Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Piekary Śląskie, r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze informatycznym w zakresie projektowania i wdrażania systemu informatycznego B2B w ramach Projektu Integracja systemów informatycznych spółki Nomax Trading i jej partnerów w celu automatyzacji realizowanych pomiędzy nimi procesów biznesowych. Zarząd Spółki Nomax Trading 1

2 Spis treści I. Terminy używane w treści zapytania ofertowego...3 II. Informacje dotyczące Projektu...4 III. Przedmiot zapytania ofertowego...6 IV. Wymagania dotyczące zespołu wykonawczego... 7 V. Wymagania dotyczące składanej oferty...9 VI. Załączniki...9 2

3 I. Terminy używane w treści zapytania ofertowego Określenie Projekt Partnerzy Biznesowi Platforma Integracyjna Umowa o dofinansowanie Projektu System, System B2B Opis Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 8.2 POIG, którego celem jest: 1. Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych z grupy Nomax, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego B2B, umożliwiającego gromadzenie, archiwizację i przetwarzanie danych. 2. Zautomatyzowanie procesów biznesowych zapewniających codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw partnerów. 3. Stworzenie Platformy Integracyjnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu. Spółki wchodzące w skład Grupy Nomax, które zawarły umowę ze spółką dystrybucyjną Nomax Trading realizującą projekt i należą do nich: Novica sp. z o.o producent osłonek tekstylnych i mieszanek przyprawowych Nomanet sp. z o.o producent siatek elastycznych Nomax sp. z o.o świadczy usługi finansowe, magazynowe i logistyczne. Dedykowany portal internetowy stanowiący główny element systemu B2B, integrujący systemy i automatyzujący procesy biznesowe związane z łańcuchem dostaw. Platforma integracyjna ma zapewnić wejściowy interfejs dla sterowania procesami zachodzącymi pomiędzy partnerami. Umowa Nr UDA-POIG /09-00, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B zawarta między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Nomax Trading sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2009r System informatyczny Business To Business, przeznaczony do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorcami, który powstanie w wyniku realizacji Projektu. Spotkania robocze Spotkania zespołu konsultantów Wykonawcy z Zespołem projektowym. Konsultacje zdalne Zespół projektowy Konsultacje przeprowadzone na odległość z wykorzystaniem usług terminalowych, telekonferencji, wideokonferencji itp. Zespół składający się z projektantów (2) i programistów (2) po stronie Zamawiającego. Zespół wykonawczy Zespół składający się co najmniej 2 osób po stronie Wykonawcy. Umowa Roboczodzień Umowa podpisania w wyniku wyboru Wykonawcy spośród podmiotów, które odpowiedzą na niniejsze zapytanie ofertowe. 8 godzin. 3

4 II. Informacje dotyczące Projektu W spółce Nomax Trading, przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Innowacyjna Gospodarka, trwa realizacja projektu pod nazwą Integracja systemów informatycznych spółki Nomax Trading i jej partnerów w celu automatyzacji realizowanych pomiędzy nimi procesów biznesowych. Zgodnie z założeniami projektu do połowy roku 2011 w Grupie Nomax ma powstać udostępniana za pośrednictwem portalu internetowego Platforma Integracyjna. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wskazanym partnerom biznesowym, zgodnie z obowiązującymi uprawnieniami i procedurami, aktualnych informacji, które zapewnią sprawniejszą obsługę docelowego klienta. Projekt dzieli się na 4 etapy, z których każdy trwa 6 miesięcy. Fazy te obejmują działania związane z modelowaniem, analizą i optymalizacją procesów sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki i planowania oraz budową, wdrożeniem i testowaniem systemu informatycznego wspierającego ich realizację. Projekt angażuje w sumie 17 osób zatrudnionych w Grupie Nomax projektantów procesów biznesowych (4), programistów (2) oraz konsultantów (11) wyłonionych spośród pracowników uczestniczących w analizowanych procesach. W uproszczeniu, tworzona Platforma ma stanowić rozbudowany system wspierający zarówno sprzedawanie jak i dokonywanie zakupów, od złożenia oferty i/lub otrzymania zamówienia od klienta, poprzez zgłoszenie zapotrzebowania na produkt, zamówienie go, odbiór i przekazanie do nabywcy, aż po rozliczenie faktury. Realizacja Projektu ma umożliwić: jednorazowe wprowadzanie danych do systemu dostęp do wszelkiego rodzaju danych i dokumentów, gromadzonych w centralnej bazie z dowolnego miejsca, zgodnie z uprawnieniami użytkownika zarządzanie wersjami i stanami (statusami) oraz grupowaniem i porządkowanie przechowywanych dokumentów tworzenie logicznych powiązań pomiędzy dokumentami scentralizowane zarządzanie kontaktami pomiędzy pracownikami Zamawiającego, a partnerami biznesowymi aktualizowanie, śledzenie oraz analizowanie procesów biznesowych związanych z łańcuchem dostaw 4

5 przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Utworzona w ramach Projektu Platforma Integracyjna ma udostępnić następujące usługi elektroniczne: SPRZEDAŻ przygotowywanie ofert, wprowadzanie zamówień i ich potwierdzanie realizacja zamówień wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji ZAOPATRZENIE zlecenia produkcyjne (przesyłanie zamówienia do firm produkcyjnych) LOGISTYKA zlecenia transportu śledzenie statusu dostaw zlecenia magazynowania towarów, wyrobów gotowych, surowców PLANOWANIE prognozowanie sprzedaży prognozowanie produkcji W skład Platformy mają wchodzić komponenty: Moduł komunikacji produkcja- magazyn- handel zapewniający: Przepływ danych pomiędzy partnerami Kontrolę możliwości i przebiegu realizacji zamówień Raportowanie stanu magazynu Rejestrację przepływu towarów pomiędzy jednostkami Obsługę dokumentów potwierdzających transakcję Moduł komunikacji z klientem Integrowane systemy informatyczne W Grupie Nomax użytkuje się system klasy ERP wspierający następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: Finanse Księgowość Koszty 5

6 Kadry Płace Środki Trwałe Gospodarka Materiałowa Dystrybucja Część procesów biznesowych jest realizowana przy wsparciu standardowych aplikacji biurowych (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny), co wynika z ograniczonych możliwości funkcjonującego systemu informatycznego ERP. Firmy produkcyjne są w trakcie wdrażania systemu MES w oparciu o oprogramowanie Wonderware. Planowana data zakończenia tego przedsięwzięcia przewidziana jest na grudzień III. Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłącznie świadczenie usług doradczych mających na celu wsparcie w realizacji Projektu. Wykonawca kontraktu będzie odpowiedzialny za pomoc udzielaną Zespołowi Projektowemu Zamawiającego w zakresie projektowania architektury systemu, wdrożenia i asysty technicznej o charakterze eksperckim. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego: 1. Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi doradcze dostarczane na rzecz Zamawiającego w ramach Projektu, realizowane przez Wykonawcę w okresie od daty zawarcia z nim Umowy do końca grudnia 2010 r. w ilości określonej w Umowie, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu w ilości nie większej od 13 dni. 2. Świadczone przez Wykonawcę usługi mają polegać na udziale w następujących obszarach projektowych po stronie Zamawiającego: Aktywny udział członków Zespołu Wykonawczego w spotkaniach roboczych w charakterze ekspertów, dopuszczona jest również forma zdalnej współpracy, określona szczególnymi wymaganiami w umowie. Proponowanie rozwiązań w zakresie projektowania architektury Platformy Integracyjnej, pozwalających na określanie ich pracochłonności, kosztów oraz ryzyka realizacji 6

7 Przekazanie Zespołowi Projektowemu wiedzy na temat dobrych praktyk wynikającej z doświadczenia Wykonawcy. IV. Wymagania dotyczące zespołu wykonawczego (struktura, liczebność oraz funkcje członków Zespołu Wykonawczego) 1. W celu prawidłowej realizacji zadań Wykonawca zapewni wg potrzeb odpowiedni Zespół Wykonawczy, który będzie składał się z co najmniej dwóch Ekspertów Dziedzinowych. 2. Zespół Ekspertów winien składać się z pracowników posiadających doświadczenie w rolach: eksperta ds. architektury systemów informatycznych eksperta ds. integracji systemów informatycznych analityka systemowego projektanta systemów informatycznych programisty w technologiach Microsoft wdrożeniowca MS SharePoint 3. Zespół Wykonawczy winien składać się ze specjalistów posiadających łącznie umiejętności niezbędne do wykonania zadań wynikłych w trakcie realizacji zamówienia oraz wiedzy, doświadczenia i kompetencji w następujących obszarach: analiza wymagań systemu informatycznego oraz umiejętność zastosowania ich do budowy i parametryzacji portalu, projektowanie systemów B2B, B2C i portali korporacyjnych oraz ich optymalizacja, wdrażanie i testowanie z użyciem technologii SharePoint, tworzenie i modyfikacja oprogramowania, integracja heterogenicznych systemów informatycznych, w tym również komunikacja z zewnętrznymi urządzeniami i źródłami danych, optymalizacja systemów w kontekście wydajności i efektywności (w tym wykorzystania dostępnych licencji oprogramowania) ergonomiczne planowanie treści w serwisie w celu prezentowania danych, wyszukiwania i raportowania, projektowanie i prawidłowe wykorzystywanie komponentów, struktury witryn i danych znajomość problematyki bezpieczeństwa danych i przepływu informacji oraz projektowania i wdrożenia poziomów uprawnień, znajomość protokołów i usług sieciowych, 7

8 projektowanie obiegu dokumentów i informacji, modyfikacja standardowych interfejsów użytkownika, jak również: prowadzenie szkoleń i procesu doradczego kierowanie pracą zespołu developerów znajomość metodyk modelowania procesów biznesowych (BPM) znajomość struktury i funkcjonalności systemów klasy ERP Ponadto wymaga się od członków Zespołu Wykonawczego praktycznej znajomości następujących narzędzi i technologii: Microsoft Office SharePoint Server 2007 MS SQL Server 2008 BizTalk Server 2009 Visual Studio 2008 WWW (Silverlight) Bazy danych Oracle (8x, 9x, 10x) Dyspozycyjność Zespołu Wykonawczego 1. Proponowany Zespół Wykonawczy musi być dyspozycyjny w trakcie trwania prac nad Projektem. Wymagany jest stały kontakt z Zespołem Zamawiającego, dopuszczalna jest forma zdalnej współpracy. Wszelkie zastępstwa pracowników Zespołu Wykonawczego, w tym również każda trwała zmiana któregokolwiek z członków Zespołu Wykonawczego np. wynikająca z ustania stosunku pracy lub awansu w strukturze firmy, uniemożliwiającego udział w pracach Zespołu Wykonawczego, wymaga akceptacji Zamawiającego. 2. Osoby czasowo lub trwale zastępujące członków Zespołu Wykonawczego będą musiały wykazać się, co najmniej takimi samymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym (spełniać odpowiednie wymogi zastępowanej osoby) jak osoby zastępowane. 8

9 V. Wymagania dotyczące składanej oferty 1. Oferta powinna zawierać co najmniej: uzupełniony Załącznik_1_ZO_4 nazwę i adres oferenta; opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym; termin ważności oferty dokumenty potwierdzające znajomość tematyki i posiadanie doświadczeń w realizacji usług o podobnym zakresie. 2. Wskazane jest, by oferta zawierała również następujące informacje: warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, dyspozycyjność, kosztorys ofertowy uwzględniający różne formy świadczenia usług (praca zdalna, praca na miejscu Zamawiającegouwzględniająca cenę dojazdu i zakwaterowania, praca po stronie Wykonawcy). 3. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz winna być podpisana przez oferenta. 4. Oferta może zostać wysłana drogą elektroniczną, pocztą, kurierem, bądź też odebrana osobiście przez Zamawiającego. 5. Termin składania ofert upływa w dniu r. 6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pozytywna ocena kompetencji i doświadczenia oferenta umożliwiająca prawidłową realizację usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawienia odpowiednich referencji lub innych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług. 7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena 60 % Czas reakcji 20 % Doświadczenie i kompetencje 20 % Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. VI. Załączniki Załącznik _1_ZO4 - Zestawienie minimalnych informacji do oceny Załącznik _2_ZO4 Algorytm wyboru najkorzystniejszej ofert 9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo