INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH"

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r.

2 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania transakcji strona 5 Karty płatnicze w podziale wg technologii zapisu danych strona 6 Transakcje z wykorzystaniem kart płatniczych strona 8 Transakcje bezgotówkowe strona 1 Transakcje gotówkowe z wykorzystaniem kart płatniczych strona 14 Transakcje w bankomatach strona 17 Dane prezentowane przez agentów rozliczeniowych strona 2 Podsumowanie strona 23 Załącznik nr 1 Karty płatnicze: Liczba wyemitowanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe oraz obciążeniowe według danych z banków - w kolejnych kwartałach od 23 roku Załącznik nr 2 Karty płatnicze: Liczba wyemitowanych kart w podziale na poszczególne typy według danych z banków - w kolejnych kwartałach od 22 roku Załącznik nr 3 Karty płatnicze: Liczba transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart według danych z banków - w kolejnych kwartałach od 22 roku Załącznik nr 4 Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych poszczególnymi typami kart według danych z banków - w kolejnych kwartałach od 22 roku Załącznik nr 5 Liczba transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych (w tym transakcji bezgotówkowych oraz transakcji w bankomatach) - w kolejnych kwartałach od 23 roku według danych z banków Załącznik nr 6 Wartość transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych (w tym transakcji bezgotówkowych oraz transakcji w bankomatach) - w kolejnych kwartałach od 23 roku na podstawie danych z banków Załącznik nr 7 Wartość transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych (w tym transakcji gotówkowych) - w kolejnych kwartałach od 23 roku na podstawie danych z banków Załącznik nr 8 Liczba akceptantów, liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze oraz liczba i wartość transakcji rejestrowanych przez agentów rozliczeniowych w kolejnych kwartałach od 23 roku Strona 2

3 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Tabela nr 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące rynek kart płatniczych w III i IV kwartale r. RYNEK KART PŁATNICZYCH Zmiana dane z banków: Liczba wyemitowanych kart 22,632 mln 23,848 mln +5,4% w tym: kart debetowych udział w ogólnej liczbie kart kredytowych udział w ogólnej liczbie kart obciążeniowych udział w ogólnej liczbie 16,5 mln 72,8% 5,6 mln 24,8%,55 mln 2,4% 16,9 mln 71,1% 6,35 mln 26,6% +2,4% +13,4%,55 mln 2,3% Liczba transakcji kartowych 23,2 mln 243,4 mln +5,7% w tym : transakcji bezgotówkowych udział w ogólnej liczbie transakcji 9,8 mln 39,4% 99,4 mln 4,8% +9,5% Wartość transakcji 56,7 mld zł 6,4 mld zł +6,5% w tym : transakcji bezgotówkowych udział w ogólnej liczbie transakcji 1,9 mld zł 19,2% 12,2 mld zł 2,2% +12,2% Średnia wartość transakcji kartowej 246 zł 248 zł +,8% Liczba bankomatów ,7% dane od agentów rozliczeniowych: Liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności przy użyciu karty 133,4 tys. 136,3 tys. +2,2 % Liczba urządzeń umożliwiających dokonanie płatności przy użyciu karty 169,1 tys. 176,5 tys. +4,4 % Strona 3

4 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. KARTY PŁATNICZE Według stanu na koniec grudnia r., w obiegu znajdowało się 23,8 mln kart płatniczych (wykres 1). Liczba wydanych kart płatniczych wzrosła o 5,4 % w stosunku do kwartału poprzedniego. Wykres nr 1. Liczba wydanych kart płatniczych w Polsce wg stanu na koniec kolejnych kwartałów ,2 18,8 19,5 2,4 21,2 21,9 22,6 23, Strukturę wydanych kart w podziale na poszczególne systemy na koniec IV kwartału r. prezentuje wykres 2. Wykres nr 2. Struktura wydanych kart wg poszczególnych systemów (stan na koniec IV kwartału roku) 57,5% 35,1% 7,4% Visa MasterCard Pozostałe Pozycję dominującą na rynku polskim nadal utrzymuje system Visa, do którego należy 57,5% wydanych w Polsce kart płatniczych. W porównaniu do lat poprzednich udział ten ulega niewielkim zmianom (wykres nr 3). Strona 4

5 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Wykres nr 3. Udział kart systemu Visa w liczbie wszystkich kart emitowanych na polskim rynku na przestrzeni kolejnych lat od 23 r. 1% 8%. 6% 4% 64,2% 62,5% 57,5% 57,5% 2% % 23 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania transakcji Tak jak we wcześniejszych okresach, wśród wydanych kart dominują karty debetowe (71,1%). Strukturę wydanych kart w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe na koniec IV kwartału r. prezentuje wykres 4. Wykres nr 4. Struktura wydanych kart wg typu rozliczenia transakcji (stan na koniec IV kwartału roku) 71,5% 26,64% liczba kart debetowych:16,943 mln szt. liczba kart kredytowych: 6,354 mln szt. liczba kart obciążeniowych: 55,2 tys. szt. 2,31% W IV kwartale r. odnotowano w porównaniu do kwartału poprzedniego: - wzrost udziału kart kredytowych z 24,8% do 26,6%, - spadek udziału kart debetowych z 72,8% do 71,1%, - spadek udziału kart obciążeniowych z 2,4% do 2,3%. Szczegółowe dane dotyczące liczby wyemitowanych kart płatniczych w podziale na karty debetowe, kredytowe i obciążeniowe w kolejnych kwartałach odpowiednio od 22 i 23 r. prezentują załączniki nr 1 i 2. Strona 5

6 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Karty płatnicze w podziale wg technologii zapisu danych Karty płatnicze wyemitowane w Polsce są w przeważającej większości kartami wyposażonymi wyłącznie w pasek magnetyczny. Na koniec grudnia r. takich kart było 22,5 mln szt. (wykres nr 5). Ich udział w rynku wynosi 94,3%. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 4,4% liczby kart wyposażonych w pasek magnetyczny (tabela nr 2). Wykres nr 5. Liczba wydanych w Polsce kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny na przestrzeni kolejnych kwartałów od r mln szt. Karty z paskiem magnetycznym Bardzo dynamicznie rośnie liczba emitowanych przez banki kart wyposażonych zarówno w pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor. Kart tego typu jest obecnie na rynku około 1,3 mln szt. (wykres nr 6), co daje udział w rynku na poziomie 5,5%. W porównaniu do kwartału poprzedniego nastąpił wzrost liczby tego typu kart o 26%. Wykres nr 6. Liczba wydanych w Polsce kart wyposażonych zarówno w pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor na przestrzeni kolejnych kwartałów od r. 1,4 1,2 mln szt. Karty z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem 1,8,6,4,2 Strona 6

7 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Od roku na rynku polskim występują również tzw. karty wirtualne, przeznaczone jedynie do płatności w Internecie (ewentualnie innych płatności dokonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, np. płatności przez telefon). Ich liczba systematycznie wzrasta. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost ich liczby o 5,1%. Na koniec IV kwartału r. kart wirtualnych w Polsce było 38,9 tys. szt. Tabela nr 2. Struktura kart wyemitowanych w Polsce wg technologii zapisu danych w III i IV kwartale r. LICZBA KART PŁATNICZYCH Zmiana Karty z paskiem magnetycznym ,4% udział w ogólnej liczbie 95,17% 94,3% Karty z paskiem magnetycznym oraz mikroprocesorem ,% udział w ogólnej liczbie 4,59% 5,49% Karty wirtualne ,% udział w ogólnej liczbie,16%,16% Karty z mikroprocesorem ,7% udział w ogólnej liczbie,8%,7% RAZEM: ,4% Strona 7

8 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. TRANSAKCJE Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH W IV kwartale r., według danych z banków, przeprowadzono przy użyciu kart płatniczych: 243,4 mln transakcji (transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych) na ogólną kwotę 6,4 mld zł. Wykres nr 7. Liczba transakcji kartami wg danych banków w kolejnych kwartałach od roku z wyszczególnieniem udziału transakcji bezgotówkowych ,2 mln.szt. 16,5 165,8 173,8 175,1, 195,5 196,6 28,9 27,5 229,3 23,2 243, ,9% 3,% 3,7% 32,% 32,4% 33,1% 34,3% 36,2% 37,2% 37,8% 39,4% 4,8% liczba transakcji ogółem transakcje bezgotówkowe Wykres nr 8. Wartość transakcji kartami wg danych banków w kolejnych kwartałach od roku z wyszczególnieniem udziału transakcji bezgotówkowych mld zł 34,2 38,5 4,8 43,2 41,6 46,4 48,3 51,1 47,8 54,1 56,7 6, ,% 15,9% 15,9% 15,6% 16,9% 16,5% 16,9% 17,1% 18,9% 18,5% 19,2% wartość transakcji ogółem transakcje bezgotówkowe 2,2% Strona 8

9 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 5,7% liczby transakcji kartami z 23,2 mln do 243,4 mln (wykres nr 7), - wzrost o 6,5% wartości transakcji kartami z 56,7 mld zł do 6,4 mld zł (wykres nr 8). Szczegółowe dane dotyczące liczby oraz wartości transakcji dokonanych kartami w kolejnych kwartałach od 22 r. prezentują załączniki nr 3 i 4. Wykres nr 9. Tempo wzrostu liczby transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) dokonywanych przy użyciu kart na przestrzeni kolejnych lat od 23 r. (wzrost procentowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) mln szt. Liczba transakcji dokonanych kartami 16,49% 2,18% 2,26% W IV kwartale r. przeważająca większość transakcji (86,8%) była dokonywana kartami debetowymi. Mniej liczne były transakcje dokonywane kartami kredytowymi (11,2%) oraz kartami obciążeniowymi (2,%) wykres nr 1. Wykres nr 1. Struktura liczby przeprowadzonych transakcji przy użyciu kart wg typu rozliczenia transakcji ( IV kwartał roku) 86,8% 11,2% liczba transakcji przy użyciu kart debetowych liczba transakcji przy użyciu kart kredytowych liczba transakcji przy użyciu kart obciążeniowych 2,% W IV kwartale r. średnia wartość transakcji wyniosła 248 zł - w poprzednim kwartale wynosiła 246 zł. Strona 9

10 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE Według danych z banków, w IV kwartale r. przeprowadzono - 99,4 mln transakcji bezgotówkowych (wykres nr 11), - na łączną kwotę 12,2 mld zł (wykresy nr 12). Wykres nr 11. Liczba transakcji bezgotówkowych według danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku mln szt. 43,4 48,1 5,9 55,7 56,7 64,8 67,4 75,6 77,1 86,6 9,8 99,4 2 Wykres nr 12. Wartość transakcji bezgotówkowych według danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku mld zł. 12,2 1,3 1,9 1 9,6 8,9 8 6,1 6,4 7,3 6,9 7,8 8,2 6 5,4 4 2 Strona 1

11 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. W IV kwartale r., w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano: - wzrost o 9,5% liczby transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych (z 9,79 do 99,4 mln szt.), - wzrost o 12,2% wartości przeprowadzonych transakcji bezgotówkowych (z 1,87 do 12,2 mld zł). Szczegółowe dane dotyczące liczby oraz wartości transakcji dokonanych kartami z wyszczególnieniem transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od 23 r. prezentują załączniki nr 5 i 6. W IV kwartale br. średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wynosiła 123 zł (w poprzednim kwartale 12 zł). Średnia liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą wyniosła 4,2, zaś w poprzednim kwartale wynosiła 4,1 (wykres nr 13). Stały wzrost tego wskaźnika obserwowany na przestrzeni kolejnych kwartałów świadczy o rosnącej popularności kart płatniczych jako instrumentu płatniczego w obrocie bezgotówkowym. Wykres nr 13. Średnia liczba transakcji bezgotówkowych realizowanych pojedynczą kartę płatniczą - w kolejnych kwartałach od roku 4,2 2,8 3,6 3,7 3,5 3,4 3,1 3,3 3,1 3, 4, 3,9,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Strona 11

12 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. W IV kwartale r., w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano: - wzrost udziału liczby transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji dokonanych kartami z 39,4% do 4,8% (wykres nr 14), - wzrost udziału wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości obrotu kartami z 19,2% do 2,2% (wykres nr 15). Wykres nr 14. Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji kartowych na podstawie danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku ,9% 3% 3,7% 32,% 32,4% 33,1% 34,3% 36,2% 37,2% 37,8% 39,4% 4,8% 15 udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji Wykres nr 15. Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości obrotu kartami na podstawie danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku ,9% 15,9% 15,6% 16,9% 16,9% 16,5% 17,1% 18,9% 19,% 18,5% 19,2% 2,2% udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji Strona 12

13 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Tabela nr 3. Liczba oraz wartość transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych przy użyciu kart wyemitowanych przez polskie banki w kolejnych kwartałach od roku Liczba transakcji TRANSAKCJE KARTOWE BEZGOTÓWKOWE Wartość /mln zł/ Średnia wartość transakcji /zł/ Średnia liczba transakcji realizowanych pojedynczą kartą ROK , ,8 ROK , , ROK , ,1 ROK , ,3 ROK , ,1 ROK , ,4 ROK , ,4 ROK , ,7 ROK , ,6 ROK , ,9 ROK , , ROK ,2 Strona 13

14 TRANSAKCJE GOTÓWKOWE Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Według danych z banków, w IV kwartale r. przeprowadzono przy użyciu kart - 144, mln transakcji gotówkowych (wykres nr 16), - na łączną kwotę 48,2 mld zł (wykres nr 17). Wykres nr 16. Liczba transakcji gotówkowych przeprowadzonych przy użyciu kart według danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku mln szt. 11,8 112,4 114,9 118,2 118,4 13,7 129,2 133,3 13,4 142,7 139,4 144, 8 4 Wykres nr 17. Wartość transakcji gotówkowych przeprowadzonych przy użyciu kart według danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku 6 mld zł. 48, ,4 34,5 35,9 34,7 38,5 4, 41,4 39, 43,8 45,8 3 28,8 15 Strona 14

15 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. W IV kwartale r., w porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano: - wzrost o 3,3% liczby transakcji gotówkowych przy użyciu kart płatniczych z 139,4 do 144, mln szt., - wzrost o 5,2% wartości transakcji gotówkowych przy użyciu kart płatniczych z 45,8 do 48,2 mld zł, - spadek udziału transakcji gotówkowych w ogólnej liczbie transakcji kartowych, tj. z 6,56% do 59,2% (wykres nr 18), - spadek udziału transakcji gotówkowych w ogólnej wartości obrotu kartami tj. z 8,82% do 79,8% (wykres nr 19). Wykres nr 18. Udział transakcji gotówkowych w ogólnej liczbie transakcji kartowych na podstawie danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku 59,2% 6,6% 62,2% 62,8% 63,8% 65,7% 66,9% 67,6% 68% 69,3% 7% 7,1% % 2% 4% 6% 8% 1% Wykres nr 19. Udział transakcji gotówkowych w ogólnej wartości obrotu kartami na podstawie danych z banków - w kolejnych kwartałach od roku 79,8% 8,8% 81% 81,5% 81,1% 82,9% 83,1% 83,5% 83,1% 84,4% 84,1% 84,1% % 2% 4% 6% 8% 1% Strona 15

16 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Szczegółowe dane dotyczące liczby oraz wartości transakcji dokonanych kartami z wyszczególnieniem transakcji gotówkowych w kolejnych kwartałach od 23 r. prezentuje załącznik nr 7. Średnia liczba transakcji gotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą wyniosła 6, (w poprzednim kwartale wynosiła 6,16). W IV kwartale r. średnia wartość transakcji gotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wynosiła 335 zł (w poprzednim kwartale wynosiła 329 zł). Tabela nr 4. Liczba oraz wartość transakcji gotówkowych przeprowadzonych przy użyciu kart wyemitowanych przez polskie banki w kolejnych kwartałach od roku Liczba /szt./ TRANSAKCJE KARTOWE GOTÓWKOWE Wartość /zł/ Średnia wartość transakcji /zł/ Średnia liczba transakcji realizowanych pojedynczą kartą ROK ,579 ROK ,68 ROK ,34 ROK ,989 ROK ,512 ROK ,936 ROK ,63 ROK ,544 ROK ,147 ROK ,53 ROK ,158 ROK ,39 Strona 16

17 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. TRANSAKCJE W BANKOMATACH Według danych otrzymywanych od banków, systematycznie wzrasta liczba bankomatów w Polsce. Na koniec grudnia r. liczba bankomatów w Polsce wynosiła szt. (wykres nr 2). W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba ta wzrosła o 5,7%. Wykres nr 2. Liczba bankomatów w Polsce na koniec kolejnych kwartałów od II kwartału roku. 12 szt Banki, będące podmiotami nadzorującymi urządzenia bankomatowe, dysponują danymi dotyczącymi liczby i wartości transakcji przeprowadzanych w bankomatach. Wśród transakcji dokonywanych przy użyciu bankomatów wyróżnia się kilka kategorii, tj.: - wypłaty gotówki, - depozyty gotówkowe, - przelewy, - zakupy towarów bądź usług, - inne transakcje. Strona 17

18 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Dane dotyczące obrotów gotówkowych realizowanych w bankomatach dotyczą wszystkich transakcji dokonywanych zarówno przez posiadaczy kart wydanych przez polskich wydawców kart, jak i obcokrajowców przebywający na terenie naszego kraju. Zatem liczba i wartość wypłat gotówkowych przeprowadzanych w bankomatach będzie różnić się od liczby i wartości transakcji gotówkowych realizowanych przy użyciu kart płatniczych wydanych przez polskie banki (dane raportowane przez banki), które obejmują również transakcje dokonane polskimi kartami za granicą. W IV kwartale br. realizowano dziennie średnio 157 transakcji wypłaty gotówki w przeliczeniu na jedno stanowisko bankomatowe (w poprzednim kwartale 163 transakcje wypłaty). Według danych z banków, w IV kwartale r. zarejestrowano 143,5 mln transakcji wypłat gotówki z bankomatów na ogólną kwotę 48, mld zł. W IV kwartale r. w porównaniu do kwartału poprzedniego, odnotowano: - wzrost o 1,6% liczby dokonywanych wypłat gotówki z bankomatów z 141,2 do 143,5 mln szt. (wykres nr 21), - wzrost o 3,% wartości dokonywanych wypłat gotówki z bankomatów (z 46,6 do 48, mld zł). Średnia wartość transakcji realizowanej w bankomacie w omawianym okresie wynosiła 334 zł (tabela nr 5). Wykres nr 21. Liczba transakcji gotówkowych przeprowadzanych w bankomatach w kolejnych kwartałach od II kwartału roku. 16 mln szt. 14,8 141,2 143, ,7 117,6 115,7 128,7 127, 131,5 127,5 16, 8 4 Strona 18

19 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Tabela nr 5. Liczba bankomatów oraz liczba i wartość transakcji gotówkowych w nich realizowanych w kolejnych kwartałach od 23 roku Liczba bankomatów Liczba transakcji /mln/ BANKOMATY WYPŁATY GOTÓWKI Wartość /mln zł/ Średnia wartość transakcji /zł/ ROK , ,5 26 ROK , ,6 269 ROK , ,6 254 ROK , ,5 29 ROK , ,5 28 ROK , ,4 282 ROK , ,1 31 ROK , ,2 317 ROK , ,3 291 ROK , ,6 294 ROK , ,2 37 ROK , ,5 311 ROK , ,2 297 ROK , ,2 39 ROK , ,4 33 ROK , ,1 334 Strona 19

20 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Dane prezentowane przez agentów rozliczeniowych Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, iż na koniec grudnia r. na rynku polskim funkcjonowało: - 176, 5 tys. urządzeń akceptujących karty płatnicze tzn. terminali POS oraz imprinterów (wykres nr 22), - 136,3 tys. punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane kartami płatniczymi. Wykres nr 22. Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze w podziale na terminale POS oraz imprintery w IV kwartale r. 8,2% Terminale POS : szt. 19,8% Imprintery: szt. Na podstawie ww. danych można stwierdzić, że rosnąca dostępność tego typu urządzeń jest jednym z ważnych elementów sprzyjających popularyzacji elektronicznych instrumentów płatniczych i przekłada się na wzrost liczby i wielkości operacji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych. Szczegółowe dane od agentów rozliczeniowych dotyczące liczby urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze, liczby punktów handlowo-usługowych, w których te urządzenia są wykorzystywane oraz liczby i wartości transakcji bezgotówkowych prezentuje załącznik nr 8. W IV kwartale r. odnotowano na podstawie danych od agentów rozliczeniowych: - wzrost o 4,4% liczby urządzeń akceptujących karty płatnicze z 169,1 do 176,5 tys. szt., (wykres nr 23), - wzrost o 2,2% punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności dokonywane kartami z 133,4 do 136,3 tys. szt. (wykres nr 24). Strona 2

21 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Wykres nr 23. Liczba punktów handlowo - usługowych wyposażonych w urządzenia typu terminale POS bądź imprintery- na przestrzeni kolejnych kwartałów w roku liczba sklepów wyposażonych w te urządzenia /w tys./ 129,3 tys. 13,1 tys. 133,4 tys. 136,3 tys. Wykres nr 24. Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze w Polsce (terminale POS oraz imprintery) - na przestrzeni kolejnych kwartałów od roku , tys. szt. 131,6 135, 143,2 146,8 151,8 158,4 165,9 161,5 163,3 169,1 176, Strona 21

22 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. Z danych od agentów rozliczeniowych wynika, że w IV kwartale r.: - liczba transakcji bezgotówkowych wyniosła 12,1 mln szt. (wykres nr 25), - wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 12,3 mld zł (wykres nr 26). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 1,5% liczby transakcji bezgotówkowych (z 92,4 do 12,1 mln szt.), - wzrost o 12,8% wartości transakcji bezgotówkowych (z 1,9 do 12,3 mld zł). Wykres nr 25. Liczba operacji bezgotówkowych rozliczanych przez agentów w kolejnych kwartałach od mln szt. 42,7 48,4 5,6 56,7 55,8 64,8 67,6 77,2 77,4 88,4 92,4 12,1 2 roku Wykres nr 26. Wartość operacji bezgotówkowych rozliczanych przez agentów w kolejnych kwartałach od roku mld zł 5,4 6,5 6,6 7,6 6,7 7,9 8,4 9,8 8,5 1,3 1,9 12,3 4 2 Strona 22

23 Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. PODSUMOWANIE Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w IV kwartale r. jest: - wzrost o 5,4% liczby wyemitowanych kart płatniczych, - wzrost o 9,5% liczby transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, - wzrost o 11,9% wartości transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, - wzrost o 26% liczby wyemitowanych przez banki kart wyposażonych zarówno w pasek magnetyczny, jak i mikroprocesor ( kart tego typu jest obecnie 1,3 mln szt., co daje udział w rynku na poziomie 5,49%), - wzrost o 5,7% liczby bankomatów (obecnie jest ich na rynku 9,9 tys.). Obserwowane zjawiska dotyczące funkcjonowania rynku kart płatniczych w Polsce nie powodują konieczności podejmowania szczególnych działań ze strony Narodowego Banku Polskiego. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru, Tel Strona 23

24 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego Informacja o kartach płatniczych KARTY PŁATNICZE LICZBA WYEMITOWANYCH KART W PODZIALE NA KARTY DEBETOWE, KREDYTOWE ORAZ OBCIĄŻENIOWE W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 23 ROKU 3, 25, 2, 15, mln szt. 14,7mln 14,8mln 15,1mln 15,5mln 5,9% 6,4% 7,8% 8,4% 15,9mln 9,8% 16,3mln 1,4% karty obciążeniowe karty kredytowe karty debetowe 16,9mln 11,8% 18,2mln 16,5% 18,8mln 17,7% 19,5mln 18,6% 2,4mln 21,5% 21,2mln 22,3% 21,9mln 23,6% 22,6mln 24,8% 23,8mln 26,6% 1, 5,, 89,2% 89,% 88,% 87,4% 86,% 85,6% 84,5% 8,1% 79,1% 78,4% 75,5% 75,% 73,8% 72,8% 71,1% Opr. Wydział Nadzoru, Magdalena Rabong tel WIĘCEJ INFORMACJI: nbp.pl -> system płatniczy -> karty płatnicze

25 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja o kartach płatniczych KARTY PŁATNICZE LICZBA WYEMITOWANYCH KART PŁATNICZYCH W PODZIALE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 22 - ROKU Podział kart ROK 22 ROK 23 ROK ROK ROK A. wg rodzaju użytej karty 1. karty debetowe w tys , , ,4 15.8, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 w % 88,7% 88,9% 89,1% 89,1% 89,1% 89,2% 89,% 88,% 87,4% 86,% 85,6% 84,5% 8,1% 79,1% 78,4% 75,5% 75,% 73,8% 72,8% 71,1% 2. karty obciążeniowe w tys. 1.71,8 1.89,9 1.24,3 1.28,6 759,7 697,8 659,5 641,7 659,4 666,6 645,6 632,2 62, 61,1 591,7 617,5 565,5 573,4 55, 55,2 w % 7,1% 6,8% 6,3% 6,1% 5,2% 4,8% 4,4% 4,2% 4,2% 4,2% 4,% 3,7% 3,4% 3,2% 3,% 3,% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 3. karty kredytowe w tys. 64,7 7,1 728,9 87,5 816,9 876,8 942, , , ,5 1.74, 1.996, , , , , , , , ,2 w % 4,2% 4,3% 4,5% 4,8% 5,5% 5,9% 6,4% 7,8% 8,4% 9,8% 1,4% 11,8% 16,5% 17,7% 18,6% 21,5% 22,3% 23,6% 24,8% 26,6% RAZEM : w tys , , , , , , , , ,8 15.9, , , , , , 2.37, , , , , w % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% B. wg technologii zapisu danych 1. karty wyposażone w tys , , , , , , , 15.67, , , , , , , , , 2.433, , , ,7 w pasek magnetyczny w % 99,8% 99,8% 99,8% 99,7% 99,7% 99,8% 99,8% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 97,3% 96,9% 96,5% 95,8% 95,1% 94,3% 2. karty wyposażone w pasek w tys. 8,1 7,9 7,8 9,6 9,3 12,6 17,7 24,4 35,8 34,5 4,4 54,5 57,8 61,8 489,1 584,4 683,9 862,7 1.38,3 1.38,8 magnetyczny i mikroprocesor w %,1%,%,%,1%,1%,1%,1%,2%,2%,2%,2%,3%,3%,3% 2,5% 2,9% 3,2% 3,9% 4,6% 5,5% 3. karty wyposażone w tys. 17, 19,6 21,9 24,4 12, 13,3 14,7 14,1 14,8 15,6 15,5 15,7 15,7 16,6 15,8 15,8 16,2 16,2 17,1 16,7 w mikroprocesor w %,1%,1%,1%,2%,2%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1% 4. karty wirtualne w tys. 1,1 8,9 13,8 7, 3, 3, 1,9 24,2 26, 26,9 27,4 24,6 26,1 28,1 29,7 32,2 34,8 35,8 37, 38,9 w %,%,1%,1%,%,%,%,%,2%,2%,2%,2%,1%,1%,1%,1%,1%,16%,16%,2%,2% RAZEM : w tys , , , , , , , , ,8 15.9, , , , , , 2.37, , , , , w % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Opr. Wydział Nadzoru, tel Więcej informacji szukaj: nbp.pl->system płatniczy-> karty płatnicze

26 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 3 Departament Systemu Płatniczego Informacja o kartach płatniczych KARTY PŁATNICZE LICZBA TRANSAKCJI DOKONANYCH POSZCZEGÓLNYMI TYPAMI KART W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 22 - ROKU Podział kart ROK 22 ROK 23 ROK ROK ROK A. wg rodzaju użytej karty 1. karty debetowe w tys , , , , , , , 13.49, , , , , , , , , , , , ,2 w % 9,% 89,7% 89,5% 89,6% 9,1% 87,% 89,7% 9,3% 9,2% 9,1% 89,6% 89,1% 89,% 88,5% 87,8% 87,7% 87,5% 87,4% 86,7% 86,8% 2. karty obciążeniowe w tys , ,5 6.3, , ,7 9.16, , 5.225,7 5.67, 5.268, , , , , , 5.295,7 5.44, , , ,7 w % 5,% 5,% 5,% 4,8% 4,3% 6,8% 3,9% 3,6% 3,5% 3,3% 3,3% 3,2% 2,8% 2,8% 2,8% 2,5% 2,4% 2,3% 2,1% 2,% 3. karty kredytowe w tys. 5.46, , , , , ,5 8.92, , , , , , , , , , , , , , w % 5,% 5,3% 5,5% 5,8% 5,6% 6,2% 6,4% 6,1% 6,7% 6,6% 7,1% 7,7% 8,2% 8,7% 9,5% 9,7% 1,1% 1,3% 11,2% 11,2% RAZEM : w tys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 w % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% B. wg technologii zapisu danych 1. karty wyposażone w tys , , , , , , , , , , , , , , , ,3 2.86, , , ,7 w pasek magnetyczny w % 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,7% 99,8% 99,7% 99,7% 99,7% 99,6% 99,6% 99,6% 97,2% 96,8% 96,4% 95,8% 95,1% 94,3% 2. karty wyposażone w pasek w tys. 19,4 117,6 114, 113,8 113,8 155,8 216,6 259,8 289, 351,7 44,6 463,9 52,5 57,4 5.43,4 6.42, , , , , magnetyczny i mikroprocesor w %,1%,1%,1%,1%,1%,1%,2%,2%,2%,2%,2%,3%,3%,3% 2,8% 3,1% 3,5% 4,2% 4,8% 5,7% 3. karty wyposażone w tys. 99,7 127,4 138,1 151,3 16,1 115,4 118,4 116,5 119, 124,1 126,2 126,6 123,7 129,2 12,8 114,5 114,5 118,7 96,5 99,8 w mikroprocesor w %,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,2%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,6%,1%,6%,5%,4%,4% 4. karty wirtualne w tys.,3 7,9 8,6 12,4,8 4,2 1,1 24,8 21,6 23,4 26,1 31,3 36,5 36,9 41,4 47,5 55,8 56,1 58,2 69,5 w %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,2%,21%,19%,2%,2%,3%,2%,3%,3% RAZEM : w tys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 w % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Opr. Wydział Nadzoru, tel Więcej informacji szukaj: nbp.pl->system płatniczy-> karty płatnicze

27 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 4 Departament Systemu Płatniczego Informacja o kartach płatniczych KARTY PŁATNICZE WARTOŚĆ TRANSAKCJI DOKONANYCH POSZCZEGÓLNYMI TYPAMI KART W KOLEJNYCH KWARTAŁACH 22 - ROKU Podział kart ROK 22 ROK 23 ROK ROK ROK A. wg rodzaju użytej karty 1. karty debetowe w mln zł , , , , , , , , 3.779, , , , , , ,8 45.7, , , , ,1 w % 87,5% 88,2% 88,6% 88,5% 88,9% 89,2% 89,8% 9,3% 9,% 9,5% 9,3% 89,9% 9,% 89,8% 897,% 89,5% 89,3% 89,3% 89,5% 89,6% 2. karty obciążeniowe w mln zł 2.9, ,8 2.66,7 2.78, , , , , ,9 1.85,2 1.87, 1.913, , , , , , , , ,8 w % 8,6% 7,9% 7,3% 7,% 6,6% 6,1% 5,4% 5,2% 5,2% 4,7% 4,6% 4,4% 4,1% 4,% 3,7% 3,5% 3,7% 3,5% 3,1% 2,9% 3. karty kredytowe w mln zł 939,9 1.37, , , , , , , , ,3 2.73, , ,9 2.89, , , ,2 3.92, , ,7 w % 3,9% 3,9% 4,1% 4,5% 4,4% 4,7% 4,8% 4,5% 4,8% 4,8% 5,1% 5,7% 5,9% 6,2% 6,6% 7,% 7,1% 7,3% 7,4% 7,5% RAZEM : w mln zł 24.31, , , , , , , , , ,8 4.89, , , , , , , , , ,6 w % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% B. wg technologii zapisu danych 1. karty wyposażone w mln zł , , , , , , , ,2 34.6, , , , , , , , , , , 56.99,7 w pasek magnetyczny w % 99,8% 99,8% 99,8% 99,7% 99,7% 99,7% 99,6% 99,6% 99,6% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 96,9% 96,6% 96,3% 95,6% 95,% 94,2% 2. karty wyposażone w pasek w mln zł 24,2 26,3 25,5 25,4 23,8 35,1 53,8 65,9 92, 14,5 16,6 132,6 129,4 147, , , ,8 2.31, , ,4 magnetyczny i mikroprocesor w %,1%,1%,1%,1%,1%,1%,2%,2%,3%,3%,3%,3%,3%,3% 2,9% 3,2% 3,6% 4,3% 4,9% 5,7% 3. karty wyposażone w mln zł 26,2 34,2 4,8 51,8 43, 49,2 54,7 57,4 6,2 65,1 69,9 74,1 72,1 75,2 76,3 72,4 68,6 7,4 63,7 6,2 w mikroprocesor w %,1%,1%,1%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,2%,1%,1%,1%,1%,1% 4. karty wirtualne w mln zł,1 1,5 1,5 2,1,1,8,2 4,6 4,1 11,4 5,8 6,2 7,7 8,9 9,2 9,6 11,6 13,1 13,1 14,4 RAZEM : Opr. Wydział Nadzoru, tel w %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,19%,19%,2%,2%,2%,2%,2%,2% w mln zł 24.31, , , , , , , , , ,8 4.89, , , , , , , , , ,6 w % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Więcej informacji szukaj: nbp.pl ->system płatniczy -> karty płatnicze

28 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 5 Departamenmt System Płatniczego Informacja o kartach płatniczych LICZBA TRANSAKCJI PRZEPROWADZONYCH PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH (w tym TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH oraz TRANSAKCJI W BANKOMATACH) W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 23 ROKU (opracowano na podstawie danych kwartalnie raportowanych przez banki do Departamentu Systemu Płatniczego) LICZBA TRANSAKCJI w szt. KWARTAŁY TRANSAKCJE KARTAMI TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE TRANSAKCJE W BANKOMATACH OGÓŁEM KRAJ POZA KRAJEM RAZEM Udział w transakcjach kartowych KRAJ POZA KRAJEM RAZEM Udział w transakcjach kartowych ,39% ,22% ,5% ,66% ,86% ,7% ,96% ,34% ,71% ,22% ,1% ,76% ,37% ,31% ,14% ,55% ,27% ,25% ,19% ,29% ,16% ,35% ,78% ,85% ,44% ,29% ,84% ,93% Opr. Wydział Nadzoru, tel

29 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departamenmt System Płatniczego Informacja o kartach płatniczych WARTOŚĆ TRANSAKCJI PRZEPROWADZONYCH PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH (w tym TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH oraz TRANSAKCJI W BANKOMATACH) W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 23 ROKU (opracowano na podstawie danych kwartalnie raportowanych przez banki do Departamentu Systemu Płatniczego) WARTOŚĆ TRANSAKCJI w zł KWARTAŁY TRANSAKCJE KARTAMI TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE TRANSAKCJE W BANKOMATACH OGÓŁEM KRAJ POZA KRAJEM RAZEM Udział w transakcjach kartowych KRAJ POZA KRAJEM RAZEM Udział w transakcjach kartowych ,56% ,64% ,38% ,69% ,92% ,57% ,86% ,32% ,57% ,16% ,93% ,62% ,53% ,86% ,91% ,5% ,5% ,19% ,87% ,44% ,5% ,65% ,4% ,27% ,18% ,27% ,18% ,21% Opr. Wydział Nadzoru, tel

30 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 7 Departamenmt System Płatniczego Informacja o kartach płatniczych LICZBA I WARTOSC TRANSAKCJI PRZEPROWADZONYCH PRZY UŻYCIU KART PŁATNICZYCH (w tym TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH) W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 23 ROKU (opracowano na podstawie danych kwartalnie raportowanych przez banki do Departamentu Systemu Płatniczego) ŚREDNIA WARTOŚĆ KWARTAŁY TRANSAKCJE TRANSAKCJE TRANSAKCJE TRANSAKCJE TRANSAKCJI GOTÓWKOWEJ KARTAMI GOTÓWKOWE KARTAMI GOTÓWKOWE / w zł/ OGÓŁEM LICZBA Udział w transakcjach kartowych OGÓŁEM WARTOŚĆ /w zł/ Udział w transakcjach kartowych ,61% ,44% 29, ,95% ,62% 294, ,14% ,8% 282, ,4% ,14% 288, ,29% ,43% 299, ,99% ,7% 33, ,63% ,47% 292, ,86% ,9% 294, ,73% ,95% 39, ,81% ,13% 31, ,84% ,5% 298, ,22% ,96% 36, ,56% ,82% 328, ,16% ,82% 334,8 Opr. Wydział Nadzoru, tel

31 Narodowy Bank Polsk Załącznik nr 8 Departament Systemu Płatniczego Informacja o kartach płatniczych Dane o liczbie i wartości operacji rejestrowanych przez agentów rozliczeniowyc dokonanych na przestrzeni kolejnych kwartałów od 23 roku Agenci rozliczeniowi bankowi terminale POS Liczba akceptantów imprintery sprzedaż w internecie terminale POS Liczba punktów handlowousługowych imprintery sprzedaż w internecie Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze terminale POS imprintery Liczba operacji /w szt./ Wartość operacji /w zł./ RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM terminale POS imprintery sprzedaż w internecie terminale POS imprintery sprzedaż w internecie Opr. Wydział Nadzoru, Magdalena Rabong, tel

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego

Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego maj, 2015 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna wg danych zebranych w dniach od 20052015 do 22052015 SPIS TREŚCI O raporcie Raport Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE 2011 ROKU. Strona 1 z 18

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE 2011 ROKU. Strona 1 z 18 NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE ROKU Strona 1 z 18 Spis treści 1. Raport w liczbach... 3 2. Wstęp o raporcie... 4 3. Bankowość internetowa... 5 3.1. Klienci indywidualni...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. Informacja o kartach płatniczych - III kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Grudzień 2013 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu?

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. 1 Jak wygląda zawartość dzisiejszego portfela? źródło: http://blog.szefler.cba.pl/?attachment_id=124

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego

Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng wg danych zebranych w dniach od 22032017 do 24032017 SPIS TREŚCI KNFpng O raporcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Informacje do Narodowego Banku Polskiego, na adres poczty elektronicznej raporty.oversight@nbp.pl, przekazuje: - w terminie do ostatniego

Bardziej szczegółowo

StarCARD - Centrum Usług Kartowych

StarCARD - Centrum Usług Kartowych StarCARD - Centrum Usług Kartowych Umożliwi naszym klientom obsługę i zarządzanie lokalnymi kartami płatniczymi z możliwością kart globalnych (w przyszłości), sieciami bankomatów i terminali POS Agenda

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU 2012 ROKU

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU 2012 ROKU NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU ROKU Spis treści 1. Raport w liczbach... 3 2. Wstęp o raporcie... 4 3. Bankowość internetowa... 5 3.1. Klienci indywidualni...

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Nowoczesny Bank Spółdzielczy PŁATNOŚCI@WYGODA.PL Krajowa Izba Rozliczeniowa poinformowała, że wkrótce umożliwi realizację płatności mobilnych pomiędzy osobami fizycznymi (P2P, ang. person to person) za pośrednictwem szybkich przelewów

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r.

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Informacje ogólne pieniądz elektroniczny wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych

Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Warszawa, dnia 09.06.2013 r. Dowody potwierdzające, iż wprowadzana regulacja w zakresie maksymalnych opłat interchange przyczynia się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych Doświadczenia międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, Visa Classic Debetowa Karta VISA Classic Debetowa to: elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, możliwość

Bardziej szczegółowo

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r.

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta szkolna PKO Banku Polskiego Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta Szkolna Karta dostępu do szkoły. Przedpłacona karta płatnicza PKO Banku Polskiego. Cel projektu 1 2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

PLASTIK DO PRZYCIĘCIA

PLASTIK DO PRZYCIĘCIA Wojna z gotówką Wojna z gotówką (89) PLASTIK DO PRZYCIĘCIA Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy, który stanowi, że od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązywać stawka opłaty kartowej interchange

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo