WZÓR. Województwo Śląskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR. Województwo Śląskie"

Transkrypt

1 WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA Pol tkstow (kopiowan z pkt B.1.). NR NABORU WNIOSKÓW Pol tkstow (nadawan automatyczni) IV. DATA I GODZINA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU Pol tkstow (wypłnia ŚCP) DD.MM.RRRR, HH:MM V. NUMER WNIOSKU NADANY PRZY REJESTRACJI Pol tkstow (wypłnia ŚCP) VI. WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA [PLN] Pol (kopiowan z pkt H) VII. KOSZT CAŁKOWITY [PLN] Pol (kopiowan z pkt F) V. POZIOM DOFINANSOWANIA [%] Pol (kopiowan z pkt H) Strona 1 z 41

2 A. INFORMACJE OGÓLNE A.1. Nazwa programu opracyjngo Rgionalny Program Opracyjny Wojwództwa Śląskigo na lata A.2. Nazwa i numr prioryttu programu opracyjngo Automatyczni I. Badania i rozwój tchnologiczny (B+R), innowacj i przdsiębiorczość. Turystyka A.3. Nazwa i numr działania Automatyczni 1.2. Mikroprzdsiębiorstwa i MŚP 3.1. Infrastruktura zaplcza turystyczngo 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna A.4. Nazwa i numr poddziałania Automatyczni Mikroprzdsiębiorstwa Mał i Śrdni Przdsiębiorstwa Innowacj w mikroprzdsiębiorstwach i MŚP Mikro, mał i śrdni przdsiębiorstwa Infrastruktura zaplcza turystyczngo/ przdsiębiorstwa Infrastruktura okołoturystyczna/ przdsiębiorstwa A.5. Typ(y) projktu(ów) i katgori intrwncji funduszy strukturalnych + Lista (Do wyboru z listy:) (DOT ) 1. Rozbudowa istnijącgo przdsiębiorstwa prowadząca do wprowadznia na rynk nowych lub ulpszonych produktów/usług Działania modrnizacyjn w przdsiębiorstwach prowadząc do wprowadznia na rynk nowych lub ulpszonych produktów/usług Dokonywani zasadniczych zmian procsu produkcyjngo lub sposobu świadcznia usług Dostosowywani tchnologii i produktów do wymagań dyrktyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakrsi BHP, ochrony środowiska 5. Zastosowani i wykorzystani tchnologii gospodarki lktronicznj (-bizns) Zastosowani i wykorzystani tchnologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procsach zarządzania przdsiębiorstwm - 08 (DOT.1.2.2) 1. Rozbudowa istnijącgo przdsiębiorstwa prowadząca do wprowadznia na rynk nowych lub ulpszonych produktów/usług Działania modrnizacyjn w przdsiębiorstwach prowadząc do wprowadznia na rynk nowych lub ulpszonych produktów/usług Dokonywani zasadniczych zmian procsu produkcyjngo lub sposobu świadcznia usług - 08 Strona 2 z 41

3 4. Działania inwstycyjn związan z rozpoczęcim lub rozwojm działalności ksportowj Dostosowywani tchnologii i produktów do wymagań dyrktyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakrsi BHP, ochrony środowiska Zastosowani i wykorzystani tchnologii gospodarki lktronicznj (-bizns) Zastosowani i wykorzystani tchnologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procsach zarządzania przdsiębiorstwm Usługi doradcz w zakrsi projktowania, wdrażania i doskonalnia: nowgo produktu lub usługi, planów marktingowych, stratgii rozwoju firmy, systmów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzani, zarządzania środowiskim, BHP oraz w zakrsi crtyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzń, aparatury kontrolno pomiarowj Usługi doradcz w zakrsi podjmowania i rozwijania działalności ksportowj Usługi doradcz w zakrsi zastosowania i wykorzystania tchnologii informatycznych w przdsiębiorstwi Usługi doradcz dotycząc połączń dokonujących się pomiędzy małymi i śrdnimi przdsiębiorstwami - 05 (DOT ) 1. Wdrażani i komrcjalizacja tchnologii i produktów innowacyjnych Wsparci w zakrsi podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i śrdnich przdsiębiorstwach Usługi doradcz związan z wdrażanim stratgii rozwoju przdsiębiorstwa w oparciu o now tchnologi i rozwiązania innowacyjn Usługi doradcz w zakrsi powstawania firm opartych na wysokich tchnologiach lub zamirzających podjąć działalność gospodarczą polgającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulpszonych w porównaniu z występującymi na rynku 05 (DOT.1.2.4) 1. Rozbudowa istnijącgo przdsiębiorstwa prowadząca do wprowadznia na rynk nowych lub ulpszonych produktów/usług. 2. Działania modrnizacyjn w przdsiębiorstwach prowadząc do wprowadznia na rynk nowych lub ulpszonych produktów/usług. 3. Dokonywani zasadniczych zmian procsu produkcyjngo lub sposobu świadcznia usług. 4. Działania inwstycyjn związan z rozpoczęcim lub rozwojm działalności ksportowj. 5. Dostosowywani tchnologii i produktów do wymagań dyrktyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakrsi BHP, ochrony środowiska. 6. Zastosowani i wykorzystani tchnologii gospodarki lktronicznj (-bizns). 7. Zastosowani i wykorzystani tchnologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procsach zarządzania przdsiębiorstwm. 8. Usługi doradcz w zakrsi projktowania, wdrażania i doskonalnia: nowgo produktu lub usługi, planów marktingowych, stratgii rozwoju firmy, systmów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzani, zarządzania środowiskim, BHP oraz w zakrsi crtyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzń, aparatury kontrolno pomiarowj. 9. Usługi doradcz w zakrsi podjmowania i rozwijania działalności ksportowj. 10. Usługi doradcz w zakrsi zastosowania i wykorzystania tchnologii informatycznych w przdsiębiorstwi. Strona 3 z 41

4 11. Usługi doradcz dotycząc połączń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i śrdnimi przdsiębiorstwami. (DOT ) 1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przbudowa i rmont bazy noclgowj wraz z nizbędnym wyposażnim Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przbudowa i rmont bazy gastronomicznj wraz z nizbędnym wyposażnim - 08 (DOT ) 1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przbudowa i rmont infrastruktury aktywnych form turystyki Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przbudowa i rmont infrastruktury oraz trnów rkracyjnych na cl imprz kulturalno-sportowych Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przbudowa i rmont bazy około turystycznj Tworzni i rozwój parków tmatycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystyczngo - 08 A.6. Forma finansowania (automatyczni) 01 pomoc bzzwrotna A.7. Ściżka wyboru projktów (automatyczni po wyborz typu projktu) Konkurs zamknięty B. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY B.1. Płna nazwa Wnioskodawcy Pol tkstow B.2. Typ Wnioskodawcy Lista - Fundacja mał przdsiębiorstwo - Fundacja mikroprzdsiębiorstwo - Fundacja śrdni przdsiębiorstwo - Stowarzyszni mał przdsiębiorstwo - Stowarzyszni mikroprzdsiębiorstwo - Stowarzyszni śrdni przdsiębiorstwo - Prywatny Zakład Opiki Zdrowotnj (w tym osoby prowadząc praktyki lkarski) mał przdsiębiorstwo - Prywatny Zakład Opiki Zdrowotnj (w tym osoby prowadząc praktyki lkarski) - mikroprzdsiębiorstwo - Prywatny Zakład Opiki Zdrowotnj (w tym osoby prowadząc praktyki lkarski) śrdni przdsiębiorstwo - Fundusz mał przdsiębiorstwo - Fundusz mikroprzdsiębiorstwo - Fundusz śrdni przdsiębiorstwo - Spółka przwidziana przpisami innych ustaw niż Kodks handlowy i Kodks cywilny Strona 4 z 41

5 mał przdsiębiorstwo - Spółka przwidziana przpisami innych ustaw niż Kodks handlowy i Kodks cywilny mikroprzdsiębiorstwo - Spółka przwidziana przpisami innych ustaw niż Kodks handlowy i Kodks cywilny śrdni przdsiębiorstwo - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mał przdsiębiorstwo - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mikroprzdsiębiorstwo - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą śrdni przdsiębiorstwo - Przdsiębiorstwo państwow - mał przdsiębiorstwo - Przdsiębiorstwo państwow mikroprzdsiębiorstwo - Przdsiębiorstwo państwow - śrdni przdsiębiorstwo - Spółka akcyjna mał przdsiębiorstwo - Spółka akcyjna mikroprzdsiębiorstwo - Spółka akcyjna śrdni przdsiębiorstwo - Spółka cywilna mał przdsiębiorstwo - Spółka cywilna mikroprzdsiębiorstwo - Spółka cywilna śrdni przdsiębiorstwo - Spółka jawna mał przdsiębiorstwo - Spółka jawna mikroprzdsiębiorstwo - Spółka jawna śrdni przdsiębiorstwo - Spółka komandytowo akcyjna mał przdsiębiorstwo - Spółka komandytowo akcyjna mikroprzdsiębiorstwo - Spółka komandytowo akcyjna śrdni przdsiębiorstwo - Spółka komandytowa mał przdsiębiorstwo - Spółka komandytowa mikroprzdsiębiorstwo - Spółka komandytowa śrdni przdsiębiorstwo - Spółka partnrska mał przdsiębiorstwo - Spółka partnrska mikroprzdsiębiorstwo - Spółka partnrska śrdni przdsiębiorstwo - Spółdzilnia mał przdsiębiorstwo - Spółdzilnia mikroprzdsiębiorstwo - Spółdzilnia śrdni przdsiębiorstwo - Spółka z ograniczoną odpowidzialnością mał przdsiębiorstwo - Spółka z ograniczoną odpowidzialnością mikroprzdsiębiorstwo - Spółka z ograniczoną odpowidzialnością śrdni przdsiębiorstwo - Bz szczgólnj formy prawnj mał przdsiębiorstwo - Bz szczgólnj formy prawnj - mikroprzdsiębiorstwo - Bz szczgólnj formy prawnj śrdni przdsiębiorstwo NIP Pol REGON Pol Numr w Krajowym Rjstrz Sądowym Pol Numr w Ewidncji Działalności Gospodarczj Pol B.3. Dan tladrsow sidziby Wnioskodawcy Wojwództwo (Lista) Pol tkstow Nr domu Pol Strona 5 z 41

6 Powiat (lista) Pol tkstow Nr lokalu Pol Gmina (lista) Pol tkstow tlfon Pol Nr idntyfikacyjny Pol tkstow faks Pol gminy (lista) Mijscowość (lista) Pol tkstow -mail Pol tkstow Kod Pocztowy Pol strona intrntowa Pol tkstow Ulica Pol tkstow Adrs do korspondncji inny niż adrs sidziby: tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia B.4. Adrs korspondncyjny, jśli inny niż sidziby Wnioskodawcy Wojwództwo Pol tkstow Nr domu Pol (Lista) Powiat (lista) Pol tkstow Nr lokalu Pol Gmina (lista) Pol tkstow tlfon Pol Mijscowość (lista) Pol tkstow faks Pol Kod Pocztowy Pol -mail Pol tkstow Ulica Pol tkstow strona intrntowa Pol tkstow B.5. Osoba(y) do kontaktów w sprawi projktu Imię Pol tkstow Nazwisko Pol tkstow Stanowisko Pol tkstow -mail Pol tkstow tlfon Pol faks Pol + Uwaga: Dan osób kontaktowych, zapisanych w wniosku, ni stanowią lmntu umowy zawiranj pomiędzy Wojwództwm Śląskim a Bnficjntm i mają charaktr wyłączni informacyjny B.6. Charaktrystyka prowadzonj działalności Kod PKD lub EKD wraz z Pol tkstow charaktrystyką prowadzonj działalności (dominująca) Data rjstracji działalności (mm.rrrr) Pol Uwagi Pol tkstow (max 1000 znaków) Wnioskodawcy tkstow Data rozpoczęcia (mm.rrrr) Pol Uwagi Pol tkstow (max 1000 znaków) działalności Wnioskodawcy tkstow Przdmiot i zakrs Pol tkstow (max 2000 znaków) działalności Strona 6 z 41

7 Posiadany status Mikroprzdsiębiorstwo Mał przdsiębiorstwo Wilkość zatrudninia Śrdni przdsiębiorstwo W ostatnim zamkniętym okrsi obrachunkowym (pol tkstow mm.rrrr mm.rrrr) Pol do zaznacznia W przdostatnim W zamkniętym okrsi zamkniętym okrsi obrachunkowym obrachunkowym za drugi rok wstcz (pol tkstow mm.rrrr od ostatnigo mm.rrrr) zamkniętgo okrsu obrachunkowgo (pol tkstow mm.rrrr mm.rrrr) Obrót ntto z sprzdaży towarów, wyrobów, usług i opracji finansowych (w tys. EUR na konic roku obrachunkowgo) Suma aktywów bilansu (w tys. EUR na konic roku obrachunkowgo) Pol ułamkow Jstm przdsiębiorstwm samodzilnym/nizalżnym * tak Pozostaję w rlacji przdsiębiorstw /podmiotów partnrskich* Pol ułamkow Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol tak Pol do zaznacznia Pol do zaznacznia ni ni Pol do zaznacznia Pol do zaznacznia ułamkow Pozostaję w rlacji przdsiębiorstw /podmiotów powiązanych* tak ni Pol do zaznacznia Pol do zaznacznia * zgodni z dfinicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sirpnia 2008 r. uznając niktór rodzaj pomocy za zgodn z wspólnym rynkim w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogóln rozporządzni w sprawi wyłączń blokowych). B.6.1. Stan zatrudninia Wnioskodawcy wyłączając dan przdsiębiorstw, w stosunku do których Wnioskodawca pozostaj w związku partnrskim/powiązanym Strona 7 z 41

8 Ostatni zamknięty okrs sprawozdawczy mm.rrrr- mm.rrrr Pol tkstow Liczba osób zatrudnionych w RJR Pol ułamkow B.7. Doświadczni Wnioskodawcy B.7.1.Doświadczni w zakrsi wykorzystania środków pomocowych ni (z)ralizowano projktów z środków pomocowych (pol do zaznacznia) (Poniższj tabli ni wypłnia się po zaznaczniu pola powyżj) Nazwa programu/działania/poddziałania, w Pol tkstow ramach którgo projkt był/ jst (z) ralizowany Tytuł projktu Pol tkstow Zakrs rzczowy projktu Pol tkstow (max 500 znaków) Numr umowy Pol tkstow Wartość ralizowango projktu Pol tkstow Wartość otrzymango wsparcia Pol tkstow Okrs ralizacji od - do Pol tkstow + B.7.2. Doświadczni w zakrsi ralizowania inwstycji najważnijsz inwstycj inn niż wyminion powyżj zralizowan przz Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 36 misięcy Zakrs rzczowy Pol tkstow (max 500 znaków) Wartość Pol tkstow + B.8. Czy Wnioskodawca posiada crtyfikaty, wyróżninia lub nagrody (co najmnij rangi rgionalnj)? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Jżli tak, proszę wyminić, podać nazwę jdnostki przyznającj nagrodę i wyróżnini oraz podać rok otrzymania nagrody/wyróżninia Pol tkstow (max 1000 znaków) Strona 8 z 41

9 B.9. Pomoc publiczna uzyskana przz Wnioskodawcę Kwota pomocy d minimis uzyskanj przz Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat budżtowych (z wyłącznim pomocy d minimis uzyskanj na ralizację projktu, którgo dotyczy wniosk) Kwota pomocy publicznj w tym d minimis uzyskanj przz Wnioskodawcę na ralizację projktu, którgo dotyczy wniosk (Pol ) EUR (Pol ) PLN C. KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTU ZGODNOŚĆ Z LINIĄ DEMARKACYJNĄ C.1. Linia dmarkacyjna pomiędzy prioryttm I a IX RPO WSL (Punkt C.1. gnrowany jst wyłączni w przypadku konkursu dla poddziałania typu projktu inwstycyjngo) Czy Wnioskodawca nalży do sktora ochrony zdrowia, np. prowadzi działalność w formi Nipubliczngo Zakładu Opiki Zdrowotnj, praktyki lkarskij? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia (Poniższ pytania są gnrowan automatyczni, w przypadku wybrania opcji TAK) W przypadku wybrania opcji TAK, nalży odpowidzić na następując pytania: Czy przynajmnij 50% przychodów Wnioskodawcy za ubigły rok obrachunkowy 1 pochodzi z sprzdaży usług Instytucji Finansującj Publiczn Świadcznia Zdrowotn? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia 1 W przypadku Wnioskodawców działających przz krótszy okrs lub posiadających kontrakt z NFZ na czas krótszy, ni pozwalający obliczyć przychodu za ubigły rok obrachunkowy, birz się pod uwagę procntowy udział przychodów pochodzących z świadcznia usług w systmi publicznym za taki okrs, jaki objmuj jgo działalność lub jakigo dotyczy kontrakt. Strona 9 z 41

10 Czy otrzyman wsparci będzi wykorzystywan w clu świadcznia usług, któr będą finansowan w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczn Świadcznia Zdrowotn w części powyżj 50%? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Czy Projkt polga na: a) Przbudowi, rozbudowi 2 i rmonci obiktów oraz pomiszczń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupm nizbędngo wyposażnia, w tym równiż w clu dostosowania ich do wymogów prawnych, przd wszystkim Rozporządznia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawi wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względm fachowym i sanitarnym pomiszcznia i urządznia zakładu opiki zdrowotnj. b) Modrnizacji sprzętu mdyczngo, zakupi nowj aparatury mdycznj oraz pracach rmontowych wynikających z koniczności dostosowania pomiszczń do użytkowania zakupiongo sprzętu. c) Komplksowj informatyzacji ZOZ-ów, czyli zakupi i wdrożniu systmów poprawiających zarządzani służbą zdrowia i jakość usług mdycznych; wsparci udzilan będzi w szczgólności na inwstycj polgając na budowi sici tlinformatycznych (takż na potrzby monitoringu wizyjngo) wraz z zakupm nizbędngo sprzętu tlinformatyczngo i oprogramowania, a takż spcjalistyczngo oprogramowania mdyczngo. tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia C.2. Linia dmarkacyjna pomiędzy RPO WSL a PROW (Punkt C.2. jst gnrowany automatyczni w przypadku, gdy w polu B.6. Wnioskodawca zaznaczy, ż posiada status Mikroprzdsiębiorstwa) 2 Za wyjątkim przbudowy i rozbudowy w znaczniu powiększania sktora (tj. tworznia nowych jdnostk, oddziałów, zwiększania liczby łóżk). Strona 10 z 41

11 Czy Wnioskodawca jst ubzpiczony w KRUS? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Czy wartość dofinansowania projktu przkracza kwotę 300 tys. zł? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Czy mijsc zamiszkania* przdsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznj prowadzącj działalność gospodarczą) lub sidziba/oddział (w przypadku osoby prawnj i wspólników spółk prawa handlowgo niposiadających osobowości prawnj) oraz, w przypadku projktów związanych z budową, przbudową, rmontm połączonym z modrnizacją, wyposażnim lub zagospodarowanim niruchomości, mijsc położnia niruchomości, znajdują się w mijscowości nalżącj do: gminy wijskij lub gminy mijsko-wijskij, z wyłącznim miast liczących powyżj 5 tys. miszkańców (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą objmującą świadczni usług dla gospodarstw rolnych lub lśnictwa z wyłącznim miast liczących pow. 20 tys. miszkańców), lub gminy mijskij, z wyłącznim mijscowości liczących powyżj 5 tys. miszkańców * Mijsc zamiszkania to adrs, w którym Wnioskodawca przbywa z zamiarm stałgo pobytu. Adrs tn powinin być zgodny z adrsm zamldowania na pobyt stały, wskazanym w dowodzi osobistym lub adrsm zamldowania na pobyt czasowy zgodnym z widncją ludności. tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Czy projkt dotyczy inwstycji związanych z wykonywanim działalności w zakrsi:* usług dla gospodarstw rolnych lub lśnictwa usług dla ludności sprzdaży hurtowj i dtalicznj rzmiosła lub rękodzilnictwa robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych Strona 11 z 41

12 usług turystycznych oraz związanych z sportm, rkracją i wypoczynkim usług transportowych usług komunalnych prztwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów lśnych magazynowania lub przchowywania towarów wytwarzania matriałów nrgtycznych z biomasy rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych wytwarzania produktów nrgtycznych z biomasy * zgodni z Linią dmarkacyjną pomiędzy Programami Opracyjnymi polityki spójności, Wspólnj Polityki Rolnj i Wspólnj Polityki Rybackij przyjętą przz Komitt Koordynacyjny NSRO. Szczgółowy wykaz grup PKD wpisujących się w wyminion obszary działalności (poza ostatnim rodzajm działalności dot. wytwarzania produktów nrgtycznych z biomasy) został zamiszczony w Rozporządzniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawi szczgółowych warunków i trybu przyznawania dofinansowania oraz wypłaty pomocy finansowj w ramach działania Tworzni i rozwój mikroprzdsiębiorstw objętgo Programm Rozwoju Obszarów Wijskich na lata tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia D. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU D.1. Tytuł projktu Pol tkstow (max 200 znaków) D.2. Krótki opis projktu Pol tkstow (max 500 znaków) D.3. Lokalizacja projktu dan dotycząc niruchomości przy którj lub w którj projkt będzi zlokalizowany Dominując mijsc ralizacji projktu Wojwództwo Śląski Kod Pocztowy Pol Powiat (lista) Pol tkstow Ulica Pol tkstow Gmina (lista) Pol tkstow Nr domu Pol Mijscowość (lista) Pol tkstow Nr lokalu Pol Status prawny niruchomości związanj z ralizowanym projktm: okrślić formę Pol tkstow (max 500 znaków) władania niruchomością; jśli jst dzirżawiona, to na jaki okrs i jaki są Strona 12 z 41

13 ogranicznia? Dominując mijsc ralizacji projktu na trni: Gminy > miszkańców Gminy miszkańców Pozostał mijsca ralizacji projktu Wojwództwo Śląski Kod Pocztowy Pol Powiat (lista) Pol tkstow Ulica Pol tkstow Gmina (lista) Pol tkstow Nr domu Pol Mijscowość (lista) Pol tkstow Nr lokalu Pol + Nalży opisać, która część inwstycji będzi ralizowana poza dominującym mijscm ralizacji projktu. Pol tkstow (max 500 znaków) D.4. Dominujący typ obszaru ralizacji projktu Obszar mijski / Obszar wijski / Obszar górski D.5. Kod/y PKD lub EKD wraz z charaktrystyką działalności, którj/ych dotyczy projkt Pol tkstow D.6. Działalność gospodarcza dotycząca projktu Lista (Do wyboru z listy) (DOT , i 1.2.4) 01 rolnictwo, łowictwo i lśnictwo 03 produkcja produktów żywnościowych i napojów 04 wytwarzani tkstyliów i wyrobów włókinniczych 05 wytwarzani urządzń transportowych 06 niokrślony przmysł wytwórczy 08 wytwarzani i dystrybucja nrgii lktrycznj, gazu i cipła 09 pobór, uzdatniani i rozprowadzani wody 10 poczta i tlkomunikacja 11 transport 12 budownictwo 13 handl hurtowy i dtaliczny 14 hotl i rstauracj 15 pośrdnictwo finansow 16 obsługa niruchomości, wynajm i prowadzni działalności gospodarczj 18 dukacja 19 działalność w zakrsi ochrony zdrowia ludzkigo 20 opika społczna, pozostał usługi komunaln, społczn i indywidualn 21 działalność związana z środowiskim naturalnym 22 inn niwyszczgólnion usługi Strona 13 z 41

14 00 ni dotyczy (DOT ) 01 rolnictwo, łowictwo i lśnictwo 03 produkcja produktów żywnościowych i napojów 04 wytwarzani tkstyliów i wyrobów włókinniczych 05 wytwarzani urządzń transportowych 06 niokrślony przmysł wytwórczy 08 wytwarzani i dystrybucja nrgii lktrycznj, gazu i cipła 09 pobór, uzdatniani i rozprowadzani wody 10 poczta i tlkomunikacja 11 transport 12 budownictwo 13 handl hurtowy i dtaliczny 14 hotl i rstauracj 15 pośrdnictwo finansow 16 obsługa niruchomości, wynajm i prowadzni działalności gospodarczj 18 dukacja 19 działalność w zakrsi ochrony zdrowia ludzkigo 20 opika społczna, pozostał usługi komunaln, społczn i indywidualn 21 działalność związana z środowiskim naturalnym 22 inn niwyszczgólnion usługi 00 ni dotyczy (DOT i ) 14 hotl i rstauracj 22 inn niwyszczgólnion usługi 00 ni dotyczy D.7. Gotowość organizacyjno instytucjonalna Wnioskodawcy Opis zasobów Pol tkstow (max 1000 znaków) ludzkich Wnioskodawcy zaangażowanych w ralizację projktu (czy aktualn zasoby ludzki są wystarczając do pomyślnj ralizacji projktu?) Opis zasobów Czy Wnioskodawca posiada Pol tkstow (max 1000 znaków) tchnicznych i pomiszcznia nizbędn do instytucjonalnych zlokalizowania w nich umożliwiających nabywanych środków ralizację projktu trwałych w ramach ralizacji projktu? Nalży opisać wyposażni i infrastrukturę tych pomiszczń Czy Wnioskodawca planuj Pol tkstow (max 1000 znaków) zwiększyć powirzchnię Strona 14 z 41

15 posiadanych pomiszczń? Nalży wskazać, w jaki sposób zamirza to osiągnąć i w jakim trmini. Nalży okrślić posiadan zasoby tchniczn - wyminić posiadan maszyny/urządznia. Nalży wyminić inn nizbędn zasoby tchniczn do ralizacji projktu. Czy inwstycja wymaga zdobycia pozwolń, zzwolń, koncsji? Jżli tak, czy Wnioskodawca takow posiada? W przypadku prac budowlanych i modrnizacyjnych: czy posiadan jst pozwolni na budowę/zgłoszni budowy? Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 300 znaków) tak, kopię dokumntu dostarczam do wniosku o dofinansowani (Pol do zaznacznia) ni, kopię dokumntu dostarczę przd podpisanim umowy o dofinansowani. (Pol do zaznacznia) Przwidywany trmin otrzymania dokumntu. (pol tkstow) pozwolni na budowę/zgłoszni budowy ni jst wymagan (Pol do zaznacznia) D.8. Usuwani barir funkcjonalnych dla osób nipłnosprawnych Czy w wyniku ralizacji projktu powstaną udogodninia dla osób nipłnosprawnych? Jżli tak, nalży j wyminić. Pol tkstow (max 1000 znaków) Tak / Ni D.9. Uzasadnini, opis i cl projktu D.9.1 Tło i uzasadnini Strona 15 z 41

16 Opis stanu istnijącgo Pol tkstow (max 2000 znaków) Cl projktu, ralizacja clów RPO WSL, prioryttu, działania Pol tkstow (max 2000 znaków) Uzasadnini ralizacji projktu - analiza barir i potrzb Wnioskodawcy oraz potrzb nabywców produktów i/lub usług Pol tkstow (max 3000 znaków) D.9.2. Informacj o projkci Opis przdmiotu projktu i uzasadnini przyjętgo rozwiązania tchniczngo Pol tkstow (max 3000 znaków) Strona 16 z 41

17 Opis procsu tchniczngo produkcji lub ofrowania usług w przypadku planowanj inwstycji w porównaniu do stanu obcngo Pol tkstow (max 3000 znaków) Opis wszystkich wydatków kwalifikowalnych wraz z ich spcyfikacją tchniczną oraz uzasadninim, ż są on adkwatn do wymagań przdsięwzięcia. Nazwa wydatku (dodatkowo podać czy wydatk jst nowy czy używany oraz w Spcyfikacja/ paramtry Uzasadnini nizbędności przypadku finansowania w drodz tchniczn ponisinia lasingu nalży zawrzć taką informację) wydatku w clu ralizacji projktu I. Nabyci niruchomości nizabudowanj n. II. Niruchomość zabudowana n.. Roboty i matriały budowlan n. IV. Środki trwał (inn niż wyminion w pkt. I i II) Dodatkowa informacja o środku trwałym 1. (lista do wyboru) - nowy - używany 2. (lista do wyboru) - nowy - używany n. (lista do Strona 17 z 41

18 wyboru) - nowy - używany V. Wartości nimatrialn i prawn n. VI. Pozostał wydatki kwalifikowaln n. VII. Usługi doradcz n. + Rzultaty projktu Wzrost konkurncyjności firmy Wjści na now rynki zbytu Wprowadzni nowych/ulpszonych produktów/usług Dokonywani zasadniczych zmian procsu produkcyjngo lub sposobu świadcznia usług Rozpoczęci działalności ksportowj Dostosowywani tchnologii i produktów do wymagań dyrktyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakrsi BHP, ochrony środowiska Poprawa warunków pracy w przdsiębiorstwi Pozostał rzultaty Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 1000 znaków) Pol tkstow (max 2000 znaków) Strona 18 z 41

19 D.9.3. Wpływ projktu na ralizację polityk horyzontalnych Wpływ na ralizację polityki ochrony Lista środowiska i zrównoważongo rozwoju Uzasadnini Pol tkstow (max 1000 znaków) (Lista do wyboru) 1. Pozytywny wpływ na ralizację polityki ochrony środowiska i zrównoważongo rozwoju 2. Ngatywny wpływ na ralizację polityki ochrony środowiska i zrównoważongo rozwoju 3. Nutralny wpływ na ralizację polityki ochrony środowiska i zrównoważongo rozwoju Wpływ na ralizację polityki równych szans Uzasadnini Lista Pol tkstow (max 1000 znaków) (Lista do wyboru) 1. Pozytywny wpływ na ralizację polityki równych szans 2. Ngatywny wpływ na ralizację polityki równych szans 3. Nutralny wpływ na ralizację polityki równych szans Wpływ na ralizację polityki społczństwa informacyjngo Uzasadnini Lista Pol tkstow (max 1000 znaków) (Lista do wyboru) 1. Pozytywny wpływ na ralizację polityki społczństwa informacyjngo 2. Nutralny wpływ na ralizację polityki społczństwa informacyjngo Zgodność projktu z polityką konkurncji i zamówiń publicznych Pol tkstow (max 1000 znaków) D.10. Trwałość projktu Pol tkstow (max 1000 znaków) D.11. Powiązani projktu z innymi projktami ralizowanymi z środków własnych lub zwnętrznych (projkty zralizowan lub będąc w trakci ralizacji) Źródło Wartość Tytuł projktu Uzasadnini powiązania finansowania całkowita + Max 1000 znaków w polu Uzasadnini powiązania. D.12. Innowacyjność projktu (Punkt D.12 gnrowany jst wyłączni w przypadku konkursu dla poddziałania 1.2.3) Strona 19 z 41

20 D Charaktr wdrażanj innowacji procsowy Pol do zaznacznia produktowy Pol do zaznacznia Uzasadnini dokonango wyboru Pol tkstow (max 2000 znaków) D.12.2 Czy projkt prowadzi do wdrożnia innowacji: (Do wyboru) stosowanj w skali rgionu, w okrsi do trzch lat stosowanj w skali kraju, w okrsi do trzch lat stosowanj w skali świata, w okrsi do trzch lat niznanj i nistosowanj dotychczas Uzasadnini potwirdzając powyższy wybór Pol tkstow (max 2000 znaków) D Czy projkt dotyczy rozwoju obszarów spcjalizacji tchnologicznych wyminionych w Rgionalnj Stratgii Innowacji Wojwództwa Śląskigo? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Jżli tak, to proszę podać jakij i uzasadnić wybór Pol tkstow (max 2000 znaków) D.13. Wpływ projktu na rozwój turystyki w rgioni (Punkt D.13. gnrowany jst wyłączni w przypadku konkursu dla poddziałań oraz 3.2.1) Strona 20 z 41

21 Pol tkstow (max 4000 znaków) D.14. Ocna wpływu na obszary objęt Sicią NATURA 2000 w przypadku ralizacji projktów inwstycyjnych (Punkt D.14. gnrowany jst wyłączni w przypadku typu projktu inwstycyjngo) Czy dcyzją właściwgo organu uznano, iż projkt moż wywirać istotny ngatywny wpływ na obszary objęt, lub któr mają być objęt sicią Natura 2000? Pol do wyboru Tak / Ni / Ni uzyskano dcyzji E. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU. Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika jmw. Źródło informacji Wartość bazowa Wartość doclowa Lista Lista Lista wskaźników wg załącznika do Uszczgółowinia RPO E.2. Wskaźniki rzultatu Nazwa wskaźnika jmw. Źródło informacji Wartość bazowa Wartość doclowa Lista Lista Lista wskaźników wg załącznika do Uszczgółowinia RPO E.3. Wpływ projktu na zatrudnini Nowoutworzon mijsca pracy (opis stanowiska oraz związk pomiędzy Pol tkstow (max 2000 znaków) istotą inwstycji, a tymi stanowiskami pracy). Liczba nowoutworzonych mijsc pracy: Pol - w tym dla osób nipłnosprawnych: Pol Strona 21 z 41

22 Liczba tatów w przliczniu na kwiwalnt płngo czasu pracy: Pol E.4. Mtodologia monitorowania i pomiar wskaźników ralizacji clów projktu Pol tkstow (max 2000 znaków) F. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Strona 22 z 41

23 Strona 23 z 41 suma kontrolna:

24 G. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU G.1. Montaż finansowy Kwota wydatków ogółm Kwota wydatków Źródło kwalifikowalnych 1. Środki publiczn, w tym: a=b+c (Automatyczni) (Automatyczni) 1.1. kwota wsparcia w b ramach RPO WSL (EFRR * + krajow środki publiczn) 1.2. inn środki publiczn c=c1+c2+ (Automatyczni) (Automatyczni) nazwa źródła finansowania projktu (pol tkstow) c 2. Środki prywatn, w tym: d=+f+g (Automatyczni) (Automatyczni) - krdyt - lasing f - inn źródła finansowania g=g1+g2 (Automatyczni) (Automatyczni) projktu + nazwa źródła finansowania g projktu (pol tkstow) suma ogółm w PLN: h=a+d (Automatyczni) (Automatyczni) * EFRR - Europjski Fundusz Rozwoju Rgionalngo G.2. Czy Wnioskodawca sfinansuj projkt środkami pochodzącymi z źródł zwnętrznych, np. z krdytu, funduszu inwstycyjngo, funduszu pożyczkowgo lub w drodz lasingu? tak Pol do zaznacznia ni Pol do zaznacznia Jżli TAK Forma finansowania Kwota + H. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE PROJEKTU A. Wydatki kwalifikowaln projktu to: Automatyczni = pkt. F B. Wnioskowan dofinansowani Automatyczni = pkt. F C. Poziom dofinansowania [%] (Automatyczni) Strona 24 z 41

25 I. SYTUACJA EKONOMICZNO FINANSOWA (Punkt I gnrowany jst wyłączni w przypadku typu projktu inwstycyjngo) Uwagi - Szczgółow założnia do prognoz finansowych I.1. Bilans (w tys. PLN) Aktywa (n 2) (pol tkstow ) A. Aktywa trwał (I+II+) A= I+II+ I. Wartości nimatrialn i prawn (n+3) (pol tkstow ) II. Rzczow aktywa trwał ( ) ( ) (n 1) (pol ) A= I+II+ (n+3) (pol tkstow ) ( ) Okrs Biżący (pol tkstow ) A= n (pol tkstow ) (n+1) (pol tkstow ) (n+2) (pol tkstow ) (n+3) (pol tkstow ) (n+4) (pol tkstow ) (n+5) (pol tkstow ) (n+..) (pol tkstow ) I+II+ A= I+II+ A= I+II+ A= I+II+ A= I+II+ A= I+II+ A= I+II+ A= I+II+ (n+3) (n+3) (n+3) (n+3) (n+3) (n+3) (n+3) (n+3) (pol (pol (pol (pol (pol (pol (pol (pol tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow ) ) ) ) ) ) ) ) (1+2+3 (1+2+3 (1+2+3 (1+2+3 (1+2+3 (1+2+3 (1+2+3 ( ) +4+5) +4+5) +4+5) +4+5) +4+5) +4+5) +4+5) Strona 25 z 41

26 1. grunty (w tym prawo użytkowania wiczystgo gruntu) Pol 2. budynki i budowl Pol 3. urządznia tchniczn i maszyny Pol 4. środki transportu Pol 5. pozostał środki trwał Pol. Pozostał aktywa trwał Pol B. Aktywa obrotow (I+II++IV) B= (I+II+I II+IV) I. Zapasy Pol II. Nalżności krótkotrminow. Inwstycj krótkotrminow (w tym środki piniężn) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+I II+IV) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol B= (I+II+II I+IV) Pol Pol Pol Strona 26 z 41

27 IV. Pozostał aktywa obrotow Pol Pol Pol Strona 27 z 41 Pol Pol Pol Pol Pol Pol Aktywa razm (A+B) A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B Pasywa Okrs (n (n Biżący n (n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 2) 1) (pol (pol (pol (pol (pol (pol (pol (pol (pol tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow tkstow ) ) ) ) ) ) ) ) ) C. Kapitał (fundusz) własny Pol D. Zobowiązania i rzrwy na zobowiązania (I+II++IV) D= (I+II+I II+IV) I. Rzrwy na zobowiązania Pol II. Zobowiązania długotrminow (1+2) (1+2) 1. Krdyty i pożyczki Pol 2. Pozostał Pol. Zobowiązania krótkotrminow (1+2+3) = (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol D= (I+II+I II+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol Pol (n+..) (pol tkstow ) Pol D= (I+II+II I+IV) Pol (1+2) Pol Pol = (1+2+3) Pol

28 2. Krdyty i pożyczki Pol 3. Pozostał Pol IV. Rozlicznia międzyokrsow Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pasywa razm (C+D) C+D C+D C+D C+D C+D C+D C+D C+D C+D C+D Pol Pol Pol I.2. Rachunk zysków i strat (w tys. PLN) A. P r z y c h o d y n t t o z s p r z d a ż y I. Przychody ntto z sprzdaży produktów i usług II. Przychody ntto z sprzdaży towarów i matriałów B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p r a c y j n j (n 2) (pol tkstow ) (n 1) (pol ) Okrs Biżący (pol tkstow ) n (pol tkstow ) (n+1) (pol tkstow ) (n+2) (pol tkstow ) (n+3) (pol tkstow ) (n+4) (pol tkstow ) (n+5) (pol tkstow ) (n+..) (pol tkstow ) A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II A=I+II Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V +VI+VI I+V Pol Pol B= I+II+ +IV+V+ VI+VII +V Strona 28 z 41

29 I. Amortyzacja Pol II. Zużyci matriałów i nrgii Pol. Usługi obc IV. Podatki i opłaty: Pol Pol V. Wynagrodznia Pol VI. Ubzpicznia społczn i inn świadcznia VII. Pozostał koszty rodzajow V. Wartość sprzdanych towarów i matriałów Pol Pol Pol C. Z y s k (s t r a t a) z s p r z d a ż y (A- B) D. P o z o s t a ł p r z y c h o d y o p r a c y j n I. Dotacj Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B C= A-B D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II D=I+II Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Strona 29 z 41

30 II. Pozostał przychody opracyjn Pol E. P o z o s t a ł k o s z t y o p r a c y j n Pol F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p F= r a c y j n j (C +D - E) C+D-E G. P r z y c h o d y f i n a n s o w Pol H. K o s z t y f i n a n s o w Pol I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) I= F+G - H J. P o d a t k d o c h o d o w y Pol K. P o z o s t a ł o b o w i ą z k o w z m n i j s z n i a z y s k u (z w i ę k s z n i a s t r a t y) L. Z y s k (s t r a t a) n t t o (I-J-K) Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol Pol Pol F= C+D-E Pol Pol I= F+G - H Pol Pol I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K I-J-K Strona 30 z 41

31 I.3. Przpływy środków piniężnych (w tys. PLN) (n 2) (pol tkstow ) A. Przpływy środków piniężnych z działalności opracyjnj Pol 1. Zysk (strata) ntto Pol 2. Amortyzacja Pol 3. Zmiana stanu zapasów Pol 4. Zmiana stanu nalżności Pol 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkotrminowych, z wyjątkim pożyczk i krdytów Pol 6. Inn korkty Pol I. Razm ( ) I = (n 1) (pol ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = Okrs Biżący (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = n (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = (n+1) (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = (n+2) (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = (n+3) (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = (n+4) (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = (n+5) (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = (n+..) (pol tkstow ) Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol I = Strona 31 z 41

32 B. Przpływy środków piniężnych z działalności inwstycyjnj Pol 1. Sprzdaż składników majątku trwałgo Pol 2. Nabyci składników majątku trwałgo Pol 3. Inn Pol II. Razm (1+2+3) C. Przpływy środków piniężnych z działalności finansowj Pol 1. Zaciągnięci krdytów i pożyczk Pol 2. Spłata krdytów i pożyczk Pol 3. Dotacj Pol 4. Wypłaty na rzcz właścicili Pol 5. Wpłaty dokonan przz właścicili Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol Strona 32 z 41

33 6. Pozostał Pol. Razm ( ) D. P r z p ł y w y p i n i ę ż n n t t o r D= a z m (I+II+) F. Ś r o d k i p i n i ę ż n n a p o c z ą t k o k r s u G. Ś r o d k i p i n i ę ż n n a k o n i c o k r s u (F + D) I.4. Wskaźniki finansow (n 2) (pol tkstow) A. Wskaźniki płynności 1. płynność biżąca Poz. B Tabla / Poz. D Tabla I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol Pol D= I+II+ Pol G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D G=F+D (n 1) (pol ) Poz. B Tabla / Tabla Okrs Biżący (pol tkstow) Poz. B Tabla / Poz. D Tabla n (pol tkstow) Poz. B Tabla / Poz. D Tabla (n+1) (pol tkstow ) Poz. B Tabla / Tabla (n+2) (pol tkstow) Poz. B Tabla / Poz. D Tabla (n+3) (pol tkstow) Poz. B Tabla / Poz. D Tabla (n+4) (pol tkstow ) Poz. B Tabla / Tabla (n+5) (pol tkstow) Poz. B Tabla / Poz. D Tabla (n+..) (pol tkstow) Poz. B Tabla / Poz. D Tabla Strona 33 z 41

34 2. płynność szybka (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla B. Wskaźniki sprawności działania 1. Rotacja zapasów w dniach Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla 2. Rotacja nalżności w dniach Poz. B.II/(Poz. A Tabla (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla E.2/365 ) Poz. B.II/(P oz. A Tabla E.2/365 ) (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla Poz. B.II/(Poz. A Tabla (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla Poz. B.II/(Poz. A Tabla (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla E.2/365 ) Poz. B.II/(P oz. A Tabla E.2/365 ) (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla Poz. B.II/(Poz. A Tabla (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla Poz. B.II/(Poz. A Tabla (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla E.2/365 ) Poz. B.II/(P oz. A Tabla E.2/365 ) (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla Poz. B.II/(Poz. A Tabla (Poz. B Tabla - Poz.D Tabla ) / Poz. B.1 Tabla Poz. B.1 Tabla / (Poz. A Tabla Poz. B.II/(Poz. A Tabla Strona 34 z 41

35 3. Rotacja zobowiązań w dniach Tabla / (Poz. A Tabla C. Wskaźnik struktury kapitałowj 1. Poziom zadłużnia Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) D. Wskaźniki rntowności 3 1. rntowność sprzdaży Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 2. rntowność kapitału własngo (ROE) Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla E.2/365 ) Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla E.2/365 ) Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla E.2/365 ) Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. Tabla / (Poz. A Tabla Tabla / (Poz. A+B Tabla. ) Poz. L Tabla E.2 / Poz. A Tabla E.2 Poz. L Tabla E.2 / Poz. C Tabla. 3 wnioskodawca rozliczający się w formi PIT zamiast zysku ntto w wskaźnikach rntowności używa zysku brutto Strona 35 z 41

36 Strona 36 z 41 suma kontrolna:

37 J. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Lista załączników dla wszystkich działań + Lp. Nazwa załącznika Tak Ni Kopia dokumntu rjstrowgo aktualny odpis z właściwgo rjstru sądowgo lub aktualn zaświadczni o wpisi do widncji działalności gospodarczj wnioskodawcy (w przypadku spółki cywilnj nalży dołączyć zaświadcznia o wpisi do EDG wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki) wystawiony ni wczśnij niż 3 misiąc przd dnim złożnia wniosku Pismn płnomocnictwo do rprzntowania wnioskodawcy jżli dokumntacja aplikacyjna ni została podpisana przz osoby upoważnion do rprzntowania wnioskodawcy zgodni z dokumntami rjstrowymi Kopi dokumntów finansowych za ostatni 2 lata obrachunkow lub inn dokumnty pozwalając ocnić sytuację finansową wnioskodawcy zgodni z wnioskim aplikacyjnym Inn nizbędn dokumnty wymagan prawm, katgorią wnioskodawcy bądź charaktrm projktu Ni dotyczy Dodatkowo lista załączników do poddziałania projktów rodzaju 1 6, poddziałania projktów rodzaju 1 7, poddziałania projktów rodzaju 1 i 2, poddziałania projktów typu 1 7, poddziałania projktów rodzaju 1 i 2, poddziałania projktów rodzaju Kopi dokumntów potwirdzających zwnętrzn finansowani projktu (np.: kopia promsy krdytowj, kopia umowy krdytowj, kopia promsy zawarcia umowy lasingowj), jżli dotyczy Formularz informacji o pomocy publicznj dla podmiotów ubigających się o pomoc inną niż pomoc d minimis lub pomoc d minimis w rolnictwi lub rybołówstwi zgodni z rozporządznim Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U ) Ocna oddziaływania na środowisko - raport oddziaływania na środowisko lub stosowny dokumnt potwirdzający, ż dla danj inwstycji raport o oddziaływaniu na środowisko ni musi być sporządzony jżli dotyczy - załącznik musi zostać dostarczony najpóźnij do dnia podpisania umowy o dofinansowani Kopia pozwolnia na budowę/zgłosznia budowy jżli dotyczy - w przypadku, gdy Wnioskodawca na dziń złożnia wniosku posiada dokumnt musi go dostarczyć. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca na dziń złożnia wniosku ni posiada dokumntu, dostarcza go najpóźnij do dnia podpisania umowy o dofinansowani Strona 37 z 41

38 2.5 Załączniki dotycząc ochrony środowiska 2.5a 2.5b Załącznik a Formularz do wniosku o dofinansowani w zakrsi OOŚ Załącznik b Zaświadczni organu odpowidzialngo za monitorowani obszarów Natura 2000 załącznik musi zostać dostarczony najpóźnij do dnia podpisania umowy o dofinansowani Dodatkowo lista załączników do poddziałania projktów rodzaju 9 12, poddziałania projktów rodzaju 3 i 4 oraz poddziałania projktów rodzaju 9-12, Formularz informacji o pomocy publicznj dla podmiotów ubigających się o pomoc inną niż pomoc d minimis lub 2.1 pomoc d minimis w rolnictwi lub rybołówstwi zgodni z rozporządznim Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U ) Strona 38 z 41

39 K. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 1. Oświadczam, ż w przypadku otrzymania dofinansowania z środków RPO WSL na ralizację ninijszgo Projktu, co najmnij przz 3 lata od momntu zakończnia ralizacji Projktu zostaną zachowan jgo cl - zgodni z zapisami znajdującymi się w ninijszym wniosku o dofinansowani. 2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na ralizację projktu ni naruszę zasady zakazu podwójngo finansowania, oznaczającj nidozwolon zrfundowani całkowit lub częściow dango wydatku dwa (lub więcj) razy z środków publicznych. 3. Oświadczam, ż w okrsi ostatnich dwóch lat ni otrzymałm wsparcia z EFS w ramach Programu Opracyjngo Kapitał Ludzki na rozpoczęci działalności gospodarczj. 4. Oświadczam, iż informacj zawart w ninijszym wniosku oraz w załączonych do nigo dokumntach są zgodn z stanm faktycznym i prawnym oraz jstm świadomy odpowidzialności karnj za podani niprawdy lub zatajni prawdy. Jdnoczśni oświadczam, iż jstm świadom praw i obowiązków związanych z ralizacją Projktu dofinansowango w ramach RPO WSL. 5. Zobowiązuję się do stosowania przy ralizacji projktu dofinansowango z środków RPO WSL przpisów prawa wspólnotowgo w dzidzini zamówiń publicznych i przpisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówiń publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz z późn. zm.). 6. Oświadczam, ż zapoznałm się z trścią dokumntu rgulującgo kwstię korkt finansowych, nakładanych w przypadku narusznia przpisów prawa zamówiń publicznych wraz z załącznikim tzw. Taryfikatorm, zamiszczonym na stroni intrntowj Do czasu wjścia w życi zmian w ustawi z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówiń publicznych (DZ.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), dostosowujących jj przpisy do wymogów prawa UE, zobowiązuję się do stosowania Zalcń dla Bnficjntów funduszy UE dotyczących intrprtacji przpisów ustawy Prawo zamówiń publicznych opracowanych przz Ministrstwo Rozwoju Rgionalngo. 7. Oświadczam, ż zgodni z art. 211 ustawy z dnia 30 czrwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz z późn. zm.) o finansach publicznych ni podlgam wykluczniu z ubigania się o dofinansowani. 8. Oświadczam, ż projkt objęty ninijszym wnioskim jst zgodny z rgulacjami prawnymi dotyczącymi zasad udzilania pomocy publicznj. 9. Wyrażam zgodę na udostępniani ninijszgo wniosku wraz z dołączoną dokumntacją w clu dokonania ocny i kontroli przdstawicilom uprawnionych do tgo podmiotów; jak równiż zobowiązuję się umożliwić im przprowadzni wizytacji w mijscu ralizacji Projktu. 10. Wyrażam zgodę na udzilani informacji na potrzby waluacji RPO WSL. 11. Oświadczam, iż ni pozostaję w stani upadłości, pod zarządm komisarycznym, lub ni znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowgo lub postępowania układowgo z wirzycilami. 12. Oświadczam, ż ni jstm przdsiębiorstwm zagrożonym w rozuminiu art.1 ust. 7 Rozporządznia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sirpnia 2008 r. (Dz.U. UE L 214 z ). 13. Zobowiązuję się do zabzpicznia nizbędnych środków na ralizację planowango przdsięwzięcia. Strona 39 z 41

40 14. Zobowiązuję się prowadzić wyodrębnioną widncję księgową dokumntów dotyczących ralizacji Projktu. 15. Oświadczam, ż rguluję w trmini wszlki zobowiązania wobc Urzędu Skarbowgo i Zakładu Ubzpiczń Społcznych. 16. Zobowiązuję się do przprowadznia promocji projktu, którgo okrs ralizacji rozpoczni się przd podpisanim umowy o dofinansowani, zgodni z art. 8-9 Rozporządznia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającgo szczgółow zasady wykonania Rozporządznia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającgo ogóln przpisy dotycząc Europjskigo Funduszu Rozwoju Rgionalngo, Europjskigo Funduszu Społczngo i Funduszu Spójności oraz Rozporządznia (WE) nr 1080/2006 Parlamntu Europjskigo i Rady w sprawi Europjskigo Funduszu Rozwoju Rgionalngo, a takż z Wytycznymi Instytucji Zarządzającj Rgionalnym Programm Opracyjnym Wojwództwa Śląskigo na lata dla bnficjntów w zakrsi informacji i promocji. 17. Oświadczam, ż zapoznałm się z trścią Rgulaminu konkursu i akcptuję jgo zapisy. 18. Oświadczam, iż przdmiotowy projkt będę ralizować zgodni z obowiązującymi przpisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. 19. Zobowiązuję się dostarczyć do Śląskigo Cntrum Przdsiębiorczości niżj wyminion załączniki najpóźnij do dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy załączniki t dotyczą projktu i ni były dostarczon do wniosku aplikacyjngo): - Zaświadczni organu odpowidzialngo za monitorowani obszarów NATURA 2000, - Kopię ważnj dcyzji pozwolnia na budowę z klauzulą ostatczności/zgłosznia budowy. - Kopię raportu oddziaływania na środowisko lub stosowny dokumnt potwirdzający, ż dla danj inwstycji raport o oddziaływaniu na środowisko ni musi być sporządzony. 20. Oświadczam, ż w przypadku finansowania projktu w drodz lasingu zobowiązuj się do przjęcia własności przdmiotu lasingu objętgo umową po upływi oznaczongo w umowi czasu trwania lasingu, tj. po zakończniu spłaty rat kapitałowych z tytułu lasingu, w trmini ni dłuższym niż 90 dni od zakończnia spłaty rat kapitałowych. Zobowiązuję się równiż do przjęcia własności przdmiotu lasingu poprzz 1. przjęci przz mni jako korzystającgo po zakończniu okrsu trwania umowy lasingu własności przdmiotu lasingu objętgo umową, bz dodatkowgo świadcznia (art k.c.), albo 2. zakup przz mni jako korzystającgo przdmiotu lasingu objętgo umową po zakończniu okrsu trwania umowy lasingu, na warunkach okrślonych w umowi lasingu; w trmini ni dłuższym niż 90 dni od zakończnia spłaty rat kapitałowych stanowiących wynagrodzni przysługując finansującmu z tytułu lasingu prowadzącgo do prznisinia własności przdmiotu lasingu na korzystającgo. Ni przjęci przz mni przdmiotu lasingu, na zasadach i trmini okrślonych powyżj stanowi przsłankę rozwiązania przz Instytucję Pośrdniczącą II Stopnia RPO WSL Umowy o dofinansowani. Strona 40 z 41

41 Oświadcznia powyższ składam pod rygorm odpowidzialności karnj za składani fałszywych zznań, przwidzianj w Kodksi Karnym (Dz. U r., nr 88, poz. 553) + Imię i nazwisko Zajmowan stanowisko Podpis osoby(osób) upoważnionj(-ych) do podpisania wniosku Data: Strona 41 z 41

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Województwo Śląskie Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pole tekstowe (kopiowane z pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawi zmian w budżci gminy na 2013 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WZÓR WNIOSKU PROJEKTOWEGO DLA PROJEKTU INDYWIDUALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 maja 2016 r. Projkt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 maja 2016 r. w sprawi wprowadznia zmian w uchwal budżtowj na 2016 rok. Na dstawi art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

(POWIATOWY URZĄD PRACY)

(POWIATOWY URZĄD PRACY) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (POWIATOWY URZĄD PRACY) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W WYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ DO ROSJI,

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W WYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ DO ROSJI, Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O UCZESTNICTWO W WYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ DO ROSJI, zwanej dalej Misją Misja gospodarcza jest organizowana w ramach Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje ogólne o Projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

Sekcja A. Informacje ogólne o Projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 wersja z dnia 29-12-2015 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy. Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW 2018, Bruksela

Formularz zgłoszeniowy. Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW 2018, Bruksela Formularz zgłoszeniowy Nazwa wydarzenia Międzynarodowe Targi Budownictwa, Renowacji i Wyposażenia Wnętrz BATIBOUW 2018, Bruksela Termin 22.02-04.03.2018 r. 1. Dane teleadresowe Zgłaszającego (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III I. Informacje ogólne o projekcie 1.1 Numer wniosku o udzielenie wsparcia _ - _ / _ - SPPW/3 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Mój region w Europie Załącznik ZW 6.2.2.- 2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Nr przedsiębiorstwa (wypełnia Organizator Szkoleń) Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego jest Działanie, w ramach którego jest Poddziałanie, w ramach którego jest Data wpływu, godzina

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu RPLD.03.04.00-1/09 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów funduszy poręczeniowych w ramach Działania 2.1 Schemat D MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Załącznik ZW Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK 07-13) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Załącznik ZW Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK 07-13) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Załącznik ZW 6.2.2.- 2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 formularz zgłoszeniowy PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACJA KRYTERIUM ROZWOJU FIRMY realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU BON NA INNOWACJE

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU BON NA INNOWACJE Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pieczątka Wnioskodawcy) roku Zał. do Uchwały Nr 5/84/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczątka Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*:

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU. II. RODZAJ PŁATNOŚCI 2.1. płatność końcowa Załącznik nr 31 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD Wypełnia osoba przyjmująca wniosek Data wpływu wniosku Numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD.10.02.02-10-0016/16

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c)

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim RODZAJ FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat) Formularz

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI Załącznik nr 4 Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2

Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2 Unia Europejska Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2 Data wpływu wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek. data wpływu kompletnego wniosku ( dzień, miesiąc, rok )

... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek. data wpływu kompletnego wniosku ( dzień, miesiąc, rok ) .................................................... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu kompletnego wniosku ( dzień, miesiąc, rok ) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowy Limit Pożyczki Globalnej realizowany przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Nowy Limit Pożyczki Globalnej realizowany przez Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. ZAŁĄCZNIK nr do Regulaminu Działalności Pożyczkowej Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej - Nowy Limit Pożyczka Globalna 2.3/202/FPJWP/2/26/NL/PFR/007 WNIOSEK O POŻYCZKĘ Nowy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA Załącznik nr 1 Do Uchwały z dnia 27 września 2007 r.... (imię i nazwisko) Wałbrzych, dnia (adres zamieszkania) (PESEL (NIP) (telefon kontaktowy) (adres e-mail) W N I O S E K

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego, 0-0 Warszawa tel. 0 66 5 70-75, fax. 0 66 6 70 fww@fww.org.pl W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę (kolektor słoneczny)......... Nazwisko Imię Miejscowość.........

Bardziej szczegółowo

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17

Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Jarosław Tomczyk Członek Zarządu, RDM Wealth Management S.A. Warszawa 2015-11-17 Agenda Źródła danych o majątku przedsiębiorcy Podstawowe elementy sprawozdania finansowego Bilans kluczowe pozycje pasywów

Bardziej szczegółowo

Misja Gospodarcza do 1 : - Kazachstanu w dniach 26-30 kwietnia 2011 - Izraela w dniach 21-27 maja 2011

Misja Gospodarcza do 1 : - Kazachstanu w dniach 26-30 kwietnia 2011 - Izraela w dniach 21-27 maja 2011 1 Misja Gospodarcza do 1 : - Kazachstanu w dniach 26-30 kwietnia 2011 - Izraela w dniach 21-27 maja 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY L.P. Dane przedsiębiorcy 1. Nazwa Firmy 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALITYCZNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK

ARKUSZ ANALITYCZNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK Załącznik Nr 3 do Instrukcji ARKUSZ ANALITYCZNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK I. Dane ogólne: 1. Nazwa firmy:...... REGON/PESEL... 2. Adres firmy:... nr... skr. poczt... kod poczt.... miejscowość... telefon...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*: SIEDZIBA/ADRES

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 Wydanie: z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Załącznik nr 2 do zarządznia nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządznia 00 Organy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku SEKCJA 1- INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A: DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ A: DANE I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nr sprawy: PFRON.561..20 /wypełnia PCPR/ /pieczątka wnioskodawcy/ /pieczątka PCPR/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. . Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK.  . Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 1 z 7 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS NA UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS NA UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS NA UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ 1 w ramach projektu pn.... dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/8.1/2010/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UCZESTNICTWO

WNIOSEK O UCZESTNICTWO WNIOSEK O UCZESTNICTWO Załącznik nr 1 do Regulaminu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w wyjeździe zagranicznym, Organizatorem którego jest Województwo

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorstw w ramach Schematu 2.1.A. MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Bardziej szczegółowo