Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie firmy staje się prostsze!"

Transkrypt

1 TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015

2 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia oraz wzory umów i dokumntów W wydawnictwi BL wydajmy praktyczn i zrozumiał poradniki z zakrsu konomii, finansów, marktingu, zagadniń kadrowych, podatków i prawa. Nasz książki przznaczon są główni dla przdsiębiorców oraz wszystkich tych, którzy chcą podwyższać swoj kwalifikacj zawodow. Na pwno znajdzisz tu książkę, która przyda Ci się w Twojj pracy. Większość naszych książk dostępnych jst równiż w wrsji -book. Poradniki z srii BL doskonal sprawdzają się jako matriał szkolniowy. Wi już o tym ponad 200 firm i organizacji szkolniowych z całgo kraju, któr kupują nasz książki zarówno dla trnrów prowadzących szkolnia, jak i dla uczstników szkolń aby ułatwić im przyswajani widzy z zakrsu przdsiębiorczości, podatków i zagadniń kadrowych. Opracowaliśmy równiż program szkolnia Jdnoosobowa firma przznaczony dla trnrów prowadzących szkolnia z zakrsu zakładania i prowadznia działalności gospodarczj. Jst on dostępny w postaci sgrgatora zawirającgo kompltn matriały szkolniow w formi drukowanj i lktronicznj (patrz str. 14). Ponadto prowadzimy szkolnia zarówno otwart, jak i zamknięt z zakrsu rozwiązywania konfliktów, osobistj fktywności oraz fktywnj sprzdaży. Więcj informacji o naszych produktach znajdzisz na stroni Oczywiści zapraszamy równiż Björn Lundén srdczni do kontaktu tlfoniczngo lub mailowgo. Björn Lundén Przs Zarządu BL Info Polska Sp. z o.o. 2 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

3 SPIS TREŚCI KSIĄŻKI I E-BOOKI 4 13 PROGRAM SZKOLENIA 14 Książki dostępn takż w wrsji -book Większość naszych poradników jst dostępna takż w wrsji -book. Można j zamówić i pobrać z strony SZKOLENIA 15 USŁUGI BEZPŁATNE I BL PLUS 16 KUPON ZAMÓWIENIA I WARUNKI ZAKUPU 17 Więcj informacji o naszych produktach na Gorąc książkow nowości Oto nasz najświższ książkow nowości poradniki najchętnij kupowan i zaktualizowan w nowych wydaniach. Szczgółow informacj o nich znajdzisz na koljnych stronach katalogu oraz na Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA Kompltny program szkolnia dla trnrów. Co roku dostępna jst aktualizacja programu. Patrz str. 14. JEDNOOSOBOWA FIRMA ,35 zł Najnowsz wydani naszgo bstsllra poradnika dla początkujących przdsiębiorców oraz dla organizacji szkolniowych prowadzących szkolnia z zakrsu zakładania i prowadznia działalności gospodarczj. Książka jst napisana prostym i zrozumiałym językim! Patrz str. 4. WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW 49,35 zł Ta książka to nizbędna pomoc w sporządzaniu różngo rodzaju dokumntów. Zawira ona nimal 60 wzorów i przykładów umów oraz innych dokumntów. Wszystki wzory umów i dokumntów opisan w książc można pobrać z strony i dowolni rdagować. Patrz str. 13. Szkolnia z BL Efktywn, praktyczn i cikaw szkolnia na bazi naszych poradników dla tych, którzy wolą uczyć się w grupi. Patrz str. 15. TECHNIKI NEGOCJACJI Now wydani naszgo popularngo i nizwykl praktyczngo poradnika, który pomoż Ci zrozumić, dlaczgo w ngocjacjach odnosisz sukcsy lub ponosisz porażki. Dowisz się, jak stać się lpszym ngocjatorm zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Patrz str. 5. -mail: strona www: blinfo.pl 3 3

4 WŁASNA FIRMA FORMALNOŚCI, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI KSIĄŻKI ü Aktualn informacj ü Praktyczn przykłady ü Przjrzysta i zrozumiała ü Co roku now wydani Jdnoosobowa firma pomaga przdsiębiorcom już od 12 lat! To napisany prostym i zrozumiałym językim poradnik dla osób, któr chcą założyć własną małą firmę i samodzilni ją prowadzić. Dowisz się, jak zarjstrować firmę, jaką wybrać formę opodatkowania, jak samodzilni prowadzić rachunkowość, jak rozliczać się z urzędm skarbowym i ZUS-m. Znajdzisz tu tż informacj o tym, jak przygotować bizns plan oraz skąd wziąć piniądz na start. Ta książka to najlpszy przyjacil małgo przdsiębiorcy. Styczń 2015, 398 stron, wyd ,35 zł Poradnik JEDNOOSOBOWA FIRMA jst bardzo cniony przz organizacj szkolniow, któr wykorzystują go jako matriał szkolniowy na szkolniach dla osób, któr chcą założyć własną firmę. Książka jst aktualizowana na stroni intrntowj. Oznacza to, ż kidy następują zmiany w rgulacjach podatkowych, my informujmy o tym na naszj stroni Poza tym zamiszczamy tam informacj uzupłniając, któr mogą przydać się w codzinnj pracy związanj z prowadznim firmy. Dostęp do aktualizacji jst bzpłatny. Zobacz takż Program Szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA dla trnrów prowadzących szkolnia z zakładania i prowadznia własnj firmy. Patrz str. 14. Pomysł na własną firmę Skąd wziąć środki na start Jak napisać dobry bizns plan Rjstracja firmy Wybór formy opodatkowania Dla kogo podatk liniowy Co można zaliczyć w koszty Podatk VAT Rachunkowość Księga przychodów i rozchodów Rjstr sprzdaży i zakupu VAT Rozliczani podróży służbowych Samochód w firmi Amortyzacja środków trwałych Rmannt Ubzpicznia Odlicznia i ulgi podatkow Roczn zznania podatkow Rabaty dla firm szkolniowych! 4 4 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

5 Now wydani! Tchniki ngocjacji Poradnik tn pomoż Ci zrozumić, co sprawia, ż w ngocjacjach odnosisz sukcsy lub ponosisz porażki. Podpowimy Ci, jak stać się lpszym ngocjatorm zarówno w pracy zawodowj, jak i w życiu prywatnym. Przd wszystkim jdnak kirujmy tę książkę do osób, dla których umijętność ngocjowania jst jdnym z kluczy do sukcsu w życiu zawodowym. Znajdzisz tu mnóstwo rad i wskazówk oraz praktyczn przykłady zastosowania taktyk ngocjacyjnych w różnych sytuacjach. Pomogą Ci on zrozumić, jak przkonywać, aby osiągnąć swój cl, a jdnoczśni zapwnić sobi pomyśln kontakty z innymi ludźmi. W książc tj znajdzisz takż porady w kwstii ngocjacji za granicą, a takż w zakrsi prawnych aspktów zawirania umów handlowych. Marzc 2014, 139 stron, wyd. 5 Przygotowani i planowani Zdfiniowani clów Gra psychologiczna Etapy procsu ngocjacyjngo Posunięcia taktyczn Przjmowani inicjatywy Wywirani wpływu Ngocjacj międzynarodow. Kidy ofrta jst wiążąca? Kidy umowa jst niważna? Płnomocnictwo UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE KSIĄŻKI Now wydani! Tchniki sprzdaży To poradnik o trudnj sztuc sprzdawania. Sprzdawać moż każdy, jdnak tylko tn, kto wi, jak to robić, odnosi sukcsy. Poradnik jst przznaczony główni dla kirowników działu sprzdaży, handlowców i przdstawicili handlowych, jdnak w nowoczsnj firmi ni tylko handlowcy muszą umić sprzdawać. Równiż pozostali pracownicy powinni posiadać umijętności z zakrsu tchnik sprzdaży, aby firmi przybywało zadowolonych klintów. Ta książka pomaga w zdobyciu takich umijętności. Jśli tylko masz chęć i ambicj, by wybrać i zastosować opisan w książc wskazówki, zacznij już traz. Rady zawart w tj książc pomogą Ci udoskonalić tchniki sprzdaży, co sprawi, ż Twoja krzywa wyników bz wątpinia pójdzi w górę. Czrwic 2014, 135 stron, wyd. 5 Stratgi sprzdaży Co motywuj do dokonania zakupu Pięć tapów procsu sprzdaży Tchniki finalizowania sprzdaży Przwidywać i odpirać zarzuty Sprzdaż przz tlfon Sprzdaż przz sić (ntworking) Bardzij zadowolni klinci Efktywna sprzdaż Mowa ciała Zarządzani czasm -mail: strona www: blinfo.pl 5 5

6 UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE KSIĄŻKI Sprzdaż usług Poradnik tn przznaczony jst dla firm sprzdających usługi zarówno w czystj formi, jak i w połączniu z towarami. Przdstawiamy tu różn styl sprzdaży występując w branży usługowj. Będzisz mógł przanalizować własny styl i rozwinąć go zgodni z wskazówkami podanymi w książc. Dowisz się równiż, jaki czynniki wpływają na zwiększni opłacalności i fktywności sprzdaży, jak przygotować i przdstawić ofrtę, aby przkonać klinta oraz jak pracować z nowymi oraz kluczowymi klintami. Czrwic 2011, 148 stron, wyd. 2 Jak zwiększyć sprzdaż na rzcz kluczowych klintów Jak pozyskać nowych klintów do długofalowj współpracy Opracowani fktywngo systmu sprzdaży usług Jak przygotować dobrą ofrtę Styl sprzdaży Styl dokonywania zakupów Analiza własngo stylu sprzdaży Tsty sprawdzając Warsztaty Now wydani! Tchniki zakupu Jst to praktyczny poradnik dla osób, któr zawodowo zajmują się dokonywanim zakupu. Nizalżni od tgo, czy pracujsz w małj firmi, czy w dużym przdsiębiorstwi, książka ta pomoż Ci rozwinąć posiadan umijętności oraz udoskonalić procdury zakupu. Poradnik tn objmuj wszystki najważnijsz kwsti związan z zakupm, począwszy od planowania i ngocjacji, poprzz dostawę i kontrolę jakości. Dowisz się takż, jak postępować, aby odniść sukcs w ngocjacjach, oraz na co zwrócić uwagę przy zawiraniu umów. Piszmy równiż o kwstiach tycznych i środowiskowych, których świadom powinin być każdy nowoczsny kupic. Lipic 2014, 186 stron, wyd. 3 Tchniki zakupu co to takigo? Rola kupca Etyka w procsi zakupu Analiza zakupów Import Cła i licncj Ngocjacj cnow Tchniki ngocjacji Logistyka Kontrola i zapwniani jakości Magazynowani Warunki dostawy i płatności Wady i rklamacj Ochrona środowiska 6 6 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

7 Kwiciń 2006, 134 strony, wyd. 2 Jak opanować trmę Ważn przygotowania Rozplanowani trści Wstęp i zakończni rozbudzni zaintrsowania i finał Kontakt z słuchaczami Informować i przkonywać Pytania i odpowidzi Mowa ciała.tchniki oprowania głosm Tchniczn środki pomocnicz Praktyczn rady i wskazówki Tchniki przntacji Książka TECHNIKI PREZENTACJI uczy przmawiania przd publicznością w swobodny i przkonujący sposób. Udana i intrsująca przntacja jst wynikim współgrania wilu czynników, któr poruszamy w tj książc. W książc tj znajdzisz rady na tmat tgo, jak przygotować i przprowadzić udaną przntację, zarówno jśli chodzi o zawartość i rozplanowani, jak i sposób jj przprowadznia. Radzimy, jak opanować trmę, jak dostosować mowę ciała, w jaki sposób oprować głosm itp. Osobista fktywność Rady zawart w tym poradniku pomogą Ci skutczni wyznaczać i osiągać cl, fktywni zarządzać czasm, ustalać priorytty w życiu zawodowym i prywatnym oraz wyzwolić w sobi pokłady kratywności i twórczj nrgii. Dowisz się, jak skutczni dlgować pracę i jak fktywnij komunikować się z innymi. Poznasz tż tchnikę argumntacji i przkonywania innych do swoich racji. Ta książka pomoż Ci lpij zorganizować pracę i uwolnić więcj czasu na życi prywatn. Kwiciń 2012, 123 strony, wyd. 2 Najważnijsz: wyznacz cl. Jak wykorzystać swój potncjał i kratywność Ustalani prioryttów Ni myl samodyscypliny z samoudręczanim Skutczn dlgowani pracy Efktywn spotkania Odkładani spraw na późnij. Tchnika argumntacji Ograniczani nipożądanych przrw Zaplanuj życi prywatn UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE I OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ KSIĄŻKI -mail: strona www: blinfo.pl 7 7

8 MARKETING I SPRZEDAŻ KSIĄŻKI Now wydani! Markting dla MŚP Markting dla małych i śrdnich przdsiębiorstw to praktyczny poradnik przznaczony przd wszystkim dla małych i śrdnich firm. Dowisz się, jak skutczni przprowadzać markting w firmi, tak aby odnosić na tym polu sukcsy. Znajdzisz tu rady i wskazówki na tmat tgo, jak za pomocą przmyślango marktingu zwiększyć sprzdaż i przkonać do sibi klintów. Pomożmy Ci okrślić sgmnt rynku, na którym działasz, i podpowimy, jak dotrzć do właściwgo klinta. Dowisz się m.in., jak napisać dobry list rklamowy, na co zwracać uwagę w przypadku rklam prasowych, jak wykorzystywać intrnt w działaniach marktingowych. Maj 2014, 213 stron, wyd. 5 Co to jst markting i rklama Stratgi marktingow Dobr rklamy i ogłosznia rklamow Szata graficzna i typografia Rklama bzpośrdnia Intrnt i markting Kultura, profil i wizrunk firmy Tlmarkting Skutczny PR Plan marktingowy Markting wwnętrzny Troska o klinta Przpisy prawn i podatkow Kształtowani cn Poradnik tn traktuj o trudnj sztuc ustalania cn na ofrowan produkty towary i usługi. Właściw kształtowani cn jst nizmirni ważnym, choć często pomijanym i nidocnianym czynnikim wpływającym na zwiększni wilkości i opłacalności sprzdaży. Ni istnij chyba żadn inny zabig, który miałby tak duży wpływ na wynik finansowy, a kosztował tak niwil przciż ustalni albo zmiana cny w praktyc nic ni kosztuj. Natomiast korzyści, jaki wiążą się z wyznacznim odpowidnij cny produktu, ni sposób przcnić. Czrwic 2009, 120 stron, wyd. 1 Cna w oparciu o koszty Cna w oparciu o konkurncję Cna w oparciu o klinta Rachunk kosztów doclowych Wrażliwość cnowa Bonusy i rabaty Czynniki psychologiczn w kształtowaniu cn Stratgi cnow Różnicowani cn Podwyższni i obniżni cny 8 8 BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

9 Ekonomia przdsiębiorstw Ta książka pomoż Ci zrozumić podstawow pojęcia z zakrsu konomii i finansów oraz nauczy ocniać informację finansową. Poradnik tn skirowany jst przd wszystkim do osób niposiadających wykształcnia konomiczngo, któr pracują na stanowiskach kirowniczych i podjmują dcyzj o dużym znaczniu dla firmy. Taki osoby powinny rozumić raporty i sprawozdania finansow oraz widzić, w jaki sposób intrprtuj się pozycj bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz o czym informują najważnijsz wskaźniki finansow. Ta książka jst po to, aby Ci w tym pomóc. Czrwic 2012, 181 stron, wyd. 2 Formy działalności gospodarczj Organizacja przdsiębiorstwa Rachunkowość Sprawozdania i raporty finansow Bilans Rachunk zysków i strat Kluczow wskaźniki finansow Przychody i koszty Opodatkowani Planowani podatkow Podatk VAT Finansowani działalności Kształtowani cn Słowniczk pojęć konomicznych Budżt Tn poradnik nauczy Cię, jak krok po kroku przygotować najważnijsz budżty budżt przychodów i kosztów, budżt środków piniężnych, budżt bilansów oraz budżt inwstycyjny. Dobrz zrobiony budżt pomoż Ci fktywni zarządzać działalnością firmy i sprawować kontrolę nad finansami. Dzięki tmu uniknisz załamań płynności finansowj oraz niopłacalnych projktów biznsowych. Dowisz się takż, jak obliczać kluczow wskaźniki finansow wskazując mocn i słab strony przdsiębiorstwa. Książka jst napisana w prosty i zrozumiały sposób. Wrzsiń 2011, 130 stron, wyd. 1 EKONOMIA, FINANSE, BUDŻETOWANIE KSIĄŻKI Narzędzia do budżtowania Najważnijsz rodzaj budżtów Kontrola wykonania budżtu Zalty i wady budżtu Budżt przychodów i kosztów Budżt środków piniężnych Płynność finansowa Kluczow wskaźniki finansow Powiązani budżtu z bilansm i rachunkim zysków i strat Jak zwiększyć rntowność i płynność finansową -mail: strona www: blinfo.pl 9 9

10 KADRY I PŁACE, REKRUTACJA KSIĄŻKI Pracownicy Poradnik dla pracodawców i pracowników działu kadr. Znajdzisz tu kompltn informacj dotycząc zagadniń kadrowych, począwszy od formalności związanych z zatrudninim pracownika, poprzz biżąc rozliczani wszystkich spraw związanych z jgo wynagrodznim i nalżnymi mu świadczniami, aż po kwsti związan z wypowidznim. Dowisz się, jaki rgulacj obowiązują w odnisiniu do czasu pracy, nadgodzin, urlopów, pracy w nocy, nidzil i święta. Nauczysz się rozliczać wynagrodznia, naliczać składki ubzpiczniow, odprowadzać zaliczkę na podatk dochodowy oraz sporządzać dklaracj podatkow i zusowski. Książka jst aktualizowana o zmiany w przpisach na naszj stroni Sirpiń 2013, 389 stron, wyd. 5 49,35 zł Rozliczani wynagrodzń Świadcznia pozapłacow Składki ubzpiczniow Rgulamin pracy Umowa o pracę Umowa o dziło Umowa zlcnia Urlopy wypoczynkowy, macirzyński, bzpłatny Dklaracj podatkow Dklaracj zusowski Dlgacj krajow i zagraniczn Rozliczani czasu pracy Dodatki do wynagrodzń Wynagrodzni urlopow Wynagrodzni chorobow Podróż służbowa Wypowidzni umowy o pracę Rkrutacja pracowników To poradnik dla pracodawców, którzy chcą opanować sztukę zatrudniania odpowidnich ludzi. Jst on przznaczony zarówno dla tych, którzy mają już doświadczni w rkrutacji, jak i dla tych, którzy przprowadzają rkrutację po raz pirwszy. Dobrz przprowadzony procs rkrutacyjny zakończony wybranim tgo odpowidnigo człowika jst bardzo istotny dobrzy współpracownicy to podstawa sukcsu każdgo przdsiębiorstwa i każdj organizacji. Ta książka podpowi Ci, jak przygotować i przprowadzić procs rkrutacji począwszy od sformułowania profilu wymagań, przygotowania ogłosznia rkrutacyjngo, poprzz rozmowy kwalifikacyjn i tsty, aż do dokonania ostatczngo wyboru nowgo pracownika. Luty 2012, 122 strony, wyd. 4 Każda rkrutacja jst ważna Wizrunk firmy Rkrutacja wwnętrzna Ogłosznia prasow Współpraca z urzędm pracy Procs wyboru Profil kandydata Rozmowa kwalifikacyjna Tsty Świadctwa i opini Rfrncj Wynagrodzni Formy zatrudninia BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

11 Kształtowani wynagrodzń Książka ta mówi o tym, jak stworzyć systm wynagrodzń, z którgo zadowolony będzi i pracownik, i pracodawca. Przdstawiamy mtodę indywidualngo ustalania wynagrodzń oraz sposób wprowadznia jdngo, komplksowgo systmu płac, uwzględniającgo różnic w zakrsach obowiązków i wynikach pracy pracowników. Jśli uważasz, ż ustalani wynagrodzń i przprowadzani rozmów waluacyjnych z pracownikami wcal ni jst prost i łatw, w tj książc znajdzisz rady, wskazówki oraz pomysły, któr Ci to ułatwią. Paździrnik 2008, 136 stron, wyd. 1 Każda rkrutacja jst ważna Wizrunk firmy Rkrutacja wwnętrzna Ogłosznia prasow Ocna zakrsów obowiązków. Ocna wyników pracy Krytria ocny pracowników Wprowadzni i ralizacja. Rozmowa waluacyjna Wpływ rynku Wynagrodzni wynikow Świadcznia pozapłacow Przykładow systmy wynagradzania Podział zysków Otwarty systm wynagrodzń ZARZĄDZANIE KADRAMI KSIĄŻKI Now wydani! Rozwiązywani konfliktów To poradnik przznaczony przd wszystkim dla kadry kirowniczj. Zawart w nim informacj pomogą Ci poruszać się w sfrz skomplikowanych rlacji między pracownikami. W książc wyjaśniamy, jaki są przyczyny i powiązania konfliktów w mijscu pracy oraz w jaki sposób konflikty skalują i do czgo mogą doprowadzić. Przdstawiamy konkrtn środki zaradcz i kroki, jaki nalży podjąć, aby skłonić zwaśnion strony do zakończnia sporu i podjęcia konstruktywnych działań. Dowisz się takż, jak zapobigać konfliktom. Maj 2014, 114 stron, wyd. 3 Prymitywn rakcj w współczsnym świci Przyczyny konfliktów Natura konfliktu Analiza konfliktu Kidy i jak intrwniować Znalźć kompromis Stratgi rozwiązywania konfliktów Dlaczgo konflikt ciągl trwa? Zapobigani konfliktom -mail: strona www: blinfo.pl 11 11

12 ZARZĄDZANIE FIRMĄ KSIĄŻKI SIM-Spd Intuition Managmnt Co się dzij, gdy pracownicy mają całkowici płynny czas pracy i każdy moż przyjść do pracy i wyjść do domu, kidy chc? Czy ludzi wariują i ni przychodzą do pracy w ogól? Czy w firmi, w którj ni ma stanowisk kirowniczych, wszystko stoi na głowi? To tylko niktór z pytań, na któr odpowidź znajdzisz w tj książc. SIM to mtoda zarządzania firmą, która moż wzbudzać kontrowrsj (szczgólni wśród pracodawców), choć w praktyc wpływa ona na poprawę fktywności pracy poprzz zwiększni zadowolnia pracowników. Firma zarządzana mtodą SIM to wymarzon mijsc pracy. Maj 2010, 121 stron, wyd. 2 Nowa struktura Najważnijsza praca opratywna Płaska struktura organizacyjna Insourcing Konsultanci Sprawidliwość Organizacja kształcąca Ni martwić się na zapas Procdury do lamusa Wynagrodznia Świadcznia pozapłacow Czas pracy Rkrutacja Zmotywowani pracownicy Etyka i zasady moraln Poradnik VAT To praktyczny i zrozumiały poradnik w zakrsi podatku od towarów i usług. Wyjaśniamy tu szczgółowo i od podstaw wszystki zasady związan z spcyfiką podatku VAT oraz pokazujmy, jak go rozliczać w praktyc. Dowisz się, jak rozliczać podatk VAT przy sprzdaży towarów, jak przy sprzdaży usług, a jak w handlu wwnątrzwspólnotowym. Zrozumini zasad ułatwią Ci praktyczn przykłady rozliczania podatku, zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Marzc 2011, 367 stron, wyd. 3 19,95 zł Podatk nalżny i naliczony Kto płaci VAT. Rjstracja podatnika VAT Podstawa opodatkowania Kidy wykazać podatk. Transakcj wwnątrzwspólnotow Import i ksport Odliczyć VAT Opodatkowani marży Zaliczki i przdpłaty. Rjstr zakupu i sprzdaży Dklaracj VAT Opodatkowani usług Samochód w firmi BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

13 Wzory umów i dokumntów z darmowym pobranim z strony www! Każdy z nas czuj obawę przd sporządzanim umów i innych dokumntów. I obawa ta jst całkim uzasadniona. Oczywiści łatwij jst, gdy mamy do dyspozycji wzór, na którym można się oprzć. Przygotowani dokumntu od zra zabira dużo czasu, a ryzyko popłninia błędu jst duż. Dlatgo tż opracowaliśmy tę książkę. Bo po co wynajdywać koło na nowo? WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW KSIĄŻKI Paździrnik 2014, 332 strony, wyd. 2 49,35 zł WZORY UMÓW I DOKUMENTÓW to nizbędna pomoc w sporządzaniu różngo rodzaju dokumntów. Książka zawira nimal 60 wzorów i przykładów najczęścij sporządzanych umów i innych dokumntów. Każdy dokumnt jst opisany w osobnym rozdzial. Dowisz się, jaki zasady i wymogi prawn obowiązują przy sporządzaniu dokumntów oraz jaki informacj muszą on zawirać. Znajdzisz tu tż wil przykładów i wskazówk, któr pomogą Ci dostosować wzory do swoich potrzb. Wzory dokumntów opisan w poradniku można bzpłatni pobrać z naszj strony intrntowj i wypłnić szybko, łatwo i bz błędów. Umowa sprzdaży, darowizny Umowa najmu, dzirżawy Umowa spółki cywilnj Umowa spółki z o.o. Intrcyza, tstamnt Wzwani do zapłaty Pozw o zapłatę Umowa zlcnia, o dziło, Wypowidzni umowy o pracę Raport godzinowy List sprzdażowy Ogłoszni rklamow Notatka prasowa Zgromadzni wspólników Umowa bartrowa Umowa sponsoringu Umowa o pracę Świadctwo pracy Pobirz wzory za darmo! -mail: strona www: blinfo.pl 13 13

14 JEDNOOSOBOWA FIRMA PROGRAM SZKOLENIA Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA to kompltny program dla trnrów prowadzących szkolnia z zakrsu zakładania i prowadznia działalności gospodarczj. Jgo zawartość bazuj na trści poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA. Zawartość programu jst przystosowana na potrzby szkolń trwających od 30 do 80 godzin, w zalżności od zakrsu tmatyczngo dango szkolnia. Każda ssja zawira wprowadzni do tmatyki danj ssji, opis clów szkolniowych, informację o orintacyjnym czasi trwania ssji oraz kompltną trść szkolnia. Program dostarczany jst w sgrgatorz, który oprócz matriałów w formi drukowanj zawira równiż pamięć USB, na którj znajdują się wszystki matriały w formaci PDF przznaczon do wydruku i rozdania uczstnikom oraz slajdy do wyświtlnia w formi przntacji PowrPoint. Luty 2015, ok. 600 stron matriałów 589 zł Program zawira: kompltn matriały dla prowadzącgo arkusz dla uczstników szkolnia wraz z ćwiczniami plansz do wyświtlania Zobacz takż poradnik JEDNOOSOBOWA FIRMA dla uczstników szkolń zawartość programu pokrywa się z trścią poradnika. Patrz str BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

15 Szkolnia dla tych, którzy wolą uczyć się w grupi SZKOLENIA Jśli zamiast samodzilngo podwyższania swoich kwalifikacji i umijętności zawodowych z wykorzystanim naszych poradników wolałbyś wziąć udział w cikawym szkolniu ralizowanym w grupi, srdczni zapraszamy do udziału w jdnym z naszych szkolń otwartych. Organizujmy równiż szkolnia zamknięt na zamówini dla firm i innych organizacji. Nasza ofrta szkolń jst na biżąco aktualizowana, patrz Prowadzon przz nas szkolnia bazują na trści wydawanych przz nas poradników. Tak jak w przypadku książk z srii BL dbamy o to, aby były on zrozumiał i praktyczn, tak w przypadku szkolń największ znaczni ma dla nas przkazani uczstnikom widzy i praktycznych umijętności w cikawy oraz inspirujący sposób. Stosujmy różnorodn mtody pracy w zalżności od tmatyki szkolnia od ćwiczń indywidualnych i grupowych, poprzz dyskusj i studia przypadków, po gry i zabawy szkolniow. Zajęcia prowadzon są mtodą aktywngo trningu. Nasza doświadczona trnrka do swojj pracy wnosi pasję, poczuci clowości, dtrminację i poczuci humoru. Obcni ofrujmy szkolnia z następującj tmatyki: Osobista fktywność Rozwiązywani konfliktów Sprzdaż usług Zapytaj nas o rabat dla grup! -mail: strona www: blinfo.pl 15 15

16 USŁUGI BEZPŁATNE BL Plus książki, któr ni kończą się na ostatnij stroni BL Plus to usługa, w ramach którj udostępniamy Czytlnikom aktualizacj i uzupłninia do wydanych książk. Dzięki tmu nasz poradniki są aktualn przz dłuższy czas. Przd przkazanim każdgo tytułu do druku staramy się upwnić, ż wszystki informacj i dan w nim zawart są płn i aktualn. Czasm jdnak już po wydrukowaniu dango wydania następują zmiany w przpisach. W takich wypadkach zamiszczamy aktualizacj na naszj stroni Poza tym zamiszczamy tam informacj uzupłniając, któr mogą przydać się w codzinnj pracy związanj z prowadznim firmy. Aby uzyskać dostęp do aktualizacji, na stroni startowj w mnu po lwj stroni wybirz Usługi bzpłatn, a następni BL Plus. Dostęp do usługi BL Plus jst bzpłatny. Usługi bzpłatn aktualn wskaźniki, aktualizacj i pojęcia konomiczn Na stroni oprócz szczgółowych informacji o wydawnictwi BL, poradnikach biznsowych oraz innych produktach, znajdzisz równiż praktyczn informacj, któr przydadzą Ci się w codzinnj pracy. BL Plus aktualizacj i uzupłninia książk o wntualn zmiany w przpisach Bank informacji aktualn wskaźniki, stawki, limity, składki i inn dan przydatn w codzinnym życiu zawodowym Wzory umów i dokumntów prawi 60 wzorów i przykładów dostępnych bzpłatni dla osób, któr kupiły poradnik Wzory umów i dokumntów Słowniczk konomiczny najważnijsz pojęcia z zakrsu konomii i finansów wraz z krótkim objaśninim. Obcni słowniczk jst w przygotowaniu. Doclowo będzi zawirał kilkast najważnijszych pojęć objaśnionych w prosty i przystępny sposób BL Info Polska Sp. z o.o. tl.: (58) faks: (58)

17 Tl.: (58) Faks: (58) Tak! Proszę przysłać mi następując książki: (wpisz ilość w kratc) Jdnoosobowa firma 49,35 zł Pracownicy 49,35 zł Rkrutacja pracowników Rozwiązywani konfliktów Kształtowani wynagrodzń SIM-Spd Intuition Managmnt Ekonomia przdsiębiorstw Budżt Markting dla MŚP Kształtowani cn Tchniki ngocjacji Tchniki sprzdaży Sprzdaż usług Tchniki zakupu Tchniki przntacji Osobista fktywność Poradnik VAT 19,95 zł Wzory umów i dokumntów 49,35 zł Program szkolnia Jdnoosobowa firma 589 zł Zapraszamy do złożnia zamówinia! Zamówini można przsłać faksm, złożyć tlfoniczni, mailm lub na stroni E-booki można zamówić na stroni intrntowj lub pisząc na adrs Nazwa firmy Imię i nazwisko zamawiającgo Ulica i nr domu / miszkania Nr tlfonu / faksu Numr NIP (tylko firmy) Kod pocztowy i miasto Podpis Prosimy o przsłani wypłniongo druku zamówinia faksm lub pocztą (ni trzba nakljać znaczka). Ofrujmy dwi opisan poniżj formy płatności (ni dotyczy -booków). Prosimy postawić krzyżyk w wybranj kratc: Za pobranim pocztowym przy odbiorz przsyłki. Zamawiający pokrywa koszt przsyłki w wysokości 12 zł, który wyszczgólnimy na fakturz. Fakturę wysyłamy razm z książką. Przdpłata przlwm lub kartą krdytową, koszt przsyłki 8 zł. W tym przypadku najpirw wysyłamy fakturę pro-forma (mailm lub faksm), a po otrzymaniu nalżności przsyłamy zamówioną książkę wraz z właściwą fakturą. Ofrujmy rabaty ilościow! Przy zakupi 2 książk 5% rabatu, 3-4 książki 8% rabatu, 5 książk i więcj 12% rabatu (rabaty ni obowiązują w przypadku ofrt spcjalnych polgających na obniżc cn w innj formi). Rabaty są naliczan automatyczni przy wystawianiu faktury. Przy większych zakupach: rabat indywidualny, płatność przlwm, koszt przsyłki gratis. Zadzwoń do nas i zapytaj o rabat! BL Info Polska Sp. z o.o. ul. Na Wzgórzu Gdańsk KUPON ZAMÓWIENIA I WARUNKI ZAKUPU

18 Prowadzni firmy staj się prostsz! Poradniki biznsow E-booki 18 praktycznych poradników dla Cibi i Twojj firmy. Program szkolnia Poradniki biznsow w wrsji -book. Szkolnia Program szkolnia JEDNOOSOBOWA FIRMA Wzory umów Szkolnia otwart i zamknięt Usługi bzpłatn 60 wzorów i przykładów umów i dokumntów BL Plus, wskaźniki konomiczn, słowniczk pojęć konomicznych Więcj informacji o naszych produktach na BL Info Polska Sp. z o.o., ul. Na Wzgórzu 15, Gdańsk tl.: (58) , -mail: strona www: blinfo.pl

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą i jak prowadzić ją

Jak założyć działalność gospodarczą i jak prowadzić ją Jak założyć działalność gospodarczą i jak prowadzić ją i w dodatku nie zwariować FIRMA RODZINNA Przedsiębiorstwo rodzinne to przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro. Zdarza się również tak, że firmy powstają

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo