INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 11 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP strona 12 System SORBNET-EURO strona 14 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET-EURO strona 18 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 19 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET-EURO strona 22 System ELIXIR strona 23 System EuroELIXIR strona 26 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia transgraniczne wysyłane w EuroELIXIR strona 30 Rozliczenia transgraniczne otrzymywane w EuroELIXIR strona 30 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 31 Wnioski strona 33 Załącznik nr 1 System SORBNET. Informacja o liczbie zleceń w kolejnych kwartałach od 2006 r. Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 System SORBNET. Średnia miesięczna liczba i wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2004 r. Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP w kolejnych kwartałach od 2007 roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunkach w danym miesiącu od I.2007 roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów od 19 maja roku Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od 2007 roku System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w systemie w kolejnych kwartałach od 2007 roku System EuroELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2007 roku Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za II kwartał r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - spadek o 4,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 152,4 mld zł (we wcześniejszym kwartale 159,9 mld zł), - wzrost o 3,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), b) w systemie TARGET2-NBP: - spadek o 19,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 566,8 mln euro (we wcześniejszym kwartale 702,0 mln euro), - wzrost o 16,4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), c) w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 4,0% średnich dziennych obrotów do poziomu 375,7 mln euro (we wcześniejszym kwartale 391,5 mln euro) - wzrost o 10,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 932 szt. (we wcześniejszym kwartale 846 szt.), d) w systemie ELIXIR: - wzrost o 5,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 12,3 mld zł (we wcześniejszym kwartale 11,7 mld zł), - wzrost o 5,0% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,1 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 4,83 mln szt.), e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 12,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 79,0 mln euro (we wcześniejszym kwartale 70,1 mln euro), - wzrost o 14,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Strona 3

4 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w kwartałach Q1 i Q2 Systemy płatności Q1 Q2 Zmiana SORBNET Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) 10,073 bln 9,449 bln -6,2% Liczba zleceń ,5% Średnia kwota zlecenia (zł) 23,603 mln 21,801 mln -7,6% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 734,8 mld 761,2 mld +3,6% Liczba zleceń 304,3 mln 314,5 mln +3,4% Średnia kwota zlecenia (zł) Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni TARGET2-NBP Wartość zleceń (euro) 45,629 mld 35,143 mld -23,0% Liczba zleceń ,0% Średnia kwota zlecenia (euro) 600,3 tys. 416,5 tys. -30,6% SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 25,445 mld 23,291 mld -8,5% Liczba zleceń ,5% Średnia kwota zlecenia (euro) 455,7 tys. 403,0 tys. -11,6% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 4,558 mld 4,895 mld +7,4% Liczba zleceń ,2% Średnia kwota zlecenia (euro) ,7% Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec czerwca r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 53 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie II kwartału r. w systemie SORBNET: rozliczono łącznie ok. 433 tys. zleceń o wartości 9,4 bln zł, średnio rozliczono dziennie zlecenie, średnia wartość zlecenia wyniosła 21,8 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 1,5% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 426,8 do 433,4 tys. szt.), - wzrost o 3,2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 6,2% łącznej wartości zleceń (z 10,07 do 9,4 bln zł), - spadek o 7,6% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 23,6 do 21,8 mln zł), - wzrost o 5,3% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z 21,5 do 22,6 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 1 i nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w II kwartale r. przedstawia wykres nr 3. Średnią wartość zleceń w systemie SORBNET w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach przedstawia wykres nr 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie II kwartału r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wynosił 22,6 mld zł. szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w ww. okresie w granicach od 13,7 mld zł (w dniu 29 maja r.) do 27,2 mld zł (w dniu 7 kwietnia r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 4. Strona 5

6 Wykres nr 1. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2007 r bln zł 10,7 9,8 9,7 10,4 9,8 10,4 11,4 10,7 10,1 9, Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Wykres nr 2. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2007 r tys. zleceń Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Strona 6

7 W II kwartale r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 55,1% (we wcześniejszym kwartale 56,0%), - operacje na rynku międzybankowym 18,8% (we wcześniejszym kwartale 18,7%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 12,7% (we wcześniejszym kwartale 12,0%). Wykres nr 3. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w II kwartale r. 3,9% 2,4% 3,0% 12,7% 4,1% Zlecenia klientowskie Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. 55,1% Zakup/wykup papierów wart. od NBP 18,8% Wymiana zleceń za pośrednictwem KIR Pozostałe Wykres nr 4. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach na przestrzeni lat ,0 mln zł 27,6 mln zł 27,9 mln zł 26,8 mln zł 21,8 mln zł 2005 Q Q Q2 Q2 Q2 Strona 7

8 Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w kwartałach Q1 i Q2 System SORBNET Q1 Q2 Zmiana Wartość zleceń (zł) Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Ogółem 10,073 bln 9,449 bln -6,2% Średnia miesięczna 3,3 bln 3,1 bln Średnia dzienna 159,9 mld 152,4 mld -4,7% Liczba zleceń Ogółem ,5% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,2% Średnia kwota zlecenia (zł) 23,603 mln 21,801 mln -7,6% Strona 8

9 SYSTEM TARGET2-NBP Nowy system o nazwie TARGET2-NBP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, służy do rozliczenia płatności realizowanych w euro. Zgodnie z przewidywaniami, systematycznie powiększa się liczba uczestników bezpośrednich systemu TARGET2-NBP. W dniu 20 maja r. po pozytywnym zakończeniu procesu testów KIR S.A. i ING Bank Śląski S.A. potwierdziły gotowość do uczestnictwa bezpośredniego w systemie TARGET2-NBP. Zaplanowane na dzień 8 czerwca r. przejście nowych polskich uczestników na platformę SSP odbyło się zgodnie z planem i przebiegło bez zakłóceń. Uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2-NBP są: Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A.. Pozostałe banki oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., będące uczestnikami prowadzonego przez NBP systemu SORBNET-EURO posiadają dostęp do rozliczeń w systemie TARGET2-NBP za pośrednictwem NBP. W okresie II kwartału r., w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 84,370 tys. zleceń o wartości 35,1 mld euro, rozliczono średnio dziennie zleceń, średnia wartość zlecenia to 416,5 tys. euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni II kwartału br. przedstawia tabela nr 3. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 11,0% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 76,0 do 84,4 tys. szt.), - wzrost o 16,4% średniej dziennej liczby zleceń (z do 1.361szt.), - spadek o 23% łącznej wartości zleceń (z 45,63 do 35,14 mld euro), - spadek o 30,6% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 600,3 do 416,5 tys. euro). Strona 9

10 Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kwartale Q1 i Q2 System TARGET2 - NBP Q1 Q2 ZMIANA Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 45,629 mld 35,143 mld Średnia miesięczna 15,2 mld 11,7 mld -23% Średnia dzienna 701,9 mln 566,8 mln -19,3% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna % Średnia dzienna % Średnia kwota zlecenia (euro) 600,3 tys. 416,5 tys. - 30% Szczegółowy podział zleceń w systemie TARGET2 - NBP prezentuje załącznik nr 6. Strona 10

11 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia zleceń kierowanych lub otrzymywanych do/z banków z innych krajów przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP. W okresie II kwartału r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 77,5 tys. zleceń o wartości 34,1 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 440,5 tys. euro. W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie TARGET2 - NBP w II kwartale r. prezentuje wykres nr 5. Wykres nr 5. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymywane i wysyłane w II kwartale r. System TARGET2-NBP Liczba zleceń transgranicznych 54,1% 45,9% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System TARGET2-NBP Wartość zleceń transgranicznych 50,0% 50,0% Zlecenia otrzymywane: 17,083 mld euro Zlecenia wysłane: 17,060 mld euro Strona 11

12 ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2 - NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymywanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP pomiędzy sobą a także NBP. W okresie II kwartału r.w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 6,8 tys. zleceń o wartości 1,0 mld euro, rozliczono średnio dziennie 111 zlecenia, średnia wartość zlecenia wyniosła 145,7 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie TARGET2 - NBP: - 8,1% liczby realizowanych zleceń, - 2,8% wartości realizowanych zleceń. Wykres nr 6. Liczba i wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe i transgraniczne w II kwartale r. System TARGET2-NBP Liczba zleceń 8,1% 91,9% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. 2,8% 97,2% System TARGET2-NBP Wartość zleceń Zlecenia krajowe: 1,001 mld euro Zlecenia transgraniczne: 34,143 mld euro Strona 12

13 Wykres nr 7. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych miesiącach od r. w trzech kategoriach transakcji: transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane, krajowe 12,3 tys. 15,6 tys. tys. zleceń , VIII. XI. II. 2,4 tys V. transgraniczne wysyłane transgraniczne otrzymywane krajowe Wykres nr 8. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych miesiącach od r. w trzech kategoriach transakcji: transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane, krajowe mld euro krajowe transgraniczne otrzymywane transgraniczne wysyłane 15 0,46 mld euro 10 5,106 mld euro 5 5,178 mld euro 0 VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Strona 13

14 SYSTEM SORBNET-EURO Zmiany funkcjonalne w systemie SORBNET-EURO wprowadzone w minionym kwartale wynikały z przeniesienia przez KIR S.A. rozrachunku systemu EuroELIXIR z systemu SORBNET-EURO na platformę SSP i konieczności dostosowania systemu SORBNET-EURO do nowych zasad rozrachunku systemu EuroELIXIR. W związku z tym, że NBP podjął się pełnienia roli pośrednika w rozliczeniach systemu EuroELIXIR na SSP dla banków posiadających rachunki w SORBNET- EURO, zmiany wprowadzone w nowej wersji modułu bankowego SORBNET-BW obejmowały wprowadzenie możliwości automatycznego wysłania z systemu SORBNET-EURO (na podstawie informacji z KIR SA) do systemu TARGET2-NBP zlecenia dotyczącego zasilenia subkonta takiego banku otwartego przy rachunku NBP na SSP służącego rozrachunkowi systemu EuroELIXIR na platformie SSP. Zasilanie subkont banków posiadających rachunki na platformie SSP będzie generowane automatycznie przez KIR S.A. w wyznaczonych przedziałach czasowych. Nowa wersja modułu bankowego została udostępniona bankom do testowania na portalu SORBNET w dniu 4 maja r. Wdrożenie nowej wersji modułu bankowego dostosowanego do nowych zasad rozrachunku sesji KIR S.A. na platformie SSP miało miejsce w dniu 8 czerwca r. Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec czerwca r., poza NBP, były następujące podmioty: - 31 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W okresie II kwartału r. w systemie SORBNET-EURO: rozliczono łącznie 57,8 tys. zleceń o wartości 23,3 mld euro, rozliczono średnio dziennie 932 zlecenia, średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 403 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 8,5% łącznej wartości zleceń (z 25,4 do 23,3 mld euro), - spadek o 4,0% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 391,5 do 375,7 mln euro), - wzrost o 3,5% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 11,6% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 455,7 do 403,0 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2007 r. przedstawiają wykresy nr 9 i nr 10. Strona 14

15 Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2007 r. 30 mld euro ,06 25,56 22,59 20,96 25,45 23, , ,40 10,31 11, Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Wykres nr 10.Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2007 r tysięcy zleceń 73, , ,6 57,3 55,8 57, , ,3 32,1 34, Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Strona 15

16 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kwartałach Q1 i Q2 System SORBNET-EURO Q1 Q2 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Ogółem 25,445 mld 23,291 mld - 8,5% Średnia miesięczna 8,482 mld 7,764 mld Średnia dzienna 391,5 mln 375,7 mln - 4,0% Liczba zleceń Ogółem ,5% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,2% Średnia kwota zlecenia (euro) 455,7 tys. 403,0 tys. - 11,6% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 7. Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na kilka podstawowych kategorii, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymywane. Strona 16

17 Wykres nr 11.Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych miesiącach od r. w trzech kategoriach transakcji: krajowe, transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane 3 2,5 tys. zleceń SORBNET-EURO : transakcje krajowe Liczba transakcji 2 1,5 1 0,5 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne wysyłane Liczba transakcji 8 7 tys. zleceń I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI tys. zleceń SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne otrzymane Liczba transakcji I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Strona 17

18 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie II kwartału r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP:: rozliczono łącznie 51,4 tys. zleceń o wartości 16,3 mld euro, średnio dziennie rozliczano 830 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 316,6 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 14,6% wartości zleceń transgranicznych (z 19,072 do 16,292 mld euro), - wzrost o 5,3% liczby zleceń transgranicznych (z 48,877 do 51,452 szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w II kwartale r. prezentuje wykres nr 12. Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w II kwartale r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych 93,1% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. 6,9% System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 49,9% 50,1% Zlecenia otrzymywane:8,135 mld euro Zlecenia wysłane: 8,157 mld euro Strona 18

19 ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie II kwartału r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO:: rozliczono łącznie 6,3 tys. zleceń o wartości 7,0 mld euro, średnio dziennie rozliczano 102 zlecenia, średnia wartość zlecenia wyniosła 1,104 mln euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, znacząco powiększył się udział zleceń międzybankowych w obrocie krajowym systemu SORBNET-EURO, zarówno pod względem liczby zleceń, jak i wartości (wykres nr 13 i nr 14). Odnotowano w porównaniu do wcześniejszego kwartału: - spadek o 9,0% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 9,8% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 6,373 do 6,999 mld euro). Wykres nr 13. Liczba zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe klientowskie i krajowe międzybankowe od maja r szt. zlecenia klientowskie zlecenia międzybankowe 0 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Wykres nr 14. Wartość zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe klientowskie i krajowe międzybankowe od maja r. 3 mln. euro 2,5 2 1,5 zlecenia klientowskie zlecenia mię dzybankowe 1 0,5 0 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Strona 19

20 Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 11,0% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 12,5%), - 30,0% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 25,0%). Wykres nr 15. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w II kwartale r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 89,0% 11,0% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń 69,9% Zlecenia krajowe: 6,999 mld euro 30,1% Zlecenia transgraniczne: 16,292 mld euro W porównaniu do wcześniejszego kwartału, znacząco powiększył się udział zleceń krajowych realizowanych w systemie SORBNET-EURO, zarówno pod względem liczby zleceń, jak i wartości. (wykres nr 16). Wykres nr 16. Udział zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2007Q2 25% 30% udział w wartości zleceń SORBNET- EURO 12,3% 12,4% 10,2% 7,8% 5,5% 5,5% 9,4% 6,4% 5,9% 3,9% 6,1% 3,5% 13,9% 11,4% 12,5% 4,0% 4,0% 11% udział w liczbie zleceń SORBNET- EURO 2007 Q Q Q Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Strona 20

21 Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od r. SORBNET-EURO Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 12,110 9,864 8,969 9,538 8,135 udział w ogólnej wartości obrotów 47,39% 43,7% 42,8% 37,5% 34,9% Zlecenia transgraniczne wychodzące 11,888 10,155 9,070 9,534 8,157 udział w ogólnej wartości obrotów 46,52% 45,0% 43,3% 37,5% 35,1% Zlecenia krajowe 1,557 2,574 2,918 6,373 6,999 udział w ogólnej wartości obrotów 6,09% 11,4% 13,9% 25,0% 30,0% Liczba zleceń Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 80,03% 90,0% 89,7% 81,4% 82,9% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 16,44% 6,0% 6,3% 6,1% 6,1% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 3,53% 4,0% 4,0% 12,5% 11,0% Średnia kwota zlecenia / tys.euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 206,4 197,2 174,5 209,8 169,8 986, , , , ,0 Zlecenie krajowe 601, , ,2 915, ,4 Strona 21

22 ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 8,9% zleceń międzybankowych (z 23,799 do 21,676 mld euro), - spadek o 1,8% zleceń klientowskich (z 1,645 do 1,615 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 0,5% zleceń międzybankowych (z do szt.), - wzrost o 5,2% zleceń klientowskich (z do szt.), Wykres nr 17. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w II kwartale r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 64,6% 35,4% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 6,9% 93,1% Zlecenia międzybankowe: 21,676 mld euro Zlecenia klientowskie: 1,615 mld euro Strona 22

23 SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec II kwartału r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 54 banki (z NBP). W okresie II kwartału r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 314,5 mln. zleceń o wartości 761,2 mld zł, średnio dziennie rozliczono 5,1 mln zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 2,4 tys. zł. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2007 r. przedstawiają wykresy nr 18 i nr 19. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 3,4% łącznej liczby transakcji (z 304,3 do 314,5 mln szt.), - wzrost o 3,6% łącznej wartości transakcji (z 734,8 do 761,2 mld zł), - wzrost o 5,0% średniej dziennej liczby transakcji (z 4,830 do 5,073 mln szt.), - wzrost o 5,3% średnich dziennych obrotów (z 11,663 do 12,277 mld zł), - utrzymanie na tym samym poziomie średniej kwoty transakcji (tj. ok zł). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia tabela nr 6. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2007 r. prezentuje załącznik nr 8. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie ELIXIR jest 5-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W II kwartale r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, 80% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 20. Strona 23

24 Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2007 r mld zł Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Wykres nr 19. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2007 r mln szt Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Strona 24

25 Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w kwartale Q1 i Q2 System ELIXIR Q1 Q2 Zmiana Wartość zleceń (zł) Liczba dni roboczych: 63dni 62 dni Ogółem 734,8 mld 761,2 mld Średnia miesięczna 244,9 mld 253,7 mld + 3,6% Średnia dzienna 11,663 mld 12,277 mld + 5,3% Liczba zleceń Ogółem 304,3 mln 314,5 mln Średnia miesięczna 101,43 mln 104,85 mln + 3,4% Średnia dzienna 4,830 mln 5,073 mln + 5,0% Średnia kwota zlecenia (zł) Wykres nr 20. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w II kwartale r. 43,4% 19,2% 37,4% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Strona 25

26 SYSTEM EuroELIXIR W ostatnim kwartale nastąpiła realizacja uruchomionego w czerwcu r. projektu przeniesienia rozrachunku systemu EuroELIXIR z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP. Przeniesienie rozrachunku systemu EuroELIXIR na SSP poszerzyło zakres funkcjonalności realizowanych przez KIR S.A., stanowi też pierwszy krok na drodze do ustanowienia dodatkowego połączenia rozliczeniowego systemu EuroELIXIR w ramach sieci izb europejskich EACHA (European Automated Clearing House Association). Zgodnie z założonym harmonogramem, produkcyjne uruchomienie nowego mechanizmu rozrachunku nastąpiło w dniu 8 czerwca r. Od tego dnia jest on inicjowany przez KIR S.A. bezpośrednio na platformie technicznej systemu TARGET2 (SSP) w ramach polskiego komponentu systemu TARGET2, tj. systemu TARGET2-NBP. Do końca czerwca r. rozrachunek przebiegał bez zakłóceń. Według stanu na koniec czerwca r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 31 banków. W okresie II kwartału r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 1,09 mln zleceń o wartości 4,89 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 4,5 tys. euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2007 r. przedstawiają wykresy nr 21 i nr 22. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 9,2% łącznej liczby zleceń (z 0,99 do 1,08 mln szt.), - wzrost o 7,4% łącznej wartości zleceń (z 4,558 do 4,895 mld euro), - wzrost o 14,5% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - wzrost o 12,6% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 70,1 do 78,96 mln euro), - spadek o 1,7% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 9. Strona 26

27 W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w kwartałach Q1 i Q2w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące oraz krajowe przedstawia tabela nr 7. Strona 27

28 Wykres nr 21. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2007 r. 6 5 mld euro 5,04 5,10 4,56 4,90 4 4,02 3 2,22 2,41 2,68 2,88 2, Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Wykres nr 22. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2007 r Tysiące Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Strona 28

29 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kwartale Q1 i Q2 System EuroELIXIR Q1 Q2 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Ogółem 4,558 mld 4,895 mld Średnia miesięczna 1,519 mld 1,631 mld +7,4% Średnia dzienna 70,126 mln 78,963 mln +12,6% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,2% Średnia dzienna ,5% Średnia kwota zlecenia (euro) ,7% Strona 29

30 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie II kwartału r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 946,2 tys. zleceń o wartości 4,170 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 10,1% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.), - wzrost o 9,1% wartości zleceń transgranicznych (z 3,822 do 4,170 mld euro), - wzrost o 15,4% dziennej liczby zleceń (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Wykres nr 23. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w II kwartale r. Liczba zleceń transgranicznych otrzymywane i wysyłane 74,6% 25,4% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysyłane: szt. Wartość zleceń transgranicznych otrzymywane i wysyłane 54,5% 45,5% Zlecenia otrzymywane: 2,271 mld euro Zlecenia wysyłane: 1,899 mld euro Strona 30

31 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie II kwartału r. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych wysyłanych: rozliczono łącznie 240,0 tys. zleceń o wartości 1,9 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 13,3% liczby zleceń wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 14,1% wartości zleceń wysyłanych (z 1,663 do 1,899 mld euro), - wzrost o 18,8% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 0,7% średniej wartości zlecenia wysyłanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w II kwartale r. stanowiły: -22,1% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 21,2%), -38,8% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 36,5%). ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie II kwartału r.. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych otrzymanych: rozliczono łącznie 706,2 tys. zleceń o wartości 2,3 mld euro średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 9,1% liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 5,2% wartości zleceń otrzymywanych (z 2,158 do 2,271 mld euro), - wzrost o 14,4% średniej dziennej liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - spadek o 3,6% średniej wartości zlecenia otrzymanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły w II kwartale r.: -64,9% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 64,9%), -46,4% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 47,3%). Strona 31

32 ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W II kwartale r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 141,8 tys. szt. zleceń o wartości 725,0 mld euro, rozliczano średnio dziennie zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to 5,1 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 3,1% liczby zleceń krajowych (z do 141,8 szt.), - spadek o 1,4% wartości zleceń krajowych (z 735,5 do 725,0 mld euro), - wzrost o 8,1% średniej dziennej liczby zleceń (z do 2.287szt.), - spadek o 4,4% średniej wartości zlecenia przychodzącego (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w II kwartale r.: - 13,0% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 13,8%), - 14,8% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 16,1%). Wykres nr 24. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w II kwartale r. System EuroELIXIR LIczba zleceń transgranicznych i krajowych 87,0% 13,0% Zlecenia transgraniczne: 946,2 tys.szt. Zlecenia krajowe: 141,8 tys. szt. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych i krajowych 85,2% 14,8% Zlecenia transgraniczne: 4,170 mld euro Zlecenia krajowe: 0,725 mld euro Strona 32

33 Tabela nr 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od r. EuroELIXIR Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgr. otrzymywane 1,867 2,207 2,390 2,158 2,271 udział w ogólnej wartości obrotów 46,5% 43,8% 46,8% 47,3% 46,4% Zlecenia transgr. wysyłane 1,408 1,568 1,707 1,663 1,899 udział w ogólnej wartości obrotów 35,0% 31,1% 33,5% 36,6% 38,8% Zlecenia krajowe 0,743 1,260 1,003 0,735 0,725 udział w ogólnej wartości obrotów 18,5% 25,0 19,7% 16,1% 14,8% Liczba zleceń Zlecenia transgr. otrzymywane udział w ogólnej liczbie transakcji 62,5% 62,1% 64,4% 64,9% 64,9% Zlecenia transgr. wysyłane udział w ogólnej liczbie transakcji 22,2% 21,7% 21,1% 21,3% 22,1% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 15,3% 16,2% 14,5% 13,8% 13,0% Strona 33

34 WNIOSKI W ostatnim kwartale nastąpiła realizacja rozpoczętego w czerwcu r. projektu przeniesienia rozrachunku systemu EuroELIXIR z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP. Zgodnie z założonym harmonogramem, produkcyjne uruchomienie nowego mechanizmu rozrachunku nastąpiło w dniu 8 czerwca r. Od tego dnia jest on inicjowany przez KIR S.A. bezpośrednio na platformie technicznej systemu TARGET2 (SSP) w ramach polskiego komponentu systemu TARGET2, tj. systemu TARGET2-NBP. Do końca czerwca r. rozrachunek przebiegał bez zakłóceń. W II kwartale br. nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności. W systemach złotowych SORBNET, ELIXIR, odnotowano niewielki wzrost ilości realizowanych zleceń w porównaniu do poprzedniego kwartału. Równocześnie odnotowano wzrost ilości zleceń dokonywanych w euro w systemach TARGET2-NBP, SORBNET-EURO oraz EuroELIXIR. Zmniejszyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem, wielkości obrotów realizowanych w systemach wysokokwotowych tj. SORBNET, SORBNET-EURO, TARGET2-NBP. Wartość zleceń ZMIANA Q2 do Q1 Liczba zleceń ZMIANA Q2 do Q1 Systemy złotowe SORBNET -6,2% SORBNET + 1,5% ELIXIR +3,6% ELIXIR +3,4% Systemy w euro TARGET2-NBP -23,0% TARGET2-NBP +11,0% SORBNET-EURO -8,5% SORBNET-EURO +3,5% EuroELIXIR +7,4% EuroELIXIR +9,2% Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru nbp.pl Strona 34

35 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego SYSTEM SORBNET ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2006 ROKU Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. RODZAJ ZLECEŃ I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK ROK 2006 ROK 2007 ROK ROK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 II. 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 84,7% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,4% 86,6% 87,2% 87,1% 87,7% 86,8% 86,9% 87,1% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt z pliku 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% razem I: szt ,8% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,5% 86,7% 87,2% 87,1% 87,7% 86,8% 86,9% 87,1% WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt razem II: szt ,3% 3,1% 3,3% 3,0% 3,1% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 6,0% 5,7% 5,8% 6,0% 5,7% 5,7% 5,4% 5,5% 5,4% 5,4% 4,9% 5,1% 5,0% 4,9% 9. Storno automatyczne ZSK szt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,2% 2,1% 2,3% 2,0% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 2,5% 2,5% 2,5% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 1,0% 0,9% 0,8% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW razem III: szt ,2% 8,8% 9,1% 9,3% 8,7% 8,4% 7,9% 8,1% 7,7% 8,0% 7,4% 8,7% 8,6% 8,3% 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 2,7% 2,9% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6% 2,2% 2,2% 2,3% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt Opr. Piotr Gęsicki, Wydział Systemu SORBNET -> System płatniczy -> Opracowania -> Informacja kwartalna

36 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA I WARTOŚĆ ZLECEŃ REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2004 ROKU ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ W DSP ŚREDNIA MIESIĘCZNA WARTOŚĆ ZLECEŃ W DSP ŚREDNIA WARTOŚĆ ZLECENIA ŚREDNIA DZIENNA (szt.) (mln zł) (tys. zł) LICZBA ZLECEŃ WARTOŚĆ ZLECEŃ ogółem w tym na % w tym na % ogółem w tym na % w tym na % ogółem w tym na w tym na (szt.) (mln zł) rachunkach rach. bież. rachunkach rach. bież. rachunkach rach. bież. bieżących banków bieżących banków bieżących banków banków z tytułu operacji banków z tytułu operacji (poza zlec. z tytułu operacji (poza zlec. na rynku (poza zlec. na rynku KIR SA) na rynku KIR SA) międzybank. KIR SA) międzybank. międzybank Q ,9% ,4% , ,7 95,5% ,9 71,8% , , , , Q ,1% ,4% , ,6 96,1% ,4 72,4% , , , , Q ,3% ,9% , ,1 95,0% ,3 72,1% , , , , Q ,8% ,4% , ,3 90,3% ,5 69,0% , , , , Q ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , , Q ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , , Q ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , , Q ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,9% ,8% , ,4 98,6% ,1 67,6% , , , , Q ,8% ,7% , ,9 97,8% ,1 58,3% , , , , Q ,0% ,9% , ,0 96,5% ,1 58,0% , , , , Q ,9% ,9% , ,2 98,4% ,3 62,1% , , , , Q ,3% ,6% , ,1 98,0% ,9 57,7% , , , , Q ,3% ,8% , ,9 97,8% ,0 59,6% , , , , Q ,7% ,9% , ,6 96,5% ,4 56,7% , , , ,1 Q ,6% ,5% , ,0 97,8% ,8 60,3% , , , ,7 Q ,6% ,6% , ,5 89,3% ,8 60,3% , , , ,1 Q ,7% ,7% , ,8 98,1% ,0 60,4% , , , ,4 Q ,1% ,6% , ,9 97,7% ,3 52,6% , , , ,0 Q ,7% ,4% , ,9 97,1% ,9 55,8% , , , ,0 Q ,8% ,8% , ,9 93,3% ,0 53,4% , , , ,6 Opr. Alicja Pęksa-Wicińska, Wydział Systemu SORBNET

37 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach 25 mld zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środkóww kolejnych kwartałach 21,5 22, ,5 15,2 15,7 16,4 17,2 18,1 18,9 20, Q Q Q Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru mail.nbp.pl -> System płatniczy ->Opracowania -> Informacja kwartalna

38 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł 35 STAN NA BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKÓW Średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących prowadzonych w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunku w danym miesiącu od I.2007 do VI ,8 14,2 14,5 14,9 15,3 15,5 17,57 18,1 16,7 16,9 15,7 15,8 17,2 17,8 16,0 16,3 15,6 19,2 18,4 19,1 19,8 18,3 19,8 20,6 21,7 21,0 21,9 22,8 22,5 22, Stan na rachunkach bieżących Wartość max Wartość min 0 I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 V.2007 VI.2007 VII.2007 VIII.2007 IX.2007 X.2007 XI.2007 XII.2007 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Opr. Magdalena Rabong, Wydz.Nadzoru,DSP -> System płatniczy-> Opracowania -> Informacja kwartalna

39 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 5 Informacja kwartalna o rozliczeniach mln zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środków na rachunkach ponad kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej (w mln zł) , , ,5 30,8 18,0 22,6 31,3 32,2 23, Q Q Q Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q ,2 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru, tel

40 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System TARGET2 - NBP LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 1) Lp. Wyszczególnienie Jedno- stka Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. Liczba dni rozliczeniowych Liczba uczestników (z NBP) Obroty ogółem mld euro 14,688 37,500 44,270 45,629 35,143 średnia miesięczna mld. euro 7,344 12,500 14,757 15,210 11,714 średnie dzienne mln euro 473, , , , ,831 średnia kwota transakcji tys. euro 474,9 493,9 527,5 600,3 416,5 4. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 1,007 1,521 1,494 0,574 1,001 krajowe udział w TARGET2-NBP 6,9% 4,1% 3,4% 1,3% 2,8% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 10,8% 11,1% 9,6% 8,8% 8,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 300,3 181,2 186,1 86,2 145,7 5. Transakcje obroty mld euro 13,682 35,978 42,776 45,055 34,143 transgraniczne udział w TARGET2-NBP 93,2% 95,9% 96,6% 98,7% 97,2% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 89,2% 88,9% 90,4% 91,2% 91,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 496,2 532,7 563,6 649,6 440,5 6. Transakcje obroty mld euro 6,786 17,431 20,568 22,549 17,060 transgraniczne udział w transgranicznych 49,6% 48,4% 48,1% 50,0% 50,0% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 41,1% 48,2% 48,5% 48,7% 45,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 598,6 535,8 558,4 667,0 479,1 7. Transakcje obroty mld euro 6,897 18,548 22,207 22,505 17,083 transgraniczne udział w transgranicznych 50,4% 51,6% 51,9% 50,0% 50,0% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 58,9% 51,8% 51,5% 51,3% 54,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 424,7 529,9 568,5 633,2 407,8 8. Transakcje obroty mld euro 13,908 35,251 41,317 43,895 32,424 międzybankowe udział w TARGET2-NBP 94,7% 94,0% 93,3% 96,2% 92,3% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 12,6% 13,9% 15,1% 15,3% 13,6% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji mld euro 3,563 3,341 3,263 3,765 2, Transakcje obroty mld euro 0,782 2,248 2,952 1,734 2,720 klientowskie udział w TARGET2-NBP 5,3% 6,0% 6,7% 3,8% 7,7% 1) liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 87,4% 86,1% 84,9% 84,7% 86,4% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 28,9 34,4 41,4 26,9 37,3 System TARGET2-NBP rozpoczął funkcjonowanie z dniem 19 maja roku ->System płatniczy->opracowania->informacja kwartalna

41 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 7 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday), Lp. Wyszczególnienie Jednostka 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem mld. euro 9,401 10,311 11,212 16,223 21,059 25,557 22,594 20,956 25,445 23,291 średnia miesięczna mld. euro 3,134 3,437 3,737 5,408 7,020 8,519 7,531 6,985 8,482 7,764 średnie dzienne mln. euro 146,9 166,3 172,5 253,5 339,7 399,3 342,3 327,4 391,5 375,7 średnia kwota transakcji tys. euro 356,8 321,3 327,6 357,4 329,7 348,5 406,3 365,8 455,7 403,0 3. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 1,167 1,050 1,374 1,520 1,246 1,558 2,574 2,918 6,373 6,999 krajowe udział w SORBNET-EURO 12,4% 10,2% 12,3% 9,4% 5,9% 6,1% 11,4% 13,9% 25,0% 30,0% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 5,5% 5,5% 7,8% 6,4% 3,9% 3,5% 4,0% 4,0% 12,5% 11,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 799,6 599,4 512,9 524,2 496,3 601, , ,2 915, ,4 5. Transakcje obroty mld euro 8,234 9,262 9,838 14,704 19,813 23,999 20,020 18,038 19,072 16,292 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 87,6% 89,8% 87,8% 90,6% 94,1% 93,9% 88,6% 86,1% 75,0% 70,0% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 94,5% 94,5% 92,2% 93,6% 96,1% 96,5% 96,0% 96,0% 87,5% 89,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 330,9 305,3 311,9 346,0 322,9 339,3 374,9 327,9 390,2 316,6 6. Transakcje obroty mld euro 4,100 4,629 4,920 7,368 9,893 11,888 10,155 9,070 9,534 8,157 transgraniczne udział w transgranicznych 49,8% 50,0% 50,0% 50,1% 49,9% 49,5% 45,0% 50,3% 50,0% 50,1% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 22,5% 20,0% 16,5% 13,2% 25,1% 17,0% 6,1% 6,6% 7,0% 6,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 733,2 762,2 872, ,7 642,4 986, , , , ,0 7. Transakcje obroty mld euro 4,134 4,633 4,918 7,336 9,920 12,111 9,864 8,969 9,538 8,135 transgraniczne udział w transgranicznych 50,2% 50,0% 50,0% 49,9% 50,1% 50,5% 43,7% 49,7% 50,0% 49,9% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 77,5% 80,0% 75,7% 80,5% 74,9% 83,0% 90,0% 93,4% 93,0% 93,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 214,3 190,9 189,9 200,9 215,9 206,4 197,2 174,5 209,8 169,8 8. Transakcje obroty mld euro 8,501 9,093 9,968 14,568 19,010 23,474 19,994 18,700 23,799 21,676 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 90,4% 88,2% 88,9% 89,8% 90,3% 91,9% 88,5% 89,2% 93,5% 93,1% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,8% 16,7% 20,2% 17,9% 14,3% 19,5% 27,6% 28,9% 36,5% 35,4% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 1.633, , , , , , , , , ,8 9. Transakcje obroty mld euro 0,901 1,219 1,244 1,655 2,049 2,082 2,599 2,256 1,645 1,615 klientowskie udział w SORBNET-EURO 9,6% 11,8% 11,1% 10,2% 9,7% 8,2% 11,5% 10,8% 6,5% 6,9% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,2% 83,3% 79,8% 82,1% 85,7% 80,5% 72,5% 71,1% 63,5% 64,6% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 42,6 45,6 45,6 44,4 37,4 35,3 64,5 55,4 46,4 43,3 ->System płatniczy ->Opracowania ->Informacja kwartalna

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU PAŹDZIERNIK 2008 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR i OGNIVO

Express ELIXIR i OGNIVO Express ELIXIR i OGNIVO potencjał nowych rozwiązań w bankowości spółdzielczej Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 17 18 września 2012 r. Rozliczeniowe Produkty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2011 ROKU KWIECIEŃ 2012 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo