Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r."

Transkrypt

1 Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

2 Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r.

3 Spis treści Wprowadzenie System SORBNET i SORBNET System TARGET2-NBP Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP System ELIXIR System Express ELIXIR System BlueCash System EuroELIXIR Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR Podsumowanie Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik Załącznik

4 Wprowadzenie Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za III kwartał r. wykazują w porównaniu do II kwartału r.: a) w systemie SORBNET2: spadek o 6,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 269,4 mld zł, spadek o 2,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: niezmieniony poziom średnich dziennych obrotów o wartości 2,2 mld euro, spadek o 4,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie ELIXIR: spadek o 2,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 14,9 mld zł, spadek o 5,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,8mln szt., d) w systemie Express ELIXIR: wzrost o 37,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 5,6 mln. zł, wzrost o 3% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 995 szt., e) w systemie BlueCash: wzrost o 12,1% średnich dziennych obrotów do poziomu 2, mln zł, wzrost o 1,8% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., f) w systemie EuroELIXIR: wzrost o 2,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 282, mln euro, wzrost o 1% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5.7 szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, na przestrzeni III kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresie nr

5 Wprowadzenie Wykres 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w III kwartale r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,2477 zł, czyli średnioważony kurs liczony w III kwartale r. wg danych NBP) mln zł 25 22,2 mln zł ,8 tys. euro 5,6 tys. euro 5,7 tys. zł 2,5 tys. zł 733 zł SORBNET2 TARGET2-NBP Euro ELIXIR Express ELIXIR ELIXIR BlueCash Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od III kwartału r. SORBNET2 18 TARGET2-NBP Źródło: opracowanie własne - 3 -

6 1. System SORBNET2 1. System SORBNET2 W czerwcu r. Narodowy Bank Polski uruchomił system SORBNET2. System SORBNET2, jako następca systemu SORBNET, jest głównym systemem płatności w złotych w Polsce, w którym przeprowadzany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym) na rachunkach banków w złotych. Uruchomienie nowego systemu miało na celu unowocześnienie polskiego systemu RTGS oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego działania dzięki wprowadzeniu wielu nowych rozwiązań m.in. unowocześnieniu platformy technicznej, przejściu na międzynarodowy standard wymiany komunikatów SWIFT i sieć SWIFT. W systemie SORBNET2 uczestniczyło w III kwartale br. 47 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A oraz NBP. W stosunku do czerwca br. grono uczestników zmniejszyło się o jeden bank tj. FM Bank S.A. W okresie III kwartału r. w systemie SORBNET2: rozliczono łącznie ok. 787 tys. zleceń o wartości 17,5 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 269,4 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 22,2 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: spadek o,4% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 17,6 do 17,5 bln zł), spadek o 6,6% średniej dziennej wartości zleceń (z 288,3 do 269,4 mld zł), wzrost o 3,9% łącznej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 2,5% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 4,1% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 23,2 do 22,2 mln zł), nieznaczny wzrost do poziomu 3,5 mld zł (z poziomu 3,1 mld zł) średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET2 w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET2 zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 32)

7 1. System SORBNET2 Wykres 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET2 w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 2 bln zł 16 16,9 15,7 16,7 15,8 16,9 17,6 17,3 17,6 17, Źródło: opracowanie własne Wykres 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET2 w kolejnych kwartałach od III kwartału r tysiące 755,7 775,7 755,7 757,9 787, , 73,1 74,6 728,9 66 Źródło: opracowanie własne Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: 5 lipca r. rozliczono zleceń, 3 sierpnia r. rozliczono zleceń, 3 wrzesnia r. rozliczono zleceń. W III kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. mniej o 2,5% niż w poprzednim kwartale ( zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 2,6% (wykres nr 5)

8 1. System SORBNET2 Wykres 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET2 oraz systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 23 r SORBNET SORBNET Źródło: opracowanie własne Średnia wartość pojedynczego zlecenia w III kwartale r. wyniosła 22,2 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (23,2) spadła o 4,1%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnia wartość pojedynczego zlecenia zmniejszyła się o,6% (wykres nr 6). Wykres 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET2 oraz w systemie SORBNET (funkcjonującym do 9 czerwca br.) w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od III kwartału 23 r mln zł ,1 24,5 28,9 28,4 26,4 26,4 23,1 25, 23,7 22,4 22, Źródło: opracowanie własne W III kwartale r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 47,9% (we wcześniejszym kwartale 48,8%), wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 22,1% (we wcześniejszym kwartale 2,7%), zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 14,% (we wcześniejszym kwartale 14,1%)

9 1. System SORBNET2 Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w II kwartale r. przedstawiono na wykresie nr 7. Wykres 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w III kwartale r. Źródło: opracowanie własne W okresie III kwartału r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 3,5 mld zł, przyjmując wielkości od 16,5 mld zł (w dniu 3 lipca br.) do 45,6 mld zł (w dniu 3 września br.). Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od III kwartału r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr 8. Wykres 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od III kwartału r mld zł 27,3 28, 28,8 28,8 29,1 29,6 3, 3,1 3,5 25 Źródło: opracowanie własne - 7 -

10 2. System TARGET2-NBP 2. System TARGET2-NBP Według stanu na dzień 3 września r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2 banków komercyjnych. W okresie III kwartału r. w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 388,5 tys. zleceń o wartości 143,7 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,2 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 369,8 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 2 (strona 33). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: wzrost o 4,8% łącznej wartości zleceń (z 137,1 do 143,7 mld euro), brak zmian średniej dziennej wartości zleceń (z 2,176 do 2,177 mld euro), spadek o,3% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 389,7 do 388,5 tys. szt.), spadek o 4,8% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), wzrost o 5,1% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 351,7 do 369,8 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od III kwartału r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 1. Wykres 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od III kwartału r mld euro 152,3 143,6 152,5 135,9 124,5 124,7 125,5 137,1 143,7 Źródło: opracowanie własne - 8 -

11 2. System TARGET2-NBP Wykres 1. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 45 tysiące 3 271,6 313,5 356,6 361,8 374,9 39,3 363,8 389,7 388,5 15 Źródło: opracowanie własne W III kwartale r. rozliczono w systemie TARGET2-NBP średnio zleceń dziennie, tj. mniej o 4,8% niż w poprzednim kwartale (6.186 zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń wzrosła o 2,1%. Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr 11. Wykres 11. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od III kwartału r Średnia wartość pojedynczego zlecenia w III kwartale r. wyniosła 369,8 tys. euro i w porównaniu do poprzedniego kwartału (351,7 tys. euro) wzrosła o 5,1%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr

12 2. System TARGET2-NBP Wykres 12. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 6 tys. euro Źródło: opracowanie własne 2.1 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W III kwartale r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 351,9 tys. zleceń o wartości 123,4 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 1,87 mld euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 35,7 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: 9,6% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 91,3%), 85,9% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział wynosił 86,5%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 14. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 15. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr

13 2. System TARGET2-NBP Wykres 13. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II oraz III kwartale r Źródło: opracowanie własne zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w II oraz III kwartale r. 8,7% 47,% 44,3% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane 9,5% 46,1% 44,4% Źródło: opracowanie własne

14 2. System TARGET2-NBP Wykres 15. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II oraz w III kwartale r. 75 mld euro 61,212 63,336 57,394 6, ,475 2,233 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: opracowanie własne Wykres 16. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TAGET2- NBP w II oraz w III kwartale r. 13,5% 41,9% 44,6% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane 14,1% 41,8% 44,1% Źródło: opracowanie własne

15 2. System TARGET2-NBP 2.2 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie III kwartału r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 2,2 mld euro, średnio dziennie rozliczono 554 zleceń o wartości 36,6 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 553 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły: 9,4% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 8,7%). 14,1% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale udział ten wynosił 13,5%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2-NBP zaprezentowano na wykresach nr 13 i

16 3. System ELIXIR 3. System ELIXIR Według stanu na koniec III kwartału r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 46 banków (w tym NBP), bez zmian w stosunku do stanu z czerwca r. W okresie III kwartału r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 378,7 mln zleceń o wartości 971, mld zł, średnio dziennie rozliczono 5,8 mln zleceń o łącznej wartości 14,9 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 4,% łącznej wartości transakcji (z 933,8 do 971, mld zł), wzrost o,3% łącznej liczby transakcji (z 377,4 do 378,7 mln szt.), wzrost o 3,6% średniej kwoty transakcji (z do zł), spadek o 2,6% średnich dziennych obrotów (z 15,3 do 14,9 mld zł), spadek o 5,8% średniej dziennej liczby transakcji (z 6,187 do 5,826 mln szt.). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 34). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresie nr 17 i 18. Wykres 17. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 1 8 mld zł 924,1 982,1 911,2 93,1 931, 933,6 911,9 933,8 971, Źródło: Dane KIR S.A

17 3. System ELIXIR Wykres 18. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r mln zleceń 346,5 363,7 361,5 363,8 356,3 381, 375,1 377,4 378,7 32 Źródło: Dane KIR S.A. W III kwartale r. w systemie ELIXIR rozliczono średnio 5,826 mln zleceń dziennie, tj. o 5,8% mniej niż w poprzednim kwartale (6,187 mln zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawiono na wykresie nr 19. Wykres 19. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 8 6 mln szt. 5,331 5,866 5,648 5,965 5,567 6,47 5,953 6,187 5, Źródło: Dane KIR S.A. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w III kwartale r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (2.474 zł) wzrosła o 3,6%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów przedstawia wykres nr

18 3. System ELIXIR Wykres 2. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 3 zł Źródło: Dane KIR S.A. W III kwartale r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, około 8% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 21. Wykres 21. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w III kwartale r. 2,7% 37,3% 42,% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Źródło: Dane KIR S.A

19 System Express ELIXIR 4. System Express ELIXIR System Express ELIXIR został uruchomiony w dniu 12 czerwca r. Jest to pierwszy w Polsce i drugi na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Według stanu na koniec września r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express ELIXIR było 8 banków (w porównaniu do stanu na 3 czerwca br. o jeden bank więcej tj. o Bank Handlowy w Warszawie S.A.). Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy, o ile są klientami banków-uczestników systemu Express ELIXIR. W okresie III kwartału r. w systemie Express ELIXIR: rozliczono łącznie 91,5 tys. zleceń o łącznej wartości 519,5 mln zł, średnio dziennie rozliczono 995 zleceń o łącznej wartości 5,6 mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 38,8% łącznej wartości transakcji (z 374,3 do 519,5 mln zł), wzrost o 37,3% średnich dziennych obrotów (z 4,1 do 5,6 mln zł), wzrost o 31,5% łącznej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 3% średniej dziennej liczby transakcji (z 765 do 995 szt.), wzrost o 5,6% średniej kwoty transakcji (z do zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 22 i 23. Wykres 22. Wartość zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r mln zł Źródło: Dane KIR S.A

20 VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. System Express ELIXIR Wykres 23. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r Źródło: Dane KIR S.A Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w systemie Express ELIXIR. I tak, w III kwartale r. rozliczono średnio 995 zleceń dziennie, tj. więcej o 3% niż w poprzednim kwartale (765 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr 24. Wykres 24. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca r Źródło: Dane KIR S.A. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w III kwartale r. wyniosła zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (5.377 zł) wzrosła o 5,6%. Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawiono na wykresie nr

21 VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. System Express ELIXIR Wykres 25. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca r Źródło: Dane KIR S.A. System Express ELIXIR umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych w trybie 24 godziny na dobę, bez ograniczeń czasowych. W okresie III kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8. do 16.. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 67% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16. do 24. klienci systemu zrealizowali 29%, a w godzinach od. do 8. rozliczono 4% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie Express ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji przedstawia wykres nr 26. Wykres 26. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie III kwartału r. w podziale godziny ich realizacji 67% 4% 29% Źródło: Dane KIR S.A. W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W III kwartale br. najwięcej zleceń zostało rozliczonych w poniedziałki (21,1%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na poziomie 16-2%. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty było realizowanych 4,5% a w niedziele 3,4% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr

22 System Express ELIXIR Wykres 27. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie III kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia 21,1% 17,5% 17,6% 16,1% 19,8% 4,5% 3,4% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane KIR S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Express ELIXIR zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 4 (strona 35)

23 System BlueCash 5. System BlueCash System płatności natychmiastowych BlueCash został uruchomiony w dniu 15 listopada r. Operatorem systemu jest firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. Uruchomienie nowego systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami było możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa NBP wydanej w dniu 25 listopada r. System funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (model 7/24/365) i obsługuje przekazy pieniężne w formie polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej. Składanie zleceń płatniczych możliwe jest na bieżąco, w każdej chwili funkcjonowania systemu. Zlecenia płatnicze są realizowane w trybie on-line na podstawie kryterium pierwszeństwa ich złożenia do systemu płatniczego. Walutą rozrachunku jest złoty polski (PLN). Uczestnikiem Systemu może być wyłącznie bank posiadający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce, który zawarł z Blue Media S.A. umowę o uczestnictwo w systemie. Na koniec września r. uczestnikami Systemu BlueCash było 9 banków czyli o pięć więcej niż na koniec czerwca r. Na koniec września br. liczba podmiotów, do których można wysyłać i z których można otrzymywać zlecenia płatnicze za pośrednictwem systemu BlueCash wynosiła 29, czyli o pięć więcej niż w czerwcu br. W okresie III kwartału r. w systemie BlueCash: rozliczono łącznie 249,4 tys. zleceń o łącznej wartości 182,9 mln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 2, mln zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 733 zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 13,3% łącznej wartości transakcji (z 161,3 do 182,9 mln zł), wzrost o 12,1% średnich dziennych obrotów (z 1,77 do 2, mln zł), wzrost o 12% łącznej liczby transakcji (z 222,6 tys. do 249,4 tys. szt.), wzrost o 1,8% średniej dziennej liczby transakcji (z do szt.), wzrost o 1,1% średniej kwoty transakcji (z 725 do 733 zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 28 i

24 System BlueCash Wykres 28. Wartość zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r. 2 mln zł ,3 182, ,9 5 39,8 Wykres 29. Liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych kwartałach od IV kwartału r Źródło: Dane Blue Media S.A. W systemie BlueCash odnotowano stałą tendencję wzrostową średniej dziennej liczby zleceń realizowanych. I tak, w III kwartale r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. więcej o 1,8% niż w poprzednim kwartale (2.446 zleceń dziennie). Średnią dzienną liczbę zleceń rozliczanych w systemie Blue- Cash na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawia wykres nr 3. Wykres 3. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada r XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Źródło: Dane Blue Media S.A

25 System BlueCash Średnia wartość pojedynczego zlecenia w III kwartale r. wyniosła 733 zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (725 zł) wzrosła o 1,1%. Od stycznia br. średnia wartość pojedynczego zlecenia przetwarzanego w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach utrzymuje się na zbliżonym poziomie w granicach pomiędzy 695 zł (w marcu br.) a 736 zł (w czerwcu br.). Średnią wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash na przestrzeni kolejnych miesięcy przedstawia wykres nr 31. Wykres 31. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie BlueCash w kolejnych miesiącach od listopada r XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Źródło: Dane Blue Media S.A. System BlueCash jako system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych natychmiastowych w złotych w trybie 24/7 - bez ograniczeń czasowych, czyli 24 godziny na dobę. W okresie III kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8. do 16.. W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 62,1% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od 16. do 24. klienci systemu zrealizowali 34,1%, a w godzinach od. do 8. rozliczono 3,8% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie BlueCash w zależności od godzin ich realizacji przedstawiono na wykresie nr 32. Wykres 32. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie III kwartału r. w podzialena godziny ich realizacji 67% 29% 4% Źródło: Dane Blue Media S.A. W systemie BlueCash zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W III kwartale br. najwięcej zleceń zostało rozliczonych we wtorki i piątki (18,9%), nieco mniej w poniedziałki

26 System BlueCash (18,5%). Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni weekendowe, tj. w soboty jest realizowanych 5,7%, a w niedziele 3,8% wszystkich zleceń. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 33. Wykres 33. Liczba zleceń w systemie BlueCash w okresie III kwartału r. w poszczególnych dniach tygodnia 18,5% 18,9% 17,2% 17,% 18,9% 5,7% 3,8% poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Źródło: Dane Blue Media S.A. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu BlueCash zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 5 (strona 36)

27 System EuroELIXIR 6. System EuroELIXIR Według stanu na koniec września r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), tj. o jeden więcej (Idea bank S.A.) w stosunku do stanu z końca czerwca r. W okresie III kwartału r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 3,3 mln zleceń o łącznej wartości 18,6 mld euro, średnio dziennie rozliczono 5,1 tys. zleceń o łącznej wartości 282, mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR zaprezentowano w tabeli w załącznik nr 6 (strona 37). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: wzrost o 7,5% łącznej wartości zleceń (z 17,3 do 18,6 mld euro), wzrost o 2,6% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 274,9 do 282 mln euro), wzrost o 5,8% łącznej liczby zleceń (z 3,124 do 3,34 mln szt.), wzrost o 1% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z 49,6 do 5,1 tys. zł.), wzrost o 1,6% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. przedstawiono na wykresach nr 34 i 35. Wykres 34. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 2 mld euro 18, ,3 15,2 13,6 14,5 12,7 1 11,3 1,9 1,8 5 Źródło: Dane KIR S.A

28 System EuroELIXIR Wykres 35. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału r. 4,5 mln zleceń 3, 1,5 2,85 2,181 2,8 2,386 2,519 2,725 2,655 3,124 3,35, Źródło: Dane KIR S.A. 5.1 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR W okresie III kwartału r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono 3,1 mln zleceń o łącznej wartości 16,4 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: wzrost o 5,2% liczby zleceń (z 2,9 do 3,1 mln szt.), wzrost o 7,7% wartości zleceń (z 15,2 do 16,4 mld euro), wzrost o,4% dziennej liczby zleceń (z do zł.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w III kwartale r.: 92,6% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 93,1%), 88,1% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (w poprzednim kwartale wynosiły 87,9%). W III kwartale r. zlecenia transgraniczne wysyłane stanowiły w systemie EuroELIXIR: 39,8% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (analogicznie jak w poprzednim kwartale), 2,4 % liczby wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych (analogicznie jak w poprzednim kwartale)

29 System EuroELIXIR Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR i stanowiły: 6,2% wartości wszystkich zleceń transgranicznych (analogicznie jak w poprzednim kwartale), 79,6% liczby wszystkich zleceń transgranicznych (analogicznie jak w poprzednim kwartale). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 36. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 37. Wykres 36. Liczba zleceń rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia: krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w dwóch kolejnych kwartałach, tj. w II oraz III kwartale r. 3, mln 2,5 2,315 2,436 2, 1,5 1,,5,216,246, zlecenia krajowe Źródło: Dane KIR S.A.,594,623 zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Wykres 37. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w II oraz w III kwartale r. 6,9% 7,5% 19,% 18,8% 74,1% 73,7% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane

30 System EuroELIXIR Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 38. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 39. Wykres 38. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w II oraz III kwartale r. 12 mld euro 1 9,16 9, ,61 6, ,96 2,222 zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A. Wykres 39. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w II oraz w III kwartale r. 12,1% 11,9% 52,9% 53,% 35,% 35,1% zlecenia krajowe zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane Źródło: Dane KIR S.A

31 System EuroELIXIR 6.2 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR W III kwartale r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 246 tys. szt. zleceń o wartości 2,2 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to 9.39 euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: wzrost o 13,8% liczby zleceń krajowych (z 216 do 246 tys. szt.), wzrost o 6,% wartości zleceń krajowych (z 2,1 do 2,2 mln euro), wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), spadek o 6,9% średniej wartości zlecenia (z 9.75 do 9.39 euro). W III kwartale r. zlecenia krajowe stanowiły w systemie EuroELIXIR : 7,4% liczby wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 6,9%), 11,9% wartości wszystkich zleceń realizowanych (w poprzednim kwartale 12,1%)

32 Podsumowanie Podsumowanie W III kwartale r. na rynku polskim funkcjonowało sześć systemów rozliczeń. Dla nowo wdrożonego systemu SORBNET2 był to pierwszy okres funkcjonowania obejmujący pełny kwartał. W tym okresie w systemie SORBNET2 odnotowano spadek o,4% wielkości obrotów w porównaniu do poprzedniego kwartału. W pozostałych systemach wielkość obrotów wzrosła w porównaniu do II kwartału br. I tak, na przestrzeni III kwartału br. największy wzrost obrotów na poziomie 39% odnotowano w systemie ExpressELIXIR. Na drugim miejscu pod względem wzrostu obrotów znalazł się system BlueCash, w którym obroty wzrosły o 13,4%. Wzrost obrotów odnotowana także w systemach płatności prowadzących rozliczenia w euro tj. w systemie EuroELIXIR obroty w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosły o 7,5% a systemie TARGET2-NBP o 4,8%. W systemie ELIXIR obroty uległy zwiększeniu o 2,4 (tabela nr 1). Tabela 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w II oraz III kwartale r. Systemy płatności ZMIANA Wartość zleceń Express ELIXIR (zł) 374,3 mln + 38,8% 519,5 mln BlueCash (zł) 161,3 mln +13,3% 182,9 mln EuroELIXIR (euro) 17,3 mld +7,5% 18,6 mld TARGET2-NBP (euro) 137,1 mld +4,8% 143,7 mld ELIXIR (zł) 933,8 mld +4,% 971, mld SORBNET2 (zł) ,8 mld -,4% 17.51,5 mld Sytuację przewagi wzrostów odnotowano także w odniesieniu do liczby przetwarzanych transakcji. I tak, największe wzrosty nastąpiły w systemie Express ELIXIR (o 31,5%) oraz w systemie BlueCash (o 12%). Obydwa ww. systemy oferują realizację płatności natychmiastowych i w okresie ostatnich miesięcy od momentu uruchomienia zdobywają na rynku polskim coraz większą popularność. W systemie EuroELIXIR liczba transakcji zwiększyła się o 5,8%. W pozostałych dwóch systemach tj. systemie SORBNET2 i systemie ELIXIR liczba zleceń zwiększyła się odpowiednio o 3,9% i,3%. Liczba zleceń na przestrzeni III kwartału zmniejszyła się jedynie w systemie TARGET2-NBP, w którym odnotowano spadek o,3% (co przedstawiono w tabeli nr 2)

33 Podsumowanie Tabela 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w II oraz III kwartale r. Systemy płatności ZMIANA Liczba zleceń (szt.) Express ELIXIR ,5% BlueCash % EuroELIXIR ,8% SORBNET ,9% ELIXIR 377,4 mln +,3% 378,7 mln TARGET2-NBP ,3% Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET/SORBNET2, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash i EuroELIXIR, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1-6 (od str. 32 do str. 37). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i analizy. Opracowała: Magdalena Rabong Główny Specjalista Wydział Analiz i Badań

34 Załącznik 1 Załącznik 1 Tabela 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET oraz SORBNET2 (system rozpoczął funkcjonowanie od dnia 1 czerwca r.) w II oraz w III kwartale r System SORBNET2 ZMIANA Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem ,8 mld -,4% 17.51,5 mld Średnia miesięczna 5.861,6 mld -,4% 5.836,8 mld Średnia dzienna 288,3 mld - 6,6% 269,4 mld Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,9% Średnia miesięczna ,9% Średnia dzienna ,5% Średnia kwota zlecenia (zł) 23,21 mln - 4,1% 22,244 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie 5,847 bln zł - 2,9% 5,678 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 3) Zakup lub wykup papierów wart. od NBP Dzienna liczba zleceń w SORBNET/SORBNET2 2,485 bln zł + 5,5% 2,622 bln zł 1,689 bln zł - 1,4% 1,665 bln zł Średnia w lipcu r Średnia w sierpniu r Średnia we wrześniu r MAX w lipcu r. w dniu 5.VII MAX w sierpniu r. w dniu 3.VIII MAX we wrześniu r. w dniu 3.IX

35 Załącznik 2 Załącznik 2 Tabela 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w II oraz w III kwartale r. System TARGET2-NBP ZMIANA Liczba dni roboczych: 63 dni 66 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 137,81 mld + 4,8% 143,67 mld Średnia miesięczna 45,694 mld + 4,8% 47,89 mld Średnia dzienna 2,176 mld 2,177 mld Liczba zleceń Ogółem ,3% Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (euro) 351,7 tys. + 5,1% 369,8 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 118,66 mld + 4,1% 123,437 mld Liczba transakcji ,1% Średnia dzienna liczba transakcji ,6% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 333,5 + 5,2% 35,7 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 18,475 mld + 9,5% 2,233 mld Liczba transakcji ,5% Średnia dzienna liczba transakcji ,6% 554 Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 542,8 + 1,9% 553 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 123,34 mld + 5,1% 129,64 mld Liczba transakcji ,6% Średnia dzienna liczba transakcji 772-5,1% 733 Średnia wartość transakcji (w mln euro) 2, ,8% 2,681 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 13,777 mld + 2,1% 14,66 mld Liczba transakcji ,3% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% Średnia wartość transakcji (w tys. euro) 4,4 + 2,4% 41,4-33 -

36 Załącznik 3 Załącznik 3 Tabela 5. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w II oraz w III kwartale r. System ELIXIR ZMIANA Liczba dni roboczych: 61 dni 65 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 933,8 mld + 4,% 971, mld Średnia miesięczna 311,3 mld + 4,% 323,7 mld Średnia dzienna 15,3 mld - 2,6% 14,9 mld Liczba zleceń Ogółem 377,4 mln +,3% 378,7 mln Średnia miesięczna 127,6 mln - 1,% 126,2 mln Średnia dzienna 6,187 mln - 5,8% 5,826 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,6% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 929,6 mld + 4,% 966,8 mld Udział w obrotach KIR 99,6% 99,6% Liczba transakcji 372,2 mln +,3% 373,5 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,6% 98,6% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,2 mld +,3% 4,211 mld Udział w ogólnych obrotach KIR,4%,4% Liczba transakcji 5,213 mln +,1% 5,216 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,4% 1,4% Sesja poranna 41,9% 42,% Sesja popołudniowa 37,3% 37,3% Sesja wieczorna 2,8% 2,7%

37 Załącznik 4 Załącznik 4 Tabela 6. Wartość i liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w II oraz w III kwartale r. System Express ELIXIR ZMIANA Liczba dni roboczych: 91 dni 92 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 374,3 mln + 38,8% 519,5 mln Średnia miesięczna 124,8 mln + 38,8% 173,2 mln Średnia dzienna 4,1 mln + 37,3% 5,6 mln Liczba zleceń Ogółem ,5% Średnia miesięczna ,5% 3.55 Średnia dzienna ,% 995 Średnia kwota zlecenia (zł) ,6% Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,1% 4% w godz ,4% 67% w godz ,5% 29% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 19,% 21,1% wtorek 18,7% 17,5% środa 17,2% 17,6% czwartek 16,3% 16,1% piątek 2,4% 19,8% sobota 4,9% 4,5% niedziela 3,6% 3,4%

38 Załącznik 5 Załącznik 5 Tabela 7. Wartość i liczba zleceń w systemie BlueCash w II oraz w III kwartale r. System BlueCash ZMIANA Liczba dni roboczych: 91 dni 92 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 161,3 mln +13,3% 182,9 mln Średnia miesięczna 53,8 mln + 13,3% 61, mln Średnia dzienna 1,8 mln +12,1% 2, mln Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna % Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (zł) ,1% 733 Udział liczby zleceń w podziale wg godzin realizacji w godz ,% 3,8% w godz ,5% 62,1% w godz ,5% 34,1% Udział liczby zleceń w podziale wg dni tygodnia poniedziałek 18,5% 21,7% wtorek 18,9% 18,% środa 17,2% 16,7% czwartek 17,% 16,% piątek 18,9% 18,9% sobota 5,7% 5,% niedziela 3,8% 3,6%

39 Załącznik 6 Załącznik 6 Tabela 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w II oraz w III kwartale r. System EuroELIXIR ZMIANA Liczba dni roboczych: 63 dni 66 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 17,316 mld + 7,5% 18,614 mld Średnia miesięczna 5,772 mld + 7,5% 6,24 mld Średnia dzienna 274,9 mln + 2,6% 282, mln Liczba zleceń Ogółem ,8% Średnia miesięczna ,8% Średnia dzienna % 5.7 Średnia kwota zlecenia (euro) ,6% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 15,221 mld + 7,7% 16,392 mld Udział w EuroELIXIR 87,9% 88,1% Liczba transakcji ,2% Udział w EuroELIXIR 93,1% 92,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,4% Średnia wartość transakcji (euro) ,4% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 2,96 mld + 6% 2,222 mld Udział w EuroELIXIR 12,1% 11,9% Liczba transakcji ,8% Udział w EuroELIXIR 6,9% 7,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,6% Średnia wartość transakcji (euro) ,9%

40

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r.

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r.

Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Maj 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.)

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku W ostatnich dniach 2017 r. obsługę Klientów będziemy realizować zgodnie z harmonogramem: w działach i Biurach Korporacyjnych będziemy obsługiwać Klientów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo