Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r."

Transkrypt

1 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r.

2 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, wrzesień 213 r.

3 Spis treści Wprowadzenie System SORBNET i SORBNET System TARGET2-NBP Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP System ELIXIR System Express ELIXIR System BlueCash System EuroELIXIR Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR Podsumowanie Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

4 Wprowadzenie Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za II kwartał 213 r. wykazują w porównaniu do I kwartału 213 r.: a) w systemie SORBNET/ SORBNET2: wzrost o 5% średnich dziennych obrotów do poziomu 288,3 mld zł, wzrost o 3,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: wzrost o 7,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,2 mld euro, wzrost o 5,4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie ELIXIR: wzrost o 5,8% średnich dziennych obrotów do poziomu 15,3 mld zł, wzrost o 3,9% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 6,2 mln szt., d) w systemie Express ELIXIR: wzrost o 36,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 4,1 mln. zł, wzrost o 15,7% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 765 szt., e) w systemie BlueCash: wzrost o 18,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 1,8 mln zł, wzrost o 14,2% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., f) w systemie EuroELIXIR: wzrost o 17,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 274,8 mln euro, wzrost o 15,8% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET/SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroE- LIXIR, na przestrzeni II kwartału 213 r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych w kolejnych kwartałach od II kwartału r. przedstawiono na wykresie nr

5 Wprowadzenie Wykres 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w II kwartale 213 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,28 zł, czyli średnioważony kurs liczony w II kwartale 213 r. wg danych NBP) 25 mln zł 23,2 mln zł tys. euro 5,5 tys. euro 5,4 tys. zł 2,5 tys. zł 725 zł SORBNET2 TARGET2-NBP Euro ELIXIR Express ELIXIR ELIXIR BlueCash Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału r. SORBNET 18 TARGET2-NBP Q3 Q Źródło: opracowanie własne - 3 -

6 1. System SORBNET i SORBNET2 1. System SORBNET i SORBNET2 W dniu 1 czerwca 213 r. Narodowy Bank Polski uruchomił system SORBNET2, który zastąpił działający od 1996 r. system SORBNET. System SORBNET2, jako następca systemu SORBNET, jest głównym systemem płatności w złotych w Polsce, w którym przeprowadzany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym) na rachunkach banków w złotych. Uruchomienie nowego systemu miało na celu zmodernizowanie i unowocześnienie polskiego systemu RTGS oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego działania. System SORBNET2 jest systemem bogatszym funkcjonalnie od systemu SORBNET dzięki wprowadzeniu wielu nowych rozwiązań m.in. unowocześnieniu platformy technicznej, przejściu na międzynarodowy standard wymiany komunikatów SWIFT i sieć SWIFT oraz zmianom w regulacjach dotyczących zasad funkcjonowania systemu, w szczególności w zakresie przyszłych uczestników systemu. Poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych w systemie tym możliwe będzie uczestnictwo zagranicznych podmiotów i systemów zewnętrznych. Oparcie komunikacji systemu na sieci SWIFT jest krokiem w kierunku dostosowania wszystkich polskich banków do dominujących rozwiązań telekomunikacyjnych w globalnych i paneuropejskich systemach płatności. Uruchomienie systemu SORBNET2 nastąpiło w dniu 1 czerwca 213 r. W nowym systemie SORBNET2 uczestniczy 48 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz NBP. W okresie II kwartału 213 r. w systemie SORBNET2 (funkcjonującym od 1 czerwca br.) oraz w systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.): rozliczono łącznie ok. 758 tys. zleceń o wartości 17,6 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 288,3 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 23,2 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 1,6% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 17,3 do 17,6 bln zł), wzrost o 5% średniej dziennej wartości zleceń (z 274,7 do 288,3 mld zł), wzrost o,3% łącznej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 3,6% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 1,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 22,9 do 23,2 mln zł), nieznaczny wzrost do poziomu 3,1 mld zł (z poziomu 3, mld zł) średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET i SORBNET2 zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 33)

7 1. System SORBNET i SORBNET2 Wykres 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET2 (funkcjonującym od 1 czerwca br.) oraz w systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.) w kolejnych kwartałach od II kwartału r. bln zł ,4 16,9 15,7 16,7 15,8 16,9 17,6 17,3 17, Q3 Q Źródło: opracowanie własne Wykres 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET2 (funkcjonującym od 1 czerwca br.) oraz w systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.) w kolejnych kwartałach od II kwartału r. tysiące 9 712, 73,1 74,6 728,9 755,7 775,7 755,7 757,9 6 65,3 3 Q3 Q3 Źródło: opracowanie własne Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: kwietnia 213 r. rozliczono zleceń, 28 maja 213 r. rozliczono zleceń, 28 czerwca 213 r. rozliczono zleceń

8 1. System SORBNET i SORBNET2 Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w SORB- NET/SORBNET2. I tak, w II kwartale 213 r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 3,6% niż w poprzednim kwartale ( zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 4% (wykres nr 5). Wykres 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET2 oraz systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 23 r SORBNET SORBNET Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 213 r. wyniosła 23,2 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (22,9) wzrosła o 1,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnia wartość pojedynczego zlecenia wzrosła o 6,9% (wykres nr 6). Wykres 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET2 oraz w systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od II kwartału 23 r. 35 mln zł ,3 26,6 28, 27,6 27,9 26,8 21,8 23,9 27,1 21,7 23, Źródło: opracowanie własne W II kwartale 213 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - 6 -

9 1. System SORBNET i SORBNET2 rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 48,8% (we wcześniejszym kwartale 48,%), wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 2,7% (we wcześniejszym kwartale 21,8%), zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 14,1% (we wcześniejszym kwartale 14,5%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w II kwartale 213 r. przedstawiono na wykresie nr 7. Wykres 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w II kwartale 213 r. 1,6,9 5,7 8,2 14,1 2,7 48,8 Zlecenia klientowskie Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zakup/wykup papierów wart. od NBP Operacje na rynku międzybankowym Zlecenia KDPW S.A. Wymiana zleceń za pośrednictwem KIR Pozostałe Źródło: opracowanie własne W okresie II kwartału 213 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 3,1 mld zł, przyjmując wielkości od 12,1 mld zł (w dniu 29 kwietnia br.) do 39, mld zł (w dniu 19 czerwca br.). Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr

10 1. System SORBNET i SORBNET2 Wykres 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 31 mld zł 3 29,6 3, 3, ,8 28,8 29, ,3 28, 27 26, Q3 Q Źródło: opracowanie własne - 8 -

11 2. System TARGET2-NBP 2. System TARGET2-NBP Według stanu na dzień 3 czerwca 213 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2 banków komercyjnych. W okresie II kwartału 213 r. w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 389,7 tys. zleceń o wartości 137,1 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,2 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 351,7 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 2 (strona 34). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 9,2% łącznej wartości zleceń (z 125,5 do 137,1 mld euro), wzrost o 7,5% średniej dziennej wartości zleceń (z 2,24 do 2,176 mld euro), wzrost o 7,1% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 363,8 do 389,7 tys. szt.), wzrost o 5,4% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 2% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 345 do 351,7 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 1. Wykres 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r. mld euro ,3 152,5 143,6 135, ,5 124,7 125,5 137, , Q3 Q Źródło: opracowanie własne - 9 -

12 2. System TARGET2-NBP Wykres 1. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r tysiące 39,3 389,7 374,9 356,6 361,8 363,8 313,5 271,6 178, Q3 Q Źródło: opracowanie własne W II kwartale 213 r. rozliczono w systemie TARGET2-NBP średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 5,4% niż w poprzednim kwartale (5.867 zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 6,4%. Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 11. Wykres 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r Q3 Q Źródło: opracowanie własne - 1 -

13 2. System TARGET2-NBP Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 213 r. wyniosła 351,7 tys. euro i w porównaniu do poprzedniego kwartału (345 tys. euro) wzrosła o 2,%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 12. Wykres 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 6 tys. euro Q3 Q Źródło: opracowanie własne 2.1 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W II kwartale 213 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 355,7 tys. zleceń o wartości 118,6 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 1,88 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 333,5 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: 91,3% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 91,9%), 86,5% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 87,8%)

14 2. System TARGET2-NBP Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 14. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 15. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 16. Wykres 13. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w I oraz II kwartale 213 r Źródło: opracowanie własne zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2- NBP w I oraz II kwartale 213 r ,3% 8,1% zlecenia krajowe 47,% 8,7% zlecenia transgraniczne wysłane 44,6% 44,3% Źródło: opracowanie własne

15 2. System TARGET2-NBP Wykres 15. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w I kwartale 213 r. oraz w II kwartale 213 r. 75 mld euro ,64 61,212 53,595 57, ,258 18,475 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: opracowanie własne Wykres 16. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TAR- GET2-NBP w I oraz w II kwartale 213 r ,2% 42,7% 45,1% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane ,5% 41,9% 44,6% Źródło: opracowanie własne

16 2. System TARGET2-NBP 2.2 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie II kwartału 213 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 18,5 mld euro, średnio dziennie rozliczono 54 zleceń o wartości 293,3 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 542,8 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły: 8,7% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 8,1%). 13,5% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 12,2%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2-NBP zaprezentowano na wykresach nr 13 i

17 3. System ELIXIR 3. System ELIXIR Według stanu na koniec II kwartału 213 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 46 banków (w tym NBP), tj. w stosunku do stanu z 31 marca 213 r. o jeden bank mniej, tj. FM Bank S.A. W okresie II kwartału 213 r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 377,4 mln zleceń o wartości 933,8 mld zł, średnio dziennie rozliczono 6,2 mln zleceń o łącznej wartości 15,3 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 2,4% łącznej wartości transakcji (z 911,9 do 933,8 mld zł), wzrost o 5,8% średnich dziennych obrotów (z 14,5 do 15,3 mld zł), wzrost o,6% łącznej liczby transakcji (z 375,1 do 377,4 mln szt.), wzrost o 3,9% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,953 do 6,187 mln szt.), wzrost o 1,8% średniej kwoty transakcji (z do zł). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 35). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 17 i 18. Wykres 17. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 1 mld zł 982,1 924,1 911,2 93,1 931, 933,6 911,9 933, ,5 8 Q3 Q Źródło: Dane KIR S.A

18 3. System ELIXIR Wykres 18. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 4 mln zleceń , 375,1 377, ,6 346,5 363,7 361,5 363,8 356, Q3 Q Źródło: Dane KIR S.A. W II kwartale 213 r. w systemie ELIXIR rozliczono średnio 6,187 mln zleceń dziennie, tj. więcej o 3,9% niż w poprzednim kwartale (5,953 mln zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 19. Wykres 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 8 mln szt. 6 5,672 5,331 5,866 5,648 5,965 5,567 6,47 5,953 6, Q3 Q Źródło: Dane KIR S.A

19 3. System ELIXIR Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 213 r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (2.432 zł) wzrosła o 1,8%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 2. Wykres 2. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 3 w zł Q3 Q Źródło: Dane KIR S.A. W II kwartale 213 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, około 8% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 21. Wykres 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w II kwartale 213 r. 2,8% 37,3% 41,9% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Źródło: Dane KIR S.A

20 4. System Express ELIXIR 4. System Express ELIXIR System Express ELIXIR został uruchomiony w dniu 12 czerwca r. Jest to pierwszy w Polsce i drugi na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Według stanu na koniec czerwca 213 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express ELIXIR było 7 banków (w porównaniu do stanu na 3 marca br. o jeden bank więcej tj. o Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.). Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, o ile są klientami banków-uczestników systemu Express ELIXIR. W okresie II kwartału 213 r. w systemie Express ELIXIR: rozliczono łącznie 69,6 tys. zleceń o łącznej wartości 374 mln zł, średnio dziennie rozliczono 765 zleceń o łącznej wartości 4,1 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 38% łącznej wartości transakcji (z 271,6 do 374,3 mln zł), wzrost o 36,3% średnich dziennych obrotów (z 3, do 5,1 mln zł), wzrost o 17% łącznej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 15,7% średniej dziennej liczby transakcji (z 661 do 873 szt.), wzrost o 18% średniej kwoty transakcji (z do zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 22 i 23. Wykres 22. Wartość zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 4 mln zł 374, , ,72 8,71 Q Źródło: Dane KIR S.A

21 4. System Express ELIXIR Wykres 23. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r Q Źródło: Dane KIR S.A. Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w systemie Express ELIXIR. I tak, w II kwartale 213 r. rozliczono średnio 765 zleceń dziennie, tj. więcej o 15,7% niż w poprzednim kwartale (661 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 24. Wykres 24. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca r Źródło: Dane KIR S.A

22 4. System Express ELIXIR Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 213 r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (4.563 zł) wzrosła o 17,9%. Od stycznia br. średnia wartość pojedynczego zlecenia przetwarzanego w systemie Expres ELIXIR systematycznie wzrasta w kolejnych miesiącach. I tak, w styczniu wynosiła zł a w czerwcu br zł. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 25. Wykres 25. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca r Źródło: Dane KIR S.A. System Express ELIXIR umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych w trybie 24 godziny na dobę, bez ograniczeń czasowych. W okresie II kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8. do 16.. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 65,4% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16. do 24. klienci systemu zrealizowali 3,5%, a w godzinach od. do 8. rozliczono 4,1% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie Express ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji przedstawia wykres nr 26. Wykres 26. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie II kwartału 213 r. w podziale godziny ich realizacji 65,4% 3,5% 4,1%

23 4. System Express ELIXIR Źródło: Dane KIR S.A. W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W II kwartale br. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w piątki (2,4%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na poziomie 16-19%. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty było realizowanych 4,9% a w niedziele 3,6% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 27. Wykres 27. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie II kwartału 213 r. w poszczególnych dniach tygodnia 19,% 18,7% 17,2% 16,3% 2,4% 4,9% 3,6% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane KIR S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Express ELIXIR zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 4 (strona 36)

24 5. System BlueCash 5. System BlueCash System płatności natychmiastowych BlueCash został uruchomiony w dniu 15 listopada r. Operatorem systemu jest firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. Uruchomienie nowego systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami było możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa NBP wydanej w dniu 25 listopada r. System funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365) i obsługuje przekazy pieniężne w formie polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej. Składanie zleceń płatniczych możliwe jest na bieżąco, w każdej chwili funkcjonowania Systemu. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie on-line na podstawie kryterium pierwszeństwa ich złożenia do systemu płatniczego. Walutą rozrachunku jest złoty polski (PLN). Uczestnikiem Systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce, który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec czerwca 213 r. uczestnikami Systemu BlueCash były 4 banki czyli o jeden więcej niż na koniec marca 213 r. Na koniec czerwca br. liczba podmiotów, do których można wysyłać i z których można otrzymywać zlecenia płatnicze za pośrednictwem systemu BlueCash wynosiła 27, czyli o jeden więcej niż w marcu br. W okresie II kwartału 213 r. w systemie BlueCash: rozliczono łącznie 222,6 tys. zleceń o łącznej wartości 161,3 mln zł, średnio dziennie rozliczono 2446 zleceń o łącznej wartości 1,8 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 725 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 19,6% łącznej wartości transakcji (z 134,9 do 161,3 mln zł), wzrost o 18,2% średnich dziennych obrotów (z 1,5 do 1,77 mln zł), wzrost o 15,5% łącznej liczby transakcji (z 192,7 tys. do 222,6 tys. szt.), wzrost o 14,2% średniej dziennej liczby transakcji (z 2141 do 2446 szt.), wzrost o 3,5% średniej kwoty transakcji (z 7 do 725 zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 28 i

25 5. System BlueCash Wykres 28. Wartość zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. mln zł 2 161, , , Wykres 29. Liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r Źródło: Dane Blue Media S.A. W systemie BlueCash odnotowano stałą tendencję wzrostową średniej dziennej liczby zleceń realizowanych. I tak, w II kwartale 213 r. rozliczono średnio 2446 zleceń dziennie, tj. więcej o 14,2% niż w poprzednim kwartale (2141 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawia wykres nr 3. Wykres 3. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada r XI. XII. I.213 II.213 III.213 IV.213 V.213 VI.213 Źródło: Dane Blue Media S.A

26 5. System BlueCash Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 213 r. wyniosła 725 zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (7 zł) wzrosła o 3,6%. Od stycznia br. średnia wartość pojedynczego zlecenia przetwarzanego w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach utrzymuje się na zbliżonym poziomie w granicach pomiędzy 695 zł (w marcu br.) a 736 zł (w czerwcu br.). Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawia wykres nr 31. Wykres 31. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada r ,8 79,3 7,7 75,6 695, 77, 731,4 736, 5 XI. XII. I.213 II.213 III.213 IV.213 V.213 VI.213 Źródło: Dane Blue Media S.A. System BlueCash jako system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych natychmiastowych w złotych w trybie 24/7 - bez ograniczeń czasowych, czyli 24 godziny na dobę. W okresie II kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8. do 16.. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 61,5% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16. do 24. klienci systemu zrealizowali 34,5%, a w godzinach od. do 8. rozliczono 4,% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie BlueCash w zależności od godzin ich realizacji przedstawiono na wykresie nr 32. W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W II kwartale br. najwięcej zleceń zostało rozliczonych we wtorki i piątki (18,9%), nieco mniej w poniedziałki (18,5%), a pozostałe dni robocze tygodnia (środy i czwartki) były obciążone na podobnym poziomie tj. odpowiednio 17,2% i 17%. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty jest realizowanych 5,7%, a w niedziele 3,8% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr

27 5. System BlueCash Wykres 32. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie II kwartału 213 r. w podzialena godziny ich realizacji 59,4% 37,% 3,6% Źródło: Dane Blue Media S.A. Wykres 33. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie II kwartału 213 r. w poszczególnych dniach tygodnia 18,5% 18,9% 17,2% 17,% 18,9% 5,7% 3,8% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane Blue Media S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu BlueCash zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 5 (strona 37)

28 6. System EuroELIXIR 6. System EuroELIXIR Według stanu na koniec czerwca 213 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR były 24 banki (w tym NBP), tj. bez zmian w stosunku do stanu z końca marca 213 r. W okresie II kwartału 213 r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 3,1 mln zleceń o łącznej wartości 17,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono 49,6 tys. zleceń o łącznej wartości 274,9 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR zaprezentowano w tabeli w załącznik nr 6 (strona 38). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: wzrost o 19,6% łącznej wartości zleceń (z 14,5 do 17,3 mld euro), wzrost o 17,7% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 233,5 do 274,9 mln euro), wzrost o 17,7% łącznej liczby zleceń (z 2,655 do 3,124 mln szt.), wzrost o 15,8% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z 42,8 do 49,6 tys. zł.), wzrost o 1,6% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 34 i 35. Wykres 34. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 2 mld euro 17, ,4 1,9 11,3 1,8 12,7 13,6 15,2 14,5 5 Q3 Q Źródło: Dane KIR S.A

29 6. System EuroELIXIR Wykres 35. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 4,5 mln zleceń 3, 1,989 2,85 2,181 2,8 2,386 2,519 2,725 2,655 3,124 1,5, Q3 Q Źródło: Dane KIR S.A. 4.1 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR W okresie II kwartału 213 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono 2,9 mln zleceń o łącznej wartości 15,2 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: wzrost o 17,4% liczby zleceń (z 2,5 do 2,9 mln szt.), wzrost o 18,8% wartości zleceń (z 12,8 do 15,2 mld euro), wzrost o 15,5% dziennej liczby zleceń (z do zł.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w II kwartale 213 r.: 93,1% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 93,3%), 87,9% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 88,5%). W II kwartale 213 r. zlecenia transgraniczne wysyłane stanowiły w systemie EuroELIXIR: 39,8% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale 4,2%), 2,4 % liczby wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych (w poprzednim kwartale 21%)

30 6. System EuroELIXIR Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR i stanowiły: 6,2% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale 59,8%), 79,6% liczby wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale 79%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 36. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 37. Wykres 36. Liczba zleceń rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia: krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w dwóch kolejnych kwartałach, tj. w I oraz w II kwartale 213 r. 2,5 mln ,315 2, 1,957 1,5 1,,5,177,216,521,594, Źródło: Dane KIR S.A. zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 37. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w I oraz w II kwartale 213 r ,7% 213 6,9% 19,6% 19,% 73,7% 74,1% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A

31 6. System EuroELIXIR Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 38. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 39. Wykres 38. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w I oraz w II kwartale 213 r. mld euro ,16 7, ,61 6 5, ,664 2,96 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A. Wykres 39. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w I oraz w II kwartale 213 r ,5% ,1% 52,9% 52,9% 35,6% 35,% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A

32 6. System EuroELIXIR 6.2 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR W II kwartale 213 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 216 tys. szt. zleceń o wartości 2,1 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to 9.75 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 21,9% liczby zleceń krajowych (z 177,2 do 216 tys. szt.), wzrost o 26% wartości zleceń krajowych (z 1,66 do 2,1 mln euro), wzrost o 2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 3,3% średniej wartości zlecenia (z do 9.75 euro). W II kwartale 213 r. zlecenia krajowe stanowiły w systemie EuroELIXIR : 6,9% liczby wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 6,7%), 12,1% wartości wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 11,5%)

33 Podsumowanie Podsumowanie W dniu 1 czerwca 213 r. Narodowy Bank Polski uruchomił system SORBNET2, który zastąpił działający od 1996 r. system SORBNET. System SORBNET2 jest systemem bogatszym funkcjonalnie od systemu SOR- BNET dzięki wprowadzeniu wielu nowych rozwiązań m.in. unowocześnieniu platformy technicznej, przejściu na międzynarodowy standard wymiany komunikatów SWIFT i sieć SWIFT oraz zmianom w regulacjach dotyczących zasad funkcjonowania systemu. Oparcie komunikacji systemu na sieci SWIFT jest krokiem w kierunku dostosowania wszystkich polskich banków do dominujących rozwiązań telekomunikacyjnych w globalnym i paneuropejskich systemach płatności. W II kwartale br. we wszystkich systemach rozliczeń odnotowano wzrosty w zakresie liczby i wartości zrealizowanych transakcji (pozytywna tendencja wzrostów we wszystkich systemach ostatnio miała miejsce w IV kwartale r.). Pod względem wartości przetwarzanych zleceń, w systemie Express ELIXIR odnotowano relatywnie największy wzrost o 37,9%. Równie znaczący wzrost na poziomie 19,6% odnotowano w systemie EuroELIXIR oraz w systemie BlueCash. W systemie TARGET2-NBP wzrost obrotów wyniósł 9,2%. W systemie ELIXIR obroty uległy zwiększeniu o 2,4%. Także w systemie SORBNET/SORBNET2 w porównaniu do kwartału poprzedniego i funkcjonowania systemu SORBNET nastąpił wzrost obrotów o 1,6%. (tabela nr 1). Tabela 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w I oraz II kwartale 213 r. Systemy płatności 213/ ZMIANA 213/ Wartość zleceń Express ELIXIR (zł) 271,6 mln + 37,9% 374,3 mln EuroELIXIR (euro) 14,5 mld +19,6% 17,3 mld BlueCash (zł) 134,9 mln +19,6% 161,3 mln TARGET2-NBP (euro) 125,5 mld +9,2% 137,1 mld ELIXIR (zł) 911,9 mld +2,4% 933,8 mld SORBNET/SORBNET2 (zł) 17.37,7 mld +1,6% ,8 mld Pozytywna tendencja wzrostów została odnotowana także w liczbie przetwarzanych transakcji. I tak, największe wzrosty nastąpiły w systemie EuroELIXIR (o 17,7%) oraz w systemie Express ELIXIR (o 17%). Liczba zleceń w systemie BlueCash systematycznie wzrasta od momentu jego uruchomienia i w II kwartale w porównaniu do okresu poprzedniego odnotowano w systemie wzrost o 15,5%. W systemie TARGET2- NBP liczba transakcji zwiększyła się o 7,1%. W pozostałych dwóch systemach tj. systemie ELIXIR i systemie SORBNET/SORBNET2 liczba zleceń zwiększyła się nieznacznie tj. odpowiednio o,6% i,3% (co przedstawiono w tabeli nr 2)

34 Podsumowanie Tabela 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w I oraz II kwartale 213 r. Systemy płatności 213/ ZMIANA 213/ Liczba zleceń (szt.) EuroELIXIR ,7% Express ELIXIR % BlueCash ,5% TARGET2-NBP ,1% ELIXIR 375,1 mln +,6% 377,4 mln SORBNET/SORBNET ,3% Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET/SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1-6 (od str. 34 do str. 39). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Główny Specjalista Wydział Analiz i Badań

35 Załącznik 1 Załącznik 1 Tabela 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET oraz SORBNET2 (system rozpoczął funkcjonowanie od dnia 1 czerwca 213 r.) w I oraz w II kwartale 213 r. System SORBNET/SORBNET2 213 ZMIANA 213 Wartość zleceń (zł) Liczba dni roboczych: 63 dni 61 dni Ogółem 17.37,7 mld + 1,6% ,8 mld Średnia miesięczna 5.769,2 mld + 1,6% 5.861,6 mld Średnia dzienna 274,7 mld + 5,% 288,3 mld Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,3% Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,6% Średnia kwota zlecenia (zł) 22,92 mln + 1,3% 23,21 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie 5,563 bln zł + 5,1% 5,847 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 2,526 bln zł - 1,6% 2,485 bln zł 3) Zakup lub wykup papierów wart. od NBP 1,678 bln zł +,7% 1,689 bln zł 4) Operacje na międzybankowym rynku 1, bln zł - 1,6%,984 bln zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET/SORBNET2 Średnia w kwietniu 213 r Średnia w maju 213 r Średnia w czerwcu 213 r MAX w kwietniu 213 r. w dniu 3.IV MAX w maju 213 r. w dniu 28.V MAX w czerwcu 213 r. w dniu 28.VI

36 Załącznik 2 Załącznik 2 Tabela 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w I oraz w II kwartale 213 r. System TARGET2-NBP 213 ZMIANA 213 Liczba dni roboczych: 62 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 125,493 mld + 9,2% 137,81 mld Średnia miesięczna 41,831 mld + 9,2% 45,694 mld Średnia dzienna 2,24 mld + 7,5% 2,176 mld Liczba zleceń Ogółem ,1% Średnia miesięczna ,1% Średnia dzienna ,4% Średnia kwota zlecenia (euro) 345, tys. + 2,% 351,7 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 11,235 mld + 7,6% 118,66 mld Liczba transakcji ,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,7% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 329,7 + 1,1% 333,5 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 15,258 mld + 21,1% 18,475 mld Liczba transakcji ,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% 54 Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 518,2 + 4,7% 542,8 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 113,734 mld + 8,4% 123,34 mld Liczba transakcji ,3% Średnia dzienna liczba transakcji ,6% 772 Średnia wartość transakcji (w mln euro) 2, ,% 2,534 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 11,759 mld + 17,2% 13,777 mld Liczba transakcji ,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,7% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) ,1% 4,4-34 -

37 Załącznik 3 Załącznik 3 Tabela 5. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w I oraz w II kwartale 213 r. System ELIXIR 213 ZMIANA 213 Liczba dni roboczych: 63 dni 61 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 911,9 mld + 2,4% 933,8 mld Średnia miesięczna 34, mld + 2,4% 311,3 mld Średnia dzienna 14,5 mld + 5,8% 15,3 mld Liczba zleceń Ogółem 375,1 mln +,6% 377,4 mln Średnia miesięczna 125, mln +,6% 125,8 mln Średnia dzienna 5,953 mln + 3,9% 6,187 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,8% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 98, mld + 2,3% 929,6 mld Udział w obrotach KIR 99,6% 99,6% Liczba transakcji 369,9 mln +,6% 372,2 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,6% 98,6% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 3,916 mld + 7,2% 4,2 mld Udział w ogólnych obrotach KIR,4%,4% Liczba transakcji 5,145 mln + 1,3% 5,213 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,4% 1,4% Sesja poranna 42,1% 41,9% Sesja popołudniowa 36,8% 37,3% Sesja wieczorna 21,1% 2,8%

38 Załącznik 4 Załącznik 4 Tabela 6. Wartość i liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w I oraz w II kwartale 213 r. System Express ELIXIR 213 ZMIANA 213 Liczba dni roboczych: 9 dni 91 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 271,6 mln + 37,9% 374,3 mln Średnia miesięczna 9,5 mln + 37,9% 124,8 mln Średnia dzienna 3, mln + 36,3% 4,1 mln Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna % Średnia dzienna ,7% 765 Średnia kwota zlecenia (zł) ,9% Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,6% 4,1% w godz ,2% 65,4% w godz ,2% 3,5% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 18,% 19,% wtorek 16,6% 18,7% środa 17,6% 17,2% czwartek 18,2% 16,3% piątek 21,% 2,4% sobota 4,9% 4,9% niedziela 3,7% 3,6%

39 Załącznik 5 Załącznik 5 Tabela 7. Wartość i liczba zleceń w systemie BlueCash w I oraz w II kwartale 213 r. System BlueCash 213 ZMIANA 213 Liczba dni roboczych: 9 dni 91 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 134,9 mln +19,6% 161,3 mln Średnia miesięczna 45 mln + 19,6% 53,8 mln Średnia dzienna 1,5 mln +18,2% 1,8 mln Liczba zleceń Ogółem ,5% Średnia miesięczna ,5% Średnia dzienna ,2% Średnia kwota zlecenia (zł) 7 + 3,5% 725 Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,6% 4,% w godz ,4% 61,5% w godz ,% 34,5% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 17,5% 18,5% wtorek 16,7% 18,9% środa 18,% 17,2% czwartek 17,9% 17,% piątek 19,4% 18,9% sobota 6,3% 5,7% niedziela 4,1% 3,8%

40 Załącznik 6 Załącznik 6 Tabela 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w I oraz w II kwartale 213 r. System EuroELIXIR 213 ZMIANA 213 Liczba dni roboczych: 62 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 14,48 mld + 19,6% 17,316 mld Średnia miesięczna 4,827 mld + 19,6% 5,772 mld Średnia dzienna 233,5 mln + 17,7% 274,9 mln Liczba zleceń Ogółem ,7% Średnia miesięczna ,7% Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (euro) ,6% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 12,816 mld + 18,8% 15,221 mld Udział w EuroELIXIR 88,5% 87,9% Liczba transakcji ,4% Udział w EuroELIXIR 93,3% 93,1% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% Średnia wartość transakcji (euro) ,2% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 1,664 mld + 26% 2,96 mld Udział w EuroELIXIR 11,5% 12,1% Liczba transakcji ,9% Udział w EuroELIXIR 6,7% 6,9% Średnia dzienna liczba transakcji % Średnia wartość transakcji (euro) ,3%

41

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r.

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r.

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.)

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

Systemy płatności natychmiastowych

Systemy płatności natychmiastowych Październik 2016 r. Systemy płatności natychmiastowych zakres wdrożenia proponowanych przez NBP działań wspierających ich rozwój Październik 2016 r. Systemy płatności natychmiastowych zakres wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku W ostatnich dniach 2017 r. obsługę Klientów będziemy realizować zgodnie z harmonogramem: w działach i Biurach Korporacyjnych będziemy obsługiwać Klientów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo