KLIPKO, ILKO, STEKO, WELL-UT Trzymamy razm E T KRÊTKI KLTKOWE YIK RT :2000 9001 ISO Konig Tchnika Mocowania i ¹cznia KRÊTKI KLTKOWE akrêtki klatkow mocowan s¹ od wwnêtrznj strony blachy w którj wyciêt

Bardziej szczegółowo

Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJET 2010 FIBRAIN.COM. wersja 1.0

Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJET 2010 FIBRAIN.COM. wersja 1.0 Mikrokanalizacja światłowodowa MetroJET 2010 wersja 1.0 Rozwiązania i systemy światłowodowe Spis treści 002 Wstęp do mikrokanalizacji światłowodowej Opis systemu: Elementy systemu mikrokanalizacji Obszary

Bardziej szczegółowo

EPIC B XX2 XX3. Listopad 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH

EPIC B XX2 XX3. Listopad 2007 DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH EPIC B XX2 XX3 Listopad 2007 Rury osłonowe Katalog techniczny DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli pis treści Wstęp...............................4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Katalog Produktów. Generalny dystrybutor: CEGA Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: (+48) 22 691 81 63 fax: (+48) 22 691 81 64

SYSTEM. Katalog Produktów. Generalny dystrybutor: CEGA Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: (+48) 22 691 81 63 fax: (+48) 22 691 81 64 SYSTEM Katalog Produktów Generalny dystrybutor: CEGA Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa tel: (+48) 22 691 81 63 fax: (+48) 22 691 81 64 1 1. Łączniki zaciskowe Łączniki zaciskowe służą do łączenia

Bardziej szczegółowo

MUFY HERMETYCZNE FTTH OZKS160MX-S

MUFY HERMETYCZNE FTTH OZKS160MX-S MUFY HERMETYCZNE FTTH OZKS160MX-S Mufy OZKS160MX-S są osłonami typu kapturowego dedykowanymi do łączenia kabli światłowodowych w sieciach FTTH, budowanych w oparciu o mikro-kanalizację oraz kable klasyczne.

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM

Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do budynku SM wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1,3 i 4 oraz adaptacją pomieszczeń w budynku KPP i SM Data: 2010-10-11 Inwestor: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne budowy i zakańczania kabli światłowodowych w sieci MAN Wrocław

Wymagania techniczne budowy i zakańczania kabli światłowodowych w sieci MAN Wrocław Wymagania techniczne budowy i zakańczania kabli światłowodowych w sieci MAN Wrocław Ver. 1.9 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIERUNEK: L O G I S T Y K A PROGRAM STUDIÓW PIRWSGO STOPNIA stacjonarnych/niestacjonarnych KIRUNK: L O G I S T Y K A Uniwersytet konomiczny w Katowicach Program studiów dla kierunku Logistyka (W), SN1st, 2014/2015 Semestr 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

KATALOG WWW.FIRMA-KUBIAK.PL

KATALOG WWW.FIRMA-KUBIAK.PL KATALOG WWW.FIRMA-KUBIAK.PL Obudowy PSH IP65 Obudowy metalowe PSH o stopniu ochrony IP 65 to nowoczesne rozwiązanie, które stanowi doskonałą ochronę przed pyłem i wilgocią. Obudowy wykonane są z blachy

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45122000-8 - Próbne wykopy 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B, G, G, X7 Paźdirnik Sysmy poliylnow PE, PE 00 sawini produków DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYC, SIECI DYSTRYBUCYJNYC GAU, KANAIACJI CIŚNIENIOWEJ, INSTAACJI PREYSŁOWYC Sysmy doskonał dla sici infrasrukuralnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBR. 8 MIASTO IŁAWA UL. WARSZTATOWA

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBR. 8 MIASTO IŁAWA UL. WARSZTATOWA RUSKAŃ PROJEKT Łukasz Ruskań ul. Słoneczna Dolina 22D/1 80-126 Gdańsk telefon: 601 69 30 99 e-ail: biuro@r-projekt.eu PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych. Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kształtki zaciskowe Wavin do rur polietylenowych Cennik DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ Solutions for Essentials Kształtki zaciskowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/198/2012. Rury teletechniczne (mikrorury), kable, złączki i akcesoria do ww.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/198/2012. Rury teletechniczne (mikrorury), kable, złączki i akcesoria do ww. ZAPYTANIE OFERTOWE zbieramy oferty 1 8.08.2012 r. PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz Sobótka, dn. 31.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/198/2012 (W związku z realizacją projektu pt.: Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Oświetlenie zewnętrzne ulicy Zielonej - Etap I Obiekt Kod CPV 45316100-6 Budowa Darłowo Inwestor Gmina Miasto Darłowo, 76-150 Darłowo Pl. Kościuszki 9

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE Akcesoria Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych

www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE Akcesoria Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. ul. Darwina 8 43-190 Mikołów-Paniowy Tel: +48 32 33 00 930 Fax: +48 32 33 00 931 spyraprimo@spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 957 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez

Bardziej szczegółowo

ń Ą Ń ń Ó Ś Ó ń Ą Ó . INNOWACYJNA 6OSPODARKA l':..;i,'1'l.. \.lj':l l'l']'']i] l Klasfe UNIA EUROPEJIKA r t.(lptj!{ lr.llilru!l oilt]l_t- E:G Ch,jrlllrf GC Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TOM V.IV Przedmiar robót 05 Wyliczenie ilości branŝa telekomunikacyjna

TOM V.IV Przedmiar robót 05 Wyliczenie ilości branŝa telekomunikacyjna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ZWYCIESTWA 2 15-703 BIAŁYSTOK ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NA ODCINKU OBWODNICA WIŚNIEWA ZA OBWODNICĘ MĘśENINA (OD

Bardziej szczegółowo

Mikrokanalizacja i wdmuchiwanie światłowodów

Mikrokanalizacja i wdmuchiwanie światłowodów Mikrokanalizacja i wdmuchiwanie światłowodów Grzegorz Kubiak System mikrokanalizacji oraz technologia wdmuchiwania włókien i kabli światłowodowych, która już na dobre zadomowiła się w wielu krajach Europy,

Bardziej szczegółowo

2. Zakres regulacji rozporządzenia

2. Zakres regulacji rozporządzenia 1 UZASADNIENIE 1. Część ogólna Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne wydaje się na podstawie art. 7 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 08.10.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45223810-7 Konstrukcje gotowe NAZWA

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content. Rodos KS Strona Przedmiar Robót Instalacje elektryczne Obiekt Oświetlenie drogi Kod CPV 0000- Budowa Łososina Dolna, dz. nr Inwestor Gmina Łososina Dolna Nowy Sącz, styczeń 00 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWO-USŁUGOWE FILAR

PROJEKTOWO-USŁUGOWE FILAR Przedmiar robót Kolorystyka elewacji z ociepleniem ścian i stropodachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku sali gimnastycznej i łącznika z budynkiem głównym (zaplecze socjalne sali gimnastycznej)

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opracował inŝ. R. Rogoziński

Opracował inŝ. R. Rogoziński SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: warunki przebudowy urządzeń energetycznych nr R7-1666/OM-XXIV/2009 z dnia 13.05.2009 wydane przez PGE Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii warunki przebudowy urządzeń energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: lokal mieszkalny Lokalizacja: ul. Mikołowska 11/4, Katowice Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Data opracowania: 2013-04-13 strona nr:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

2. Zakres regulacji rozporządzenia

2. Zakres regulacji rozporządzenia 1 UZASADNIENIE 1. Część ogólna Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie wydaje się na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

system mikrokanalizacji światłowodowej speed pipe

system mikrokanalizacji światłowodowej speed pipe OptiNode OptiLine OptiHome system mikrokanalizacji światłowodowej speed pipe Pay as you grow inwestuj w miarę rozwoju. Wprowadzenie czyli jak inteligentnie budować infrastrukturę światłowodową? Po nitce

Bardziej szczegółowo

kpl.prz i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m ew. 28 kpl.prz m RAZEM KNNR-W 9

kpl.prz i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m ew. 28 kpl.prz m RAZEM KNNR-W 9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ZABUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Król. Jadwigi - 77-400 Złotów = OBW. nr I = 1 KNNR 5 d.1 0724-02 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo