ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW"

Transkrypt

1

2

3 Tomasz M. Zieliński ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW Wydanie 1 Akademia Controllingu Sp. z o.o. Poznań 2017

4 Spis treści Przedmowa Wstęp Geneza powstania zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK) Poziomy dojrzałości rachunku kosztów a ZPRK Zarządczy rachunek kosztów a ZPRK Przesłanki, doświadczenia i korzyści z wdrażania ZPRK Przesłanki wdrażania ZPRK Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK Korzyści z wdrażania zasobowo-procesowego rachunku kosztów Istota i zastosowania zasobowo-procesowego rachunku kosztów Zasobowo-procesowy rachunek kosztów a działalność produkcyjna Zasobowo-procesowy rachunek kosztów a koszty obsługi klienta Zasobowo-procesowy rachunek kosztów a działalność usługowa ZPRK a zarządzanie strategiczne Mądrość strategiczna, doskonałość operacyjna i zysk ZPRK a strategiczna karta wyników (BSC) ZPRK a zarządzanie łańcuchem dostaw ZPRK a zrównoważony rozwój Zasobowo-procesowy rachunek kosztów wprowadzenie Definicja zasobowo-procesowego rachunku kosztów Struktura zasobowo-procesowego rachunku kosztów Główne założenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów Obiekty grupowania kosztów i relacje pomiędzy tymi obiektami Przedmioty kalkulacji kosztów w ZPRK ZPRK a koszty zasobów ZPRK a koszty działań ZPRK a koszty wytworzenia produktów ZPRK a koszty nabycia towarów ZPRK a koszty świadczenia usług ZPRK a koszty obsługi klientów ZPRK a koszty projektów badawczych, rozwojowych marketingowych i strategicznych Trzy podstawowe warianty zasobowo-procesowego rachunku kosztów (RPCA) Założenia ogólne dotyczące ZPRK Reaktywność w ZPRK Przypisywalność w ZPRK Rozdzielczość w ZPRK

5 3.7.4 Istotność kosztów w ZPRK Wieloczynnikowe określanie zmienności kosztów w ZPRK Zasoby i ich koszty w modelu zasobowo-procesowego rachunku kosztów Istota i definicja zasobu w ZPRK Definicja zasobu w ZPRK Problemy ujęcia zasobów w rachunku ABC Zasób jako pierwszy obiekt grupowania kosztów w ZPRK Zasoby podstawowe i wspierające w ZPRK Model zasobu w ZPRK Koncepcja centrów kosztów zasobów w ZPRK Istota centrów kosztów zasobów PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w wydziale produkcyjnym PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w dziale logistyki PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w dziale sprzedaży PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w dziale marketingu PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w laboratorium PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w przewozach kolejowych PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w oddziale szpitala PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w dziale call center (BPO) PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w wodociągach PRZYKŁAD: Centra kosztów zasobów w rolnictwie Kryteria wyodrębniania centrów kosztów zasobów w ZPRK Wprowadzenie Jednorodność centrów kosztów zasobów Jednorodność centrów kosztów zasobów PRZYKŁAD: Kryterium jednorodności a centra kosztów zasobów w produkcji PRZYKŁAD: Kryterium jednorodności a centra kosztów zasobów w logistyce PRZYKŁAD: Kryterium jednorodności a centra kosztów zasobów w sprzedaży Jedna miara wielkości przerobu zasobu dla centrum kosztu zasobu PRZYKŁAD: Kryterium jednej miary przerobu a centra kosztów zasobów w produkcji PRZYKŁAD: Kryterium jednej miary przerobu a centra kosztów zasobów w logistyce PRZYKŁAD: Kryterium jednej miary przerobu a centra kosztów zasobów w sprzedaży Dostępność danych rzeczywistych i planowanych centrum kosztu zasobu Dostępność danych o centrum kosztu zasobu PRZYKŁAD: Kryterium dostępności danych a centra kosztów zasobów w produkcji

6 PRZYKŁAD: Kryterium dostępności danych a centra kosztów zasobów w logistyce PRZYKŁAD: Kryterium dostępności danych a centra kosztów zasobów w sprzedaży Odpowiedzialność menedżerów za centra kosztów zasobów Rozproszenie terytorialne a centra kosztów zasobów Uproszczenia w wyodrębnianiu centrów kosztów zasobów Elementy kosztowe w centrach kosztów zasobów w ZPRK Bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe w centrach kosztów zasobów Stałe i zmienne bezpośrednie elementy kosztowe zasobów Pośrednie elementy kosztowe zasobów PRZYKŁAD: Rozliczenia wspierających centrów kosztów do centrum kosztu Linii Produkcyjnej PRZYKŁAD: Rozliczenia wspierających centrów kosztów do centrum kosztu Zespołu Telemarketerów Koszt całkowity centrum kosztu zasobu i jego interpretacja PRZYKŁADY: Bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe zasobów produkcyjnych PRZYKŁADY: Bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe zasobów wspierających PRZYKŁADY: Bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe zasobów logistycznych PRZYKŁADY: Bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe zasobów sprzedażowych Zasoby zaangażowane i elastyczne a zmienność kosztów Miary wielkości przerobu zasobów (centrów kosztów zasobów) w ZPRK Istota i definicja miary wielkości przerobu zasobu Miary wielkości przerobu a outsourcing Równanie miary wielkości przerobu zasobu i nośnika kosztu zasobu PRZYKŁAD: Linia produkcyjna równanie miary przerobu i nośnika kosztu zasobu PRZYKŁAD: Magazynierzy równanie miary przerobu i nośnika kosztu zasobu PRZYKŁAD: Budynek biurowy równanie miary przerobu i nośnika kosztu zasobu Cechy miary wielkości przerobu zasobu Poziomy dostępności i wykorzystania zasobów w ZPRK Koncepcja potencjału a dostępność i wykorzystanie zasobów Poziomy dostępności zasobów PRZYKŁAD: Wyznaczanie praktycznej wielkości przerobu (dostępności) zasobu dla linii produkcyjnej

7 PRZYKŁAD: Wyznaczanie praktycznej wielkości przerobu (dostępności) zasobu dla operatorów maszyn PRZYKŁAD: Wyznaczanie praktycznej wielkości przerobu (dostępności) zasobu dla wózków widłowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie praktycznej wielkości przerobu (dostępności) zasobu dla zespołu telemarketerów PRZYKŁAD: Wyznaczanie praktycznej wielkości przerobu (dostępności) zasobu dla powierzchni biurowej Poziomy wykorzystania zasobów PRZYKŁAD: Wyznaczanie standardowej, autoryzowanej oraz rzeczywistej wielkości przerobu (wykorzystania) zasobu dla linii szlifierskiej PRZYKŁAD: Wyznaczanie standardowej, autoryzowanej oraz rzeczywistej wielkości przerobu (wykorzystania) zasobu dla laborantów Stopień wykorzystania zasobów Model dostępności i wykorzystania zasobu w ZPRK Poziomy dostępności i wykorzystania zasobów a warianty ZPRK Poziomy dostępności i wykorzystania zasobów a warianty ZPRK Sytuacja braku informacji o rzeczywistych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów Sytuacja braku informacji o standardowych wielkościach przerobu (wykorzystania) zasobów Typy kosztów a centra kosztów zasobów w ZPRK Koszt i jego definicja w ZPRK Typy kosztów zasobów i odchyleń a warianty ZPRK Koszt rzeczywisty centrów kosztów zasobów Koszt rzeczywisty zasobów w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla centrów kosztów zasobów obszaru produkcji PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla centrów kosztów zasobów wspierających PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla centrów kosztów zasobów obszaru logistyki PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla centrów kosztów zasobów obszaru sprzedaży Stawki rzeczywiste stałe i zmienne centrów kosztów zasobów Stawki rzeczywiste zasobów w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie rzeczywistych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów obszaru produkcji

8 PRZYKŁADY: Wyznaczanie rzeczywistych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów wspierających PRZYKŁADY: Wyznaczanie rzeczywistych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów obszaru logistyki PRZYKŁADY: Wyznaczanie rzeczywistych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów obszaru sprzedaży Budżet statyczny centrów kosztów zasobów Proces opracowywania budżetu statycznego Budżet statyczny w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie budżetu statycznego dla centrów kosztów zasobów obszaru produkcji PRZYKŁADY: Wyznaczanie budżetu statycznego dla centrów kosztów zasobów wspierających PRZYKŁADY: Wyznaczanie budżetu statycznego dla centrów kosztów zasobów obszaru logistyki PRZYKŁADY: Wyznaczanie budżetu statycznego dla centrów kosztów zasobów obszaru sprzedaży Stawki planowane stałe i zmienne centrów kosztów zasobów Stawki planowane w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie planowanych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów obszaru produkcji PRZYKŁAD: Wyznaczanie planowanych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów wspierających PRZYKŁADY: Wyznaczanie planowanych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów obszaru logistyki PRZYKŁADY: Wyznaczanie planowanych stawek stałych i zmiennych dla centrów kosztów zasobów obszaru sprzedaży Koszt planowany centrów kosztów zasobów Koszt planowany zasobu w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów planowanych dla centrów kosztów zasobów Koszt autoryzowany centrów kosztów zasobów Koszt autoryzowany zasobu w ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów autoryzowanych dla centrów kosztów zasobów Koszt standardowy centrów kosztów zasobów Koszt standardowy zasobu w ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie kosztów standardowych dla centrów kosztów zasobów Koszt wykorzystany i niewykorzystany zasobów (centrów kosztów zasobów)

9 Problem kosztów wykorzystanych i niewykorzystanych zasobów a koncepcje rachunku kosztów Spirala śmierci kosztów stałych i przypisywalność kosztów niewykorzystanych zasobów Koszt wykorzystany i niewykorzystany zasobu a warianty ZPRK Koszt wykorzystany i niewykorzystany zasobu w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁADY: ZPRK rzeczywistych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych oraz kosztów niewykorzystanych dla centrów kosztów zasobów Koszt wykorzystany i niewykorzystany zasobu w ZPRK planowanych PRZYKŁADY: ZPRK planowanych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych oraz kosztów niewykorzystanych dla centrów kosztów zasobów Koszt wykorzystany i niewykorzystany zasobu w ZPRK standardowych PRZYKŁADY: ZPRK standardowych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych oraz kosztów niewykorzystanych dla centrów kosztów zasobów Odchylenia kosztów centrów kosztów zasobów Odchylenia cenowe kosztów zasobów w ZPRK planowanych i ZPRK standardowych PRZYKŁADY: ZPRK planowanych i standardowych: Wyznaczanie odchyleń cenowych kosztów dla centrów kosztów zasobów Odchylenia autoryzowanego zużycia (wykorzystania) kosztów w ZPRK standardowych PRZYKŁADY: ZPRK standardowych: Wyznaczanie odchyleń autoryzowanego zużycia (wykorzystania) kosztów dla centrów kosztów zasobów Odchylenia nieautoryzowanego zużycia (wydajności) kosztów w ZPRK standardowych PRZYKŁADY: ZPRK standardowych: Wyznaczanie odchyleń nieautoryzowanego zużycia (wydajności) kosztów dla centrów kosztów zasobów Koszty gotowości centrów kosztów zasobów Istota kosztów gotowości zasobów Wielkość przerobu (dostępność) zasobu przeznaczona na gotowość Koszty gotowości zasobu w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁADY: ZPRK rzeczywistych: wyznaczanie kosztów gotowości dla centrów kosztów zasobów

10 Koszty gotowości zasobu w ZPRK planowanych i ZPRK standardowych PRZYKŁADY: ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych: wyznaczanie kosztów gotowości dla centrów kosztów zasobów Rozliczanie kosztów centrów kosztów zasobów wspierających w ZPRK Rozliczanie kosztów zasobów wspierających a koncepcje rachunku kosztów Metody i założenia odzwierciedlania współzależności pomiędzy zasobami w ZPRK Zmiana natury kosztów w trakcie ich rozliczania Rozliczanie kosztów centrów kosztów zasobów współdzielonych Rozliczanie zasobów współdzielonych w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów powierzchni biurowej ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów serwerów aplikacji - ZPRK rzeczywistych Rozliczanie zasobów współdzielonych w ZPRK planowanych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów budynku produkcyjnego ZPRK planowanych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów energii elektrycznej - ZPRK planowanych (symbole) PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów systemu informatycznego - ZPRK planowanych Rozliczanie zasobów współdzielonych w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów energii elektrycznej ZPRK standardowych Rozliczanie kosztów centrów kosztów zasobów realizujących usługi wewnętrzne Rozliczanie kosztów zasobów realizujących usługi wewnętrzne w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów przeglądów okresowych (usługi wewnętrzne) ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów szkoleń wewnętrznych (usługi wewnętrzne) ZPRK rzeczywistych Rozliczanie kosztów zasobów realizujących usługi wewnętrzne w ZPRK planowanych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów remontowania maszyn (usługi wewnętrzne) ZPRK planowanych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów projektów programistycznych (usługi wewnętrzne) ZPRK planowanych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów rekrutowania pracowników (usługi wewnętrzne) ZPRK planowanych

11 Rozliczanie kosztów zasobów realizujących usługi wewnętrzne w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: Rozliczanie kosztów remontowania maszyn (usługi wewnętrzne) ZPRK standardowych Działania i ich koszty w modelu zasobowo-procesowego rachunku kosztów Istota procesów i działań Definicja procesu Definicja działania Działania podstawowe, wspierające i zarządcze Model działania Działania w modelu ZPRK PRZYKŁAD: Działania w wydziale produkcyjnym PRZYKŁAD: Działania w dziale logistyki PRZYKŁAD: Działania w dziale sprzedaży PRZYKŁAD: Działania w laboratorium PRZYKŁAD: Działania w wydziale przewozów kolejowych PRZYKŁAD: Działania w oddziale szpitala PRZYKŁAD: Działania w dziale call center (BPO) PRZYKŁAD: Działania w wodociągach PRZYKŁAD: Działania w rolnictwie Kryteria wyodrębniania działań Jednorodność a definiowanie działań PRZYKŁAD: Kryterium jednorodności a działania produkcyjne PRZYKŁAD: Kryterium jednorodności a działania logistyczne PRZYKŁAD: Kryterium jednorodności a działania sprzedażowe Policzalność rezultatu a definiowanie działań PRZYKŁAD: Policzalność rezultatu a działania produkcyjne PRZYKŁAD: Policzalność rezultatu a działania logistyczne PRZYKŁAD: Policzalność rezultatu a działania sprzedażowe Mierzalność czasu a definiowanie działań PRZYKŁAD: Mierzalność czasu a działania produkcyjne PRZYKŁAD: Mierzalność czasu a działania logistyczne PRZYKŁAD: Mierzalność czasu a działania sprzedażowe Przypisanie zasobów a definiowanie działań PRZYKŁAD: Przypisanie zasobów a działania produkcyjne PRZYKŁAD: Przypisanie zasobów a działania logistyczne PRZYKŁAD: Przypisanie zasobów a działania sprzedażowe Nośniki kosztów działań Standardowa i rzeczywista wielkość przerobu działania Standardowa i rzeczywista wielkość przerobu działania (liczba działań)

12 5.5.2 PRZYKŁADY: Standardowa i rzeczywista wielkość przerobu działania (liczba działań) Rozliczanie kosztów zasobów podstawowych do działań Założenia i istota rozliczania zasobów podstawowych do działań Rozliczanie zasobów podstawowych do działań w ZPRK rzeczywistych Wprowadzenie do rozliczania kosztów zasobów do działań w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów pracowników produkcji do działań produkcyjnych PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów ciągników siodłowych do działań transportowych Rozliczanie zasobów podstawowych do działań w ZPRK planowanych Wprowadzenie do rozliczania zasobów podstawowych do działań w ZPRK planowanych PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów linii produkcyjnej do działań produkcyjnych PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów wózków widłowych do działań logistycznych PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów Zespołu BOK do działań sprzedażowych Rozliczanie zasobów podstawowych do działań w ZPRK standardowych Wprowadzenie do rozliczania zasobów podstawowych do działań w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów linii produkcyjnej do działań produkcyjnych PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zespołu magazynierów do działań logistycznych Koszt całkowity działania i jego interpretacja PRZYKŁADY: Koszt całkowity i jednostkowy działań produkcyjnych PRZYKŁADY: Koszt całkowity i jednostkowy działań logistycznych PRZYKŁADY: Koszt całkowity i jednostkowy działań sprzedażowych PRZYKŁADY: Koszt całkowity i jednostkowy działań laboratoryjnych PRZYKŁADY: Koszt całkowity i jednostkowy działań (etapów) projektowych PRZYKŁADY: Koszt całkowity i jednostkowy działań wspierających (usług wewnętrznych) Typy kosztów działań a warianty ZPRK

13 Koszt rzeczywisty działania Koszt rzeczywisty działania w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz standardowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla działań produkcyjnych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla działań logistycznych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla działań sprzedażowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów rzeczywistych dla działań projektowych Koszt planowany działania Koszt planowany działania w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów planowanych dla działań produkcyjnych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów planowanych dla działań logistycznych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów planowanych dla działań sprzedażowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów planowanych dla działań projektowych Koszt autoryzowany działania Koszt autoryzowany działania w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów autoryzowanych dla działań produkcyjnych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów autoryzowanych dla działań logistycznych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów autoryzowanych dla działań sprzedażowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów autoryzowanych dla działań projektowych Koszt standardowy działania Koszt standardowy działania w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów standardowych dla działań produkcyjnych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów standardowych dla działań logistycznych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów standardowych dla działań sprzedażowych PRZYKŁAD: Wyznaczanie kosztów standardowych dla działań projektowych Stawki rzeczywiste, planowane oraz standardowe działań Stawki działań (koszty jednostkowe działań) a warianty ZPRK

14 PRZYKŁADY: Porównanie stawek rzeczywistych, planowanych oraz autoryzowanych/standardowych działań Stawka rzeczywista działania w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie stawek rzeczywistych działań w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz standardowych Stawka planowana działania w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie stawek planowanych działań w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych Stawka autoryzowana/standardowa działania w ZPRK standardowych PRZYKŁADY: Wyznaczanie stawek autoryzowanych/standardowych działań w ZPRK standardowych Koszt wykorzystany działania Koszt wykorzystany działania a warianty ZPRK Koszt wykorzystany działania w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych dla działań Koszt wykorzystany działania w ZPRK planowanych PRZYKŁADY: ZPRK planowanych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych dla działań Koszt wykorzystany działania w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych dla działań Obiekty kosztowe w zasobowo-procesowym rachunku kosztów Wieloblokowość oraz hierarchia produktów i hierarchia klientów Finalne i pośrednie obiekty kosztowe Finalne i pośrednie obiekty kosztowe a struktura ZPRK Finalne obiekty kosztowe (FOK) Pośrednie obiekty kosztowe (POK) PRZYKŁADY: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w przedsiębiorstwach PRZYKŁAD: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym PRZYKŁAD: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w przedsiębiorstwie usługowym BPO PRZYKŁAD: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w przedsiębiorstwie logistycznym PRZYKŁAD: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w przedsiębiorstwie handlowym PRZYKŁAD: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w szpitalu

15 PRZYKŁAD: Finalne i pośrednie obiekty kosztowe w przedsiębiorstwie rolniczym Pięć podstawowych poziomów kosztów PPPK (hierarchia poziomów kosztów) Wielostopniowość Hierarchia poziomów kosztów Pięć podstawowych poziomów kosztów w ZPRK Koszty i marża poziomu produktu Koszty i marża poziomu grupy produktowej Koszty i marża poziomu klienta Koszty i marża poziomu segmentu klienta Koszty i marża poziomu przedsiębiorstwa Koszty niewykorzystanych zasobów i zysk ze sprzedaży Więcej poziomów kosztów i stopni marż pokrycia Pięć podstawowych poziomów kosztów a istotność kosztów Wieloblokowe i wielostopniowe podejście w ZPRK PRZYKŁADY: Analiza rentowności z wykorzystaniem koncepcji pięciu podstawowych poziomów kosztów (PPPK) PRZYKŁAD: Analiza rentowności produktów a pięć podstawowych poziomów kosztów (PPPK) PRZYKŁAD: Analiza rentowności klientów a pięć podstawowych poziomów kosztów (PPPK) PRZYKŁAD: Analiza rentowności grup produktowych a pięć podstawowych poziomów kosztów (PPPK) PRZYKŁAD: Analiza rentowności segmentów klientów a pięć podstawowych poziomów kosztów (PPPK) Typy kosztów wyznaczanych dla obiektów kosztowych a ZPRK Wprowadzenie Elementy kosztowe a koszt całkowity produktu/usługi Elementy kosztowe finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity produktu przedsiębiorstwa produkcyjnego PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity kontraktu usługowego PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity usługi zlecenia transportowego PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity produktu przedsiębiorstwa wodociągowego Elementy kosztowe a koszt całkowity klienta Elementy kosztowe finalnego obiektu kosztowego typu: klient PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity klienta przedsiębiorstwa produkcyjnego

16 PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity klienta przedsiębiorstwa logistycznego PRZYKŁAD: Elementy kosztowe oraz koszt całkowity klienta przedsiębiorstwa usługowego Zasady kalkulowania rzeczywistych kosztów stałych i zmiennych dla finalnych obiektów kosztowych Koszt rzeczywisty finalnego obiektu kosztowego w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz ZPRK standardowych Koszt rzeczywisty finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa Koszt rzeczywisty finalnego obiektu kosztowego typu: klient Zasady kalkulowania planowanych kosztów stałych i zmiennych dla finalnych obiektów kosztowych Koszt planowany finalnego obiektu kosztowego w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych Koszt planowany finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa Koszt planowany finalnego obiektu kosztowego typu: klient Zasady kalkulowania autoryzowanych kosztów stałych i zmiennych dla finalnych obiektów kosztowych Koszt autoryzowany finalnego obiektu kosztowego w ZPRK standardowych Koszt autoryzowany finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa Koszt autoryzowany finalnego obiektu kosztowego typu: klient Zasady kalkulowania standardowych kosztów stałych i zmiennych dla finalnych obiektów kosztowych Koszt standardowy finalnego obiektu kosztowego w ZPRK standardowych Koszt standardowy finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa Koszt standardowy finalnego obiektu kosztowego typu: klient Zasady kalkulowania rzeczywistych, planowanych, autoryzowanych oraz standardowych stawek stałych i zmiennych dla finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa Stawki finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa (koszty jednostkowe produktów i usług) a warianty ZPRK PRZYKŁAD: Porównanie stawek rzeczywistych, planowanych, autoryzowanych i standardowych finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa Stawka rzeczywista finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa w ZPRK rzeczywistych, planowanych oraz standardowych

17 Stawka planowana finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa w ZPRK planowanych oraz ZPRK standardowych Stawka autoryzowana finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa w ZPRK standardowych Stawka standardowa finalnego obiektu kosztowego typu: produkt/usługa w ZPRK standardowych Zasady kalkulowania kosztów wykorzystanych dla finalnych obiektów kosztowych Koszt wykorzystany finalnego obiektu kosztowego a warianty ZPRK Koszt wykorzystany finalnego obiektu kosztowego w ZPRK rzeczywistych PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych stałych, zmiennych i całkowitych dla finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych stałych, zmiennych i całkowitych dla finalnych obiektów kosztowych typu: klient Koszt wykorzystany finalnego obiektu kosztowego w ZPRK planowanych PRZYKŁAD: ZPRK planowanych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych stałych, zmiennych i całkowitych dla finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: ZPRK planowanych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych stałych, zmiennych i całkowitych dla finalnych obiektów kosztowych typu: klient Koszt wykorzystany finalnego obiektu kosztowego w ZPRK standardowych PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych stałych, zmiennych i całkowitych dla finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: Wyznaczanie kosztów wykorzystanych stałych, zmiennych i całkowitych dla finalnych obiektów kosztowych typu: klient ZPRK standardowych w analizie rentowności ZPRK standardowych a cele dla zarządzjących Budżety elastyczne w ZPRK standardowych Analiza rentowności z wykorzystaniem ZPRK standardowych PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: analiza kosztów i marż pokrycia kosztów dla całego przedsiębiorstwa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: analiza kosztów i marż pokrycia kosztów dla grupy produktowej

18 PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: analiza kosztów i marż pokrycia kosztów dla segmentu klienta PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: analiza kosztów i marż pokrycia kosztów dla produktu PRZYKŁAD: ZPRK standardowych: analiza kosztów i marż pokrycia kosztów dla klienta Rozliczanie kosztów na finalne i pośrednie obiekty kosztowe Rozliczanie kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do rozliczania kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych produktów ZPRK planowanych wprowadzenie do rozliczania kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych produktów ZPRK standardowych wprowadzenie do rozliczania kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych produktów ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów bezpośrednich KAKAO do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt ZPRK planowanych rozliczanie kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów bezpośrednich Blat Stołu 0,7x1,2 do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt ZPRK standardowych rozliczanie kosztów bezpośrednich do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów bezpośrednich Foliowe Rękawy Opakowanie do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt Rozliczanie kosztów działań do finalnych i pośrednich obiektów kosztowych ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do rozliczania kosztów działań do finalnych i pośrednich obiektów kosztowych ZPRK planowanych wprowadzenie do rozliczania kosztów działań do finalnych i pośrednich obiektów kosztowych ZPRK standardowych wprowadzenie do rozliczania kosztów działań do finalnych i pośrednich obiektów kosztowych PRODUKCJA: Rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt (koszty poziomu produktu) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt

19 PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Wytłaczanie Wyrobów Gotowych do FOK Produkt PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Przezbrajanie Linii Produkcyjnej do FOK Produkt ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Szlifowanie Wyrobów Gotowych do FOK Produkt PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Montowanie Obudowy do FOK Produkt ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działania Prasowanie do FOK Produkt PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działania Spawanie do FOK Produkt USŁUGI: Rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: usługa (koszty poziomu produktu) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: usługa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Księgowanie Dokumentów Kosztowych do FOK Usługa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Przyjmowanie wniosków o kredyt do FOK Usługa ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: usługa PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Badanie Zawartości Wody w Paliwach do FOK Usługa PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Telemarketingowe Badania Ankietowe do FOK Usługa ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: usługa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działania Przewóz Kolejowy do FOK Usługa Rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: klient (koszty poziomu klienta) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: klient

20 PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Kompletowanie Zamówień do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Wystawianie Faktur do FOK Klient ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: klient PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Przetwarzanie Zamówień do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Transportowanie Dostaw do FOK Klient ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działań do finalnych obiektów kosztowych typu: klient PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działania Kompletowanie Dostaw do FOK Klient Rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa (koszty poziomu grupy produktowej) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Opracowywanie Promocji Produktowych do POK Grupa Produktowa ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania PROJEKT: Usprawnianie i Optymalizacja Produkcji do POK Grupa Produktowa ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działania Oczyszczanie Ścieków Przemysłowych do POK Grupa Produktowa Rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta (koszty poziomu segmentu klienta) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Planowanie Strategiczne Sprzedaży do POK Segment Klienta ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta

21 PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Pozyskiwanie Nowych Klientów do POK Segment Klienta ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów działania Archiwizowanie Bazy Faktur do POK Segment Klienta Rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: firma (koszty poziomu przedsiębiorstwa) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów działania Opracowywanie Raportów Controllingowych do POK Firma ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działań do pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów działania Opracowywanie Sprawozdań Finansowych do POK Firma Rozliczanie centrów kosztów zasobów bezpośrednio do obiektów kosztowych ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do rozliczania kosztów zasobów do FOK finalnych i pośrednich obiektów kosztowych ZPRK planowanych wprowadzenie do rozliczania kosztów zasobów do FOK finalnych i pośrednich obiektów kosztowych ZPRK standardowych wprowadzenie do rozliczania kosztów zasobów do FOK finalnych i pośrednich obiektów kosztowych Rozliczanie centrów kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa (koszty poziomu produktu) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Podwykonawcze Budowlane do FOK Produkt/Usługa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Pakowania do FOK Produkt/Usługa ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Cynkowania Ogniowego do FOK Produkt/Usługa

22 PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Opakowania Kartonowe 40x40x40 do FOK Produkt/Usługa ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: produkt/usługa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobu Foliowe Rękawy Opakowanie do FOK Produkt/Usługa Rozliczanie centrów kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: klient (koszty poziomu klienta) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: klient PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Transportowe do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Gazetki Promocyjne do FOK Klient ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: klient PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Kurierskie do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Lodówki Sprzedażowe do FOK Klient ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobów do finalnych obiektów kosztowych typu: klient PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Kurierskie do FOK Klient Rozliczanie centrów kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa (koszty poziomu grupy produktowej) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Reklama Telewizyjna do POK Grupa Produktowa ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Cenniki Drukowane do POK Grupa Produktowa ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobu Drukowane Foldery Reklamowe do POK Grupa Produktowa

23 Rozliczanie centrów kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta (koszty poziomu segmentu klienta) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Usługi Telemarketingowe (potencjalni) do POK Segment Klienta ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Reklama Radiowa lokalna do POK Segment Klienta ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów zasobu Próbki Reklamowe (Produktowe) do POK Segment Klienta Rozliczanie centrów kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: firma (koszty poziomu przedsiębiorstwa) Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów zasobu Usługi audytorskie do POK Firma ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobów do pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów zasobu Usługi prawne do POK Firma Rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: grupa produktowa ZPRK planowanych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: grupa produktowa ZPRK standardowych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: grupa produktowa ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów POK grupa produktowa Marka Premium ZPRK planowanych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa

24 PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów POK grupa produktowa Kredyty Konsumenckie ZPRK standardowych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: grupa produktowa PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów POK grupa produktowa Transport Kolejowy Komercyjny Rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: segment klienta ZPRK planowanych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: segment klienta ZPRK standardowych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: segment klienta ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów POK segment klienta Segment Sieci Handlowe ZPRK planowanych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów POK segment klienta Region ZPRK standardowych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: segment klienta PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów POK segment klienta Segment Małe Sklepy Rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: firma Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: firma ZPRK planowanych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: firma ZPRK standardowych wprowadzenie do rozliczania kosztów POK typu: firma ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów POK firma Nasza Firma ZPRK planowanych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów POK firma Korporacja

25 ZPRK standardowych rozliczanie kosztów pośrednich obiektów kosztowych typu: firma PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów POK firma Giełda Papierów Wartościowych Rozliczanie kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi typu: produkt/usługa a finalnymi obiektami kosztowymi typu: klient Wprowadzenie ZPRK rzeczywistych wprowadzenie do wzajemnego rozliczania kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi (FOK FOK) ZPRK planowanych wprowadzenie do wzajemnego rozliczania kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi (FOK FOK) ZPRK standardowych wprowadzenie do wzajemnego rozliczania kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi (FOK FOK) ZPRK rzeczywistych wzajemne rozliczanie kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi typu: produkt/usługa oraz klient PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów FOK Produkt/Usługa do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK rzeczywistych rozliczanie kosztów FOK Klient do FOK Produkt/Usługa ZPRK planowanych wzajemne rozliczanie kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi typu: produkt/usługa oraz klient PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów FOK Produkt/Usługa do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK planowanych rozliczanie kosztów FOK Klient do FOK Produkt/Usługa ZPRK standardowych wzajemne rozliczanie kosztów pomiędzy finalnymi obiektami kosztowymi typu: produkt/usługa oraz klient PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów FOK Produkt/Usługa do FOK Klient PRZYKŁAD: ZPRK standardowych rozliczanie kosztów FOK Klient do FOK Produkt/Usługa Spis rysunków Spis tabel Bibliografia

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK

MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK Tomasz M. Zieliński MĄDROŚĆ STRATEGICZNA, DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA I ZYSK ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW Wydanie 1 Akademia Controllingu Sp. z o.o. Poznań 2017 Spis treści Przedmowa... 13 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o.

dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o. Cz 2. SP LiZMŁD Edycja 33 Koszty logistyki i zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp.

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o.

dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o. Cz 2. SP LiZMŁD Edycja 32 Koszty logistyki i zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wszyscy o controllingu wiedzą dużo, ale czy śledzą dynamiczny rozwój tego systemu. Co to jest controlling?

Wszyscy o controllingu wiedzą dużo, ale czy śledzą dynamiczny rozwój tego systemu. Co to jest controlling? 1 Wszyscy o controllingu wiedzą dużo, ale czy śledzą dynamiczny rozwój tego systemu. Co to jest controlling? Jedna z definicji controllingu mówi; Controlling - jest to metoda planowania, kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych - Jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki?

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych - Jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki? Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych - Jak skutecznie zarządzać kosztami SZKOLENIE ZAMKNIĘTE AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja nr 110.2.870.2015) WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów ABC - reaktywacja!

Rachunek kosztów ABC - reaktywacja! Rachunek kosztów ABC - reaktywacja! Autor: Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu, ABC Akademia Sp. z o.o. 21.06.2010. Po wielu latach zbierania doświadczeń koncepcja procesowego rachunku kosztów (ABC) przeżywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki SZKOLENIE ZAMKNIĘTE AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja nr 110.2.870.2015) WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jest prezentowany

Rachunek kosztów działań jest prezentowany As Easy As ABC prosty jak abecadło Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie otwiera cykl czterech artykułów As Easy As ABC,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Opracowała: dr Ewa Chorowska Kasperlik 1. System zarządzania przedsiębiorstwem definicja, funkcje, struktura, rola informacji w procesie decyzyjnym. 2. Rachunkowość jako element

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć rentowność sprzedaży i efektywność obsługi klientów - zarządzanie kosztami i rentownością klientów (Customer Profitability Management)

Jak zwiększyć rentowność sprzedaży i efektywność obsługi klientów - zarządzanie kosztami i rentownością klientów (Customer Profitability Management) Jak zwiększyć rentowność sprzedaży i efektywność obsługi klientów - zarządzanie kosztami i rentownością klientów (Customer Profitability Management) SZKOLENIE ZAMKNIĘTE AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 609017 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 12-13 Wrzesień Katowice,

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH Teoria i praktyka systemów ABC/M Akademia Menedżera Sp. z o.o. Poznań, 2007 Prawa autorskie Tomasz M. Zieliński, 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA Zarządzanie zintegrowane Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP Zintegrowany system zarządzania wprowadzenia System,

Bardziej szczegółowo

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów Controlling i nowoczesny rachunek kosztów istota, zastosowania, etapy oraz korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów SZKOLENIE ZAMKNIĘTE AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie Spis treści Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Koszt zmienny LOK zł zł zł zł zł 0,75% 5,01%

Koszt zmienny LOK zł zł zł zł zł 0,75% 5,01% 2.2 Zasobowo-procesowy rachunek kosztów a koszty obsługi klienta ścią do poszczególnych klientów oraz wykonywanych na ich rzecz działań (operacji) logistycznych i zużywanych (wykorzystanych) w tych operacjach

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CASE ABC RCA ZPRK 011

CASE ABC RCA ZPRK 011 ` Materiały ćwiczeniowe do przedmiotu: Zastosowanie komputerów w rachunkowości, Wydział Ekonomii UEP w Poznaniu, 2017/18. Wykładowca: prof. nadzw. UEP, dr hab. Wojciech Fliegner CASE ABC RCA ZPRK 011 Zasobowo-Procesowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ KSENIA CZUBAKOWSKA WIKTOR GABRUSEWICZ EDWARD NOWAK PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 9 CZĘŚĆ I RACHUNEK KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Spirala śmierci kosztów stałych

Spirala śmierci kosztów stałych Spirala śmierci kosztów stałych a rentowność produktów Rosnąca konkurencja, z jaką mierzą się polskie przedsiębiorstwa, sprawia, że posiadane zasoby produkcyjne oraz usługowe często nie są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów SZKOLENIE ZAMKNIĘTE I stopień: 15-16.11.2018 Warszawa - EDYCJA 7, - TERMIN GWARANTOWANY! II stopień: 1-14.12.2018 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy

Wyobraźmy sobie, że zakładamy nowy Rachunek kosztów działań y w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji MIEJSCE I DATA: AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja nr 110.2.870.2015) WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL Zarządzanie kosztami i efektywnością

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz Akademia Controllingu Sp. z o.o. Tomasz M. Zieliński Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA)

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o.

dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o. Cz 1. SP LiZMŁD Edycja 32 Koszty logistyki i zasobowo-procesowy rachunek (ZPRK) dr Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. oraz opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Controlling projektów w organizacjach realizujących projekty w Polsce - wyniki badań

Controlling projektów w organizacjach realizujących projekty w Polsce - wyniki badań Controlling projektów w organizacjach realizujących projekty w Polsce - wyniki badań dr Emil Bukłaha Katedra Zarządzania Projektami SGH w Warszawie Z Jak rozumiem controlling projektów Podsystem zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów zasobowo-procesowy rachunek

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów zasobowo-procesowy rachunek Controlling i nowoczesny rachunek kosztów zasobowo-procesowy rachunek kosztów MIEJSCE I DATA: I stopień: 15-16.10.2018 Poznań EDYCJA 36, BRAK MIEJSC II stopień: 12-13.11.2018 Poznań EDYCJA 36, BRAK MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji SZKOLENIE ZAMKNIĘTE AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja nr 110.2.870.2015) WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL Zarządzanie kosztami i efektywnością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji

Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji Zarządzanie kosztami i efektywnością produkcji MIEJSCE I DATA: 21-22.10.2019 Poznań AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja nr 110.2.870.2015) WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL Zarządzanie kosztami

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Fragment książki. Korzyści wieloblokowego i wielostopniowego ujęcia kosztów i rentowności w ZPRK:

Fragment książki. Korzyści wieloblokowego i wielostopniowego ujęcia kosztów i rentowności w ZPRK: 1. Wstęp dostęp do wiarygodnej podstawy projektowania systemów rabatowych ukierunkowanych na kształtowanie rentownych relacji z klientami; uzyskanie zróżnicowania w kosztach sprzedaży produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)

Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) Controlling i nowoczesny rachunek kosztów - zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) SZKOLENIE ZAMKNIĘTE AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (Decyzja nr 110.2.870.2015) WWW.AKADEMIACONTROLLINGU.PL

Bardziej szczegółowo

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów w GUTTERPIPE S.A.

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów w GUTTERPIPE S.A. ` SP LiZMŁD przedmiot: Analiza przypadku: Koszty logistyki i zasobowo-procesowy rachunek kosztów Edycja 32, UEP 2017/2018, Prowadzący: dr Tomasz M. Zieliński CASE: ABC RCA ZPRK 011 Zasobowo-Procesowy Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki

Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki Zarządzanie i optymalizacja kosztów procesów logistycznych jak skutecznie zarządzać kosztami logistyki MIEJSCE I DATA: 23-24.10.2018 Warszawa - TERMIN GWARANTOWANY! AKREDYTACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu, echo www.roedl.com/pl Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny Łukasz Ibowicz, aplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner Rzeczpospolita z 14.11.2018 Złożoność specyfiki działalności firm

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych

Decyzje cenowe należą do najczęściej podejmowanych Studium przypadku w Jurajskiej Spółdzielni Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie Studium przypadku w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON. Jachranka, 22.10.2010r.

Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON. Jachranka, 22.10.2010r. Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON Dotychczasowa organizacja obszaru sprzedaży i obsługi klienta w Grupie TAURON ENION Energia Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MENEDŻER LOGISTYKI PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

PROGRAM STUDIÓW MENEDŻER LOGISTYKI PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA PROGRAM STUDIÓW MENEDŻER LOGISTYKI PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA Wprowadzenie do środowiska pracy menedżera logistyki 12 Jak czytać sprawozdania finansowe i co wpływa na ich zawartość? Przegląd terminologii

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie SERPOL. Przedstawienie problemu

Zadanie SERPOL. Przedstawienie problemu Zadanie SERPOL Przedstawienie problemu Firma zajmuje się produkcją sera. W ofercie firmy znajdują się dwa rodzaje produktów: ser długo, ser krótko. Celem zadania jest wyznaczenie okresowych i jednostkowych

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Konferencja Edycja 46: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa Warszawa

Konferencja Edycja 46: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa Warszawa Konferencja Edycja 46: Jak prawidłowo kalkulować i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa Warszawa MIEJSCE I DATA: 25.10.2018 Warszawa, Multikino Złote Tarasy, ul. Złota 59 AKREDYTACJA

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów. prowadzący: Tomasz M. Zieliński SZKOLENIE

Tomasz M. Zieliński. Controlling i nowoczesny rachunek kosztów. prowadzący: Tomasz M. Zieliński SZKOLENIE SZKOLENIE Controlling i nowoczesny rachunek kosztów prowadzący: Tomasz M. Zieliński SZKOLENIE POZNAŃ EDYCJA 9 7-8 października 2013 r. STOPIEŃ I 4-5 listopada 2013 r. STOPIEŃ II SZKOLENIE WARSZAWA EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Czym jest zasobowy

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo