INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2011 r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 8 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2 -NBP strona 10 Rozliczenia krajowe w TARGET2 -NBP strona 12 System SORBNET-EURO strona 13 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET -EURO strona 14 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 15 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET -EURO strona 16 System ELIXIR strona 16 System EuroELIXIR strona 18 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 19 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 22 Podsumowanie strona 22 Załącznik nr 1 Tabela. System SORBNET. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 25 w II i III kwartale 2011 r. Załącznik nr 2 Tabela. System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 26 w II i III kwartale 2011 r. Załącznik nr 3 Tabela. System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 27 w II i III kwartale 2011 r. Załącznik nr 4 Tabela. System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów strona 28 w II i III kwartale 2011 r. Załącznik nr 5 Tabela. System Euro-ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w II i III kwartale 2011 r. strona 29 Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za III kwartał 2011 r. wykazują w porównaniu do II kwartału 2011r.: a) w systemie SORBNET: - spadek o 1,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 259,9 mld zł, - wzrost o 12,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: - wzrost o 83,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,5 mld euro, - wzrost o 47,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 24,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 339 mln euro, - spadek o 55,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 322 szt., d) w systemie ELIXIR: - spadek o 0,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 14,2 mld zł, - spadek o 6,0% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,3 mln szt., e) w systemie EuroELIXIR: - utrzymany poziom średnich dziennych obrotów, tj. 165,8 mln euro, - wzrost o 0,1% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, na przestrzeni III kwartału 2011 r. przedstawia wykres nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów przedstawia wykres nr 2. Strona 3

4 Wykres nr 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w III kwartale 2011 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,147 zł, czyli średnioważony kurs liczony na III kwartał 2011 r. wg danych NBP) Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2009 r. Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec września 2011 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 52 banki, w stosunku do stanu z czerwca 2011 r. jest to o jeden bank mniej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.), - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie III kwartału 2011 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie ok. 712 tys. zleceń o wartości 16,9 bln zł, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 259,9 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 23,7 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 17,6% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 605 do 712 tys. szt.), - wzrost o 12,2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 3,1% łącznej wartości zleceń (z 16,4 do 16,9 bln zł), - spadek o 12,4% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 27,1 do 23,7mln zł), - wzrost o 2,0% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP (z 26,7 do 27,3 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiają wykresy nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1 (strona 25). Wykres nr 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 5

6 Wykres nr 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W systemie SORBNET w III kwartale 2011 r. rozliczono średnio zlecenia dziennie, tj. o 12,2 % więcej niż w poprzednim kwartale. Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: - 29 lipca 2011 r. - rozliczono zleceń, - 16 sierpnia 2011 r. - rozliczono zleceń, - 30 września 2011 r. - rozliczono zleceń. Stosunkowo duży wzrost ogólnej liczby zleceń w III kwartale 2011 r., w tym zwłaszcza wzrost średniej liczby zleceń w sierpniu i wrześniu 2011 r., wynikał m.in. z podjętej przez jeden z banków od sierpnia 2011 r. decyzji o udostępnieniu swoim klientom korzystającym z bankowości elektronicznej, rozliczeń swoich zleceń bezpośrednio poprzez SORBNET w sposób zautomatyzowany. W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń w SORBNET wzrosła o 65% (wykres nr 5). Wykres nr 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2002 r. Strona 6

7 Średnia wartość w III kwartale 2011 r. pojedynczego zlecenia wyniosła 23,7 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o 12,4 % (wykres nr 6). Wykres nr 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W III kwartale 2011 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 51,2% (we wcześniejszym kwartale 51,9%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 18,8% (we wcześniejszym kwartale 17,0%), - zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 12,0% (we wcześniejszym kwartale 11,5%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w III kwartale 2011 r. przedstawia wykres nr 7. Wykres nr 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w III kwartale 2011 r. Strona 7

8 W okresie III kwartału 2011 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 27,3 mld zł, przyjmując wielkości od 11,6 mld zł do 34,6 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału 2010 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawia wykres nr 8. Wykres nr 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. SYSTEM TARGET2-NBP System o nazwie TARGET2-NBP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, tj. wspólnej platformie systemu TARGET2, służy do rozliczania płatności wysokokwotowych w walucie euro. Obecnie trwa proces migracji banków z systemu SORBNET-EURO na TARGET2, który zgodnie z założeniami powinien zostać zakończony w dniu 21 listopada 2011 r. Uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2-NBP według stanu na koniec września 2011 r. było 13 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Narodowy Bank Polski. W ciągu III kwartału 2011 r. liczba uczestników tego systemu nie zwiększyła się. Należy pamiętać, iż z dniem 6 czerwca 2011 r. do systemu TARGET2-NBP dołączyło kolejnych 5 banków: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank BPH Spółka Akcyjna, BRE Bank S.A., Alior Bank S.A. i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., co przyczyniło się do znacznego zwiększenia obrotów rejestrowanych w tym systemie na przestrzeni III kwartału 2011 r.. W okresie III kwartału 2011 r. w systemie TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 272,1 tys. zleceń o wartości 159,6 mld euro, Strona 8

9 - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,5 mld euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 586,3 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP prezentuje tabela - załącznik nr 2 (strona 26). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 52,4% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 178,5 do 272,1 tys. szt.), - wzrost o 47,8% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 80,7% łącznej wartości zleceń (z 88,3 do 159,6 mld euro), - wzrost o 18,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 494,7 do 586,3 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiają wykresy nr 9 i 10. Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 9

10 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W III kwartale 2011 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 251,3 tys. zleceń o wartości 151,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,3 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 602 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: - 92,4% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale wynosiły 93,8%), - 94,8% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 95,3%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 11. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawia wykres nr 12. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawia wykres nr 14. Wykres nr 11. Liczba zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II i III kwartale 2011 r. Strona 10

11 Wykres nr 12. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2 - NBP w II i III kwartale 2011 r. Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II i III kwartale 2011 r. Strona 11

12 Wykres nr 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2 - NBP w II i III kwartale 2011 r. ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie III kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 8,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 320 zlecenia o wartości 127,2 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 397,1 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano : - zwiększenie liczby zleceń o szt., co stanowi wzrost o 89,3%, - zwiększenie wartości rozliczanych zleceń o 4,1 mld euro, co stanowi wzrost o 100%. Zlecenia krajowe stanowiły: - 7,7% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 6,2%), - 5,2% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2 NBP (we wcześniejszym kwartale 4,7%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2 NBP prezentują wykresy nr 11 i 13. Strona 12

13 SYSTEM SORBNET-EURO Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec września 2011 r., poza NBP, były 24 banki oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W ciągu III kwartału 2011 r. liczba uczestników tego systemu nie uległa zmianie, ale na wyniki osiągane w tym kwartale przez system SORBNET-EURO wpływ miało czerwcowe przejście z systemu SORBNET- EURO do systemu TARGET2-NBP pięciu banków. W okresie III kwartału 2011 r. w systemie SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 20,9 tys. zleceń o wartości 22,1 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 322 zlecenia o wartości 339 mln euro, - średnia kwota zlecenia wyniosła 1,1 mln euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET-EURO prezentuje tabela załącznik nr 3 (strona 27). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 22,1 % łącznej wartości zleceń (z 28,3 do 22,1mld euro), - spadek o 24,5% średniej dziennej wartości zleceń (z 449 do 339 mln euro), - spadek o 54,2% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 70,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 619,3 do 1,055 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 15 i 16. Wykres nr 15. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 13

14 Wykres nr 16. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia krajowe i transgraniczne oraz zlecenia międzybankowe i klientowskie. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie III kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 17,6 tys. zleceń o wartości 11,4 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 271 zleceń o wartości 175,5 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 647 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - spadek o 30,4% wartości zleceń transgranicznych (z 16,4 do 11,4 mld euro), - spadek o 58,0% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 17. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 18. Strona 14

15 Wykres nr 17. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II i III kwartale 2011 r. Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II i III kwartale 2011 r. ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie III kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 3,3 tys. zleceń o wartości 10,7 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 50 zleceń o wartości 163,9 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 3,247 mln euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano : - spadek o 11,2% liczby zleceń krajowych (z do 3.281szt.), Strona 15

16 - spadek o 10,6% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 11,9 do 10,7 mld euro). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie SORBNET- EURO prezentują wykresy nr 17 i 18. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 15,7% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 8,1%), - 48,3% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 42,1%). ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W odniesieniu do wartości zleceń w systemie SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 18,9% zleceń międzybankowych (z 26,5 do 21,5 mld euro), - spadek o 69,1% zleceń klientowskich (z 1,8 mln do 545 tys. euro). W odniesieniu do liczby zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 33,3% zleceń międzybankowych (z do szt.), - spadek o 63,8% zleceń klientowskich (z do szt.). SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec III kwartału 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 50 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników w stosunku do sytuacji z czerwca 2011 r. uległa zmniejszeniu o jeden bank - Mazowiecki Bank Regionalny S.A. W okresie III kwartału 2011 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 346,5 mln zleceń o wartości 924,1` mld zł, - średnio dziennie rozliczono 5,3 mln zleceń o wartości 14,2 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 1,5% łącznej liczby transakcji (z 351,6 do 346,5 mln szt.), - wzrost o 4,6% łącznej wartości transakcji (z 883,5 do 924,1 mld zł), - spadek o 6,0% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,7 do 5,3 mln szt.), - spadek o 0,2% średnich dziennych obrotów (z 14,3 do 14,2 mld zł), - wzrost o 6,1% średniej kwoty transakcji (z do zł). Strona 16

17 Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR prezentuje załącznik nr 4 (strona 28). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 19 i 20. Wykres nr 19. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 20. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W III kwartale 2011 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawia wykres nr 21. Wykres nr 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w III kwartale 2011 r. Strona 17

18 SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec września 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), ), tj. liczba uczestników w stosunku do czerwca 2011 r. uległa zmniejszeniu o jeden bank - Mazowiecki Bank Regionalny S.A. W okresie III kwartału 2011 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 2,1 mln zleceń o wartości 10,9 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 165,8 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje tabela załącznik nr 5 (strona 29). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 4,8% łącznej liczby zleceń (z 2,0 do 2,1 mln szt.), - wzrost o 4,7% łącznej wartości zleceń (z 10,4 do 10,9 mld euro), - wzrost o 0,1% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - spadek o 0,1% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 165,9 do 165,8 mln euro), - spadek o 0,1% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 22 i 23. Wykres nr 22. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 18

19 Wykres nr 23. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE w EuroELIXIR W okresie III kwartału 2011 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: - rozliczono 2,0 mln zleceń o łącznej wartości 9,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 24. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawia wykres nr 25. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawia wykres nr 26. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawia wykres nr 27. Strona 19

20 Wykres nr 24. Liczba transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. II i III kwartale 2011 r. Wykres nr 25.Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w II i III kwartale 2011 r. Strona 20

21 Wykres nr 26. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. II i III kwartale 2011 r. Wykres nr 27. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w II i III kwartale 2011 r. Strona 21

22 W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2, tj. paneuropejskiego systemu rozliczeń detalicznych w euro prowadzonego przez EBA Clearing, oraz w ramach powiązań z innymi izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w organizacji EACHA. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 4,7% liczby zleceń (z 1,9 do 2,0 mln szt.), - wzrost o 0,4% wartości zleceń (tj. wzrost o 40 mln euro do poziomu 9,21 mld euro), - wzrost o 1,5% dziennej liczby zleceń (z do szt.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w III kwartale 2011 r.: - 94,4% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 94,5%), - 87,9% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 87,8%). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 2,5% wartości zleceń wysyłanych (z 3,7 do 3,8 mld euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w III kwartale 2011 r. stanowiły 35,0% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 35,7%). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 6,4% wartości zleceń otrzymywanych (z 5,44 do 5,79 mld euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W III kwartale 2011 r. stanowiły one 53,0% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 59,3%). TRANSAKCJE KRAJOWE w EuroELIXIR W III kwartale 2011 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: - rozliczono łącznie 116,9 tys. szt. zleceń o wartości 1,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczano zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 6,5% liczby zleceń krajowych (z 109,8 do 116,9 tys. szt.), - wzrost o 3,3% wartości zleceń krajowych (z 1,277 do 1,319 mln euro), - wzrost o 3,3% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), Strona 22

23 - spadek o 3,0% średniej wartości zlecenia (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w III kwartale 2011 r.: - 5,6% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 5,5%), - 12,2% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 12,1%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie EuroELIXIR prezentują wykresy nr 24 i 26. PODSUMOWANIE Wszystkie systemy (z wyjątkiem systemu SORBNET-EURO) odnotowały w III kwartale 2011 r. wzrost wielkości obrotów (tabela nr 1). Relatywnie największy wzrost na poziomie 80,7% dotyczył systemu TARGET2-NBP. Wyjątkiem jest system SORBNET-EURO, gdzie obroty zmniejszyły się o 22,1%. Spadek ten jest konsekwencją trwającej, zgodnie z planem, migracji banków z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP. Można zauważyć, że w pozostałych trzech systemach, tj. systemie EuroELIXIR, ELIXIR i systemie SORBNET (z pominięciem systemu SORBNET-EURO i TARGET2-NBP, które przechodzą okres transformacji i migracji kolejnych banków w obrębie liczby swoich uczestników) wielkość odnotowanych wzrostów w wielkości obrotów waha się w granicach od 3,1 do 4,6%. Tabela nr 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w II i III kwartale 2011 r. Wartość zleceń Systemy płatności 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 TARGET2-NBP (euro) 88,309 mld + 80,7% 159,561 mld SORBNET (zł) ,3 mld + 3,1% ,3 mld EuroELIXIR (euro) 10,449 mld + 4,7% 10,943 mld ELIXIR (zł) 883,5 mld + 4,6% 924,1 mld SORBNET-EURO (euro) 28,302 mld - 22,1% 22,059 mld Podobna sytuacja dotycząca wskaźników została odnotowana również w liczbie zleceń (tabela nr 2). Największy wzrost na poziomie 52,4% dotyczył systemu TARGET2-NBP. W systemie SORBNET odnotowano wzrost o 17,6%, co miało także wpływ na wzrost średniej dziennej liczby zleceń rozliczanych w SORBNET z poziomu zleceń (w II kwartale 2011 r.) do Strona 23

24 poziomu zleceń (w III kwartale 2011 r.). Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu 16 sierpnia br. w systemie SORBNET rozliczona została rekordowo wysoka liczba zleceń, tj szt. System SORBNET-EURO analogicznie, jak w przypadku wielkości obrotów - był jedynym systemem, w którym odnotowano spadek liczby zleceń na poziomie 54,2%. Zmiana ta wynika z kontynuacji migracji banków komercyjnych z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP. Tabela nr 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w II i III kwartale 2011 r. Systemy płatności 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 Liczba zleceń (szt.) TARGET2-NBP ,4% SORBNET ,6% EuroELIXIR ,8% ELIXIR 351,6 mln -1,5% 346,5 mln SORBNET-EURO ,2% Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, prezentują tabele zamieszczone w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1 5 (od str. 25 do str. 29). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Analiz i Badań nbp.pl Strona 24

25 Załącznik nr 1. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w II i III kwartale 2011 r. System SORBNET 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 Wartość zleceń (zł) Liczba zleceń (szt.) Liczba dni roboczych: 62 dni 65 dni Ogółem ,3 mld +3,1% ,3 mld Średnia miesięczna 5.462,8 mld 5.631,8 mld Średnia dzienna 264,3 mld - 1,7% 259,9 mld Ogółem ,6% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,2% Średnia kwota zlecenia (zł) 27,07 mln - 12,4% 23,73 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie (międzybankowe) 5,587 bln zł - 0,8% 5,540 bln zł 2) Wykorzystanie kredytów udzielanych bankom przez N 1,945 bln zł +14,3% 2,224 bln zł 3) Zakup lub wykup bonów pieniężnych od NBP 1,309 mld zł +8,8% 1,424 mld zł 4) Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym mld zł -39,8% 734,9 mld zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET Średnia w lipcu 2011 r Średnia w sierpniu 2011 r Średnia we wrześniu 2011 r MAX w lipcu 2011 r. w dniu 29.VII MAX w sierpniu 2011 r. w dniu 16.VIII MAX we wrześniu 2011 r. w dniu 30.IX Strona 25

26 Załącznik nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w II i III kwartale 2011 r. System TARGET2-NBP 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 88,309 mld +80,7% 159,561 mld Średnia miesięczna 29,436 mld +80,7% 53,187 mld Średnia dzienna 1,338 mld +83,5% 2,455 mld Liczba zleceń Ogółem ,4% Średnia miesięczna ,4% Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (euro) 494,7 tys. +18,5% 586,3 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 84,176 mld +79,7% 151,29 mld Liczba transakcji ,0% Średnia dzienna liczba transakcji ,4% Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 4,133 mld +100% 8,271 mld Liczba transakcji ,3% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% 320 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 81,526 mld +81,2% 147,691 mld Liczba transakcji ,0% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% 642 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 6,78 mld +75,0% 11,87 mld Liczba transakcji ,8% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% Strona 26

27 Załącznik nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w II i III kwartale 2011 r. System SORBNET-EURO 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 28,302 mld - 22,1% 22,059 mld Średnia miesięczna 9,434 mld -22,1% 7,353 mld Średnia dzienna 0,449 mld -24,5% 0,339 mld Liczba zleceń Ogółem ,2% Średnia miesięczna ,2% Średnia dzienna ,6% 322 Średnia kwota zlecenia (euro) 619,3 tys. +70,3% 1.055,0 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 16,386 mld -30,4% 11,406 mld Liczba transakcji ,0% Średnia dzienna liczba transakcji % 271 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 11,916 mld -10,6% 10,652 mld Liczba transakcji ,2% Średnia dzienna liczba transakcji 59-15,3% 50 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 26,541 mld -18,9% 21,513 mld Liczba transakcji ,3% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% 147 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 1,762 mld - 69,1% 0,545 mld Liczba transakcji ,8% Średnia dzienna liczba transakcji ,9% 175 Strona 27

28 Załącznik nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w II i III kwartale 2011 r. System ELIXIR 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 Liczba dni roboczych: 62 dni 65 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 883,5 mld + 4,6% 924,1 mld Średnia miesięczna 294,5 mld + 4,6% 308,0 mld Średnia dzienna 14,3 mld -0,2% 14,2 mld Liczba zleceń Ogółem 351,6 mln -1,5% 346,5 mln Średnia miesięczna 117,2 mln -1,5% 115,5 mln Średnia dzienna 5,671 mln -6,0% 5,331 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,1% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 879,1 mld +4,6% 919,7 mld Udział w obrotach KIR 99,5% 99,5% Liczba transakcji 346,3 mln -1,5% 341,2 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,5% 98,5% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,436 mld -1,3% 4,477 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,5% 0,5% Liczba transakcji 5,29 mln +1,1% 5,35 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,5% 1,5% Sesja poranna 44,4% 43,9% Sesja popołudniowa 36,2% 36,9% Sesja wieczorna 19,4% 19,2% Strona 28

29 Załącznik nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w II i III kwartale 2011 r. System EuroELIXIR 2011/ Q2 ZMIANA 2011/ Q3 Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 10,449 mld +4,7% 10,943 mld Średnia miesięczna 3,483 mld +4,7% 3,648 mld Średnia dzienna 165,87 mln 165,80 mln Liczba zleceń Ogółem ,8% Średnia miesięczna ,8% Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (euro) ,1% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 9,172 mld +0,4% 9,207 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 87,8% 87,9% Liczba transakcji ,7% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 94,5% 94,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% Średnia wartość transakcji (euro) ,2% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 1,277 mld +3,3% 1,319 mld Udział w obrotach KIR 12,2% 12,1% Liczba transakcji ,5% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 5,5% 5,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,3% Średnia wartość transakcji (euro) ,0% Strona 29

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 ROKU 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu płatniczego

Architektura systemu płatniczego Motto wykładów: money 4 fun Architektura systemu płatniczego Wykład 1 płatniczy Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją u Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) system płatniczy to: grupa instrumentów płatniczych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2007 ROKU KWIECIEŃ 2008 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010 N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h Materiał informacyjny nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 26-21 Marzec

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2008 ROKU MARZEC 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE

ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ ODDZIAŁY MR BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONE BANKI SPÓŁDZIELCZE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO WEWNĄTRZ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O

Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O Wzór nr 1...... (miejscowość) (data) P E Ł N O M O C N I C T W O... [firma (nazwa) mocodawcy] upoważnia do zamykania na nasz rachunek pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których posiadamy status

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

data 5 Tabela Banku BPH (poniedziałek) (wtorek)

data 5 Tabela Banku BPH (poniedziałek) (wtorek) Kursy kupna i sprzedaży CHF, po których rozliczane są należności związane z obsługą kredytów CHF. Dotyczą wyłącznie okresu 01.06.2015-05.06.2015 r. Zestawienie zawiera dane w formie przesłanej przez banki.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo