INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2008 r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 11 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP strona 12 System SORBNET-EURO strona 14 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET-EURO strona 18 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 19 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET-EURO strona 21 System ELIXIR strona 22 System EuroELIXIR strona 25 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 28 Rozliczenia transgraniczne wysyłane w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia transgraniczne otrzymywane w EuroELIXIR strona 29 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 30 Wnioski strona 32 Załącznik nr 1 System SORBNET. Informacja o liczbie zleceń w kolejnych kwartałach od 2005 r. Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 System SORBNET. Średnia miesięczna liczba i wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach od 2002 r. Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP w kolejnych kwartałach od 2006 roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunkach w danym miesiącu od I.2007 roku Rachunki bieżące banków w DSP. Średni dzienny stan środków na rachunkach przewyższający kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów od 19 maja 2008 roku Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od 2005 roku System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w systemie w kolejnych kwartałach od 2005 roku System EuroELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w kolejnych kwartałach od II kwartału 2006 roku Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Uzyskane przez NBP dane za III kwartał 2008 r. wykazują: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 5,8% średnich dziennych obrotów do poziomu 174,9 mld zł (we wcześniejszym kwartale 165,269 mld zł), - wzrost o 6,7% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), b) w systemie TARGET2-NBP: - wzrost o 19,9% średnich dziennych obrotów do poziomu 568,2 mln euro (we wcześniejszym kwartale 473,8 mln euro), - wzrost o 15,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale 998 szt.), c) w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 14,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 342,3 mln euro (we wcześniejszym kwartale 399,3 mln euro) - spadek o 26,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 843 szt. (we wcześniejszym kwartale szt.), d) w systemie ELIXIR: - spadek o 1,0% średnich dziennych obrotów do poziomu 12,0 mld zł (we wcześniejszym kwartale 12,12 mld zł), - spadek o 2,7% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 4,45 mln szt. (we wcześniejszym kwartale 4,57 mln szt.), e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 21,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 76,3 mln euro (we wcześniejszym kwartale 62,8 mln euro), - wzrost o 11,1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. (we wcześniejszym kwartale szt.). Strona 3

4 Tabela nr 1. Wartość i liczba zleceń w poszczególnych systemach w kwartałach 2008 Q2 i Q3 Systemy płatności 2008 Q Q3 Zmiana SORBNET Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Wartość zleceń (zł) 10,412 bln 11,370 bln + 9,21% Liczba zleceń ,09% Średnia kwota zlecenia (zł) 26,80 mln 26,43 mln -1,4% ELIXIR Wartość zleceń (zł) 763,701 mld 780,176 mld +2,16% Liczba zleceń 288,17 mln 289,34 mln +0,4% Średnia kwota zlecenia (zł) ,74% Liczba dni roboczych: 31 dni 66 dni TARGET2-NBP Wartość zleceń (euro) 14,688 mld 37,500 mld +155,3% Liczba zleceń ,5% Średnia kwota zlecenia (euro) 474,9 tys. 493,9 tys. +4,0% Liczba dni roboczych: 64 dni 66 dni SORBNET-EURO Wartość zleceń (euro) 25,556 mld 22,594 mld -11,6% Liczba zleceń ,2% Średnia kwota zlecenia (euro) 348,5 tys. 406,3 tys. +16,6% EuroELIXIR Wartość zleceń (euro) 4,019 mld 5,035 mld +25,3% Liczba zleceń ,9% Średnia kwota zlecenia (euro) ,1% Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec września 2008 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 54 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie III kwartału 2008 r. w systemie SORBNET: rozliczono łącznie 430 tys. zleceń o wartości 11,37 bln zł, średnio rozliczono dziennie 6,6 tys. zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 26,43 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 10,1% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 390,8 do 430,2 tys. szt.), - wzrost o 6,7% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 9,21% łącznej wartości zleceń (z 10,4 do 11,37 bln zł), - spadek o 0,8% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 26,8 do 26,4 mln zł), - wzrost o 4,55% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z ,6 do ,7 mln zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 1 i nr 2. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w I kwartale 2008 r. przedstawia wykres nr 3. Średnią wartość zleceń w systemie SORBNET w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach przedstawia wykres nr 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje załącznik nr 1. Średnią miesięczną liczbę oraz wartość zleceń realizowanych na rachunkach bieżących banków w DSP w kolejnych kwartałach prezentuje załącznik nr 2. W okresie III kwartału 2008 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wynosił 18,9 mld zł. szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 3. Stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wahał się w ww. okresie w granicach od 9,7 mld zł (w dniu 29.IX.2008 r.) do 26,9 mld zł (w dniu 3.VII.2008 r.) szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 4. Strona 5

6 Wykres nr 1. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r bln zł 8,7 8,7 8,9 10,2 10,7 9,8 9,7 10,4 9,8 10,4 11, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 2. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2006 r tys. zleceń Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 6

7 W III kwartale 2008 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 57,7% (we wcześniejszym kwartale 57,4%), - operacje na rynku międzybankowym 20,0% (we wcześniejszym kwartale 21,3%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 11,1% (we wcześniejszym kwartale 10,9%). Wykres nr 3. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w III kwartale 2008 r. 1,7% 1,5% 1,9% 6,1% 11,1% 20,0% 57,7% Zlecenia klientowskie Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zlecenia KDPW S.A. Zlecenia KIR S.A. Zakup/wykup papierów wart. od NBP Pozostałe Wykres nr 4. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach na przestrzeni lat ,5 mln zł 28,9 mln zł 28,4 mln zł 26,4 mln zł 26,4 mln zł Q Q Q Q Q Strona 7

8 Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w kwartałach 2008 Q2 i Q3 System SORBNET 2008 Q Q3 Zmiana Wartość zleceń (zł) Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Ogółem 10,4 bln 11,4 bln +9,21% Średnia miesięczna 3,5 bln 3,8 bln Średnia dzienna 165,3 mld 174,9 mld +5,85% Liczba zleceń Ogółem ,09% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,71% Średnia kwota zlecenia (zł) 26,802 mln 26,430 mln -0,8% Strona 8

9 SYSTEM TARGET2-NBP Przystąpienie NBP do rozrachunków w systemie TARGET2, które miało miejsce w dniu 19 maja 2008 r. oznacza, że polska krajowa infrastruktura rozliczeniowa została rozszerzona o nowy system o nazwie TARGET2-NBP. System ten, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, służy do rozliczenia płatności realizowanych w euro. Uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2-NBP zostały następujące podmioty: Narodowy Bank Polski, ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pozostałe 24 banki, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., będące uczestnikami prowadzonego przez NBP systemu SORBNET-EURO uzyskały za pośrednictwem NBP dostęp do rozliczeń przez system TARGET2-NBP. Część ww. banków stała się obecnie uczestnikami pośrednimi systemu TARGET2. W okresie III kwartału 2008 r., w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 75,9 tys. zleceń o wartości 37,5 mld euro, rozliczano średnio dziennie zleceń, średnia wartość zlecenia to 493,9 tys. euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP na przestrzeni III kwartału br. przedstawia tabela nr 3. Strona 9

10 Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kwartale 2008 Q2 i Q3 System TARGET2 - NBP 2008 Q Q3 Liczba dni roboczych: 31dni *) 66 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 14,688 mld 37,500 mld +155% Średnia miesięczna *) 10,0 mld 12,5 mld +25% Średnia dzienna 473,8 mln 568,2 mln +20% Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna *) % Średnia dzienna % Średnia kwota zlecenia (euro) 474,9 tys. 493,9 tys. +3,99% *) Średnia miesięczna 2008Q2 dotyczy czerwca 2008 r., tj. pierwszego pełnego (w ujęciu kalendarzowym) miesiąca działalności systemu TARGET2-NBP Szczegółowy podział zleceń w systemie TARGET2 - NBP prezentuje załącznik nr 6. Strona 10

11 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia zleceń kierowanych lub otrzymywanych do/z banków z innych krajów przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP. W okresie III kwartału 2008 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie tys. zleceń o wartości 35,978 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 532,7 tys. euro. W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie TARGET2 - NBP w III kwartale 2008 r. prezentuje wykres nr 5. Wykres nr 5. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymywane i wysyłane w III kwartale 2008 r. System TARGET2-NBP Liczba zleceń transgranicznych 51,8% 48,2% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. System TARGET2-NBP Wartość zleceń transgranicznych 51,6% 48,4% Zlecenia otrzymywane: 18,548 mld euro Zlecenia wysłane: 17,431 mld euro Strona 11

12 ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2 - NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymywanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP pomiędzy sobą a także NBP. W okresie III kwartału 2008 r.w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie tys. zleceń o wartości 1,521 mld euro, rozliczono średnio dziennie 127 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 181,2 tys. euro. Zlecenia krajowe stanowiły w systemie TARGET2 - NBP: - 11,1% liczby realizowanych zleceń, - 4,1% wartości realizowanych zleceń. Wykres nr 6. Liczba i wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe i transgraniczne w III kwartale 2008 r. System TARGET2-NBP Liczba zleceń 11,1% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. 88,9% 4,1% System TARGET2-NBP Wartość zleceń Zlecenia krajowe: 1,521 mld euro Zlecenia transgraniczne: 35,978 mld euro 95,9% Strona 12

13 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych miesiącach TARGET2 - NBP V.2008 VI VII VIII IX Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 2,182 4,715 5,166 4,939 8,442 udział w ogólnej wartości obrotów 46,4% 46,1% 51,4% 52,1% 51,3% Zlecenia transgraniczne wychodzące 2,159 4,626 4,879 4,541 8,011 udział w ogólnej wartości obrotów 49,7% 49,5% 48,6% 47,9% 48,7% Zlecenia krajowe 0,311 0,696 0,488 0,492 0,541 udział w ogólnej wartości obrotów 6,7% 6,9% 4,6% 4,9% 3,2% Liczba zleceń Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 63,0% 47,9% 58,4% 48,2% 49,5% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 30,5% 39,4% 41,6% 51,8% 50,5% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 6,5% 12,8% 12,2% 10,8% 10,3% Średnia kwota zlecenia /tys. euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 366,1 458,8 424,9 477,9 675,0 749,3 547,2 563,3 408,9 627,4 Zlecenie krajowe 506,4 254,0 168,7 188,7 186,9 Strona 13

14 SYSTEM SORBNET-EURO Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec września 2008 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 24 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie III kwartału 2008 r. w systemie SORBNET-EURO: rozliczono łącznie zleceń o wartości 22,594 mld euro, rozliczano średnio dziennie 843 zleceń, średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 406 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - spadek o 11,6% łącznej wartości zleceń (z 25,6 do 22,59 mld euro), - spadek o 14,3% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 399,3 do 342,3 mln euro), - spadek o 24,2% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 16,6% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 349 do 406 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 7 i nr 8. Strona 14

15 Wykres nr 7. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2006 r. 30 mld euro 25 25, ,06 22, , ,49 7,99 8,95 9,77 9,40 10,31 11,21 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 8. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2006 r tysięcy zleceń 73, ,9 55, , ,4 25,4 24,4 28,8 26,3 32,1 34, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 15

16 Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kwartałach 2008 Q2 i Q3 System SORBNET-EURO 2008 Q Q3 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 64 dni 66 dni Ogółem 25,556 mld 22,593 mld -11,6% Średnia miesięczna 8,518 mld 7,531 mld Średnia dzienna 399,3 mln 342,3 mln -14,3% Liczba zleceń Ogółem ,2% Średnia miesięczna Średnia dzienna ,4% Średnia kwota zlecenia (euro) 348,5 tys. 406,3 tys. +16,6% Szczegółowy podział zleceń w systemie SORBNET-EURO prezentuje załącznik nr 7. Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na kilka podstawowych kategorii, tj.: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia międzybankowe i klientowskie, - zlecenia transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymywane. Strona 16

17 Wykres nr 9. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych miesiącach od 2008 r. w trzech kategoriach transakcji: krajowe, transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, I II I II tys. zleceń tys. zleceń tys. zleceń III IV V VI VII VIII IX X XI III IV V VI VII VIII IX X XI SORBNET-EURO : transakcje krajowe Liczba transakcji XII I II III IV V VI SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne wysyłane Liczba transakcji XII I II III IV V VI SORBNET-EURO : transakcje transgraniczne otrzymane Liczba transakcji VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Strona 17 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX. 2008

18 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie III kwartału 2008 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP:: rozliczono łącznie 53,4 tys. zleceń o wartości 20,0 mld euro, średnio dziennie rozliczano 809 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 374,9 mln euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 16,6% wartości zleceń transgranicznych (z 23,999 do 20,020 mld euro), - spadek o 24,5% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych wyróżnia się zlecenia otrzymywane oraz wysyłane. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w III kwartale 2008 r. prezentuje wykres nr 10. Wykres nr 10. Liczba i wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w III kwartale 2008 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń transgranicznych 93,7% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. 6,3% System SORBNET-EURO Wartość zleceń transgranicznych 49,3% 50,7% Zlecenia otrzymywane: 9,864 mld euro Zlecenia wysłane: 10,155 mld euro Strona 18

19 ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie III kwartału 2008 r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO:: rozliczono łącznie 2,2 tys. zleceń o wartości 2,57 mld euro, średnio dziennie rozliczano 33 zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 1,169 mln euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 15,1% liczby zleceń krajowych (z do 2.201szt.), - wzrost o 65,3% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 1,557 do 2,574 mld euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 4,0% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 3,53%), - 11,4% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 6,09%). Wykres nr 11. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w III kwartale 2008 r. System SORBNET-EURO Liczba zleceń 96,04% 3,96% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne: szt. System SORBNET-EURO Wartość zleceń 90,31% 9,69% Zlecenia krajowe: 2,574 mld euro Zlecenia transgraniczne: 20,020 mld euro Strona 19

20 Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od 2007 r. SORBNET-EURO Q Q Q Q Q Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące 4,917 7,335 9,920 12,110 9,864 udział w ogólnej wartości obrotów 43,86% 45,22% 47,11% 47,39% 43,7% Zlecenia transgraniczne wychodzące 4,920 7,367 9,893 11,888 10,155 udział w ogólnej wartości obrotów 43,89% 45,41% 46,98% 46,52% 45,0% Zlecenia krajowe 1,373 1,519 1,245 1,557 2,574 udział w ogólnej wartości obrotów 12,25% 9,4% 5,91% 6,09% 11,4% Liczba zleceń Zlecenia transgraniczne przychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 75,69% 80,47% 71,96% 80,03% 90,0% Zlecenia transgraniczne wychodzące udział w ogólnej liczbie transakcji 16,48% 13,15% 24,11% 16,44% 6,0% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 7,83% 6,39% 3,93% 3,53% 4,0% Średnia kwota zlecenia / tys.euro/ Zlecenia transgraniczne przychodzące Zlecenia transgraniczne wychodzące 189,85 200,86 215,87 206,4 197,2 872, ,7 642,4 986, ,9 Zlecenie krajowe 512,9 524,2 496,3 601, ,5 Strona 20

21 ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 14,9% zleceń międzybankowych (z 23,474 do 19,994 mld euro), - wzrost o 24,8% zleceń klientowskich (z 2,082 do 2,599 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 7,1% zleceń międzybankowych (z do szt.), - spadek o 31,8% zleceń klientowskich (z do szt.), Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w III kwartale 2008 r. Liczba zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 72,5% 27,5% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Wartość zleceń międzybankowych i klientowskich w SORBNET-EURO 11,5% 88,5% Zlecenia międzybankowe: 19,994 mld euro Zlecenia klientowskie: 2,599 mld euro Strona 21

22 SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec III kwartału 2008 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR były 52 banki (z NBP). W okresie III kwartału 2008 r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 289,3 tys. zleceń o wartości 780,2 mld zł, średnio dziennie rozliczano 4,45 mln zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 2,696 tys. zł. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 13 i nr 14. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie ELIXIR: - wzrost o 0,4% łącznej liczby transakcji (z 288,17do 289,3 mln szt.), - wzrost o 2,2% łącznej wartości transakcji (z 763,7 do 780,2 mld zł), - spadek o 2,7% średniej dziennej liczby transakcji (z 4,574 do 4,451 mln szt.), - spadekt o 1,0% średnich dziennych obrotów (z 12,122 do 12,003 mld zł), - wzrost o 1,7% średniej kwoty transakcji (z do zł). Dane dotyczące wartości obrotów i liczby zleceń realizowanych w systemie ELIXIR przedstawia tabela nr 7. Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników, średniej miesięcznej liczby zleceń i wartości obrotów w systemie ELIXIR na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2004 r. prezentuje załącznik nr 8. Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie ELIXIR jest 5-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W III kwartale 2008 r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, 79% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 15. Strona 22

23 Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r mld zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 14. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r mln szt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 23

24 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w kwartale 2008 Q1 i Q2 Wartość zleceń (zł) System ELIXIR 2008 Q Q3 Zmiana Liczba dni roboczych: 63 dni 65 dni Ogółem 763,7 mld 780,2 mld Średnia miesięczna 254,6 mld 260,1 mld +2,2% Średnia dzienna 12,122 mld 12,003 mld -1,0% Liczba zleceń Ogółem 288,17 mln 289,3 mln Średnia miesięczna 96,06 mln 96,45 mln +0,4% Średnia dzienna 4,574 mln 4, 451 mln -2,7% Średnia kwota zlecenia (zł) ,7% Wykres nr 15. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w III kwartale 2008 r. 41,4% 20,5% 38,1% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna Strona 24

25 SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec września 2008 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 30 banków. W okresie III kwartału 2008 r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 975 tys. zleceń o wartości 5,035 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r. przedstawiają wykresy nr 16 i nr 17. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 14,9% łącznej liczby zleceń (z 848,9 do 975,2 tys. szt.), - wzrost o 25,3% łącznej wartości zleceń (z 4, 019 do 5,035 mld euro), - wzrost o 11,4% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - wzrost o 21,5% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 62,8 do 76,3 mln euro), - wzrost o 9,06% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Podstawowe wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje załącznik nr 9. W całości rozliczeń realizowanych za pośrednictwem EuroELIXIR można, podobnie jak w systemie SORBNET-EURO, wyróżnić: - zlecenia krajowe i transgraniczne, - zlecenia transgraniczne wychodzące i zlecenia transgraniczne przychodzące. Strukturę liczby i wartości zleceń rozliczonych w kwartałach 2008Q2 i Q3 w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne przychodzące, transgraniczne wychodzące oraz krajowe przedstawia tabela nr 8. Strona 25

26 Wykres nr 16. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r mln euro Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Wykres nr 17. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2006 r Tysiące Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Strona 26

27 Tabela nr 8. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kwartale 2008 Q2 i Q3 System EuroELIXIR 2008 Q Q3 Zmiana Wartość zleceń (euro) Liczba dni roboczych: 64 dni 66 dni Ogółem 4,019 mld 5,035 mld Średnia miesięczna 1,339 mld 1,678 mld +25,3% Średnia dzienna 62,800 mln 76,300 mln +21,5% Liczba zleceń Ogółem Średnia miesięczna ,9% Średnia dzienna ,4% Średnia kwota zlecenia (euro) ,1% Strona 27

28 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie III kwartału 2008 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 817,5 tys. zleceń o wartości 3,775 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła mln euro. W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 13,7% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.), - wzrost o 15,3% wartości zleceń transgranicznych (z 3,275 do 3,775 mld euro), - wzrost o 10,3% dziennej liczby zleceń (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. Wykres nr 18. Liczba i wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w III kwartale 2008 r. Liczba zleceń transgranicznych otrzymywane i wysyłane 74,1% 25,9% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysyłane: szt. Wartość zleceń transgranicznych otrzymywane i wysyłane 58,5% 41,5% Zlecenia otrzymywane: 2,207 mld euro Zlecenia wysyłane: 1,568 mld euro Strona 28

29 ZLECENIA TRANSGRANICZNE WYSYŁANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie III kwartału 2008 r. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych wysyłanych: rozliczono łącznie 211,5 tys. zleceń o wartości 1,568 mld euro, średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 12,1% liczby zleceń wysyłanych (z do szt.), - wzrost o 11,3% wartości zleceń wysyłanych (z 1,408 do 1,568 mld euro), - wzrost o 8,7% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - spadek o 0,7% średniej wartości zlecenia wysyłanego (z do 7.415euro). Liczba zleceń oraz wartość obrotów osiągnęły w III kwartale 2008 r. najwyższy poziom od momentu uruchomienia systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne wysyłane w III kwartale 2008 r. stanowiły: - 21,7% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 22,2%), - 31,1% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 35,0%). ZLECENIA TRANSGRANICZNE OTRZYMYWANE W SYSTEMIE EuroELIXIR W okresie III kwartału 2008 r.. w systemie EuroELIXIR zleceń transgranicznych otrzymanych: rozliczono łącznie 605,9 tys. zleceń o wartości 2,207 mld euro średnio dziennie rozliczano zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 14,3% liczby zleceń otrzymywanych (z do szt.), - wzrost o 18,2% wartości zleceń otrzymywanych (z 1,867 do 2,207 mld euro), - wzrost o 3,4% średniej wartości zlecenia otrzymanego (z do euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. Zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły w III kwartale 2008 r.: - 62,1% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 62,46%), - 43,8% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 46,46%). Strona 29

30 ROZLICZENIA KRAJOWE W SYSTEMIE EuroELIXIR W III kwartale 2008 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 157,7 tys. szt. zleceń o wartości 1,26 mld euro, rozliczano średnio dziennie zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia to euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 21,4% liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 69,6% wartości zleceń krajowych (z 0,7 do 1, 26 mld euro), - wzrost o 17,7% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 39,7% średniej wartości zlecenia przychodzącego (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w III kwartale 2008 r.: - 16,3% liczby wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 15,3%), - 25,0% wartości wszystkich zleceń w systemie EuroELIXIR (poprzednio 18,5%). Wykres nr 19. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w podziale na transgraniczne i krajowe w III kwartale 2008 r. System EuroELIXIR LIczba zleceń transgranicznych i krajowych 83,8% Zlecenia transgraniczne: 817,5 tys.szt. 16,2% Zlecenia krajowe: 157,7 tys. szt. System EuroELIXIR Wartość zleceń transgranicznych i krajowych 75,0% 25,0% Zlecenia transgraniczne: 3.775,3 mln euro Zlecenia krajowe: 1.260,6 mln euro Strona 30

31 Tabela nr 9. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w podziale na poszczególne kategorie w kolejnych kwartałach od 2007 r. EuroELIXIR 2007 Q Q Q Q Q3 Wartość zleceń /mld euro/ Zlecenia transgr. otrzymywane 1,138 1,261 1,420 1,867 2,207 udział w ogólnej wartości obrotów 42,5% 43,7% 48,2% 46,5% 43,8% Zlecenia transgr. wysyłane 0,846 0,882 0,932 1,408 1,568 udział w ogólnej wartości obrotów 31,6% 30,6% 31,6% 35,0% 31,1% Zlecenia krajowe 0,695 0,739 0,596 0,743 1,260 udział w ogólnej wartości obrotów 25,9% 25,7% 20,2% 18,5% 25,0 Liczba zleceń Zlecenia transgr. otrzymywane udział w ogólnej liczbie transakcji 57,8% 59,2% 62,4% 62,5% 62,1% Zlecenia transgr. wysyłane udział w ogólnej liczbie transakcji 20,8% 20,1% 20,4% 22,2% 21,7% Zlecenia krajowe udział w ogólnej liczbie transakcji 21,4% 20,7% 17,2% 15,3% 16,2% Strona 31

32 WNIOSKI W III kwartale 2008 r. nie zanotowano niepokojących zmian w funkcjonowaniu systemów płatności. Obserwowane zjawiska nie powodują konieczności podejmowania szczególnych działań ze strony Narodowego Banku Polskiego. Na uwagę zasługuje utrzymujący się wzrostowy trend dotyczący liczby i wartości zleceń realizowanych w systemach SORBNET, ELIXIR, EuroELIXIR oraz TARGET2-NBP. Natomiast zgodnie z oczekiwaniami, stopniowo zmniejsza się wielkość obrotów systemu SORBNET-EURO. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Nadzoru Strona 32

33 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. RODZAJ ZLECEŃ SYSTEM SORBNET ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ WEDŁUG RODZAJU WYSTAWCY ZLECEŃ W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2005 ROKU ROK 2005 ROK 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 I. WYSTAWIONE PRZEZ BANK 1. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 80,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,7% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,4% 86,6% 87,2% 87,1% 87,7% 2. Zlecenia rejestrowane szt ręcznie w DSP 0,004% 0,00% 0,03% 0,01% 0% 0,003% 0,003% 0% 0,007% 0,011% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Zlecenia rejestrowane szt z pliku 0,01% 0,01% 0,001% 0,026% 0,010% 0% 0% 0% 0% 0% 0,04% 0,07% 0,01% 0,004% 0,054% razem I: szt ,5% 81,4% 82,0% 83,4% 84,8% 85,2% 84,3% 84,7% 85,5% 86,1% 86,5% 86,7% 87,2% 87,1% 87,7% II. WYSTAWIONE PRZEZ KIR 4. Sesja poranna szt Sesja popołudniowa szt Sesja wieczorna szt razem II: szt ,8% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,0% 3,1% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% III. WYSTAWIONE PRZEZ NBP 7. Zlecenia zarejestrowane szt ręcznie w DSP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 8. Zlecenia przekazane pocztą szt elektroniczną z OO NBP i GOWD 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,0% 5,7% 5,8% 6,0% 5,7% 5,7% 5,4% 5,5% 5,4% 5,4% 4,9% 9. Storno automatyczne ZSK szt ,002% 0,004% 0,004% 0,002% 0% 0,004% 0,003% 0,003% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10. Zlecenia z systemu SKARBNET szt ,7% 4,3% 3,7% 2,7% 2,2% 2,1% 2,3% 2,0% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,8% 1,6% 11. Zlecenia z systemu SEBOP szt ,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 12. Automatyczne księgowanie szt odsetek 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% razem III: szt ,8% 12,0% 11,2% 10,4% 9,2% 8,8% 9,1% 9,3% 8,7% 8,4% 7,9% 8,1% 7,7% 8,0% 7,4% IV. WYSTAWIONE PRZEZ KDPW 13. Zlecenia przekazane szt pocztą elektroniczną 2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 2,7% 2,9% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6% 14. Zlecenia rejestrowane z dyskietki szt % V. OGÓŁEM szt ŚREDNIA DZIENNA szt ROK 2007 ROK 2008 Opr. Piotr Gęsicki, Wydział Systemu SORBNET -> System płatniczy -> Opracowania -> Informacja kwartalna

34 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 2 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA I WARTOŚĆ ZLECEŃ REALIZOWANYCH W DEPARTAMENCIE SYSTEMU PŁATNICZEGO NA RACHUNKACH BIEŹĄCYCH BANKÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH OD 2002 ROKU ŚREDNIA MIESIĘCZNA LICZBA ZLECEŃ ŚREDNIA MIESIĘCZNA WARTOŚĆ ZLECEŃ ŚREDNIA WARTOŚĆ ZLECENIA ŚREDNIA DZIENNA (szt.) (mln zł) (tys. zł) LICZBA ZLECEŃ WARTOŚĆ ZLECEŃ ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. % z tytułu operacji % ogółem poza zlec. z tytułu operacji (szt.) (mln zł) KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku KIR S.A. na rynku międzybank. międzybank. międzybank Q ,7% ,8% , ,1 85,3% ,4 67,5% , , , , Q ,5% ,4% , ,7 85,3% ,7 68,2% , , , , Q ,8% ,4% , ,5 86,5% ,6 68,5% , , , , Q ,2% ,6% , ,1 85,5% ,5 65,9% , , , , Q ,7% ,8% , ,4 95,4% ,2 75,4% , , , , Q ,1% ,1% , ,5 93,8% ,3 72,6% , , , , Q ,1% ,0% , ,1 95,4% ,4 62,7% , , , , Q ,8% ,7% , ,3 95,0% ,3 69,7% , , , , Q ,9% ,4% , ,7 95,5% ,9 71,8% , , , , Q ,1% ,4% , ,6 96,1% ,4 72,4% , , , , Q ,3% ,9% , ,1 95,0% ,3 72,1% , , , , Q ,8% ,4% , ,3 90,3% ,5 69,0% , , , , Q ,1% ,8% , ,9 96,5% ,1 69,1% , , , , Q ,3% ,3% , ,6 98,6% ,9 67,6% , , , , Q ,3% ,1% , ,2 98,6% ,6 67,6% , , , , Q ,5% ,8% , ,0 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,6% ,9% , ,4 98,6% ,5 67,6% , , , , Q ,9% ,8% , ,4 98,6% ,1 67,6% , , , , Q ,8% ,7% , ,9 97,8% ,1 58,3% , , , , Q ,0% ,9% , ,0 96,5% ,1 58,0% , , , , Q ,9% ,9% , ,2 98,4% ,3 62,1% , , , , Q ,3% ,6% , ,1 98,0% ,9 57,7% , , , , Q ,3% ,8% , ,9 97,8% ,0 59,6% , , , , Q ,7% ,9% , ,6 96,5% ,4 56,7% , , , , Q ,6% ,5% , ,0 97,8% ,8 60,3% , , , , Q ,6% ,6% , ,5 89,3% ,8 60,3% , , , , Q ,7% ,7% , ,8 98,1% ,0 60,4% , , , ,4 Opr. Alicja Pęksa-Wicińska, Wydział Systemu SORBNET

35 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 3 Informacja kwartalna o rozliczeniach 25 mld zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środków w kolejnych kwartałach ,1 12,5 12,8 13,4 14,5 15,2 15,7 16,4 17,2 18,1 18, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru mail.nbp.pl -> System płatniczy ->Opracowania -> Informacja kwartalna

36 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 4 Informacja kwartalna o rozliczeniach mld zł 30 STAN NA BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKÓW Średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących prowadzonych w DSP na tle wartości najwyższej i najniższej zarejestrowanej na rachunku w danym miesiącu od I.2007 do IX ,2 14,8 14,5 14,9 15,3 15,5 15,7 15,6 15,8 16,0 16,7 16,3 16,9 17,2 17,57 17,8 18,1 18,3 18,4 19,1 19, Stan na rachunkach bieżących Wartość max Wartość min 0 I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 V.2007 VI.2007 VII.2007 VIII.2007 IX.2007 X.2007 XI.2007 XII.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 V.2008 VI.2008 VII.2008 VIII.2008 IX.2008 Opr. Magdalena Rabong, Wydz.Nadzoru,DSP -> System płatniczy-> Opracowania -> Informacja kwartalna

37 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Załącznik nr 5 Informacja kwartalna o rozliczeniach mln zł RACHUNKI BIEŻĄCE BANKÓW W DSP Średni dzienny stan środków na rachunkach ponad kwotę zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej (w mln zł) ,7 57, ,3 39, ,7 23,9 27,8 23,5 30,8 18,0 22,6 31,3 10 7, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,9-38,2 Opr. Magdalena Rabong, Wydział Nadzoru, tel

38 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 6 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach Lp. System TARGET2 - NBP LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH MIESIĄCACH (od 19 maja 2008 r.) Wyszczególnienie Jednostka 2008 V ) VI.2008 Q2 VII.2008 VIII.2008 IX.2008 Q3 1. Liczba dni rozliczeniowych Liczba uczestników (z NBP) Obroty ogółem mld euro 4,652 10,036 14,688 10,533 9,973 16,993 37,500 średnia miesięczna mld. euro - - 7, ,500 średnie dzienne mln euro 465, , , , , , ,177 średnia kwota transakcji tys. euro 491,9 467,4 474,9 444,2 414,7 603,3 493,9 4. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 0,311 0,696 1,007 0,488 0,492 0,541 1,521 krajowe udział w TARGET2-NBP 6,7% 6,9% 6,9% 4,6% 4,9% 3,2% 4,1% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 6,5% 12,8% 10,8% 12,2% 10,8% 10,3% 11,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 506,4 254,0 300,3 168,7 188,7 186,9 181,2 5. Transakcje obroty mld euro 4,341 9,341 13,682 10,045 9,481 16,452 35,978 transgraniczne udział w TARGET2-NBP 93,3% 93,1% 93,2% 95,4% 95,1% 96,8% 95,9% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 93,5% 87,2% 89,2% 87,8% 89,2% 89,7% 88,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 491,0 498,7 496,2 482,5 442,2 651,0 532,7 6. Transakcje obroty mld euro 2,159 4,626 6,786 4,879 4,541 8,011 17,431 transgraniczne udział w transgranicznych 49,7% 49,5% 49,6% 48,6% 47,9% 48,7% 48,4% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 32,6% 45,1% 41,1% 41,6% 51,8% 50,5% 48,2% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 749,3 547,2 598,6 563,3 408,9 627,4 535,8 7. Transakcje obroty mld euro 2,182 4,715 6,897 5,166 4,939 8,442 18,548 transgraniczne udział w transgranicznych 50,3% 50,5% 50,4% 51,4% 52,1% 51,3% 51,6% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 67,4% 54,9% 58,9% 58,4% 48,2% 49,5% 51,8% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 366,1 458,8 424,7 424,9 477,9 675,0 529,9 8. Transakcje obroty mld euro 4,448 9,460 13,908 10,035 8,970 16,247 35,251 międzybankowe udział w TARGET2-NBP 95,6% 94,3% 94,7% 95,3% 89,9% 95,6% 94,0% liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 12,3% 12,7% 12,6% 13,9% 13,7% 14,0% 13,9% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji mld euro 3,814 3,456 3,563 3,033 2,730 4,106 3, Transakcje obroty mld euro 0,205 0,577 0,782 0,499 1,003 0,747 2,248 klientowskie udział w TARGET2-NBP 4,4% 5,7% 5,3% 4,7% 10,1% 4,4% 6,0% 1) liczba transakcji szt udział w TARGET2-NBP 87,7% 87,3% 87,4% 86,1% 86,3% 86,0% 86,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 24,7 30,8 28,9 24,4 48,3 30,8 34,4 System TARGET2-NBP rozpoczął funkcjonowanie z dniem 19 maja 2008 roku ->System płatniczy->opracowania->informacja kwartalna

39 Narodowy Bank Polski Załącznik nr 7 Departament Systemu Płatniczego Informacja kwartalna o rozliczeniach System SORBNET-EURO LICZBA TRANSAKCJI I WARTOŚĆ OBROTÓW W KOLEJNYCH KWARTAŁACH z wyłączeniem wartości kredytu śróddziennego (intraday), Lp. Wyszczególnienie Jedno stka Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1. Liczba dni rozliczeniowych Obroty ogółem mld. euro 2,194 2,516 6,321 7,492 7,991 8,952 9,771 9,401 10,311 11,212 16,223 21,059 25,557 22,594 średnia miesięczna mld. euro 0,731 0,839 2,107 2,497 2,664 2,984 3,257 3,134 3,437 3,737 5,408 7,020 8,519 7,531 średnie dzienne mln. euro 33,7 38,1 98,8 115,3 128,9 137,7 155,1 146,9 166,3 172,5 253,5 339,7 399,3 342,3 średnia kwota transakcji tys. euro 137,7 168,0 326,2 350,6 314,3 366,6 339,9 356,8 321,3 327,6 357,4 329,7 348,5 406,3 3. Liczba transakcji ogółem szt średnia miesięczna szt średnia dzienna szt Transakcje obroty mld euro 0,474 0,569 0,819 1,007 1,154 1,039 1,083 1,167 1,050 1,374 1,520 1,246 1,558 2,574 krajowe udział w SORBNET-EURO 21,6% 22,6% 13,0% 13,4% 14,4% 11,6% 11,1% 12,4% 10,2% 12,3% 9,4% 5,9% 6,1% 11,4% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 9,6% 10,1% 9,0% 8,2% 7,3% 6,6% 5,3% 5,5% 5,5% 7,8% 6,4% 3,9% 3,5% 4,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 309,3 375,9 471,9 575,0 620,8 646,4 713,1 799,6 599,4 512,9 524,2 496,3 601, ,5 5. Transakcje obroty mld euro 1,719 1,947 5,502 6,485 6,837 7,913 8,688 8,234 9,262 9,838 14,704 19,813 23,999 20,020 transgraniczne udział w SORBNET-EURO 78,4% 77,4% 87,0% 86,6% 85,6% 88,4% 88,9% 87,6% 89,8% 87,8% 90,6% 94,1% 93,9% 88,6% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 90,4% 89,9% 91,0% 91,8% 92,7% 93,4% 94,7% 94,5% 94,5% 92,2% 93,6% 96,1% 96,5% 96,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 119,4 144,7 311,9 330,6 290,1 346,9 319,0 330,9 305,3 311,9 346,0 322,9 339,3 374,9 6. Transakcje obroty mld euro 0,849 0,967 2,747 3,246 3,415 3,954 4,442 4,100 4,629 4,920 7,368 9,893 11,888 10,155 transgraniczne udział w transgranicznych 49,4% 49,7% 49,9% 50,1% 49,9% 50,0% 50,0% 49,8% 50,0% 50,0% 50,1% 49,9% 49,5% 45,0% wysłane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 9,8% 21,1% 25,7% 27,4% 25,0% 19,8% 18,4% 22,5% 20,0% 16,5% 13,2% 25,1% 17,0% 6,1% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 600,1 340,2 604,8 602,8 580,1 874,2 887,5 733,2 762,2 872, ,7 642,4 986, ,9 7. Transakcje obroty mld euro 0,870 0,980 2,755 3,239 3,423 3,959 4,344 4,134 4,633 4,918 7,336 9,920 12,111 9,864 transgraniczne udział w transgranicznych 50,6% 50,3% 50,1% 49,9% 50,1% 50,0% 50,0% 50,2% 50,0% 50,0% 49,9% 50,1% 50,5% 43,7% otrzymane liczba transakcji szt udział w transgranicznych 90,2% 78,9% 74,3% 72,6% 75,0% 80,2% 81,6% 77,5% 80,0% 75,7% 80,5% 74,9% 83,0% 90,0% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 67,0 92,3 210,3 227,5 193,6 216,5 195,4 214,3 190,9 189,9 200,9 215,9 206,4 197,2 8. Transakcje obroty mld euro 1,600 2,172 5,850 6,987 7,384 8,196 8,899 8,501 9,093 9,968 14,568 19,010 23,474 19,994 międzybankowe udział w SORBNET-EURO 72,9% 86,3% 92,5% 93,3% 92,4% 91,6% 91,1% 90,4% 88,2% 88,9% 89,8% 90,3% 91,9% 88,5% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 19,6% 22,3% 27,0% 25,0% 21,3% 6,0% 18,7% 19,8% 16,7% 20,2% 17,9% 14,3% 19,5% 27,6% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 511,6 650, , , , , , , , , , , , ,4 9. Transakcje obroty mld euro 0,594 0,344 0,471 0,505 0,607 0,756 0,872 0,901 1,219 1,244 1,655 2,049 2,082 2,599 klientowskie udział w SORBNET-EURO 27,1% 13,7% 7,5% 6,7% 7,6% 8,4% 8,9% 9,6% 11,8% 11,1% 10,2% 9,7% 8,2% 11,5% liczba transakcji szt udział w SORBNET-EURO 80,4% 77,7% 73,8% 75,0% 78,7% 79,2% 81,3% 80,2% 83,3% 79,8% 82,1% 85,7% 80,5% 72,5% średnia dzienna liczba transakcji szt średnia wartość transakcji tys. euro 46,4 29,5 32,9 31,5 30,4 39,1 37,3 42,6 45,6 45,6 44,4 37,4 35,3 64,5 ->System płatniczy ->Opracowania ->Informacja kwartalna

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 ROKU 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo