Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?"

Transkrypt

1 Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu

2 Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo do: zakupu (dla opcji kupna Call) lub sprzedaży (dla opcji sprzedaży Put) Instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) W określonym czasie (data wygaśnięcia opcji)

3 Kontrakt vs. opcja Kontrakt terminowy: Strony transakcji nabywca/wystawca Jednakowe obowiązki stron Strata nieograniczona Cena brak na starcie nie płacimy nic Okres trwania rok Rozliczenie w momencie zamknięcia Kontrakt opcyjny: Strony transakcji nabywca/wystawca RÓŻNE obowiązki stron Strata ograniczona zapłaconą ceną Cena premia płacona na starcie, znana przed wejściem w transakcję Okres trwania ustalany przez inwestora minimum 1 dzień, max. 6 miesięcy Rozliczenie w momencie wygaśnięcia

4 Opcje waniliowe

5 OPCJE CALL (KUPNA) KUPIEC OPCJI CALL ma prawo kupić instrument SPRZEDAWCA OPCJI CALL ma obowiązek sprzedać instrument kupującemu Zajmuje pozycję długą Call Zajmuje pozycję krótką Call 5

6 Zastosowanie opcji kupna Kupno opcji kupna (Long Call) przewidywany wzrost cen instrumentu bazowego, przewidywana wzmożona zmienność, nieograniczony zysk, maksymalna strata równa zapłaconej premii Sprzedaż opcji kupna (Short Call) Przewidywany spadek lub niewielki wzrost instrumentu bazowego, przewidywane zmniejszenie zmienności, nieograniczone straty, maksymalny zysk w wysokości otrzymanej premii opcyjnej, wymagany depozyt zabezpieczający

7 Definicja opcji sprzedaży Opcja sprzedaży (put) daje nabywcy prawo do sprzedaży instrumentu bazowego w postaci kontraktu opcyjnego po z góry ustalonej cenie (kurs realizacji), zaś wystawca opcji jest zobowiązany kupić od nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji walutowych są to waluty).

8 OPCJE PUT (SPRZEDAŻY) KUPIEC OPCJI PUT ma prawo sprzedać instrument SPRZEDAWCA OPCJI PUT ma obowiązek kupić od sprzedającego instrument Zajmuje pozycję długą Put Zajmuje pozycję krótką Put 8

9 Zastosowanie opcji sprzedaży Kupno opcji sprzedaży (Long Put) Przewidywany spadek cen instrumentu bazowego, przewidywana wzmożona zmienność, nieograniczone zyski, maksymalna strata w wysokości zapłaconej premii opcyjnej. Sprzedaż opcji sprzedaży (Short Put) Przewidywany wzrost lub niewielki spadek instrumentu bazowego, przewidywane zmniejszenie zmienności, nieograniczone straty, maksymalny zysk w wysokości otrzymanej premii, wymagany depozyt zabezpieczający

10 Long call kupno opcji kupna Założenia: Przewidywany wzrost cen instrumentu bazowego, wzrost będzie na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji. Zysk: możliwy nieograniczony (w przypadku wzrostu kursu) Strata: zapłacona premia opcyjna (niezależnie od spadków)

11 Schemat Long Call (kupno opcji kupna) Zysk Zysk Kurs w dniu wygaśnięcia opcji: 7930 Zerowy wynik Kurs Zapłacona premia: 140 pipsów Maksymalna strata Kurs wykonania opcji: 7650 Break Even Point (próg opłacalności): 7790 Strata 11

12 Zastosowanie Opcji Long Call

13 Zastosowanie Opcji Long Call Moment otworzenia pozycji Strike ustawiony po obecnym kursie Data Wygaśnięcia Opcji równa trzy tygodnie

14 Zastosowanie Opcji Long Call Premia Wartość zapłaconej premii (130 pipsów), która jest jednocześnie maksymalną stratą inwestora

15 Zastosowanie Opcji Long Call Poziom break even point = Inwestor w tym punkcie odrabia wartość premii Premia

16 Zastosowanie Opcji Long Call Zysk Premia

17 Zastosowanie Opcji Long Call

18 Zastosowanie Opcji Long Call

19 Zastosowanie Opcji Long Call Moment rozliczenia Opcji

20 Profil wypłaty dla Long Call

21 Podsumowanie Long Call Strategia inwestycyjna: Inwestor przewiduje wzrost instrumentu bazowego, wzrost ma być na tyle znaczny aby odrobić wartość zapłaconej premii. Zysk: możliwość nieograniczonego zysku Strata: ograniczona do wartości zapłaconej premii

22 Short Call sprzedaż opcji kupna Założenia: Przewidywany spadek lub niewielki wzrost instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej Zysk: otrzymana premia opcyjna (niezależnie od zasięgu spadków) Strata: możliwa nieograniczona (w przypadku wzrostu kursu)

23 Schemat Short Call (sprzedaż opcji kupna) Zysk/Strata Kurs wykonania Break Even Point (próg opłacalności) Kurs w dniu wygaśnięcia Otrzymana premia Maksymalny zysk Kurs Strata 23

24 Zastosowanie Opcji Short Call

25 Zastosowanie Opcji Short Call Moment zawarcie Opcji Strike= cenie bieżącej Data zapadalności Trzy Tygodnie

26 Zastosowanie Opcji Short Call Wartość Premii, która jest jednocześnie maksymalną wartością zysku

27 Zastosowanie Opcji Short Call

28 Zastosowanie Opcji Short Call

29 Zastosowanie Opcji Short Call

30 Zastosowanie Opcji Short Call Wartość Zysku Premia (Strike cena rozliczenia) Rozliczenie transakcji (Wygaśnięcie Opcji po cenie) 1430,58

31 Profil wypłat dla Opcji Short Call

32 Podsumowanie Short Call Strategia: Przewidywany spadek instrumentu bazowego lub niewielki jego wzrost, z zastrzeżeniem, że wzrost instrumentu nie pokryje uzyskanej premii Zysk: ograniczony do wartości premii Strata: możliwość poniesienia nieograniczonej starty

33 Long Put kupno opcji sprzedaży Założenia: Przewidywany spadek cen instrumentu bazowego, a spadek będzie na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji Zysk: ograniczony jedynie spadkiem do zera wartości instrumentu bazowego (w przypadku spadku kursu) Strata: zapłacona premia opcyjna (niezależnie od wzrostu)

34 Long Put kupno opcji sprzedaży Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Zysk Zapłacona premia (maksymalna strata) Kurs Kurs w dniu wygaśnięcia Kurs wykonania 34

35 Zastosowanie opcji Long Put

36 Zastosowanie opcji Long Put Moment zawarcia transakcji = Strike (7281 pkt) Data zapadalności Dwa tygodnie

37 Zastosowanie opcji Long Put Wartość premii = 98 pkt Poziom maksymalnej starty

38 Zastosowanie opcji Long Put Premia Poziom Break Even Point (7182) Inwestor odrabia wartość zapłaconej premii opcyjnej

39 Zastosowanie opcji Long Put Premia Zysk

40 Zastosowanie opcji Long Put Premia

41 Zastosowanie opcji Long Put Premia Możliwość nieograniczonego zysku

42 Zastosowanie opcji Long Put Premia Rozliczenie Opcji w dniu wygaśnięcia po cenie 6632 ptk

43 Profil wypłaty dla Long Put

44 Podsumowanie Long Put Strategia: Przewidywany spadek instrumentu bazowego, spadek ma być na tyle znaczny aby odrobić koszty zapłaconej premii Zysk: możliwość nieograniczonego zysku Strata: wartość zapłaconej premii

45 Short Put sprzedaż opcji sprzedaży Założenia: Przewidywany wzrost lub niewielki spadek instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej Zysk: otrzymana premia opcyjna (niezależnie od wzrostu) Strata: możliwa nieograniczona (w przypadku spadku kursu)

46 Short Put wystawienie opcji sprzedaży Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Otrzymana premia (maksymalny zysk) Kurs Kurs wykonania Kurs w dniu wygaśnięcia 46

47 Zastosowanie Opcji Short Put

48 Zastosowanie Opcji Short Put Moment zawarcia transakcji Opcyjnej Strike = obecnej cenie Zapadalność kontraktu Opcyjnego Jeden Miesiąc

49 Zastosowanie Opcji Short Put PREMIA Wartość Premii, która jest jednocześnie maksymalnym zyskiem inwestora

50 Zastosowanie Opcji Short Put PREMIA Wartość BEP

51 Zastosowanie Opcji Short Put Strata Inwestora

52 Zastosowanie Opcji Short Put Cena > strike = Zysk

53 Zastosowanie Opcji Short Put Rozliczenie kontraktu Opcyjnego po cenie Inwestor otrzymuje wartość premii

54 Profil wypłat dla Opcji Short Put

55 Podsumowanie Short Put Strategia: Inwestor przewiduje wzrost lub nieznaczny spadek instrumentu bazowego, nie większy niż wartość otrzymanej premii Zysk: ograniczony do wartości otrzymanej premii Strata: inwestor może ponieść nieograniczoną stratę

56 Cena wykonania, cena obecna instrumentu, premia In-the-money w pieniądzu (oznacza to, że w danym momencie kurs instrumentu bazowego przekroczył kurs wykonania na naszą korzyść, mamy dodatnią wartość wewnętrzną) At-the-money na pieniądzu (w danym momencie kurs instrumentu bazowego jest na tym samym poziomie co kurs wykonania) Out-of-the-money poza pieniądzem (oznacza to, że w danym momencie kurs instrumentu bazowego odbiegł od ceny wykonania na naszą niekorzyść)

57 Pełen widok systemu xoption

58 Greckie współczynniki Delta mierzy wrażliwość ceny na zmianę ceny instrumentu bazowego Gamma mierzy wrażliwość delty na zmianę ceny instrumentu bazowego Vega mierzy wrażliwość ceny na zmianę zmienności implikowanej instrumentu bazowego Theta mierzy wrażliwość ceny na upływ czasu Rho, Phi mierzą wrażliwość ceny na zmianę stóp procentowych

59 Znaczenie współczynnika Delta

60 Delta najważniejsza z greckich liter Zmiana ceny instrumentu bazowego ma najbardziej podstawowe znaczenie dla wyceny opcji. Delta dla pojedynczej opcji może być rozumiana jako przybliżona wartość prawdopodobieństwa realizacji opcji. Wartość delty bezcenna przy zabezpieczaniu transakcji (tzw. Delta hedging). Delta służy wtedy do ustalenia, czy strategia zabezpiecza inwestora przed zmianą ceny instrumentu bazowego.

61 Wartość delty Wartość delty waha się pomiędzy poziomami <-100%, 100%> (w innych ujęciach <-1,1>) Przy pozycjach nastawionych na spadki (long put, short call) wartość waha się pomiędzy poziomem -100% a 0%. Przy pozycjach nastawionych na wzrosty (long call, short put) wartość waha się pomiędzy poziomem 0% a 100%. Delta strategii złożonych z więcej niż jednej opcji może wahać się w całym zakresie pomiędzy -100% a 100%.

62 Dlaczego wartość bezwzględna delty nigdy nie przekroczy 100%? Na zmianie ceny instrumentu bazowego można zarobić najwyżej tyle, ile wynosi różnica pomiędzy nową a starą ceną. Zawsze istnieje szansa, że zmiana ceny nie będzie trwała, tzn. mimo ruchu w korzystnym kierunku cena wróci do starego poziomu. Często zdarza się, że w strategiach opcyjnych delty pojedynczych opcji mają przeciwne znaki.

63 Przypomnienie Long Call Strategia Long Call to zakup opcji kupna. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na wzroście ceny instrumentu bazowego. Strata jest ograniczona do wartości premii. W celu dojścia do poziomu breakeven cena musi przesunąć się powyżej poziomu strike o wartość premii liczoną w pipsach.

64 Jak zmienia się delta w Long Call ATM? Gdy opcja daleko ITM, Delta rośnie do poziomu 100% Na poziomie Strike Delta około 50% Gdy opcja daleko OTM, Delta spada do poziomu 0%

65 Jak zmienia się Delta w Long Call? Wartość Delty dla strategii Long Call waha się pomiędzy 0% a 100%. Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike lub czas do wygaśnięcia jest niezwykle krótki. Dla poziomu strike wartość około 50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt niska) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

66 Przypomnienie Long Put Strategia Long Put to zakup opcji sprzedaży. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na spadku ceny instrumentu bazowego. Strata jest ograniczona do wartości premii. W celu dojścia do poziomu breakeven cena musi przesunąć się poniżej poziomu strike o wartość premii liczoną w pipsach.

67 Jak zmienia się delta w Long Put? Gdy opcja daleko ITM, Delta spada do -100% Na poziomie break Gdy opcja daleko OTM, Delta zbliża się do 0%. Dla poziomu Strike Delta wynosi około -50%.

68 Jak zmienia się Delta w Long Put? Wartość Delty dla strategii Long Put waha się pomiędzy -100% a 0%. Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike. Dla poziomu strike wartość około -50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy prawie wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt wysoka) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

69 Przypomnienie Short Call Strategia Short Call to sprzedaż opcji kupna. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na spadku ceny instrumentu bazowego. Strata jest nieograniczona. Strategia przynosi zysk w momencie zawarcia transakcji (premia). Aby nie przekroczyć poziomu breakeven, cena nie może pójść w górę o więcej niż wartość premii w pipsach.

70 Jak zmienia się delta w Short Call? Na poziomie Strike delta wynosi około -50%. Gdy opcja daleko ITM, Delta zbliża się do 0%. Gdy opcja daleko OTM, wartość Delta zbliża się do -100%.

71 Jak zmienia się Delta w Short Call? Wartość Delty dla strategii Short Call waha się pomiędzy -100% a 0%. Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike. Dla poziomu strike wartość około -50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy prawie wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt wysoka) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

72 Przypomnienie Short Put Strategia Short Put to sprzedaż opcji sprzedaży. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na wzroście ceny instrumentu bazowego. Strata jest nieograniczona. Sprzedaż opcji przynosi początkowo zysk w postaci premii. Zysk ten osiąga poziom zerowy, gdy cena spadnie o wartość premii w pipsach.

73 Jak zmienia się delta w Short Put? Na poziomie Strike Delta wynosi około 50%. Gdy opcja daleko ITM, Delta spada do poziomu 0%. Gdy opcja daleko OTM, Delta rośnie do poziomu 100%.

74 Jak zmienia się Delta w Short Put? Wartość Delty dla strategii Short Put waha się pomiędzy 0% a 100% (najwyższa gdy tracimy!!!). Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike. Dla poziomu strike wartość około -50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy prawie wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt wysoka) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

75 Współczynnik Gamma

76 Współczynnik gamma Gamma mierzy wrażliwość delty na zmianę ceny instrumentu bazowego Oznacza to, że gamma opisuje dynamikę zmian wartości opcji w zależności od zmian ceny instrumentu bazowego.

77 Dlaczego gamma jest ważna? Delta w prosty sposób ukazuje zmiany wartości strategii opcyjnych, o ile kupujemy pojedyncze opcje. Dla strategii złożonych z kilku opcji może być myląca. Istnieją strategie opcyjne, dla których delta jest równa 0, mimo że istnieją duże szanse na realizację opcji z zyskiem.

78 Strategie Long/Short Straddle Są to przykładowe strategie, gdzie Delta jest bliska zeru dla poziomów ceny zbliżonych do Strike. Nie oznacza to, że szanse na realizacji opcji z zyskiem są bliskie zeru, a jedynie że przy zmianie ceny z tego poziomu opcja call zyska na wartości mniej więcej tyle samo ile straci opcja put (lub odwrotnie).

79 Strategie Long/Short Straddle

80 Delta w strategiach opcyjnych Podobne zniekształcenia będą widoczne w przypadku większości strategii opcyjnych. W takiej sytuacji gamma umożliwia lepsze śledzenie perspektyw realizacji zysku (poprzez prognozę zmian delty wskazuje na efekty dalszych zmian ceny).

81 Gamma a hedging Jednym z zastosowań opcji jest tzw. hedging, czyli zabezpieczanie naszego portfela inwestycyjnego złożonego z innych instrumentów. Nasza pozycja jest zabezpieczona, kiedy poziom delty jest bliski zeru (zmiana ceny instrumentu bazowego nie wpłynie na jego wartość). Dlatego mówi się o delta hedgingu.

82 Gamma a hedging Należy pamiętać jednak, że po wystąpieniu zmiany ceny delta może przestać być równa zeru (jak np. w strategii straddle przy ruchu w którąkolwiek stronę). Dopiero gamma bliska zeru oznacza, że nie będzie istniała potrzeba dobezpieczania naszego portfela w dynamiczny sposób w miarę zmian ceny (będzie wciąż względnie bezpieczny mimo że cena się zmieniła).

83 Analiza Zyskowności Premia (PLN): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w PLN Premia (pipsy): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w pipsach Max Profit: maksymalny zysk jaki może być osiągnięty na pojedynczej opcji lub strategii Max Strata: maksymalna strata jaka może być poniesiona na pojedynczej opcji lub strategii Breakeven price: kurs, przy którym wynik na opcji/strategii jest równy zero, a po przekroczeniu którego opcja/strategia zaczyna zarabiać/tracić Współczynniki Wrażliwości Opcji (Greki) Delta: współczynnik grecki, który wskazuje o ile zmieni się wycena opcji (premia opcyjna), jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt (marginalny przyrost ceny opcji względem marginalnego przyrostu kursu spot) Gamma: wskazuje o ile zmieni się wartość Delty jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt. Vega: wskazuje o ile zmieni się wartość premii (cena) opcyjnej jeżeli zmienność (volatility) instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt procentowy (1%) Theta: wskazuje o ile zmieni się cena opcji (premia) jeżeli upłynie 1 jednostka czasu (standardowo jak i na platformie Option Trader jednostką czasu jest 1 dzień). Theta dla opcji kupionych (long) jest ujemna gdyż upływ czasu powoduje spadek wartości premii. Dla opcji sprzedanych Theta jest dodatnia gdyż upływ czasu powoduje spadek wartości premii. Rho: wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna (wycena opcji) jeżeli oprocentowanie waluty kwotowanej (druga waluta w parze walutowej) zmieni się o 1 punkt procentowy (dodatnia dla opcji zyskujących na wzrostach) Phi:wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna (wycena opcji) jeżeli oprocentowanie waluty bazowej zmieni się o 1 punkt procentowy (dodatnia dla opcji zyskujących na spadkach)

84 Opcje binarne Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych spośród instrumentów opcyjnych dostępnym w ofercie X-Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek zmian, poziom ceny możliwy do osiągnięcia i termin w jakim ma to nastąpić. Dzięki opcjom binarnym uzyskujemy szansę na atrakcyjne zyski w momencie spełnienia założeń naszego scenariusza oraz pełną kontrolę przy niekorzystnym ruchu na rynku.

85 Opcje binarne European Digital: - Above - Below European Digital Range: - Inside - Outside

86 Inwestuję na wzrosty na EURUSD 1. Wybieram opcję European Digital ABOVE (powyżej). 2. Podaję cenę (Trigger), która staje się dla mnie wartością graniczną jeśli cena na rynku przekroczy jej wartość osiągam zysk. 3. Podaję termin wygaśnięcia dokładną datę w przyszłości (min 1 dzień max 6 miesięcy), to dzień wygaśnięcia będzie dla nas dniem sprawdzenia czy jestem powyżej ceny granicznej czy poniżej osiągnięcie ceny granicznej w między czasie nie gwarantuje nam finalnego zysku. 4. Podaję kwotę wypłaty sam decyduję jaka wartość stanie się moim zarobkiem w dniu wygaśnięcia. 86

87 Funkcja wypłaty opcji European Digital Above zysk strata

88 Funkcja wypłaty opcji European Digital Below Zysk Strata

89 Funkcja wypłaty opcji European Digital Range Inside

90 Inside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu) Inside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu)

91 Przewidywania: Inside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu) Wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Budowa strategii: European Digital Range Wybór dwóch Triggerów (progów) cenowych Wybór opcji Inside Maksymalny zysk: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Maksymalna strata: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Zalety: Zysk i strata z góry wiadome Wady: Wymagany skok zmienności

92 Funkcja wypłaty opcji European Digital Range

93 Outside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu)

94 Outside European Digital Range - (silny wzrost lub spadek kursu) Przewidywania: Wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Budowa strategii: European Digital Range Wybór dwóch Triggerów (progów) cenowych Wybór opcji outside Maksymalny zysk: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Maksymalna strata: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Zalety: Zysk i strata z góry wiadome Wady: Wymagany skok zmienności

95 STRATEGIE OPCYJNE dające zarobić na wzrastającej lub spadającej zmienności

96 Strategie na wzrost zmienności Long Strangle Long Straddle Outside European Digital Range

97 Long Straddle (silny wzrost lub spadek kursu)

98 Long Straddle (silny wzrost lub spadek kursu) Przewidywania: Wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Budowa strategii: Long Call oraz Long Put Cena wykonania Long Call = Cena wykonania Long Put Maksymalny zysk: nieograniczony dla wzrostów, dla spadków ograniczony wartością zerową instrumentu bazowego Maksymalna strata: Suma zapłaconych premii opcyjnych Zalety: Nieograniczony zysk, Inwestor zarobi przy mniejszych ruchach cen, tym samym węższy zakres niekorzystnych kursów (Delta strategii około 0) Wady: Wyższa cena strategii (w porównaniu do np. Long Strangle), niekorzystne działanie czasu

99 Long Straddle (silny wzrost lub spadek kursu) Standardowo opcje składowe mają deltę 50 więc ich suma wynosi 0. Taką strategię nazywamy Zero Delta Straddle. Znak vegi zależy od tego czy kupiliśmy czy sprzedaliśmy opcje: Long Straddle = +Call 50 + Put 50 = vega dodatnia Short Straddle = -Call 50 Put 50 = vega ujemna

100 Long Strangle (silny wzrost lub spadek kursu)

101 Long Strangle (silny wzrost lub spadek kursu) Przewidywania: Silniejszy wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Skład strategii: Long Call oraz Long Put Cena wykonania Long Call > Cena wykonania Long Put Maksymalny zysk: nieograniczony dla wzrostów, dla spadków ograniczony wartością zerową instrumentu bazowego Maksymalna strata: Suma zapłaconych premii opcyjnych Zalety: Nieograniczony zysk, niższa cena strategii (w porównaniu do Long Straddle), z góry określona maksymalna strata Wady: Inwestor zarobi dopiero przy większych zmianach cen, narażony jest na szerszy zakres niekorzystnych kursów

102 Long Strangle (silny wzrost lub spadek kursu) Standardowo opcje składowe mają deltę 25 lub 10 Long Strangle (25) = +Call 25 + Put 25 Short Strangle (25) = -Call 25 Put 25 Long Strangle (10) = +Call 10 + Put 10 Short Strangle (10) = -Call 10 Put 10

103 Strategie na spadek zmienności Short Strangle Short Straddle Inside European Digital Range

104 Short Straddle (maksymalna stabilizacja kursów)

105 Short Straddle (maksymalna stabilizacja kursów) Przewidywania: Silniejszy spadek zmienności (wąskie zakresy wahań cen) lub jej brak Budowa strategii: Short Call oraz Short Put SP Short Call = SP Short Put Potencjalny zysk: maksymalny w wysokości otrzymanych premii opcyjnych Maksymalna strata: nieograniczona (ograniczona przez dostępny kapitał) Zalety: Wyższe premie niż w Short Strangle, upływ czasu działa korzystnie (zwiększa szanse na zatrzymanie otrzymanej premii lub na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia), Wady: Inwestor zatrzyma premie lub jej część jedynie przy wąskim zakresie zmian, znaczniejszy wzrost zmienności działa na niekorzyść w wycenie opcji (zmniejsza szanse na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia) oraz zmniejsza szanse na wygaśnięcie strategii z zyskiem

106 Short Strangle (stabilizacja kursów w szerszym zakresie)

107 Short Strangle (stabilizacja kursów w szerszym zakresie) Przewidywania: Umiarkowany spadek zmienności Budowa strategii: Short Call oraz Short Put SP Short Call > SP Short Put Potencjalny zysk: maksymalny w wysokości otrzymanych premii opcyjnych Maksymalna strata: nieograniczona (ograniczona przez dostępny kapitał) Zalety: Upływ czasu działa korzystnie (zwiększa szanse na zatrzymanie otrzymanej premii lub na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia), Inwestor zatrzyma premie lub jej część przy szerszym zakresie zmian Wady: Niższa premia, znaczniejszy wzrost zmienności działa na niekorzyść w wycenie opcji (zmniejsza szanse na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia) oraz zmniejsza szanse na wygaśnięcie strategii z zyskiem

108 Dziękuję za uwagę Bartosz Białkowski X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. 108

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Opcje walutowe Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Praktyczne zastosowanie opcji Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Uniwersytet Warszawski, 8 grudnia 2006 r. www.xtb.pl 1 Przykład

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader

Forex, indeksy, surowce nie bój się zarabiać więcej www.xtb.pl. Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader Instrukcja systemu transakcyjnego Option Trader 1 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs. Informują

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Strategie opcyjne Ćwiczenia ZPI 1 Strategie opcyjne cel stosowania Strategie (struktury opcyjne) mechanizm osiągnięcia zysku ze złożenia ze sobą prostych opcji. Zbudowanie odpowiedniej struktury pozwoli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego 1. Wprowadzenie 2. Greki - Delta - Gamma - Theta - Vega - Rho 3. Stopa Dywidendy 4. Podsumowanie Agenda 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Piotr Bańbuła atedra Ekonomii Ilościowej, AE Listopad 2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Opcje - typy Opcja jest asymetrycznym instrumentem. Opcja (standardowa, prosta,

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Short Long Strategie (struktury opcyjne) mechanizm osiągnięcia zysku ze złożenia ze sobą prostych opcji. Zbudowanie odpowiedniej struktury pozwoli uszyć na miarę strategię dla inwestora,

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

OPCJE WANILIOWE STRATEGIE

OPCJE WANILIOWE STRATEGIE OPCJE WNILIOWE STRTEGIE ZWROT NIEOGRNICZONY POTENCJŁ KOSZT INWESTYCJ WSTĘPN Wymiana EUR/USD KONTROLUJ SWOJE RYZYKO DZIĘKI OPCJOM lue Capital Markets Limited 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. Paweł Kalinowski (PAK@SAXOBANK.COM)

Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. Paweł Kalinowski (PAK@SAXOBANK.COM) Forex dla zapracowanych czyli jak inwestować gdy nie mamy czasu. 21 Listopad, 2009 Jakie mamy możliwości? 2 3 4 5 Poziomy Fibonaciego Formacje odwrócenia trendu Podążanie za trendem Poziomy psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Strategie Opcyjne. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Strategie Opcyjne. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Strategie Opcyjne Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 21 maj 2014 Budowanie Strategii Strategia Kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach, stosowana w zależności od przewidywanych

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące: 1. Dla której z poniższych opcji na WIG20 właściwe jest oznaczenie OW20U1310: a) Opcja sprzedaży, wygasająca we wrześniu 2010 roku z kursem wykonania 1300 pkt., b) Opcja kupna, wygasająca we wrześniu 2011

Bardziej szczegółowo

OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania

OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania ZWROT NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ KOSZT INWESTYCJA WSTĘPNA Wymiana EUR/USD KONTROLUJ SWOJE RYZYKO DZIĘKI OPCJOM Blue Capital Markets Limited 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego.

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. XTB. Opcje, wrzesień 2006 Teoria 1. Skąd te opcje? Opcja to jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrumenty pochodne to znaczy

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008 Opcje giełdowe na indeks rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 28 Prowadzący: Marcin Górniewicz Departament Rynków Finansowych BRE Bank Część I ANIMACJA RYNKU OPCJI NA INDEKS Rynek opcji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Inżynieria Finansowa: 5. Opcje Piotr Bańbuła atedra Ekonomii Ilościowej, AE wiecień 2017 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Amounts outstanding of assets and derivatives Derivatives Derivatives Note:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY OPCJI O UWARUNKOWANEJ PREMII

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY OPCJI O UWARUNKOWANEJ PREMII STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY OPCJI O UWARUNKOWANEJ PREMII Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja uśmiechu zmienności. Dr Piotr Zasępa

Konstrukcja uśmiechu zmienności. Dr Piotr Zasępa Konstrukcja uśmiechu zmienności Dr Piotr Zasępa Rynek opcji FX Rynek Międzybankowy Market Makerów Klientowski (bank/klient) (bank makler/bank user) Rynek opcji waniliowych Opcje egzotyczne I generacji

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym

Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym Prof. UJ dr hab. Andrzej Szopa Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym Ryzyko finansowe rozumiane jest na ogół jako zjawisko rozmijania

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 6 trategie opcyjne trategie bez pokrycia trategie z pokryciem trategie rozpiętościowe trategie kombinowane trategie bez pokrycia (uncovered) Zakup

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe dr Piotr Mielus Departament Instytucji Finansowych i Produktów Bankowości Inwestycyjnej Warszawa, 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Część XI analiza pozycji. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część XI analiza pozycji. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część XI analiza pozycji Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Agenda 1. Wstęp 2. Rysowanie wykresów 3. Podstawowe przykłady 4. Kompleksowe pozycje 5. Podsumowanie 6. Materiał dodatkowy pozycja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Współczynniki greckie Odpowiadają na pytanie o ile zmieni się wartość opcji w wyniku: Współczynnik Delta (Δ) - zmiany wartości instrumentu bazowego Współczynnik Theta (Θ) - upływu czasu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Część I wstęp do opcji giełdowych. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Część I wstęp do opcji giełdowych. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Część I wstęp do opcji giełdowych Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Ogłoszenie Informujemy, że z powodów Święta Bożego Ciała wykład pt. Arbitraż, który miął się odbyć w czwartek 4 czerwca został przełożony

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie II Swap, opcje 1 Zadanie 1. Firma ABC posiada kredyt inwestycyjny w Banku A o zmiennym oprocentowaniu opierającym się na WIBOR 3M na kwotę 50 mln PLN. Firma zawarła z Bankiem B jednoroczny

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY Regularnie zbieraj premię na opcjach na WIG20 Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 28 maja 2014 BULL SPREAD DŁUGI CALL SPREAD Właściwości: Bull Call Spread

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na opcjach Piotr Cichocki

Strategie inwestycyjne na opcjach Piotr Cichocki Strategie inwestycyjne na opcjach Piotr Cichocki piocic94@gmail.com Spis treści: Wstęp 1. Motywy zawierania strategii opcyjnych 2. Podstawowe strategie opcyjne 3. Zaawansowane strategie opcyjne Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe proste. 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen

Opcje walutowe proste. 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen Opcje walutowe proste 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen Historia opcji Opcje byly znane od setek lat Ich natura spekulacyjna

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 2

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 2 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 2 Diagram powyżej przedstawia jakie możliwe pozycje można zając na opcjach typu call (opcja kupna) i put (opcja sprzedaży). Zostały przedstawione cztery możliwe do zajęcia

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki. Współczynnik delta opcji pojedynczych

Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki. Współczynnik delta opcji pojedynczych Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja opernika w oruniu atedra Ekonometrii i Statystyki Współczynnik delta opcji pojedynczych Opcje pojedyncze są opcjami, których funkcja wypłaty zależy w sposób skokowy

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo