INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r.

2 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za I kwartał 2006 r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 3,9% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP do poziomu 131,7 mld zł (we wcześniejszym kwartale 126,8 mld zł), - stały poziom średniej dziennej liczby zleceń płatniczych zrealizowanych w Departamencie Systemu Płatniczego, tj zleceń dziennie, b) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 16,7% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (bez uwzględnienia kwoty 350 mln euro, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu intraday), do poziomu 115,267 mln euro (we wcześniejszym kwartale 98,765 mln euro), - wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 329 szt. (we wcześniejszym kwartale 303 szt.), c) w systemie ELIXIR: - spadek o 10,6% średniej dziennej wartości zleceń do poziomu 8,295 mld zł (we wcześniejszym kwartale 9,278 mld zł), - spadek o 2,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 3,443 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 3,518 mln szt.), d) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 66,0% średniej dziennej wartości zleceń do poziomu 24,900 mln euro (we wcześniejszym kwartale 14,996 mln euro), - wzrost o 22,7% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Uzyskane za I kwartał 2006 r. dane wskazują na dynamiczny wzrost liczby i wartości rozliczanych transakcji w systemie EuroELIXIR oraz SORBNET-EURO. Strona 1

3 Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w IV kwartale r. oraz I kwartale 2006 r. Systemy płatności Q Zmiana SORBNET Wartość zleceń (zł) 7.863,1 mld 8.694,6 mld +10,6% Liczba zleceń ,6% Średnia kwota zlecenia (zł) 27,2 mln 28,2 mln +3,7% SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 6.320,974 mln 7.491,728 mln +18,5% Liczba zleceń ,3% Średnia kwota zlecenia (euro) ,5% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 575,3 mld 539,2 mld -6,3% Liczba zleceń 218,1 mln 223,8 mln +2,6% Średnia kwota zlecenia (zł) ,6% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 989,7 mln 1.618,6 mln +63,5% Liczba zleceń ,9% Średnia kwota zlecenia (euro) ,3% Strona 2

4 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec marca 2006 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 54 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie I kwartału 2006 r. w systemie SORBNET rozliczono łącznie zleceń o wartości 8,7 bln zł. Oznacza to realizację średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń), a średnia wartość zlecenia wyniosła ok. 28,2 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 6,6% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 289,2 do 308,4 tys. szt.), - wzrost o 10,6% łącznej wartości zleceń (z 7.863,1 do 8.694,6 mld zł), - stały poziom średniej dziennej liczby zleceń płatniczych zrealizowanych w Departamencie Systemu Płatniczego, tj zleceń dziennie, - wzrost o 3,9% średniej dziennej wartości zleceń (z 126,8 do 131,7 mld zł), - wzrost o 3,7% średniej wartości rozliczanego zlecenia(z 27,2 do 28,2 mln zł), - wzrost o 1,3% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z ,4 do ,8 mln zł). W I kwartale 2006 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 58,6% (we wcześniejszym kwartale 57,0%), - operacje na rynku międzybankowym 22,3% (we wcześniejszym kwartale 24,2%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 6,9% (we wcześniejszym kwartale 6,5%). Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET według wystawcy prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie I kwartału 2006 r. stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w granicach od 7,9 mld zł (w dniu 1.I.2006 r.) do 17,3 mld zł (w dniu 23.I.2006 r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Strona 3

5 Wykres nr 1. Średnia miesięczna wartości obrotów w systemie SORBNET na rachunkach bieżących banków w kolejnych kwartałach od I kwartału r mld zł 1 760, , , , , , , , , Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q Wykres nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w I kwartale 2006 r. Zlecenia klientowskie 58,6% 22,3% 6,9% 5,8% 3,6% 1,0% 1,8% Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. Zakup/wykup papierów wart. od NBP Zlecenia KIR S.A. Pozostałe Strona 4

6 Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w IV kwartale r. oraz I kwartale 2006 r. System SORBNET Q Zmiana Wartość zleceń (zł) Ogółem 7.863,1 mld 8.694,6 mld Średnia miesięczna 2.621,0 mld 2.898,2 mld +10,6% Średnia dzienna 126,8 mld 131,7 mld +3,9% Liczba zleceń Ogółem ,6 % Średnia miesięczna Średnia dzienna Średnia kwota zlecenia (zł) 27,2 mln 28,2 mln +3,7% Wykres nr 3. Średnia dzienna liczba i wartość zleceń przeprowadzonych w systemie SORBNET - w kolejnych kwartałach od I kwartału r. Obrót /mld zł/ Liczba zleceń 105,5 mld 106,8 mld 119,6 mld 123,3 mld 126,8 mld 131,7 mld 83,8 mld 99,5 mld 87,4 mld Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q Strona 5

7 SYSTEM SORBNET-EURO Od dnia 7 marca r. funkcjonuje system SORBNET-EURO, przeznaczony do dokonywania rozliczeń krajowych i transgranicznych płatności w euro. Jest on systemem typu RTGS, tj. systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym. Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec marca 2006 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 37 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie I kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie zleceń o wartości 7,5 mld euro (bez uwzględnienia kwoty 350 mln euro, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu śróddziennego). Oznacza to realizację średnio 329 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 303 zlecenia), a średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 350,6 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 10,3% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 18,5% łącznej wartości zleceń (z 6.321,0 do 7.491,7 mln euro), - wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby zleceń (z 303 do 329 szt), - wzrost o 16,7% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 98,765 do 115,267 mln euro), - wzrost o 7,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 326,2 tys. do 350,6 tys. zł). W całości zleceń realizowanych za pośrednictwem SORBNET-EURO można wyróżnić kilka podstawowych kategorii podziału zleceń, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wychodzące i transgraniczne przychodzące. W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 12,1% zleceń klientowskich (z do szt.), - wzrost o 1,8% zleceń międzybankowych (z do szt.). W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 19,4% zleceń międzybankowych (z 5.850,0 do 6.987,1 mln euro), - wzrost o 7,2% zleceń klientowskich (z 471,0 do 504,7 mln euro). Strona 6

8 Wykres nr 4. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich 75,0% 25,0% 93,3% 6,7% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Zlecenia międzybankowe: 6.987,1 mln euro Zlecenia klientowskie: 504,7 mln euro Wykres nr 5. Miesięczna wartości obrotów w systemie SORBNET-EURO w kolejnych miesiącach od marca r. 3 2,5 2 1,5 mld euro 1,86 2,05 2,41 2,43 2,23 2,83 1,35 1 0,5 0 0,20 0,44 0,41 0,62 1,04 0,85 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2006 II 2006 III 2006 Wykres nr 6. Udział głównych typów operacji w całości obrotów SORBNET-EURO w I kwartale 2006 r. Transgraniczne płatności międzybankowe 49,7% 19,6% 11,0% 9,3% 8,3% 2,1% Wymiana krajowych zleceń za pośrednictwem KIR Wymiana transgranicznych zleceń za pośrednictwem KIR Transgraniczne płatności klientowskie Krajowe zlecenia klientowskie Pozostałe Strona 7

9 Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w IV kwartale r. oraz I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Q Zmiana Wartość zleceń (euro) Ogółem 6.321,0 mln 7.491,7 mln Średnia miesięczna 2.107,0 mln 2.497,2 mln +18,5% Średnia dzienna tys tys. +16,7% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,6% Średnia kwota zlecenia (euro) 326,2 tys. 350,6 tys. +7,5% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 5. Wykres nr 7. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 72,6% 27,4% 49,9% 50,1% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. Zlecenia otrzymywane: 3.238,6 mln euro Zlecenia wysyłane: 3.246,3 mln euro Strona 8

10 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych, zrealizowano w systemie SORBNET-EURO łącznie zleceń o wartości 6.484,9 mln euro. Oznacza to realizację średnio 302 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 276 zleceń), a średnia kwota zlecenia wyniosła 330,6 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 11,2% liczby zleceń transgranicznych, - wzrost o 17,9% wartości zleceń transgranicznych. W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia przychodzące oraz wychodzące. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w I kwartale 2006 r. prezentuje Wykres nr 7. ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYCHODZĄCE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych wychodzących w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie zleceń o wartości 3.246,3 mln euro. Oznacza to realizację średnio 83 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia wyniosła 602,8 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 604,8 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 18,6% liczby zleceń transgranicznych wychodzących, - wzrost o 18,2% wartości zleceń transgranicznych wychodzących. W ramach rozliczeń transgranicznych wychodzących wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano : - wzrost o 19,5% liczby zleceń klientowskich (z do szt.), - wzrost o 147% wartości zleceń klientowskich (z 47,0 do 116,2 mln euro), - wzrost o 23,7% liczby zleceń międzybankowych (z do szt.), - wzrost o 17,5% wartości zleceń międzybankowych (z 2.663,6 do 3.130,0 mln euro). Wykres nr 8. Liczba i wartość zleceń transgranicznych wychodzących w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń transgranicznych wychodzących Wartość zleceń transgranicznych wychodzących 63% 37% 96,4% 3,6% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: 3.374szt. Zlecenia międzybankowe: 3.130,0 mln euro Zlecenia klientowskie: 116,2 mln euro Strona 9

11 ZLECENIA TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych przychodzących w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie zleceń o wartości 3.238,3 mln euro. Rozliczano średnio 219 zleceń dziennie (w poprzednim kwartale 205 zleceń), a średnia kwota zlecenia wyniosła 227,5 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: -wzrost o 8,7% liczby zleceń transgranicznych przychodzących, - wzrost o 17,6% wartości zleceń transgranicznych przychodzących, - wzrost o 8,2% średniej wartości zlecenia (z 210,3 tys. do 227,5 tys. euro). W ramach rozliczeń transgranicznych przychodzących wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 2,7% liczby zleceń międzybankowych (z do szt.), - wzrost o 19,8% wartości zleceń międzybankowych (z 2.414,1 do 2.891,8 mln euro), - wzrost o 9,7% liczby zleceń klientowskich (z do szt.), - wzrost o 1,8% wartości zleceń klientowskich (z 340,8 do 346,8 mln euro). Wykres nr 9. Liczba i wartość zleceń transgranicznych przychodzących w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń transgranicznych przychodzących Wartość zleceń transgranicznych przychodzących 86,4% 13,6% 10,7% 89,3% Zlecenia klientowskie: szt. Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: 346,8 mln euro Zlecenia międzybankowe: 2.891,8 mln euro Na przestrzeni I kwartału 2006 r. w systemie SORBNET-EURO zrealizowano zlecenia otrzymane z 63 krajów (we wcześniejszym kwartale 66 krajów). Zlecenia przychodzące pochodziły z: 1) Włoch (24,0%), 4) Wlk. Brytanii (9,4%), 2) Niemiec (16,2%), 5) Szwajcarii (8,3%), 3) Hiszpanii (11,8%), 6) Francji (6,1%). Dominująca pozycja w rozrachunkach transgranicznych z Polską wyżej wymienionych krajów została potwierdzona w czterech ostatnich kwartałach. Strukturę w systemie SORBNET-EURO liczby transakcji transgranicznych przychodzących z poszczególnych krajów przedstawia Wykres nr 10. Szczegółowe dane dotyczące liczby transakcji oraz ich wartości prezentuje Strona 10

12 załącznik nr 6. Pod względem wartości zleceń kierowanych przez system SORBNET-EURO do Polski. dominującą pozycję stanowią zlecenia z : 1) Francji (54,5%), 4) Danii (6,4%), 2) Niemiec (10,4%), 5) Wlk. Brytanii (4,6%), 3) Włoch (8,0%), 6) Holandii (3,1%). Powyższe dane wskazują, że system SORBNET-EURO wykorzystywany jest głównie w relacjach z kilkoma krajami, co wynika z intensywności kontaktów gospodarczych, jak i liczby wyjeżdżających tam polskich obywateli. Wartości zleceń transgranicznych przychodzących z poszczególnych krajów przedstawia Wykres nr 11. Wykres nr 10. Struktura liczby zleceń transgranicznych przychodzących w SORBNET-EURO według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Inne 20,4% Włochy 24,0% Belgia 3,9% Francja 6,1% Szwajcaria 8,2% Niemcy 16,2% Wlk. Brytania 9,4% Hiszpania 11,8% Wykres nr 11. Wartości zleceń transgranicznych przychodzących do Polski w SORBNET-EURO z poszczególnych krajów w I kwartale 2006 r. 747,9 mln euro 142,5 mln euro 109,7 mln euro 87,7 mln euro 62,8 mln euro 42,5 mln euro 178,8 mln euro Francja Niemcy Włochy Dania Wlk. Brytania Holandia Pozostałe Strona 11

13 ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń krajowych w euro, w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie zleceń o wartości 1.006,9 mln euro. Oznacza to realizację średnio 27 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia w rozliczeniach krajowych wyniosła 575,0 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 471,9 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - stały poziom liczby zleceń krajowych (tj szt.), - wzrost o 22,9% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 819,3 do 1.006,9 mln euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 8,2% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 9%), - 13,4% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 13%). Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 91,8% 8,2% System SORBNET-EURO Wartość zleceń 86,6% 13,4% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. Zlecenia krajowe: 1.006,9 mln euro Zlecenia transgraniczne: 6.484,9 mln euro Zlecenia krajowe w euro to głównie zlecenia międzybankowe (79,0% liczby zleceń oraz 95,9% obrotów krajowych w euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - spadek o 14,9% liczby zleceń międzybankowych (z do szt), - wzrost o 25,0% wartości zleceń międzybankowych (z 772,3 do 965,2 mln euro). Wykres nr 13. Liczba i wartość zleceń krajowych w SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2006 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń krajowych System SORBNET-EURO Wartość zleceń krajowych 79,0% 21,0% 95,9% 4,1% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: 367 szt. Zlecenia międzybankowe: 965,2 mln euro Zlecenia klientowskie: 41,6 mln euro Strona 12

14 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od II kwartału r. SORBNET-EURO Q2 Q3 Q Liczba Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 81% 71% 68% 66,6% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 9% 19% 23% 25,2% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 10% 10% 9% 8,2% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 870,0 979, , ,6 udział w ogólnej wartości obrotów 39,3% 38,9% 43,6% 43,2% Zlecenia transgraniczne wychodzące 849,2 967, , ,3 udział w ogólnej wartości obrotów 38,7% 38,4% 43,4% 43,3% Zlecenia krajowe 474,5 568,7 819, ,9 udział w ogólnej wartości obrotów 22% 22,6% 13% 13,5% Średnia kwota zlecenia /euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 67,0 tys. 92,3 tys. 210,3 tys. 227,5 tys. 600,1 tys. 340,2 tys. 604,8 tys. 602,8 tys. Zlecenie krajowe 309,3 tys. 375,9 tys. 471,9 tys. 575,0 tys. Strona 13

15 Wykres nr Miesięczna liczba zleceń przeprowadzanych w systemie SORBNET- EURO w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od lipca r. Krajowe Transgraniczne wychodzące Transgraniczne przychodzące VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 Wykres nr 15. Miesięczna wartość obrotów przeprowadzanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od lipca r Obroty /w mln euro/ Transgraniczne przychodzące Transgraniczne wychodzące Krajowe 1 216, , , ,7 939,6 791, , ,1 782,1 904, , ,3 942,7 324, ,9 420,4 317,0 229,7 343,8 390,8 285,3 304,6 229,5 272,2 209,1 206,2 153,5 VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 Strona 14

16 SYSTEM ELIXIR Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2006 r. Według stanu na koniec I kwartału 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 54 banki (z NBP). W okresie I kwartału 2006 r. w systemie ELIXIR rozliczono łącznie 223,8 mln zleceń o wartości 539,2 mld zł. Średnio rozliczano 3,4 mln zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 3,5 mln zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła ok zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 2,6% łącznej liczby transakcji (z 218,1 do 223,8 mln szt.), - spadek o 6,3% łącznej wartości transakcji (z 575,3 do 539,2 mld zł), - spadek o 2,1% średniej dziennej liczby transakcji (z 3,518 do 3,443 mln szt.), - spadek o 10,6% średnich dziennych obrotów (z 9,278 do 8,295 mld zł), - spadek o 8,6% średniej kwoty transakcji (z do zł). Przedmiotem rozrachunku w systemie ELIXIR są zlecenia uznaniowe (np. polecenie przelewu) i zlecenia obciążeniowe (polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, czeki gotówkowe). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia Tabela nr 5. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2002 r. prezentuje załącznik nr 7. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie KIR S.A. jest 4-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W I kwartale 2006 r. sesją rozliczeniową, na której generowany był najwyższy udział obrotów w ogólnych obrotach KIR była sesja poranna. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 16. Średnie miesięczne obroty brutto KIR S.A. wg sesji rozrachunkowych w I kwartale 2006 r. 19,7% 39,7% 40,6% sesja poranna 72,6 mld zł sesja popołudniowa 71,1 mld zł sesja wieczorna 35,3 mld zł Strona 15

17 Tabela nr 5. I kwartale 2006 r. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w IV kwartale r. oraz System ELIXIR Q Zmiana Wielkość obrotów (zł) Ogółem 575,3 mld 539,2 mld Średnia miesięczna 191,8 mld 179,7 mld -6,3% Średnia dzienna 9 278,5 mln 8 295,8 mln -10,6% Liczba zleceń Ogółem 218,1 mln 223,8 mln Średnia miesięczna 72,7 mln 74,6 mln +2,6% Średnia dzienna 3,518 mln 3,443 mln -2,1% Średnia kwota zlecenia (zł) ,6% Zlecenia uznaniowe 572,9 mln zł 536,9 mln zł -6,3% Udział w ogólnych obrotach ELIXIR 99,6% 99,6% Zlecenia obciążeniowe 2,4 mln zł 2,3 mln zł -4,2% Udział w ogólnych obrotach ELIXIR 0,4% 0,4% Strona 16

18 Wykres nr 17. Średnia miesięczna wartości obrotów przeprowadzanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od I kwartału r. 250 mld zł ,8 171,2 179,0 164,4 159,5 169,2 176,0 191,8 179, Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q Wykres nr 18. Średnia dzienna liczba i wartość zleceń przeprowadzanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od I kwartału r. Obrót /mld zł/ Liczba zleceń /mln szt./ 7,256 8,285 7,474 8,392 7,597 8,055 8,123 9,279 8,296 2,733 2,895 2,780 3,071 3,060 3,211 3,115 3,518 3,443 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q Strona 17

19 SYSTEM EuroELIXIR Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR służy do przeprowadzania rozliczeń detalicznych w euro, których wartość nie przekracza 12,5 tys. euro. W okresie I kwartału 2006 r. w systemie EuroELIXIR rozliczono łącznie zleceń o wartości 1.618,6 mln euro. Oznacza to realizację średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła ok euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 20,9% łącznej liczby zleceń (z 261,0 do 315,5 tys. szt.), - wzrost o 63,5% łącznej wartości zleceń (z 989,7 do 1.618,6 mln euro), - wzrost o 22,7% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 66,0% średniej dziennej wartości zleceń (z 14,996 do 24,900 mln euro), - wzrost o 35,3% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 8 W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w I kwartale 2006 r. w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące, krajowe przedstawia Tabela nr 7. W systemie EuroELIXIR, rozrachunek dotyczący zleceń w euro jest przeprowadzany: - w godz (zlecenia krajowe), - w godz (zlecenia krajowe), - w godz (zlecenia transgraniczne uznaniowe przychodzące z systemu STEP2), - w godz (zlecenia transgraniczne wychodzące do systemu STEP2). Cechą charakterystyczną dla systemu EuroELIXIR jest to, że zdecydowana większość zleceń rozliczanych jest na sesji porannej, tj. w godzinach od do Strona 18

20 Tabela nr 6. I kwartale 2006 r. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w IV kwartale r. oraz System EuroELIXIR Q Zmiana Wartość zleceń (euro) Ogółem 989,7 mln 1.618,6 mln Średnia miesięczna 329,9 mln 539,5 mln +63,5% Średnia dzienna 14,996 mln 24,900 mln +66,0% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,9% Średnia dzienna ,7% Średnia kwota zlecenia (euro) ,3% Wykres nr 19. Miesięczna wartości obrotów przeprowadzanych w systemie EuroELIXIR w kolejnych miesiącach od marca r. 700 mln euro 641, ,8 510, ,3 213,5 270,3 290,9 313,0 314,6 362, ,1 III 64,2 IV 88,1 V VI VII VIII IX X XI XII I 2006 II 2006 III 2006 Strona 19

21 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od III kwartału r. Liczba EuroELIXIR Q3 Q Zlecenia transgranicz. przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 74,5% 75,3% 55,3% Zlecenia transgranicz. wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 8,1% 10,0% 20,4% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 17,4% 14,7% 24,3% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgranicz. przychodzące 403, , ,725 udział w ogólnej wartości obrotów 52,1% 54,0% 45,3% Zlecenia transgranicz. wychodzące 52,598 82, ,415 udział w ogólnej wartości obrotów 6,8% 8,3% 24,0% Zlecenia krajowe 318, , ,414 udział w ogólnej wartości obrotów 41,1% 37,7% 30,7% Strona 20

22 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W I kwartale 2006 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR rozliczono łącznie zleceń o wartości 1.122,14 mln euro. Rozliczano średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń) a średnia wartość zlecenia wynosiła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 7,2% liczby zleceń transgranicznych, - wzrost o 82,1% wartości zleceń transgranicznych. W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wychodzące i zlecenia przychodzące. Wykres nr 20. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wychodzące i przychodzące w I kwartale 2006 r. Liczba zleceń przychodzące i wychodzące Wartość zleceń przychodzące i wychodzące 73,1% 26,9% 65,4% 34,6% Zlecenia przychodzące: szt. Zlecenia wychodzące: szt. Zlecenia przychodzące: 733,7 mln euro Zlecenia wychodzące: 388,4 mln euro ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYCHODZĄCE W I kwartale 2006 r. zleceń transgranicznych wychodzących rozliczono łącznie szt. o wartości 388,4 mln euro. Rozliczano średnio 988 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 409 zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - prawie 2,5- krotny wzrost liczby zleceń wychodzących (z do szt.), - prawie 4-krotny wzrost wartości zleceń wychodzących (z 82,0 do 388,4 mln euro). Wielkości te są najwyższymi odnotowanymi do tej pory od momentu wdrożenia systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne wychodzące w I kwartale 2006 r. stanowiły: - 20,4% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR, - 24,0% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR Strona 21

23 Zlecenia wychodzące w systemie EuroELIXIR były kierowane do 27 krajów. Większość płatności była kierowana do: 1) Niemiec (47,9%), 4) Francji (5,6%) 2) Włoch (13,2%) 5) Austria (4,0%), 3) Holandii (6,5%) 6) Belgia (3,9%). Transakcje adresowane do ww. krajów stanowiły ok. 78% wartości wszystkich transakcji transgranicznych wychodzących. Dane dotyczące struktury obrotów transgranicznych wychodzących do poszczególnych krajów prezentuje załącznik nr 9. ZLECENIA TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE W I kwartale 2006 r. zleceń transgranicznych przychodzących, poprzez system STEP2, rozliczono łącznie szt. o wartości 733,7 mln euro. Rozliczano średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 11,2% liczby zleceń przychodzących, - wzrost o 37,3% wartości zleceń przychodzących, - wzrost o 55% średniej wartości zlecenia przychodzącego. Zlecenia transgraniczne przychodzące nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W I kwartale 2006 r. zlecenia transgraniczne przychodzące stanowiły 55,3% liczby oraz 45,3% wartości wszystkich transakcji rozliczonych w systemie EuroELIXIR. Zlecenia były otrzymywane z 28 krajów. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim kwartale, większość transakcji przychodzących pochodziła z : 1) Niemiec (52,9%), 4) Francji (5,5%) 2) Holandii (11,9%), 5) Austrii (4,5%). 3) Belgii (6,6%), 6) Hiszpanii(3,7%) Transakcje otrzymywane z ww. krajów stanowiły 82% wartości wszystkich transakcji transgranicznych przychodzących. Szczegółowe dane dotyczące wielkości obrotu i liczby transakcji przychodzących z poszczególnych krajów prezentuje załącznik nr 10. Strona 22

24 Wykres nr 21. System EuroELIXIR: Wartości zleceń transgranicznych przychodzących do Polski z poszczególnych krajów w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych przychodzących Niemcy Liczba zleceń transgranicznych przychodzących szt. Czechy 3% Włochy 3% Inne 15% Holandia Belgia szt szt. Austria 5% Belgia 6% Niemcy 51% Francja Austria szt szt. Francja 7% Holandia 10% Hiszpania Pozostałe szt szt. Wykres nr 22. System EuroELIXIR: Wartość zleceń transgranicznych wychodzących z Polski do poszczególnych krajów w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Obrót transgraniczny wychodzący Liczba zleceń transgranicznych wychodzących Niemcy szt. Czechy 3,6% Inne 18% Włochy szt. Austria 3,7% Niemcy 42,1% Holandia szt. Belgia 4,7% Francja szt. Francja 6,2% Holandia 8,0% Włochy 13,5% Austria Belgia Pozostałe szt szt szt. Strona 23

25 ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W I kwartale 2006 r. w systemie EuroELIXIR zleceń krajowych rozliczono łącznie szt. o wartości 496,4 mln euro. Rozliczano średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 581 zleceń), a średnia wartość pojedynczego zlecenia wynosiła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 100% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 32,9% wartości zleceń krajowych (z 373,4 do 496,4 mln euro). Dane te dowodzą, że system EuroELIXIR jest wykorzystywany w coraz większym stopniu przez klientów krajowych przy realizacji zleceń w euro. W I kwartale 2006 r. udział zleceń krajowych wyniósł 24,3% liczby oraz 30,7% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR. Wykres nr 23. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w I kwartale 2006 r. System EuroELIXIR Liczba zleceń System EuroELIXIR Wartość zleceń 75,7% 24,3% 69,3% 30,7% Zlecenia transgraniczne: szt. Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: 1.122,14 mln euro Zlecenia krajowe: 496,4 mln euro Strona 24

26 \Wykres nr Miesięczna liczba zleceń przeprowadzanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od marca r. Krajowe Transgraniczne wychodzące Transgraniczne przychodzące VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III Wykres nr 25. Miesięczna wartość obrotów przeprowadzanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne przychodzące oraz wychodzące w kolejnych miesiącach od marca r Obroty /w mln euro/ Transgraniczne przychodzące Transgraniczne wychodzące Krajowe 267, , , ,5 158,2 165,4 176,3 192,6 125,1 169, ,6 14,1 110,1 16,1 17,7 18,8 16,8 21,9 43,3 94,2 87,3 117,1 113,9 130,8 116,4 126,2 64,2 87,0 93,7 126,6 164,8 205,0 0 15,1 III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.2006 II.2006 III.2006 Strona 25

27 Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) Według stanu na koniec marca 2006 r. konta depozytowe związane z obrotem bonami skarbowymi posiadało w RPW 55 uczestników, przy czym 53 banków prowadziło konta depozytowe również dla swoich klientów. Podstawowe dane statystyczne dotyczące obrotów bonami skarbowymi w I kwartale 2006 r. ilustruje Tabela 8. Tabela nr 8. Bony skarbowe - liczba i wartość transakcji BONY SKARBOWE Q Zmiana Wartość nominalna transakcji , ,7-13% Rynek pierwotny 4.200, ,0 +105% Rynek wtórny , ,7-17% Wykup 8.900, ,0 + 36% Liczba transakcji % Rynek pierwotny Rynek wtórny % Wykup % Według stanu na koniec marca 2006 r. w obrocie bonami pieniężnymi uczestniczyło 48 banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowe dane statystyczne związane z obrotem bonami pieniężnymi w I kwartale 2006 r. przedstawia Tabela 9. Tabela nr 9. Bony pieniężne - liczba i wartość transakcji BONY PIENIĘŻNE Q Zmiana Wartość nominalna transakcji /mln zł/ , ,8-10,5% Rynek pierwotny , ,0-0,8% Rynek wtórny , ,8-72,4% Wykup , ,0 + 0,8% Liczba transakcji ,5% Rynek pierwotny % Rynek wtórny ,6% Wykup ,0% Strona 26

28 SYSTEMY ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Według stanu na koniec marca 2006 r. bezpośrednimi uczestnikami KDPW S.A. było 61 podmiotów (w tym 40 banków i 17 instytucji brokerskich). Wartość obrotów zrealizowanych przez KDPW S.A. w I kwartale 2006 r. prezentuje wykres nr 26. Wykres nr 26. Wartość operacji rozliczanych przez KDPW S.A. w kolejnych kwartałach od I kwartału r mld zł 1 635, , , ,1 910, ,9 514,2 432,6 607,8 0 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q Udział głównych typów operacji w ogólnej wartości obrotów rozliczanych przez KDPW S.A. w I kwartale 2006 r. prezentuje wykres nr 27. Wykres nr 27. Struktura obrotów w KDPW S.A. według rodzaju operacji w I kwartale 2006 r. 91,1% 5,7% Obligacje Skarbu Państwa Akcje Kontrakty terminowe Pozostałe 0,3% 2,9% Strona 27

29 WNIOSKI Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w I kwartale 2006 r. jest wzrost liczby i wartości zleceń zrealizowanych w systemach SORBNET-EURO oraz EuroELIXIR. Nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Obserwowane zjawiska nie powodują konieczności podejmowania szczególnych działań ze strony Narodowego Banku Polskiego. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru, Strona 28

30 Załączniki do Informacji o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2006 r.: Załącznik nr 1 System SORBNET: Średnia miesięczna liczba zleceń realizowanych w DSP wg rodzaju wystawcy zleceń w kolejnych kwartałach od I kwartału 2002 r. Załącznik nr 2 System SORBNET: Średnia miesięczna liczba oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału 2002 r. Załącznik nr 3 Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału 1999 r. Załącznik nr 4 Wolne środki na rachunkach banków w DSP. Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej w kolejnych kwartałach od I kwartału 1999 r. Załącznik nr 5 System SORBNET-EURO: Informacja o uczestnikach, liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Załącznik nr 6 System SORBNET-EURO: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych przychodzących w podziale według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Załącznik nr 7 System SORBNET-EURO: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych wychodzących w podziale według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Załącznik nr 8 System ELIXIR: Informacja o uczestnikach, liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2002 r. Załącznik nr 9 System EuroELIXIR: Informacja o uczestnikach, liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału r. Załącznik nr 10 System EuroELIXIR: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych wychodzących w podziale według krajów odbiorców w I kwartale 2006 r. Załącznik nr 11 System EuroELIXIR: Wielkość obrotów i liczba transakcji transgranicznych przychodzących w podziale według krajów nadawców w I kwartale 2006 r. Strona 29

31 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ ZREALIZOWANYCH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2002 ROKU Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. RODZAJ ZLECEŃ ROK 2002 ROK 2003 ROK ROK ROK 2006 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 62,4% 60,0% 60,6% 60,8% 69,7% 71,2% 71,9% 74,1% 74,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,7% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,03% 0,1% 0,02% 0,001% 0,03% 0,01% 0,02% 0,004% 0,00% 0,03% 0,01% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt z dyskietki 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,8% 0,0% 0,7% 0,0% 0,02% 0,03% 0% 0% 0,01% 0,01% 0,001% 0,026% 0,010% razem I: szt ,6% 60,3% 60,8% 61,0% 70,6% 71,2% 72,6% 74,2% 74,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,8% II. WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt razem II: szt ,2% 9,1% 8,9% 9,5% 6,0% 5,7% 5,7% 5,1% 5,0% 4,7% 4,5% 4,0% 3,8% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 16,4% 16,7% 15,9% 11,7% 11,3% 11,6% 10,0% 9,6% 9,1% 8,9% 7,8% 7,3% 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,0% 9. Storno automatyczne ZSK szt ,003% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,002% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,6% 6,9% 7,2% 9,9% 7,0% 6,5% 6,2% 6,2% 6,8% 6,0% 6,2% 5,4% 4,7% 4,3% 3,7% 2,7% 2,2% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,5% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 1,0% 1,4% 1,3% 1,7% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% razem III: szt ,8% 25,6% 24,9% 23,9% 20,0% 19,6% 18,0% 17,6% 17,2% 16,3% 15,4% 14,2% 12,8% 12,0% 11,2% 10,4% 9,2% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 4,5% 5,0% 5,4% 5,6% 3,4% 3,4% 3,6% 3,2% 3,0% 3,2% 3,1% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 2,7% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt ,03% 0 0,04% V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt Opr. P.Gęsicki - Wydział Systemu SORBNET

32 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach Średnia miesięczna liczba oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 roku Średnia miesięczna Liczba zleceń w DSP Obroty na rachunkach w DSP Średnia kwota zleceń w DSP Liczba zleceń Obroty na rachunkach (szt.) (mln zł) (tys. zł) ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. z tytułu operacji średnia średnia KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku dzienna dzienna międzybank. międzybank. międzybank ,7% ,8% , ,1 85,3% ,4 67,5% , , , , Q ,5% ,4% , ,7 85,3% ,7 68,2% , , , , Q ,8% ,4% , ,5 86,5% ,6 68,5% , , , , Q ,2% ,6% , ,1 85,5% ,5 65,9% , , , , ,7% ,8% , ,4 95,4% ,2 75,4% , , , , Q ,1% ,1% , ,5 93,8% ,3 72,6% , , , , Q ,1% ,0% , ,1 95,4% ,4 167,3% , , , , Q ,8% ,7% , ,3 95,0% ,3 69,7% , , , , ,9% ,4% , ,7 95,5% ,9 71,8% , , , ,0 Q ,1% ,4% , ,6 96,1% ,4 72,4% , , , ,4 Q ,3% ,9% , ,1 95,0% ,3 72,1% , , , ,5 Q ,8% ,4% , ,3 90,3% ,5 69,0% , , , , ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , ,4 Q ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , ,1 Q ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , ,5 Q ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , ,4

33 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł 20,3 21,7 22,1 Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP 12,9 12,9 13,1 13,1 13,1 13,2 13,3 10,6 11,0 11,2 11,6 12,0 12,1 11,6 10,3 10,6 11,0 11,2 10,6 10,6 10,7 10,3 10,3 9,5 9, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 2006

34 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach 500 mln zł 429,8 Wolne środki na rachunkach banków w DSP Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej , ,5 219,2 206,8 207, ,6 161,3 138,5 138, ,1 56,3 38,2 31,6 29,8 18,4 18,2 32,2 24,5 30,7 23,9 27,8 41, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4-5,2 4,1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q ,9-100

35 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 5 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO INFORMACJA O UCZESTNIKACH, LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday) tj. 2 operacji dziennie każdej o wartości 350 mln euro W KOLEJNYCH MIESIACACH I KWARTAŁACH OD III. ROKU Lp. Wyszczególnienie Jedno- II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ I KWARTAŁ 2006 stka Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Ogółem miesięczna dzienna Ogółem miesięczna dzienna Ogółem miesięczna dzienna Ogółem miesięczna dzienna 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem tys. euro , , , , , , , , , , , ,4 średnie dzienne tys. euro , , , , , , , ,4 - średnia kwota transakcji tys. euro 137, , , , , , , , , , , , Liczba transakcji ogółem szt średnia dzienna szt Transakcje obroty tys.euro , , , , , , , , , , , ,2 krajowe udział w SORBNET-EURO 21,6% 21,6% 21,6% 22,6% 22,6% 22,6% 13,0% 13,0% 13,0% 13,4% 13,4% 13,4% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 9,6% 9,6% 9,6% 10,1% 10,1% 10,1% 9,0% 9,0% 9,0% 8,2% 8,2% 8,2% 5. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , ,2 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 78,4% 78,4% 78,4% 77,4% 77,4% 77,4% 87,0% 87,0% 87,0% 86,6% 86,6% 86,6% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 90,4% 90,4% 90,4% 89,9% 89,9% 89,9% 91,0% 91,0% 91,0% 91,8% 91,8% 91,8% 6. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , ,5 udział w transgranicznych transgraniczne 49,4% 49,4% 49,4% 49,7% 49,7% 49,7% 49,9% 49,9% 49,9% 50,1% 50,1% 50,1% wychodzące liczba transakcji szt udział w transgranicznych 9,8% 9,8% 9,8% 21,1% 21,1% 21,1% 25,7% 25,7% 25,7% 27,4% 27,4% 27,4% 7. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , ,6 udział w transgranicznych transgraniczne 50,6% 50,6% 50,6% 50,3% 50,3% 50,3% 50,1% 50,1% 50,1% 49,9% 49,9% 49,9% przychodzące liczba transakcji szt udział w transgranicznych 90,2% 90,2% 90,2% 78,9% 78,9% 78,9% 74,3% 74,3% 74,3% 72,6% 72,6% 72,6% 8. Transakcje obroty tys.euro , , , , , , , , , , , ,5 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 72,9% 72,9% 72,9% 86,3% 86,3% 86,3% 92,5% 92,5% 92,5% 93,3% 93,3% 93,3% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,6% 19,6% 19,6% 22,3% 22,3% 22,3% 27,0% 27,0% 27,0% 25,0% 25,0% 25,0% 9. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , ,9 klientowskie udział w SORBNET-EURO 27,1% 27,1% 27,1% 13,7% 13,7% 13,7% 7,5% 7,5% 7,5% 6,7% 6,7% 6,7% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,4% 80,4% 80,4% 77,7% 77,7% 77,7% 73,8% 73,8% 73,8% 75,0% 75,0% 75,0% Opr. Magdalena Rabong - tel

36 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO LICZBA I WARTOŚĆ TRANSAKCJI TRANSGRANICZNYCH PRZYCHODZĄCYCH W PODZIALE WEDŁUG KRAJÓW NADAWCÓW W I KWARTALE 2006 ROKU TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE PRZYCHODZĄCE KRAJ LICZBA TRANSAKCJI WARTOŚĆ TRANSAKCJI KRAJ LICZBA TRANSAKCJI WARTOŚĆ TRANSAKCJI w szt. tys.euro w szt. tys.euro I II III Udział I II III Udział I II III Udział I II III Udział % % % % Albania ,01% ,005% Liban ,01% ,002% Argentyna ,01% ,001% Lichtenstein ,0% ,4% Armenia ,03% ,04% Litwa ,7% ,1% Australia ,03% ,001% Luksemburg ,2% ,0% Austria ,7% ,7% Łotwa ,2% ,5% Belgia ,9% ,7% Malezja ,02% ,0008% Białoruś ,2% ,01% Maroko ,01% ,0003% Bośnia i Hercegowina ,2% ,03% Monako ,02% ,0% Brazylia ,3% ,4% Niemcy ,2% ,4% Bułgaria ,1% ,01% Norwegia ,3% ,2% Chiny ,4% ,07% Nowa Zelandia ,01% ,000% Chorwacja ,03% ,002% Portugalia ,05% ,01% Cypr ,1% ,03% Republika Mołdowy ,02% ,001% Czechy ,2% ,02% Rosja ,7% ,5% Dania ,1% ,4% Rumunia ,4% ,07% Finlandia ,1% ,01% San Marino ,0% ,0002% Francja ,1% ,5% Serbia i Czarnogóra ,2% ,01% Giblartar ,1% ,01% Singapur ,01% ,0004% Grecja ,1% ,4% Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ,6% ,06% Hiszpania ,8% ,1% Szwajcaria ,3% ,4% Holandia ,6% ,1% Szwecja ,1% ,2% Hong Kong ,0% ,01% Słowacja ,1% ,01% Indie ,1% ,01% Słowenia ,1% ,01% Irlandia ,3% ,4% Tajwan ,1% ,01% Islandia ,2% ,00% Turcja ,1% ,03% Izrael ,1% ,00% Ukraina ,5% ,07% Japonia ,2% ,01% Wielka Brytania ,4% ,6% Jersey ,04% ,00% Wyspa Man ,0% ,001% Kanada ,01% ,01% Wyspa Faroe ,0% ,00% Kazachstan ,02% ,01% Włochy ,0% ,0% Kirgistan ,07% ,02% Węgry ,2% ,03% Korea Południowa ,3% ,3% OGÓŁEM % % Opr. Wydział Nadzoru, tel

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Narodowy Bank Polski prezentuje dane pochodzące od funduszy inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Poland Sp. z o.o. ( ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 1. Informacje Ogólne a) Wszystkie ceny i opłaty w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85)

Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) Regulamin promocji Biznes 200 Fresh dla klientów instytucjonalnych (kod promocji: X85) 1. MNI Centrum Usług S.A., zwana dalej Operatorem, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym odsłuchanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy Nowa Heyah (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU. Zos tań. zakwalifikowanym Kierownikiem Szafirowym* Zostań

DO 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU. Zos tań. zakwalifikowanym Kierownikiem Szafirowym* Zostań DOTYCZY DYSTRYBUTORÓW EUROPY, EUROPY WSCHODNIEJ, IZRAELU, TURCJI, NORWEGII I WIELKIEJ BRYTANII. 1 września 2016 roku 31 października 2016 roku Jak będzie wyglądał twój biznes w tym roku? Może postawisz

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna.

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja jest bezpłatna. Cennik usług telekomunikacyjnych Heyah Usługi Cennik usług dla Użytkowników Heyah korzystających z Taryfy Pakietowej i taryfy (w tym korzystających. z Równej Taryfy do 27.05.2009 r) Ceny za usługi podane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo