Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r."

Transkrypt

1 Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

2 Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

3 Spis treści Wprowadzenie System SORBNET System TARGET2-NBP Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP System ELIXIR System Express ELIXIR System BlueCash System EuroELIXIR Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR Podsumowanie Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

4 Wprowadzenie Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za II kwartał 2014 r. wykazują w porównaniu do I kwartału 2014 r.: a) w systemie SORBNET2: spadek o 5,1% średnich dziennych obrotów do poziomu 267,2 mld zł, wzrost o 5,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: wzrost o 11% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,7 mld euro, wzrost o 1,9% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie ELIXIR: wzrost o 3% średnich dziennych obrotów do poziomu 15,9 mld zł, wzrost o 2,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 6,4 mln szt., d) w systemie Express ELIXIR: wzrost o 25,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 10,3 mln. zł, wzrost o 61,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., e) w systemie BlueCash: wzrost o 18,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 3,2 mln zł, wzrost o 17% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., f) w systemie EuroELIXIR: wzrost o 12% średnich dziennych obrotów do poziomu 345,2 mln euro, wzrost o 14,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, na przestrzeni I kwartału 2014 r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych w kolejnych kwartałach od I kwartału r. przedstawiono na wykresie nr

5 Wprowadzenie Wykres 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w II kwartale 2014 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,1668 zł, czyli średnioważony kurs liczony w II kwartale 2014 r. wg danych NBP) mln zł ,7 mln zł ,3 tys. euro 5,6 tys. euro 4,4 tys. zł 2,5 tys. zł 732 zł 0 SORBNET2 TARGET2-NBP Euro ELIXIR Express ELIXIR ELIXIR BlueCash Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału r. Źródło: opracowanie własne - 3 -

6 1. System SORBNET2 1. System SORBNET2 W systemie SORBNET2 uczestniczyło w II kwartale 2014 r. 46 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz NBP. W stosunku do marca 2014 r. liczba uczestników zmniejszyła się o Rabobank Polska S.A. (który został połączony z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.). W okresie II kwartału 2014 r. w systemie SORBNET2: rozliczono łącznie ok. 799,1 tys. zleceń o wartości 16,6 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 267,2 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 20,731mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: spadek o 5,1% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 17,5 do 16,6 bln zł), spadek o 5,1% średniej dziennej wartości zleceń (z 281,5 do 267,2 mld zł), wzrost o 5,1% łącznej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 5,1% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 9,7% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 22,96 do 20,73 mln zł), wzrost o 0,9% do poziomu 32 mld zł (z poziomu 31,7 mld zł) średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET2 zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 32)

7 1. System SORBNET2 Wykres 3. Wartość zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 20 bln zł 16 15,8 16,9 17,6 17,3 17,6 17,5 16,8 17,5 16, Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: opracowanie własne Wykres 4. Liczba zleceń w systemach SORBNET i SORBNET2 w kolejnych kwartałach od II kwartału r Tysiące 755,7 775,7 755,7 757,9 787,2 777,8 760,1 799, ,9 680 Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: opracowanie własne Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: 30 kwietnia 2014 r. rozliczono zleceń, 30 maja 2014 r. rozliczono zleceń, 30 czerwca 2014 r. rozliczono zleceń

8 1. System SORBNET2 W II kwartale 2014 r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 5,1% niż w poprzednim kwartale ( zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 3,7% (wykres nr 5). Wykres 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemach SORBNET2 oraz systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca r.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2003 r. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 2014 r. wyniosła 20,7 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (23 mln zł) spadła o 9,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnia wartość pojedynczego zlecenia zmniejszyła się o 10,6% (wykres nr 6). Wykres 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemach SORBNET2 oraz SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2003 r. 35 mln zł ,3 26,6 28,0 27,6 27,9 26,8 21,8 23,9 27,1 21,7 23,2 20, Źródło: opracowanie własne W II kwartale 2014 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - 6 -

9 1. System SORBNET2 rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 50% (we wcześniejszym kwartale 49,5%), wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 21,3% (we wcześniejszym kwartale 21%), zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 12,6% (we wcześniejszym kwartale 13,5%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w II kwartale 2014 r. przedstawiono na wykresie nr 7. Wykres 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w II kwartale 2014 r. Źródło: opracowanie własne W okresie II kwartału 2014 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 31,96 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr 8. Wykres 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od II kwartału r mld zł 28,8 29,1 29,6 30,0 30,1 30,6 31,0 31,7 32, Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: opracowanie własne - 7 -

10 2. System TARGET2-NBP 2. System TARGET2-NBP Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 19 banków komercyjnych (z dniem 30 czerwca br. lista uczestników zmniejszyła się o Rabobank Polska S.A.). W okresie II kwartału 2014 r. w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 347,5 tys. zleceń o wartości 166,9 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,7 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 480,3 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 2 (strona 33). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 9,2% łącznej wartości zleceń (z 152,8 do 166,9 mld euro), wzrost o 11% średniej dziennej wartości zleceń (z 2,42 do 2,69 mld euro), wzrost o 0,3% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 346,6 do 347,5 tys. szt.), wzrost o 1,9% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 8,9% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 440,9 do 480,3 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 10. Wykres 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r mld euro 135,9 124,5 124,7 125,5 137,1 143,7 148,7 152,8 166, Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: opracowanie własne - 8 -

11 2. System TARGET2-NBP Wykres 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 400 tysiące 390,3 389,7 388, ,8 374,9 363,8 376,1 346,6 347,5 300 Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: opracowanie własne W II kwartale 2014 r. rozliczono w systemie TARGET2-NBP średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 1,9% niż w poprzednim kwartale (5.502 zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń spadła o 9,4%. Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 11. Wykres 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 2014 r. wyniosła 480,3 tys. euro i w porównaniu do poprzedniego kwartału (440,9 tys. euro) wzrosła o 8,9%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr

12 2. System TARGET2-NBP Wykres 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: opracowanie własne 2.1 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W II kwartale 2014 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 312,2 tys. zleceń o wartości 142,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 455,9 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: 89,8% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 89,3%), 85,3% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 84,5%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr

13 2. System TARGET2-NBP Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 15. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 16. Wykres 13. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w I oraz II kwartale 2014 r Q Źródło: opracowanie własne 0 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w I oraz II kwartale 2014 r. Źródło: opracowanie własne

14 2. System TARGET2-NBP Wykres 15. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w I oraz II kwartale 2014 r. 100 mld euro 2014 Q ,48 65,67 63,50 67, ,64 24,58 0 zlecenia krajowe Źródło: opracowanie własne zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 16. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2- NBP w I oraz w II kwartale 2014 r Q ,6% 15,5% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane 40,7% 14,7% 42,9% zlecenia transgraniczne otrzymane 44,6% 2.2 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP

15 2. System TARGET2-NBP W okresie II kwartału 2014 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 24,58 mld euro, średnio dziennie rozliczono 570 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 695,8 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły: 10,2% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 10,7%). 14,7% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 15,5%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2-NBP zaprezentowano na wykresach nr 13 i

16 3. System ELIXIR 3. System ELIXIR Według stanu na koniec II kwartału 2014 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 45 banków (w tym NBP). W stosunku do marca 2014 r. grono uczestników nie uległo zmianie. W okresie II kwartału 2014 r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 399,6 mln zleceń o wartości 983,7 mld zł, średnio dziennie rozliczono 6,4 mln zleceń o łącznej wartości 15,9 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 3% łącznej wartości transakcji (z 955,4 do 983,7 mld zł), wzrost o 2,1% łącznej liczby transakcji (z 391,4 do 399,6 mln szt.), wzrost o 0,9% średniej kwoty transakcji (z do zł), wzrost o 3% średnich dziennych obrotów (z 15,4 do 15,9 mld zł), wzrost o 2,1% średniej dziennej liczby transakcji (z 6,312 do 6,445 mln szt.). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 34). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 17 i 18. Wykres 17. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A

17 3. System ELIXIR Wykres 18. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A. W II kwartale 2014 r. w systemie ELIXIR rozliczono średnio 6,4 mln zleceń dziennie, tj. o 2,1% wiecej niż w poprzednim kwartale (6,312 mln zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 19. Wykres 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A

18 3. System ELIXIR Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 2014 r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (2.441 zł) wzrosła o 0,9%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 20. Wykres 20. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A. W II kwartale 2014 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, około 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 21. Wykres 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w II kwartale 2014 r. 21,0% 36,9% 42,1% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Źródło: Dane KIR S.A

19 System Express ELIXIR 4. System Express ELIXIR System Express ELIXIR to system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Według stanu na koniec czerwca 2014 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express ELIXIR było 8 banków (bez zmian w stosunku do stanu z końca marca 2014 r.). Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, o ile są klientami banków-uczestników systemu Express ELIXIR. W okresie II kwartału 2014 r. w systemie Express ELIXIR: rozliczono łącznie 212,7 tys. zleceń o łącznej wartości 938,8 mln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 10,3 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 27,6% łącznej wartości transakcji (z 735,6 do 938,8 mln zł), wzrost o 25,6% średnich dziennych obrotów (z 8,2 do 10,3 mln zł), wzrost o 63,4% łącznej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 61,6% średniej dziennej liczby transakcji (z do szt.), spadek o 21,9% średniej kwoty transakcji (z do 4.413zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 22 i 23. Wykres 22. Wartość zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r mln zł Q3 70 Q4 272 Q Q3 636 Q Q Źródło: Dane KIR S.A

20 System Express ELIXIR Wykres 23. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 2014Q Źródło: Dane KIR S.A. Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w systemie Express ELIXIR. I tak, w II kwartale 2014 r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 61,6% niż w poprzednim kwartale (1.447 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 24. Wykres 24. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 2014Q Źródło: Dane KIR S.A

21 System Express ELIXIR Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 2014 r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (5.649 zł) zmniejszyła się o 21,9%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 25. Wykres 25. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r , , , , , , , , Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: Dane KIR S.A. System Express ELIXIR umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych w trybie 24 godziny na dobę, bez ograniczeń czasowych. W okresie II kwartału 2014 r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 65,3% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od do klienci systemu zrealizowali 30,5%, a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 4,2% wszystkich zleceń. Porównując do porzedniego kwartału rozkład rozliczanych zleceń nie uległ zmianie. Rozkład zleceń w systemie Express ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji przedstawia wykres nr 26. Wykres 26. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie II kwartału 2014 r. w podziale godziny ich realizacji Źródło: Dane KIR S.A

22 System Express ELIXIR W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W II kwartale 2014 r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w poniedziałki (19,9%) oraz piątki (19,8%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na poziomie 15-18%. Znacznie mniej zleceń było realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty 4,3% a w niedziele 3,4% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 27. Wykres 27. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie II kwartału 2014 r. w poszczególnych dniach tygodnia 19,9% 18,5% 18,3% 15,8% 19,8% 4,3% 3,4% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane KIR S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Express ELIXIR zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 4 (strona 35)

23 System BlueCash 5. System BlueCash System płatności natychmiastowych BlueCash został uruchomiony w dniu 15 listopada r. Operatorem systemu jest firma Blue Media S.A. System funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365) i obsługuje przekazy pieniężne w formie polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie on-line a walutą rozrachunku jest złoty polski (PLN). Uczestnikiem Systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce, który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec czerwca 2014 r. uczestnikami Systemu BlueCash były 32 banki, w tym 29 banków spółdzielczych. W okresie II kwartału 2014 r. w systemie BlueCash: rozliczono łącznie 398,5 tys. zleceń o łącznej wartości 291,8 mln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 3,2 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 732 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 20% łącznej wartości transakcji (z 243,1 do 291,8 mln zł), wzrost o 18,5% średnich dziennych obrotów (z 2,7 do 3,2 mln zł), wzrost o 18,5% łącznej liczby transakcji (z 336,8 tys. do 398,5 tys. szt.), wzrost o 17% średniej dziennej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 1,4% średniej kwoty transakcji (z 722 do 732 zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 28 i 29. Wykres 28. Wartość zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r mln zł 134,9 161,3 182,9 218,1 243,1 291, ,8 Q4 Q1 Q3 Q Q

24 System BlueCash Wykres 29. Liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: Dane Blue Media S.A. W systemie BlueCash odnotowano stałą tendencję wzrostową średniej dziennej liczby zleceń realizowanych. I tak, w II kwartale 2014 r. rozliczono średnio zlecenia dziennie, tj. więcej o 17% niż w poprzednim kwartale (3.742 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnychkwartałów przedstawia wykres nr 30. Wykres 30. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od II kwartału r Q1 Q3 Q Q Źródło: Dane Blue Media S.A. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w II kwartale 2014 r. wyniosła 732 zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (722 zł) wzrosła o 1,4%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr

25 System BlueCash Wykres 31. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od I kwartału r Q1 Q3 Q Q Źródło: Dane Blue Media S.A. System BlueCash umożliwia realizację przelewów krajowych w trybie 24 godzin na dobę. W okresie II kwartału 2014 r. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 60,7% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od do klienci systemu zrealizowali 35,5%, a w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 3,8% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie BlueCash w zależności od godzin ich realizacji przedstawiono na wykresie nr 32. Wykres 32. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie II kwartału 2014 r. w podzialena godziny ich realizacji 60,7% 35,5% 3,8% Źródło: Dane Blue Media S.A

26 System BlueCash W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W II kwartale 2014 r. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w piątki (19,9%), a w pozostałe dni robocze tygodnia od 15,8 do 18,6%. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty jest realizowanych 5,4%, a w niedziele 4,0% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 33. Wykres 33. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie II kwartału 2014 r. w poszczególnych dniach tygodnia 18,5% 18,6% 17,9% 15,8% 19,9% 5,4% 4,0% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane Blue Media S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu BlueCash zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 5 (strona 36)

27 System EuroELIXIR 6. System EuroELIXIR Według stanu na koniec czerwca 2014r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), czyli w stosunku do stanu z końca marca 2014 r. o jeden bank więcej tj. Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. W okresie II kwartału 2014 r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 3,8 mln zleceń o łącznej wartości 21,7 mld euro, średnio dziennie rozliczono 61,1 tys. zleceń o łącznej wartości 345,2 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR zaprezentowano w tabeli w załącznik nr 6 (strona 37). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: wzrost o 12% łącznej wartości zleceń (z 19,4 do 21,7 mld euro), wzrost o 12% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 308,2 do 345,2 mln euro), wzrost o 14,1% łącznej liczby zleceń (z 3,375 do 3,852 mln szt.), wzrost o 14,1% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z 53,6 do 61,1 tys. zł.), spadek o 1,9% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 34 i 35. Wykres 34. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. 25 mld euro ,7 13,6 15,2 14,5 17,3 18,6 20,6 19,4 21,7 5 0 Q3 Q4 Q1 Q3 Q Q Źródło: Dane KIR S.A

28 System EuroELIXIR Wykres 35. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Źródło: Dane KIR S.A. 5.1 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR W okresie II kwartału 2014 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono 3,6 mln zleceń o łącznej wartości 19,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: wzrost o 14,1% liczby zleceń (z 3,1 do 3,6 mln szt.), wzrost o 12,7% wartości zleceń (z 17,1 do 19,3 mld euro), wzrost o 14,1% dziennej liczby zleceń (z do zł.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w II kwartale 2014 r.: 92,4% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 92,5%), 88,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 88%). W II kwartale 2014 r. zlecenia transgraniczne wysyłane stanowiły w systemie EuroELIXIR: 38,7% wartości wszystkich zleceń transgranicznych EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 39,7%),

29 System EuroELIXIR 21,2% liczby wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 21,7%). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR i stanowiły: 61,3% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale wynosiły 60,3%), 78,8% liczby wszystkich zleceń transgranicznych (w poprzednim kwartale wynosiły 78,3%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 36. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 37. Wykres 36. Liczba zleceń rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia: krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w dwóch kolejnych kwartałach, tj. w I oraz II kwartale 2014 r. Źródło: Dane KIR S.A

30 System EuroELIXIR Wykres 37. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w I oraz II kwartale 2014 r Q ,5% 7,6% 20,0% 19,6% 72,5% 72,9% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 38. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 39. Wykres 38. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w I oraz II kwartale 2014 r. mld euro 2014 Q ,810 10, ,789 7, ,323 2,485 0 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A

31 System EuroELIXIR Wykres 39. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w I oraz II kwartale 2014 r Q ,0% 11,4% 53,1% 54,3% 35,0% 34,3% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A. 6.2 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR W II kwartale 2014 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 291 tys. szt. zleceń o wartości 2,5 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 14,8% liczby zleceń krajowych (z 253 do 291 tys. szt.), wzrost o 7% wartości zleceń krajowych (z 2,3 do 2,5 mln euro), wzrost o 14,8% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 6,8% średniej wartości zlecenia (z do euro). W II kwartale 2014 r. zlecenia krajowe stanowiły w systemie EuroELIXIR : 7,6% liczby wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 7,5%), 11,4% wartości wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 12%)

32 Podsumowanie Podsumowanie W II kwartale 2014 r. na rynku polskim funkcjonowało sześć systemów rozliczeń. Analogicznie, jak w poprzedzającym kwartale, największe wzrosty obrotów odnotowano w nowo funkcjonujących systemach oferujących rozrachunek w modelu 7/24, czyli systemach Express ELIXIR oraz BlueCash, odpowiednio na poziomie 27,6% oraz 20%. W systemie EuroELIXIR obroty w porównaniu do poprzedniego kwartału zwiększyły się o 12%, a w systemie TARGET2-NBP wzrosły o 9,2%. W systemie ELIXIR odnotowano wzrost obrotów na poziomie 3%. Spadek obrotów na poziomie 5,1% odnotowano w systemie SORBNET2 (tabela nr 1). Tabela 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w I oraz II kwartale 2014 r. Systemy płatności 2014 Q1 ZMIANA 2014 Wartość zleceń Express ELIXIR (zł) 735,6 mln + 27,6% 938,8 mln BlueCash (zł) 243,1 mln +20% 291,8 mln EuroELIXIR (euro) 19,414 mld +12% 21,746 mld TARGET2-NBP (euro) 152,8 mld +9,2% 166,9 mld ELIXIR (zł) 955,4 mld + 3% 983,7 mld SORBNET2 (zł) ,8 mld - 5,1% ,9 mld We wszystkich systemach odnotowano wzrost liczby rozliczanych transakcji. Największy wzrost ( o 63,4%) liczby transakcji odnotowano analogicznie jak w przypadku wzrostu wartości w systemie Express ELIXIR. W systemie BlueCash rozliczono o 18,3% zleceń więcej niż w poprzednim kwartale. W systemie EuroELIXIR liczba transakcji zwiększyła się o 14,1%, a w systemie SORBNET2 o 5,1%. System ELIXIR rozliczył o 2,1% więcej zleceń niż w poprzednim kwartale (tabela nr 2). Tabela 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w I oraz w II kwartale 2014 r. Systemy płatności 2014 Q1 ZMIANA 2014 Liczba zleceń (szt.) Express ELIXIR ,4% BlueCash ,3% EuroELIXIR ,1% SORBNET ,1% ELIXIR 391,4 mln + 2,1% 399,6 mln TARGET2-NBP ,3%

33 Podsumowanie Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET/SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1-6 (od str. 32 do str. 37). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i analizy. Opracowała: Magdalena Rabong Główny Specjalista Wydział Analiz i Badań

34 Załącznik 1 Załącznik 1 Tabela 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET2 w I oraz II kwartale 2014 r. System SORBNET Q1 ZMIANA 2014 Liczba dni roboczych: 62 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem ,8 mld - 5,1% ,9 mld Średnia miesięczna 5.817,9 mld - 5,1% 5.522,0 mld Średnia dzienna 281,5 mld - 5,1% 267,2 mld Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,1% Średnia miesięczna ,1% Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (zł) 22,963 mln - 9,7% 20,731 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie 5,741 bln zł - 1,7% 5,643 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 3) Zakup lub wykup papierów wart. od NBP Dzienna liczba zleceń w SORBNET2 2,433 bln zł - 1,5% 2,397 bln zł 1,567 bln zł - 9,5% 1,418 bln zł Średnia w kwietniu 2014 r Średnia w maju 2014 r Średnia w czerwcu 2014 r MAX w kwietniu 2014 r. w dniu 30.IV MAX w maju 2014 r. w dniu 30.V MAX w czerwcu 2014 r. w dniu 30.VI

35 Załącznik 2 Załącznik 2 Tabela 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w I oraz II kwartale 2014 r System TARGET Q1 ZMIANA 2014 Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 152,8 mld + 9,2% 166,9 mld Średnia miesięczna 50,934 mld + 9,2% 55,638 mld Średnia dzienna 2,425 mld + 11% 2,692 mld Liczba zleceń Ogółem ,3% Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,9% Średnia kwota zlecenia (w tys. euro) 440,9 + 8,9% 480,3 Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 129,16 mld + 10,2% 142,33 mld Liczba transakcji ,9% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 417,4 + 9,2% 455,9 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 23,64 mld + 4% 24,58 mld Liczba transakcji ,9% Średnia dzienna liczba transakcji 589-3,2% 570 Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 636,5 + 9,3% 695,8 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 137,63 mld + 9,1% 150,15 mld Liczba transakcji ,7% Średnia dzienna liczba transakcji ,4% 858 Średnia wartość transakcji (w mln euro) 2, ,3% 2,824 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 15,18 mld + 10,4% 16,76 mld Liczba transakcji Średnia dzienna liczba transakcji ,6% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 51, ,4% 56,

36 Załącznik 3 Załącznik 3 Tabela 5. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w I oraz w II kwartale 2014 r. System ELIXIR 2014 Q1 ZMIANA 2014 Liczba dni roboczych: 62 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 955,4 mld + 3% 983,7 mld Średnia miesięczna 318,5 mld + 3% 327,9 mld Średnia dzienna 15,4 mld + 3% 15,9 mld Liczba zleceń Ogółem 391,4 mln + 2,1% 399,6 mln Średnia miesięczna 130,5 mln + 2,1% 133,2 mln Średnia dzienna 6,312 mln + 2,1% 6,445 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,9% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 951,6 mld + 3,0% 979,7 mld Udział w obrotach KIR 99,6% 99,6% Liczba transakcji 386,3 mln + 2,1% 394,5 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,7% 98,7% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 3,745 mld + 8,0% 4,045 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,4% 0,4% Liczba transakcji 5,052 mln + 0,4% 5,07 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,3% 1,3% Sesja poranna 42,0% 42,1% Sesja popołudniowa 36,6% 36,9% Sesja wieczorna 21,4% 20,6%

37 Załącznik 4 Załącznik 4 Tabela 6. Wartość i liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w I oraz II kwartale 2014 r. System Express ELIXIR 2014 Q1 ZMIANA 2014 Liczba dni roboczych: 90 dni 91 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 735,6 mln + 27,6% 938,8 mln Średnia miesięczna 245,2 mln + 27,6% 312,9 mln Średnia dzienna 8,2 mln + 25,6% 10,3 mln Liczba zleceń Ogółem ,4% Średnia miesięczna ,4% Średnia dzienna ,6% Średnia kwota zlecenia (zł) ,9% Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,2% 4,2% w godz ,8% 65,3% w godz ,0% 30,5% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 20,5% 19,9% wtorek 16,5% 18,5% środa 16,0% 18,3% czwartek 17,3% 15,8% piątek 20,8% 19,8% sobota 5,0% 4,3% niedziela 3,9% 3,4%

38 Załącznik 5 Załącznik 5 Tabela 7. Wartość i liczba zleceń w systemie BlueCash w I oraz II kwartale 2014 r. System BlueCash 2014 Q1 ZMIANA 2014 Liczba dni roboczych: 90 dni 91 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 243,1 mln +20% 291,8 mln Średnia miesięczna 81,0 mln +20% 97,3 mln Średnia dzienna 2,7 mln +18,5% 3,2 mln Liczba zleceń Ogółem ,3% Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,0% Średnia kwota zlecenia (zł) 721,9 +1,4% 732,2 Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,3% 3,8% w godz ,4% 60,7% w godz ,3% 35,5% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 19,9% 18,5% wtorek 16,6% 18,6% środa 16,1% 17,9% czwartek 17,5% 15,8% piątek 20,4% 19,9% sobota 5,8% 5,4% niedziela 3,7% 4,0%

39 Załącznik 6 Załącznik 6 Tabela 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w I oraz II kwartale 2014 r. System EuroELIXIR 2014 Q1 ZMIANA 2014 Liczba dni roboczych: 63 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 19,414 mld + 12% 21,746 mld Średnia miesięczna 6,471 mld + 12% 7,249 mld Średnia dzienna 308,2 mln + 12% 345,2 mld Liczba zleceń Ogółem ,1% Średnia miesięczna ,1% Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (euro) ,9% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 17,091 mld + 12,7% 19,261 mld Udział w EuroELIXIR 88,0% 88,6% Liczba transakcji ,1% Udział w EuroELIXIR 92,5% 92,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% Średnia wartość transakcji (euro) ,2% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 2,323 mld + 7% 2,485 mld Udział w EuroELIXIR 12,0% 11,4% Liczba transakcji ,8% Udział w EuroELIXIR 7,5% 7,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% Średnia wartość transakcji (euro) ,8%

40

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rynki prowadzone przez TGE, nowe produkty Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl TGE prowadzone

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2007 ROKU KWIECIEŃ 2008 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące fakturowania (self-billing) 06 czerwca 2011

Zmiany dotyczące fakturowania (self-billing) 06 czerwca 2011 Zmiany dotyczące fakturowania (self-billing) 06 czerwca 2011 Sposób wystawianych faktur transakcyjnych pierwsze faktury transakcyjne wystawiane były w cyklach 7-dniowych, od września 2010 roku faktury

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Postanowienia ogólne 1) Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu płatniczego

Architektura systemu płatniczego Motto wykładów: money 4 fun Architektura systemu płatniczego Wykład 1 płatniczy Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją u Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) system płatniczy to: grupa instrumentów płatniczych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Q RYNEK NAZW DOMENY.PL. Szczegółowy Raport nask za pierwszy kwartał 2016 roku. Anna Gniadek, Marzena Pastuszka

Q RYNEK NAZW DOMENY.PL. Szczegółowy Raport nask za pierwszy kwartał 2016 roku. Anna Gniadek, Marzena Pastuszka Tekst: Anna Gniadek, Marzena Pastuszka Opracowanie danych z systemu rejestracji nazw domeny.pl: Izabela Domagała, Paweł T. Goławski RYNEK NAZW DOMENY.PL Szczegółowy Raport nask za pierwszy kwartał 2016

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR i OGNIVO

Express ELIXIR i OGNIVO Express ELIXIR i OGNIVO potencjał nowych rozwiązań w bankowości spółdzielczej Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 17 18 września 2012 r. Rozliczeniowe Produkty

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2015 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2015 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2015 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2015 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności,

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010 N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h Materiał informacyjny nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 26-21 Marzec

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015 PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015 ŚRODA 18.02.2015 CZWARTEK 19.02.2015 14.00-16.00 AQUAPARK: ZABAWY KOSMICZNE Z DZIEĆMI Z MUZYKĄ PIĄTEK 20.02.2015 SOBOTA 21.02.2015 NIEDZIELA 22.02.2015 PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Zasady fakturowania dla rynku towarowego w IRGiT SA

Zasady fakturowania dla rynku towarowego w IRGiT SA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 229/81/10/2015 z dnia 29 października 2015 roku Zasady fakturowania dla rynku towarowego w SA Spis treści 1. Faktury transakcyjne...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

WYMIANA W KANTORACH - - GDZIE I KIEDY?

WYMIANA W KANTORACH - - GDZIE I KIEDY? WYMIANA W KANTORACH - - GDZIE I KIEDY? Raport serwisu Quantor.pl 21.10.2013 1. Wstęp do raportu Według danych NBP wartość skupu i sprzedaży walut w stacjonarnych kantorach w roku 2012 wyniosła odpowiednio

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia

Bardziej szczegółowo