IV Opis przedmiotu zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Opis przedmiotu zamówienia:"

Transkrypt

1 IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy od zawarcia umowy), do bazy danych raportów dotyczących m.in. zarządzania IT, wartości biznesowej IT, architektury IT, w szczególności dotyczących złożonych projektów informatycznych realizowanych w sektorze publicznym, oraz powiązanych z nią usług doradztwa i wsparcia w korzystaniu z wyżej wymienionych zasobów w języku polskim i angielskim, bez ograniczenia co do ilości konsultacji. Usługa ma być przeznaczona dla osób zajmujących najwyższe stanowiska w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, zarządzających sektorem IT Zamawiającego. Usługa ta dostarczyć ma Zamawiającemu trwałą relację doradczą z Wykonawcą oraz pomoc w odpowiadaniu na pytania, w szczególności dotyczące zagadnień, dla których standardowe praktyki branżowe nie zostały jeszcze zdefiniowane. Użytkownikami Usługi będą wskazani przez Zamawiającego czterej, określeni indywidualnie, z imienia i nazwiska pracownicy Zamawiającego, którzy otrzymają prawo do korzystania z Usługi w zakresie: Uprawnienia dla Głównego Użytkownika: Główny Użytkownik posiadać ma dostęp do następujących elementów Usługi: 1. Dostęp do treści takich jak Badania podstawowe, Badania specyficzne dla poszczególnych funkcji IT, Analiza porównawcza w zakresie kluczowych metryk IT, Narzędzia diagnostyczne, szablony i studia przypadków 2. Prawo wykorzystania badań, Wybrane analizy rynku IT / przeszukiwania danych dotyczących dostawców rozwiązań IT, Webinaria z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 3. Dedykowany lokalny zespół doradczy 4. Możliwość konsultacji specyficznych problemów Zamawiającego z autorami badań 5. Możliwość udziału w ramach wynagrodzenia umownego w wydarzeniach organizowanych przez Wykonawcę 6. Forum wymiany doświadczeń online Szczególnym uprawnieniem Głównego Użytkownika jest ustalanie szczegółowego celu, zakresu i priorytetów współpracy oraz monitorowanie jej efektywności, przy udziale dedykowanego Lokalnego Zespołu Doradczego Wykonawcy. Uprawnienia dla Zastępcy Głównego Użytkownika (dalej też: Zastępca): Zastępca Głównego Użytkownika posiadać ma dostęp do następujących elementów Usługi: 1. Dostęp do treści takich jak Badania podstawowe, Badania specyficzne dla poszczególnych funkcji IT, Analiza porównawcza w zakresie kluczowych metryk IT, Narzędzia diagnostyczne, szablony i studia przypadków 2. Prawo wykorzystania badań, Wybrane analizy rynku IT / przeszukiwania danych dotyczących dostawców rozwiązań IT, Webinaria z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 3. Dedykowany Lokalny Zespół Doradczy 4. Możliwość konsultacji specyficznych problemów Zamawiającego z autorami badań 5. Możliwości udziału w ramach wynagrodzenia umownego - w wydarzeniach (konferencjach) organizowanych przez Wykonawcę 6. Forum wymiany doświadczeń online

2 Szczególnym uprawnieniem Zastępcy Głównego Użytkownika jest uczestnictwo w programie rozwoju zawodowego świadczonego przez Wykonawcę. Uprawnienia dla Użytkownika: Użytkownik posiadać ma dostęp do następujących elementów Usługi: Badania podstawowe, Badania specyficzne dla poszczególnych funkcji IT, Analiza porównawcza IT w zakresie kluczowych danych metrycznych, Narzędzia diagnostyczne, szablony i studia przypadków, Wybrane analizy rynku IT / przeszukiwania danych dotyczących dostawców rozwiązań IT, Webinaria z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Forum wymiany doświadczeń online. W ramach wynagrodzenia umownego Zamawiający będzie miał m.in. dostęp do następujących elementów Usługi: 1) Dostęp do treści: a) Zakres merytoryczny: Perspektywa obszarów tematycznych Podnoszenie dojrzałości zarządzania danymi analityka rozwój aplikacji strategia i zarządzanie aplikacjami przegląd aplikacji platformy aplikacji i integracji zarządzanie ciągłością biznesu media społecznościowe w biznesie zarządzanie wydajnością i rozwiązania analityczne zarządzanie procesem biznesowym wartość biznesowa IT zarządzanie relacjami z klientami przetwarzanie w chmurze modernizacja infrastruktury teleinformatycznej przewaga konkurencyjna i transformacja biznesu zgodność z regulacjami zarządzanie zawartością współpraca i inicjatywy społecznościowe przetwarzanie kontekstowe zarządzanie doświadczeniem i strategią klienta konsolidacja i modernizacja centrum danych systemy ERP i platformy aplikacyjne program architektury korporacyjnej zarządzanie majątkiem IT budżetowanie IT optymalizacja kosztów IT ład informatyczny modele/struktury organizacyjne IT planowanie strategiczne IT

3 dopasowanie technologii operacyjnej i IT ITIL i usprawnienie procesów zarządzanie tożsamością i dostępem zarządzanie informacją i programy MDM infrastruktura informacji oraz projekty o dużej skali danych innowacje w zakresie informacji program zarządzania bezpieczeństwem informacji usługi i technologie ochrony informacji zarządzanie innowacyjnością Microsoft Windows i Office strategia mobilności przedsiębiorstwa kompetencje zarządzania źródłami zasobów negocjowanie umów na oprogramowanie usługi zewnętrzne strategie internetowe prywatność zarządzanie portfelem i programem zarządzanie ryzykiem SOA i architektura aplikacji SharePoint centra usług wspólnych zrównoważony rozwój ujednolicona komunikacja i współpraca zarządzanie dostawcami wirtualizacja informatyka w administracji publicznej Perspektywa ról w organizacji dyrektor IT / członek Zarządu ds. IT liderzy aplikacji liderzy zarządzania wydajnością i analityką biznesu liderzy poprawy procesu biznesowego liderzy architektury korporacyjnej liderzy infrastruktury i operacji liderzy zarządzania portfelem i programem liderzy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem liderzy zarządzania relacjami z dostawcami b) dodatkowo dostęp do dwunastu (12) raportów specjalnych w okresie obowiązywania umowy, poruszających kluczowe zagadnienia zarządzania IT, wartości biznesowej IT oraz inne obszary, gdzie biznes przenika się z IT, dostarczanych w formie publikacji papierowej i dedykowanych dla kluczowej kadry menedżerskiej Zamawiającego; c) dostęp, przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, poprzez dedykowaną do tego stronę WWW lub portal internetowy, do opracowanych przez Wykonawcę wyników badań, analiz i raportów oraz narzędzi diagnostycznych;

4 d) dostęp w godz w dni robocze (tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych od pracy) dla konkretnych osób korzystających z Usługi wskazanych przez Zamawiającego, do specjalistycznych materiałów, takich jak podcasty, videocasty, głosowania, oraz raportów, dostępnych przez dedykowaną do tego stronę WWW lub portal internetowy; e) dostęp do dedykowanych badań dotyczących zarządzania organizacją IT, badań dotyczących wykorzystania technologii IT i zarządzania technologią IT w sektorze publicznym, stałego dostępu do przeglądu badań przygotowanych przez Wykonawcę (bazy niezależnych badań i raportów z dziedziny IT dostępnej on-line 24/7); f) dostęp do narzędzi diagnostycznych i benchmarkingowych do oceny dojrzałości najważniejszych aspektów zarządzania IT, struktury nakładów, pomiaru/oceny postępu działań naprawczych dokonywanych przy pomocy Wykonawcy u Zamawiającego; g) dostęp do mechanizmu pozwalającego na kontekstową personalizację bazy wiedzy i wspierającego jej wyszukiwanie; 2) Prawo wykorzystania badań Zarówno Główny Użytkownik jak i Zastępca Głównego Użytkownika będą mogli przesyłać do określonych osób w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego kopie pojedynczych raportów badawczych: a) z ograniczeniem do dwudziestu pięciu oddzielnych raportów w okresie obowiązywania umowy dla Głównego Użytkownika, oraz b) z ograniczeniem do dwudziestu pięciu oddzielnych raportów w okresie obowiązywania umowy dla Zastępcy Głównego Użytkownika, w celu ułatwienia podejmowania decyzji. 3) Dedykowany Lokalny Zespół Doradczy Zamawiający wymaga, aby do realizacji usługi został oddelegowany przez Wykonawcę Lokalny Zespół Doradczy, wspierający Głównego Użytkownika i jego Zastępcę, z którym możliwa będzie komunikacja w języku polskim, składający się co najmniej z dwóch osób, który pełnił będzie rolę podstawowego punktu kontaktu w sprawie wszelkich zasobów dostępnych w ramach Usługi. Lokalny Zespół Doradczy w pełni, w sposób proaktywny zarządzał będzie procesem działań doradczych w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym cele współpracy i priorytety. Od Lokalnego Zespołu Doradczego oczekuje się rejestracji i monitoringu działań w ramach usługi oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie okresowej oceny skuteczności współpracy i wdrażania ewentualnych działań korygujących. Postępy w realizacji Usługi będą weryfikowane w ramach: a) Spotkań Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego - do czterech razy w okresie obowiązywania umowy, na wniosek przedstawiciela Zamawiającego, jeden z członków Lokalnego Zespołu Doradczego, wyznaczony przez Wykonawcę spotka się bezpośrednio albo z Głównym Użytkownikiem, z Głównym Użytkownikiem i Zastępcą albo z Zastępcą działającym w imieniu Głównego Użytkownika. Spotkania te mogą być przeznaczone do: zapoznania się i zastosowania badań dostępnych w ramach Usługi lub innych stosownych materiałów,

5 skorzystania z doświadczenia zawodowego jednego z członków Lokalnego Zespołu Doradczego w celu wsparcia Głównego Użytkownika albo Zastępcy w kontekście zagadnień istotnych dla Głównego Użytkownika (Zastępcy), omówienia postępów lub oceny, przy pomocy narzędzi diagnostycznych i benchmarkingowych Wykonawcy, służących do stworzenia oceny dojrzałości, najważniejszych aspektów zarządzania IT, struktury nakładów, pomiaru/oceny postępu działań naprawczych u Zamawiającego. Opcjonalne zastąpienie spotkań Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego - w trakcie realizacji zamówienia Główny Użytkowni albo Zastępca ma możliwość wykorzystania każdej z wymienionych poniżej sesji. Lokalny Zespół Doradczy określi wspólnie z Głównym Użytkownikiem albo Zastępcą czy włączenie którejś z sesji do Usługi będzie dla niego wartościowe. Uczestnictwo w sesjach ograniczone jest do Głównego Użytkownika i/albo Zastępcy oraz członków zespołu Zamawiającego (o ile wymagają tego cele biznesowe Zamawiającego). W każdym przypadku Główny Użytkownik albo Zastępca musi być obecny, a celem sesji jest realizacja celów Zamawiającego. Sesje możliwe do wykorzystania to: spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego - trwające co najmniej 4 godziny zegarowe, przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego spotkanie Głównego Użytkownika i/albo Zastępcy z przedstawicielem Wykonawcy, w ramach doradztwa związanego z wiedzą, celami indywidualnymi lub projektem. W trakcie spotkania powinny być dostarczone Głównemu Użytkownikowi i/albo Zastępcy stosowne materiały. warsztat - trwający co najmniej 4 godziny zegarowe przeprowadzany w siedzibie Zamawiającego warsztat, w trakcie którego Główny Użytkownik i/albo Zastępca spotyka się z przedstawicielem Wykonawcy. Warsztat dotyczy zastosowania badań dostarczanych przez Wykonawcę oraz planowania działań Zamawiającego. Temat Warsztatu zostanie wybrany przez Głównego Użytkownika albo Zastępcę z listy dostępnych warsztatów przekazanej przez Wykonawcę. Uczestnictwo będzie ograniczone do dwudziestu pięciu (25) osób, członków zespołu Zamawiającego. Koszty organizacji ww. spotkań w siedzibie Zamawiającego (tj. koszt związany z zabezpieczeniem pomieszczeń, sprzętu itp.) ponosić będzie Zamawiający. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu przedstawicieli Wykonawcy. b) dostępu do wybranych badań - w miarę potrzeb, Lokalny Zespół Doradczy Wykonawcy będzie mógł wysyłać pocztą elektroniczną, do Głównego Użytkownika albo Zastępcy, wybrane badania wraz z ich analizą i wnioskami (minimum 4 w okresie obowiązywania umowy) zrealizowane przez Wykonawcę, zgodne z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. 4) Możliwość nieograniczonych co do ilości konsultacji specyficznych problemów Zamawiającego: a) Zapytania do analityków Wykonawcy - umożliwiają uprawnionym pracownikom Zamawiającego dostęp do analityków Wykonawcy związanych z zakupioną Usługą poprzez złożenie zapytania. udział w zapytaniu do analityka jest ograniczony do analityka Wykonawcy i uprawnionych pracowników Zamawiającego oraz członków zespołu Zamawiającego (o ile wymagają tego cele biznesowe Zamawiającego). We

6 wszystkich przypadkach, Główny Użytkownik i/lub Zastępca muszą uczestniczyć w rozmowie związanej z zapytaniem (jako uprawnieni pracownicy Zamawiającego), a cel zapytania musi być zgodny z planami Zamawiającego; dostęp oznacza udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zapytanie; formę udzielenia odpowiedzi na zapytanie (rozmowa lub forma pisemna) określi Zamawiający. b) Zapytania związane z badaniami Wykonawcy - dostęp do analityków Wykonawcy poprzez zapytanie do analityka IT Wykonawcy; ograniczone do tematów ujętych w raportach Wykonawcy, opublikowanych w ramach Usługi. Dostęp oznacza udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na zapytanie. Formę udzielenia odpowiedzi na zapytanie (rozmowa lub forma pisemna) określi Zamawiający. 5) Możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Wykonawcę a) Sympozja - dwa zaproszenia do udziału w organizowanym przez Wykonawcę cyklicznie, raz w roku, sympozjum tematycznym, związanym z przedmiotem Usługi, zawierającym wszystkie standardowe uprawnienia uczestnika sympozjum dla Zastępcy oraz dodatkowo uprawnienia uczestnika sympozjum VIP dla Głównego Użytkownika. Zaproszenia te nie mogą podlegać przeniesieniu za wyjątkiem przeniesienia pomiędzy Głównym Użytkownikiem i jego wyznaczonym Zastępcą w ramach organizacji Zamawiającego. b) Specjalne wydarzenia związane z Usługą - zaproszenia przeznaczone dla uprawnionego pracownika Zamawiającego lub innej wskazanej przez niego osoby, do udziału w lokalnych wydarzeniach organizowanych przez Wykonawcę, w kraju lub regionie Europy Środkowo-Wschodniej Koszty przejazdów, przelotów oraz zakwaterowania przedstawicieli Zamawiającego ponosić będzie Zamawiający. 6) Forum wymiany doświadczeń online a) Forum wymiany doświadczeń uprawniony pracownik Zamawiającego będzie mógł w ramach Usługi poprosić Wykonawcę o zorganizowanie spotkania lub rozmowy telefonicznej z osobą na podobnym stanowisku, w instytucji o podobnym do Zamawiającego charakterze, która to instytucja również jest klientem Wykonawcy, na określony temat/zagadnienie, w celu wymiany informacji na temat najlepszych praktyk lub doświadczeń. b) Forum wymiany doświadczeń online dostęp do forum wymiany doświadczeń z organizacjami o podobnym charakterze do Zamawiającego, które również są klientami Wykonawcy. 7) Rozwój zawodowy dla przedstawiciela Zamawiającego (Zastępcy) W ramach Usługi, Zamawiający będzie miał możliwości zapewnienia uprawnionemu pracownikowi rozwoju zawodowego, w którego skład będzie wchodzić: a) Plan rozwoju personalnego wyznaczony przez Wykonawcę członek Lokalnego Zespołu Doradczego będzie współpracował z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego nad stworzeniem planu rozwoju personalnego. Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego określi oczekiwane cele oraz obszary zainteresowań natomiast wyznaczony przez Wykonawcę członek Lokalnego Zespołu Doradczego wskaże sposoby, które pomogą efektywnie zrealizować te cele.

7 b) Telekonferencje - do czterech razy w okresie obowiązywania umowy wyznaczony przez Wykonawcę członek Lokalnego Zespołu Doradczego będzie przeprowadzał z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego telekonferencje, które mogą zostać wykorzystane aby: zapoznać się z i zastosować badania, publikacje Wykonawcy oraz inne stosowne materiały dostępne w ramach Usługi; skorzystać z doświadczenia zawodowego członka Lokalnego Zespołu Doradczego w celu wsparcia uprawnionego pracownika Zamawiającego w kontekście zagadnień istotnych dla jego celów zawodowych; stworzyć, omówić postępy i ocenić realizację planu rozwoju personalnego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Zakres Zadań i Obowiązków (Terms of Reference and Scope of Work) Konsultant ds. oceny końcowej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo