Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie firmy staje się prostsze!"

Transkrypt

1 TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015

2 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia oraz wzory umów i dokumntów W wydawnictwi BL wydajmy praktyczn i zrozumiał poradniki z zakrsu konomii, finansów, marktingu, zagadniń kadrowych, podatków i prawa. Nasz książki przznaczon są główni dla przdsiębiorców oraz wszystkich tych, którzy chcą podwyższać swoj kwalifikacj zawodow. Na pwno znajdzisz tu książkę, która przyda Ci się w Twojj pracy. Większość naszych książk dostępnych jst równiż w wrsji -book. Poradniki z srii BL doskonal sprawdzają się jako matriał szkolniowy. Wi już o tym ponad 200 firm i organizacji szkolniowych z całgo kraju, któr kupują nasz książki zarówno dla trnrów prowadzących szkolnia, jak i dla uczstników szkolń aby ułatwić im przyswajani widzy z zakrsu przdsiębiorczości, podatków i zagadniń kadrowych. Opracowaliśmy równiż program szkolnia Jdnoosobowa firma przznaczony dla trnrów prowadzących szkolnia z zakrsu zakładania i prowadznia działalności gospodarczj. Jst on dostępny w postaci sgrgatora zawirającgo kompltn matriały szkolniow w formi drukowanj i lktronicznj (patrz str. 14). Ponadto prowadzimy szkolnia zarówno otwart, jak i zamknięt z zakrsu rozwiązywania konfliktów, osobistj fktywności oraz fktywnj sprzdaży. Więcj informacji o naszych produktach znajdzisz na stroni Oczywiści zapraszamy równiż Björn Lundén srdczni do kontaktu tlfoniczngo lub mailowgo. Björn Lundén Przs Zarządu BL Info Polska Sp. z o.o. 2 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

3 SPIS TREŚCI KSIĄŻKI I E-BOOKI 4 13 PROGRAM SZKOLENIA 14 Książki dostępn takż w wrsji -book Większość naszych poradników jst dostępna takż w wrsji -book. Można j zamówić i pobrać z strony SZKOLENIA 15 USŁUGI BEZPŁATNE I BL PLUS 16 KUPON ZAMÓWIENIA I WARUNKI ZAKUPU 17 Więcj informacji o naszych produktach na Gorąc książkow nowości Oto nasz najświższ książkow nowości poradniki najchętnij kupowan i zaktualizowan w nowych wydaniach. Szczgółow informacj o nich znajdzisz na koljnych stronach katalogu oraz na Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA Kompltny program szkolnia dla trnrów. Co roku dostępna jst aktualizacja programu. Patrz str. 14. JEDNOOSOBOWA FIRMA ,35 zł Najnowsz wydani naszgo bstsllra poradnika dla początkujących przdsiębiorców oraz dla organizacji szkolniowych prowadzących szkolnia z zakrsu zakładania i prowadznia działalności gospodarczj. Książka jst napisana prostym i zrozumiałym językim! Patrz str. 4. WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW 49,35 zł Ta książka to nizbędna pomoc w sporządzaniu różngo rodzaju dokumntów. Zawira ona nimal 60 wzorów i przykładów umów oraz innych dokumntów. Wszystki wzory umów i dokumntów opisan w książc można pobrać z strony i dowolni rdagować. Patrz str. 13. Szkolnia z BL Efktywn, praktyczn i cikaw szkolnia na bazi naszych poradników dla tych, którzy wolą uczyć się w grupi. Patrz str. 15. TECHNIKI NEGOCJACJI Now wydani naszgo popularngo i nizwykl praktyczngo poradnika, który pomoż Ci zrozumić, dlaczgo w ngocjacjach odnosisz sukcsy lub ponosisz porażki. Dowisz się, jak stać się lpszym ngocjatorm zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Patrz str. 5. -mail: strona www: blinfo.pl 3 3

4 WŁASNA FIRMA FORMALNOŚCI, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI KSIĄŻKI ü Aktualn informacj ü Praktyczn przykłady ü Przjrzysta i zrozumiała ü Co roku now wydani Jdnoosobowa firma pomaga przdsiębiorcom już od 12 lat! To napisany prostym i zrozumiałym językim poradnik dla osób, któr chcą założyć własną małą firmę i samodzilni ją prowadzić. Dowisz się, jak zarjstrować firmę, jaką wybrać formę opodatkowania, jak samodzilni prowadzić rachunkowość, jak rozliczać się z urzędm skarbowym i ZUS-m. Znajdzisz tu tż informacj o tym, jak przygotować bizns plan oraz skąd wziąć piniądz na start. Ta książka to najlpszy przyjacil małgo przdsiębiorcy. Styczń 2015, 398 stron, wyd ,35 zł Poradnik JEDNOOSOBOWA FIRMA jst bardzo cniony przz organizacj szkolniow, któr wykorzystują go jako matriał szkolniowy na szkolniach dla osób, któr chcą założyć własną firmę. Książka jst aktualizowana na stroni intrntowj. Oznacza to, ż kidy następują zmiany w rgulacjach podatkowych, my informujmy o tym na naszj stroni Poza tym zamiszczamy tam informacj uzupłniając, któr mogą przydać się w codzinnj pracy związanj z prowadznim firmy. Dostęp do aktualizacji jst bzpłatny. Zobacz takż Program Szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA dla trnrów prowadzących szkolnia z zakładania i prowadznia własnj firmy. Patrz str. 14. Pomysł na własną firmę Skąd wziąć środki na start Jak napisać dobry bizns plan Rjstracja firmy Wybór formy opodatkowania Dla kogo podatk liniowy Co można zaliczyć w koszty Podatk VAT Rachunkowość Księga przychodów i rozchodów Rjstr sprzdaży i zakupu VAT Rozliczani podróży służbowych Samochód w firmi Amortyzacja środków trwałych Rmannt Ubzpicznia Odlicznia i ulgi podatkow Roczn zznania podatkow Rabaty dla firm szkolniowych! 4 4 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

5 Now wydani! Tchniki ngocjacji Poradnik tn pomoż Ci zrozumić, co sprawia, ż w ngocjacjach odnosisz sukcsy lub ponosisz porażki. Podpowimy Ci, jak stać się lpszym ngocjatorm zarówno w pracy zawodowj, jak i w życiu prywatnym. Przd wszystkim jdnak kirujmy tę książkę do osób, dla których umijętność ngocjowania jst jdnym z kluczy do sukcsu w życiu zawodowym. Znajdzisz tu mnóstwo rad i wskazówk oraz praktyczn przykłady zastosowania taktyk ngocjacyjnych w różnych sytuacjach. Pomogą Ci on zrozumić, jak przkonywać, aby osiągnąć swój cl, a jdnoczśni zapwnić sobi pomyśln kontakty z innymi ludźmi. W książc tj znajdzisz takż porady w kwstii ngocjacji za granicą, a takż w zakrsi prawnych aspktów zawirania umów handlowych. Marzc 2014, 139 stron, wyd. 5 Przygotowani i planowani Zdfiniowani clów Gra psychologiczna Etapy procsu ngocjacyjngo Posunięcia taktyczn Przjmowani inicjatywy Wywirani wpływu Ngocjacj międzynarodow. Kidy ofrta jst wiążąca? Kidy umowa jst niważna? Płnomocnictwo UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE KSIĄŻKI Now wydani! Tchniki sprzdaży To poradnik o trudnj sztuc sprzdawania. Sprzdawać moż każdy, jdnak tylko tn, kto wi, jak to robić, odnosi sukcsy. Poradnik jst przznaczony główni dla kirowników działu sprzdaży, handlowców i przdstawicili handlowych, jdnak w nowoczsnj firmi ni tylko handlowcy muszą umić sprzdawać. Równiż pozostali pracownicy powinni posiadać umijętności z zakrsu tchnik sprzdaży, aby firmi przybywało zadowolonych klintów. Ta książka pomaga w zdobyciu takich umijętności. Jśli tylko masz chęć i ambicj, by wybrać i zastosować opisan w książc wskazówki, zacznij już traz. Rady zawart w tj książc pomogą Ci udoskonalić tchniki sprzdaży, co sprawi, ż Twoja krzywa wyników bz wątpinia pójdzi w górę. Czrwic 2014, 135 stron, wyd. 5 Stratgi sprzdaży Co motywuj do dokonania zakupu Pięć tapów procsu sprzdaży Tchniki finalizowania sprzdaży Przwidywać i odpirać zarzuty Sprzdaż przz tlfon Sprzdaż przz sić (ntworking) Bardzij zadowolni klinci Efktywna sprzdaż Mowa ciała Zarządzani czasm -mail: strona www: blinfo.pl 5 5

6 UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE KSIĄŻKI Sprzdaż usług Poradnik tn przznaczony jst dla firm sprzdających usługi zarówno w czystj formi, jak i w połączniu z towarami. Przdstawiamy tu różn styl sprzdaży występując w branży usługowj. Będzisz mógł przanalizować własny styl i rozwinąć go zgodni z wskazówkami podanymi w książc. Dowisz się równiż, jaki czynniki wpływają na zwiększni opłacalności i fktywności sprzdaży, jak przygotować i przdstawić ofrtę, aby przkonać klinta oraz jak pracować z nowymi oraz kluczowymi klintami. Czrwic 2011, 148 stron, wyd. 2 Jak zwiększyć sprzdaż na rzcz kluczowych klintów Jak pozyskać nowych klintów do długofalowj współpracy Opracowani fktywngo systmu sprzdaży usług Jak przygotować dobrą ofrtę Styl sprzdaży Styl dokonywania zakupów Analiza własngo stylu sprzdaży Tsty sprawdzając Warsztaty Now wydani! Tchniki zakupu Jst to praktyczny poradnik dla osób, któr zawodowo zajmują się dokonywanim zakupu. Nizalżni od tgo, czy pracujsz w małj firmi, czy w dużym przdsiębiorstwi, książka ta pomoż Ci rozwinąć posiadan umijętności oraz udoskonalić procdury zakupu. Poradnik tn objmuj wszystki najważnijsz kwsti związan z zakupm, począwszy od planowania i ngocjacji, poprzz dostawę i kontrolę jakości. Dowisz się takż, jak postępować, aby odniść sukcs w ngocjacjach, oraz na co zwrócić uwagę przy zawiraniu umów. Piszmy równiż o kwstiach tycznych i środowiskowych, których świadom powinin być każdy nowoczsny kupic. Lipic 2014, 186 stron, wyd. 3 Tchniki zakupu co to takigo? Rola kupca Etyka w procsi zakupu Analiza zakupów Import Cła i licncj Ngocjacj cnow Tchniki ngocjacji Logistyka Kontrola i zapwniani jakości Magazynowani Warunki dostawy i płatności Wady i rklamacj Ochrona środowiska 6 6 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

7 Kwiciń 2006, 134 strony, wyd. 2 Jak opanować trmę Ważn przygotowania Rozplanowani trści Wstęp i zakończni rozbudzni zaintrsowania i finał Kontakt z słuchaczami Informować i przkonywać Pytania i odpowidzi Mowa ciała.tchniki oprowania głosm Tchniczn środki pomocnicz Praktyczn rady i wskazówki Tchniki przntacji Książka TECHNIKI PREZENTACJI uczy przmawiania przd publicznością w swobodny i przkonujący sposób. Udana i intrsująca przntacja jst wynikim współgrania wilu czynników, któr poruszamy w tj książc. W książc tj znajdzisz rady na tmat tgo, jak przygotować i przprowadzić udaną przntację, zarówno jśli chodzi o zawartość i rozplanowani, jak i sposób jj przprowadznia. Radzimy, jak opanować trmę, jak dostosować mowę ciała, w jaki sposób oprować głosm itp. Osobista fktywność Rady zawart w tym poradniku pomogą Ci skutczni wyznaczać i osiągać cl, fktywni zarządzać czasm, ustalać priorytty w życiu zawodowym i prywatnym oraz wyzwolić w sobi pokłady kratywności i twórczj nrgii. Dowisz się, jak skutczni dlgować pracę i jak fktywnij komunikować się z innymi. Poznasz tż tchnikę argumntacji i przkonywania innych do swoich racji. Ta książka pomoż Ci lpij zorganizować pracę i uwolnić więcj czasu na życi prywatn. Kwiciń 2012, 123 strony, wyd. 2 Najważnijsz: wyznacz cl. Jak wykorzystać swój potncjał i kratywność Ustalani prioryttów Ni myl samodyscypliny z samoudręczanim Skutczn dlgowani pracy Efktywn spotkania Odkładani spraw na późnij. Tchnika argumntacji Ograniczani nipożądanych przrw Zaplanuj życi prywatn UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE I OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ KSIĄŻKI -mail: strona www: blinfo.pl 7 7

8 MARKETING I SPRZEDAŻ KSIĄŻKI Now wydani! Markting dla MŚP Markting dla małych i śrdnich przdsiębiorstw to praktyczny poradnik przznaczony przd wszystkim dla małych i śrdnich firm. Dowisz się, jak skutczni przprowadzać markting w firmi, tak aby odnosić na tym polu sukcsy. Znajdzisz tu rady i wskazówki na tmat tgo, jak za pomocą przmyślango marktingu zwiększyć sprzdaż i przkonać do sibi klintów. Pomożmy Ci okrślić sgmnt rynku, na którym działasz, i podpowimy, jak dotrzć do właściwgo klinta. Dowisz się m.in., jak napisać dobry list rklamowy, na co zwracać uwagę w przypadku rklam prasowych, jak wykorzystywać intrnt w działaniach marktingowych. Maj 2014, 213 stron, wyd. 5 Co to jst markting i rklama Stratgi marktingow Dobr rklamy i ogłosznia rklamow Szata graficzna i typografia Rklama bzpośrdnia Intrnt i markting Kultura, profil i wizrunk firmy Tlmarkting Skutczny PR Plan marktingowy Markting wwnętrzny Troska o klinta Przpisy prawn i podatkow Kształtowani cn Poradnik tn traktuj o trudnj sztuc ustalania cn na ofrowan produkty towary i usługi. Właściw kształtowani cn jst nizmirni ważnym, choć często pomijanym i nidocnianym czynnikim wpływającym na zwiększni wilkości i opłacalności sprzdaży. Ni istnij chyba żadn inny zabig, który miałby tak duży wpływ na wynik finansowy, a kosztował tak niwil przciż ustalni albo zmiana cny w praktyc nic ni kosztuj. Natomiast korzyści, jaki wiążą się z wyznacznim odpowidnij cny produktu, ni sposób przcnić. Czrwic 2009, 120 stron, wyd. 1 Cna w oparciu o koszty Cna w oparciu o konkurncję Cna w oparciu o klinta Rachunk kosztów doclowych Wrażliwość cnowa Bonusy i rabaty Czynniki psychologiczn w kształtowaniu cn Stratgi cnow Różnicowani cn Podwyższni i obniżni cny 8 8 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

9 Ekonomia przdsiębiorstw Ta książka pomoż Ci zrozumić podstawow pojęcia z zakrsu konomii i finansów oraz nauczy ocniać informację finansową. Poradnik tn skirowany jst przd wszystkim do osób niposiadających wykształcnia konomiczngo, któr pracują na stanowiskach kirowniczych i podjmują dcyzj o dużym znaczniu dla firmy. Taki osoby powinny rozumić raporty i sprawozdania finansow oraz widzić, w jaki sposób intrprtuj się pozycj bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz o czym informują najważnijsz wskaźniki finansow. Ta książka jst po to, aby Ci w tym pomóc. Czrwic 2012, 181 stron, wyd. 2 Formy działalności gospodarczj Organizacja przdsiębiorstwa Rachunkowość Sprawozdania i raporty finansow Bilans Rachunk zysków i strat Kluczow wskaźniki finansow Przychody i koszty Opodatkowani Planowani podatkow Podatk VAT Finansowani działalności Kształtowani cn Słowniczk pojęć konomicznych Budżt Tn poradnik nauczy Cię, jak krok po kroku przygotować najważnijsz budżty budżt przychodów i kosztów, budżt środków piniężnych, budżt bilansów oraz budżt inwstycyjny. Dobrz zrobiony budżt pomoż Ci fktywni zarządzać działalnością firmy i sprawować kontrolę nad finansami. Dzięki tmu uniknisz załamań płynności finansowj oraz niopłacalnych projktów biznsowych. Dowisz się takż, jak obliczać kluczow wskaźniki finansow wskazując mocn i słab strony przdsiębiorstwa. Książka jst napisana w prosty i zrozumiały sposób. Wrzsiń 2011, 130 stron, wyd. 1 EKONOMIA, FINANSE, BUDŻETOWANIE KSIĄŻKI Narzędzia do budżtowania Najważnijsz rodzaj budżtów Kontrola wykonania budżtu Zalty i wady budżtu Budżt przychodów i kosztów Budżt środków piniężnych Płynność finansowa Kluczow wskaźniki finansow Powiązani budżtu z bilansm i rachunkim zysków i strat Jak zwiększyć rntowność i płynność finansową -mail: strona www: blinfo.pl 9 9

10 KADRY I PŁACE, REKRUTACJA KSIĄŻKI Pracownicy Poradnik dla pracodawców i pracowników działu kadr. Znajdzisz tu kompltn informacj dotycząc zagadniń kadrowych, począwszy od formalności związanych z zatrudninim pracownika, poprzz biżąc rozliczani wszystkich spraw związanych z jgo wynagrodznim i nalżnymi mu świadczniami, aż po kwsti związan z wypowidznim. Dowisz się, jaki rgulacj obowiązują w odnisiniu do czasu pracy, nadgodzin, urlopów, pracy w nocy, nidzil i święta. Nauczysz się rozliczać wynagrodznia, naliczać składki ubzpiczniow, odprowadzać zaliczkę na podatk dochodowy oraz sporządzać dklaracj podatkow i zusowski. Książka jst aktualizowana o zmiany w przpisach na naszj stroni Sirpiń 2013, 389 stron, wyd. 5 49,35 zł Rozliczani wynagrodzń Świadcznia pozapłacow Składki ubzpiczniow Rgulamin pracy Umowa o pracę Umowa o dziło Umowa zlcnia Urlopy wypoczynkowy, macirzyński, bzpłatny Dklaracj podatkow Dklaracj zusowski Dlgacj krajow i zagraniczn Rozliczani czasu pracy Dodatki do wynagrodzń Wynagrodzni urlopow Wynagrodzni chorobow Podróż służbowa Wypowidzni umowy o pracę Rkrutacja pracowników To poradnik dla pracodawców, którzy chcą opanować sztukę zatrudniania odpowidnich ludzi. Jst on przznaczony zarówno dla tych, którzy mają już doświadczni w rkrutacji, jak i dla tych, którzy przprowadzają rkrutację po raz pirwszy. Dobrz przprowadzony procs rkrutacyjny zakończony wybranim tgo odpowidnigo człowika jst bardzo istotny dobrzy współpracownicy to podstawa sukcsu każdgo przdsiębiorstwa i każdj organizacji. Ta książka podpowi Ci, jak przygotować i przprowadzić procs rkrutacji począwszy od sformułowania profilu wymagań, przygotowania ogłosznia rkrutacyjngo, poprzz rozmowy kwalifikacyjn i tsty, aż do dokonania ostatczngo wyboru nowgo pracownika. Luty 2012, 122 strony, wyd. 4 Każda rkrutacja jst ważna Wizrunk firmy Rkrutacja wwnętrzna Ogłosznia prasow Współpraca z urzędm pracy Procs wyboru Profil kandydata Rozmowa kwalifikacyjna Tsty Świadctwa i opini Rfrncj Wynagrodzni Formy zatrudninia BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

11 Kształtowani wynagrodzń Książka ta mówi o tym, jak stworzyć systm wynagrodzń, z którgo zadowolony będzi i pracownik, i pracodawca. Przdstawiamy mtodę indywidualngo ustalania wynagrodzń oraz sposób wprowadznia jdngo, komplksowgo systmu płac, uwzględniającgo różnic w zakrsach obowiązków i wynikach pracy pracowników. Jśli uważasz, ż ustalani wynagrodzń i przprowadzani rozmów waluacyjnych z pracownikami wcal ni jst prost i łatw, w tj książc znajdzisz rady, wskazówki oraz pomysły, któr Ci to ułatwią. Paździrnik 2008, 136 stron, wyd. 1 Każda rkrutacja jst ważna Wizrunk firmy Rkrutacja wwnętrzna Ogłosznia prasow Ocna zakrsów obowiązków. Ocna wyników pracy Krytria ocny pracowników Wprowadzni i ralizacja. Rozmowa waluacyjna Wpływ rynku Wynagrodzni wynikow Świadcznia pozapłacow Przykładow systmy wynagradzania Podział zysków Otwarty systm wynagrodzń ZARZĄDZANIE KADRAMI KSIĄŻKI Now wydani! Rozwiązywani konfliktów To poradnik przznaczony przd wszystkim dla kadry kirowniczj. Zawart w nim informacj pomogą Ci poruszać się w sfrz skomplikowanych rlacji między pracownikami. W książc wyjaśniamy, jaki są przyczyny i powiązania konfliktów w mijscu pracy oraz w jaki sposób konflikty skalują i do czgo mogą doprowadzić. Przdstawiamy konkrtn środki zaradcz i kroki, jaki nalży podjąć, aby skłonić zwaśnion strony do zakończnia sporu i podjęcia konstruktywnych działań. Dowisz się takż, jak zapobigać konfliktom. Maj 2014, 114 stron, wyd. 3 Prymitywn rakcj w współczsnym świci Przyczyny konfliktów Natura konfliktu Analiza konfliktu Kidy i jak intrwniować Znalźć kompromis Stratgi rozwiązywania konfliktów Dlaczgo konflikt ciągl trwa? Zapobigani konfliktom -mail: strona www: blinfo.pl 11 11

12 ZARZĄDZANIE FIRMĄ KSIĄŻKI SIM-Spd Intuition Managmnt Co się dzij, gdy pracownicy mają całkowici płynny czas pracy i każdy moż przyjść do pracy i wyjść do domu, kidy chc? Czy ludzi wariują i ni przychodzą do pracy w ogól? Czy w firmi, w którj ni ma stanowisk kirowniczych, wszystko stoi na głowi? To tylko niktór z pytań, na któr odpowidź znajdzisz w tj książc. SIM to mtoda zarządzania firmą, która moż wzbudzać kontrowrsj (szczgólni wśród pracodawców), choć w praktyc wpływa ona na poprawę fktywności pracy poprzz zwiększni zadowolnia pracowników. Firma zarządzana mtodą SIM to wymarzon mijsc pracy. Maj 2010, 121 stron, wyd. 2 Nowa struktura Najważnijsza praca opratywna Płaska struktura organizacyjna Insourcing Konsultanci Sprawidliwość Organizacja kształcąca Ni martwić się na zapas Procdury do lamusa Wynagrodznia Świadcznia pozapłacow Czas pracy Rkrutacja Zmotywowani pracownicy Etyka i zasady moraln Poradnik VAT To praktyczny i zrozumiały poradnik w zakrsi podatku od towarów i usług. Wyjaśniamy tu szczgółowo i od podstaw wszystki zasady związan z spcyfiką podatku VAT oraz pokazujmy, jak go rozliczać w praktyc. Dowisz się, jak rozliczać podatk VAT przy sprzdaży towarów, jak przy sprzdaży usług, a jak w handlu wwnątrzwspólnotowym. Zrozumini zasad ułatwią Ci praktyczn przykłady rozliczania podatku, zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Marzc 2011, 367 stron, wyd. 3 19,95 zł Podatk nalżny i naliczony Kto płaci VAT. Rjstracja podatnika VAT Podstawa opodatkowania Kidy wykazać podatk. Transakcj wwnątrzwspólnotow Import i ksport Odliczyć VAT Opodatkowani marży Zaliczki i przdpłaty. Rjstr zakupu i sprzdaży Dklaracj VAT Opodatkowani usług Samochód w firmi BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

13 Wzory umów i dokumntów z darmowym pobranim z strony www! Każdy z nas czuj obawę przd sporządzanim umów i innych dokumntów. I obawa ta jst całkim uzasadniona. Oczywiści łatwij jst, gdy mamy do dyspozycji wzór, na którym można się oprzć. Przygotowani dokumntu od zra zabira dużo czasu, a ryzyko popłninia błędu jst duż. Dlatgo tż opracowaliśmy tę książkę. Bo po co wynajdywać koło na nowo? WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW KSIĄŻKI Paździrnik 2014, 332 strony, wyd. 2 49,35 zł WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW to nizbędna pomoc w sporządzaniu różngo rodzaju dokumntów. Książka zawira nimal 60 wzorów i przykładów najczęścij sporządzanych umów i innych dokumntów. Każdy dokumnt jst opisany w osobnym rozdzial. Dowisz się, jaki zasady i wymogi prawn obowiązują przy sporządzaniu dokumntów oraz jaki informacj muszą on zawirać. Znajdzisz tu tż wil przykładów i wskazówk, któr pomogą Ci dostosować wzory do swoich potrzb. Wzory dokumntów opisan w poradniku można bzpłatni pobrać z naszj strony intrntowj i wypłnić szybko, łatwo i bz błędów. Umowa sprzdaży, darowizny Umowa najmu, dzirżawy Umowa spółki cywilnj Umowa spółki z o.o. Intrcyza, tstamnt Wzwani do zapłaty Pozw o zapłatę Umowa zlcnia, o dziło, Wypowidzni umowy o pracę Raport godzinowy List sprzdażowy Ogłoszni rklamow Notatka prasowa Zgromadzni wspólników Umowa bartrowa Umowa sponsoringu Umowa o pracę Świadctwo pracy Pobirz wzory za darmo! -mail: strona www: blinfo.pl 13 13

14 JEDNOOSOBOWA FIRMA PROGRAM SZKOLENIA Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA to kompltny program dla trnrów prowadzących szkolnia z zakrsu zakładania i prowadznia działalności gospodarczj. Jgo zawartość bazuj na trści poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA. Zawartość programu jst przystosowana na potrzby szkolń trwających od 30 do 80 godzin, w zalżności od zakrsu tmatyczngo dango szkolnia. Każda ssja zawira wprowadzni do tmatyki danj ssji, opis clów szkolniowych, informację o orintacyjnym czasi trwania ssji oraz kompltną trść szkolnia. Program dostarczany jst w sgrgatorz, który oprócz matriałów w formi drukowanj zawira równiż pamięć USB, na którj znajdują się wszystki matriały w formaci PDF przznaczon do wydruku i rozdania uczstnikom oraz slajdy do wyświtlnia w formi przntacji PowrPoint. Luty 2015, ok. 600 stron matriałów 589 zł Program zawira: kompltn matriały dla prowadzącgo arkusz dla uczstników szkolnia wraz z ćwiczniami plansz do wyświtlania Zobacz takż poradnik JEDNOOSOBOWA FIRMA dla uczstników szkolń zawartość programu pokrywa się z trścią poradnika. Patrz str BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

15 Szkolnia dla tych, którzy wolą uczyć się w grupi SZKOLENIA Jśli zamiast samodzilngo podwyższania swoich kwalifikacji i umijętności zawodowych z wykorzystanim naszych poradników wolałbyś wziąć udział w cikawym szkolniu ralizowanym w grupi, srdczni zapraszamy do udziału w jdnym z naszych szkolń otwartych. Organizujmy równiż szkolnia zamknięt na zamówini dla firm i innych organizacji. Nasza ofrta szkolń jst na biżąco aktualizowana, patrz Prowadzon przz nas szkolnia bazują na trści wydawanych przz nas poradników. Tak jak w przypadku książk z srii BL dbamy o to, aby były on zrozumiał i praktyczn, tak w przypadku szkolń największ znaczni ma dla nas przkazani uczstnikom widzy i praktycznych umijętności w cikawy oraz inspirujący sposób. Stosujmy różnorodn mtody pracy w zalżności od tmatyki szkolnia od ćwiczń indywidualnych i grupowych, poprzz dyskusj i studia przypadków, po gry i zabawy szkolniow. Zajęcia prowadzon są mtodą aktywngo trningu. Nasza doświadczona trnrka do swojj pracy wnosi pasję, poczuci clowości, dtrminację i poczuci humoru. Obcni ofrujmy szkolnia z następującj tmatyki: Osobista fktywność Rozwiązywani konfliktów Sprzdaż usług Zapytaj nas o rabat dla grup! -mail: strona www: blinfo.pl 15 15

16 USŁUGI BEZPŁATNE BL Plus książki, któr ni kończą się na ostatnij stroni BL Plus to usługa, w ramach którj udostępniamy Czytlnikom aktualizacj i uzupłninia do wydanych książk. Dzięki tmu nasz poradniki są aktualn przz dłuższy czas. Przd przkazanim każdgo tytułu do druku staramy się upwnić, ż wszystki informacj i dan w nim zawart są płn i aktualn. Czasm jdnak już po wydrukowaniu dango wydania następują zmiany w przpisach. W takich wypadkach zamiszczamy aktualizacj na naszj stroni Poza tym zamiszczamy tam informacj uzupłniając, któr mogą przydać się w codzinnj pracy związanj z prowadznim firmy. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji, na stroni startowj w mnu po lwj stroni wybirz Usługi bzpłatn, a następni BL Plus. Dostęp do usługi BL Plus jst bzpłatny. Usługi bzpłatn aktualn wskaźniki, aktualizacj i pojęcia konomiczn Na stroni oprócz szczgółowych informacji o wydawnictwi BL, poradnikach biznsowych oraz innych produktach, znajdzisz równiż praktyczn informacj, któr przydadzą Ci się w codzinnj pracy. BL Plus aktualizacj i uzupłninia książk o wntualn zmiany w przpisach Bank informacji aktualn wskaźniki, stawki, limity, składki i inn dan przydatn w codzinnym życiu zawodowym Wzory umów i dokumntów prawi 60 wzorów i przykładów dostępnych bzpłatni dla osób, któr kupiły poradnik Wzory umów i dokumntów Słowniczk konomiczny najważnijsz pojęcia z zakrsu konomii i finansów wraz z krótkim objaśninim. Obcni słowniczk jst w przygotowaniu. Doclowo będzi zawirał kilkast najważnijszych pojęć objaśnionych w prosty i przystępny sposób BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

17 Tl.: (58) Faks: (58) Tak! Proszę przysłać mi następując książki: (wpisz ilość w kratc) Jdnoosobowa firma 49,35 zł Pracownicy 49,35 zł Rkrutacja pracowników Rozwiązywani konfliktów Kształtowani wynagrodzń SIM-Spd Intuition Managmnt Ekonomia przdsiębiorstw Budżt Markting dla MŚP Kształtowani cn Tchniki ngocjacji Tchniki sprzdaży Sprzdaż usług Tchniki zakupu Tchniki przntacji Osobista fktywność Poradnik VAT 19,95 zł Wzory umów i dokumntów 49,35 zł Program szkolnia Jdnoosobowa firma 589 zł Zapraszamy do złożnia zamówinia! Zamówini można przsłać faksm, złożyć tlfoniczni, mailm lub na stroni E-booki można zamówić na stroni intrntowj lub pisząc na adrs Nazwa firmy Imię i nazwisko zamawiającgo Ulica i nr domu / miszkania Nr tlfonu / faksu Numr NIP (tylko firmy) Kod pocztowy i miasto Podpis Prosimy o przsłani wypłniongo druku zamówinia faksm lub pocztą (ni trzba nakljać znaczka). Ofrujmy dwi opisan poniżj formy płatności (ni dotyczy -booków). Prosimy postawić krzyżyk w wybranj kratc: Za pobranim pocztowym przy odbiorz przsyłki. Zamawiający pokrywa koszt przsyłki w wysokości 12 zł, który wyszczgólnimy na fakturz. Fakturę wysyłamy razm z książką. Przdpłata przlwm lub kartą krdytową, koszt przsyłki 8 zł. W tym przypadku najpirw wysyłamy fakturę pro-forma (mailm lub faksm), a po otrzymaniu nalżności przsyłamy zamówioną książkę wraz z właściwą fakturą. Ofrujmy rabaty ilościow! Przy zakupi 2 książk 5% rabatu, 3-4 książki 8% rabatu, 5 książk i więcj 12% rabatu (rabaty ni obowiązują w przypadku ofrt spcjalnych polgających na obniżc cn w innj formi). Rabaty są naliczan automatyczni przy wystawianiu faktury. Przy większych zakupach: rabat indywidualny, płatność przlwm, koszt przsyłki gratis. Zadzwoń do nas i zapytaj o rabat! BL Info Polska Sp. z o.o. ul. Na Wzgórzu Gdańsk KUPON ZAMÓWIENIA I WARUNKI ZAKUPU

18 Prowadzni firmy staj się prostsz! Poradniki biznsow E-booki 18 praktycznych poradników dla Cibi i Twojj firmy. Program szkolnia Poradniki biznsow w wrsji -book. Szkolnia Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA Wzory umów Szkolnia otwart i zamknięt Usługi bzpłatn 60 wzorów i przykładów umów i dokumntów BL Plus, wskaźniki konomiczn, słowniczk pojęć konomicznych Więcj informacji o naszych produktach na BL Info Polska Sp. z o.o., ul. Na Wzgórzu 15, Gdańsk tl.: (58) , -mail: strona www: blinfo.pl

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB

TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB Praktyczne poradniki dla Ciebie i Twojej firmy Marketing Prowadzenie firmy Ekonomia i finanse Zarządzanie kadrami Sprzedaż i negocjacje Rachunkowość i podatki B Ö C K E R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW, wyd. 1, wrzesień 2010, BL Info Polska Sp. z o.o.

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW, wyd. 1, wrzesień 2010, BL Info Polska Sp. z o.o. Ekonomia przedsiębiorstw BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW, wyd. 2, czerwiec 2012, BL Info Polska Sp. z o.o.

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW, wyd. 2, czerwiec 2012, BL Info Polska Sp. z o.o. Ekonomia przedsiębiorstw BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Załącznik nr 2 do zarządznia nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządznia 00 Organy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW REKRUTACJA PRACOWNIKÓW BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW, wyd. 2, czerwiec 2012, BL Info Polska Sp. z o.o.

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW, wyd. 2, czerwiec 2012, BL Info Polska Sp. z o.o. Ekonomia przedsiębiorstw BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Wzory umów i dokumentów

Wzory umów i dokumentów BUDŻET Wzory umów i dokumentów BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

MARKETING. MARKETING DLA MŚP, wyd. 4, lipiec 2011, BL Info Polska Sp. z o.o.

MARKETING. MARKETING DLA MŚP, wyd. 4, lipiec 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET MARKETING BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i zrozumiałym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI NEGOCJACJI, wyd. 4, październik 2010, BL Info Polska Sp. z o.o.

TECHNIKI NEGOCJACJI, wyd. 4, październik 2010, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET TECHNIKI NEGOCJACJI BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TURYSTYCZNA

POLITYKA TURYSTYCZNA POLITYKA TURYSTYCZNA SYLABUS Nazwa przdmiotu POLITYKA TURYSTYCZNA Nazwa jdnostki prowadzącj przdmiot WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kod przdmiotu Studia Kirunk studiów Poziom kształcnia Forma studiów TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

VOX nie tylko dla pań. Śnieżne ferie tylko w górach U. Łódź bliżej Kleszczowa... Większa obsada posterunku

VOX nie tylko dla pań. Śnieżne ferie tylko w górach U. Łódź bliżej Kleszczowa... Większa obsada posterunku nr 4/240 16 II - 29 II 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Obsada gminngo postrunku policji to obcni sidmiu funkcjonariuszy. Zwiększni stanu osobowgo pozwoliło na wprowadzni zmian

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego,

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego, INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG ANGIELSKI (nauczycil języka angilskigo) kod zawodu- 233008 W klasyfikacji zawodów i spcjalności na potrzby rynku pracy (Dz. U. z 2010r. nr 82, poz. 537 z późn. zm.)jdnym

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

13. Rury PE do systemów ciśnieniowych przegląd portfolio

13. Rury PE do systemów ciśnieniowych przegląd portfolio Systmy politylnow 13. Rury PE do systmów ciśniniowych przgląd portfolio 13. Rury PE do systmów ciśniniowych przgląd portfolio Tabla 1. Rury wodociągow: przgląd śrdnic (mm), SDR / grubości ściank (mm) PE

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych

1. Główne cele działań komunikacyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy potrzeb/problemów komunikacyjnych IX. Plan komunikacji 1. Główn cl działań komunikacyjnych wynikając z przprowadzonj analizy potrzb/problmów komunikacyjnych LGD Dorzcz Bobrzy podjęła następując kroki, mając na clu diagnozę i społczn wypracowani

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

Księgowość tradycyjna

Księgowość tradycyjna Księgowość tradycyjna Kilka słów o nas Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu finansów i księgowości. Bogate doświadczenie pozyskane w ramach prowadzenia księgowości firm handlowych, produkcyjnych, usługowych,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Badania naukowe w pielęgniarstwie SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacj ogóln Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukow w pilęgniarstwi Rodzaj modułu Obowiązkowy Wydział PUM Nauk o Zdrowiu Kirunk studiów Pilęgniarstwo Spcjalność Ni dotyczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 maja 2016 r. Projkt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19 maja 2016 r. w sprawi wprowadznia zmian w uchwal budżtowj na 2016 rok. Na dstawi art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE CEN, wyd. 1, czerwiec 2009, BL Info Polska Sp. z o.o.

KSZTAŁTOWANIE CEN, wyd. 1, czerwiec 2009, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET KSZTAŁTOWANIE CEN BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

BUD ET, wyd. 1, wrzesie 2011, BL Info Polska Sp. z o.o.

BUD ET, wyd. 1, wrzesie 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET BUDŻET BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i zrozumiałym

Bardziej szczegółowo

Włoski Instytut Estetyki Twarzy we współpracy z włoskim stowarzyszeniem POIESIS (WŁOCHY)

Włoski Instytut Estetyki Twarzy we współpracy z włoskim stowarzyszeniem POIESIS (WŁOCHY) Włoski Instytut Esttyki Twazy w współpacy z włoskim stowazysznim POIESIS (WŁOCHY) Stomatologia Kosmtyczna dla Stomatologów, czyli Now wilokiunkow podjścia do sttyki twazy polgając na łączniu tchnik mdycyny

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ USŁUG. SPRZEDAŻ USŁUG, wyd. 2, czerwiec 2011, BL Info Polska Sp. z o.o.

SPRZEDAŻ USŁUG. SPRZEDAŻ USŁUG, wyd. 2, czerwiec 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET SPRZEDAŻ USŁUG BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE Ilość kontaktów STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LUTY 2 Od stycznia 2 roku w Nibisj Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceniająca satysfakcję klienta zewnętrznego

Ankieta oceniająca satysfakcję klienta zewnętrznego jst współfinansowany z Unii Europski w ramach Europskigo Funduszu Załącznik nr 1 do Procdury stosoa ankity ocniając stopiń si klinta zwnętrzngo Ankita ocniająca sę klinta zwnętrzngo Szawni Państwo, Zwracam

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Piotr L. Wilczyński Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.10 Temat zajęć: Rachunkowość w przedsiębiorstwie 1. Cele lekcji: Uczeń: definiuje pojęcie rachunkowość przedsiębiorstwa, wymienia i charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT, PIT i CIT w 2016 i 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych

Podatki VAT, PIT i CIT w 2016 i 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych Szanowni Państwo! SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE pt.: Podatki VAT, PIT i CIT w 2016 i 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych Termin: 17 października 2016 r. w godz. 9.00-15.00 Miejsce: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY 2012

KATALOG OFERTOWY 2012 KATALOG OFERTOWY 2012 ul. Słowicza 2, 05509 Mysiadło; www.shin.pl biuro@shin.pl 22 726 73 63 PROJEKTY GRAFICZNE, WIZUALIZACJE 3D, SKŁAD DO DRUKU DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA, DRUKARNIA CYFROWA, DRUKARNIA

Bardziej szczegółowo

978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS

978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS Tytuł Autor ISBN 1 Podstawy konomii 9788301152932 2 Bankowość uropjska Władysław Baka 8301145277 3 Markting usług turystycznych 9788301152963 4 Ubzpiczni Wojcich Muszalski 9788301149017 Naukow PWN Naukow

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wólka Nr XX/122/12 z dnia 22 czrwca 2012 roku Wiloltni Plan Inwstycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 I zad 2007 2008 2009 2010 Cl stratgiczny I "Zwiękrzni atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Definicja: Wektor nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A

Definicja: Wektor nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A Uogólnion wktory własnw Dfinicja: Wktor nazywamy uogólnionym wktorm własnym rzędu m macirzy A m do wartości własnj λ jśli ( A - I) m m- λ al ( A - λ I) Przykład: Znajdź uogólniony wktor własny rzędu do

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 83/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 roku Zarządzni Nr 83/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawi projktu budżtu miasta na 2013 rok Na podstawi art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sirpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1151, 2011/12 Wydział Elektroniki Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1151, 2011/12 Wydział Elektroniki Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz 1 Rachunk Prawdopodobiństwa MAP1151, 011/1 Wydział Elktroniki Wykładowca: dr hab. Agniszka Jurlwicz Listy zadań nr 5-6 Opracowani: dr hab. Agniszka Jurlwicz Lista 5. Zminn losow dwuwymiarow. Rozkłady łączn,

Bardziej szczegółowo

Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL

Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Analiza danych z powiatowych projktów pilotażowych ralizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Raport Autorki: Agniszka Bork Iwona Koniczny Magdalna Tędziagolska 4 lipca 204 Spis trści Spis trści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-chniczn aspky wykorzysania gazu w nrgyc anusz oowicz Wydział Inżynirii i Ochrony Środowiska Polichnika Częsochowska zacowani nakładów inwsycyjnych na projky wykorzysania gazu w nrgyc anusz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o.

BUDŻET, wyd. 1, wrzesień 2011, BL Info Polska Sp. z o.o. BUDŻET BUDŻET BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wydawaniu poradników z zakresu podatków, ekonomii, psychologii biznesu, spraw kadrowych i prawa. Nasze książki napisane są prostym i zrozumiałym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elktrotchniki i Automatyki Katdra Enrgolktroniki i Maszyn Elktrycznych LABORATORIUM SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE TEMATYKA ĆWICZENIA MASZYNA SYNCHRONICZNA BADANIE PRACY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Krytria ocniania z rligii dla klasy drugij szkoły podstawoj Rozdzi ał Clujący Bardzo dobry Dobry Dostatczn y Dopuszczają cy Nidostatc zny I. Bóg mówi do nas II. Ludzi, którzy odpowidzil i Bogu widzę wymaga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL i n t R g u l a m i n s k l p u i n t r n t o w g o d o s t ę p n y j s t p o d a d r s m Rgulamin sklpu intrntowgo dostępny jst pod adrsm intrntowym: http://wwwtani-tkaniny-sklppl/rgulamin-sklpu-libiaz,p2html

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej Szkolni dla osób ubigających się o uprawnini do sporządzania świadctwa charaktrystyki nrgtycznj budynku Enrgia na potrzby oświtlnia Ocna instalacji oświtlniowj budynku i jgo otocznia mgr inŝ. Andrzj Jurkiwicz

Bardziej szczegółowo

Zabawa przy Łącznej. Teraz Polska dla Kleszczowa. SOME - inwestor z Hiszpanii. Zbadaj poziom cukru!

Zabawa przy Łącznej. Teraz Polska dla Kleszczowa. SOME - inwestor z Hiszpanii. Zbadaj poziom cukru! nr 11/247 1-15 VI 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Od S Prstiżowy konkurs związany z przyznanim godła promocyjngo Traz Polska miał w tym roku osimnastą dycję. Wśród szściu nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawi zmian w budżci gminy na 2013 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH. ISSN 2299-629x INDEX 33927X. cena 16,99 zł w tym 8% VAT. Czarne Perly. strona 54

OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH. ISSN 2299-629x INDEX 33927X. cena 16,99 zł w tym 8% VAT. Czarne Perly. strona 54 OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH HORSE MARKET IL MERCATO DEL CAVALLO PFERDEMARKT 6 12 ISSN 2299-629x INDEX 33927X cna 16,99 zł w tym 8% VAT strona 54 Czarn Prly SPIS TREŚCI www.konskitarg.pl fot.:

Bardziej szczegółowo

Pamięć w różnych wymiarach 2. Wybieramy nazwę dla KOMPLEKSU. Więcej niż muzeum. Budowanie przy Sportowej W

Pamięć w różnych wymiarach 2. Wybieramy nazwę dla KOMPLEKSU. Więcej niż muzeum. Budowanie przy Sportowej W nr 7/243 1 IV - 15 IV 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Do Wybiramy nazwę dla KOMPLEKSU 28 marca kanclaria Urzędu Gminy w Klszczowi odbrała 43 propozycj nazwy Komplksu Dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE ISSN 644-9 /// MAGAZYN O RECYKLINGU /// nr 7/05 /// Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska i społczństwa EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych SPIS TREŚCI Słowo wstępn

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo