INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r.

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System SORBNET-EURO strona 9 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET-EURO strona 13 Rozliczenia transgraniczne wysyłane w SORBNET-EURO strona 14 Rozliczenia transgraniczne otrzymywane w SORBNET-EURO strona 17 Rozliczenie krajowe w SORBNET-EURO strona 20 System ELIXIR strona 23 System EuroELIXIR strona 26 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia transgraniczne wysyłane w EuroELIXIR strona 30 Rozliczenia transgraniczne otrzymywane w EuroELIXIR strona 30 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 31 Systemy rozrachunku Papierów wartościowych strona 33 Rejestr Papierów Wartościowych strona 33 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych strona 34 Wnioski strona 35 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 System SORBNET. Informacja o liczbie zleceń w kolejnych kwartałach od 2005 r. System SORBNET. Średnia miesięczna liczba i wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 r. System SORBNET. Średni miesięczny stan środków na rachunkach banków w DSP. Rachunki bieżące banków w DSP. Średni miesięczny stan środków na rachunkach przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej System SORBNET-EURO. Informacja o liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od 2005 r. System ELIXIR: Informacja o liczbie transakcji i wartości obrotów w systemie w kolejnych kwartałach od I kwartału 2004 r. System EuroELIXIR: Informacja o liczbie transakcji i wartości obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2005 r. Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za III kwartał 2007 r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - spadek o 5,2% średnich dziennych obrotów do poziomu 152,3 mld zł (we wcześniejszym kwartale 160,7 mld zł), - wzrost o 0,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), b) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 3,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 172,5 mln euro (we wcześniejszym kwartale 166,3 mln euro) Dane ww. są wyliczone bez uwzględnienia kwoty 100 mln euro, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu intraday, - wzrost o 1,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 526 szt. (we wcześniejszym kwartale 518 szt.), c) w systemie ELIXIR: - spadek o 2,8% średnich dziennych obrotów do poziomu 11,1 mld zł (we wcześniejszym kwartale 11,4 mld zł), - spadek o 5,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 4,0 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 4,3 mln szt.), d) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 6,1% średnich dziennych obrotów do poziomu 41,2 mln euro (we wcześniejszym kwartale 38,8 mln euro), - wzrost o 3,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Strona 3

4 Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w II i III kwartale 2007 r. Systemy płatności 2007 Q Q3 Zmiana Liczba dni roboczych: 61 dni 64 dni SORBNET Wartość zleceń (zł) 9,803 bln 9,749 bln -0,5% Liczba zleceń ,0% Średnia kwota zlecenia (zł) 27,9 mln 26,4 mln -5,3% SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) ,4 mln ,0 mln +8,7 % Liczba zleceń ,6% Średnia kwota zlecenia (euro) 321,3 tys. 327,6 tys. +1,96% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 697,8 mld 711,48 mld +2,0% Liczba zleceń 261,1 mln 258,7 mln -0,9% Średnia kwota zlecenia (zł) ,9% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 2,409 mld 2,679 mld +11,2% Liczba zleceń ,3% Średnia kwota zlecenia (euro) ,7% Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec września 2007 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 54 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie III kwartału 2007 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie zleceń o wartości 9,749 bln zł, - średnio rozliczono zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia wyniosła 26,388 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 5,0% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 351,7 do 369,4 tys. szt.), - wzrost o 0,1% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 0,55% łącznej wartości zleceń (z 9,803 do 9,749 bln zł), - spadek o 5,3% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 27,9 do 26,4 mln zł), - wzrost o 3,0% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z ,7 do ,0 mln zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 1 i nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w III kwartale 2007 r. przedstawia wykres nr 3. Średnią wartość zleceń w systemie SORBNET w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach przedstawia wykres nr 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie III kwartału 2007 r. stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w granicach od 9,771 mld zł (w dniu 30.VIII.2007 r.) do 21,198 mld zł (w dniu 31.VII.2007 r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Strona 5

6 Wykres nr 1. Wartość obrotów w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2005 r bln zł 8,0 7,9 8,7 8,7 8,9 10,2 10,7 9,8 9, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 2. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2005 r tys. zleceń Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 6

7 W III kwartale 2007 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 53,9% (we wcześniejszym kwartale 56,0%), - operacje na rynku międzybankowym 22,4% (we wcześniejszym kwartale 20,7%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 9,5% (we wcześniejszym kwartale 10,1%). Wykres nr 3. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w III kwartale 2007 r. Zlecenia klientowskie 22,4% Operacje na rynku międzybankowym 53,9% 9,5% Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. 1,2% 7,6% 3,3% 2,1% Zakup/wykup papierów wart. od NBP Zlecenia KIR S.A. Pozostałe Wykres nr 4. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach w Średnia wartość zlecenia w SORBNET 28,9mln zł 28,4mln zł 26,4mln zł 24,4mln zł Q Q Q Q Strona 7

8 Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w II i III kwartale 2007 r. System SORBNET 2007 Q Q3 Zmiana Wartość zleceń (zł) Liczba dni roboczych: 61 dni 64 dni Ogółem 9.802,8 mld 9.749,2 mld -0,55% Średnia miesięczna 3.267,6 mld 3.249,7 mld Średnia dzienna 160,7 mld 152,3 mld - 5,2% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,04% Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (zł) 27,9 mln 26,4 mln -5,3% Strona 8

9 SYSTEM SORBNET-EURO Od dnia 7 marca 2005 r. funkcjonuje system SORBNET-EURO, przeznaczony do dokonywania rozliczeń krajowych i transgranicznych płatności w euro. Jest on systemem typu RTGS, tj. systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym. Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec czerwca 2007 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 37 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Wszystkie dane dotyczące funkcjonowanie systemu SORBNET-EURO przedstawione poniżej, zostały przygotowane w oparciu o wyliczenia bez uwzględnienia kwoty, która codziennie zasila rachunek NBP w Banku Włoch dla celów kredytu śróddziennego w wysokości 100 mln euro. W okresie III kwartału 2007 r. w systemie SORBNET-EURO: - rozliczono łącznie zleceń o wartości 11,2 mld euro, - rozliczano średnio 526 zleceń dziennie, - średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 327,6 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 8,7% łącznej wartości zleceń (z ,4 do ,0 mln euro), - wzrost o 3,7% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 166,3 do 172,5 mln euro), - wzrost o 6,6% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 1,96% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 321,3 do 327,6 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 5 i nr 6. Strona 9

10 Wykres nr 5. Wartości obrotów w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2005 r mld euro 6,32 7,49 7,99 8,95 9,77 9,40 10,31 11, ,19 2,52 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 6. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2005 r. 40 tysięcy zleceń ,9 15,0 19,4 21,4 25,4 24,4 28,8 26,3 32,1 34,2 5 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 10

11 W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 9,6% zleceń międzybankowych (z 9.092,6 do 9.968,3 mln euro), - wzrost o 2,0% zleceń klientowskich (z 1.218,8 do 1.243,7 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 2,1% zleceń klientowskich (z do szt.), - wzrost o 29,5% zleceń międzybankowych (z do szt.). Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na kilka podstawowych kategorii, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymywane. Wykres nr 7. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w III kwartale 2007 r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 79,8% 20,2% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 11,1% 88,9% Zlecenia międzybankowe: 9.968,3 mln euro Zlecenia klientowskie: 1.243,7 mln euro Strona 11

12 Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w II i III kwartale 2007 r. System SORBNET-EURO 2007 Q Q3 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 61 dni 65 dni Ogółem ,4 mln ,97 mln + 8,7% Średnia miesięczna 3.437,1 mln 3.737,3 mln Średnia dzienna 166,3 mln 172,5 mln +3,7% Liczba zleceń Ogółem ,64% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,54% Średnia kwota zlecenia (euro) 321,3 tys. 327,6 tys. + 1,96% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 5. Strona 12

13 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych zrealizowano w systemie SORBNET-EURO łącznie zleceń o wartości 9,838 mln euro. Oznacza to realizację średnio 485 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 489 zleceń). Średnia kwota zlecenia wyniosła 311,89 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 305,3 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 6,22% wartości zleceń transgranicznych (z 9.261,9 do 9.838,379 mln euro), - wzrost o 3,96% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w III kwartale 2007 r. prezentuje wykres nr 8. Wykres nr 8. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w III kwartale 2007 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych 82,1% 17,9% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 49,99% 50,01% Zlecenia otrzymywane: 4.917,9 mln euro Zlecenia wysyłane: 4.920,5 mln euro Strona 13

14 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych wysyłanych w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie zleceń o wartości 4.920,5 mln euro. Oznacza to realizację średnio 87 zleceń dziennie (we wcześniejszym kwartale 98 zlecenia). Średnia kwota zlecenia wyniosła 872,4 tys. euro (we wcześniejszym kwartale 762,2 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 7,1 % liczby zleceń transgranicznych wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 6,3 % wartości zleceń transgranicznych wysyłanych (z 4.628,8 do 4.920,5 mln euro). Na przestrzeni III kwartału 2007 r. w systemie SORBNET-EURO zrealizowano zlecenia wysyłane do 33 krajów (we wcześniejszym kwartale 38 krajów). Najwięcej zleceń wysyłanych kierowano do: 1) Niemiec (49,43%), 4) Francji (6,17%), 2) Włoch (9,75%), 5) Holandii (5,91%), 3) Belgii(6,97%), 6) Austrii (5,02%). Strukturę liczby transakcji transgranicznych wysyłanych w systemie SORBNET-EURO do poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 9. Wykres nr 9. Struktura liczby zleceń transgranicznych wysyłanych w SORBNET-EURO według krajów odbiorców w III kwartale 2007 r. Włochy 9,75% Belgia 6,97% Niemcy 49,43% Francja 6,17% Holandia 5,91% Austria 5,02% Inne 16,75% Strona 14

15 W systemie SORBNET-EURO pod względem wartości dominują zlecenia wysyłane do: 1) Niemiec (51,54%), 4) Francji (5,24%), 2) Belgii (16,28%), 5) Włochy (4,25%), 3) Wlk.Brytanii (9,27%), 6) Finlandii (3,34%). Wartości zleceń transgranicznych wysyłanych do poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 10. Wykres nr 10. Wartości zleceń transgranicznych w SORBNET-EURO wysyłanych z Polski (bez NBP jako wystawcy) do poszczególnych krajów w III kwartale 2007 r. 1,4 mld euro 432 mln euro 246 mln euro 139 mln euro 112 mln euro 88 mln euro Niemcy Belgia Wlk.Brytania Francja Włochy Finlandia Pozostałe Strona 15

16 W ramach rozliczeń transgranicznych wysyłanych wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych wychodzących w systemie SORBNET-EURO w III kwartale 2007 r. prezentuje wykres nr 11. Wykres nr 11. Liczba i wartość zleceń transgranicznych wysyłanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w III kwartale 2007 r. Liczba zleceń transgranicznych wysyłanych 60,27% 39,73% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. 3,85% Wartość zleceń transgranicznych wysyłanych 96,15% Zlecenia międzybankowe: 4.731,0 mln euro Zlecenia klientowskie: 189,5 mln euro Zlecenia klientowskie W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - spadek o 18,66% łącznej liczby zleceń klientowskich wysyłanych (z do szt.), - spadek o 37,3% łącznej wartości zleceń klientowskich wysyłanych (z 302,5 do 189,48 mln euro), - spadek o 23,0% średniej wartości pojedynczego wysyłanego zlecenia (z 72,4 do 55,7 tys.euro). Zlecenia międzybankowe W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 18,3% łącznej liczby zleceń międzybankowych wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 9,3 % łącznej wartości zleceń międzybankowych wysyłanych (z 4.326,3 do 4.731,0 mln euro), - spadek o 7,4% średniej wartości pojedynczego wysyłanego zlecenia (z 2,28 do 2,11 mln euro). Strona 16

17 ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń transgranicznych otrzymywanych w systemie SORBNET-EURO zarejestrowano łącznie zleceń o wartości 4.917,88 mln euro. Rozliczano średnio 399 zleceń dziennie (w poprzednim kwartale 391 zleceń), a średnia kwota zlecenia wyniosła 189,85 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 6,7% liczby zleceń transgranicznych otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 6,1% wartości zleceń transgranicznych otrzymywanych (z 4.633,1 do 4.917,9 mln euro), - spadek o 0,5% średniej wartości zlecenia (z 190,9 do 189,9 tys. euro). Na przestrzeni III kwartału 2007 r. w systemie SORBNET-EURO zrealizowano zlecenia otrzymywane z 76 krajów (we wcześniejszym kwartale 75 krajów). LICZBA ZLECEŃ TRANSGRANICZNYCH OTRZYMYWANYCH Strukturę liczby transakcji transgranicznych otrzymywanych w systemie SORBNET-EURO z poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 12. Najwięcej zleceń otrzymywanych pochodziło z: 1) Niemiec (14,83%), 4) Hiszpanii (10,31 %), 2) Włoch (14,35%), 5) Francji (8,52 %), 3) Wlk. Brytanii (12,9 %), 6) Irlandii (8,46 %). Wykres nr 12. Struktura liczby zleceń transgranicznych otrzymywanych w SORBNET-EURO według krajów nadawców w III kwartale 2007 r. Inne 22,3% Niemcy 14,8% Szwajcaria 8,4% Irlandia 8,5% Francja 8,5% Hiszpania 10,3% Włochy 14,4% Wlk. Brytania 12,9% Strona 17

18 WARTOŚĆ ZLECEŃ TRANSGRANICZNYCH OTRZYMYWANYCH W systemie SORBNET-EURO, pod względem wartości dominują zlecenia otrzymywane z : 1) Francji (48,00%), 4) Wlk.Brytanii (6,68%), 2) Niemiec (19,06%), 5) Szwajcarii (3,48%), 3) Włoch (8,59%), 6) Danii (3,11%). Wartość zleceń transgranicznych otrzymywanych z poszczególnych krajów przedstawia wykres nr 13. Wykres nr 13. Wartości zleceń transgranicznych otrzymywanych w SORBNET-EURO z poszczególnych krajów w III kwartale 2007 r. 920,4 mln euro 365,5 mln euro 164,8 mln euro 128,1 mln euro 66,7 mln euro 59,6 mln euro Francja Niemcy Włochy Wlk. Brytania Szwajcaria Dania Pozostałe W ramach rozliczeń transgranicznych otrzymywanych wyróżnia się zlecenia międzybankowe oraz klientowskie. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych przychodzących w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w III kwartale 2007 r. prezentuje wykres nr 14. Strona 18

19 Wykres nr 14. Liczba i wartość zleceń transgranicznych otrzymywanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w III kwartale 2007 r. Liczba zleceń transgranicznych otrzymywanych 87,20% 12,80% Zlecenia klientowskie: szt. Zlecenia międzybankowe: szt. Wartość zleceń transgranicznych otrzymywanych 17,75% 82,25% Zlecenia klientowskie: 872,9 mln euro Zlecenia międzybankowe: 4.044, mln euro Zlecenia klientowskie W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 2,4 % łącznej liczby zleceń klientowskich otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 2,98% łącznej wartości zleceń klientowskich otrzymywanych (z 847,6 do 872,9 mln euro), - wzrost średniej wartości pojedynczego otrzymanego zlecenia (z 38,4 do 38,6 tys.euro). Zlecenia międzybankowe W porównaniu do poprzedniego kwartału, odnotowano w obrocie transgranicznym : - wzrost o 49,95% łącznej liczby zleceń międzybankowych otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 6,84% łącznej wartości zleceń międzybankowych otrzymywanych (z 3,785 do 4.044,9 mld euro), - spadek średniej wartości pojedynczego otrzymanego zlecenia (z 1,711 do 1,219 mln euro). Strona 19

20 ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W ramach rozliczeń krajowych w euro, w systemie SORBNET-EURO rozliczono łącznie zleceń o wartości 1.373,59 mln euro. Oznacza to realizację średnio 41 zleceń dziennie. Średnia kwota zlecenia w rozliczeniach krajowych wyniosła 512,9 tys. euro (w poprzednim kwartale 599,4 tys. euro). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 52,94% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 30,87 % wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 1.049,6 do 1.373,59 mln euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 7,83% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 5,46%), - 12,25% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 10,18%). Wykres nr 15. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w III kwartale 2007 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 92,17% 7,83% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń 87,75% 12,25% Zlecenia krajowe: 1.373,593 mln euro Zlecenia transgraniczne: 9.838,3 mln Strona 20

21 Zlecenia międzybankowe Zlecenia krajowe w euro to w większości zlecenia międzybankowe, stanowią one odpowiednio: - 51,12% liczby zleceń krajowych w euro (w poprzednim kwartale 70,99%), - 86,8% obrotów krajowych w euro (w poprzednim kwartale 93,45%). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 10,13% liczby zleceń międzybankowych (z do szt), - wzrost o 21,56% wartości zleceń międzybankowych (z 980,8 do 1.192,3 mln euro). Zlecenia klientowskie Odnotowano znaczny wzrost udziału zleceń klientowskich w obrocie krajowym. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 158% liczby zleceń klientowskich (z 508 do szt), - wzrost o 164% wartości zleceń klientowskich (z ,8 do ,2 mln euro). Powiększył się zatem udział zleceń klientowskich w obiegu krajowym w EURO. W III kwartale 2007 r. stanowiły one odpowiednio: - 49% liczby wszystkich zleceń w obiegu krajowym w EURO (w poprzednim kwartale 29%), - 13% wartości wszystkich zleceń w obiegu krajowym w EURO (w poprzednim kwartale 7%). Strona 21

22 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od III kwartału 2006 r. SORBNET-EURO Q Q Q Q Q Liczba Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 74,9% 77,3% 73,2% 75,6% 75,69% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 18,5% 17,4% 21,2% 18,9% 16,48% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 6,6% 5,3% 5,6% 5,46% 7,83% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 3.958, , , , ,9 udział w ogólnej wartości obrotów 44,2% 44,4% 43,98% 44,93% 43,86% Zlecenia transgraniczne wychodzące 3.953, , , , ,5 udział w ogólnej wartości obrotów 44,2% 44,5% 43,61% 44,89% 43,89% Zlecenia krajowe 1.038, , , , ,59 udział w ogólnej wartości obrotów 11,6% 11,1% 12,41% 10,18% 12,25% Średnia kwota zlecenia / tys.euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 216,5 195,4 214,3 190,9 189,85 874,2 868,0 733,2 762,2 872,4 Zlecenie krajowe 646,4 713,1 799,6 599,4 512,9 Strona 22

23 SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec III kwartału 2007 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 54 banki (z NBP). W okresie III kwartału 2007 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 258,754 mln zleceń o wartości 711,48 mld zł. - rozliczano średnio 4,043 mln zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia to zł. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 16 i nr 17. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - spadek o 0,9% łącznej liczby transakcji (z 261,1 do 258,75 mln szt.), - wzrost o 1,96 % łącznej wartości transakcji (z 697,8 do 711,484 mld zł), - spadek o 5,5% średniej dziennej liczby transakcji (z 4,280 do 4,043 mln szt.), - spadek o 2,8 % średnich dziennych obrotów (z 11,439 do 11,116 mld zł), - wzrost o 2,88 % średniej kwoty transakcji (z do zł). Przedmiotem rozrachunku w systemie ELIXIR są zlecenia uznaniowe (np. polecenie przelewu) i zlecenia obciążeniowe (polecenia zapłaty, czeki rozrachunkowe, czeki gotówkowe). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia tabela nr 5. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2004 r. prezentuje załącznik nr 6. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie ELIXIR jest 4-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W III kwartale 2007 r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 18. Strona 23

24 Wykres nr 16. Wartość obrotów w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartał 2005 r mld zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 17. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału 2005 r. 300 mln szt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 24

25 Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w II i III kwartale 2007 r. System ELIXIR 2007 Q Q3 Zmiana Liczba dni roboczych: 61 dni 64 dni Wielkość obrotów (zł) Ogółem 697,8 mld 711,48 mld Średnia miesięczna 232,6 mld 237,2 mld + 1,96% Średnia dzienna 11,439 mld 11,116 mld -2,8% Liczba zleceń Ogółem 261,1 mln 258,75 mln Średnia miesięczna 87,0 mln 86,25 mln - 0,9% Średnia dzienna 4,280 mln 4,043 mln - 5,5% Średnia kwota zlecenia (zł) ,88% Wykres nr 18. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w III kwartale 2007 r. 41,92% 19,63% 38,45% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Strona 25

26 SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec września 2007 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR były 32 banki. Limit kwoty transakcji transgranicznych rozliczanych w euro za pośrednictwem systemu EuroELIXIR wynosi euro. W okresie III kwartału 2007 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 585,395 tys. zleceń o wartości 2,679 mld euro, - rozliczano średnio 9,0 tys. zleceń dziennie, - średnia wartość zlecenia to euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2005 r. przedstawiają wykresy nr 19 i nr 20. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 8,3% łącznej liczby zleceń (z 540,4 do 585,4 tys. szt.), - wzrost o 11,2% łącznej wartości zleceń (z 2.409,2 do 2.679,9 mln euro), - wzrost o 3,3% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 6,1% średniej dziennej wartości zleceń (z 38,857 do 41,229 mln euro), - wzrost o 2,69% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 7. W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w II i III kwartale 2007 r. w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące oraz krajowe przedstawia tabela nr 6. Strona 26

27 Wykres nr 19. Wartość obrotów w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału 2005 r mln euro Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 20. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od III kwartału 2005 r. 700 Tysiące Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 27

28 Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w II i III kwartale 2007 r. System EuroELIXIR 2007 Q Q3 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 61 dni 65 dni Ogółem 2.409,2 mln 2.679,9 mln Średnia miesięczna 803,1 mln 893,3 mln Średnia dzienna 38,857 mln 41,229 mln +11,2% +6,1% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,3% Średnia dzienna ,3% Średnia kwota zlecenia (euro) ,69% Strona 28

29 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W III kwartale 2007 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 460,4 tys. zleceń o wartości 1,984 mld euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 9,2 % liczby zleceń transgranicznych (z do szt.), - wzrost o 8,12 % wartości zleceń transgranicznych (z 1.835,8 do 1.984,8 mln euro), - wzrost o 4,2 % dziennej liczby zleceń (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Wykres nr 21. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w III kwartale 2007 r. Liczba zleceń otrzymywane i wysyłane 73,5% 26,5% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysyłane: szt. Wartość zleceń otrzymywane i wysyłane 57,3% 42,7% Zlecenia otrzymywane: 1.138,2 mln euro Zlecenia wysyłane: 846,6 mln euro Strona 29

30 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W III kwartale 2007 r. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych wysyłanych: rozliczono łącznie 122,0 tys. szt. zleceń o wartości 846,6 mln euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia wartości pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 4,2% liczby zleceń wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 6,7% wartości zleceń wysyłanych (z 793,3 do 846,6 mln euro), - spadek o 0,6% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 2,4% średniej wartości zlecenia wysyłanego (z do euro). Liczba zleceń oraz wartość obrotów osiągnęły w III kwartale 2007 r. najwyższy poziom od momentu uruchomienia systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne wysyłane w III kwartale 2007 r. stanowiły: - 20,8 % liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 21,7%), - 31,6 % wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 32,9%). ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne otrzymywane są z systemu STEP 2. W III kwartale 2007 r. : rozliczono łącznie 338,4 tys. szt. zleceń o wartości 1.138,2 mln euro, rozliczono średnio zleceń dziennie, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 11,2% liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 9,2% wartości zleceń otrzymywanych (z 1.042,5 do 1.138,2 mln euro), - spadek o 1,8% średniej wartości zlecenia otrzymanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne przychodzące nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły w III kwartale 2007 r.: - 57,8% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 56,3%), - 42,5% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio także wynosiły 43,3%). Strona 30

31 ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W III kwartale 2007 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 125,0 tys. szt. zleceń o wartości 695,1 mln euro, rozliczano średnio zleceń dziennie, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 5,1% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 21,2% wartości zleceń krajowych (z 573,4 do 695,1 mln euro), - wzrost o 0,2% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 15,4% średniej wartości zlecenia przychodzącego (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w III kwartale 2007 r.: - 21,3 % liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 22,0%), - 25,9 % wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 23,8%). Wykres nr 22. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w III kwartale 2007 r. System EuroELIXIR Liczba zleceń transgranicznych i krajowych 78,7% 21,3% Zlecenia transgraniczne: szt. Zlecenia krajowe: szt. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych i krajowych 74,1% 25,9% Zlecenia transgraniczne: 1.984,8 mln euro Zlecenia krajowe: 695,1 mln euro Strona 31

32 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od III kwartału 2006 r. EuroELIXIR 2006 Q Q Q Q Q3 Liczba Zlecenia transgr. otrzymywane udział w ogólnej liczbie transakcji 52,0% 53,2% 54,1% 56,3% 57,8% Zlecenia transgr. wysyłane udział w ogólnej liczbie transakcji 22,9% 22,7% 22,8% 21,7% 20,8% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 25,1% 24,1% 23,1% 22,0% 21,4% Obroty /mln euro/ Zlecenia transgr. otrzymywane 785, , , , ,225 udział w ogólnej wartości obrotów 40,1% 41,4% 41,4% 43,3% 42,5% Zlecenia transgr. wysyłane 611, , , , ,611 udział w ogólnej wartości obrotów 31,3% 32,2% 32,1% 32,9% 31,6% Zlecenia krajowe 559, , , , ,082 udział w ogólnej wartości obrotów 28,6% 26,4% 26,5% 23,8% 25,9% Strona 32

33 SYSTEMY ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rejestr Papierów Wartościowych (RPW) Według stanu na koniec czerwca 2007 r. konta depozytowe związane z obrotem bonami skarbowymi posiadało w RPW 54 uczestników, przy czym 52 banki prowadziły konta depozytowe również dla swoich klientów. Podstawowe dane statystyczne dotyczące obrotów bonami skarbowymi w II i III kwartale 2007 r. ilustruje tabela 8. Tabela nr 8. Bony skarbowe - liczba i wartość transakcji BONY SKARBOWE 2007 Q Q3 Zmiana Liczba dni roboczych: 61 dni 64 dni Wartość nominalna transakcji /mln zł/ , ,7-29,6% Rynek pierwotny 3.200, ,0-15,6% Rynek wtórny , ,7-35,5% Wykup 6.000, ,0 0% Liczba transakcji ,2% Rynek pierwotny ,3% Rynek wtórny ,0% Wykup % Według stanu na koniec marca 2007 r. w obrocie bonami pieniężnymi NBP uczestniczyło 46 banków oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowe dane statystyczne związane z obrotem bonami pieniężnymi w II i III kwartale 2007 r. przedstawia tabela 9. Tabela nr 9. Bony pieniężne NBP - liczba i wartość transakcji BONY PIENIĘŻNE NBP 2007 Q Q3 Zmiana Liczba dni roboczych: 61 dni 64 dni Wartość nominalna transakcji /mln zł/ , ,5-5,3% Rynek pierwotny , ,0-4,3% Rynek wtórny , ,1-13,3% Wykup , ,4-5,5% Liczba transakcji ,6% Rynek pierwotny ,0% Rynek wtórny ,8% Wykup ,2% Strona 33

34 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Według stanu na koniec czerwca 2007 r. bezpośrednimi uczestnikami KDPW S.A. było 63 podmiotów (w tym 41 banków i 19 instytucji brokerskich). Wartość obrotów zrealizowanych przez KDPW S.A. w kolejnych kwartałach od 2005 r. prezentuje wykres nr 23. Wykres nr 23. Wartość operacji rozliczanych przez KDPW S.A. w kolejnych kwartałach od III kwartału 2005 r mld zł , , , , , , , , , ,1 910,1 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Udział głównych typów operacji w ogólnej wartości obrotów rozliczanych przez KDPW S.A. w III kwartale 2007 r. prezentuje wykres nr 24. Wykres nr 24. Struktura obrotów w KDPW S.A. według rodzaju operacji w III kwartale 2007 r. 87,5% 7,1% Obligacje Skarbu Państwa Akcje Kontrakty terminowe Pozostałe 0,3% 5,1% Strona 34

35 WNIOSKI W III kwartale 2007 r. nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych. Obserwowane zjawiska nie powodują konieczności podejmowania szczególnych działań ze strony Narodowego Banku Polskiego. Na uwagę zasługuje utrzymujący się wzrostowy trend dotyczący liczby i wartości zleceń realizowanych w systemie SORBNET-EURO oraz systemie EuroELIXIR. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru, NBP Strona 35

36 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego SYSTEM SORBNET ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2004 ROKU Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. RODZAJ ZLECEŃ I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 74,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,7% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,4% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0,001% 0,03% 0,01% 0,02% 0,004% 0,00% 0,03% 0,01% 0% 0,003% 0,003% 0% 0,007% 0,011% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt z pliku 0,02% 0,03% 0% 0% 0,01% 0,01% 0,001% 0,026% 0,010% 0% 0% 0% 0% 0% 0,04% razem I: szt ,8% 75,8% 77,0% 78,9% 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,8% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,5% II. WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt razem II: szt ,0% 4,7% 4,5% 4,0% 3,8% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,0% 3,1% 2,8% 2,8% III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 9,1% 8,9% 7,8% 7,3% 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,0% 5,7% 5,8% 6,0% 5,7% 5,7% 5,4% 9. Storno automatyczne ZSK szt ,003% 0,002% 0,002% 0,004% 0,004% 0,002% 0% 0,004% 0,003% 0,003% 0% 0% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,8% 6,0% 6,2% 5,4% 4,7% 4,3% 3,7% 2,7% 2,2% 2,1% 2,3% 2,0% 2,0% 1,8% 1,6% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% razem III: szt ,2% 16,3% 15,4% 14,2% 12,8% 12,0% 11,2% 10,4% 9,2% 8,8% 9,1% 9,3% 8,7% 8,4% 7,9% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 3,0% 3,2% 3,1% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 2,7% 2,9% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 2,8% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt Opr. P.Gęsicki - Wydział Systemu SORBNET

37 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA I WARTOŚĆ ZLECEŃ REALIZOWANYCH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO NA RACHUNKACH BIEŹĄCYCH BANKÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2002 ROKU ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ ŚREDNIA MIESIĘCZNA WARTOŚĆ ZLECEŃ ŚREDNIA WARTOŚĆ ZLECENIA ŚREDNIA DZIENNA (szt.) (mln zł) (tys. zł) LICZBA ZLECEŃ WARTOŚĆ ZLECEŃ ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. z tytułu operacji (szt.) (mln zł) KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku międzybank. międzybank. międzybank Q ,7% ,8% , ,1 85,3% ,4 67,5% , , , , Q ,5% ,4% , ,7 85,3% ,7 68,2% , , , , Q ,8% ,4% , ,5 86,5% ,6 68,5% , , , , Q ,2% ,6% , ,1 85,5% ,5 65,9% , , , , Q ,7% ,8% , ,4 95,4% ,2 75,4% , , , , Q ,1% ,1% , ,5 93,8% ,3 72,6% , , , , Q ,1% ,0% , ,1 95,4% ,4 167,3% , , , , Q ,8% ,7% , ,3 95,0% ,3 69,7% , , , , Q ,9% ,4% , ,7 95,5% ,9 71,8% , , , , Q ,1% ,4% , ,6 96,1% ,4 72,4% , , , , Q ,3% ,9% , ,1 95,0% ,3 72,1% , , , , Q ,8% ,4% , ,3 90,3% ,5 69,0% , , , , Q ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , , Q ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , , Q ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , , Q ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,9% ,8% , ,4 98,6% ,1 67,6% , , , , Q ,8% ,7% , ,9 97,8% ,1 58,3% , , , , Q ,0% ,9% , ,0 96,5% ,1 58,0% , , , , Q ,9% ,9% , ,2 98,4% ,3 62,1% , , , , Q ,3% ,6% , ,1 98,0% ,9 57,7% , , , , Q ,3% ,8% , ,9 97,8% ,0 59,6% , , , ,0 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru

38 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni miesięczny stan środków utrzymywanych na rachunkach 14,5 15,2 15, , ,3 10,3 10,6 10,7 11,0 11,2 11,6 12,0 12,1 12,5 12, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3

39 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach mln zł 314,6 RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni miesięczny stan środków na rachunkach ponad kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej (w mln zł) ,1 56,3 70, ,2 31,6 29,8 18,4 18,2 32,2-5,2 4,1 24,5 30,7 23,9 27,8 41,3 39,2 7,8 23,5 30,8 18, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4-28, Q Q Q Q Q Q Q3-50

40 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 5 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO INFORMACJA O LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2005 ROKU z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday), Lp. Wyszczególnienie Jedno stka Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem tys. euro , , , , , ,9, , , , ,6 średnia miesięczna tys. euro , , , , , , , , , ,2 średnie dzienne tys. euro , , , , , , , , , ,9 średnia kwota transakcji tys. euro 137, , , , , , , , , , Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty tys.euro , , , , , , , , , ,0 krajowe udział w SORBNET-EURO 21,6% 22,6% 13,0% 13,4% 14,4% 11,6% 11,1% 12,4% 10,2% 12,3% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 9,6% 10,1% 9,0% 8,2% 7,3% 6,6% 5,3% 5,5% 5,5% 7,8% 5. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , ,6 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 78,4% 77,4% 87,0% 86,6% 85,6% 88,4% 88,9% 87,6% 89,8% 87,8% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 90,4% 89,9% 91,0% 91,8% 92,7% 93,4% 94,7% 94,5% 94,5% 92,2% 6. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , ,6 transgraniczne udział w transgranicznych 49,4% 49,7% 49,9% 50,1% 49,9% 50,0% 50,0% 49,8% 50,0% 50,0% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 9,8% 21,1% 25,7% 27,4% 25,0% 19,8% 18,4% 22,5% 20,0% 16,5% 7. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , ,1 transgraniczne udział w transgranicznych 50,6% 50,3% 50,1% 49,9% 50,1% 50,0% 50,0% 50,2% 50,0% 50,0% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 90,2% 78,9% 74,3% 72,6% 75,0% 80,2% 81,6% 77,5% 80,0% 75,7% 8. Transakcje obroty tys.euro , , , , , , , , , ,9 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 72,9% 86,3% 92,5% 93,3% 92,4% 91,6% 91,1% 90,4% 88,2% 88,9% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,6% 22,3% 27,0% 25,0% 21,3% 20,8% 18,7% 19,8% 16,7% 20,2% 9. Transakcje obroty tys. euro , , , , , , , , , ,8 klientowskie udział w SORBNET-EURO 27,1% 13,7% 7,5% 6,7% 7,6% 8,4% 8,9% 9,6% 11,8% 11,1% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,4% 77,7% 73,8% 75,0% 78,7% 79,2% 81,3% 80,2% 83,3% 79,8% Opr. Magdalena Rabong, Wydz. Nadzoru - tel , na podstawie danych z Wydz. Systemów Płatności Wysokokwotowych, DSP

41 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System ELIXIR INFORMACJA O LICZBIE TRANSAKCJI I WARTOŚCI OBROTÓW W SYSTEMIE W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2004 R. Lp. Jedno Wyszczególnienie 2006 stka Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1. Liczba dni rozliczeniowych System ELIXIR liczba uczestników (z NBP) liczba oddziałów Obroty ogółem mln zł , , , , , , , , , , , , , , ,5 średnie miesięczne mln zł , , , , , , , , , , , , , , ,5 średnie dzienne mln zł 7.255, , , , , , , , , , , , , , ,9 średnia kwota transakcji tys. zł 2,654 2,862 2,688 2,732 2,482 2,508 2,607 2,637 2,409 2,472 2,623 2,715 2,550 2,673 2, Liczba transakcji ogółem tys , ,0 183,505, , , , , , , , , , , , ,8 średnie miesięczne tys , , , , , , , , , , , , , , ,3 średnia dzienna tys , , , , , , , , , , , , , , ,0 5. Sesja ranna udział w obrotach KIR 41,9% 41,3% 41,6% 40,9% 40,9% 40,6% 40,4% 40,7% 40,6% 40,5% 40,7% 40,5% 41,2% 41,8% 41,7% Sesja popołudniowa udział w obrotach KIR 38,8% 39,3% 38,6% 38,8% 39,2% 39,4% 40,2% 39,5% 39,7% 39,3% 39,5% 39,4% 39,1% 38,3% 38,3% Sesja wieczorna udział w obrotach KIR 19,3% 19,4% 19,8% 20,4% 19,4% 19,6% 19,4% 19,8% 19,7% 19,8% 19,8% 20,1% 19,7% 19,9% 20,0% 6. Transakcje obroty mln zł , , , , , , , , , , , , , , ,4 uznaniowe udział w ogólnych obrotach KIR 99,7% 99,7% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,5% 99,5% liczba transakcji tys , , , , , , , , , , , , , , ,2 udział w ogólnej liczbie transakcji 99,0% 98,9% 98,9% 98,9% 98,7% 98,7% 98,6% 98,6% 98,5% 98,5% 98,4% 98,4% 98,3% 98,3% 98,2% 7. Transakcje obroty mln zł 1.617, , , , , , , , , , , , , , ,1 obciążeniowe udział w ogólnych obrotach KIR 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% liczba transakcji tys , , , , , , , , , , , , , , ,7 udział w ogólnej liczbie transakcji 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8% Opr. Wydział Systemu SORBNET (dane z KIR S.A.), tel D:\mm\zal6_ELIXIR.xls Elixir od 2002

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR i OGNIVO

Express ELIXIR i OGNIVO Express ELIXIR i OGNIVO potencjał nowych rozwiązań w bankowości spółdzielczej Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 17 18 września 2012 r. Rozliczeniowe Produkty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo