INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 11 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP strona 12 System SORBNET-EURO strona 14 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET-EURO strona 18 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 19 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET-EURO strona 22 System ELIXIR strona 23 System EuroELIXIR strona 26 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia transgraniczne wysyłane w EuroELIXIR strona 30 Rozliczenia transgraniczne otrzymywane w EuroELIXIR strona 30 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 31 Wnioski strona 34 Załącznik nr 1 System SORBNET. Informacja o liczbie zleceń w kolejnych kwartałach od r. Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 System SORBNET. Średnia miesięczna liczba i wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2004 r. Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP w kolejnych kwartałach od roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunkach w danym miesiącu od I. roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów od 19 maja roku Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od roku System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w systemie w kolejnych kwartałach od roku System EuroELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału roku Strona 2

3 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za IV kwartał r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 12,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 179,7 mld zł (we wcześniejszym kwartale 159,5 mld zł), - wzrost o 12,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), b) w systemie TARGET2-NBP: - spadek o 20,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 506,3 mln euro (we wcześniejszym kwartale 636,6 mln euro), - wzrost o 1,4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), c) w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 12,0% średnich dziennych obrotów do poziomu 314,9 mln euro (we wcześniejszym kwartale 358,1 mln euro) - wzrost o 6,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 835 szt. (we wcześniejszym kwartale 786 szt.), d) w systemie ELIXIR: - wzrost o 11,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 13,1 mld zł (we wcześniejszym kwartale 11,8 mld zł), - wzrost o 9,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,1 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 4,7 mln szt.), e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 12,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 94,1 mln euro (we wcześniejszym kwartale 83,8 mln euro), - wzrost o 11,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Strona 3

4 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w kwartałach i Systemy płatności ZMIANA do SORBNET Liczba dni roboczych: 66 dni 64 dni Wartość zleceń (zł) 10,530 bln 11,500 bln +9,2% Liczba zleceń ,7% Średnia kwota zlecenia (zł) 23,091mln 23,196 mln 0,5% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 776,8 mld 837,7 mld +7,8% Liczba zleceń 310,9 mln 329,3 mln +5,9% Średnia kwota zlecenia (zł) ,8% Liczba dni roboczych: 66 dni 66 dni TARGET2-NBP Wartość zleceń (euro) 41,381 mld 33,415 mld -19,2% Liczba zleceń ,4% Średnia kwota zlecenia (euro) 464,7 tys. 370,1 tys. -20,4% SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 23,634 mld 20,787 mld -12,0% Liczba zleceń ,7% Średnia kwota zlecenia (euro) 455,8 tys. 383,0 tys. -16,0% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 5,533 mld 6,114 mld +10,5% Liczba zleceń ,6% Średnia kwota zlecenia (euro) ,8% Strona 4

5 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec grudnia r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 53 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie IV kwartału r. w systemie SORBNET: rozliczono łącznie ok. 496 tys. zleceń o wartości 11,5 bln zł, średnio rozliczono dziennie zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 23,2 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 8,7% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 456,0 do 496 tys. szt.), - wzrost o 12,1% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 9,2% łącznej wartości zleceń (z 10,5 do 11,5 bln zł), - wzrost o 0,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 23,1 do 23,2 mln zł), - wzrost o 0,8% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z 19,6 do 19,7 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od r. przedstawiają wykresy nr 1 i nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w IV kwartale r. przedstawia wykres nr 3. Średnią wartość zleceń w systemie SORBNET w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach przedstawia wykres nr 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie IV kwartału r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wynosił 19,7 mld zł. szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w ww. okresie w granicach od 10,2 mld zł (w dniu 30 grudnia r.) do 28,4 mld zł (w dniu 2 grudnia r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 4. Strona 5

6 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wykres nr 1. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od r. 12 bln zł 10,7 10,4 11,4 11,5 9 8,0 8,7 9,7 9,8 9,4 6 6,7 3 0 Wykres nr 2. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od r tys. zleceń Strona 6

7 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. W IV kwartale r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 52,1% (we wcześniejszym kwartale 53,5%), - operacje na rynku międzybankowym 15,5% (we wcześniejszym kwartale 17,5%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 13,6% (we wcześniejszym kwartale 12,9%). Wykres nr 3. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w IV kwartale r. 2,2% 3,0% Zlecenia klientowskie 5,2% 8,4% 13,6% 15,5% 52,1% Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zakup/wykup papierów wart. od NBP Zlecenia KDPW S.A. Wymiana zleceń za pośrednictwem KIR Pozostałe Wykres nr 4. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach na przestrzeni lat - 27,2 mln zł 30,4 mln zł 26,6 mln zł 24,1 mln zł 23,2 mln zł Strona 7

8 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w kwartałach i System SORBNET Liczba dni roboczych: 66 dni 64 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 10,530 bln 11,500 bln ZMIANA do +9,2% Średnia miesięczna 3,5 bln 3,8 bln Średnia dzienna 159,5 mld 179,7 mld +12,6% Liczba zleceń Ogółem ,7% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (zł) 23,091 mln 23,196 mln +0,5% Strona 8

9 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. SYSTEM TARGET2-NBP Nowy system o nazwie TARGET2-NBP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, służy do rozliczenia płatności realizowanych w euro. W okresie IV kwartału r., w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 90,3 tys. zleceń o wartości 33,4 mld euro, rozliczono średnio dziennie zleceń, średnia wartość zlecenia to 370,1 tys. euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni IV kwartału br. przedstawia tabela nr 3. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 1,4% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 89,0 do 90,3tys. szt.), - wzrost o 1,4% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 19,2% łącznej wartości zleceń (z 41,38 do 33,4 mld euro), - spadek o 20,4% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 464,7 do 370,1 tys. euro). Strona 9

10 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kwartale i System TARGET2 - NBP Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 66 dni 66 dni ZMIANA do Ogółem 41,381 mld 33,415 mld Średnia miesięczna 13,8 mld 11,1 mld -19,3% Średnia dzienna 636,6 mln 506,3 mln -20,5% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,4% Średnia dzienna ,4% Średnia kwota zlecenia (euro) 464,7 tys. 370,1 tys. -20,4% Szczegółowy podział zleceń w systemie TARGET2 - NBP prezentuje załącznik nr 6. Strona 10

11 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia zleceń kierowanych lub otrzymywanych do/z banków z innych krajów przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP. W okresie IV kwartału r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 87,0 tys. zleceń o wartości 31,9 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 367,3 tys. euro. W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie TARGET2 - NBP w IV kwartale r. prezentuje wykres nr 5. Wykres nr 5. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymywane i wysyłane w IV kwartale r. System TARGET2-NBP Liczba zleceń transgranicznych 55,5% 44,5% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System TARGET2-NBP Wartość zleceń transgranicznych 50,3% 49,7% Zlecenia otrzymywane: 16,072 mld euro Zlecenia wysłane: 15,871 mld euro Strona 11

12 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2 - NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymywanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP pomiędzy sobą a także NBP. W okresie IV kwartału r.w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 3,3 tys. zleceń o wartości 1,5 mld euro, rozliczono średnio dziennie 50 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 442,9 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie TARGET2 - NBP: - 3,7% liczby realizowanych zleceń, - 4,4% wartości realizowanych zleceń. Wykres nr 6. Liczba i wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe i transgraniczne w IV kwartale r. System TARGET2-NBP Liczba zleceń 3,7% 96,3% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. 4,4% System TARGET2-NBP Wartość zleceń Zlecenia krajowe: 1,472 mld euro Zlecenia transgraniczne: 31,943 mld euro 95,6% Strona 12

13 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wykres nr 7. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych miesiącach r. w trzech kategoriach transakcji: transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane, krajowe I. IV. VII. X. 13,4 tys. transgraniczne wysyłane 16,0 tys. 2,401 1,0 tys. transgraniczne otrzymywane krajowe tys. zleceń Wykres nr 8. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych miesiącach r. w trzech kategoriach transakcji: transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane, krajowe mld euro krajowe transgraniczne otrzymywane transgraniczne wysyłane 12 0,49 mld euro ,331 mld euro 5,24 mld euro 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Strona 13

14 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. SYSTEM SORBNET-EURO Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec grudnia r., poza NBP, były następujące podmioty: - 31 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W okresie IV kwartału r. w systemie SORBNET-EURO: rozliczono łącznie 54,3 tys. zleceń o wartości 20,8 mld euro, rozliczono średnio dziennie 835 zleceń, średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 383,0 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 12,0% łącznej wartości zleceń (z 23,6 do 20,8 mld euro), - spadek o 10,7% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 358,1 do 319,8 mln euro), - wzrost o 4,7% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 16,0% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 455,8 do 383,0 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od r. przedstawiają wykresy nr 9 i nr 10. Strona 14

15 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od r mld euro 25,6 25, ,0 23,3 20, ,8 11,2 5 6,3 0 Wykres nr 10.Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od r. 80 tysięcy zleceń ,3 54, , , , Strona 15

16 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kwartałach i System SORBNET-EURO Liczba dni roboczych: 66 dni 66 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 23,634 mld 20,787 mld ZMIANA do -12,0% Średnia miesięczna 7,878 mld 6,929 mld Średnia dzienna 358,1 mln 314,9,0 mln -10,7% Liczba zleceń Ogółem ,7% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,6% Średnia kwota zlecenia (euro) 455,8 tys. 383,0 tys. -16,0% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 7. Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na kilka podstawowych kategorii, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymywane. Strona 16

17 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wykres nr 11.Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych miesiącach r. w trzech kategoriach transakcji: krajowe, transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane 3 2,5 tys. zleceń SORBNET-EURO : transakcje krajowe Liczba transakcji 2 1,5 1 0,5 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne wysyłane Liczba transakcji 1,6 1,4 tys. zleceń 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII tys. zleceń SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne otrzymane Liczba transakcji 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Strona 17

18 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie IV kwartału r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: o rozliczono łącznie 50,0 tys. zleceń o wartości 12,9 mld euro, o średnio dziennie rozliczano 769 zleceń, o średnia wartość zlecenia wyniosła 258,5 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 18,7% wartości zleceń transgranicznych (z 15,897 do 12,927 mld euro), - wzrost o 5,1% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w IV kwartale r. prezentuje wykres nr 12. Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w IV kwartale r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych 93,4% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. 6,6% System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 49,6% 50,4% Zlecenia otrzymywane: 6,416 mld euro Zlecenia wysłane: 6,511 mld euro Strona 18

19 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie IV kwartału r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO: o rozliczono łącznie 4,3 tys. zleceń o wartości 7,9 mld euro, o średnio dziennie rozliczano 66 zleceń, o średnia wartość zlecenia wyniosła 1,838 mln euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, znacząco powiększył się udział zleceń międzybankowych w obrocie krajowym systemu SORBNET-EURO, zarówno pod względem liczby zleceń, jak i wartości (wykres nr 13 i nr 14). Odnotowano w porównaniu do wcześniejszego kwartału: - nieznaczny spadek udziału liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 1,6% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 7,737 do 7,86 mld euro). Wykres nr 13. Liczba zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe klientowskie i krajowe międzybankowe w r szt. zlecenia klientowskie zlecenia międzybankowe I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Wykres nr 14. Wartość zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe klientowskie i krajowe międzybankowe od stycznia r. 3 2,5 mln. euro 2 1,5 1 0,5 0 zlecenia klientowskie zlecenia mię dzybankowe I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Strona 19

20 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 7,9% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 8,25%), - 37,8% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 32,7%). Wykres nr 15. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w IV kwartale r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 7,9% 92,1% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń 62,2% 37,8% Zlecenia krajowe: 7,860 mld euro Zlecenia transgraniczne: 12,93 mld euro W porównaniu do wcześniejszego kwartału, powiększył się udział zleceń krajowych w wartości zleceń realizowanych w systemie SORBNET-EURO, natomiast ich udział w ogólnej liczbie realizowanych w SORBNET-EURO zleceń zmniejszył się. (wykres nr 16). Wykres nr 16. Udział zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 25% 30% 33% 38% udział w wartości zleceń SORBNET- EURO 12,3% 12,4% 10,2% 9,4% 5,5%5,5% 7,8% 5,9% 6,1% 13,9% 11,4% 6,4% 3,9% 4,0%4,0% 3,5% 12,5% 11% 8% 7,9% udział w liczbie zleceń SORBNET- EURO Strona 20

21 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów SORBNET-EURO ZMIANA do Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 8,135 7,968 6,416-19,5% udział w ogólnej wartości obrotów 34,9% 33,7% 30,9% Zlecenia transgraniczne wychodzące 8,157 7,928 6,510-17,9% udział w ogólnej wartości obrotów 35,1% 33,6% 31,3% Zlecenia krajowe 6,999 7,736 7,860 +1,6% udział w ogólnej wartości obrotów 30,0% 32,7% 37,8% Liczba zleceń Zlecenia transgraniczne przychodzące ,3% udział w ogólnej liczbie transakcji 82,9% 84,8% 86,1% Zlecenia transgraniczne wychodzące ,9% udział w ogólnej liczbie transakcji 6,1% 6,9% 6,0% Zlecenia krajowe ,1% udział w ogólnej liczbie transakcji 11,0% 8,3% 7,9% Średnia kwota zlecenia /mln euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 0,17 0,18 0,14-24,2% Zlecenia transgraniczne wychodzące 2,301 2,204 1,987-9,9% Zlecenie krajowe 1,104 1,808 1,838 +1,6% Strona 21

22 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 12,6% zleceń międzybankowych (z 22,200 do 19,393 mld euro), - spadek o 2,7% zleceń klientowskich (z 1,434 do 1,394 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 0,2% zleceń międzybankowych (z do szt.), - wzrost o 6,9% zleceń klientowskich (z do szt.), Wykres nr 17. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w IV kwartale r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 70,2% 29,8% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 6,7% 93,3% Zlecenia międzybankowe: 19,393 mld euro Zlecenia klientowskie: 1,394 mld euro Strona 22

23 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec IV kwartału r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 54 banki (z NBP). W okresie IV kwartału r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 329,3 mln. zleceń o wartości 837,7 mld zł, średnio dziennie rozliczono 5,1 mln zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 2,544 tys. zł. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2004 r. przedstawiają wykresy nr 18 i nr 19. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 5,9% łącznej liczby transakcji (z 310,9 do 329,3 mln szt.), - wzrost o 7,8% łącznej wartości transakcji (z 776,8 do 837,7 mld zł), - wzrost o 9,2% średniej dziennej liczby transakcji (z do mln szt.), - wzrost o 11,2% średnich dziennych obrotów (z 11,769 do 13,089 mld zł), - wzrost o 1,8% średniej kwoty transakcji (z do zł). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia tabela nr 6. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od r. prezentuje załącznik nr 8. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie ELIXIR jest 5-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W IV kwartale r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 20. Strona 23

24 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2004 r mld zł Wykres nr 19. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2004 r mln szt Strona 24

25 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w kwartale i System ELIXIR ZMIANA do Liczba dni roboczych: 66 dni 64 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 776,8 mld 837,7 mld Średnia miesięczna 258,9 mld 279,2 mld + 7,8% Średnia dzienna 11,769 mld 13, 089mld +11,2% Liczba zleceń Ogółem 310,9 mln 329,3 mln Średnia miesięczna 103,63 mln 109,77 mln + 5,9% Średnia dzienna 4,710 mln 5,145 mln + 9,2% Średnia kwota zlecenia (zł) ,8% Wykres nr 20. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w IV kwartale r. 42,6% 19,8% 37,5% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Strona 25

26 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. SYSTEM EuroELIXIR Od dnia 8 czerwca r. rozrachunek systemu EuroELIXIR jest inicjowany przez KIR S.A. bezpośrednio na platformie technicznej systemu TARGET2 (SSP) w ramach polskiego komponentu systemu TARGET2, tj. systemu TARGET2-NBP. Przeniesienie rozrachunku systemu EuroELIXIR na SSP poszerzyło zakres funkcjonalności realizowanych przez KIR S.A., stanowiło też pierwszy krok na drodze do ustanowienia dodatkowego połączenia rozliczeniowego systemu EuroELIXIR w ramach sieci izb europejskich EACHA (European Automated Clearing House Association). Według stanu na koniec grudnia r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 29 banków. W okresie IV kwartału r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 1,3 mln zleceń o wartości 6,1 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 4,7 tys. euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od r. przedstawiają wykresy nr 21 i nr 22. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 9,6% łącznej liczby zleceń (z 1,19 do 1,3 mln szt.), - wzrost o 10,5% łącznej wartości zleceń (z 5,533 do 6,114 mld euro), - wzrost o 11,3% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - wzrost o 12,2% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 83,85 do 94,07 mln euro), - wzrost o 0,8% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 9. W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w kwartałach i w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące oraz krajowe przedstawia tabela nr 7. Strona 26

27 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Wykres nr 21. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od r. 7 6 mld euro 6,11 5 5,10 4 4, ,92 2,22 2,88 1 0,99 0 Wykres nr 22. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od r Tysiące Strona 27

28 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kwartale i System EuroELIXIR Liczba dni roboczych: 66 dni 65 dni ZMIANA do Wartość zleceń (euro) Ogółem 5,534 mld 6,114 mld Średnia miesięczna 1,844 mld 2,038 mld +10,5% Średnia dzienna 83,8 mln 94,1 mln +12,2% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,6% Średnia dzienna ,3% Średnia kwota zlecenia (euro) ,8% Strona 28

29 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie IV kwartału r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 1,16 mln. zleceń o wartości 5,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 10,7% liczby zleceń transgranicznych (z 1,05 do 1,16 mln szt.), - wzrost o 11,4% wartości zleceń transgranicznych (z 4,77 do 5,32 mld euro), - wzrost o 12,4% dziennej liczby zleceń (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Wykres nr 23. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w IV kwartale r. Liczba zleceń transgranicznych otrzymywane i wysyłane 74,9% 25,1% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysyłane: szt. Wartość zleceń transgranicznych otrzymywane i wysyłane 50,6% 49,4% Zlecenia otrzymywane: 2,69 mld euro Zlecenia wysyłane: 2,625 mld euro Strona 29

30 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie IV kwartału r. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych wysyłanych: rozliczono łącznie 292,3 tys. zleceń o wartości 2,6 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 11,6% liczby zleceń wysyłanych (z 262 do 292,3 tys. szt.), - wzrost o 19,5% wartości zleceń wysyłanych (z 2,2 do 2,6 mld euro), - wzrost o 13,3% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 7,1% średniej wartości zlecenia wysyłanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w IV kwartale r. stanowiły: - 22,5% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (bez zmian w stosunku do poprzedniego kwartału), - 42,9% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 39,7%). ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie IV kwartału r.. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych otrzymanych: rozliczono łącznie 871,2 tys. zleceń o wartości 2,69 mld euro średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 10,4% liczby zleceń otrzymywanych (z 789 do 871 tys. szt.), - wzrost o 4,4% wartości zleceń otrzymywanych (z 2,576 do 2,690 mld euro), - wzrost o 12,1% średniej dziennej liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - spadek o 5,4% średniej wartości zlecenia otrzymanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły w IV kwartale r.: - 67,1% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 66,6%), - 44,0% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 46,6%). Strona 30

31 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W IV kwartale r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 135,7 tys. szt. zleceń o wartości 797,5 mld euro, rozliczano średnio dziennie zlecenia, średnia wartość pojedynczego zlecenia to 5,9 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 1,2% liczby zleceń krajowych (z 134,1 do 135,7 tys.szt.), - wzrost o 5,0% wartości zleceń krajowych (z 759,3 do 797,5 mld euro), - wzrost o 2,8% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 3,7% średniej wartości zlecenia (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w IV kwartale r.: - 10,45% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 11,3%), - 13,04% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 13,7%). Wykres nr 24. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w IV kwartale r. System EuroELIXIR Liczba zleceń transgranicznych i krajowych 89,6% 10,4% Zlecenia transgraniczne: 1,163 mln szt. Zlecenia krajowe: 135,7 tys. szt. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych i krajowych 87,0% 13,0% Zlecenia transgraniczne: 5,316 mld euro Zlecenia krajowe: 0,797 mld euro Strona 31

32 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Tabela nr 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w ostatnich trzech kwartałach EuroELIXIR ZMIANA do Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgr. otrzymywane 2,271 2,576 2,690 +4,4% udział w ogólnej wartości obrotów 46,4% 46,6% 44,0% Zlecenia transgr. wysyłane 1,899 2,197 2, ,5% udział w ogólnej wartości obrotów 38,8% 39,7% 42,9% Zlecenia krajowe 0,725 0,759 0,797 +5,0% udział w ogólnej wartości obrotów 14,8% 13,7% 13,0% Liczba zleceń Zlecenia transgr. otrzymywane ,4% udział w ogólnej liczbie transakcji 64,9% 66,6% 67,1% Zlecenia transgr. wysyłane ,6% udział w ogólnej liczbie transakcji 22,1% 22,1% 22,5% Zlecenia krajowe ,2% udział w ogólnej liczbie transakcji 13,0% 11,3% 10,4% Średnia kwota zlecenia/.euro/ Zlecenia transgraniczne otrzymywane ,4% Zlecenia transgraniczne wysyłane ,1% Zlecenie krajowe ,7% Strona 32

33 WNIOSKI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. W IV kwartale r. nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności. Liczba transakcji oraz wielkości obrotów realizowanych w systemach: - SORBNET, - ELIXIR, - EuroELIXIR zwiększyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem. W systemach SORBNET-EURO oraz TARGET2-NBP odnotowano niewielki wzrost liczby rozliczanych transakcji w porównaniu do poprzedniego kwartału, przy równoczesnym spadku wielkości obrotów. Wartość zleceń ZMIANA do Liczba zleceń ZMIANA do SORBNET +9,2% SORBNET +8,7% ELIXIR +7,8% EuroELIXIR +5,9% EuroELIXIR +10,5% EuroELIXIR + 9,5% SORBNET-EURO -12,0% SORBNET-EURO + 4,7% TARGET2-NBP -19,2% TARGET2-NBP + 1,4% Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru nbp.pl Strona 33

34 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach SYSTEM SORBNET ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD ROKU Lp. RODZAJ ZLECEŃ I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK ROK ROK ROK 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 85,5% 86,1% 86,4% 86,6% 87,2% 87,1% 87,7% 86,8% 86,9% 87,1% 87,2% 87,9% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt z pliku 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% II. razem I: szt ,5% 86,1% 86,5% 86,7% 87,2% 87,1% 87,7% 86,8% 86,9% 87,1% 87,2% 87,9% WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP razem II: szt ,1% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,0% 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 5,7% 5,7% 5,4% 5,5% 5,4% 5,4% 4,9% 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 9. Storno automatyczne ZSK szt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW razem III: szt ,7% 8,4% 7,9% 8,1% 7,7% 8,0% 7,4% 8,7% 8,6% 8,3% 8,3% 8,2% 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 1,9% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt Opr. Piotr Gęsicki, Wydział Systemu SORBNET -> System płatniczy -> Opracowania -> Informacja kwartalna

35 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA I WARTOŚĆ ZLECEŃ REALIZOWANYCH NA RACHUNKACH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD ROKU ŚREDNIA MIESIĘCZNA ŚREDNIA MIESIĘCZNA ŚREDNIA WARTOŚĆ LICZBA ZLECEŃ W DSP WARTOŚĆ ZLECEŃ W DSP ZLECENIA (szt.) (mln zł) (tys. zł) ŚREDNIA DZIENNA ogółem w tym na % w tym na % ogółem w tym na % w tym na % ogółem w tym na w tym na (szt.) (mln zł) rachunkach rach. bież. rachunkach rach. bież. rachunkach rach. bież. bieżących banków bieżących banków bieżących banków banków z tytułu operacji banków z tytułu operacji (poza zlec. z tytułu operacji (poza zlec. na rynku (poza zlec. na rynku KIR SA) na rynku KIR SA) międzybank. KIR SA) międzybank. międzybank. LICZBA ZLECEŃ WARTOŚĆ ZLECEŃ ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , , ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , , ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , , ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , , ,9% ,8% , ,4 98,6% ,1 67,6% , , , , ,8% ,7% , ,9 97,8% ,1 58,3% , , , , ,0% ,9% , ,0 96,5% ,1 58,0% , , , , ,9% ,9% , ,2 98,4% ,3 62,1% , , , , ,3% ,6% , ,1 98,0% ,9 57,7% , , , , ,3% ,8% , ,9 97,8% ,0 59,6% , , , , ,7% ,9% , ,6 96,5% ,4 56,7% , , , , ,6% ,5% , ,0 97,8% ,8 60,3% , , , , ,6% ,6% , ,5 89,3% ,8 60,3% , , , , ,7% ,7% , ,8 98,1% ,0 60,4% , , , , ,1% ,6% , ,9 97,7% ,3 52,6% , , , , ,7% ,4% , ,9 97,1% ,9 55,8% , , , , ,8% ,8% , ,9 93,3% ,0 53,4% , , , , ,8% ,8% , ,4 93,3% ,4 53,4% , , , , ,1% ,6% , ,6 97,6% ,1 47,5% , , , ,0 Opr. Alicja Pęksa-Wicińska, Wydział Systemu SORBNET

36 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach 25 mld zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środkóww kolejnych kwartałach 21,5 22, ,3 10,3 10,6 10,7 11,0 11,2 11,6 12,0 12,1 22,6 12,8 13,4 21,5 15,2 18,9 16,4 17,2 18,1 18,9 20,1 19,6 19, Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru nbp.pl -> System płatniczy ->Opracowania -> Informacja kwartalna

37 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł 35 STAN NA BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKÓW Średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących prowadzonych w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunku w danym miesiącu od I. do XII ,8 14,2 14,5 14,9 15,3 15,5 19,2 17,57 18,1 18,4 19,8 16,7 16,9 19,1 18,3 15,7 15,8 17,2 17,8 16,0 16,3 15,6 20,6 19,8 21,7 21,0 21,9 22,8 22,5 22,7 19,7 19,4 19,6 19,6 19, Stan na rachunkach bieżących Wartość max Wartość min 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Opr. Magdalena Rabong, Wydz.Nadzoru,DSP -> System płatniczy-> Opracowania -> Informacja kwartalna

38 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 5 Informacja kwartalna o rozliczeniach mln zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środków na rachunkach ponad kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej (w mln zł) ,0 74, ,5 30,8 18,0 22,6 31,3 32,2 23,5 21,3 30, ,2 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru, tel

39 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System TARGET2 - NBP LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 1) Lp. Wyszczególnienie Jedno- stka 1. Liczba dni rozliczeniowych Liczba uczestników (z NBP) Obroty ogółem mld euro 14,688 37,500 44,270 45,629 35,143 41,381 33,415 średnia miesięczna mld. euro 7,344 12,500 14,757 15,210 11,714 13,794 11,138 średnie dzienne mln euro 473, , , , , , ,287 średnia kwota transakcji tys. euro 474,9 493,9 527,5 600,3 416,5 464,7 370,1 4. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 1,007 1,521 1,494 0,574 1,001 1,207 1,472 krajowe udział w TARGET2-NBP 6,9% 4,1% 3,4% 1,3% 2,8% 2,9% 4,4% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 10,8% 11,1% 9,6% 8,8% 8,1% 4,9% 3,7% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 300,3 181,2 186,1 86,2 145,7 278,4 442,9 5. Transakcje obroty mld euro 13,682 35,978 42,776 45,055 34,143 40,175 31,943 transgraniczne udział w TARGET2-NBP 93,2% 95,9% 96,6% 98,7% 97,2% 97,1% 95,6% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 89,2% 88,9% 90,4% 91,2% 91,9% 95,1% 96,3% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 496,2 532,7 563,6 649,6 440,5 474,3 367,3 6. Transakcje obroty mld euro 6,786 17,431 20,568 22,549 17,060 20,108 15,871 transgraniczne udział w transgranicznych 49,6% 48,4% 48,1% 50,0% 50,0% 50,1% 49,7% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 41,1% 48,2% 48,5% 48,7% 45,9% 43,7% 44,5% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 598,6 535,8 558,4 667,0 479,1 479,1 409,8 7. Transakcje obroty mld euro 6,897 18,548 22,207 22,505 17,083 20,067 16,072 transgraniczne udział w transgranicznych 50,4% 51,6% 51,9% 50,0% 50,0% 49,9% 50,3% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 58,9% 51,8% 51,5% 51,3% 54,1% 56,3% 55,5% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 424,7 529,9 568,5 633,2 407,8 420,7 333,2 8. Transakcje obroty mld euro 13,908 35,251 41,317 43,895 32,424 38,739 30,977 międzybankowe udział w TARGET2-NBP 94,7% 94,0% 93,3% 96,2% 92,3% 93,6% 92,7% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 12,6% 13,9% 15,1% 15,3% 13,6% 14,2% 12,6% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji mld euro 3,563 3,341 3,263 3,765 2,833 3,069 2, Transakcje obroty mld euro 0,782 2,248 2,952 1,734 2,720 2,642 2,438 klientowskie udział w TARGET2-NBP 5,3% 6,0% 6,7% 3,8% 7,7% 6,4% 7,3% 1) liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 87,4% 86,1% 84,9% 84,7% 86,4% 85,8% 87,4% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 28,9 34,4 41,4 26,9 37,3 34,6 30,9 System TARGET2-NBP rozpoczął funkcjonowanie z dniem 19 maja roku ->System płatniczy->opracowania->informacja kwartalna

40 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 7 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday), Lp. Wyszczególnienie Jednostka 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem mld. euro 9,401 10,311 11,212 16,223 21,059 25,557 22,594 20,956 25,445 23,291 23,634 20,787 średnia miesięczna mld. euro 3,134 3,437 3,737 5,408 7,020 8,519 7,531 6,985 8,482 7,764 7,878 6,929 średnie dzienne mln. euro 146,9 166,3 172,5 253,5 339,7 399,3 342,3 327,4 391,5 375,7 358,1 319,8 średnia kwota transakcji tys. euro 356,8 321,3 327,6 357,4 329,7 348,5 406,3 365,8 455,7 403,0 455,8 383,0 3. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 1,167 1,050 1,374 1,520 1,246 1,558 2,574 2,918 6,373 6,999 7,737 7,860 krajowe udział w SORBNET-EURO 12,4% 10,2% 12,3% 9,4% 5,9% 6,1% 11,4% 13,9% 25,0% 30,0% 32,7% 37,8% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 5,5% 5,5% 7,8% 6,4% 3,9% 3,5% 4,0% 4,0% 12,5% 11,0% 8,3% 7,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 799,6 599,4 512,9 524,2 496,3 601, , ,2 915, , , ,7 5. Transakcje obroty mld euro 8,234 9,262 9,838 14,704 19,813 23,999 20,020 18,038 19,072 16,292 15,897 12,927 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 87,6% 89,8% 87,8% 90,6% 94,1% 93,9% 88,6% 86,1% 75,0% 70,0% 67,3% 62,2% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 94,5% 94,5% 92,2% 93,6% 96,1% 96,5% 96,0% 96,0% 87,5% 89,0% 91,7% 92,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 330,9 305,3 311,9 346,0 322,9 339,3 374,9 327,9 390,2 316,6 334,2 258,5 6. Transakcje obroty mld euro 4,100 4,629 4,920 7,368 9,893 11,888 10,155 9,070 9,534 8,157 7,929 6,511 transgraniczne udział w transgranicznych 49,8% 50,0% 50,0% 50,1% 49,9% 49,5% 45,0% 50,3% 50,0% 50,1% 49,9% 50,4% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 22,5% 20,0% 16,5% 13,2% 25,1% 17,0% 6,1% 6,6% 7,0% 6,9% 7,6% 6,6% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 733,2 762,2 872, ,7 642,4 986, , , , , , ,9 7. Transakcje obroty mld euro 4,134 4,633 4,918 7,336 9,920 12,111 9,864 8,969 9,538 8,135 7,968 6,416 transgraniczne udział w transgranicznych 50,2% 50,0% 50,0% 49,9% 50,1% 50,5% 43,7% 49,7% 50,0% 49,9% 50,1% 49,6% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 77,5% 80,0% 75,7% 80,5% 74,9% 83,0% 90,0% 93,4% 93,0% 93,1% 92,4% 93,4% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 214,3 190,9 189,9 200,9 215,9 206,4 197,2 174,5 209,8 169,8 181,2 137,3 8. Transakcje obroty mld euro 8,501 9,093 9,968 14,568 19,010 23,474 19,994 18,700 23,799 21,676 22,200 19,393 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 90,4% 88,2% 88,9% 89,8% 90,3% 91,9% 88,5% 89,2% 93,5% 93,1% 93,9% 93,3% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,8% 16,7% 20,2% 17,9% 14,3% 19,5% 27,6% 28,9% 36,5% 35,4% 31,2% 29,8% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 1.633, , , , , , , , , , , ,5 9. Transakcje obroty mld euro 0,901 1,219 1,244 1,655 2,049 2,082 2,599 2,256 1,645 1,615 1,434 1,394 klientowskie udział w SORBNET-EURO 9,6% 11,8% 11,1% 10,2% 9,7% 8,2% 11,5% 10,8% 6,5% 6,9% 6,1% 6,7% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,2% 83,3% 79,8% 82,1% 85,7% 80,5% 72,5% 71,1% 63,5% 64,6% 68,8% 70,2% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 42,6 45,6 45,6 44,4 37,4 35,3 64,5 55,4 46,4 43,3 40,2 36,6 Opr. Magdalena Rabong, Wydz. Nadzoru - tel , na podstawie danych z Wydz. Systemów Płatności Wysokokwotowych, DSP ->System płatniczy ->Opracowania ->Informacja kwartalna

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 ROKU 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo