ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa platformy B2B wspomagającej współpracę firmy DataMatica z partnerami biznesowymi w zakresie usług informatycznych, zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt składa się z 4 etapów i zakłada budowę nowego systemu informatycznego DataMatica oraz jego połączenie z systemami partnerów biznesowych. Projekt polega na wdrożeniu 10 modułów B2B składających się na zintegrowany system informatyczny. Na bazie wdrażanej platformy oraz modułów B2B będzie odbywać się w wymiana informacyjna pomiędzy firmą DataMatica a jej partnerami biznesowymi. Stworzenie systemu informatycznego pozwoli na pełną automatyzację i integrację procesów biznesowych prowadzonych z partnerami. Projekt polega na wdrożeniu kompleksowej platformy wspierającej obsługę procesów biznesowych DataMatica oraz współpracy z partnerami. W szczególności platforma usprawni następujące obszary: - Współpraca z partnerami w zakresie pozyskiwania kontraktów - Usprawnienie przepływu informacji oraz kontroli wykonania projektów usługowych realizowanych przez DataMatica wspólnie z partnerami (np. formie podwykonawstwa) - Podniesienie jakości i automatyzacji procesów związanych ze świadczonymi na rzecz partnerów usługami serwisowymi - Automatyzacja przepływu danych finansowych oraz dokumentów księgowych pomiędzy DataMatica a biurem rachunkowym - Dostarczenie analiz i raportów dla zarządu z jakości oraz efektywności, a także przebiegu realizowanych projektów, szczególnie tych wykonywanych wspólnie z partnerami. Planowany sytem B2B zautomatyzuje i usprawni tą część komunikacji, która dotychczas odbywa się za pomocą tradycyjnych metod takich jak spotkanie, rozmowa telefoniczna, wymiana papierowej dokumentacji, czy faks. Wszystko to zostanie przeniesione do kanału elektronicznego, co zwiększy szybkość i efektywność - Strona 1 z 11

2 zarówno ekonomiczną, jak i czasową realizowanych procesów. Wdrożenie systemu zminimalizuje także występowania pomyłek i opóźnień wynikających z błędów ludzkich. Wdrażany system informatyczny stanowić będzie zintegrowane rozwiązanie B2B, składające się z 10 modułów funkcjonalnych. Będzie wykorzystywał rozwiązania z zakresu komunikacji elektronicznej (EDI) oraz integracji, synchronizacji i współpracy technologicznej pomiędzy partnerami biznesowymi. Będzie obsługiwał różnorodne formaty wymiany danych (np. UN/EDIFACT, XML, DBF, TXT, CSV). Transmisje danych za pomocą systemu będą szyfrowane (SSL). Wymogi technologiczne po stronie DataMatica opierają się na posiadaniu odpowiedniego sprzętu (m.in. serwery, oprogramowanie, komputery), stworzeniu 10 modułów informatycznych oraz posiadaniu dostępu do sieci informatycznej. Po stronie przedsiębiorców współpracujących z DataMatica wymogi technologiczne sprowadzają się do posiadania komputerów z dostępem do internetu oraz integracji swoich systemów z interfejsem API, który zostanie udostępniony przez DataMatica. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań z zakresu komunikacji elektronicznej (EDI), integracji, synchronizacji i współpracy technologicznej między partnerami biznesowymi, wykorzystania najnowocześniejszych technologii programistycznych, a także zapewnieniu obsługi różnych formatów wymiany danych (np. UN/EDIFACT, XML, DBF, TXT, CSV), projekt systemu nie będzie posiadał ograniczeń w zakresie z dołączaniem do systemu kolejnych procesów biznesowych, użytkowników po stronie DataMatica i partnerów biznesowych. Zidentyfikowano następujące procesy, które zostaną objęte system B2B: - automatyczna wymiana informacji między bazami danych DataMatica i partnera, - elektroniczny obieg dokumentów, - zautomatyzowana obsługa zgłoszeń serwisowych - umożliwienie elektronicznego składania zamówień przez partnerów DataMatica - fakturowanie, - ofertowanie - budżetowanie - raportowanie - zautomatyzowane dokonywanie analiz ekonomicznych, - gromadzenie wiedzy na temat klientów, - zarządzanie projektami, - rozliczanie zadań i czasu pracy, Podział na etapy Etap 1: Analityczno-Organizacyjny Pierwszym etapem jest zakup dwóch analiz przygotowawczych związanych z wdrożeniem systemu B2B. Analizy przygotowawcze obejmą re-inżynierię obecnych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy DataMatica a partnerami w oparciu o konwencjonalne metody komunikacji i wymiany danych. Zakup analizy systemowej jest to szczegółowa analiza wybranych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy DataMatica a partnerami. Celem analizy jest przygotowanie dokumentu zawierającego Strona 2 z 11

3 wyczerpujący opis elementów, które należy wziąć pod uwagę w celu dopasowania wdrażanego systemu B2B do modelu działania DataMatica. Zakup analizy przedwdrożeniowej techniczna analiza przedwdrożeniowa, będąca studium wykonalności całego systemu, pozwoli odpowiednio zaplanować prace programistyczne w kolejnych etapach. Umożliwi przygotowanie projektu do realizacji. Będzie zawierać wyczerpujący opis zakresu integracji oraz metod wymiany danych (standard, format), które zostaną wdrożone w celu wydajnego działania systemu B2B. Analiza systemowa stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania opisu zmian systemowych, których należy dokonać w celu dostosowania wdrażanego systemu B2B do modelu działania DataMatica i jej partnerów. Dodatkową korzyścią przeprowadzenia analizy systemowej jest szczegółowy plan wdrożenia obejmujący zadania do wykonania. Harmonogram będzie zawierać: listę zadań koniecznych do wykonania, ich przewidywaną pracochłonność, terminy realizacji, jak również przypisanie zadania do poszczególnych ról (osób) projektowych. Techniczna analiza przedwdrożeniowa, będąca studium wykonalności całego systemu, pozwoli odpowiednio zaplanować prace programistyczne w kolejnych etapach. Umożliwi przygotowanie projektu do realizacji. Będzie zawierać wyczerpujący opis zakresu integracji oraz metod wymiany danych (standard, format), które zostaną wdrożone w celu wydajnego działania systemu B2B. Etap 2: Zakupy inwestycyjne, analizy eksperckie W tym etapie powstaną pierwsze moduły projektowanego systemu: - Moduł CRM - Moduł Ofertowania - Moduł Project Management Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w moduły oraz usługi doradztwa przy ich wdrożeniu. Etap 3: Zakupy inwestycyjne, analizy eksperckie W etapie trzecim przewidziano zakup kolejnych modułów projektowanego systemu informatycznego, tj: - Moduł Integracji z Systemami Księgowymi - Moduł Integracji z Systemami Zgłoszeniowymi - Modułu Fakturowo Rozliczeniowy - Moduł Zarządzania Dokumentami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w moduły oraz usługi doradztwa przy ich wdrożeniu. Etap 4: Zakupy inwestycyjne, analizy eksperckie W etapie trzecim przewidziano zakup pozostałych modułów projektowanego systemu informatycznego, tj: - Moduł Zarządzania Zadaniami i Czasem Pracy - Moduł Raportowo Analityczny - Moduł Budżetowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w moduły oraz usługi doradztwa przy ich wdrożeniu Strona 3 z 11

4 Opis modułów Zaplanowany do stworzenia w ramach projektu system informatyczny wprowadza innowacyjne rozwiązania, które mają za zadanie zautomatyzować procesy realizowane obecnie w tradycyjny, mało efektywny sposób (np. poprzez , telefon, faks, lub ręczne wprowadzanie danych do aplikacji). Projekt zakłada stworzenie 10 modułów informatycznych opisanych poniżej: MODUŁ CRM Moduł ten pozwoli na gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji o kliencie (m.in. dane klienta, osoby kontaktowe i dane adresowe), oraz pozwoli na wspomaganie obsługi klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można będzie przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich zakładkach widoczne będą informacje o czynnościach wykonanych na rzecz klienta oraz rozliczeniach. Ustalając dla poszczególnych pracowników indywidualne uprawnienia będzie można uzyskać kontrolę nad dostępem do danych. MODUŁ OFERTOWANIA Moduł umożliwi generowanie szablonów ofert oraz ich personalizację dla wybranego klienta wraz z uwzględnieniem indywidualnego rabatu oraz warunków realizacji oferty (definicja warunków finansowych). Praca nad ofertą będzie mogła być wykonywana przez wiele osób, zarówno firmy DataMatica, jak i jej partnerów w przypadku wspólnego przygotowania oferty np. w ramach konsorcjum, czy podwykonawstwa. Stworzona oferta poprzez moduł będzie mogła zostać wysłana w formie wiadomości elektronicznej do klienta z uwzględnieniem oferty w formie załącznika. System przekaże informacje zwrotną o odczytaniu oferty oraz jej zaakceptowaniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia oferty, klient będzie mógł przekazać informację zwrotną oceniając ofertę. Moduł zautomatyzuje również i ułatwi proces przygotowywania umów związanych z zakupem nowych usług lub usług dodatkowych, a także da możliwość ich podpisywania z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. MODUŁ PROJECT MANAGEMENT Zintegrowany z partnerami Moduł Project Management umożliwi monitorowanie przebiegu prac i nadzorowanie poszczególnych pracowników / techników, którzy są często rozmieszczeni w różnych lokalizacjach. Pozwoli na ustalanie etapów prac i terminów ich wykonania. Ułatwi analizowanie zależności pomiędzy zadaniami projektowymi oraz umożliwi kalkulację projektu poprzez tworzenie kosztorysów. Moduł zakłada analizę postępu w realizacji projektu metodą Critical Path wraz z systemem do wysyłania wiadomości z przypomnieniem o niezrealizowanym etapie projektu. Moduł ma za zadanie określenie celu projektu, podział projektu na poszczególne etapy oraz zgrupowania wybranych pracowników do jego realizacji i przydzielenie im poszczególnych etapów. Moduł Zarządzania Projektami pozwoli lepiej planować, zarządzać i organizować zasoby w celu bardziej efektywnego osiągania celów przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka. Zapewni także właściwą komunikację pomiędzy uczestnikami projektu. MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI KSIĘGOWYMI Strona 4 z 11

5 Moduł ten umożliwi integrację systemu z systemem biura księgowego DataMatica, co zapewni płynność i szybkość rozliczeń z klientami, urzędami oraz poprawi komunikację z biurem księgowym. Integracja danych z systemem księgowym usprawni proces raportowania dane będą w trybie on-line przesyłane z systemu księgowego do modułu raportowego. MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI ZGŁOSZENIOWYMI Po integracji z systemami zgłoszeniowymi partnerów, DataMatica będzie otrzymywał zgłoszenia bezpośrednio do projektowanego systemu informatycznego. Informacje będą automatycznie zapisywane w odpowiednich kategoriach w systemie. Każde nowe zgłoszenie będzie zapisane pod indywidualnym numerem oraz zawierało będzie następujące dane: Temat zgłoszenia (Summary), opis problemu, dane kontaktowe zgłaszającego użytkownika, priorytet działań. Zgłoszenia będą rejestrowane natychmiastowo i automatycznie, a pracownik firmy otrzyma powiadomienie, tzw. IT PROCESS ALERT. Nowe zdarzenie utworzone zostanie od razu w odpowiednich kategoriach, co pozwoli na podział odpowiednich grup - zgłoszeń serwisowych oraz wykonywanych zdalnie. MODUŁU FAKTUROWO-ROZLICZENIOWY Za pośrednictwem modułu zautomatyzowany zostanie proces obiegu faktur w firmie, który składa się z 4 etapów: dekretacja faktury, zatwierdzanie, księgowanie i płatność. Moduł ten posłuży również do wzajemnych rozliczeń między DataMatica a partnerami. System wykona automatyczne podsumowanie wszystkich należności z danego miesiąca i wygeneruje fakturę zbiorczą. Wszystko to sprawi, że zaoszczędzony zostanie czas i praca związana obecnie z ręczną, niezautomatyzowana obsługą tych czynności. Innowacyjność modułu polegać będzie na tym, iż będzie on wykorzystywał bezpieczny podpis elektroniczny dzięki czemu generowane automatycznie faktury będą mieć wartość księgową. MODUŁ ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI Moduł ten pozwoli wyeliminować obecne trudności związane z przechowywaniem dokumentów, poszukiwaniem informacji na nich zawartych, czy też tworzeniem powiązań między nimi. Będzie służył do rejestracji, przetwarzania i archiwizacji dokumentów pochodzących z różnych źródeł: skaner, dysk, faks, poczta elektroniczna, formularz www, baza danych, EDI. Umożliwi zdefiniowanie i obsługę procesów przepływu dokumentów w całej firmie (workflow). Zintegrowany Moduł Zarządzania Dokumentami zapewni szybki dostęp do dokumentów oraz wyeliminuje problem zaginięć ważnej dokumentacji. Zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonych procesów biznesowych między wszystkimi użytkownikami systemu informatycznego. Moduł będzie odpowiedzialny za realizację kompleksowego procesu zarządzania dokumentami, którego składowymi jest: elektroniczne repozytorium dokumentów z obiegiem dokumentów, rejestrowanie dokumentów, klasyfikację, wersjonowanie, udostępnianie, archiwizację, indeksowanie, wyszukiwanie. Zminimalizuje papierowy obieg dokumentów. Przechowa pełną ścieżkę, jaką przebył dokument oraz zapisze wszelkie zmiany, których dokonali na nim uprawnieni użytkownicy z firmy DataMatica i partnerów. W przypadku audytu dokumentu nie będzie wątpliwości co do tego, kto i w jaki sposób zmodyfikował dokument. MODUŁ ZARZĄDZANIA ZADANIAMI I CZASEM PRACY Strona 5 z 11

6 Moduł ten pozwalał będzie zarządzać zadaniami i czasem pracy. Jeśli chodzi o czas pracy to dla każdego okresu, który może obejmować cały dzień lub jego część zapamiętywane będą godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, projekty oraz typ czynności wykonywanych w ramach tego projektu wraz z ilością czasu poświęconą na poszczególne czynności, dodatkowa praca wykonana poza właściwym okresem pracy (np. w domu lub na delegacji) oraz dodatkowe uwagi wpisane przez pracownika. Rejestrowanie większości tych danych odbywać się będzie podczas zakańczania okresu pracy. Pracownik posługiwał się będzie w tym celu odpowiednio przygotowanym formularzem wykorzystującym listy wszystkich zdefiniowanych w intranecie projektów i typów czynności. Na podstawie wpisanych danych możliwe będzie generowanie raportów czasu pracy w okresach tygodniowych. Moduł pozwoli również na rejestrowanie zadań przez kierowników pracy (managerów) oraz kontrolę ich wykonania. Kierownik uzyska prawo do edycji wielu informacji dotyczących zadania: typu, wykonawcy, nazwy zadania, jego treści, terminu wykonania oraz informacji dodatkowych. Wykonawca wprowadzał będzie informacje o postępie prac, które pozwolą zorientować się kierownikowi jak wygląda realizacja zadania. MODUŁ RAPORTOWO - ANALITYCZNY Moduł ten w zautomatyzowany sposób generować będzie raporty i analizy dotyczące firmy. Dzięki dostępowi do modułu wyposażonego w data drilling, data mining, algorytmy statystyczne i inne narzędzia, analitycy DataMatica będą mogli zapoznać się z bieżącą sytuacją firmy, a także budować modele strategii biznesowej. Moduł raportowo-analityczny zapewni wiedzę, która znacznie poprawi efektywność działań w firmie. MODUŁ BUDŻETOWANIA Moduł budżetowania pozwoli na opracowanie, analizowanie, modyfikowanie oraz dystrybucję budżetów oraz prognoz w firmie. Budżety skonstruowane przez użytkowników będą mogły być wielowymiarowe i obejmować dowolny zakres czasu. Moduł Budżetowania będzie silnie zintegrowany z innymi modułami systemu (m.in. fakturowo-rozliczeniowym). Pozwali to na pobieranie wszelkich informacji o realizacji bezpośrednio z systemu i wykorzystywanie ich do porównań czy tworzenia budżetu. Moduł umożliwi też łatwą komunikację z Microsoft Excel - bezpośredni eksport danych i wykonywanych analiz, czy też tworzenie zaawansowanych wizualizacji. Eliminacja obiegu papierowego W ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie zarówno technologii podpisu elektronicznego, jak i elektronicznej wymiany danych. Podpis elektroniczny zostanie zastosowany do autoryzacji procesu przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz w procesach podpisywania umów z partnerami związanych z zakupem nowych usług lub usług dodatkowych. Jego zastosowanie jest niezbędnym narzędziem w celu zabezpieczenia wymienianych danych oraz uproszczenia procesów księgowych, które wraz z jego wprowadzeniem pozwolą partnerom na samodzielne pobieranie faktur. Elektroniczna wymiana danych pomiędzy DataMatica a partnerami obejmie wszystkie dokumenty związane z procesami księgowymi oraz zgłoszeniowymi. Zastosowany zostanie standard EDIFACT. Strona 6 z 11

7 Szczególną rolę w zastosowaniu EDI odgrywają: Moduł Finansowo-Księgowy, Moduł integracji z systemami księgowymi oraz Moduł integracji z systemami zgłoszeniowymi. System zostanie zintegrowany z systemem biura rachunkowego DataMatica, co pozwoli na bieżące przekazywanie danych księgowych automatyzację eksportu zarówno faktur sprzedażowych, jak i kosztowych - oraz związanych ze spływającymi należnościami. System zostanie zintegrowany również z systemami zgłoszeniowymi partnerów co pozwoli na otrzymywanie zgłoszeń serwisowych bezpośrednio do systemu DataMatica. Do procesów biznesowych, w których technologie te zostaną wykorzystane należą: automatyczna wymiana informacji między bazami danych DataMatica i partnera, elektroniczny obieg dokumentów, zautomatyzowana obsługa zgłoszeń serwisowych, umożliwienie elektronicznego składania zamówień przez partnerów DataMatica, fakturowanie, ofertowanie, zarządzanie projektami, rozliczanie zadań i czasu pracy. 3. Warunki składania ofert: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, Oferent winien wypełnić Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr.1 Zapytania Ofertowego nr ZO1/2013 oraz załączyć opis proponowanego rozwiązania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Wszelkie parametry określone przez DATAMATICA Sp. z o.o. mają charakter orientacyjny i informacyjny. 4. Kryteria oceny i wyboru ofert: Cena 45% Ocena funkcjonalności 25% Harmonogram i zagwarantowanie jego realizacji 20% Okres gwarancji 10% Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości. Strona 7 z 11

8 5. Miejsce i forma składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego. 6. Termin składania ofert: Oferty podpisane zgodnie z prawem do reprezentacji należy składać do do godziny w formie papierowej na adres Zamawiającego Oferty dostarczone po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów. 7. Termin ważności oferty: Nie mniejszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 8. Uwagi końcowe: Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu i zostanie opublikowane na stronie w dziale Projekt PO IG 8.2 O wynikach wyboru wybrany Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamówienie zostanie udzielone dostawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP. Dane zamawiającego i kontakt: DataMatica Sp. z o.o. ul. Belgijska 11, Warszawa Osoba odpowiedzialna za kontakt z oferentami: Anna Dmowska Strona 8 z 11

9 Załącznik Nr.1 FORMULARZ OFERTOWY miejscowość, data... pieczęć wykonawcy Nazwa Oferenta Dane adresowe REGON NIP Nr telefonu Nr faksu Strona 9 z 11

10 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO.., na wykonanie. oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia za cenę : Wycena Etap Cena netto Termin realizacji ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 PODSUMOWANIE ŁĄCZNA WARTOŚĆ USŁUGI (kwota netto) ŁĄCZNA WARTOŚĆ USŁUGI (kwota netto słownie) Oferuję gwarancję na okres.. miesięcy od dnia odbioru całości usługi. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie projektu zobowiązuję się do zapłaty kary umownej w wysokości % wartości opóźnionego etapu za każdy dzień opóźnienia. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, wskazanego w otrzymanym zapytaniu ofertowym. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do podpisania umowy w przypadku wyboru mojej oferty. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia jest kompletna, a także będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. Przyjmuję do wiadomości iż podstawą wystawienia faktury VAT / rachunku przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu umowy lub inny dokument równoważny, podpisany przez pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonania takiej czynności. Strona 10 z 11

11 Załącznik nr 1 do oferty Opis realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram. (miejscowość, data) (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania oferenta) Strona 11 z 11

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu 30.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG/E2/01 Warszawa, dnia 02.09.2013 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-237/12-00 zawartej w dniu 26.04.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo