Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r."

Transkrypt

1 Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

2

3 Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

4 Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET System TARGET2-NBP Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP System ELIXIR System Express ELIXIR System BlueCash System EuroELIXIR Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR 30 Podsumowanie 31 Załącznik 1 33 Załącznik 2 34 Załącznik 3 35 Załącznik 4 36 Załącznik 5 37 Załącznik 6 38

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za IV kwartał r. wykazują w porównaniu do III kwartału r.: a) w systemie SORBNET2: wzrost o 0,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 270,7 mld zł, wzrost o 3,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: wzrost o 6,8% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,3 mld euro, spadek o 0,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie ELIXIR: wzrost o 11,4% średnich dziennych obrotów do poziomu 16,6 mld zł, wzrost o 9,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 6,4 mln szt., d) w systemie Express ELIXIR: wzrost o 23,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 6,9 mln. zł, wzrost o 19,7% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., e) w systemie BlueCash: wzrost o 20% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,4 mln zł, wzrost o 18,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., f) w systemie EuroELIXIR: wzrost o 14,1% średnich dziennych obrotów do poziomu 321,8 mln euro, wzrost o 10% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, na przestrzeni IV kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. przedstawiono na wykresie nr 2. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 2

6 Wprowadzenie Wykres 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w IV kwartale r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,1849 zł, czyli średnioważony kurs liczony w IV kwartale r. wg danych NBP) mln zł 25 21,6 mln zł ,4 tys. euro 5,8 tys. euro 5,8 tys. zł 2,6 tys. zł 738 zł 0 SORBNET2 TARGET2-NBP Euro ELIXIR Express ELIXIR ELIXIR BlueCash Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2011 r. Źródło: opracowanie własne 3 Narodowy Bank Polski

7 System SORBNET2 1. System SORBNET2 W czerwcu r. Narodowy Bank Polski uruchomił system SORBNET2. System SORBNET2, jako następca systemu SORBNET, jest głównym systemem płatności w złotych w Polsce, w którym przeprowadzany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym) na rachunkach banków w złotych. W systemie SORBNET2 uczestniczyło w IV kwartale br. 48 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz NBP. W stosunku września r. grono uczestników zwiekszyło się o jeden bank tj. CAIXABANK S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. W okresie IV kwartału r. w systemie SORBNET2: rozliczono łącznie ok. 778 tys. zleceń o wartości 16,8 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 270,7 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 21,6 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: spadek o 4,2% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 17,5 do 16,8 bln zł), wzrost o 0,5% średniej dziennej wartości zleceń (z 269,4 do 270,7 mld zł), spadek o 1,2% łącznej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 3,6% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 3,0% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 22,2 do 21,6 mln zł), nieznaczny wzrost do poziomu 31 mld zł (z poziomu 30,6 mld zł) średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET2 w kolejnych kwartałach, począwszy od IV kwartału 2011 r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET2 zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 33). Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 4

8 System SORBNET2 Wykres 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET2 w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. 20 bln zł 16 15,7 16,7 15,8 16,9 17,6 17,3 17,6 17,5 16, Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: opracowanie własne Wykres 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET2 w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r Tysiące 755,7 775,7 755,7 757,9 787,2 777, ,1 728, , Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: opracowanie własne Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: 31 października r. rozliczono zleceń, 29 listopada r. rozliczono zleceń, 20 grudnia r. rozliczono zleceń. 5 Narodowy Bank Polski

9 System SORBNET2 W IV kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. wiecej o 3,6% niż w poprzednim kwartale ( zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 1,9% (wykres nr 5). Wykres 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET2 oraz systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca r.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2003 r. Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w IV kwartale r. wyniosła 21,6 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła o 3,0%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnia wartość pojedynczego zlecenia zmniejszyła się o 5,1% (wykres nr 6). Wykres 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET2 oraz SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od IV kwartału 2003 r. Źródło: opracowanie własne Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 6

10 System SORBNET2 W IV kwartale r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 47,2% (we wcześniejszym kwartale 47,9%), wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 21,6% (we wcześniejszym kwartale 22,1%), zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 15,0% (we wcześniejszym kwartale 14,0%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w IV kwartale r. przedstawiono na wykresie nr 7. Wykres 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w IV kwartale r. Źródło: opracowanie własne W okresie IV kwartału r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 31 mld zł, przyjmując wielkości od 17,4 mld zł (w dniu 30 października r.) do 47,2 mld zł (w dniu 2 grudnia r.). Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2011 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr 8. 7 Narodowy Bank Polski

11 System SORBNET2 Wykres 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. Źródło: opracowanie własne Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 8

12 System TARGET2-NBP 2. System TARGET2-NBP Według stanu na dzień 31 grudnia r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 20 banków komercyjnych. W okresie IV kwartału r. w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 376,1 tys. zleceń o wartości 148,7 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,3 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 395,4 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 2 (strona 34). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 3,5% łącznej wartości zleceń (z 143,7 do 148,7 mld euro), wzrost o 6,8% średniej dziennej wartości zleceń (z 2,18 do 2,32 mld euro), spadek o 3,2% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 388,5 do 376,1 tys. szt.), spadek o 0,2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 6,9% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 369,8 do 395,4 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od IV kwartału 2011 r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 10. Wykres 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r mld euro 143,6 152,5 135,9 124,5 124,7 125,5 137,1 143,7 148, Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: opracowanie własne 9 Narodowy Bank Polski

13 System TARGET2-NBP Wykres 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. Źródło: opracowanie własne W IV kwartale r. rozliczono w systemie TARGET2-NBP średnio zleceń dziennie, tj. mniej o 0,2% niż w poprzednim kwartale (5.887 zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń spadła o 3,6%. Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 11. Wykres 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w IV kwartale r. wyniosła 395,4 tys. euro i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 6,9%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 12. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 10

14 System TARGET2-NBP Wykres 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. Źródło: opracowanie własne 2.1 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W IV kwartale r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 339,6 tys. zleceń o wartości 125,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 1,96 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 369,1 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: 90,3% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 90,6%), 84,3% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 85,9%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr Narodowy Bank Polski

15 System TARGET2-NBP Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 15. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 16. Wykres 13. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III oraz IV kwartale r Q3 Q zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: opracowanie własne Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w III oraz IV kwartale r. Q3 Q4 46,1% 9,4% zlecenia krajowe 45,8% 9,7% zlecenia transgraniczne wysłane 44,4% zlecenia transgraniczne otrzymane 44,5% Źródło: opracowanie własne Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 12

16 System TARGET2-NBP Wykres 15. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III oraz w IV kwartale r. 75 mld euro Q3 Q4 63,336 64,249 60,101 61, ,233 23,392 0 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: opracowanie własne Wykres 16. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2- NBP w III oraz w IV kwartale r. Q3 Q4 41,8% 14,1% zlecenia krajowe 41,1% 15,7% zlecenia transgraniczne wysłane 45,1% zlecenia transgraniczne otrzymane 44,6% Źródło: opracowanie własne 2.2 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. 13 Narodowy Bank Polski

17 System TARGET2-NBP W okresie IV kwartału r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 23,4 mld euro, średnio dziennie rozliczono 571 zleceń o wartości 365,5 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 640,4 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły: 9,7% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 9,4%). 15,7% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 14,1%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2-NBP zaprezentowano na wykresach nr 13 i 15. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 14

18 System ELIXIR 3. System ELIXIR Według stanu na koniec IV kwartału r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 46 banków (w tym NBP), bez zmian w stosunku do stanu z września r. W okresie IV kwartału r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 396,7 mln zleceń o wartości 1.031,1 mld zł, średnio dziennie rozliczono 6,4 mln zleceń o łącznej wartości 16,6 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 6,2% łącznej wartości transakcji (z 971,0 do 1.031,1 mld zł), wzrost o 4,8% łącznej liczby transakcji (z 378,7 do 396,7 mln szt.), wzrost o 1,4% średniej kwoty transakcji (z do zł), wzrost o 11,4% średnich dziennych obrotów (z 14,9 do 16,6 mld zł), wzrost o 9,8% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,826 do 6,399 mln szt.). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 34). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału 2011 r. przedstawiono na wykresie nr 17 i 18. Wykres 17. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r mld zł ,1 911,2 930,1 931,0 933,6 911,9 933,8 971, , Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: Dane KIR S.A. 15 Narodowy Bank Polski

19 System ELIXIR Wykres 18. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011r. 400 mln zleceń 396, ,0 375,1 377,4 378, ,7 361,5 363,8 356, Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: Dane KIR S.A. W IV kwartale r. w systemie ELIXIR rozliczono średnio 6,399 mln zleceń dziennie, tj. o 9,8% wiecej niż w poprzednim kwartale (5,826 mln zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 19. Wykres 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. Źródło: Dane KIR S.A. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w IV kwartale r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (2.564 zł) wzrosła o 1,4%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 20. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 16

20 System ELIXIR Wykres 20. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r zł Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: Dane KIR S.A. W IV kwartale r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, około 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 21. Wykres 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w IV kwartale r. 20,9% 37,1% 42,0% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Źródło: Dane KIR S.A. 17 Narodowy Bank Polski

21 System Express ELIXIR 4. System Express ELIXIR System Express ELIXIR został uruchomiony w dniu 12 czerwca r. Jest to pierwszy w Polsce i drugi na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Według stanu na koniec grudnia r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express ELIXIR było 8 banków (bez zmian w stosunku do stanu z września r.). Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, o ile są klientami banków-uczestników systemu Express ELIXIR. W okresie IV kwartału r. w systemie Express ELIXIR: rozliczono łącznie 109,6 tys. zleceń o łącznej wartości 636,1 mln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 6,9 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 22,4% łącznej wartości transakcji (z 519,5 do 636,1 mln zł), wzrost o 23,2% średnich dziennych obrotów (z 5,6 do 6,9 mln zł), wzrost o 19,8% łącznej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 19,7% średniej dziennej liczby transakcji (z 995 do szt.), wzrost o 2,2% średniej kwoty transakcji (z do zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 22 i 23. Wykres 22. Wartość zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 18

22 VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. System Express ELIXIR Wykres 23. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A. Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w systemie Express ELIXIR. I tak, w IV kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 19,7% niż w poprzednim kwartale (995 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 24. Wykres 24. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca r Źródło: Dane KIR S.A. 19 Narodowy Bank Polski

23 System Express ELIXIR Średnia wartość pojedynczego zlecenia w IV kwartale r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (5.677 zł) wzrosła o 2,2%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 25. Wykres 25. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca r. Źródło: Dane KIR S.A. System Express ELIXIR umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych w trybie 24 godziny na dobę, bez ograniczeń czasowych. W okresie IV kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 66% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od do klienci systemu zrealizowali 30%, a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 4% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie Express ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji przedstawia wykres nr 26. Wykres 26. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie IV kwartału r. w podziale godziny ich realizacji 66% 30% 4% Źródło: Dane KIR S.A Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 20

24 System Express ELIXIR W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W IV kwartale r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w piątki (19,6%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na poziomie 16-19%. Znacznie mniej zleceń było realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty 4,9% a w niedziele 3,9% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 27. Wykres 27. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie IV kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia 19,1% 19,4% 16,3% 16,9% 19,6% 4,9% 3,9% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane KIR S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Express ELIXIR zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 4 (strona 36). 21 Narodowy Bank Polski

25 System BlueCash 5. System BlueCash System płatności natychmiastowych BlueCash został uruchomiony w dniu 15 listopada r. Operatorem systemu jest firma Blue Media S.A. System funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365) i obsługuje przekazy pieniężne w formie polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie on-line a walutą rozrachunku jest złoty polski (PLN). Uczestnikiem Systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce, który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec września r. uczestnikami Systemu BlueCash było 16 banków czyli o siedem więcej niż na koniec września r. Na koniec grudnia r. liczba podmiotów, do których można wysyłać i z których można otrzymywać zlecenia płatnicze za pośrednictwem systemu BlueCash wynosiła 35, czyli o siedem więcej niż we wrześniu br. W okresie IV kwartału r. w systemie BlueCash: rozliczono łącznie 295,5 tys. zleceń o łącznej wartości 218,1 mln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 2,4 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 738 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 19,2% łącznej wartości transakcji (z 182,9 do 218,1 mln zł), wzrost o 20% średnich dziennych obrotów (z 2,0 do 2,4 mln zł), wzrost o 18,5% łącznej liczby transakcji (z 249,4 tys. do 295,5 tys. szt.), wzrost o 18,5% średniej dziennej liczby transakcji (z do 3.212szt.), wzrost o 0,7% średniej kwoty transakcji (z 733 do 738 zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 28 i 29. Wykres 28. Wartość zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. mln zł ,9 161,3 182,9 218, ,8 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 22

26 System BlueCash Wykres 29. Liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Źródło: Dane Blue Media S.A. W systemie BlueCash odnotowano stałą tendencję wzrostową średniej dziennej liczby zleceń realizowanych. I tak, w IV kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 18,5% niż w poprzednim kwartale (2.711 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Blue- Cash na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawia wykres nr 30. Wykres 30. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada r Źródło: Dane Blue Media S.A. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w IV kwartale r. wyniosła 738 zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 0,7%. Od stycznia do grudnia r. średnia wartość pojedynczego zlecenia przetwarzanego w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach utrzymuje się na zbliżonym poziomie w granicach 695 zł 745 zł. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawia wykres nr Narodowy Bank Polski

27 System BlueCash Wykres 31. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada r Źródło: Dane Blue Media S.A. System BlueCash umożliwia realizację przelewów krajowych w trybie 24 godzin na dobę. W okresie IV kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 60,9% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od do klienci systemu zrealizowali 35,9%, a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 3,2% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie BlueCash w zależności od godzin ich realizacji przedstawiono na wykresie nr 32. Wykres 32. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie IV kwartału r. w podzialena godziny ich realizacji 60,9% 35,9% 3,2% Źródło: Dane Blue Media S.A W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W IV kwartale r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych we wtorki (19,3%), nieco mniej w pozostałe dni robocze tygodnia (od 16 do 19%). Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty jest realizowanych 5,8%, a w niedziele 3,9% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 33. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 24

28 System BlueCash Wykres 33. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie IV kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia 18,9% 19,3% 16,7% 16,9% 18,6% 5,8% 3,9% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane Blue Media S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu BlueCash zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 5 (strona 37). 25 Narodowy Bank Polski

29 System EuroELIXIR 6. System EuroELIXIR Według stanu na koniec grudnia r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR były 24 banki (w tym NBP), czyli w stosunku do stanu z końca września r. o jeden bank mniej (Meritum Bank ICB S.A.). W okresie IV kwartału r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 3,5 mln zleceń o łącznej wartości 20,6 mld euro, średnio dziennie rozliczono 55,1 tys. zleceń o łącznej wartości 321,8 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR zaprezentowano w tabeli w załącznik nr 6 (strona 38). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: wzrost o 10,6% łącznej wartości zleceń (z 18,6 do 20,6 mld euro), wzrost o 14,1% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 282 do 321,8 mln euro), wzrost o 6,6% łącznej liczby zleceń (z 3,304 do 3,523 mln szt.), wzrost o 10% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z 50,1 do 55,1 tys. zł.), wzrost o 3,8% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. przedstawiono na wykresach nr 34 i 35. Wykres 34. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. Źródło: Dane KIR S.A. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 26

30 System EuroELIXIR Wykres 35. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2011 r. 4,5 mln zleceń 3,0 1,5 2,181 2,080 2,386 2,519 2,725 2,655 3,124 3,305 3,524 0, Q4 Źródło: Dane KIR S.A. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 4.1 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR W okresie IV kwartału r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono 3,3 mln zleceń o łącznej wartości 18,2 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: wzrost o 6,6% liczby zleceń (z 3,1 do 3,3 mln szt.), wzrost o 11,3% wartości zleceń (z 16,4 do 18,2 mld euro), wzrost o 9,9% dziennej liczby zleceń (z do zł.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w IV kwartale r.: 92,5% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 92,6%), 88,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 88,1%). W IV kwartale r. zlecenia transgraniczne wysyłane stanowiły w systemie EuroELIXIR: 40,2% wartości wszystkich zleceń transgranicznych EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 39,8%), 20,8 % liczby wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 20,4%). 27 Narodowy Bank Polski

31 System EuroELIXIR Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR i stanowiły: 59,8% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale wynosiły 60,2%), 79,2% liczby wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale wynosiły 79,6%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 36. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 37. Wykres 36. Liczba zleceń rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia: krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w dwóch kolejnych kwartałach, tj. w III oraz IV kwartale r. 3,0 2,5 mln Q3 Q4 2,436 2,582 2,0 1,5 1,0 0,5 0,246 0,263 0,623 0,679 0,0 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 28

32 System EuroELIXIR Wykres 37. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w III oraz w IV kwartale r. Q3 Q4 7,4% 7,5% 18,8% 19,3% 73,7% 73,3% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 38. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 39. Wykres 38. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w III oraz IV kwartale r. mld euro Q3 Q ,862 9, ,531 6, ,222 2,222 0 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A. 29 Narodowy Bank Polski

33 System EuroELIXIR Wykres 39. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w III oraz w IV kwartale r. Q3 Q4 11,9% 11,4% 53,0% 53,0% 35,1% 35,6% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A. 6.2 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR W IV kwartale r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 263 tys. szt. zleceń o wartości 2,4 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 6,9% liczby zleceń krajowych (z 246 do 263 tys. szt.), wzrost o 5,9% wartości zleceń krajowych (z 2,2 do 2,4 mln euro), wzrost o 10,2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 1% średniej wartości zlecenia (z do euro). W IV kwartale r. zlecenia krajowe stanowiły w systemie EuroELIXIR : 7,5% liczby wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 7,4%), 11,4% wartości wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 11,9%). Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 30

34 Podsumowanie Podsumowanie W IV kwartale r. na rynku polskim funkcjonowało sześć systemów rozliczeń. W pięciu z nich nastąpił wzrost wielkość obrotów w porównaniu do III kwartału br. Najwieksze wzrosty odnotowano w nowo funkcjonujących systemach oferujących rozrachunek w modelu 7/24 czyli systemie Express ELIXIR oraz BlueCash. Obydwa ww. systemy oferują realizację płatności natychmiastowych i w okresie ostatnich miesięcy od momentu uruchomienia zdobywają na rynku polskim coraz większą popularność. Na przestrzeni IV kwartału r. w systemie ExpressELIXIR obroty wzrosły o 22,4%. Na drugim miejscu znalazł się system BlueCash, w którym obroty wzrosły o 19,2%. W systemie ELIXIR obroty uległy zwiększeniu o 6,2 %. Wzrost obrotów odnotowana także w systemach płatności prowadzących rozliczenia w euro tj. w systemie EuroELIXIR obroty w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 10,6% a systemie TARGET2-NBP o 3,5%. W systemie SORBNET2 obroty w porównaniu do poprzedniego kwartału zmniejszyły się o 4,2% (tabela nr 1). Tabela 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w III oraz IV kwartale r. Systemy płatności Q3 ZMIANA Q4 Wartość zleceń Express ELIXIR (zł) 519,5 mln + 22,4% 636,1 mln BlueCash (zł) 182,9 mln +19,2% 218,1 mln EuroELIXIR (euro) 18,614 mld +10,6% 20,596 mld ELIXIR (zł) 971,0 mld +6,2% 1.031,1 mld TARGET2-NBP (euro) 143,7 mld +3,5% 148,7 mld SORBNET2 (zł) ,5 mld - 4,2% ,5 mld Największe wzrosty liczby transakcji dotyczą analogicznie jak w przypadku wzrostu wartości - nowo funkcjonujących systemach oferujących rozrachunek w modelu 7/24 czyli w systemie Express ELIXIR (o 19,8%) oraz w systemie BlueCash (o 18,5%). W systemie EuroELIXIR liczba transakcji zwiększyła się o 6,6%. W systemie ELIXIR liczba zleceń zwiększyła się odpowiednio o 4,8%. Liczba zleceń na przestrzeni IV kwartału r. zmniejszyła się w systemach wysokokwotowych tj. w systemie SORBNET2 i TARGET2-NBP, w których odnotowano spadki odpowiednio o 1,2% i 3,2% (co przedstawiono w tabeli nr 2). 31 Narodowy Bank Polski

35 Podsumowanie Tabela 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w III oraz IV kwartale r. Systemy płatności Q3 ZMIANA Q4 Liczba zleceń (szt.) Express ELIXIR ,8% BlueCash ,5% EuroELIXIR ,6% ELIXIR 378,7 mln +4,8% 396,7 mln SORBNET ,2% TARGET2-NBP ,2% Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET/SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1-6 (od str. 33 do str. 38). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i analizy. Opracowała: Magdalena Rabong Główny Specjalista Wydział Analiz i Badań Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 32

36 Załącznik 1 Załącznik 1 Tabela 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET2 w III oraz w IV kwartale r Wartość zleceń (zł) System SORBNET2 Q3 ZMIANA Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Ogółem ,5 mld - 4,2% ,5 mld Średnia miesięczna 5.836,8 mld - 4,2% 5.593,8 mld Średnia dzienna 269,4 mld + 0,5% 270,7 mld Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,2% Średnia miesięczna ,2% Średnia dzienna ,6% Średnia kwota zlecenia (zł) 22,244 mln - 3,0% 21,575 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie 5,678 bln zł - 6,9% 5,284 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 2,622 bln zł - 7,6% 2,422 bln zł 3) Zakup lub wykup papierów wart. od NBP 1,665 bln zł + 0,7% 1,677 bln zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET2 Średnia w październiku r Średnia w listopadzie r Średnia w grudniu r MAX w październiku r. w dniu 31.X MAX w listopadzie r. w dniu 29.XI MAX w grudniu r. w dniu 20.XII Narodowy Bank Polski

37 Załącznik 2 Załącznik 2 Tabela 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w III oraz w IV kwartale r. System TARGET2-NBP Q3 ZMIANA Q4 Liczba dni roboczych: 66 dni 64 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 143,67 mld + 3,5% 148,74 mld Średnia miesięczna 47,89 mld + 3,5% 49,579 mld Średnia dzienna 2,177 mld + 6,8% 2,324 mld Liczba zleceń Ogółem ,2% Średnia miesięczna ,2% Średnia dzienna ,2% Średnia kwota zlecenia (euro) 369,8 tys. + 6,9% 395,4 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 123,44 mld + 1,5% 125,34 mld Liczba transakcji ,5% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 350,7 + 5,2% 369,1 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 20,23 mld + 15,6% 23,39 mld Liczba transakcji ,2% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% 571 Średnia wartość transakcji (w tys. euro) ,8% 640,4 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 129,60 mld + 2,6% 132,91 mld Liczba transakcji ,3% Średnia dzienna liczba transakcji 733-0,4% 730 Średnia wartość transakcji (w mln euro) 2, ,1% 2,843 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 14,07 mld + 12,5% 15,83 mld Liczba transakcji ,2% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 41, ,2% 48,057 Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 34

38 Załącznik 3 Załącznik 3 Tabela 5. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w III oraz w IV kwartale r. System ELIXIR Q3 ZMIANA Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 971,0 mld + 6,2% 1 031,1 mld Średnia miesięczna 323,7 mld + 6,2% 343,7 mld Średnia dzienna 14,9 mld + 11,4% 16,6 mld Liczba zleceń Ogółem 378,7 mln + 4,8% 396,7 mln Średnia miesięczna 126,2 mln + 4,8% 132,2 mln Średnia dzienna 5,826 mln + 9,8% 6,399 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,4% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 966,8 mld + 6,2% 1 026,8 mld Udział w obrotach KIR 99,6% 99,6% Liczba transakcji 373,5 mln + 4,8% 391,5 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,6% 98,7% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,211 mld + 0,5% 4,234 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,4% 0,4% Liczba transakcji 5,216 mln - 0,2% 5,206 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,4% 1,3% Sesja poranna 42,0% 42,0% Sesja popołudniowa 37,3% 37,1% Sesja wieczorna 20,7% 20,9% 35 Narodowy Bank Polski

39 Załącznik 4 Załącznik 4 Tabela 6. Wartość i liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w III oraz w IV kwartale r. System Express ELIXIR Q3 ZMIANA Q4 Liczba dni roboczych: 92 dni 92 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 519,5 mln + 22,4% 636,1 mln Średnia miesięczna 173,2 mln + 22,4% 212,0 mln Średnia dzienna 5,6 mln + 23,2% 6,9 mln Liczba zleceń Ogółem ,8% Średnia miesięczna ,8% Średnia dzienna ,7% Średnia kwota zlecenia (zł) ,2% Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz % 4% w godz % 66% w godz % 30% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 21,1% 19,1% wtorek 17,5% 19,4% środa 17,6% 16,3% czwartek 16,1% 16,9% piątek 19,8% 19,6% sobota 4,5% 4,9% niedziela 3,4% 3,9% Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 36

40 Załącznik 5 Załącznik 5 Tabela 7. Wartość i liczba zleceń w systemie BlueCash w III oraz w IV kwartale r. System BlueCash Q3 ZMIANA Q4 Liczba dni roboczych: 92 dni 92 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 182,9 mln +19,2% 218,1 mln Średnia miesięczna 61,0 mln + 19,2% 72,7 mln Średnia dzienna 2,0 mln +20% 2,4 mln Liczba zleceń Ogółem ,5% Średnia miesięczna ,5% Średnia dzienna ,5% Średnia kwota zlecenia (zł) ,7% 738 Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,8% 3,2% w godz ,1% 60,9% w godz ,1% 35,9% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 21,7% 18,9% wtorek 18,0% 19,3% środa 16,7% 16,7% czwartek 16,0% 16,9% piątek 18,9% 18,6% sobota 5,0% 5,8% niedziela 3,6% 3,9% 37 Narodowy Bank Polski

41 Załącznik 6 Załącznik 6 Tabela 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w III oraz w IV kwartale r. System EuroELIXIR Q3 ZMIANA Q4 Liczba dni roboczych: 66 dni 64 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 18,614 mld + 10,6% 20,596 mld Średnia miesięczna 6,204 mld + 10,6% 6,865 mld Średnia dzienna 282,0 mln + 14,1% 321,8 mln Liczba zleceń Ogółem ,6% Średnia miesięczna ,6% Średnia dzienna % Średnia kwota zlecenia (euro) ,8% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 16,392 mld + 11,3% 18,245 mld Udział w EuroELIXIR 88,1% 88,6% Liczba transakcji ,6% Udział w EuroELIXIR 92,6% 92,5% Średnia dzienna liczba transakcji ,9% Średnia wartość transakcji (euro) ,4% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 2,222 mld + 5,9% 2,352 mld Udział w EuroELIXIR 11,9% 11,4% Liczba transakcji ,9% Udział w EuroELIXIR 7,4% 7,5% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% Średnia wartość transakcji (euro) ,0% Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowychw IV kwartale r. 38

42

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r.

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r.

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Systemy płatności natychmiastowych

Systemy płatności natychmiastowych Październik 2016 r. Systemy płatności natychmiastowych zakres wdrożenia proponowanych przez NBP działań wspierających ich rozwój Październik 2016 r. Systemy płatności natychmiastowych zakres wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo