INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2008 r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 11 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP strona 12 System SORBNET-EURO strona 14 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET-EURO strona 18 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 19 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET-EURO strona 21 System ELIXIR strona 22 System EuroELIXIR strona 25 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 28 Rozliczenia transgraniczne wysyłane w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia transgraniczne otrzymywane w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 30 Wnioski strona 32 Załącznik nr 1 System SORBNET. Informacja o liczbie zleceń w kolejnych kwartałach od 2005 r. Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 System SORBNET. Średnia miesięczna liczba i wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 r. Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP w kolejnych kwartałach od 2005 roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunkach w danym miesiącu od I.2007 roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów od 19 maja 2008 roku Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od 2005 roku System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w systemie w kolejnych kwartałach od 2005 roku System EuroELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2005 roku Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za II kwartał 2008 r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 6,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 165,269 mld zł (we wcześniejszym kwartale 155,582 mld zł), - wzrost o 2,8% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), b) w systemie TARGET2-NBP (funkcjonującym od 19 maja 2008 r.): - wielkość średnich dziennych obrotów na poziomie 995,0 mln euro, - wielkość średniej dziennej liczby zleceń na poziomie szt., c) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 17,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 399,3 mln euro (we wcześniejszym kwartale 339,66 mln euro) - wzrost o 11,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), d) w systemie ELIXIR: - wzrost o 6,37% średnich dziennych obrotów do poziomu 12,12 mld zł (we wcześniejszym kwartale 11,39 mld zł), - wzrost o 3,9% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 4,57 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 4,40 mln szt.), e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 31,9% średnich dziennych obrotów do poziomu 62,8 mln euro (we wcześniejszym kwartale 47,58 mln euro), - wzrost o 22,0% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Strona 3

4 Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w kwartałach 2008 Q1 i Q2 Systemy płatności 2008 Q Q2 Zmiana SORBNET Liczba dni roboczych: 63 dni 63 dni Wartość zleceń (zł) 9,801 bln 10,412 bln + 6,2% Liczba zleceń ,8% Średnia kwota zlecenia (zł) 25,79 mln 26,80 mln +3,9% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 717,987 mld 763,701 mld +6,4% Liczba zleceń 277,24 mln 288,17 mln +3,9% Średnia kwota zlecenia (zł) ,3% Liczba dni roboczych: 31 dni TARGET2-NBP System funkcjonuje od 19.V.2008 r. Wartość zleceń (euro) 14,688 mld Liczba zleceń Średnia kwota zlecenia (euro) 474,9 tys. Liczba dni roboczych: 62 dni 64 dni SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 21,059 mld 25,556 mld +21,36% Liczba zleceń ,81% Średnia kwota zlecenia (euro) 329,7 tys. 348,5 tys. + 5,7% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 2,950 mld 4,019 mld +36,2% Liczba zleceń ,9% Średnia kwota zlecenia (euro) ,3% Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec czerwca 2008 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 52 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie II kwartału 2008 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie 390,8 tys. zleceń o wartości 10,4 bln zł, - średnio rozliczono zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia wyniosła 26,80 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 2,8% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 380,1 do 390,78 tys. szt.), - wzrost o 2,8% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 6,2% łącznej wartości zleceń (z 9,801 do 10,412 bln zł), - wzrost o 3,9% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 25,8 do 26,8 mln zł), - wzrost o 4,8% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z ,3 do ,6 mln zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 1 i nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w I kwartale 2008 r. przedstawia wykres nr 3. Średnią wartość zleceń w systemie SORBNET w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach przedstawia wykres nr 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie II kwartału 2008 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wynosił 18,1 mld zł. szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w ww. okresie w granicach od 10,4 mld zł (w dniu 30 maja 2008 r.) do 24,18 mld zł (w dniu 14 maja 2008 r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 4. Strona 5

6 Wykres nr 1. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r bln zł 8,7 8,7 8,9 10,2 10,7 9,8 9,7 10,4 9,8 10, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 2. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r tys. zleceń Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 6

7 W II kwartale 2008 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 57,4% (we wcześniejszym kwartale 56,3%), - operacje na rynku międzybankowym 21,3% (we wcześniejszym kwartale 21,5%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 10,9% (we wcześniejszym kwartale 10,5%). Wykres nr 3. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w II kwartale 2008 r. 1,5% 1,3% 2,1% 5,5% 10,9% 21,3% 57,4% Zlecenia klientowskie Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. Zlecenia KIR S.A. Zakup/wykup papierów wart. od NBP Pozostałe Wykres nr 4. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach na przestrzeni lat ,5 mln zł 26,2 mln zł 28,2 mln zł 31,3 mln zł 25,8 mln zł Q Q Q Q Q Strona 7

8 Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w kwartałach 2008 Q1 i Q2 System SORBNET 2008 Q Q2 Zmiana Wartość zleceń (zł) Liczba dni roboczych: 63 dni 63 dni Ogółem 9,8 bln 10,4 bln +6,2% Średnia miesięczna 3,3 bln 3,5 bln Średnia dzienna 155,6 mld 165,3 mld +6,2% Liczba zleceń Ogółem ,8% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,8% Średnia kwota zlecenia (zł) 25,789 mln 26,802 mln +3,9% Strona 8

9 SYSTEM TARGET2-NBP W dniu 19 maja 2008 r. Narodowy Bank Polski przystąpił do systemu TARGET2. Scentralizowany system TARGET2, oparty na wspólnej platformie technicznej (Single Shared Platform SSP), zbudowanej przez trzy banki centralne: Francji, Niemiec i Włoch, po pomyślnym zakończeniu procesu migracji trzech kolejnych grup banków centralnych, zastąpił istniejący od 1999 r. system TARGET. Przystąpienie NBP do rozrachunków w systemie TARGET2 oznacza, że krajowa infrastruktura rozliczeniowa została rozszerzona o nowy system o nazwie TARGET2-NBP. System ten, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, służy do rozliczenia płatności realizowanych w euro. Uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2-NBP zostały następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pozostałe 24 banki, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., będące uczestnikami prowadzonego przez NBP systemu SORBNET-EURO uzyskały za pośrednictwem NBP dostęp do rozliczeń przez system TARGET2-NBP. Część ww. banków stała się obecnie uczestnikami pośrednimi systemu TARGET2. Korzyścią o podstawowym znaczeniu wynikającą z uczestnictwa NBP w systemie TARGET2 jest umożliwienie szybkich i tanich przelewów w euro. Dodatkowymi korzyściami dla banków, które uzyskają status bezpośredniego uczestnika systemu TARGET2, jest większa automatyzacja i szybszy czas realizacji płatności niż w systemie TARGET, większa jednorodność usług i opłat, możliwość uzyskania niższych opłat niż przy uczestnictwie pośrednim, elastyczne zarządzanie płynnością, łatwiejszy dostęp do europejskiego rynku i możliwość konkurowania na rynku europejskim na równych warunkach. Banki posiadające status uczestnika bezpośredniego systemu TARGET2 pozyskały możliwość świadczenia usług pośrednictwa w dostępie do systemu TARGET2. Przystąpienie NBP do systemu TARGET2 rozpoczęło 4-letni okres przechodzenia polskiego środowiska bankowego do tego systemu. W tym okresie przejściowym banki zadecydują, czy dokonywać rozliczenia w euro bezpośrednio na SSP (uzyskując status uczestnika bezpośredniego systemu TARGET2) czy wybrać pośrednictwo innego banku komercyjnego w dostępie do SSP Strona 9

10 (status uczestnika pośredniego systemu TARGET2). NBP, po upływie tego 4-letniego okresu, zaprzestanie pośredniczenia w przeprowadzaniu rozliczeń banków na SSP. W okresie II kwartału 2008 r.(tzn. od dnia 19 maja 2008 r. do końca czerwca br.), w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie zleceń o wartości 14,688 mld euro, rozliczano średnio 998 zleceń dziennie, średnia wartość zlecenia to 474,9 tys. euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni II kwartału br. przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kwartale 2008 Q2 (tzn. od dnia 19 maja do końca czerwca 2008 r.) System TARGET2 - NBP Liczba dni roboczych: Wartość zleceń (euro) Ogółem Średnia miesięczna *) 2008 Q2 31dni 14,688 mld 10,0 mld Średnia dzienna 474 mln Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna *) Średnia dzienna 998 Średnia kwota zlecenia (euro) 474,9 tys. *) Średnia miesięczna dotyczy czerwca 2008 r., tj. pierwszego pełnego (w ujęciu kalendarzowym) miesiąca działalności systemu TARGET2-NBP Szczegółowy podział zleceń w systemie TARGET2 - NBP prezentuje załącznik nr 6. Strona 10

11 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP W ramach rozliczeń transgranicznych systemu TARGET2-NBP, tj. rozliczeń zleceń kierowanych lub otrzymywanych do/z banków z innych krajów przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP, zrealizowano łącznie zleceń o wartości 13,682 mld euro. Oznacza to realizację średnio 889 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia wyniosła 496,2 tys. euro. W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie TARGET2 - NBP w II kwartale 2008 r. prezentuje wykres nr 5.. Wykres nr 5. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymywane i wysyłane w II kwartale 2008 r. (wciągu 31 dni roboczych tj. od 19 maja do końca czerwca 2008 r.) System TARGET2-NBP Liczba zleceń transgranicznych 58,9% 41,1% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System TARGET2-NBP Wartość zleceń transgranicznych 50,4% 49,6% Zlecenia otrzymywane: 6,897 mld euro Zlecenia wysłane: 6,786 mld euro Strona 11

12 ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2 - NBP W ramach rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP, tj. rozliczeń zleceń kierowanych i otrzymywanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP pomiędzy sobą a także NBP, rozliczono łącznie zleceń o wartości 1,007 mld euro. Oznacza to realizację średnio 108 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia w rozliczeniach krajowych wyniosła 300,3 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie TARGET2 - NBP: - 10,8% liczby realizowanych zleceń, - 6,9% wartości realizowanych zleceń. Wykres nr 6. Liczba i wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe i transgraniczne w II kwartale 2008 r. (wciągu 31 dni roboczych tj. od 19 maja do końca czerwca 2008 r.) System TARGET2-NBP Liczba zleceń 10,8% 89,2% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System TARGET2-NBP Wartość zleceń 6,9% 93,1% Zlecenia krajowe: 1,007 mld euro Zlecenia transgraniczne: 13,682 mld euro Strona 12

13 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych miesiącach TARGET2 - NBP V.2008 VI Q (31 dni roboczych) Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 2,182 4,715 6,897 udział w ogólnej wartości obrotów 46,4% 46,1% 46,1% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej wartości obrotów 46,9% 47,0% 47,0% Zlecenia krajowe 0,311 0,696 1,007 udział w ogólnej wartości obrotów 6,7% 6,9% 6,9% Liczba zleceń Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 63,0% 47,9% 52,5% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 30,5% 39,4% 36,7% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 6,5% 12,8% 10,8% Średnia kwota zlecenia /tys. euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 366,1 458,8 424,7 749,3 547,2 598,6 Zlecenie krajowe 506,4 254,0 300,3 Strona 13

14 SYSTEM SORBNET-EURO Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec czerwca 2008 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 31 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Uruchomienie nowego systemu TARGET2-NBP na platformie SSP oznaczało w odniesieniu do trzech banków komercyjnych uczestniczących w TARGET2 przeniesienie większości ich obrotów z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP. Banki te przestały mieć w systemie SORBNET-EURO rachunki bieżące. W systemie SORBNET-EURO otworzone zostały dla tych banków rachunki pomocnicze, co umożliwia im rozrachunek z KIR S.A. (której rachunek nadal prowadzony jest w systemie SORBNET-EURO). W okresie II kwartału 2008 r. w systemie SORBNET-EURO: rozliczono łącznie zleceń o wartości 25,556 mld euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 348,5 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 21,36% łącznej wartości zleceń (z ,1 do ,6 mln euro), - wzrost o 17,56% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 339,66 do 399,3 mln euro), - wzrost o 14,8% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 5,7% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 329,7 do 348,5 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 7 i nr 8. Strona 14

15 Wykres nr 7. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2006 r. 30 mld euro 25 25, , , ,49 7,99 8,95 9,77 9,40 10,31 11,21 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 8. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2006 r tysięcy zleceń 73, , , ,4 25,4 24,4 28,8 26,3 32,1 34, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 15

16 Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kwartałach 2008 Q1 i Q2 System SORBNET-EURO 2008 Q Q2 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 62 dni 64 dni Ogółem 21,059 mld 25,556 mld + 21,36% Średnia miesięczna 7,019 mld 8,518 mld Średnia dzienna 339, 7 mln 399,3 mln + 17,54% Liczba zleceń Ogółem ,81% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,26% Średnia kwota zlecenia (euro) 329,7 tys. 348,5 tys. + 6,23% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 7. Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na kilka podstawowych kategorii, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymywane. Strona 16

17 Wykres nr 9. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych miesiącach od 2007 r. w trzech kategoriach transakcji: krajowe, transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane 1,6 1,4 tys. zleceń SORBNET-EURO : transakcje krajowe Liczba transakcji 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI tys. zleceń SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne wysyłane Liczba transakcji 5 4 po 19 maja 2008 r. tj. uruchomieniu TARGET2-NBP VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne otrzymane Liczba transakcji tys. zleceń po 19 maja 2008 r. tj. uruchomieniu TARGET2-NBP VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Strona 17

18 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych zrealizowano w systemie SORBNET-EURO łącznie zleceń o wartości 24,0 mld euro. Oznacza to realizację średnio zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 990 zleceń). Średnia kwota zlecenia wyniosła 339,3 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 322,9 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 21,1% wartości zleceń transgranicznych (z 19,813 do 23,999 mld euro), - wzrost o 15,29% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w II kwartale 2008 r. prezentuje wykres nr 10. Wykres nr 10. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w II kwartale 2008 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych 83,0% 17,0% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 50,5% 49,5% Zlecenia otrzymywane: 12,110 mld euro Zlecenia wysłane: 11,888 mld euro Strona 18

19 ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń krajowych w euro, w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie zleceń o wartości 1,557 mld euro. Oznacza to realizację średnio 40 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia w rozliczeniach krajowych wyniosła 633,3 tys. euro (w poprzednim kwartale 496,3 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 3,23% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 25,04% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 1,245 do 1,557 mld euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 3,53% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 3,9%), - 6,09% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 5,9%). Wykres nr 11. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w II kwartale 2008 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 96,47% 3,53% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń 93,91% 6,09% Zlecenia krajowe: 1,557 mld euro Zlecenia transgraniczne: 23,999 mld euro Strona 19

20 Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od 2007 r. SORBNET-EURO Q Q Q Q Q Wartość zleceń /mln euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 4.633, , , , ,6 udział w ogólnej wartości obrotów 44,93% 43,86% 45,22% 47,11% 47,39% Zlecenia transgraniczne wychodzące 4.628, , , , ,4 udział w ogólnej wartości obrotów 44,89% 43,89% 45,41% 46,98% 46,52% Zlecenia krajowe 1.049, , , , ,5 udział w ogólnej wartości obrotów 10,18% 12,25% 9,4% 5,91% 6,09% Liczba zleceń Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 75,6% 75,69% 80,47% 71,96% 80,03% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 18,9% 16,48% 13,15% 24,11% 16,44% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 5,46% 7,83% 6,39% 3,93% 3,53% Średnia kwota zlecenia / tys.euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 190,9 189,85 200,86 215,87 206,4 762,2 872, ,7 642,4 986,5 Zlecenie krajowe 599,4 512,9 524,2 496,3 601,1 Strona 20

21 ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 23,5% zleceń międzybankowych (z 19,009 do 23,474 mld euro), - wzrost o 1,62% zleceń klientowskich (z 2,049 do 2,082 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 7,8% zleceń klientowskich (z do szt.), - wzrost o 56,6% zleceń międzybankowych (z do szt.). Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w II kwartale 2008 r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 80,5% 19,5% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 8,1% 91,9% Zlecenia międzybankowe: 23,474 mld euro Zlecenia klientowskie: 2,082 mld euro Strona 21

22 SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec II kwartału 2008 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 52 banki (z NBP). W okresie II kwartału 2008 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 288,17 mln zleceń o wartości 763,7 mld zł, - rozliczano średnio 4,57 mln zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia to zł. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 13 i nr 14. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 3,94% łącznej liczby transakcji (z 277,2 do 288,17mln szt.), - wzrost o 6,37% łącznej wartości transakcji (z 717,98 do 763,7 mld zł), - wzrost o 3,94% średniej dziennej liczby transakcji (z 4,400 do 4,574 mln szt.), - wzrost o 6,37% średnich dziennych obrotów (z 11,396 do 12,122 mld zł), - wzrost o 2,32% średniej kwoty transakcji (z do zł). Przedmiotem rozrachunku w systemie ELIXIR są zlecenia uznaniowe (np. polecenie przelewu) i zlecenia obciążeniowe (polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, czeki gotówkowe). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia tabela nr 7. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2004 r. prezentuje załącznik nr 8. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie ELIXIR jest 5-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W II kwartale 2008 r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, 79% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 15. Strona 22

23 Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r mld zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 14. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r mln szt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 23

24 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w kwartale 2008 Q1 i Q2 Wartość zleceń (zł) System ELIXIR 2008 Q Q1 Zmiana Liczba dni roboczych: 63 dni 63 dni Ogółem 717,98 mld 763,7 mld Średnia miesięczna 239,3 mld 254,6 mld +6,37% Średnia dzienna 11,396 mld 12,122 mld +6,37% Liczba zleceń Ogółem 277,25 mln 288,17 mln Średnia miesięczna 92,41 mln 96,06 mln +3,9% Średnia dzienna 4,400 mln 4,574 mln +3,9% Średnia kwota zlecenia (zł) ,32% Wykres nr 15. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w II kwartale 2008 r. 40,7% 21,2% 38,1% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Strona 24

25 SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec czerwca 2008 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 30 banków. W okresie II kwartału 2008 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 848,9 tys. zleceń o wartości 4,019 mld euro, - rozliczano średnio 13,3 tys. zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia to euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 16 i nr 17. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 25,9% łącznej liczby zleceń (z 674,1 do 848,9 tys. szt.), - wzrost o 36,2% łącznej wartości zleceń (z 2,950 do 4, 019 mld euro), - wzrost o 21,99% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 31,98% średniej dziennej wartości zleceń (z 47,582 do 62,800 mln euro), - wzrost o 8,28% średniej wartości realizowanego zlecenia (z euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 9. W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w kwartałach 2008Q1 i Q2 w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące oraz krajowe przedstawia tabela nr 8. Strona 25

26 Wykres nr 16. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r mln euro Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 17. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r Tysiące Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 26

27 Tabela nr 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kwartale 2008 Q1 i Q2 System EuroELIXIR 2008 Q Q2 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 62 dni 64 dni Ogółem 2,950 mld 4,019 mld Średnia miesięczna 0,983 mld 1,339 mld + 36,2 % Średnia dzienna 47,582 mln 62,800 mln +32,0% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,93% Średnia dzienna ,99% Średnia kwota zlecenia (euro) ,28% Strona 27

28 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W II kwartale 2008 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 718,9 tys. zleceń o wartości 3,27 mld euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 28,9% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.), - wzrost o 39,17% wartości zleceń transgranicznych (z 2,353 do 3,275 mld euro), - wzrost o 24,8% dziennej liczby zleceń (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Wykres nr 18. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w II kwartale 2008 r. Liczba zleceń otrzymywane i wysyłane 73,8% 26,2% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysyłane: szt. Wartość zleceń otrzymywane i wysyłane 57,0% 43,0% Zlecenia otrzymywane: 1, 867 mld euro Zlecenia wysyłane: 1,408 mld euro Strona 28

29 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W II kwartale 2008 r. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych wysyłanych: rozliczono łącznie 188,65 tys. szt. zleceń o wartości 1,408 mld euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia wartości pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 37,14% liczby zleceń wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 50,98% wartości zleceń wysyłanych (z 0,932 do 1,408 mld euro), - wzrost o 32,86% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 10,09% średniej wartości zlecenia wysyłanego (z do euro). Liczba zleceń oraz wartość obrotów osiągnęły w II kwartale 2008 r. najwyższy poziom od momentu uruchomienia systemu EuroELIXIR. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 144% liczby transakcji wysyłanych w standardzie SEPA, tj. z poziomu transakcji w I kwartale do poziomu transakcji w II kwartale br. Ogólny wzrost liczby transakcji wysyłanych spowodowany był głównie zwiększeniem liczby transakcji przesyłanych do: - Niemiec (z poziomu w I kwartale do poziomu transakcji w II kwartale br.), - Włoch (z poziomu w I kwartale do poziomu transakcji w II kwartale br.). Zlecenia transgraniczne wysyłane w II kwartale 2008 r. stanowiły: - 22,2% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 20,4%), - 35,05% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 31,6%). ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W II kwartale 2008 r. : rozliczono łącznie 530,2 tys. szt. zleceń o wartości 1,867 mld euro, rozliczono średnio zleceń dziennie, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 26,15% liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 31,42% wartości zleceń otrzymywanych (z 1,420 do 1,867 mld euro), - wzrost o 4,17% średniej wartości zlecenia otrzymanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne przychodzące nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. Strona 29

30 Zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły w II kwartale 2008 r.: - 62,46% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 62,35%), - 46,46% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 48,16%). ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W II kwartale 2008 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 129,98 tys. szt. zleceń o wartości 743,5 mln euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 24,68% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 11,84% wartości zleceń krajowych (z 596,3 do 743,5 mln euro), - wzrost o 8,35% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 11,47% średniej wartości zlecenia przychodzącego (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w II kwartale 2008 r.: - 15,3% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 17,24%), - 18,5% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 20,2%). Wykres nr 19. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w II kwartale 2008 r. System EuroELIXIR LIczba zleceń transgranicznych i krajowych 84,7% Zlecenia transgraniczne: 718 tys.szt. 15,3% Zlecenia krajowe: 129 tys. szt. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych i krajowych 81,5% 18,5% Zlecenia transgraniczne: 3.275,7 mln euro Zlecenia krajowe: 743,48 mln euro Strona 30

31 Tabela nr 9. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od 2007 r. EuroELIXIR 2007 Q Q Q Q Q2 Wartość zleceń /mln euro/ Zlecenia transgr. otrzymywane 1.042, , , , ,194 udział w ogólnej wartości obrotów 43,3% 42,5% 43,7% 48,2% 46,5% Zlecenia transgr. wysyłane 793, , , , ,543 udział w ogólnej wartości obrotów 32,9% 31,6% 30,6% 31,6% 35,0 Zlecenia krajowe 573, , , , ,484 udział w ogólnej wartości obrotów 23,8% 25,9% 25,7% 20,2% 18,5% Liczba zleceń Zlecenia transgr. otrzymywane udział w ogólnej liczbie transakcji 56,3% 57,8% 59,2% 62,4% 62,5% Zlecenia transgr. wysyłane udział w ogólnej liczbie transakcji 21,7% 20,8% 20,1% 20,4% 22,2% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 22,0% 21,4% 20,7% 17,2% 15,3% Strona 31

32 WNIOSKI W II kwartale 2008 r. najbardziej znaczącym i godnym odnotowania był fakt przystąpienia przez Narodowy Bank Polski do systemu TARGET2. Scentralizowany system TARGET2, oparty na wspólnej platformie technicznej (Single Shared Platform SSP), zastąpił istniejący od 1999 r. system TARGET. Przystąpienie do rozrachunków w systemie TARGET2 oznacza, że krajowa infrastruktura rozliczeniowa została rozszerzona o nowy system o nazwie TARGET2-NBP, który od pierwszych dni swojego wdrożenia odnotował relatywnie duże obroty. Na uwagę zasługuje fakt, iż odnotowano wzrost liczby i wartości transakcji rozliczanych we wszystkich pozostałych omawianych systemach obsługujących zarówno transakcje nominowane w złotych, jak i w euro. Systemy płatności Zmiana 2008Q1 2008Q2 SORBNET-EURO Wartość Liczba +21% +15% EuroELIXIR Wartość Liczba +36% +26% TARGET2-NBP wprowadzony od 19 maja Wartość Liczba 30,8 mld euro 57,8 tys. zlec. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru Strona 32

33 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego SYSTEM SORBNET ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2005 ROKU Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. RODZAJ ZLECEŃ I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,7% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,4% 86,6% 87,2% 87,1% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0,004% 0,00% 0,03% 0,01% 0% 0,003% 0,003% 0% 0,007% 0,011% 0% 0% 0% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt z pliku 0,01% 0,01% 0,001% 0,026% 0,010% 0% 0% 0% 0% 0% 0,04% 0,07% 0,01% 0,004% razem I: szt ,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,8% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,5% 86,7% 87,2% 87,1% II. WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt razem II: szt ,8% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,0% 3,1% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,0% 5,7% 5,8% 6,0% 5,7% 5,7% 5,4% 5,5% 5,4% 5,4% 9. Storno automatyczne ZSK szt ,002% 0,004% 0,004% 0,002% 0% 0,004% 0,003% 0,003% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,7% 4,3% 3,7% 2,7% 2,2% 2,1% 2,3% 2,0% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,8% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% razem III: szt ,8% 12,0% 11,2% 10,4% 9,2% 8,8% 9,1% 9,3% 8,7% 8,4% 7,9% 8,1% 7,7% 8,0% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 2,7% 2,9% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 2,4% 2,4% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt Opr. Piotr Gęsicki, Wydział Systemu SORBNET -> System płatniczy -> Opracowania -> Informacja kwartalna

34 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA I WARTOŚĆ ZLECEŃ REALIZOWANYCH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO NA RACHUNKACH BIEŹĄCYCH BANKÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2002 ROKU ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ ŚREDNIA MIESIĘCZNA WARTOŚĆ ZLECEŃ ŚREDNIA WARTOŚĆ ZLECENIA ŚREDNIA DZIENNA (szt.) (mln zł) (tys. zł) LICZBA ZLECEŃ WARTOŚĆ ZLECEŃ ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. z tytułu operacji (szt.) (mln zł) KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku międzybank. międzybank. międzybank Q ,7% ,8% , ,1 85,3% ,4 67,5% , , , , Q ,5% ,4% , ,7 85,3% ,7 68,2% , , , , Q ,8% ,4% , ,5 86,5% ,6 68,5% , , , , Q ,2% ,6% , ,1 85,5% ,5 65,9% , , , , Q ,7% ,8% , ,4 95,4% ,2 75,4% , , , , Q ,1% ,1% , ,5 93,8% ,3 72,6% , , , , Q ,1% ,0% , ,1 95,4% ,4 62,7% , , , , Q ,8% ,7% , ,3 95,0% ,3 69,7% , , , , Q ,9% ,4% , ,7 95,5% ,9 71,8% , , , , Q ,1% ,4% , ,6 96,1% ,4 72,4% , , , , Q ,3% ,9% , ,1 95,0% ,3 72,1% , , , , Q ,8% ,4% , ,3 90,3% ,5 69,0% , , , , Q ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , , Q ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , , Q ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , , Q ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,9% ,8% , ,4 98,6% ,1 67,6% , , , , Q ,8% ,7% , ,9 97,8% ,1 58,3% , , , , Q ,0% ,9% , ,0 96,5% ,1 58,0% , , , , Q ,9% ,9% , ,2 98,4% ,3 62,1% , , , , Q ,3% ,6% , ,1 98,0% ,9 57,7% , , , , Q ,3% ,8% , ,9 97,8% ,0 59,6% , , , , Q ,7% ,9% , ,6 96,5% ,4 56,7% , , , , Q ,6% ,5% , ,0 97,8% ,8 60,3% , , , , Q ,6% ,6% , ,5 89,3% ,8 60,3% , , , ,1 -> System płatniczy -> Opracowania -> Informacja kwartalna Opr. Alicja Pęksa-Wicińska, Wydział Systemu SORBNET

35 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środków w kolejnych kwartałach 14,5 15,2 15,7 16,4 17,2 18, ,0 11,2 11,6 12,0 12,1 12,5 12,8 13, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru mail.nbp.pl -> System płatniczy ->Opracowania -> Informacja kwartalna

36 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł 30 STAN NA BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKÓW Średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących prowadzonych w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunku w danym miesiącu od I.2007 do VI ,3 15,7 14,2 14,8 15,5 14,5 14,9 15,6 15,8 16,0 16,7 16,3 16,9 17,2 17,57 17,8 18,1 18, Stan na rachunkach bieżących Wartość max Wartość min I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 V.2007 VI.2007 VII.2007 VIII.2007 IX.2007 X.2007 XI.2007 XII.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 V.2008 VI.2008 Opr. Magdalena Rabong, Wydz.Nadzoru,DSP -> System płatniczy-> Opracowania -> Informacja kwartalna

37 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 5 Informacja kwartalna o rozliczeniach mln zł 314,6 RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środków na rachunkach ponad kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej (w mln zł) ,1 56,3 70, ,2 31,6 29,8 18,4 18,2 32,2-5,2 4,1 24,5 30,7 23,9 27,8 41,3 39,2 7,8 23,5 30,8 18,0 57,0 22,6 31,3 0-28, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2-50 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru, tel

38 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System TARGET2 - NBP LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH MIESIĄCACH (od 19 maja 2008 r.) Lp. Wyszczególnienie Jedno stka V ) VI.2008 Q2 1. Liczba dni rozliczeniowych Liczba uczestników (z NBP) Obroty ogółem mld euro 4,652 10,036 14,688 średnia miesięczna mld. euro - - 7,3 średnie dzienne mld euro 0,465 0,478 0,474 średnia kwota transakcji tys. euro 491,9 467,4 474,9 4. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 0,311 0,696 1,007 krajowe udział w TARGET2-NBP 6,7% 6,9% 6,9% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 6,5% 12,8% 10,8% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 506,4 254,0 300,3 5. Transakcje obroty mld euro 4,341 9,341 13,682 transgraniczne udział w TARGET2-NBP 93,3% 93,1% 93,2% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 93,5% 87,2% 89,2% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 491,0 498,7 496,2 6. Transakcje obroty mld euro 2,159 4,626 6,786 transgraniczne udział w transgranicznych 49,7% 49,5% 49,6% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 32,6% 45,1% 41,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 749,3 547,2 598,6 7. Transakcje obroty mld euro 2,182 4,715 6,897 transgraniczne udział w transgranicznych 50,3% 50,5% 50,4% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 67,4% 54,9% 58,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 366,1 458,8 424,7 8. Transakcje obroty tys.euro 4,448 9,460 13,908 międzybankowe udział w TARGET2-NBP 95,6% 94,3% 94,7% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 12,3% 12,7% 12,6% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji mln euro 3,814 3,456 3, Transakcje obroty tys. euro 0,205 0,577 0,782 klientowskie udział w TARGET2-NBP 4,4% 5,7% 5,3% 1) liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 87,7% 87,3% 87,4% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 24,7 30,8 28,9 System TARGET2-NBP rozpoczął funkcjonowanie z dniem 19 maja 2008 roku ->System płatniczy->opracowania->informacja kwartalna

39 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 7 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday), Lp. Wyszczególnienie Jedno stka Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem tys. euro , , , , , ,9, , , , , , , ,3 średnia miesięczna tys. euro , , , , , , , , , , , , ,4 średnie dzienne tys. euro , , , , , , , , , , , , ,1 średnia kwota transakcji tys. euro 137, , , , , , , , , , , , , Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty tys.euro , , , , , , , , , , , , ,6 krajowe udział w SORBNET-EURO 21,6% 22,6% 13,0% 13,4% 14,4% 11,6% 11,1% 12,4% 10,2% 12,3% 9,4% 5,9% 6,1% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 9,6% 10,1% 9,0% 8,2% 7,3% 6,6% 5,3% 5,5% 5,5% 7,8% 6,4% 3,9% 3,5% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 309,3 375,9 471,9 575,0 620,8 646,4 713,1 799,6 599,4 512,9 524,2 496,3 601,1 5. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , , ,6 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 78,4% 77,4% 87,0% 86,6% 85,6% 88,4% 88,9% 87,6% 89,8% 87,8% 90,6% 94,1% 93,9% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 90,4% 89,9% 91,0% 91,8% 92,7% 93,4% 94,7% 94,5% 94,5% 92,2% 93,6% 96,1% 96,5% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 119,4 144,7 311,9 330,6 290,1 346,9 319,0 330,9 305,3 311,9 346,0 322,9 339,3 6. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , , ,7 transgraniczne udział w transgranicznych 49,4% 49,7% 49,9% 50,1% 49,9% 50,0% 50,0% 49,8% 50,0% 50,0% 50,1% 49,9% 49,5% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 9,8% 21,1% 25,7% 27,4% 25,0% 19,8% 18,4% 22,5% 20,0% 16,5% 13,2% 25,1% 17,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 600,1 340,2 604,8 602,8 580,1 874,2 868,0 733,2 762,2 872, ,7 642,4 986,5 7. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , , ,9 transgraniczne udział w transgranicznych 50,6% 50,3% 50,1% 49,9% 50,1% 50,0% 50,0% 50,2% 50,0% 50,0% 49,9% 50,1% 50,5% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 90,2% 78,9% 74,3% 72,6% 75,0% 80,2% 81,6% 77,5% 80,0% 75,7% 80,5% 74,9% 83,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 67,0 92,3 210,3 227,5 193,6 216,5 195,4 214,3 190,9 189,9 200,9 215,9 206,4 8. Transakcje obroty tys.euro , , , , , , , , , , , , ,1 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 72,9% 86,3% 92,5% 93,3% 92,4% 91,6% 91,1% 90,4% 88,2% 88,9% 89,8% 90,3% 91,9% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,6% 22,3% 27,0% 25,0% 21,3% 20,8% 18,7% 19,8% 16,7% 20,2% 17,9% 14,3% 19,5% 9. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , , , , ,2 klientowskie udział w SORBNET-EURO 27,1% 13,7% 7,5% 6,7% 7,6% 8,4% 8,9% 9,6% 11,8% 11,1% 10,2% 9,7% 8,2% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,4% 77,7% 73,8% 75,0% 78,7% 79,2% 81,3% 80,2% 83,3% 79,8% 82,1% 85,7% 80,5% Opr. Magdalena Rabong, Wydz. Nadzoru - tel , na podstawie danych z Wydz. Systemów Płatności Wysokokwotowych, DSP ->System płatniczy ->Opracowania ->Informacja kwartalna

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU PAŹDZIERNIK 2008 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 ROKU 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2007 ROKU KWIECIEŃ 2008 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP wzajemnych zobowiązań i należności lub (iv) instytucji kredytowej lub banku zagranicznego. W odniesieniu do rozliczeń przeprowadzanych przez inny bank lub w drodze bezpośredniej wymiany zlecań płatniczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Klubu ELIXIR Warszawa, 21 września 2006 r. Stan przygotowań do uczestnictwa w systemie TARGET 2

Posiedzenie Klubu ELIXIR Warszawa, 21 września 2006 r. Stan przygotowań do uczestnictwa w systemie TARGET 2 Posiedzenie Klubu ELIXIR Warszawa, 21 września 2006 r. Stan przygotowań do uczestnictwa w systemie TARGET 2 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski 1 Agenda I. Stan

Bardziej szczegółowo