Archives References: A /5 )4,41-1,44C /6 The Polish Institute and Sikorski Museum 30 arrq A.44.4A6 / Copyright: The Polish Institute and Sikorsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archives References: A /5 )4,41-1,44C /6 The Polish Institute and Sikorski Museum 30 arrq A.44.4A6 / Copyright: The Polish Institute and Sikorsk"

Transkrypt

1 )4,41-1,44C /6 30 arrq A.44.4A6 / Copyright: (London)

2 mbeaad r. przy Stolicy A tgok:idt1 4=2/ - - X4 a. 3 Q'ecics c )Ict Lo.1v3 tiva d (;(-4:11~ c,,,, c: ce (4.,C.- 7<-,~ c' 7e, s1,1«c-- SIO 0,,e,,i-0.7 j < ---(-/.\. -" ,.,.'' i,, 4.,.(r,;---- C, k c._ ć i..)7,, c,?..? 7211 A. kr ę(,(..._.. 71-Y1,... Cl, J ccire.c4., ' c'5 g c. z ^7,7.t,- ( cyc,. " c, cc /-c" «._ ---- (I 4771 '. o" _2, ( Z- Cceroo-o, ~e,r"".;-- e ct'ir;-4e 4,7cseci /1( u C.oa. ) el. c -Vi 42c.cc- ie ci c. ^r2_. aaycc, , G, "A- "I.,' C.,4C-'> (-c <Z A Cf... JĄ_ - -;-, 6:. Z ayc-cy 4cor- «....,d; r' ' <t o 45, ) a. Ve ei,c' -7 '241«.- V1Le.."---.k : Z4C --- e...x-7f 7<'7cr 2w7 c..c.k ce,c~, ---" t / r- a, car- 45 i > ;-.5 " ,-' 2,g 41) CAtt c(,,c C c. <49,C ( CP 2 < a.et "'O i C(.1 <OL 7-- e, CC er!! c:~ ar.os (-- ', )..,,_ p -x-..../ cc v7 Q. it) rwa. 7( GL i" ci r:2. e p. _,,,«,e iotstocc-c.c., Copyright: (London)

3 (2, a( -;"-Jec a-o e., aćcc ( 50;75, 4,Lipc Co~. z CC.:7A C.$.4,1r->e. Z./ 71iya X a$ dal',---, C -----,, 7, Y`- fecr-o C..73,1 ctkearg>4 0.4cf C- Cl G C 4. c:$(9,-('-' p/cc.,,ii :. a 7 ' i 7,,(. 7- ',..._._ a? i.(2...,.. ''' (''' 7 Ci.42 c. C Irej;74 i t t C O d )X Ci s le7 c., i0 <2 4r«. (.1..., 6...._ sł ' k ` ->f. 4/0V(../(«~ / - e '&-.4._ 6 f (..-GeGTC4::4- d- -.._,_ (-0 /7c aria Ct.< 40Ls.4,"7,4cr<r~,c, 4.r..,t Jy ( j3 Cd 7 G 7=-1 a "PGĄCĆ043. (4) LI :17t,' e Z " dra cdti7 ci>7,6 y. y.r./0-. 7.! " Q- ( Z Na> r cc est Af cx a tc; 43t r.?.?.- // czł`c. 47c;r700a. Cl-r' fe,,,_ )Pc:e I le- C.0 Cc Q Lkf ("44 a v-4- <c.»fin~,m.41woluq Gil K,1,.< 2:.1C "AC'«cc 46c40 'gr- aaciać.- ~ AaCY / ) ---- ł..-jrv, 2-, 44 c ŁIIrń4; curk; cn--;" e' 7(cr-,^ `Z c,.c C ą C;;;;;;Z e 4, P 7 <4:W- i).4-9)ea/m1~..._. Cil cc. I o 74icc Cu, 9Y7,---.,,, a ą 4. f " ai ' ip---, eydz.t(e! «a.. iica4 4(4C d' ' ' ''"--..-s fa --- tfle ~C. 'r-ec4 (-C7 "4 4f J 5vąleer.,. Copyright: (London)

4 14o 416/6 Rzym, dnim 3 tycz nita lish Institute and Sikorski M Pan Minister Jen Sterzewski LoAd4rn.' Przesylająp w zeiączeniu pismo No 416/6 z dnia 2 b./n. )1211Deseds uprzejmie prosi Pens Minii trn o ieskawe polecenie przesianie go p.a.jażdżewskiemu, którego ndresu Ambesede nie posinde. 1,q09 wyririzy prewdziwego sznounku i pond nzenie Za24czni4 i /-1 Knzinierz Krzepisz Sekretnrz-Archiwiste Copyright: (London)

5 1Je 6/ 6 Rzym, tein 2 stycznia Drogi i kochany Jazz, ale delikatną dyktyfiski, Prerekt odznnozony, JAzio6 Restituta. Zwracam si do Ciebie z niedużą 0.Anzeim Mbareda, Qpnt Bena- :ibiioteki Apostolskiej, został miądzy , orderen Połonin Zwrócił sig. on teraz do nas mówiąc, że ka najwięk. szemu swojemu załowl zagubił gdzieś dyplom, o który mu bardzo chodzi. Nam znó chodzi bardzo o to, by z o.aibareds utrzymać najlepsze stosunki. Stąd nasza prośba do Ciebie o (.,osterezenie nam duplikatu, lub choćby tylko odpisu zaginionego dyplomu. lkdziemy niezmiernie wdzic2czni za słowo odpowie dzi. Zechciej przy tej okazji przyjąć najlepsze życzeni' noworoczne i dużo serdecznych wyrez(w. JWPan katoni L o n d y n. Copyright: (London)

6 Pambass(T:1 T. T.!,i-;.: (4«q(6t,5-- ' wielce Szanówny Panie Ambasadorze, Prosze wybaczyć, iż odpowiadam z pewnem opóźnieniem na list Nr. 416/6 z dnia 20-go listopada. Byłem" jednak przez czas pewien nieobecny w domu, dokpd wróciłem właśnie ze Stanów Zjednoczonych. NLestety, po usunięciu mnie przez p.a.z. po trzydziestu bezmal'a latach z Kanclerstwa Orderu Polonia Restituta nie posiadam drogi bezpośredniej aby wydostać od obecnej Kapituły duplikat dyplomu O.Anzelma Albareda. Sprobuję to uczynić na drodze poufnej via major Jawiczp.Jażdżewski. Czy nie byłoby jednak najcelowiej, by Pan Ambasador zechciał zwrócić się dyskretnie, lecz wprost do p.jażdżewsklego? Oczywiście, chętnie podpiszę duplikat jako ówczesny Kanclerz. Proszę Pana Ambasadora o przyjęcie wyrazów mego szacunku i powaźania oraz najlepszych Byczeń Świątecznych i Noworocznych dla Siebie i dla hs.pralata Meysztowicza. 15-go grudnia, )o47 Arundel H.R.2. P.Que. Canada rkia4.h.a 1.54"k"h4; Copyright: (London)

7 I (") Rzym,dnia 30 iłsłopada No 416/6.Wiełce Ozmowny Pnnie Generale, Około roku 1946 został odznaczony jś.omandorig "Polonia. Restituta" Pre.ibekt WatyknAskiej, o.ansoim labareda,o.s.b. Obgcnie stwierdził on zaginięcie dekretu z tq nominacjq ł zwrócił sig z prośbą wydostnnia odpisu lub connjmniej daty i numeru togo odznaczenia. Zależy nam bardzo na joknajiepszych stosunkach z o.. Albareda. Dlatego pragną spytać Pana Generała, czy nie byłoby możliwoci wydostanie tego odpisu: odznaczenie było nadano w czasie gdy Pan Generał był Kanciarzem Orderu, Korzystam z tej sposobno(lci by załączyć wyrazy Wygokiego mego szacunku i poważania. JWPan Generał Kazimierz Soankowski, K an d n. Copyright: (London)

8 P-u it(1,q;(5- Roma, Nowobre 1:;.155. Roma, Novembre 1955 Polish Institute and Sikorski Museum Roverendissimo l'ndre Abbste Questa Am basointr, state. informrts &ala 7.)erdlta dol Dooieto Presidenziałe, eon (lunie r tostu Paternił Rev-erendissima ttź oonferits, por trrmite dł questa Pmbasoirtr ne1 1945, 1r Commondr dell'ordłne dol r Polonir Reatituta. Mi preme di informarle oho rbbirmo r fatto prssi opdortuni affinch6 Lei passa ottenere 11 6płłento d.ol predotto deoreto, ohe mi fnró ił dovere di treametterle non rpp6n Plunto nile mie mrni. Voglin gredire, 2everendiselmo?adro Abbate, i aensi delia mi er ta e riopettoor oonsiderrzione e i PapfSe (,1 Reverendissimo Abbrte f,nolmo Arbrreir, 0.8.B., Frefetto della Biblioteen Apostolioa Vatioanr, Vntionn O. yright: (Lond

9 761/P a. b u.1( -j) "IPOSTO\-\',k.,.1.- -"KIL N~9~116.4~1111~4. 'ba 1.P, lorzy >Stolicy Albok,t,oLki()J 1/46/4 Weiszl» dnia 7. di.fr, ticano, 6 dicembre 1955 Eccellenza Mi e pervenuta la pregiatissima del 30 nov. u. s. con cui l'eccellenza Vostra mi assicurava il Suo cortese interessamento riguardo all'onorificenza concessami dieci anni or sono. Sono spiacente di aver involontariamente procurato a Vostra Eccellenza un non lieve fastidio del cui esito fin d'ora mi professo grata. Nel porgerle i senni del mio distinto ossequio, gada professarmi ( Anselmo M. Albareda, AB. tit. ) Prefetto A Sua Eccellenza il Sig. Casimiro Papte Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Polonia presso la Santa Sede. Roma. Copyright: (London)

10 ish Institute and Sikorski M No 416/5 Pan Generał Władysław Anders Lond7n Rzym,dnia 6 iipon W załączeniu przesyłam Panu Generałowi do 1,dadomoóoi odpie pisma opata klasztoru na Monteeassino z dnia 28 czerwce b.r. stanowiącego podziękowaniq za odznng.wenie Konnndoriq z gwiaz- dą orderu 'Połonin Restitutn". /-/ K.Paróe Ambasador R.P. Copyright: (London)

11 /9, Liii, qi4 /5'. Amb P. Qizi,"słe ci/,/l7an ecaid/no Sto 3icy Ar#4,t,41,1,31K:(J\ N. rróntee psino giugno 1955 dnia P, Eccellenza Polish Institute and Sikorski Museum Ho ricevuto i1 Decreto di nominat quale mi stato conferito l'ordine Nazionale della POLONIA. RESTITUTA e vivamente la ringrazio. Tanto vale per riconfermarle ancora il mio profondo compiacimento per Palta distinzione della quale sono stato investito,che stringe vieppiil i saldi legami di simpatia che nutro per la giusta causa della sua Patria e per ia sua gentile Persona. cr.q, rew yright: (Lond

12 J/o IdiGir or i.41 li 17 giugno Polish Institute and Sikorski Museum i on. BooeUenze Hever e Rimettendo- Ee a Monte Ceeeino łe insegne doi Ordine Kezionnie dolin "Polonio Rosti. tuło", non Le ho rimesso ił deoreto di nomins:oorrewendo questo omissione trivoiontoria Le trasmetto, nooiu. ao nisz prosente, ił decreto de e sceno noto di quests ocet slono per rinrovnrlo, Reverendissimo Pndro Abbate i son2,5. delin min ni te e rispetto- Sfl on l i de r o 2.'1, on o. Siła Ic;celionze Roverendissimo odro Fbhate ildefonsa Res, Abbsto di Monte Cassino. yright: (Londo

13 C Cara Sienorina Rossetti, Se e ben nero che l'associazione dccli Intenettuaii Rifugiati in Italia tairti si meritats - suito ła guida lirumire łe &i avv.vittorino Verorese - una, profonda ricoroscenza da parte delii intenettuali profughi, e anche xero, che Elle, come delegata dol. Movimento dei Leureati di Azione Cattoiic?- presso questa Associazione, si trove in primissime linea, quando si t,ratti dei fatti che hanno meritato queste rostra riconoecenza./tutti noi ricordiemo itinmenso levoro da Lei eveito, Der far rascere i'adso,clazizna dogu intallettuaii, come consigiiera, come seereteria di fatto delia rescente PECOGiSZi0- no, cone nedintrice reiie difficolta interno ed estorne. Tutto ąuesto Elle ha fatto eon pazienze ammirevoio, rop soltarto nei priori mesi dyla.",eseciazione, ma durante i cinque anni di vita delia. nostre Associazione. E chi potrebbe dimenticare le manifestazioni deniairt - i giovedi foicloristici, ił concorso per gil student' profugbi, la stanipa di 5 libr', i concert51 le conferenze e le feste rataiizie - tutte le altre ocoasioni, relie quałj ci marifes-tavano ił Suo vivo, attive) simpatico interesse e la Sus attiva collaborezione -'sono Der noj altretanti motivi per una viva ricoroscr=nza. E poi vorrei ricordere-ia partecipazione dei profughi al Primo Congress Mondiale den'apostoiato dei laici, i Congressi di Pax Romana nel Canada, nello Germanie e Portogoilo, ił ciało di conferenze organizzate ettraverso Italia. Quaie iavoro, o quele compronsione ma anche quale coreggio 4,7~-nel. Sue)or16- : layoro di pry perazione e di realip:zazjone,;-10 sen ' no soithnto 1 reppresententi di2profugh", che; Le sono etat" vi- cliii! 7-i E bisogna dire, che se ił Movimento Lt-Fureati di Azione Cattelle& con tanta simpatie fa parteopare i profughi_ ella vita dol. Movimento, e spesso lo fe perohe presentati e raccomandati delie Signe Rossetti, 1s quaie trova tanta comprensione dane Sue deenp coneehe, in Signe CaratZoie e la Siga Righetti, qui presentę, e verso le quall va ugualmente le ro'tra -n5.1 noscenze. Ł,, ',1-71,-,, ere co- Ho potuto dar soiamen't,e ur e]erco molto --ificoreto ł ricoroseenzo por la Signe Rossetti. Questo elerico siar" compietato ed amplifiepto daj_ nostri sentimerti di fraterna gratitudine. Sono neto e fiero di eseer strumento di questa gratitudine di une nezione e di presentare ella Signe Rossetti, come Rappresentarte delie Sorerissime Repubblica,questo oroce surea al Merito, eccompegnandoia coi nostri pill fervidi augur' e felicitazioni. Copyright: (London)

14 Cara Signorina Rossetti, Se e ben voro oho 3.Assoadezione degli inteuełtuaii Ilifuginti in Italia IALU/ ai meritnta - eotto la guida Muminete dol avv.vittorino Vcroiese - inna profonde riconoseenza da perto dogu Inteno łtuali profughi, micho vero, oho Tlla, come delegata dol. Uovimonto dci Leureati di Azionc Cattoliaa preoso questa Associezione, si trove in primissime linca, quando si tratti doi fatti che hanno moritato westa nostre riconoseenza. Tutti noi ricordiamo itimmonso invoro da Lei svoito, por far nanaere PAssociazione intenettuaii, come consigiiere, come segroteria di fatto delia nnacente Associaziono, come mediatrice nelie difficolt interno- o-d osterie. Tutto questo Ella ha fatto eon pazienza ammirovołe, non soltanto nei priori nosi delie Associezione, ma durnnte i einque onni di vita delie no tra Associezione. E chi potrebbe dimenticere lo nanifestazioni dowairł - i giovedi foicloristici, ił concorso per gli rtudenti profughi, la stampa di 5 libr., i concerti, ic con2erenze e le facto =tenzie tutte le altre occasioni, nelle quell si manifestovano ił Suo vivo, attivo, simpetico intercose e le Sus ettivn coliaborezione ceno por noi eitretenti motivi per une ViVP riconocconza E poi vorrei ricordare la partecipazione doi profughi al Pni. mo Congresso Mondiele dell'apostointo dci laici i Congress' di Pax Romana noi Cnnuda, nene Germanie e Portogniło, ił ciało di conferenze orgenizzete etveverso Italia. Queleieyoro, comprewsione me anohe gunie eoraggio nel Suo al4i*w1nvoro di preperaziono e di roalizzaziono; lo san. no soltanto i rappresententi di profughi, che Le sone stoti vicini! Iwoula dire, oho se ił 1:evimento Leureeti di Azione Cettolice eon tante simpatin fe perłcejśpare i prof:ushi o-lin vita dcl lovimonto, e sposso lo fe percho presentati c raccomandeti delie Signe 16 gunie trova tinta comprdósione dalie Sue do-gna cflieghe, la 'Signe Cererroła e J.e Signe Righetti, qui jiresente, e verso ie quell va w3uelmente la nos -bre sincera riconowemu]. Ho potuto der ołemente un elano molto ino-om lato di riconosconze por le Signe Rossotti. Questo Blance sard, compieteto ed emplificoto dni nostri sentimenti di fratorne gretitudino. Sono noto e floro di esscr strumento di ouesta gratitudine di una 'lezione e di presentere sila Signe Ronsetti, come Reppronentante delia Serenissime Repubblice questa cr000 nuree ol. Merito, accompagnendoła col nostri piu fervidi auguri e folicitaziont. sil L-C S 4 ( Copyright: (London)

15 [1(1, (4( Marina Vittoria Rossetti come delegata dei Movimento dei Laureati di Azione Cattolica,presso 1 Associazione degli Intellettuali Rifugiati in Italia /AIRI/ si e ben meritata una profihnda riconoscenza da parte degli Intellettuali profughi: - un immenso łavoro che ha svołto per far nascere ł Associazione degli Intellettuali come consigliera,come di fatto segretaria della nascente Associazione,come mediatrice nełłe difficolta interne ed esterne.tutto ha fatto con una pazienza ammirevole,con una com- prensione caritatevole non.soltanto nei priori mesi della Associa- zione ma Jungo i cinque anni di vita. - le manifestazioni dell'airi come giovedł folclorristici,come ił concorso per gli studenti profughi,come ła stampa dei 5 libri in base delia Ford Fondation,come concerti e le feste natalizie,come conferenze nełła sede dei Foyer di Pax Romana e tante altre manifestazioni sarebbero state effettuate senza ił vivo'interesse della sina Rossetti. - i. partecipazione dei profughi al Primo Congresso Mondiale del- 1 Apostolato dei laici fu affidato alla Signa Rossetti.Con quanta cura,con quanta dedizione ha preparatu i difficili eenchi dei partecipanti!con quanto coraggio ha difeso la ±±1mxtx libera voce dei profughi durante questo celebre Congresso,lo sanno soltanto i profughi che Le stawano wicino! durante i Congressi di Pax Romana nei Canad'a,n9ila Germania e Portogailo ha portato sempre Ja questione dell Intellettuali profughi suł tappetto delie deliberazioni e discussioni combattendo con coraggio un certo disinteresse generale verso ił probierna degli inteliettuali profughi negli ambienti dei cattolici,e una certa sfiducia verso quei infelici! - la libera voce dei profughi si e sentita in Italia attraverso Je conferenze organizzate dal Movimento dei Laureati ed affidate aha Signa Rossetti.Queste 1300 conferenze in tutta Italia,xoltre ił dare łavoro agli Intellettuali profughi,erano una testimonianza viva e diretta delie nostre Patrie ed un aiuto per la nostra Causa comune.quale iavoro e quale comprensione anche in questo campo dalia Signa Rossetti. - La partecipazione dei pro4ighi siła vita dei Movimento dei Laureati di Azione Cattolica cioe alle Settimane religiose /gr.wbis/,agli esercizi spirituali,ai convegni dei docenti di Universita,ai Congressi annuali dcl Movimento e alle altre manifestazioni va ascritto a merito dcl Viovimento.Ma ił Movimento aecoglie con simpatia i profughi,perche presentati e raccomandati dalia Signa Rossetti. - Sono apparsi nelia"coscienza", neilo "Studium" /il numero dei maggio 1933 fu scritto degli Intellettuali profughi/ tanti articoli in favore delie nostre ił libretto "Un viaggio di oltre cortina" contro le falsita dei comunisti - tutte queste cose scritte dalia Signa Stessa o łe iniziative promosse, patrocinate o spinte da essa. Copyright: (London)

16 P 0.SELSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BEJRUCIE R.Wi ą (4i,G 2 lipca BEJRUT, (2 LEGATION DR' LA REPUBLIQUE DE POLOGNE BEYROUTH Liban B. P No 41.6/ 55 C. 1! -t) V agnt4! T. k/g3 y Ai,,Q,k1tołsk..1 j rr,f IT JW1-)an Arnbasag.er u*ni*7. 'ff Dr-K. l'ap436 tl Rzym =11191 Polish Institute and Sikorski Museum izanowny i Drogi :Panie Ambasadorze, dzi,c,kując za raskaw4 radę rana odnośnie sprawy odznaczenia premiera Libanu, pozwalayn sobie zakomunikewac że zwrócil'em sit4 do p. generała ',oankowskiege e dyplom,zwazywszy że odznaczenie zestał" przyznane w okresie gdy byk on kanclerzem Orderu. Czytam w biuletynie 14.rb.:'.1s ady, że w Rzy, mie odznaczono kilka osób erderevluoiki Odrodzonej i Krzyzami '-'askugi Jak eis te robi teraz nie wyobrażan sobie i byłbym szczerze z bowi4- zany za łaskawe wskazówki. Czy pisał.' do l'ans. Ambass.dera,Min Romery że wybiera si(- w sierpniu b.r de Europy? Czy projekt zjazdu dypieriatów upad/'?dla urzędijych na peryferiach świata spotkanie takie bykeby szcz., gółnie c,rnne.my-śię nie tylko sobie lecz leż e dr Frylingu. Oczekując łaskawych wiad rości ed.rana Amba3aaora,kącz ę wyrazy nnjwyższeg szacunku i pewaz yright: (Lond

17 No 416/3 Rzym,dnia 8 czerwca /7 Drogi Panie Ministrze, 'Jprawa dekornoji, o której Pan pisze w liście z dnie 2 b.m. No 416/55 nie jest prosta i o radę nie łatwo. Mogę tylko powiedzieć, oo sam bym zrobił w tej sprawie: ponieważ W.Wdtgga "Polonii" dla premiera Libanu była przyznana przed wiadomą zmianą kapituły, więc może General. Sosnkowski jako kanclerz mógłby dostarczy6 Panu dekretu. insygnia to' już po tym spraya komercjalna. Myślę, że w tej sprawie mógłby dopomóc Minister Jażdżewski. Oo do o.m.tarlon ł wogólo przyszłości, to obawiam sig, że trzeba będzie, czekać w myśl rady Generała Odzierzyńskiego. Łączę, serdeczne xjrazy i koleżeński uścisk dłoni. 4 JWPan Minister Zygmunt Zawsdowski, B e y r o u t h. Copyright: (London)

18 Polish Institute and Sikorski Museum P-0 g' E 1, S 'r W O -"1 A II.POtFJ3l krj W pńi.jr UCI E 1 4 ;,.1.;114WLIV4Y440I,OG liy1-108th Liban i../ P ,,rf- No -416/ 5 5 Wielce Szanowny Dro r, d v-4 K,,v1 f b~ł ijakr%) pragn4bym zasi nąć rady 1? Ambnsadora w nasi.delikatnej sprawie.0 mó cle wybuchu kryzysu w Londynie w toku byl sprawa dekoracji Arami era Libanu Samy Sol SŁ Ex post jeszcze zawiadomiono mnier że odzn czenie przyznano, ale że dyplom i dekoracja zostaną przys/ane póżniej.nie nastąpito to do tej pory,a od początku b.r.przestano v-\/' góle do mnie pisać z naszego 'IMSZu.widoczr'ie najpierw wstydzono si ę obietnic budżetowych niedotrzs'rmanych nigdy, a nast,cpnie obrażono si ę, że będąc w Londynie dla uregulowania mej sytuacji finansowcd nie z/oż ylem czotobitnoci osobom,które pisał y i mówi/y nieprawdę/n.p. p.awisza,gdy go spotkaem przed rokiem w Rzy mie przyvnekall że budżet będzie przekazywany regularnie/w tej chwili premier Libanu czeka na swoją Wielką Wstgę.Gen.Odzierzynski ustnie wyraża l zdanie że w takich wypadkach trzg ba czekać/do kiedy?/,min.starzewski nie by/ tak zdecydowany k- swym stanowisku.co radzflby Pan Ambasador zrobić zważ ywszy,że mam list od p.zawiszy,z listopada ub.r.że dekoracja iost przyznana? eraz wylania się potrzeba dekorowania krzyżem zastugi bibliotekarza Biblioteki Orientalnej uniwersytetu Sw.Józefa w Bejrucie O. Maurice Talion,u którego zainstałowarem bibliotekę dawnego Instytutu Polskiego,otrzymuę jąc na nią osobną sa4.oo robić? Oczekując Iaskawej odpowiedzi Pana Ambasadora 'łączę vvyrazy wysokiego szacunku i oddania on-0-ź ser R.P yright: (Lond

19 n. Q47', 1A.1)1-4. DI SUA SA N TITA Dal Vaticano, li 17 Mai 1955 N Monsieur l'a.mbassadeur, reu la lettre (N. 416/2) par laquelle Votre Excellence a bien voulu, en date du 7 de ce mois, m'informer de la ol.cora - tion dont a tó rócemment par votre Gouvernement Mgr Ferdinand Baldelli, Pr6sident de l'oeuvre d'assistance Ponti - ficale. tion. Je remercie Votre Excellence de cette courtoise communica Veuillez agróer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma trs haute considration. Son Excellence M. Casimir PalAe.Ambassadeur de Pologne prs le Saint-Si4e Copyright: (London)

20 (() No 416/2 Rome, le 7 moi Excellence Wev6rendissine, Jtai ithonneur de porter Votre connaissance que mon Gouvernenent, croynnt frin9 un ncte agr6nbie au Saint-Sió'ge a confer l'ordre de "Polonia Restitutn" nu 11ć3v, rendissine et łuustrissine MgrJ"erdinando Prósident dc i'oeuvre d'assistance Pontificaie, z61.6 et n6ritant executeur, des inetructione du Souvernin Pontire dars cc domnjne. Je me propose de lup.renettre ies ins4pes reepectives itoconsion des trnvnux du. Congres internntionni des %.tampes de frnternitó" qui si t o notueiiement Rome. Je onisis oette occesion pour renouveier a Votre Excellence 4v6rendissine les nssurnnces de ma knute et respectueuse consid6rntion. Son Excellence Rvrendissime Monseigneur Angelo Dell'Acqua, Substitut de la Secrótnirerie d"etat de Sn Saintetó, V a - tion n. Copyright: (London)

21 MonsiGnore Averendizinlo ot Lo Polonie iiborn ho voiuto inc d, r.ue n2lt d,,worpzlono, in oommendo oon plaoon deli ł Or(ino nezionnie di "Połonio fies t ta Mł por t y tiooierzonte gredito dł 'timettere e Lei; gała prsonze dl oosi diotinte n000nbleel noiła (lunie voainmo toatimonl 000l nutorevoli dcl,srande ivoro, ooliaborctori od mmirntorł in~ncwbłło opere, che 4.1.e va avolzpndo, lo inoegne deił'ordino. T3er in grazie dl Dio o in voionte doi re nento Pontotiee, ni ó- troveto ad cecoro ii onpo e 3./.1mtore di une elette oohlero persono, le quełł renłizzeno i płoni doi k3mto Pedre nei empo esełołenoniłe. E orore vormunn 3rendio9o, non ooło por i compiti eonegnmti we fynche pel7 onoril che nin voiantnrine e senoroamonte 5i "Jon oontonto dl portnre rdwto ed nooletonze cd oni mirin umone necondo 2,:ł.Pvuzte voiont13 di Ę4t6lui 6he kałe nerve, Jale hn e e too ło 3uo oper bonetie" ohe riłe glovontld 1n 2nnzie, oonnoguando che nono owetto di fflirrziono do parte di tutte Ic persono dł bmonn voiont. ",,;:omore doiło cmclo profonde reciche vivaudo dołin noatr v::mornzi.one, hn Duro elmmło mytituire odi ed ni rmeori, do M. vnti 8p.Gr:m, ii nobuo sentimonto di triornp oomprnnsiono e dł mxtun coil driet m;d.cm ai r3onao onore e di Anohoi 'quee,:ho $ottorot ó redoie interpreto dol wrneiero e, delie dird/rtive dci Grnndo Ponłqrioe$ ił quniep tontó voite in pooseto Qa 'Janłementop, ho lersomente import:i:to niin umnnit łumlnosi innonnmenti wipionti evvertimentd,. Noil - e credo ehe noi nencimo aiłłunisono col roppr000~ti delie catre npzioni;!. vp1.1 henno ii priviiegło di «serc i testimpni def łnvoro7 ciam ben.g.rti Lei), lloneignorel tałto lo xa 6mndc, opere t voramente oroatrioo reperetrioe, 4olle qutie enoho noi ol oantłomo benetiontl. Tro ł non ooh di2ettl dełłe mit otirpo, non 71 ó queiło doiła ingratibulix:7; coltnnino ricon000ecnte., gumrdi» $.11n JAe (p r4 oho. $4, vn Gvoiondo La. un nona m op0000 torrorizzeto oonforziot. iopiro 41. Cv* un do Utndrmło, e cerce senpro dł reeiizzare in ojkritd eon 61uotizia ed eoeoole nil e neeesorrie prudenza ił oorae o plurloeoolnre od eterno dołiy Romnnc Uhleve. Que6tt? f łta 4coore,zione.oionin, ohe lo ho onore di zettore Loir 0 oinbolo Uuł nootri aentimonti di vieono;y Zo od ó nmhz oinb ło dei uootri ideoli o dc.j.ie nootre rmornnzes oeołicnze il.ovorcpldiemime, lo Lo seluto comendritoro oon pic oe dcl Oralna nnzion, ft1polonia P,o:3tituteft od lnohinendo ni ol nuovo do:wordino,le pozo i umtri kexvidi e Di14,1.` oentiti etwxri. Copyright: (London)

22 titute and Sik -1c-r )4.11,L(i4 Ć 6 NloNs. FERDINANDO BALDELLA Pll ESIDENT» DItGLA PONTIFICIA OPERA DI A SSISTENZA

23 A,tip,416/ ()L.^,> k ł) Mr. BERNARD Van LANSCHOT- 2) Sig.ra 3) 4) Dr. 5) Gen. 6) M.me 7) Mr. 8) Gen. 9) Dr. 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) M.me Sig. Mons. Mons. Gen. Gen. Col. Rag. Gen. Gen. Avv. Avv. On. Gen. Gen. LILA MARABINI OTTO M12,CHTILD --- JOHANNES STEIN, DEVERRE BARIL ALEXIS THOMAS-- ERMANNO BELTRAMO VITTORIO BINI CHRISTINE Van AUBEL WITOLD ZAHORSKI ANDREW P.LANDI CARLO BAYER GIUSEPPE DE STEFANIS MARIO MAZZETTI TOMMASO TAFFIORELLI LUIGI PANTOSTł -- MICHELE STELLA. GIUSEPPE MANZELLI PIETRO RICCI,-- GIULIO SANSONETTI CARLO MANES --- ARTURO SCATTINI MARIO GIROTTI o S y G. Hótel Columbus Via delia ConciliazTófie idem idem V.Guidobaldo del Mo te 24 Hótel Columbus Via delia Conciliazio e H6tel Columbus Via delia Conciliazione idem Albergo Excelsior Via Veneto Hótel Columbus Via della Conciliazione idem Via N.Sauro,9 W.R.S. Via Conciliazione,4 Via delia Conciliazione,15 Via dei Pellegrini n.12 idem idem idem idem V.le Regina Margherita,46 Piazza Adriana,3 Lungotevere Castello,2 Via Montezebio,22 Via delia Lungara,76 Via Cesare Balbo,43./. Copyright: (London)

24 RIA,(i(41( ) Ing. 26) Dr. BENEDETTO COSMELLI ERMINIO PENNACCHINI Via doi Melone,20 Idem 27) Dr. RENATO della VALLE P.zza B.Cairoł1,117 2$) Dr. ARNALDO VACCHIERI P.zza Colonna,366 29) Comm. UGO MANUNTA P.zza B.Cairo11,117 30) Prof. ENRICO ZUPPI idem ) Dr. MARIO CINELLI idem 7 4-'32) Cav. VITTORIO PICELLI idem 33) Sig.ra ROBOLA VICCHI Via Lucułło,6 34) Sig.na ERNI MAXSTADT Via della Conciliazione 4 t -.) /-) - t" igg F ' c: L,. Ls r, 4 3 S K1.. lt " CYNI1. tło Vvx._ o ły1- t -1%rj).j 6,9 S 7-.) Copyright: (London)

25 .aiat~1cgit 70,r f Institute and Sikors "u;żerźź',e. yet 1 c12--e CO_A: e. e. ir _ J' ('LL--t-j r cc 7/ i ;4-c' "-sibt r-c-apn Li 16 f br right: (Lond

26 FS Far proseguire. GP Da tenere a disposizione del des:in. t rio press3 l'tjfficio postale. NIP Da consegn-rsi nelle mani del destinatario. TC Telegr. collazionato. PC Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento..t.% 13 u IdVN 10dObdIS 3dOIV IOSVain,17u.`;fas'. AVVERTENZA IMPORTANTiSSIMA Nei telegrarntni diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si psi adoperare l'indi-- cazione (tassata perz parola): TF (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. TF ,-, Gastaldi Roma; TF = Fabrital I telegrarnmi in arrivo con l'indicazione: TF (n. ab- bonato) se urgenłissimi od urgenti vengoro subito telefonati all'abbonato e recapitati come ordinari per fattorino. Se i telegrammi sono ordinari, vengono ugualmente stz!-jito telefonati all'abbonato, ma il recapito e fatto a mezzo posta. Possono essere recapitati per fattorino a richiesta del destinatario e verso pagamento della tassa di espresso postale (L. 5 ) Ottr.10Mj OSSXX_ L'Amministraz:one. non ~unu alcuna responsabilitó cioile in conseguenza del servizio telegrafico. Significato delie principali indicazioni che eventualwente figurano prima dell'indirizzo -- > TF = Da telefonarsi al dolnicilio del destinatario. TP, = Da tenere a clisposizłone del destinatario Press l'uff. telegrafico. RP. x Telegramma cen II- swsta p tgata.x r - Centa l'azninontar.. deila tassa paga!a in lira italiane, o franchi oro. X? = Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente. he Polish Institute and Sikorski Museum :3Ze`is '11-; '1 0'd.,T. d-tvp- f 5- j -r- t/ INO-10d b-ma o!dv IN31c1 VVVud CCC 3d3A3.1.S6d1 31G ln Copyright: (London)

27 he Polish Institute and Sikorski Museum MODULARIO Telegr. 61 INDICAZION1 D'URGENZA ica,vuto ii 20 Pel.ircuilo N. S,6k* Qualifica NEki /,, To ore RICEVEXTE uninistrrizione runa assume &cuma responsabiin Conseguenza dol servizio telegrafie. PROVENTIENZA NUM. PAROLE r/- ore si contano sul mćridiano corrispondente al tempo medio dell'europa Centrale. Noi telegrammi impressi a caratteri romani, il primo luieró depo il nome del luogo di origine rappresema quello del telegramma, il spopndo quello delie parole, gli altri la data e fora e minii/i dslla presentazione. P,L{Q4( I DATA DELLA PRESENTAZIO Giorno e mese Ore e mmuti MOD. 30 (Ediz. 1955) A4.:? Via e i icazi event6a d'u ROMA 4Z3.7, = DOVEROSO SPONTANE0 A NT I CO' Ml O TRI BuTo AFFETTo VERSO EROI CI FRATELLI POLACCHI PRoV4T1 DIIRI SSI MAMENTE. LLA CHERRA NON NECESSI TAVA RICON0SCIMENTO ALCHNO ALT PR0FONDAMENTE commnsso 4LTO ONORE RISERVATOMI CONFERI MENTo nnnr I F I CEN POLONIA PESTI PITA RI NGRA 71 O VOSTRA ECCELLEN7A ET PREGOLA RENDERSI I NTERPRETE Mi El SENTI MENT I GRAT! TI1D I NE VERSO GOVERNO POLONIA L ł BERA 4- BALDELLI ( ) ney:-.1.1 }17titUto gralaco dello Stato P. V. r-p-- v,.. Copyright: (London)

28 I lish Institute and Sikorski M t41 ii (i i LI i 6 ł rr ELT Monseigneur Ferdinnndo Bnideni Roma, Piazza Calroił 117 Trel touche votro robi,!:3 meconge no manquerni.pna en snieir qui do droit Papce Copyright: (London)

29 tą, 4 Ii t 7 pil P) 141(, ł (. Borne, Nov8mber 26th, Doer 3ira, e Polish Institute and Sikorski Museum I ) -;...,z-3gr.ot.o bo łato nith the pnyrient L but Wer received ro4ceount.. b t f. to vou. by Ulo Jon ,..:- r ł ta 1."1/1s; " :Y bogt -7D ;oirłaeł eły youg! "P5 1 Spi.n.k end '-'on Lon2,0n. pyright: (London

30 ' ji43/tpi h Institute and Sikorski,...) i iii:j, \ ' 19,11(4. ii (.61i* We regret that our previous applications for payment of our account have met with, no response on your part. aq May we again remind you that our business terrnre for cash and therefore we must ask you for the favour of yo` r remittance in accordance with the enclosed account by return f post. SPINK & SON, LTD. c. Copyright: (London)

31 (()11.5 (b(:) Ato Rome Ppril 22th,1955. Polish Institute and Sikorski Museum Deer Sirc, Would you be kind enough to eend UB urgently by dipołonntie parcel the innignin of "Polonie Bentituta,.1'1 eines joommenderl,e Cyce pleque/. tho nnount wili be peid by oheque on e London Bank. Thnnking you in ndynnoe sinoereiy youra Mr. 2pink nnd Londo f4-f7 ) Son, n. J. w. 4 Jf ,M J yright: (Lond