WÓJT GMINY SOMONINO SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZAlłZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY SOMONINO SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZAlłZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r."

Transkrypt

1 WÓJT GMINY SOMONINO SOMONINO ul. Ccynowy 21 ZAlłZĄDZENIE NR 67/2014 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia r. Na podstawie 4 Uchwały Nr XXXVII/284/l0 Rada Gminy Somonino z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej się co następuje: Gminy Somonino zarządza Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. %~L ~ Marian Kryszewski

2 Zalącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 67/2014 WYKONAWCA TERMIN WYKON. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół b) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Dyrektorzy Szkół podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) i Zespołów Szkół c) Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu) Dyrektor Gminnego Przedszkola d) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Dyrektor Gminnego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Przedszkola e) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy Dyrektorzy Przedszkoli f) Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych) Dyrektorzy Zespołów Szkół g) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych h) Wpływy z usług (dowóz uczniów niepełnosprawnych) i) Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego Dyrektorzy Kierownik GOPS Kierownik GOPS j) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania GOPS podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) Zespołów Szkół I) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Kierownik CIS podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) l l m) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania Kierownik WTZ podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) n) Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział II. Przewidywany projekt planu wydatków 1. Kalkulacja wydatków osobowych z wyszczególnieniem m. in. funduszu plac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do płac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeń socjalnych według załącznika nr 2 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do

3 1) Szkoły Podstawowe a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie e) Fundusz Pracy f) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) h) Zapomogi zdrowotne U. Marszałkowska U. Marszałkowska U. Marszałkowska U. Marszałkowska M.Miotk \O I ) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie f) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Zapomogi zdrowotne M. Marszłkowska M. Marszałkowska M. Marszałkowska M. Marszałkowska M. Marszłkowska ) Przedszkola a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy e) Fundusz Pracy f) Fundusz Świadczeń Socjalnych g) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) h) Zapomogi zdrowotne l l l I I I

4 4) Zespoły Szkół a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszałkowska M.Miotk b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie U. Marszałkowska U. Marszałkowska M.Miotk U. Marszałkowska U. Marszałkowska B.Szwaba M.Miotk h) Fundusz Świadczeń Socjalnych i) Dokształcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów) j) Zapomogi zdrowotne B.Szwaba B.Szwaba B.Szwaba ) Stołówki szkolne w Zespołach Szkół a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy U. Marszałkowska B.Szwaba U. Marszałkowska B.Szwaba U. Marszałkowska B.Szwaba M.Miotk U. Marszałkowska U. Marszałkowska 2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2015 Z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do r. Szkoły Podstawowe sporządzają projekt planu wydatków wg załącznika nr 3, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 4, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie wg załącznika nr 5, GOPS wg. załącznika nr 5a, C/S wg. załącznika. nr 5b, 5d, WTZ wg załącznika nr 5c i Zespół Szkół w Goręczynie załącznik nr 5e.

5 1. Szkoły podstawowe a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół b) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół 80 \-80 l O 1-40 l O c) Wynagrodzenie roczne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół d) ZUS Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół e) Fundusz Pracy Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół f) Wynagrodzenia bezosobowe Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół l O g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, ton ery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół h) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół i) Energia elektryczna i dostawa wody Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół j) Zakup usług remontowych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół k) Zakup usług zdrowotnych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół I) Zakup usług pozostałych Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół o) Podróże służbowe krajowe Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół p) Składki na ubezpieczenia Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół r) Odpis na ZFŚS Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół t) Szkolenia pracowników obsługi Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół u) Wydatki inwestycyjne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół w) Wydatki na zakupy inwestycyjne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół x)dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół y) Szkolenie nauczycieli Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół z) Zapomogi zdrowotne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół IO l O O IO \ \-80 \ O \ \-80 l O \ O Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół b) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół c) Wynagrodzenie roczne Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół d) ZUS Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół e) Fundusz Pracy Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół 80 \ l a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola 80 \-80 I l l O

6 d) ZUS Dyrektor przedszkola l O e) Fundusz Pracy Dyrektor przedszkola l f) Wynagrodzenia bezosobowe Dyrektor przedszkola l g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, ton ery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) Dyrektor przedszkola h) Zakup środków żywności i) Zakup pomocy naukowych k) Zakup usług remontowych l) Zakup usług zdrowotnych ł) Zakup usług pozostałych m) Zakup usług dostępu do sieci internetowej n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej p) Składki na ubezpieczenia r) Szkolenia pracowników s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) t) Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów) u) Szkolenie nauczycieli v) Zapomogi zdrowotne Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola Dyrektor przedszkola l l l l O I l Q Gimnazja a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe I O II II g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie) h) Zakup pomocy naukowych i) Energia elektryczna i dostawa wody j) Zakup usług remontowych h) Zakup usług zdrowotnych l) Zakup usług pozostałych ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej II II II

7 o) Delegacje krajowe p) Składki na ubezpieczenia r) Odpis na ZFŚS s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) t) Szkolenia pracowników u) Wydatki inwestycyjne w) Wydatki na zakupy inwestycyjne x)dokształcanie nauczycieli y) Szkolenie nauczycieli z) Zapomogi zdrowotne Stołówki szkolne a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. b) Wynagrodzenia osobowe pracowników c) Wynagrodzenie roczne d) ZUS e) Fundusz Pracy f) Wynagrodzenia bezosobowe g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.) h) Zakup środków żywności i) Energia elektryczna i dostawa wody j) Zakup usług remontowych k) Zakup usług zdrowotnych l) Zakup usług pozostałych Dyrektor ZS S-no i ZS G-no ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej m) Delegacje krajowe n) Składki na ubezpieczenia o) Odpis na ZFŚS p) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) l O Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA l. Domy pomocy spolecznej Kierownik GOPS - Zakup usług przez jst od innych jst 2. Ośrodki wsparcia Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy

8 - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup żywności - energia i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) - szkolenie pracowników 3. Rodziny zastępcze Kierownik GOPS - zakup usług pozostałych 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kierownik GOPS - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup żywności - energia i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 5. Wspieranie rodziny Kierownik GOPS - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe 6. Świadczenia rodzinne Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne

9 - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Kierownik GOPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8. Zasiłki i pomoc w naturze Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 9. Zasiłki stałe Kierownik GOPS - świadczenia społeczne 10 Ośrodki pomocy społecznej Kierownik GOPS - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenie pracowników 11. Usługi opiekuńcze Kierownik GOPS - składki ZUS - składki funduszu pracy - wynagrodzenia bezosobowe 12. Pozostała działałność ( dożywianie) Kierownik GOPS - zakup żywności - zakup usług pozostałych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki ZUS - składki funduszu pracy

10 - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - energia elektryczna i dostawa wody - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci internetowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - delegacje - składki na ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) - szkolenie pracowników wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie roczne - składki funduszu pracy - zakup materiałów - zakup usług pozostałych - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Obiekty sportowe - hala i boisko sportowe w Goręczynie Dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów - zakup pomocy naukowych - energia i dostawy wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty (ubezpieczenie) M. Radomska - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska)

11 III. Wykaz zadań inwestycyjnych. O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe ( 60S0 i 6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 6 IV. Wykaz umów, których reałizacja w roku budżetowym i w łatach następnych jest niezbędna dła zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na łata następne zgodnie z załącznikiem nr 7 V. Projekt płanu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do r 1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8 Dyrektor GOK 2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9 Dyrektor GOK Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynikać z wykonanych kalkulacji, które należy dolączyć jako załączniki do projektu planu finansowego. Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczątkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczątkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia. Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

12 Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Dochody z najmu 0750 J. Wpływy z usług Razem Rozdzia Wpływy z usług 0830 Dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do 2310 przedszkoli na terenie naszej gminy Razem Rozdzia Wpływy z usług 0830 Razem Rozdzia Dochody z najmu 0750 Razem Rozdzia18011 O Ogółem Dział 801 ( ) Wpływy z usług 0830 Razem Rozdzia Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego Razem Rozdzia Wpływy z usług Dotacje z innych gmin na uczestników biorących 2310 udział w warsztatach prowadzonych przez CIS Razem Rozdział Ogółem Dział 852 (5+6+7) Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r.

13 Wpływy z usług Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ 2320 Razem Rozdział Ogółem Dział 853 (8)

14 KALKULACJA DOCHODÓW - BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH Lp. Źródła dochodów. wg. Wykonanie do Przewidywane Projekt planu Kalkulacja planu na rok... dział. rozdz.,.~ dnia wykonanie XII!.... na rok...

15 KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH Lp. Źródła dochodów. wg. Wykonanie do Przewidywane Projekt planu Kalkulacja planu na rok... dział. rozdz.,.~ dnia wykonanie XII!.... na rok...

16 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) I. Rozdział Szkoły Podstawowe Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. 1. wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170.J. " zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych 4280

17 8. zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Razem rozdział B0101 Rozdział Oddziały przedszkolne w II szkołach podstawowych 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 Wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy 4120 Razem rozdział B0103 III. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 IV. Razem rozdział B0146 Rozdział Pozostała działalność

18 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 (zapomogi zdrowotne) Razem rozdział OGÓŁEM (I+II+III+IV) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe

19 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. I. Rozdział Przedszkola I. wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności I 4220 I I 5. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych I I zakup energii i dostawa wody 4260 I 7. zakup usług remontowych I zakup usług zdrowotnych I zakup usług pozostałych I opłaty za internet 4350 l!. zakup usług telefonii komórkowej 4360

20 12. zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Razem rozdział II. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział III. Rozdział Pozostała działalność 1. wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń 3020 (zapomogi zdrowotne) Razem rozdział OGÓŁEM ( ) W tym: I a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe

21 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf I. Rozdział Szkoły Podstawowe 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170,..,.J. zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe 4410 Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r.

22 13. różne opłaty i składki odpisy na ZFSS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne wydatki na zakup inwestycyjne 6060 II. Razem rozdział Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy 4120 Razem rozdział III. Rozdział Gimnazja 1. I wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170

23 I 3. zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych 42S0 S. zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii komórkowej zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne 6050 ls. wydatki na zakup inwestycyjne 6060 Razem rozdział IV. Rozdział Stołówki szkolne 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe 4010 '" -'o - dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności 4220

24 5. zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty 4520 Razem rozdział V. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie 1. nauczycieli zakup usług pozostałych szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział VI. Rozdział Pozostała działalność 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 ( zapomogi zdrowotne) Razem rozdział OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI) W tym: a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr b) wydatki majątkowe

25 KALKULACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Lp. Rodzaj wydatk. wg. Wykonanie do Przewidywane Projekt planu Kalkulacja planu na rok... dziale rozdz.,.~ dnia wykonanie XII!.... na rok....

26 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCJNYCH Dział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Rok rozpoczęcia rok zakończenia Wartość całego zadania w cenach bieżących Zakres rzeczowy inwestycji w... r. Wartość zakresu rzeczowego Źródła finansowania la II A lila

27 Lp. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ClafbOSCI ł '.d Zla. lanta NAKŁADY W ZŁOTYCH Limit Rozdział Jednostka Źródła finansowania Okres KOSZTY zobowiązania Nazwa klasyfik. realizująca realizacji Wartość zadania Poniesiobudżet. inwestycję wartość źródło zadania ne Razem Razem Razem I I I I I I

28 Projekt - PLANU PRZYCIIODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2014r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATKU ROKU 1.1 środki pieniężne 1.2 należności 1.3 zobowiązania 1.4 inne (rozliczenia międzyokresowe ) 2. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.1. Dotacja z budżetu 2.2 Wpływy ze sprzedaży usług 2.3 Pieniężne darowizny i inne dofinansowania 2.4 Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.1. Wynagrodzenia osobowe 3.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3.4. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. Usługi transportowe 3.7. Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac Ubezpieczenia społeczne 3.11 Usługi bankowe 3.12 Podróże służbowe 3.13 Pozostałe koszty proste 3.14 Koszty operacji finansowych 4. WYNIK FINANSOWY 5. ŚRODKI OBROTOWE BZ Przewidywane wykonanie r. Projekt planu na 2015r.

29 Projekt - PLANU PRZYClIOnÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2013r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE l. STAN ŚRODKOW OBROTOWYClI NA POCZATKU ROKU 1.1 środki pieniężne 1.2 należności 1.3 zobowiązania la inne (rozliczenia międzyokresowe ) 2. }>RZYCHODY OGÓŁEM 1.1. Dotacja z budżetu 1.2. Wpływy ze sprzedaży usług 1.3. Pieniężne darowizny i inne dofinansowania la. Odsetki bankowe 3. KOSZTY OGÓŁEM 3.1. Wynagrodzenia osobowe 3.2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.3. Amortyzacja 3A. Zużycie materiałów 3.5. Energia, woda 3.6. Usługi transportowe 3.7. Usługi remontowe 3.8. Inne usługi obce 3.9. Świadczenia na rzecz prac Ubezpieczenia społeczne Usługi bankowe Podróże służbowe Pozostałe koszty proste Koszty operacji finansowych 4. WYNIK FINANSOWY 5. ŚRODKI OBROTOWE BZ Przewidywane wykonanie r. Projekt planu na 2015r.

30 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Przewidywane Lp. Wyszczególnienie (Dzial, rozdział, źródło) Paragraf wykonanie na 2014 r. Projekt planu na 2015 r. I. Rozdział Domy pomocy społecznej I. Zakup usług przez jst od innych jst 4330 Razem rozdział II. Rozdział Ośrodki wsparcia I. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup żywności zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu zakup usług telefonii stacjonarnej delegacje 4410 II. różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział III. Rozdział Rodziny zastępcze I. zakup usług pozostałych 4300 IV. I. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia

31 2. - składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup żywności zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do internetu zakup usług telefonii stacjonarnej delegacje różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników 4700 V. Rozdział Wspieranie rodziny 1. składki na ubezpieczenie społeczne składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 VI. Rozdział Świadczenia rodzinne 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne 3110 wynagrodzenia 3. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych delegacje różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział Rozdział Składki na ubezpieczenia VII. zdrowotne 1. składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 VIII. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze 1. świadczenia społeczne 3110 IX. Rozdział Zasiłki stałe 1. świadczenia społeczne 3110 X. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020

32 2. wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych delegacje różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 Razem rozdział XI. Rozdział Usługi opiekuńcze 1. składki ZUS składki funduszu pracy wynagrodzenia bezosobowe 4170 Razem rozdział XII. Rozdział Pozostała działalność (dożvwianie) 1. zakup żywności zakup usług pozostałych 4300 Razem rozdział OGÓŁEM (I+II+III+IV+ I) a) wydatki bieżące V +VI+ VII+ VIII+IX +X+XI+ XI Z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

33 podróże służbowe 4417 podróże służbowe 4419 różne opłaty i składki 4437 różne opłaty i składki 4439 odpisy na ZFŚS 4447 odpisy na ZFŚS 4449 pozostałe opłaty 4527 pozostałe opłaty 4529 szkolenia pracowników 4707 szkolenia pracowników 4709 Razem rozdział OGÓŁEM (I) a) wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia

34 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. I. Rozdział Centra Integracji Spolecznej 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 wynagrodzenia 2. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii i dostawa wody zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty za internet zakup usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS pozostałe opłaty szkolenia pracowników 4700 Razem rozdział OGÓŁEM (I) aj wydatki bieżące Z tego: - łączne wynagrodzenia - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń

35 Projekt - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dzial, rozdzial, źródlo) Paragraf Przewidywane Projekt planu na wykonanie na 2014 r r. I. Rozdzial85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej wynagrodzenia 1. - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 4300 Razem rozdzial OGÓł~EM (I) a) wydatki bieżące Z tego: - łączne wynagrodzenia

36 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Przewidywane Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf wykonanie na 2014 r. I. Rozdział Reintegracja zawodowa i społeczna wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenie społeczne 4117 Projekt planu na 2015 r. - składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia bezosobowe 4179 zakup materiałów i wyposażenia 4217 zakup materiałów i wyposażenia 4219 zakup energii i dostawa wody 4267 zakup energii i dostawa wody 4269 zakup usług remontowych 4277 zakup usług remontowych 4279 zakup usług zdrowotnych 4287 zakup usług zdrowotnych 4289 zakup usług pozostałych 4307 zakup usług pozostałych 4309 opłaty za internet 4357 opłaty za internet 4359 zakup usług telefonii stacjonarnej 4377 zakup usług telefonii stacjonarnej 4379

37 Projekt-PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Lp. Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) Paragraf Przewidywane Projekt płanu na wykonanie na 2014 r r. Rozdział I. Kultura fizyczna i sport I l. wynagrodzenia - składki na ubezpieczenie społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych energia i dostawy wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych różne opłaty (ubezpieczenie) pozostałe opłaty 4520 Razem rozdział OGÓŁEM (I) aj wydatki bieżące z tego: - łączne wynagrodzenia

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002 Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian budżetu Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013

ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 2 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 2 stycznia 2015r. WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański tel. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie: informacji dla podległych jednostek o ostatecznych kwotach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r.

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. 4 Załącznik Nr 1... /nazwa jednostki/ PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania, zlecone* NA ROK 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015

WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015 WYDATKI BUDŻETU GMINY na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-65/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 października 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo