INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r.

2 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za IV kwartał 2006 r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 18,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 163,9 mld zł (we wcześniejszym kwartale 138,6 mld zł), - wzrost o 10,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), b) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 12,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 155,1 mln euro (we wcześniejszym kwartale 137,7 mln euro) Dane ww. są wyliczone bez uwzględnienia kwoty 100 mln euro, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu intraday, - wzrost o 21,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 456 szt. (we wcześniejszym kwartale 376 szt.), c) w systemie ELIXIR: - wzrost o 16,0% średnich dziennych obrotów do poziomu 10,9 mld zł (we wcześniejszym kwartale 9,4 mld zł), - wzrost o 11,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 4,0 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 3,6 mln szt.), d) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 15,0% średnich dziennych obrotów do poziomu 34,6 mln euro (we wcześniejszym kwartale 30,1 mln euro), - wzrost o 19,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Strona 2

3 Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w III i IV kwartale 2006 r. Systemy płatności 2006 Q Q4 Zmiana SORBNET Wartość zleceń (zł) 8,872 bln 10,160 bln +14,5% Liczba zleceń ,8% Średnia kwota zlecenia (zł) 28,4 mln 30,4 mln +7,0% SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 8.951,6 mln 9.771,4 mln + 9,2% Liczba zleceń ,8% Średnia kwota zlecenia (euro) 366,6 tys. 339,9 tys. -7,3% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 599,0 mld 673,6 mld + 12,5% Liczba zleceń 228,4 mln 248,1 mln +8,6% Średnia kwota zlecenia (zł) ,5% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 1,957 mld 2,182 mld +11,5% Liczba zleceń ,1 % Średnia kwota zlecenia (euro) ,0 % Strona 3

4 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec grudnia 2006 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 55 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie IV kwartału 2006 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie zleceń o wartości 10,2 bln zł, - średnio rozliczono zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia wyniosła 30,429 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 6,8% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 312,8 do 333,9 tys. szt.), - wzrost o 10,2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 14,5% łącznej wartości zleceń (z 8.871,7 do ,2 mld zł), - wzrost o 7,0% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 28,4 do 30,4 mln zł), - wzrost o 4,9% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z ,6 do ,7 mln zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 1 i nr 2. Średnią wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach przedstawia wykres nr 3. Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET według wystawcy prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie IV kwartału 2006 r. stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w granicach od 8,7 mld zł (w dniu 3.X.2006 r.) do 18,3 mld zł (w dniu 28.XII.2006 r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Strona 4

5 Wykres nr 1. Wartość obrotów w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach w 2005 i 2006 r. 12 bln zł 9 6 6,7 7,5 8,0 7,9 8,7 8,7 8,9 10,2 3 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 2. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach w 2005 i 2006 r tys. zleceń Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 5

6 W IV kwartale 2006 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 55,3% (we wcześniejszym kwartale 53,9%), - operacje na rynku międzybankowym 21,3% (we wcześniejszym kwartale 21,6%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 10,9% (we wcześniejszym kwartale 11,3%). Wykres nr 3. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w IV kwartale 2006 r. Zlecenia klientowskie 21,3% Operacje na rynku międzybankowym 55,3% 10,9% Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. 0,9% 6,7% 3,0% 1,9% Zakup/wykup papierów wart. od NBP Zlecenia KIR S.A. Pozostałe Wykres nr 4. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2005 r. Q Q Q Q Q Q Q Śr. wartość zlecenia 30,4 mln zł 28,4 mln zł 27,6 mln zł 28,2 mln zł 27,2 mln zł 28,9 mln zł 28,0 mln zł Q ,2 mln zł Strona 6

7 Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w III i IV kwartale 2006 r. System SORBNET 2006 Q Q4 Zmiana Wartość zleceń (zł) Ogółem 8.871,7 mld ,2 mld + 14,5% Średnia miesięczna 2.957,2 mld 3.386,7mld Średnia dzienna 138,6 mld 163,9 mld + 18,3% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,8 % Średnia dzienna ,2% Średnia kwota zlecenia (zł) 28,4 mln 30,4 mln +7,0% Strona 7

8 SYSTEM SORBNET-EURO Od dnia 7 marca 2005 r. funkcjonuje system SORBNET-EURO, przeznaczony do dokonywania rozliczeń krajowych i transgranicznych płatności w euro. Jest on systemem typu RTGS, tj. systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym. Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec grudnia 2006 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 37 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Wszystkie dane dotyczące funkcjonowanie systemu SORBNET-EURO przedstawione poniżej, zostały przygotowane w oparciu o wyliczenia bez uwzględnienia kwoty, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu śróddziennego w wysokości 100 mln euro. Wysokość aktualnie obowiązującego kredytu intraday udzielanego NBP obowiązuje od 20 listopada 2006 r., kiedy to została zmniejszona z poziomu 350 mln euro. W okresie IV kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie zleceń o wartości 9.771,4 mld euro, - rozliczano średnio 456 zleceń dziennie, - średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 339,8 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 9,2% łącznej wartości zleceń (z 8.951,6 do 9.771,4 mln euro), - wzrost o 12,6% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 137,7 do 155,1mln euro), - wzrost o 17,8% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 7,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 366,6 tys. do 339,9 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 5 i nr 6. Strona 8

9 Wykres nr 5. Wartości obrotów w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2005 r. 12 mld euro ,32 7,49 7,99 8,95 9, ,19 2,52 0 Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 6. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2005 r. 35 tysięcy zleceń 30 28, ,4 24, ,4 21, ,9 15, Q Q Q Q Q Q Q Strona 9

10 W całości zleceń realizowanych za pośrednictwem SORBNET-EURO można wyróżnić kilka podstawowych kategorii podziału zleceń, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymywane. W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 8,6% zleceń międzybankowych (z 8.195,6 do 8.899,3 mln euro), - wzrost o 15,4% zleceń klientowskich (z 755,9 do 872,2 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 20,8% zleceń klientowskich (z do szt.), - wzrost o 6,0% zleceń międzybankowych (z do szt.). Wykres nr 7. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w IV kwartale 2006 r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 81,3% 18,7% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 8,9% 91,1% Zlecenia międzybankowe: 8.899,3 mln euro Zlecenia klientowskie: 872,2 mln euro Strona 10

11 Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w III oraz IV kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO 2006 Q Q4 Zmiana Wartość zleceń (euro) Ogółem 8.951,6 mln 9.771,4 mln +9,2 % Średnia miesięczna 2.983,9 mln 3.257,1 mln Średnia dzienna 137,7 mln 155,1 mln. + 12,6% Liczba zleceń Ogółem ,8% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,3% Średnia kwota zlecenia (euro) 366,6 tys. 339,9 tys. -7,3 % Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 5. Strona 11

12 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych zrealizowano w systemie SORBNET-EURO łącznie zleceń o wartości 8.688,3 mln euro. Oznacza to realizację średnio 432 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 351 zleceń). Średnia kwota zlecenia wyniosła 319,0 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 346,9 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 9,8% wartości zleceń transgranicznych (z 7.912,7 do 8.688,3 mln euro), - wzrost o 19,4% liczby zleceń transgranicznych ( z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w IV kwartale 2006 r. prezentuje wykres nr 8. Wykres nr 8. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w IV kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych 81,6% 18,4% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 50,0% 50,0% Zlecenia otrzymywane: 4.344,1 mln euro Zlecenia wysyłane: 4.344,104 mln euro Strona 12

13 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych wysyłanych w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie zleceń o wartości 4.344,2 mln euro. Oznacza to realizację średnio 79 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 70 zlecenia). Średnia kwota zlecenia wyniosła 867,96 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 874,2 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 10,7% liczby zleceń transgranicznych wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 9,9% wartości zleceń transgranicznych wysyłanych (z 3.953,9 do 4.344,2 mln euro). Na przestrzeni IV kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO zrealizowano zlecenia wysyłane do 22 krajów (we wcześniejszym kwartale 24 krajów). Najwięcej zleceń wysyłanych kierowano do: 1) Niemiec (45,6%), 4) Belgii (7,0%), 2) Włoch (11,1%), 5) Holandii (5,2%), 3) Francji (7,2%), 6) Austrii (5,2%). Wykres nr 9. Struktura liczby zleceń transgranicznych wysyłanych w SORBNET-EURO według krajów odbiorców w IV kwartale 2006 r. Włochy 11,1% Francja 7,2% Belgia 7,0% Niemcy 45,6% Holandia 5,2% Austria 5,2% Inne 14,1% Wlk.Brytania 4,5% Strona 13

14 Strukturę liczby transakcji transgranicznych wysyłanych w systemie SORBNET-EURO do poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 9. W systemie SORBNET-EURO pod względem wartości dominują zlecenia wysyłane do: 1) Niemiec (55,1%), 4) Francji (5,3%), 2) Włoch (10,3%), 5) Danii (5,27%), 3) Belgii (9,9%), 6) Holandii (4,6%). Powyższe dane wskazują, że system SORBNET-EURO wykorzystywany jest głównie w relacjach z kilkoma krajami, co wynika z intensywności kontaktów gospodarczych. Wartości zleceń transgranicznych wysyłanych do poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 10. Wykres nr 10. Wartości zleceń transgranicznych w SORBNET-EURO wysyłanych z Polski (bez NBP jako wystawcy) do poszczególnych krajów w IV kwartale 2006 r. 1,7 mld mln euro 317 mln euro 305 mln euro 293 mln euro 163 mln euro 162 mln euro 140 mln euro Niemcy Włochy Belgia Francja Dania Holandia Pozostałe Strona 14

15 W ramach rozliczeń transgranicznych wysyłanych wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych wychodzących w systemie SORBNET-EURO w IV kwartale 2006 r. prezentuje wykres nr 11. Wykres nr 11. Liczba i wartość zleceń transgranicznych wysyłanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w IV kwartale 2006 r. Liczba zleceń transgranicznych wysyłanych 60,2% 39,8% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. 4,5% Wartość zleceń transgranicznych wysyłanych 95,5% Zlecenia międzybankowe: 4.147,7 mln euro Zlecenia klientowskie: 196,494 mln euro Zlecenia klientowskie W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 15,6% łącznej liczby zleceń klientowskich wysyłanych (z poziomu do 3.013szt.), - wzrost o 48,5% łącznej wartości zleceń klientowskich wysyłanych (z 132,3 do 196,5 mln euro), - wzrost średniej wartości pojedynczego wysyłanego zlecenia (z poziomu 50,8 do 75,4 tys.euro). Zlecenia międzybankowe W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 3,9% łącznej liczby zleceń międzybankowych wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 8,5% łącznej wartości zleceń międzybankowych wysyłanych (z 3.821,6 do 4.147,7 mln euro), - wzrost średniej wartości pojedynczego wysyłanego zlecenia (z 1,9 do 2,08 mln euro). Strona 15

16 ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych otrzymywanych w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie zleceń o wartości 4.344,1 mln euro. Rozliczano średnio 353 zleceń dziennie (w poprzednim kwartale 281 zleceń), a średnia kwota zlecenia wyniosła 195,4 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 21,6% liczby zleceń transgranicznych otrzymywanych ( z do szt.), - wzrost o 9,7% wartości zleceń transgranicznych otrzymywanych (z 3.958,8 do 4.344,1 mln euro), - spadek o 9,7% średniej wartości zlecenia (z 216,5 tys. do 195,4 tys. euro). Na przestrzeni IV kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO zrealizowano zlecenia otrzymywane z 75 krajów (we wcześniejszym kwartale 69 krajów). Strukturę liczby transakcji transgranicznych otrzymywanych w systemie SORBNET-EURO z poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 12. Najwięcej zleceń otrzymywanych pochodziło z: 1) Włoch (21,1%), 4) Irlandii (9,09%), 2) Hiszpanii (12,7%), 5) Szwajcaria (9,05%), 3) Wlk. Brytanii (9,12%), 6) Niemcy (8,5%). Wykres nr 12. Struktura liczby zleceń transgranicznych otrzymywanych w SORBNET-EURO według krajów nadawców w IV kwartale 2006 r. Belgia 3,9% Rosja 4,4% Francja 5,2% Inne 16,9% Włochy 21,1% Hiszpania 12,7% Niemcy 8,5% Szwajcaria 9,0% Irlandia 9,1% Strona 16 Wlk. Brytania 9,1%

17 W systemie SORBNET-EURO, pod względem wartości dominują zlecenia otrzymywane z : 1) Francji (44,5%), 4) Danii (6,2%), 2) Włoch (16,9%), 5) Wlk. Brytanii (4,4%), 3) Niemiec (8,8%), 6) Szwajcaria (3,7%). Powyższe dane wskazują, że system SORBNET-EURO wykorzystywany jest głównie w relacjach z kilkoma krajami, co wynika z intensywności kontaktów gospodarczych, jak i liczby wyjeżdżających tam polskich obywateli. Wartości zleceń transgranicznych otrzymywane z poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 13. Wykres nr 13. Wartości zleceń transgranicznych otrzymywanych w SORBNET-EURO z poszczególnych krajów w IV kwartale 2006 r. 921,4 mln euro 350,4 mln euro 321,7 mln euro 182,2 mln euro 127,5 mln euro 90,7 mln euro 75,6 mln euro Francja Włochy Niemcy Dania Wlk. Brytania Szwajcaria Pozostałe W ramach rozliczeń transgranicznych otrzymywanych wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych Strona 17

18 przychodzących w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w IV kwartale 2006 r. prezentuje Wykres nr 14. Wykres nr 14. Liczba i wartość zleceń transgranicznych otrzymywanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w IV kwartale 2006 r. Liczba zleceń transgranicznych otrzymywanych 91,2% 8,8% Zlecenia klientowskie: szt. Zlecenia międzybankowe: szt. Wartość zleceń transgranicznych otrzymywanych 15,3% 84,7% Zlecenia klientowskie: 665,9 mln euro Zlecenia międzybankowe: 3.678,2 mln euro Zlecenia klientowskie W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 23,3% łącznej liczby zleceń klientowskich otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 12,7% łącznej wartości zleceń klientowskich otrzymywanych (z 590,6 do 665,9 mln euro), - wzrost średniej wartości pojedynczego otrzymanego zlecenia (z poziomu 36,0 do 40,5 tys.euro). Zlecenia międzybankowe W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 5,7% łącznej liczby zleceń międzybankowych otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 8,8% łącznej wartości zleceń międzybankowych otrzymywanych (z 3,4 do 3,7 mld euro), - wzrost średniej wartości pojedynczego otrzymanego zlecenia (z 1,846 do 1,884 mln euro). Strona 18

19 ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń krajowych w euro, w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie zleceń o wartości 1.083,2 mln euro. Oznacza to realizację średnio 24 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia w rozliczeniach krajowych wyniosła 713,1 tys. euro (w poprzednim kwartale 646,4 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 5,5% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 4,3% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 1.038,8 do 1.083,2 mln euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 5,3% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 6,6%), - 11,1% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 11,6%). Wykres nr 15. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w IV kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 94,7% 5,3% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń 88,9% 11,1% Zlecenia krajowe: 1.083,2 mln euro Zlecenia transgraniczne: 8.688,3 mln euro Zlecenia krajowe w euro to głównie zlecenia międzybankowe (94,5% liczby zleceń oraz 99,1% obrotów krajowych w euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 9,5% liczby zleceń międzybankowych (z do szt), - wzrost o 6,7% wartości zleceń międzybankowych (z 1.005,8 do 1.073,4 mln euro). Strona 19

20 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od III kwartału 2005 r. SORBNET-EURO 2005 Q Q Q Q Q4 Liczba Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 68% 66,6% 69,5% 74,9% 77,3% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 23% 25,2% 23,2% 18,5% 17,4% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 9% 8,2% 7.3% 6,6% 5,3% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 2.754, , , , ,1 udział w ogólnej wartości obrotów 43,6% 43,2% 42,9% 44,2% 44,4% Zlecenia transgraniczne wychodzące 2.746, , , , ,2 udział w ogólnej wartości obrotów 43,4% 43,3% 42,7% 44,2% 44,5% Zlecenia krajowe 819, , , , ,2 udział w ogólnej wartości obrotów 13% 13,5% 14,4% 11,6% 11,1% Średnia kwota zlecenia /euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 210,3 tys. 227,5 tys. 193,5 tys. 216,5 tys. 195,4 tys. 604,8 tys. 602,8 tys. 580,0 tys. 874,2 tys. 868,0 tys. Zlecenie krajowe 471,9 tys. 575,0 tys. 620,8 tys. 646,4 tys. 713,1 tys. Strona 20

21 SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec IV kwartału 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 54 banki (z NBP). W okresie IV kwartału 2006 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 248,1 mln zleceń o wartości 673,6 mld zł. - rozliczano średnio 4,0 mln zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia to zł. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2004 r. przedstawiają wykresy nr 16 i nr 17. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 8,6 % łącznej liczby transakcji (z 228,4 do 248,1 mln szt.), - wzrost o 12,5 % łącznej wartości transakcji (z 599,0 do 673,6 mld zł), - wzrost o 12,1 % średniej dziennej liczby transakcji (z 3,568 do 4,001 mln szt.), - wzrost o 16,0 % średnich dziennych obrotów (z 9,359 do 10,864 mld zł), - wzrost o 3,5 % średniej kwoty transakcji (z do zł). Przedmiotem rozrachunku w systemie ELIXIR są zlecenia uznaniowe (np. polecenie przelewu) i zlecenia obciążeniowe (polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, czeki gotówkowe). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia tabela nr 5. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2003 r. prezentuje załącznik nr 6. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie KIR S.A. jest 4-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W IV kwartale 2006 r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 18. Strona 21

22 Wykres nr 16. Wartość obrotów w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2004 r mld zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 17. Liczba zleceń przeprowadzanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2004 r. 300 mln szt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 22

23 Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w III oraz IV kwartale 2006 r. System ELIXIR 2006 Q Q4 Zmiana Wielkość obrotów (zł) Ogółem 599,0 mld 673,6 mld Średnia miesięczna 199,7 mld 224,5 mld +12,5 % Średnia dzienna 9,359 mld 10,864 mld + 16,0% Liczba zleceń Ogółem 228,4 mln 248,1 mln Średnia miesięczna 76,1 mln 82,7 mln + 8,6 % Średnia dzienna 3,568 mln 4,001 mln + 12,1% Średnia kwota zlecenia (zł) ,5% Zlecenia uznaniowe 596,3 mln zł 670,8mln zł + 12,5% Udział w ogólnych obrotach ELIXIR 99,6% 99,6% Zlecenia obciążeniowe 2,7 mln zł 2,8 mln zł + 3,7% Udział w ogólnych obrotach ELIXIR 0,4% 0,4 % Wykres nr 18. Średnie miesięczne obroty brutto KIR S.A. wg sesji rozrachunkowych w IV kwartale 2006 r. 40,5% 39,4% sesja poranna 90,6 mld zł sesja popołudniowa 88,1 mld zł sesja wieczorna 44,9 mld zł 20,1% Strona 23

24 SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec czerwca 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR były 33 banki. Limit kwoty transakcji transgranicznych rozliczanych w euro za pośrednictwem systemu EuroELIXIR wynosi euro. W okresie IV kwartału 2006 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 470,2 tys. zleceń o wartości 2,2 mld euro, - rozliczano średnio 7,5 tys. zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia to euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 19 i nr 20. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 16,1 % łącznej liczby zleceń (z 404,9 do 470,2 tys. szt.), - wzrost o 11,5 % łącznego wartości zleceń (z 1.956,7 do 2.181,9 mln euro), - wzrost o 19,8 % średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 15,0 % średniej dziennej wartości zleceń (z 30,103 do 34,633 mln euro), - spadek o 4,0% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 7. W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w IV kwartale 2006 r. w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące oraz krajowe przedstawia tabela nr 7. Strona 24

25 Wykres nr 19. Wartość obrotów w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2005 r mln euro Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 20. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2005 r. 500 Tysiące Q Q Q Q Q Q Q Strona 25

26 Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w III oraz IV kwartale 2006 r. System EuroELIXIR 2006 Q Q4 Zmiana Wartość zleceń (euro) Ogółem 1.956,7 mln 2.181,9 mln Średnia miesięczna 652,2 mln 727,3 mln + 11,5% Średnia dzienna 30,103 mln 34,633 mln + 15,0% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,1% Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (euro) ,0% Strona 26

27 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W IV kwartale 2006 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR rozliczono łącznie 356,6 tys. zleceń o wartości 1,6 mld euro. Rozliczano średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń), a średnia wartość zlecenia wynosiła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 17,6 % liczby zleceń transgranicznych (z do szt.), - wzrost o 14,9 % wartości zleceń transgranicznych (z 1.397,5 do 1.605,4 mln euro). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Wykres nr 21. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w IV kwartale 2006 r. Liczba zleceń otrzymywane i wysyłane 70,1% 29,9% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysyłane: szt. Wartość zleceń otrzymywane i wysyłane 56,3% 43,7% Zlecenia otrzymywane: 903,8 mln euro Zlecenia wysyłane: 701,5 mln euro Strona 27

28 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W IV kwartale 2006 r. rozliczono łącznie 106,5 tys. szt. zleceń transgranicznych wysyłanych o wartości 701,5 mln euro. Rozliczano średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła 6,6 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 15,0 % liczby zleceń wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 14,7 % wartości zleceń wysyłanych (z 611,8 do 701,5 mln euro), - spadek o 0,3% średniej wartości zlecenia wysyłanego (z do euro). Liczba zleceń oraz wartość obrotów osiągnęły w IV kwartale 2006 r. najwyższy poziom od momentu uruchomienia systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne wysyłane w IV kwartale 2006 r. stanowiły: - 22,6% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 22,9%), - 32,2% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 31,3%). ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W IV kwartale 2006 r. rozliczono, poprzez system STEP2, łącznie 250,1 tys. szt. zleceń transgranicznych otrzymywanych o wartości 903,8 mln euro. Rozliczano średnio 3,9 tys. zleceń dziennie a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła 3,6 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 18,8 % liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 15,0 % wartości zleceń otrzymywanych (z 785,7 do 903,8 mln euro), - spadek o 3,2 % średniej wartości zlecenia przychodzącego ( z do euro). Zlecenia transgraniczne przychodzące nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły w IV kwartale 2006 r.: - 53,2 % liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 52,0%), - 41,4 % wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 40,1%). Strona 28

29 ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W IV kwartale 2006 r. w systemie EuroELIXIR rozliczono łącznie 113,6 tys. szt. zleceń krajowych o wartości 576,5 mln euro. Rozliczano średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła 5,1 tys.euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 11,6% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 3,1% wartości zleceń krajowych (z 559,2 do 576,5 mln euro), - spadek o 7,6 % średniej wartości zlecenia przychodzącego ( z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w IV kwartale 2006 r.: - 24,1% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 25,1%), - 26,4% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 28,6%). Wykres nr 22. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w IV kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Liczba zleceń 75,9% 24,1% Zlecenia transgraniczne: szt. Zlecenia krajowe: szt. System EuroELIXIR Wartość zleceń 73,6% 26,4% Zlecenia transgraniczne: 1.605,4 mln euro Zlecenia krajowe: 576,5 mln euro Strona 29

30 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2005 r. Liczba EuroELIXIR 2005 Q Q Q Q Q4 Zlecenia transgr. otrzymywane udział w ogólnej liczbie transakcji 75,3% 55,3% 48,6% 52,0% 53,2% Zlecenia transgr. wysyłane udział w ogólnej liczbie transakcji 10,0% 20,4% 21,5% 22,9% 22,7% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 14,7% 24,3% 29,9% 25,1% 24,1% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgr. otrzymywane 534, , , , ,843 udział w ogólnej wartości obrotów 54,0% 45,3% 40,4% 40,1% 41,4% Zlecenia transgr. wysyłane 82, , , , ,547 udział w ogólnej wartości obrotów 8,3% 24,0% 26,6% 31,3% 32,2% Zlecenia krajowe 373, , , , ,498 udział w ogólnej wartości obrotów 37,7% 30,7% 33,0% 28,6% 26,4% Strona 30

31 SYSTEMY ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) Według stanu na koniec grudzień 2006 r. konta depozytowe związane z obrotem bonami skarbowymi posiadało w RPW 54 uczestników, przy czym 52 banków prowadziło konta depozytowe również dla swoich klientów. Podstawowe dane statystyczne dotyczące obrotów bonami skarbowymi w IV kwartale 2006 r. ilustruje tabela 8. Tabela nr 8. Bony skarbowe - liczba i wartość transakcji BONY SKARBOWE 2006 Q Q4 Zmiana Wartość nominalna transakcji /mln zł/ , ,2 +9,0 % Rynek pierwotny 6.000, ,0 +23,3% Rynek wtórny , ,2 + 6,1% Wykup 3.200, ,0 +50,0% Liczba transakcji ,2% Rynek pierwotny ,1% Rynek wtórny ,0% Wykup ,0% Według stanu na koniec grudnia 2006 r. w obrocie bonami pieniężnymi NBP uczestniczyło 48 banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowe dane statystyczne związane z obrotem bonami pieniężnymi w IV kwartale 2006 r. przedstawia tabela 9. Tabela nr 9. Bony pieniężne NBP - liczba i wartość transakcji BONY PIENIĘŻNE NBP 2006 Q Q4 Zmiana Wartość nominalna transakcji /mln zł/ , ,4-6,2% Rynek pierwotny , ,0-9,8% Rynek wtórny , ,4 +23,7 % Wykup , ,0-5,6 % Liczba transakcji ,3% Rynek pierwotny ,6% Rynek wtórny ,6% Wykup ,4% Strona 31

32 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Według stanu na koniec grudnia 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami KDPW S.A. było 60 podmiotów (w tym 39 banków i 18 instytucji brokerskich). Wartość obrotów zrealizowanych przez KDPW S.A. w IV kwartale 2006 r. prezentuje Wykres nr 23. Wykres nr 23. Wartość operacji rozliczanych przez KDPW S.A. w kolejnych kwartałach od I kwartału 2005 r mld zł 1.635, , , , , , ,1 910, Q Q Q Q Q Q Q Q Udział głównych typów operacji w ogólnej wartości obrotów rozliczanych przez KDPW S.A. w IV kwartale 2006 r. prezentuje Wykres nr 24. Wykres nr 24. Struktura obrotów w KDPW S.A. według rodzaju operacji w IV kwartale 2006 r. 88,8% 7,7% Obligacje Skarbu Państwa Akcje Kontrakty terminowe Pozostałe 3,4% 0,1% Strona 32

33 WNIOSKI Nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Obserwowane zjawiska nie powodują konieczności podejmowania szczególnych działań ze strony Narodowego Banku Polskiego. W IV kwartale 2006 r. odnotowano wzrost wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych zarówno w systemach RTGS (tj. systemie SORBNET i SORBNET-EURO), jak i w systemach płatności detalicznych (ELIXIR i EuroELIXIR). Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru, tel Strona 33

34 Załączniki do Informacji o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2006 r.: Załącznik nr 1 System SORBNET: Średnia miesięczna liczba zleceń zrealizowanych w DSP wg rodzaju wystawcy zleceń w kolejnych kwartałach od 2003 r. Załącznik nr 2 System SORBNET: Średnia miesięczna liczba oraz wartość zleceń zrealizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 r. Załącznik nr 3 Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP Załącznik nr 4 Wolne środki na rachunkach banków w DSP. Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej Załącznik nr 5 System SORBNET-EURO: Informacja o liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od 2005 r. Załącznik nr 6 System ELIXIR: Informacja o liczbie transakcji i wartości obrotów w systemie w kolejnych kwartałach od I kwartału 2004 r. Załącznik nr 7 System EuroELIXIR: Informacja o liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2005 r. Strona 34

35 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ ZREALIZOWANYCH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2004 ROKU Lp. RODZAJ ZLECEŃ I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 74,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,7% 85,2% 84,3% 84,7% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0,001% 0,03% 0,01% 0,02% 0,004% 0,00% 0,03% 0,01% 2% 0,003% 0,003% 0,00% 3. Zlecenia rejestrowane szt z dyskietki 0,02% 0,03% 0% 0% 0,01% 0,01% 0,001% 0,026% 0,010% 0% 0% - razem I: szt ,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,8% 85,2% 84,3% 84,7% II. WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP razem II: szt ,0% 4,7% 4,5% 4,0% 3,8% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,0% 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 9,1% 8,9% 7,8% 7,3% 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,0% 5,7% 5,8% 6,0% 9. Storno automatyczne ZSK szt ,003% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,002% 0,000% 0,004% 0,003% 0,003% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,8% 6,0% 6,2% 5,4% 4,7% 4,3% 3,7% 2,7% 2,2% 2,1% 2,3% 2,0% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW razem III: szt ,2% 16,3% 15,4% 14,2% 12,8% 12,0% 11,2% 10,4% 9,2% 8,8% 9,1% 9,3% 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 3,0% 3,2% 3,1% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 2,7% 2,9% 3,2% 3,0% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt Opr. P.Gęsicki - Wydział Systemu SORBNET

36 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach Średnia miesięczna liczba oraz wartość zleceń zrealizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 roku Średnia miesięczna Liczba zleceń w DSP Obroty na rachunkach w DSP Średnia kwota zleceń w DSP Liczba zleceń Obroty na rachunkach (szt.) (mln zł) (tys. zł) ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. z tytułu operacji średnia średnia KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku dzienna dzienna międzybank. międzybank. międzybank Q ,7% ,8% , ,1 85,3% ,4 67,5% , , , , Q ,5% ,4% , ,7 85,3% ,7 68,2% , , , , Q ,8% ,4% , ,5 86,5% ,6 68,5% , , , , Q ,2% ,6% , ,1 85,5% ,5 65,9% , , , , Q ,7% ,8% , ,4 95,4% ,2 75,4% , , , , Q ,1% ,1% , ,5 93,8% ,3 72,6% , , , , Q ,1% ,0% , ,1 95,4% ,4 167,3% , , , , Q ,8% ,7% , ,3 95,0% ,3 69,7% , , , , Q ,9% ,4% , ,7 95,5% ,9 71,8% , , , , Q ,1% ,4% , ,6 96,1% ,4 72,4% , , , , Q ,3% ,9% , ,1 95,0% ,3 72,1% , , , , Q ,8% ,4% , ,3 90,3% ,5 69,0% , , , , Q ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , , Q ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , , Q ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , , Q ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,9% ,8% , ,4 98,6% ,1 67,6% , , , , Q ,8% ,7% , ,9 97,8% ,1 58,3% , , , , Q ,0% ,9% , ,0 96,5% ,1 58,0% , , , ,3

37 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP 14 13, ,3 10,3 10,6 10,7 11,0 11,2 11,6 12,0 12,1 12,5 12, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4

38 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach mln zł 314,6 Wolne środki na rachunkach banków w DSP Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej ,1 56,3 70, ,2 31,6 29,8 18,4 18,2 32,2-5,2 4,1 24,5 30,7 23,9 27,8 41,3 39,2 7, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4-28,9-50

39 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 5 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO INFORMACJA O LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2005 ROKU z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday), Lp. Wyszczególnienie Jedno stka Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem tys. euro , , , , , ,9, ,6 średnia miesięczna tys. euro , , , , , , ,5 średnie dzienne tys. euro , , , , , , ,3 średnia kwota transakcji tys. euro 137, , , , , , , Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty tys.euro , , , , , , ,2 krajowe udział w SORBNET-EURO 21,6% 22,6% 13,0% 13,4% 14,4% 11,6% 11,1% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 9,6% 10,1% 9,0% 8,2% 7,3% 6,6% 5,3% 5. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,4 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 78,4% 77,4% 87,0% 86,6% 85,6% 88,4% 88,9% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 90,4% 89,9% 91,0% 91,8% 92,7% 93,4% 94,7% 6. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,0 transgraniczne udział w transgranicznych 49,4% 49,7% 49,9% 50,1% 49,9% 50,0% 50,0% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 9,8% 21,1% 25,7% 27,4% 25,0% 19,8% 18,4% 7. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,4 transgraniczne udział w transgranicznych 50,6% 50,3% 50,1% 49,9% 50,1% 50,0% 50,0% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 90,2% 78,9% 74,3% 72,6% 75,0% 80,2% 81,6% 8. Transakcje obroty tys.euro , , , , , , ,7 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 72,9% 86,3% 92,5% 93,3% 92,4% 91,6% 91,1% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,6% 22,3% 27,0% 25,0% 21,3% 20,8% 18,7% 9. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,9 klientowskie udział w SORBNET-EURO 27,1% 13,7% 7,5% 6,7% 7,6% 8,4% 8,9% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,4% 77,7% 73,8% 75,0% 78,7% 79,2% 81,3% Opr. Wydział Nadzoru, na podstawie danych z - tel

40 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System ELIXIR INFORMACJA O LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW W SYSTEMIE W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2004 R. Lp. Jedno stka Wyszczególnienie 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1. Liczba dni rozliczeniowych System ELIXIR liczba uczestników (z NBP) liczba oddziałów Obroty ogółem mln zł , , , , , , , , , , , ,1 średnie miesięczne mln zł , , , , , , , , , , , ,4 średnie dzienne mln zł 7.255, , , , , , , , , , , ,5 średnia kwota transakcji tys. zł 2,654 2,862 2,688 2,732 2,482 2,508 2,607 2,637 2,409 2,472 2,623 2, Liczba transakcji ogółem tys , ,0 183,505, , , , , , , , , ,9 średnie miesięczne tys , , , , , , , , , , , ,6 średnia dzienna tys , , , , , , , , , , , ,5 5. Sesja ranna udział w obrotach KIR 41,9% 41,3% 41,6% 40,9% 40,9% 40,6% 40,4% 40,7% 40,6% 40,5% 40,7% 40,3% Sesja popołudniowa udział w obrotach KIR 38,8% 39,3% 38,6% 38,8% 39,2% 39,4% 40,2% 39,5% 39,7% 39,3% 39,5% 39,2% Sesja wieczorna udział w obrotach KIR 19,3% 19,4% 19,8% 20,4% 19,4% 19,6% 19,4% 19,8% 19,7% 19,8% 19,8% 20,0% 6. Transakcje obroty mln zł , , , , , , , , , , , ,2 uznaniowe udział w ogólnych obrotach KIR 99,7% 99,7% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% liczba transakcji tys , , , , , , , , , , , ,6 udział w ogólnej liczbie transakcji 99,0% 98,9% 98,9% 98,9% 98,7% 98,7% 98,6% 98,6% 98,5% 98,5% 98,4% 98,4% 7. Transakcje obroty mln zł 1.617, , , , , , , , , , , ,0 obciążeniowe udział w ogólnych obrotach KIR 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% liczba transakcji tys , , , , , , , , , , , ,2 udział w ogólnej liczbie transakcji 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% Opr. Wydział Systemu SORBNET (dane z KIR S.A.), tel P:\dane\Informacja kwartalna\2006\rok2006_kw4\zal6_elixir.xls Elixir od 2002

41 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 7 Departament Systemu Płatniczego System EuroELIXIR INFORMACJA O LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD II KWARTAŁU 2005 ROKU Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. Wyszczególnienie Jedno Q Q Q Q Q Q Q4 stka 1. Liczba dni rozliczeniowych System EuroELIX liczba uczestników (z NBP) liczba oddziałów Obroty ogółem tys. euro , , , , , , ,2 średnie miesięczne tys. euro , , , , , , ,4 średnie dzienne tys. euro 5.146, , , , , , ,2 średnia kwota transakcji tys. euro 4,053 3,903 3,792 5,129 5,008 4,832 4, Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczne szt średnia dzienna szt Transakcje obroty tys.euro , , , , , , ,4 krajowe udział w EuroELIXIR 73,2% 41,1% 37,7% 30,7% 33,0% 28,6% 26,4% liczba transakcji szt udział w EuroELIXIR 61,2% 17,4% 14,7% 24,4% 29,9% 25,1% 24,1% 6. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,8 transgraniczne udział w EuroELIXIR 26,8% 58,9% 62,3% 69,3% 67,0% 71,4% 73,6% liczba transakcji szt udział w EuroELIXIR 38,8% 82,6% 85,3% 75,6% 70,1% 74,9% 75,9% 7. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,1 transgraniczne udział w transgranicznych 16,3% 11,5% 13,3% 34,6% 39,7% 43,8% 43,7% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 14,6% 9,8% 11,8% 26,9% 30,7% 30,5% 29,9% 8. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , ,9 transgraniczne udział w transgranicznych 83,7% 88,5% 86,7% 65,4% 60,3% 56,2% 56,3% otrzymywane 9. Sesje : liczba transakcji szt udział w transgranicznych 85,4% 90,2% 88,2% 73,1% 69,3% 69,4% 70,1% poranna krajowa udział w obrotach 61,1% 30,5% 27,1% 17,5% 14,6% 8,6% 9,7% popołudniowa udział w obrotach transgraniczna 22,4% 52,1% 54,0% 45,3% 40,4% 40,2% 41,4% popołudniowa udział w obrotach krajowa 12,1% 10,6% 10,6% 13,2% 18,4% 19,9% 16,8% wieczorna udział w obrotach transgraniczna 4,4% 6,8% 8,3% 24,0% 26,6% 31,3% 32,2% Opr.Wydział Systemu SORBNET (dane z KIR S.A.), tel

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Tysiące, miliony, biliony

Tysiące, miliony, biliony Warszawa, 9 listopada 29 r. 15 lat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych KDPW w liczbach INFORMACJA PRASOWA Prawie 14 zarejestrowanych na koniec października 29 emisji instrumentów finansowych akcji,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo