Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r."

Transkrypt

1 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r.

2 Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET System TARGET2-NBP Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP System Elixir System Express Elixir System BlueCash System Euro Elixir Rozliczenia transgraniczne w Euro Elixir Rozliczenia krajowe w Euro Elixir 29 Podsumowanie 3 Załącznik 1 32 Załącznik 2 33 Załącznik 3 34 Załącznik 4 35 Załącznik 5 35 Załącznik 6 37 Spis wykresów 38

3 Wprowadzenie Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za I kwartał r. wykazują w porównaniu do IV kwartału r.: a) w systemie SORBNET2: wzrost o 8% średnich dziennych obrotów do poziomu 295,2 mld zł, spadek o 3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: wzrost o 8,1% średnich dziennych obrotów do poziomu 3,111 mld euro, spadek o 1,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5.37 szt., c) w systemie Elixir: spadek o 4,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 16,3 mld zł, spadek o 1,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 6,6 mln szt., d) w systemie Express Elixir: wzrost o,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 16,2 mln. zł, wzrost o 2,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., e) w systemie BlueCash: wzrost o 1,8% średnich dziennych obrotów do poziomu 4,5 mln zł, wzrost o 9,4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., f) w systemie Euro Elixir: spadek o 7,8% średnich dziennych obrotów do poziomu 354,6 mln euro, spadek o 4,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET2, TARGET2-NBP, Elixir, Express Elixir, BlueCash i Euro Elixir, na przestrzeni I kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych w kolejnych kwartałach od I kwartału 212 r. przedstawiono na wykresie nr 2. 2

4 Wprowadzenie Wykres 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w I kwartale r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,1956 zł, czyli średnioważony kurs liczony w I kwartale r. wg danych NBP) 25 mln zł 21,6 mln zł ,2 tys. euro 5,6 tys. euro 4,4 tys. zł 2,5 tys. zł 81 zł SORBNET2 TARGET2-NBP Euro Elixir Express Elixir Elixir BlueCash Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od I kwartału r. 18 SORBNET2 TARGET2-NBP Źródło: opracowanie własne 3

5 1. System SORBNET2 1. System SORBNET2 W systemie SORBNET2 uczestniczyło w I kwartale r. 46 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz NBP. W okresie I kwartału r. w systemie SORBNET2: rozliczono łącznie ok. 848 tys. zleceń o wartości 18,3 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 295,5 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 21,575 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 6,3% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 17,2 do 18,3 bln zł), wzrost o 8% średniej dziennej wartości zleceń (z 273,4 do 295,2 mld zł), spadek o 4,5% łącznej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 3% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 11,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 19,4 do 21,6 mln zł), wzrost o 2,4% do poziomu 34,4 mld zł (z poziomu 33,6 mld zł) średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach, począwszy od I kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET2 zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 32). Wykres 3. Wartość zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 2 bln zł 16 17,3 17,6 17,5 16,8 17,5 16,6 16,9 17,2 18, Źródło: opracowanie własne 4

6 1. System SORBNET2 Wykres 4. Liczba zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach od I kwartału r tys. 755,7 757,9 787,2 777,8 76,1 799,1 841,1 888,6 848,3 65 Źródło: opracowanie własne Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: 2 stycznia r. rozliczono zleceń, 27 lutego r. rozliczono zleceń, 31 marca r. rozliczono zleceń. W I kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. mniej o 3% niż w poprzednim kwartale (14.15 zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 12,4% (wykres nr 5). Wykres 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemach SORBNET2 oraz systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca r.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 23 r SORBNET SORBNET Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I kwartale r. wyniosła 21,6 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (19,4 mln zł) wzrosła o 11,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnia wartość pojedynczego zlecenia zmniejszyła się o 5,9% (wykres nr 6). 5

7 1. System SORBNET2 Wykres 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemach SORBNET2 oraz SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 23 r mln zł 28, 25,5 26,2 28,2 31,3 25,8 23,6 24,1 24,5 23,7 22,9 23, 21, Źródło: opracowanie własne W I kwartale r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 51,4% (we wcześniejszym kwartale 53,6%), wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 23,6% (we wcześniejszym kwartale 19,1%), zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 1,7% (we wcześniejszym kwartale 11,8%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w I kwartale r. przedstawiono na wykresie nr 7. Wykres 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w I kwartale r. 6,5 1,6,8 5,4 Zlecenia klientowskie Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP 1,7 23,6 51,4 Zakup/wykup papierów wart. od NBP Operacje na rynku międzybankowym Zlecenia KDPW S.A. Wymiana zleceń za pośrednictwem KIR Pozostałe Źródło: opracowanie własne 6

8 1. System SORBNET2 W okresie I kwartału r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 34,4 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od I kwartału r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr 8. Wykres 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału r mld zł 33,6 34, , 3,1 3,6 31, 31,7 32, 32, Źródło: opracowanie własne 7

9 2. System TARGET2-NBP 2. System TARGET2-NBP Według stanu na koniec marca r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 19 banków komercyjnych (z dniem 2 marca br. lista uczestników zwiększyła się o Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ(Polska) S.A.). W okresie I kwartału r. w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 334 tys. zleceń o wartości 196 mld euro, średnio dziennie rozliczono 5.37 zleceń o wartości 3,1 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 586,2 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 2 (strona 33). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 6,4% łącznej wartości zleceń (z 184,2 do 196, mld euro), wzrost o 8,1% średniej dziennej wartości zleceń (z 2,88 do 3,1 mld euro), spadek o 3,2% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 345,2 do 334,4 tys. szt.), spadek o 1,6% średniej dziennej liczby zleceń (z do 5.37 szt.), wzrost o 9,9% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 533,6 do 586,2 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od I kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 1. Wykres 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r mld euro 125,5 137,1 143,7 148,7 152,8 166,9 187,6 184,2 196, 8 4 Źródło: opracowanie własne 8

10 2. System TARGET2-NBP Wykres 1. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 4 tys. 389,7 388,5 376, ,8 346,6 347,5 341,5 345,2 334,4 3 Źródło: opracowanie własne W I kwartale r. rozliczono w systemie TARGET2-NBP średnio 5.37 zleceń dziennie, tj. mniej o 1,6% niż w poprzednim kwartale (5.394 zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń spadła o 3,5%. Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 11. Wykres 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I kwartale r. wyniosła 586,2 tys. euro i w porównaniu do poprzedniego kwartału (533,6 tys. euro) wzrosła o 9,9%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 12. 9

11 2. System TARGET2-NBP Wykres 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r tys. euro Źródło: opracowanie własne 2.1 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W I kwartale r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 298,4 tys. zleceń o wartości 165,1 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 533,3 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: 89,3% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 89,5%), 84,3% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 83,7%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 14. 1

12 2. System TARGET2-NBP Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 15. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 16. Wykres 13. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale r. oraz w I kwartale r Źródło: opracowanie własne zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale r. oraz w I kwartale r. 1,5% 1,7% 4,4% 39,7% 49,1% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane 49,5% Źródło: opracowanie własne 11

13 2. System TARGET2-NBP Wykres 15. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale r. oraz w I kwartale r mld euro 8,76 85,36 73,35 79, ,11 3,86 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: opracowanie własne Wykres 16. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wys-łanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale r. oraz w I kwartale r. 39,8% 16,3% 4,7% 15,7% 43,9% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane 43,7% Źródło: opracowanie własne 12

14 2. System TARGET2-NBP 2.2 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie I kwartału r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 35,9 tys. zleceń o łącznej wartości 3,9 mld euro, średnio dziennie rozliczono 57 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 859,4 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły: 1,7% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 1,5%). 15,7% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 16,3%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2-NBP zaprezentowano na wykresach nr 13 i

15 3. System Elixir 3. System Elixir Według stanu na koniec I kwartału r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie Elixir były 44 banki (w tym NBP).W okresie I kwartału r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 49 mln zleceń o wartości 1,1 bln zł, średnio dziennie rozliczono 6,6 mln zleceń o łącznej wartości 16 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: spadek o 5,8% łącznej wartości transakcji (z 1,74 do 1,11 bln zł), spadek o 2,8% łącznej liczby transakcji (z 421,1 do 49,4 mln szt.), spadek o 3,2% średniej kwoty transakcji (z 2.55 do zł), spadek o 4,3% średnich dziennych obrotów (z 17 do 16,3 mld zł), spadek o 1,2% średniej dziennej liczby transakcji (z 6,7 do 6,6 mln szt.). Szczegółowe dane dotyczące systemu Elixir zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 34). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 17 i 18. Wykres 17. Wartość zleceń rozliczanych w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 1 2 mld zł ,9 933,8 971, 1 31, 955,4 983,7 1 11, 1 73,8 1 1, Źródło: Dane KIR 14

16 3. System Elixir Wykres 18. Liczba zleceń rozliczanych w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 48 mln zleceń ,1 377,4 378,7 396,7 391,4 399,6 394,9 421,1 49, Źródło: Dane KIR W I kwartale r. w systemie Elixir rozliczono średnio 6,6 mln zleceń dziennie, tj. o 1,2% mniej niż w poprzednim kwartale (6,7 mln zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Elixir na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 19. Wykres 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 7 6 mln szt. 5,953 6,187 5,826 6,399 6,312 6,445 6,76 6,684 6,63 5 Źródło: Dane KIR 15

17 3. System Elixir Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I kwartale r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (2.55 zł) spadła o 3,2%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie Elixir na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 2. Wykres 2. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 3 zł Źródło: Dane KIR W I kwartale r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, około 79% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 21. Wykres 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w I kwartale r. Źródło: Dane KIR 16

18 System Express Elixir 4. System Express Elixir System Express Elixir to system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Według stanu na koniec marca r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express Elixir było 9 banków. Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, o ile są klientami bankówuczestników systemu Express Elixir. W okresie I kwartału r. w systemie Express Elixir: rozliczono łącznie 331,4 tys. zleceń o łącznej wartości 1,5 mld zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 16,2 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: spadek o 1,9% łącznej wartości transakcji (z 1,48 do 1,45 mld zł), wzrost o,3% średnich dziennych obrotów (z 16,1 do 16,2 mln zł), spadek o,1% łącznej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 2,1% średniej dziennej liczby transakcji (z 3.66 do szt.), spadek o 1,8% średniej kwoty transakcji (z do zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 22 i 23. Wykres 22. Wartość zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r mln zł Źródło: Dane KIR 17

19 System Express Elixir Wykres 23. Liczba zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: Dane KIR Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w systemie Express Elixir. I tak, w I kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 2,1% niż w poprzednim kwartale (3.66 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Express Elixir na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 24. Wykres 24. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: Dane KIR 18

20 System Express Elixir Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I kwartale r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (4.468 zł) zmniejszyła się o 1,8%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express Elixir na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 25. Wykres 25. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: Dane KIR System Express Elixir umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych w trybie 24 godziny na dobę, bez ograniczeń czasowych. W okresie I kwartału r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8. do 16.. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 66,5% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16. do 24. klienci systemu zrealizowali 29,7%, a w godzinach od. do 8. rozliczono 3,8% wszystkich zleceń. Porównując do porzedniego kwartału rozkład rozliczanych zleceń nie uległ zmianie. Rozkład zleceń w systemie Express Elixir w zależności od godzin ich realizacji przedstawia wykres nr 26. Wykres 26. Liczba zleceń w systemie Express Elixir w okresie I kwartału r. w podziale godziny ich realizacji 66,5% 29,7% 3,8% Źródło: Dane KIR 19

21 System Express Elixir W systemie Express Elixir zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W I kwartale r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w poniedziałki (21,2%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na poziomie od 16, do 2,3%. Znacznie mniej zleceń było realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty 5,1% a w niedziele 4,% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 27. Wykres 27. Liczba zleceń w systemie Express Elixir w okresie I kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia 21,% 17,7% 16,% 16,1% 2,3% 5,1% 4,% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane KIR Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Express Elixir zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 4 (strona 35). 2

22 System BlueCash 5. System BlueCash System płatności natychmiastowych BlueCash funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365) i obsługuje przekazy pieniężne w formie polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie on-line a walutą rozrachunku jest złoty polski (PLN). Uczestnikiem systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce, który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec marca r. uczestnikami Systemu BlueCash było 57 banków, w tym 53 banki spółdzielcze.w okresie I kwartału r. w systemie BlueCash: rozliczono łącznie 497,5 tys. zleceń o łącznej wartości 42,8 mln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 4,5 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 81 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 8,3% łącznej wartości transakcji (z 387,8 do 42,8 mln zł), wzrost o 1,8% średnich dziennych obrotów (z 4, do 4,5 mln zł), wzrost o 7,% łącznej liczby transakcji (z 464,9 tys. do 497,5 tys. szt.), wzrost o 9,4% średniej dziennej liczby transakcji (z 5.53 do szt.), wzrost o 1,2% średniej kwoty transakcji (z 8 do 81 zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 28 i 29. Wykres 28. Wartość zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 45 mln zł ,9 161,3 182,9 218,1 243,1 291,8 313,3 371,8 42,8 5 Źródło: Dane Blue Media S.A. 21

23 System BlueCash Wykres 29. Liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: Dane Blue Media S.A. W systemie BlueCash odnotowano stałą tendencję wzrostową średniej dziennej liczby zleceń realizowanych. I tak, w I kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 9,4% niż w poprzednim kwartale (5.53 zleceń dziennie). Należy zauważyć, iż tylko 33% liczby i 31% wartości wszystkich transakcji jest wymienianych pomiędzy bezpośrednimi uczestnikami systemu (transakcje zarówno wysyłane, jak i otrzymywane przez bezpośrednich uczestników), natomiast pozostała część, a więc odpowiednio 67% liczby i 69% wartości transakcji jest otrzymywana przez banki, które nie są uczestnikami systemu, a jedynie mają status banków współpracujących (tzn. mogą otrzymywać transakcje wysyłane przez banki uczestniczące w systemie BlueCash). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 3. Wykres 3. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: Dane Blue Media S.A. 22

24 System BlueCash Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I kwartale r. wyniosła 81 zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (8 zł) wzrosła o 1,3%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 31. Wykres 31. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Źródło: Dane Blue Media S.A. System BlueCash umożliwia realizację przelewów krajowych w trybie 24 godzin na dobę. W okresie I kwartału r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8. do 16.. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 6,7% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16. do 24. klienci systemu zrealizowali 35,8%, a w godzinach od. do 8. rozliczono 3,5% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie BlueCash w zależności od godzin ich realizacji przedstawiono na wykresie nr 32. Wykres 32. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie I kwartału r. w podzialena godziny ich realizacji 6,7% 35,8% 3,5% Źródło: Dane Blue Media S.A. 23

25 System BlueCash W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W I kwartale r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w poniedziałki (2,2%) a w pozostałe dni robocze tygodnia od 15,8 do 19,8%. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty jest realizowanych 6,3%, a w niedziele 4,6% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 33. Wykres 33. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie I kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia 2,2% 17,4% 15,9% 15,8% 19,8% 6,3% 4,6% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane Blue Media S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu BlueCash zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 5 (strona 36). 24

26 System Euro Elixir 6. System Euro Elixir Według stanu na koniec grudnia r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Euro Elixir były 24 banki (w tym NBP), analogicznie jak w kwartale poprzednim. W okresie I kwartału r. w systemie Euro Elixir: rozliczono łącznie 4 mln zleceń o łącznej wartości 22,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 354,6 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Euro Elixir zaprezentowano w tabeli w załącznik nr 6 (strona 37). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie Euro Elixir: spadek o 9,2% łącznej wartości zleceń (z 24,6 do 22,3 mld euro), spadek o 7,8% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 384,5 do 354,6 mln euro), spadek o 6,3% łącznej liczby zleceń (z 4,291 do 4,21 mln szt.), spadek o 4,8% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z 67,1 do 63,8 tys. zł.), spadek o 3,1% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Euro Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 34 i 35. Wykres 34. Wartość zleceń w systemie Euro Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 3 mld euro ,5 17,3 18,6 2,6 19,4 21,7 22,8 24,6 22,3 1 5 Źródło: Dane KIR 25

27 System Euro Elixir Wykres 35. Liczba zleceń w systemie Euro Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 6, mln zleceń 4,5 3, 2,655 3,124 3,35 3,524 3,375 3,852 4,78 4,291 4,21 1,5, Źródło: Dane KIR 6.1 Rozliczenia transgraniczne w Euro Elixir W okresie I kwartału r. w obrocie transgranicznym w systemie Euro Elixir: rozliczono 3,7 mln zleceń o łącznej wartości 2 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła 5.39 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie Euro Elixir w obrocie transgranicznym: spadek o 6,5% liczby zleceń (z 4 do 3,7 mln szt.), spadek o 9% wartości zleceń (z 22 do 2 mld euro), spadek o 5% dziennej liczby zleceń (z do zł). Zlecenia transgraniczne stanowiły w I kwartale r.: 92,4% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie Euro Elixir (w poprzednim kwartale wynosiły 92,5%), 89,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie Euro Elixir (w poprzednim kwartale wynosiły 89,4%). W I kwartale r. zlecenia transgraniczne wysyłane stanowiły w systemie Euro Elixir: 39,1% wartości wszystkich zleceń transgranicznych Euro Elixir (w poprzednim kwartale wynosiły 38,8%), 22,3% liczby wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych Euro Elixir (w poprzednim kwartale wynosiły 2,8%). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu Euro Elixir i stanowiły: 26

28 System Euro Elixir 6,9% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale wynosiły 61,2%), 77,7% liczby wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale wynosiły 79,2%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 36. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir przedstawiono na wykresie nr 37. Wykres 36. Liczba transakcji rozliczanych w systemie Euro Elixir w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale r. oraz I kwartale r. 4 mln 3 3,143 2, ,828,828,32,37 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR Wykres 37. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie Euro Elixir w IV kwartale r. oraz I kwartale r. 7,5% 7,6% 19,3% 2,6% 73,2% 71,8% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR 27

29 System Euro Elixir Wartość zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 38. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie Euro Elixir przedstawiono na wykresie nr 39. Wykres 38. Wartość transakcji rozliczanych w systemie Euro Elixir w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale r. oraz I kwartale r mld euro 13,48 12,19 8 8,53 7,83 4 2,6 2,31 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR Wykres 39. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie Euro Elixir w IV kwartale r. oraz I kwartale r. 1,6% 1,4% 34,7% 35,1% 54,7% 54,5% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR 28

30 System Euro Elixir 6.2 Rozliczenia krajowe w Euro Elixir W I kwartale r. w systemie Euro Elixir w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 36,7 tys. szt. zleceń o wartości 2,3 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: spadek o 4,3% liczby zleceń krajowych (z 32,4 do 36,7 tys. szt.), spadek o 1,9% wartości zleceń krajowych (z 2,6 do 2,3 mln euro), spadek o 2,8% średniej dziennej liczby zleceń (z 5.6 do szt.), spadek o 6,9% średniej wartości zlecenia (z 8.15 do euro). W I kwartale r. zlecenia krajowe stanowiły w systemie Euro Elixir : 7,6% liczby wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 7,5%), 1,4% wartości wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 1,6%). 29

31 Podsumowanie Podsumowanie W I kwartale r. największy wzrost obrotów odnotowano w systemie BlueCash na poziomie 8,3%. Spadek na poziomie 1,9% odnotowano w systemie Express Elixir, w którym podobnie jak w BlueCash realizowane są zlecenia w trybie 24/7. W systemie Euro Elixir i Elixir obroty w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyły się odpowiednio o 9,2% i 5,8%. W systemie SORBNET2 i TARGET2-NBP obroty wzrosły odpowiednio o 6,3% i 6,4 (tabela nr 1). Tabela 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w IV kwartale r. oraz I kwartale r. Systemy płatności ZMIANA Wartość zleceń BlueCash (zł) 371,8 mln +8,3% 42,8 mln TARGET2-NBP (euro) 184,2 mld + 6,4% 196, mld SORBNET2 (zł) mld + 6,3% mld Express Elixir (zł) 1,48 mld - 1,9% 1,45 mld Elixir (zł) 1.74 mld - 5,8% 1.11 mld Euro Elixir (euro) 24,68 mld - 9,2% 22,337 mld W I kwartale r. największe wzrosty liczby transakcji odnotowano w systemie BlueCash na poziomie 7,%. W systemie ExpressElixir odnotowano spadek liczby transakcji na poziomie,1%. W systemie Euro Elixir, Elixir, SORBNET2 oraz TARGET2-NBP liczba zleceń w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyła się odpowiednio o 6,3%, 2,8%, 4,5%, i 3,2% (tabela nr 2). Tabela 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w IV kwartale r. oraz I kwartale r. Systemy płatności ZMIANA Liczba zleceń (szt.) BlueCash ,% Express Elixir ,1% Elixir 421,1 mln - 2,8% 49,4 mln TARGET2-NBP ,2% SORBNET ,5% Euro Elixir ,3%

32 Podsumowanie Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET2, TARGET2-NBP, Elixir, Express Elixir, BlueCash i Euro Elixir, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1-6 (od str. 32 do str. 37). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i analizy. Opracowała: Ewa Ożdżeńska p.o. Naczelnik Wydziału Wydział Analiz i Badań 31

33 Załącznik 1 Załącznik 1 Tabela 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET2 w IV kwartale r.oraz I kwartale r. Wartość zleceń (zł) System SORBNET2 ZMIANA Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Ogółem mld + 6,3% mld Średnia miesięczna 5.742,1 mld + 6,3% 6.11,1 mld Średnia dzienna 273,4 mld + 8% 295,2 mld Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,5% Średnia miesięczna ,5% Średnia dzienna % Średnia kwota zlecenia (zł) 19,386 mln + 11,3% 21,575 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie 6,41 bln zł - 1,1% 6,34 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 2,289 bln zł + 27,4% 2,9169 bln zł 3) Zakup lub wykup papierów wart. od NBP 1,411 bln zł - 6,5% 1,32 bln zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET2 Średnia w styczniu r Średnia w lutym r Średnia w marcu r MAX w styczniu r. w dniu 2.I MAX w lutym r. w dniu 27.II MAX w marcu r. w dniu 31.III

34 Załącznik 2 Załącznik 2 Tabela 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale r. oraz I kwartale r. System TARGET2-NBP ZMIANA Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 184,2 mld + 6,4% 196, mld Średnia miesięczna 61,41 mld + 6,4% 65,33 mld Średnia dzienna 2,879 mld + 8,1% 3,111 mld Liczba zleceń Ogółem ,2% Średnia miesięczna ,2% Średnia dzienna ,6% 5.37 Średnia kwota zlecenia (w tys. euro) 533,6 + 9,9% 586,2 Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 154,12 mld + 7,1% 165,13 mld Liczba transakcji ,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,9% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 498,9 + 6,9% 533,3 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 3,11 + 2,5% 3,86 Liczba transakcji ,1% Średnia dzienna liczba transakcji 567 +,5% 57 Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 829,6 + 3,6% 859,4 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 169, mld + 8,1% 182,7 mld Liczba transakcji ,8% Średnia dzienna liczba transakcji ,4% 978 Średnia wartość transakcji (w mln euro) 2, ,3% 2,967 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 15,21 mld - 13,7% 13,13 mld Liczba transakcji ,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 53,2-9,6% 48,1 33

35 Załącznik 3 Załącznik 3 Tabela 5. Wartość i liczba zleceń w systemie Elixir w IV kwartale r. oraz I kwartale r. System Elixir ZMIANA Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 1.74 mld - 5,8% 1.11 mld Średnia miesięczna 358 mld - 5,8% 337 mld Średnia dzienna 17, mld - 4,3% 16,3 mld Liczba zleceń Ogółem 421,1 mln - 2,8% 49,4 mln Średnia miesięczna 14,4 mln - 2,8% 136,5 mln Średnia dzienna 6,684 mln - 1,2% 6,63 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,2% 2,469 Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 1.69,6 mld - 5,8% 1.7,1 mld Udział w obrotach KIR 99,6% 99,6% Liczba transakcji 415,8 mln - 2,8% 44,2 mln Udział w ogólnej liczbie transakcji KIR 98,7% 98,7% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,234 mld - 11,8% 3,733 mld Udział w ogólnych obrotach KIR,4%,4% Liczba transakcji 5,32 mln - 2,7% 5,17 mln Udział w ogólnej liczbie transakcji KIR 1,3% 1,3% Sesja poranna 43,2% 43,2% Sesja popołudniowa 35,6% 35,5% Sesja wieczorna 21,2% 21,3% 34

36 Załącznik 4 Załącznik 4 Tabela 6. Wartość i liczba zleceń w systemie Express Elixir w IV kwartale r. oraz I kwartale r. System Express Elixir ZMIANA Liczba dni roboczych: 92 dni 9 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 1,48 mld 1,9% 1,45 mld Średnia miesięczna 494, mln 1,9% 484, mln Średnia dzienna 16,1 mln,3% 16,2 mln Liczba zleceń Ogółem ,1% Średnia miesięczna ,1% Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (zł) ,8% Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,8% 3,8% w godz ,5% 65,3% w godz ,7% 3,8% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 21,2% 21,% wtorek 17,4% 17,7% środa 18,6% 16,% czwartek 16,3% 16,1% piątek 18,8% 2,3% sobota 4,2% 5,1% niedziela 3,5% 4,% 35

37 Załącznik 5 Załącznik 5 Tabela 7. Wartość i liczba zleceń w systemie BlueCash w IV kwartale r. oraz I kwartale r. System BlueCash ZMIANA Liczba dni roboczych: 92 dni 9 Wartość zleceń (zł) Ogółem 371,8 mln +8,3% 42,8 mln Średnia miesięczna 123,9 mln +8,4% 134,3 mln Średnia dzienna 4, mln +1,8% 4,5 mln Liczba zleceń Ogółem ,% Średnia miesięczna ,% Średnia dzienna ,4% Średnia kwota zlecenia (zł) 799,8 +1,2% 89,8 Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,5% 3,5% w godz ,7% 6,2% w godz ,8% 36,2% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 2,5% 2,2% wtorek 17,1% 17,4% środa 18,1% 15,9% czwartek 15,7% 15,8% piątek 18,1% 19,8% sobota 5,9% 6,3% niedziela 4,6% 4,6% 36

38 Załącznik 6 Załącznik 6 Tabela 8. Wartość i liczba zleceń w systemie Euro Elixir w IV kwartale r. oraz I kwartale r. System Euro Elixir ZMIANA Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 24,68 mld - 9,2% 22,337 mld Średnia miesięczna 8,22 mld - 9,2% 7,446 mld Średnia dzienna 384,5 mln - 7,8% 354,6 mln Liczba zleceń Ogółem ,3% Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (euro) ,1% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 22,11 mld - 9,% 2,24 mld Udział w Euro Elixir 89,4% 89,6% Liczba transakcji ,5% Udział w Euro Elixir 92,5% 92,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,% Średnia wartość transakcji (euro) ,8% 5.39 Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 2,597 mld - 1,9% 2,314 mld Udział w Euro Elixir 1,6% 1,4% Liczba transakcji ,3% Udział w Euro Elixir 7,5% 7,6% Średnia dzienna liczba transakcji 5.6-2,8% Średnia wartość transakcji (euro) ,9%

39 Spis wykresów Spis wykresów Wykres 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w I kwartale r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,1956 zł, czyli średnioważony kurs liczony w I kwartale r. wg danych NBP)... 3 Wykres 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od I kwartału r Wykres 3. Wartość zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 4. Liczba zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemach SORBNET2 oraz systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca r.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 23 r Wykres 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemach SORBNET2 oraz SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 23 r Wykres 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w I kwartale r Wykres 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 1. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 13. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale r. oraz w I kwartale r Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale r. oraz w I kwartale r Wykres 15. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale r. oraz w I kwartale r Wykres 16. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale r. oraz w I kwartale r Wykres 17. Wartość zleceń rozliczanych w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 18. Liczba zleceń rozliczanych w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r

40 Spis wykresów Wykres 2. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w I kwartale r Wykres 22. Wartość zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 23. Liczba zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 24. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 25. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 26. Liczba zleceń w systemie Express Elixir w okresie I kwartału r. w podziale godziny ich realizacji Wykres 27. Liczba zleceń w systemie Express Elixir w okresie I kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia... 2 Wykres 28. Wartość zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 29. Liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 3. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 31. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Wykres 32. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie I kwartału r. w podzialena godziny ich realizacji Wykres 33. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie I kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia Wykres 34. Wartość zleceń w systemie Euro Elixir w kolejnych kwartałach od I kwartału r

41

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r.

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.)

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Systemy płatności natychmiastowych

Systemy płatności natychmiastowych Październik 2016 r. Systemy płatności natychmiastowych zakres wdrożenia proponowanych przez NBP działań wspierających ich rozwój Październik 2016 r. Systemy płatności natychmiastowych zakres wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku W ostatnich dniach 2017 r. obsługę Klientów będziemy realizować zgodnie z harmonogramem: w działach i Biurach Korporacyjnych będziemy obsługiwać Klientów w

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r.

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo