INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2011 r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 8 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2 -NBP strona 10 Rozliczenia krajowe w TARGET2 -NBP strona 11 System SORBNET-EURO strona 12 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET -EURO strona 13 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET -EURO strona 14 Rozliczenia krajowe w SORBNET -EURO strona 15 System ELIXIR strona 16 System EuroELIXIR strona 18 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 19 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 21 Podsumowanie strona 22 Załącznik nr 1 Tabela. System SORBNET. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 24 w I i II kwartale 2011 r. Załącznik nr 2 Tabela. System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 25 w I i II kwartale 2011 r. Załącznik nr 3 Tabela. System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów strona 26 w I i II kwartale 2011 r. Załącznik nr 4 Tabela. System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów strona 27 w I i II kwartale 2011 r. Załącznik nr 5 Tabela. System Euro-ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w I i II kwartale 2011 r. strona 28 Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za II kwartał 2011 r. wykazują w porównaniu do I kwartału 2011 r.: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 18,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 264,3 mld zł, - wzrost o 7,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: - wzrost o 9,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 1,34 mld euro, - wzrost o 35,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 2,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 449 mln euro, - spadek o 10,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 725 szt., d) w systemie ELIXIR: - wzrost o 9,0% średnich dziennych obrotów do poziomu 14,3 mld zł, - wzrost o 5,0% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,7 mln szt., e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 17,6% średnich dziennych obrotów do poziomu 166 mln euro, - wzrost o 17,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, na przestrzeni II kwartału 2011 r. przedstawia wykres nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów przedstawia wykres nr 2. Strona 3

4 Wykres nr 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w II kwartale 2011 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 3,9596 zł, czyli średnioważony kurs liczony na II kwartał wg danych NBP) mln zł SORBNET SORBNET-EURO TARGET2-NBP Euro-ELIXIR ELIXIR 27,07 mln zł 0,619 mln euro 0,495mln euro 5,25 tys.euro 2,51 tys. zł Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2009 r SORBNET TARGET2-NBP SORBNET-EURO / Q4 2010/ Q1 2010/ 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec czerwca 2011 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 53 banki tj. bez zmian w stosunku do marca br., - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie II kwartału 2011 r. w systemie SORBNET: rozliczono łącznie ok. 605 tys. zleceń o wartości 16,4 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 264,3 mld zł, średnia wartość zlecenia wyniosła 27,1 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 5,8% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 572 do 605 tys. szt.), - wzrost o 7,5% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 16,8% łącznej wartości zleceń (z 14,0 do 16,4 bln zł), - wzrost o 10,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 24,5 do 27,1 mln zł), - wzrost o 1,9% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP (z 26,2 do 26,7 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiają wykresy nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1 (strona nr 24). Wykres nr 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. bln zł , , , , , / 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ Strona 5

6 Wykres nr 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r tys. szt. +10,9% - 3,7 % +5,8% -1,2% / 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ W systemie SORBNET w II kwartale br. rozliczono średnio zleceń dziennie. Największą liczbę zleceń w skali miesiąca odnotowano w dniach: - 29 kwietnia br. - rozliczono zleceń, - 31 maja br. - rozliczono zleceń, - 30 czerwca br. - rozliczono zleceń. W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń w SORBNET wzrosła o 11,6% (wykres nr 5). Wykres nr 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od II kwartału 1998 r szt / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / / 2004 / / / / 2008 / / / / Średnia wartość w II kwartale 2011 r. pojedynczego zlecenia wyniosła 27,1 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 10,5 % (wykres nr 6). Strona 6

7 Wykres nr 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. mln zł ,887 mln zł 24,954 mln zł W II kwartale 2011 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 51,9% (we wcześniejszym kwartale 56,4%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 17,0% (we wcześniejszym kwartale 12,5%), - zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 11,5% (we wcześniejszym kwartale 11,3%), Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w II kwartale 2011 r. przedstawia wykres nr 7. 24,238 mln zł 24,505 mln zł 27,074 mln zł 2010/ 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ Wykres nr 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w II kwartale 2011 r. 0.6% 1.1% 0.2% 0.1% Zlecenia klientowskie Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zakup/wykup papierów wart. od NBP 1.2% 1.7% 5.2% Operacje na rynku międzybankowym Zlecenia KDPW S.A. Wymiana zleceń za pośrednictwem KIR Pozostałe W okresie II kwartału 2011 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 26,7 mld zł, przyjmując wielkości od 11,0 mld zł do 38,9 mld Strona 7

8 zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału 2010 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawia wykres nr 8. Wykres nr 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. mld zł / 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ SYSTEM TARGET2-NBP System o nazwie TARGET2-NBP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, tj. wspólnej platformie systemu TARGET2, służy do rozliczania płatności wysokokwotowych w walucie euro. Obecnie trwa proces migracji banków z systemu SORBNET-EURO na TARGET2, który zgodnie z założeniami powinien zostać zakończony w dniu 21 listopada 2011 r. W ciągu II kwartału 2011 r. liczba uczestników tego systemu zwiększyła się o grupę 5 banków, które z dniem 6 czerwca br. stały się uczestnikami systemu TARGET2-NBP: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank BPH Spółka Akcyjna, BRE Bank S.A., Alior Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Uczestnikami systemu TARGET2-NBP według stanu na koniec czerwca 2011 r. było 13 banków, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Narodowy Bank Polski. W okresie II kwartału 2011 r. w systemie TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 178,5 tys. zleceń o wartości 88,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 1,3 mld euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 494,7 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP prezentuje tabela - załącznik nr 2 (strona nr 25). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 32,9% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 134,3 do 178,5 tys. szt.), - wzrost o 35,1% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 12,9% łącznej wartości zleceń (z 78,2 do 88,3 mld euro), Strona 8

9 - spadek o 15,1% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 582,4 do 494,7 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiają wykresy nr 9 i 10. Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. mld euro / 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/ Wykres nr 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r tys. szt / 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/ Liczbę i wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia transgraniczne i krajowe przedstawiają wykresy nr 11 i 12. Wykres nr 11. Liczba zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II kwartale 2011 r. Strona 9

10 44,834% 49,003% 6,162% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne wysłane: szt. Zlecenia transgraniczne otrzymane: szt. Wykres nr 12. Wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w II kwartale 2011 r. 4.9% 4.7% 0.5% Zlecenia krajowe: 4,1 mld euro Zlecenia transgraniczne wysłane: 41,282 mld euro Zlecenia transgraniczne otrzymane: 42,894 mld euro ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W II kwartale 2011 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 167,5 tys. zleceń o wartości 84,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 1,3 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 502 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: - 93,8% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale wynosiły 95,1%), - 95,3% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 96,4%). Strona 10

11 Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na zlecenia otrzymane i wysłane w II kwartale 2011 r. prezentują wykresy nr 13 i 14. Wykres nr 13. Liczba zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymane i wysłane w II kwartale 2011 r. Zlecenia otrzymane: szt. Zlecenia wysłane: szt. 4.8% 5.2% Wykres nr 14. Wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymane i wysłane w II kwartale 2011 r. Zlecenia otrzymane: 42,894 mld euro 5.1% 4.9% Zlecenia wysłane: 41,282 mld euro ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2 - NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie II kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 4,1 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 175 zlecenia o wartości 65,6 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 375,7 tys. euro. Odnotowano w porównaniu do wcześniejszego kwartału: - zwiększenie się liczby zleceń o szt., co stanowi wzrost o 67,8%, - zwiększenie się wartości rozliczanych zleceń o 1,289 mld euro co stanowi wzrost o 45,3%. Zlecenia krajowe stanowiły: - 6,2% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 4,9%), - 4,7% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2 NBP (we wcześniejszym kwartale 3,6%). Strona 11

12 SYSTEM SORBNET-EURO Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec czerwca 2011 r., poza NBP, było 19 banków oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W ciągu II kwartału 2011 r. liczba uczestników tego systemu uległa zmianie tzn. zmniejszyła się o grupę 5 banków, które z dniem 6 czerwca br. przeniosły się z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank BPH Spółka Akcyjna, BRE Bank S.A., Alior Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. W okresie II kwartału 2011 r. w systemie SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 45,7 tys. zleceń o wartości 28,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 725 zleceń o wartości 449 mln euro, - średnia kwota zlecenia wyniosła 619,3 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET-EURO prezentuje tabela załącznik nr 3 (strona nr 26). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 3,8 % łącznej wartości zleceń (z 29,4 do 28,3 mld euro), - spadek o 2,3% średniej dziennej wartości zleceń (z 460 do 449 mln euro), - spadek o 11,5% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 8,7% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 569,8 do 619,3 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 15 i 16. Wykres nr 15. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. mld euro / 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ Strona 12

13 Wykres nr 16. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. tys. szt ,959,861, ,6 45, Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia krajowe i transgraniczne oraz zlecenia międzybankowe i klientowskie. Liczbę i wartość zleceń zrealizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia transgraniczne i krajowe przedstawiają wykresy nr 17 i 18. Wykres nr 17. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w II kwartale 2011 r. 9.2% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. 0.8% Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w II kwartale 2011 r. 5.8% 4.2% Zlecenia krajowe: 11,916 mld euro Zlecenia transgraniczne: 16,385 mld euro Strona 13

14 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie II kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w SORBNET-EURO: rozliczono łącznie 42 tys. zleceń o wartości 16,4 mld euro, średnio dziennie rozliczono 667 zleceń o wartości 260 mln euro, średnia wartość zlecenia wyniosła 390 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 4,2% wartości zleceń transgranicznych (z 17,1 do 16,4 mld euro), - spadek o 12,1% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w podziale na otrzymane i wysłane w II kwartale br. prezentują wykresy nr 19 i 20. Wykres nr 19. Liczba zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymane i wysłane w II kwartale 2011 r. 9.1% 0.9% Zlecenia otrzymane: 38,368 szt. Zlecenia wysłane: szt. Wykres nr 20. Wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymane i wysłane w II kwartale 2011 r. 5.5% 4.5% Zlecenia otrzymane: 7,452 mld euro Zlecenia wysłane: 8,933 mld euro ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W odniesieniu do wartości zleceń w systemie SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 4,8% zleceń międzybankowych (z 27,9 do 26,5 mld euro), - wzrost o 13,8% zleceń klientowskich (z 1,5 do 1,8 mln euro). W odniesieniu do liczby zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 0,6% zleceń międzybankowych (z do szt.), - spadek o 16,1% zleceń klientowskich (z do szt.). Strona 14

15 Liczbę i wartość zleceń w podziale na międzybankowe i klientowskie w II kwartale 2011 r. przedstawia wykres nr 21. Wykres nr 21. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na zlecenia międzybankowe i klientowskie w II kwartale 2011 r. SORBNET-EURO Liczba zleceń 2011 SORBNET-EURO Wartość zleceń % 6.9% 3.1% 9.4% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Zlecenia międzybankowe: 26,540 mld euro Zlecenia klientowskie: 1,761 mld euro ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie II kwartału 2011 r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie 3,69 tys. zleceń o wartości 11,916 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 59 zleceń o wartości 189,2 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 3,227 mln euro. Odnotowano w porównaniu do wcześniejszego kwartału: - spadek o 4,8% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - spadek o 3,3% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 12,3 do 11,9 mld euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 8,1% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 7,5%), - 42,1% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 41,9%). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, zwiększył się wartościowy udział zleceń krajowych w ogólnej wartości obrotów realizowanych w SORBNET-EURO (wykres nr 22). Jednocześnie odnotowano wzrost udziału liczby zleceń krajowych w ogólnej liczbie zleceń realizowanych w SORBNET-EURO. Strona 15

16 Wykres nr 22. Udział zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. 35,6% 39,4% 38% 41,9% 42,1% udział w wartości zleceń SORBNET-EURO 7% 6,7% 6,9% 7,5% 8,1% udział w liczbie zleceń SORBNET-EURO Q Q Q SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec II kwartału 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 51 banków (w tym NBP), tj. bez zmian w stosunku do marca br. W okresie II kwartału 2011 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 351,6 mln zleceń o wartości 883,5 mld zł, - średnio dziennie rozliczono 5,7 mln zleceń o wartości 14,3 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 3,3% łącznej liczby transakcji (z 340,3 do 351,6 mln szt.), - wzrost o 7,3% łącznej wartości transakcji (z 823,3 do 883,5 mld zł), - wzrost o 5,0% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,4 do 5,67 mln szt.), - wzrost o 9,0% średnich dziennych obrotów (z 13,1 do 14,3 mld zł), - wzrost o 3,9% średniej kwoty transakcji (z do zł). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR prezentuje tabela załącznik nr 4 (strona nr 27). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 23 i 24. Strona 16

17 Wykres nr 23. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r Wykres nr 24. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r mld zł / mln szt. W II kwartale 2011 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, szczegóły przedstawia wykres nr 25. Wykres nr 25. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w II kwartale 2011 r / Q / Q / Q / / 2010/ Q32010/ Q42011/ Q12011/ 4.4% sesja poranna sesja popołudniowa 2.0% sesja wieczorna 3.6% Strona 17

18 SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec czerwca 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 27 banków (w tym NBP), o jednego uczestnika więcej w porównaniu do marca 2011 r. (tj. Rabobank Polska S.A.) W okresie II kwartału 2011 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 1,989 mln zleceń o wartości 10,45 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 165,4 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje tabela załącznik nr 5 (strona nr 28). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 15,8% łącznej liczby zleceń (z 1,7 do 2,0 mln szt.), - wzrost o 15,8% łącznej wartości zleceń (z 9,0 do 10,4 mld euro), - wzrost o 17,6% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - wzrost o 17,6% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 141,0 do 165,9 mln euro), - utrzymany poziom średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiają wykresy nr 26 i 27. Wykres nr 26. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r mld 7, , , , ,450. euro / 2010/ Q3 2010/ Q4 2011/ Q1 2011/ Strona 18

19 Wykres nr 27. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. 2,5 mln szt. 2 1, , / 2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/ TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE w EuroELIXIR W okresie II kwartału 2011 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: - rozliczono 1,9 mln zleceń o łącznej wartości 9,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2, tj. paneuropejskiego systemu rozliczeń detalicznych w euro prowadzonego przez EBA Clearing, oraz w ramach powiązań z innymi izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w organizacji EACHA. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 15,8% liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 15,3% wartości zleceń (z 8,0 do 9,2 mld euro), - wzrost o 15,8% dziennej liczby zleceń (z do szt.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w II kwartale 2011 r.: - 94,5% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 94,4%), - 87,8% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 88,2%). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Strona 19

20 W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 8,8% wartości zleceń wysyłanych (z 3,4 do 3,8 mld euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w II kwartale 2011 r. stanowiły 35,7% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 42,4%). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 18,7% wartości zleceń otrzymywanych (z 4,58 do 5,44 mld euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W II kwartale 2011 r. stanowiły one 59,3% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 57,6%). Wartość i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na trzy kategorie transakcji, tj. krajowe, transgraniczne wysyłane i otrzymane, na przestrzeni dwóch ostatnich kwartałów przedstawiają wykresy nr 28 i 29. Wykres nr 28. Liczba transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. I i II kwartale 2011 r. 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Miliony 1,25 Q1 1,47 0,6 0,4 0,2 0 Wykres nr ,37 Q1 0,41 Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. I i II kwartale 2011 r. 0,09 Q1 0,11 tr. wysłane tr. otrzymane tr. krajowe mld euro 3,37 Q1 3,77 4,58 Q1 5,44 1,07 Q1 1,28 tr. wysłane tr. otrzymane tr. krajowe Strona 20

21 TRANSAKCJE KRAJOWE w EuroELIXIR W II kwartale 2011 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: - rozliczono łącznie 109,8 tys. szt. zleceń o wartości 1,3 mld euro, - średnio dziennie rozliczano zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 14,5% liczby zleceń krajowych (z 95,9 do 109,8 tys. szt.), - wzrost o 19,7% wartości zleceń krajowych (z 1,067 do 1,277 mln euro), - wzrost o 14,5% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 4,5% średniej wartości zlecenia (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w II kwartale 2011 r.: - 5,5% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 5,6%), - 12,2% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 11,8%). Liczbę i wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w II kwartale 2011 r. przedstawia wykres nr 30. Wykres nr 30. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w podziale na transgraniczne i krajowe, w II kwartale 2011 r. EuroELIXIR Liczba zleceń w % EuroELIXIR Wartość zleceń w ,8% 9.4% 88,2% Zlec. transgraniczne:1,879 mln szt. Zlecenia krajowe: 0,109 mln szt. Zlec. transgraniczne: 9,172 mld euro Zlecenia krajowe: 1,277 mld euro Strona 21

22 PODSUMOWANIE Wszystkie systemy (z wyjątkiem systemu SORBNET-EURO) odnotowały w II kwartale 2011 r. wzrost wielkości obrotów (tabela nr 1). Relatywnie największy wzrost na poziomie 16,8% dotyczył systemu SORBNET, a relatywnie najmniejszy wzrost tj. na poziomie 7,3%, odnotowano w systemie ELIXIR. Wyjątkiem jest system SORBNET-EURO, gdzie obroty zmniejszyły się o 3,8%. Spadek ten jest konsekwencją trwającej (zgodnie z planem) migracji banków z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP i z dniem 6 czerwca br. grupa kolejnych 5 banków przestała być uczestnikami systemu SORBNET-EURO a dłączyła do TARGET2-NBP. Tabela nr 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w I i II kwartale 2011 r. Systemy płatności 2011/ Q1 ZMIANA 2011/ Wartość zleceń SORBNET (zł) ,1 mld + 16,8% ,3 mld EuroELIXIR (euro) 9,026 mld + 15,8% 10,449 mld TARGET2-NBP (euro) 78,219 mld + 12,9% 88,309 mld ELIXIR (zł) 823,3 mld + 7,3% 883,5 mld SORBNET-EURO (euro) 29,430 mld - 3,8% 28,302 mld Wszystkie systemy (z wyjątkiem systemu SORBNET-EURO) odnotowały w II kwartale 2011 r. wzrost liczby zleceń (tabela nr 2). Największy wzrost na poziomie 32,9% dotyczył systemu TARGET2-NBP, a relatywnie najmniejszy wzrost tj. na poziomie 3,3%, odnotowano w systemie ELIXIR. W systemie SORBNET odnotowano wzrost o 5,8%, co miało także wpływ na wzrost średniej dziennej liczby zleceń rozliczanych w SORBNET z poziomu zleceń (w I kwartale 2011 r.) do poziomu zleceń (w II kwartale 2011 r.). Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu 30 czerwca br. w systemie SORBNET rozliczona została rekordowo wysoka liczba zleceń tj szt. System SORBNET-EURO analogicznie, jak w przypadku wielkości obrotów - był jedynym systemem, w którym odnotowano spadek liczby zleceń na poziomie 11,5%. Zmiana ta wynika z Strona 22

23 trwającej migracji banków komercyjnych z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2- NBP. Tabela nr 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w I i II kwartale 2011 r. Systemy płatności 2011/ Q1 ZMIANA 2011/ Liczba zleceń (szt.) TARGET2-NBP ,9% EuroELIXIR ,8% SORBNET ,8% ELIXIR 340,3 mln + 3,3% ,6 mln SORBNET-EURO ,5% Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, prezentują tabele zamieszczone w dalszej części opracowania jako załączniki (od str. 24 do str. 28). Dodatkowo szczegółowe dane publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Analiz i Badań nbp.pl Strona 23

24 Załącznik nr 1 Tabela. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w I i II kwartale 2011 r. System SORBNET 2010/ Q1 ZMIANA 2011/ Wartość zleceń (zł) Liczba zleceń (szt.) Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Ogółem ,1 mld +16,8% ,3 mld Średnia miesięczna 4.675,4 mld 5.462,8 mld Średnia dzienna 222,6 mld +18,7% 264,3 mld Ogółem ,8% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,5% Średnia kwota zlecenia (zł) 24,50 mln +10,5% 27,07 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie (międzybankowe) 5,622 bln zł - 0,6% 5,587 bln zł 2) Wykorzystanie kredytów udzielanych bankom pr NBP 1,306 bln zł +48,9% 1,945 bln zł 3) Zakup lub wykup bonów pieniężnych od NBP 1,113 mld zł +17,6% 1,309 mld zł 4) Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym 802 mld zł +52,2% mld zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET Średnia w kwietniu 2011 r Średnia w maju 2011 r Średnia w czerwcu 2011 r MAX w kwietniu 2011 r. w dniu 29.IV MAX w maju 2011 r. w dniu 31. V MAX w czerwcu 2011 r. w dniu 30.VI Strona 24

25 Załącznik nr 2 Tabela. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w I i II kwartale 2011 r. System TARGET2-NBP 2011/ Q1 ZMIANA 2011/ Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 78,219 mld +12,9% 88,309 mld Średnia miesięczna 26,073 mld +12,9% 29,436 mld Średnia dzienna 1,222 mld +9,5% 1,338 mld Liczba zleceń Ogółem ,9% Średnia miesięczna ,9% Średnia dzienna % Średnia kwota zlecenia (euro) 582,4 tys. -15,1% 494,7 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 75,38 mld +11,7% 84,176 mld Liczba transakcji ,1% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 2,844 mld +45,3% 4,133 mld Liczba transakcji ,8% Średnia dzienna liczba transakcji ,6% 175 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 73,87 mld +10,4% 81,526 mld Liczba transakcji ,7% Średnia dzienna liczba transakcji ,4% 392 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 4,35 mld +55,9% 6,78 mld Liczba transakcji ,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,7% Strona 25

26 Załącznik nr 3 Tabela. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w I i II kwartale 2011 r. System SORBNET-EURO 2011/ Q1 ZMIANA 2011/ Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 29,430 mld - 3,8% 28,302 mld Średnia miesięczna 9,810 mld -3,8% 9,434 mld Średnia dzienna 0,460 mld - 2,3% 0,449 mld Liczba zleceń Ogółem ,5% Średnia miesięczna ,5% Średnia dzienna ,1% 725 Średnia kwota zlecenia (euro) 569,8 tys. +8,7% 619,3 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 17,106 mld - 4,2% 16,386 mld Liczba transakcji ,1% Średnia dzienna liczba transakcji ,7% 667 Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 12,324 mld -3,3% 11,916 mld Liczba transakcji ,8% Średnia dzienna liczba transakcji 61-3,3% 59 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 27,882 mld - 4,8% 26,541 mld Liczba transakcji ,6% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% 227 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 1,548 mld +13,8% 1,762 mld Liczba transakcji ,1% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% 499 Strona 26

27 Załącznik nr 4 Tabela. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w I i II kwartale 2011 r. System ELIXIR 2011/ Q1 ZMIANA 2011/ Liczba dni roboczych: 63 dni 62 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 823,3 mld + 7,3% 883,5 mld Średnia miesięczna 274,4 mld + 7,3% 294,5 mld Średnia dzienna 13,1 mld + 9,0% 14,3 mld Liczba zleceń Ogółem 340,3 mln + 3,3% 351,6 mln Średnia miesięczna 113,4 mln + 3,3% 117,2 mln Średnia dzienna 5,4 mln + 5,0% 5,671 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,9% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 819,0 mld + 7,3% 879,1 mld Udział w obrotach KIR 99,5% 99,5% Liczba transakcji 334,9 mln + 3,4% 346,3 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,4% 98,5% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,345 mld +2,1% 4,436 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,5% 0,5% Liczba transakcji 5,3 mln 5,3 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,6% 1,5% Sesja poranna 44,2% 44,4% Sesja popołudniowa 36,2% 36,2% Sesja wieczorna 19,6% 19,4% Strona 27

28 Załącznik nr 5 Tabela. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w I i II kwartale 2011 r. System EuroELIXIR 2011/ Q1 ZMIANA 2011/ Liczba dni roboczych: 63 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 9,026 mld + 15,8% 10,449 mld Średnia miesięczna 3,009 mld + 15,8% 3,483 mld Średnia dzienna 141,0 mln + 17,6% 165,9 mln Liczba zleceń Ogółem ,8% Średnia miesięczna ,8% Średnia dzienna ,6% Średnia kwota zlecenia (euro) Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 7,958 mld + 15,3% 9,172 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 88,2% 87,8% Liczba transakcji ,8% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 94,4% 94,5% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% Średnia wartość transakcji (euro) ,5% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 1,068 mld + 19,7% 1,277 mld Udział w obrotach KIR 11,8% 12,2% Liczba transakcji ,5% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 5,6% 5,5% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% Średnia wartość transakcji (euro) ,5% Strona 28

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 ROKU 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo