AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław

2 EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy Przed INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Plac Solny Wrocław NIP: REGON: Adres budynku Plac Solny Wrocław Dolnośląskie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ ul. Okrężna Wrocław NIP REGON Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: inż. Paweł Księżarek , ul Zielińskiego 52/35, Wrocław Certyfikator Energetyczny z listy MI nr uprawnień Tel podpis 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Miejscowość: Wrocław Data wykonania opracowania czerwiec Spis treści

3 EFEKTYWNIEJ 3 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Karta audytu energetycznego budynku* Dane ogólne Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji Charakterystyka energetyczna budynku Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wykaz dokumentów i danych źródłowych Ustawy i Rozporządzenia Normy techniczne Materiały przekazane przez inwestora Inne materiały oraz programy komputerowe Wytyczne oraz uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Ogólne dane techniczne Dokumentacja techniczna budynku Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Taryfy i opłaty Charakterystyka systemu grzewczego Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego... 16

4 EFEKTYWNIEJ Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji ZAŁĄCZNIK 1: STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ ZAŁĄCZNIK 2: STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI ZAŁĄCZNIK 3 : OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI ZAŁĄCZNIK 4 : OBLICZENIA TARYF ZA CIEPŁO ZAŁĄCZNIK 5 : OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI POMPY CIEPŁA ZAŁĄCZNIK 6: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE TYPU LED... 72

5 EFEKTYWNIEJ 5 ZAŁĄCZNIK 7 : OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ZAŁĄCZNIK 8: OBLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO ZAŁĄCZNIK 9: OBLICZENIA PYŁÓW PM ZAŁĄCZNIK 10: OBLICZENIA ENERGII PIERWOTNEJ ZAŁĄCZNIK 11: ILOŚĆ ENERGII WYTWORZONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA OZE ZAŁĄCZNIK 12: DOKUMENTACJA RYSUNKOWA ZAŁĄCZNIK 13: DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA... 89

6 EFEKTYWNIEJ 6 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 8228, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 2368, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 0,00 0, Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 100,00 100, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,25 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,86; 0,93; 1,38; 0,46; 0,51; 0,93; 1,38 0,86; 0,93; 1,38; 0,46; 0,51; 0,19; 0,19 0,61; 0,60; 0,97 0,61; 0,60; 0, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,16 1, Okna, drzwi balkonowe 2,50; 2,10; 2,50; 2,60; 1,90; 2,30; 2,50 0,90; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90; 0, Drzwi zewnętrzne/bramy Ściany na gruncie 0,47 0, Stropy wewnętrzne 0,33 0, Stropy zewnętrzne 0,65 0, Ściany wewnętrzne 1,22 1, Drzwi wewnętrzne 2,30; 3,00 2,30; 3, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,930 1,610

7 EFEKTYWNIEJ Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,820 0, Sprawność akumulacji 1,000 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,960 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 0,840 0, Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kanały wentylacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 5062,57/5062, ,57/5062, Krotność wymian powietrza [1/h] 2,00 2, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 3910, , Krotność wymian powietrza [1/h] 0,70 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 145,55 115, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 11,35 11, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 971,15 708, ,83 525,86 107,43 107, Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 1502,23 ---

8 EFEKTYWNIEJ warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] b.d ,36 91,47 205,48 67, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 37, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 58,47 57, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 10599, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 64,32 64, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0,00 0,00 3,93 2, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 33,33 33, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,00 Premia termomodernizacyjna [zł] 82711,35 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 41355,68 62,73 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

9 EFEKTYWNIEJ 9 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.5

10 EFEKTYWNIEJ Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł

11 EFEKTYWNIEJ Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,00 m 3 Kubatura ogrzewania ,06 m 3 Powierzchnia netto budynku ,61 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,25 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 601,00 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 100, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,86; 0,93; 1,38; 0,46; 0,51; 0,93; 1,38 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,61; 0,60; 0,97 W/(m 2 K) Okna 2,50; 2,10; 2,50; 2,60; 1,90; 2,30; 2,50 W/(m 2 K) Okna połaciowe 2,30; 2,50 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 0,47 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,16 W/(m 2 K)

12 EFEKTYWNIEJ 12 Stropy wewnętrzne 0,33 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 0,65 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,22 W/(m 2 K) Drzwi wewnętrzne 2,30; 3,00 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,47 zł/gj 57,93 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 10599,30 zł/(mw m-c) 28652,86 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 132,50 zł/gj 132,50 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 33,33 zł/m-c 33,33 zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej powyżej 100 do 300 kw H,g = 0,930 Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K H,d = 0,800 H,e = 0,820 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,610 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. - wymagany próg oszczędności: 25%

13 EFEKTYWNIEJ Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Przesył ciepłej wody Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym W,g = 0,960 W,d = 0,800 Regulacja i wykorzystanie - W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego W,s = 0,840 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kanały wentylacyjne Vex/Vsup 5062,57/5062,57 Krotność wymian powietrza 2,0 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 3910,05 Krotność wymian powietrza 0,7 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

14 EFEKTYWNIEJ Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna - parter Ściana zewnętrzna - piętro Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje Dach - papa Podłoga na gruncie Ściana zewnętrzna - piwnicy Ściana zewnętrzna lukarny Strop wewnętrzny - poddasze Strop zewnętrzny Dach - dachówka Ściana wewnętrzna Dach w Patio Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Mur z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość około 1,5 m (dawny skarbiec), tynkowany tynkiem cementowo wapiennym. Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie wymaga modernizacji. Mur o grubości około 75 cm, tynkowany obustronnie. Elewacja pod ochroną konserwatorską, odnowiona w latach poprzednich. Brak możliwości docieplenia przegrody. Przegroda jest w dobrym stanie technicznym. Mur o grubości około 70 cm, tynkowany obustronnie. Elewacja pod ochroną konserwatorską, odnowiona w latach poprzednich. Brak możliwości docieplenia przegrody. Przegroda jest w dobrym stanie technicznym. Mur o grubości około 40 cm, tynkowany obustronnie. Elewacja pod ochroną konserwatorską, odnowiona w latach poprzednich. Brak możliwości docieplenia przegrody. Przegroda jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja drewniana, deskowanie, niewentylowane warstwy powietrza, polepa. Od strony wewnętrznej płyta GK, od zewnętrznej papa. Zabytkowy charakter przegrody uniemożliwia modernizację. Przegroda w dobrym stanie technicznym. Podłoga na podsypce piaskowej, warstwa betonu chudego, wylewka z betony na kruszywie kamiennym. Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie wymaga modernizacji. Mur z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość około 1,5 m (dawny skarbiec), tynkowany tynkiem cementowo wapiennym. Zabytkowy charakter przegrody uniemożliwia wykonanie docieplenia. Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie wymaga modernizacji. Przegroda drewniana, obita papą od strony zewnętrznej, wykończona gładziami gipsowymi od strony wewnętrznej. Zabytkowy charakter przegrody, dobry stan techniczny. Brak możliwości docieplenia przegrody. Strop wewnętrzny pod nieogrzewanym poddaszem od strony Północnej. Konstrukcja na belkach drewnianych. Deskowana dwustronnie, wypełnienie polepą z trocinami, niewentylowane warstwy powietrza. Brak docieplenia przyczynia się do nadmiernych strat ciepła. Zaleca się docieplenie przegrody. Strop zewnętrzny niższej części od strony Patio. Konstrukcja drewniana, deskowanie, od strony wewnętrznej wykończenie płytą G-K, natomiast od strony zewnętrznej izolacja papą. Przegroda przyczynia się do nadmiernych strat ciepłą, zaleca się modernizacji. Konstrukcja drewniana, deskowanie, niewentylowane warstwy powietrza, polepa. Od strony wewnętrznej płyta GK, od zewnętrznej dachówka karpiówka. Zabytkowy charakter przegrody uniemożliwia modernizację. Zabytkowy charakter przegrody uniemożliwia docieplenie. Przegroda w dobrym stanie technicznym. Mur z cegły na zaprawie cementowej, tynkowany obustronnie. Zabytkowy charakter przegrody. Przegroda w dobrym stanie technicznym, nie wymaga modernizacji. Konstrukcja drewniana, dach nad częścią PUBU oraz częścią biurową Izby.

15 EFEKTYWNIEJ 15 Ściana zewnętrzna - piętro PATIO Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub Zamiana współczynnika przenikania U System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Strona zewnętrzna pokryta blachą. Brak docieplenia. Zabytkowy charakter przegrody. Ogólny stan techniczny dobry. Brak możliwości modernizacji przegrody. Przegroda od strony Patio. Mur o grubości około 70 cm, tynkowany obustronnie. Elewacja pod ochroną konserwatorską, odnowiona w latach poprzednich. Brak możliwości docieplenia przegrody. Przegroda jest w dobrym stanie technicznym. Przegroda od strony Patio. Mur o grubości około 40 cm, tynkowany obustronnie. Elewacja pod ochroną konserwatorską, odnowiona w latach poprzednich. Brak możliwości docieplenia przegrody. Przegroda jest w dobrym stanie technicznym. Stolarka drewniana, w złym stanie technicznym. Nadmierne straty ciepła przez infiltrację i przenikanie. Zaleca się wymianę na nową stolarkę energooszczędną, przy zachowaniu zabytkowego charakteru stolarki. Stolarka drewniana, w złym stanie technicznym. Nadmierne straty ciepła przez infiltrację i przenikanie. Zaleca się wymianę na nową stolarkę energooszczędną, przy zachowaniu zabytkowego charakteru stolarki. Stolarka musi spełniać wymagania WT Świetlik dachowy, Nie spełnia wymagań WT 2021, przyczynia się do strat przez przenikanie, zaleca się wymianę na świetlik z PVC, energooszczędny. Okna połaciowe w dostatecznym stanie technicznym, jednak ze względu na upływ czasu okna straciły właściwości izolacyjne, zaleca się wymianę na nowe, spełniające WT 2021, przy zachowaniu, zabytkowego charakteru stolarki. Stolarka drewniana, w dostatecznym stanie technicznym., jednak ze względu na upływ czasu okna straciły właściwości izolacyjne, zaleca się wymianę na nowe, spełniające WT 2021, przy zachowaniu, zabytkowego charakteru stolarki. Stolarka drewniana, w złym stanie technicznym. Nadmierne straty ciepła przez infiltrację i przenikanie. Zaleca się wymianę na nową stolarkę energooszczędną, przy zachowaniu zabytkowego charakteru stolarki. Stolarka musi spełniać wymagania WT Stolarka drewniana, w dostatecznym stanie technicznym., jednak ze względu na upływ czasu okna straciły właściwości izolacyjne, zaleca się wymianę na nowe, spełniające WT 2021, przy zachowaniu, zabytkowego charakteru stolarki. Budynek zasilany z ciepłowni miejskiej. Węzeł cieplny po stronie sprzedawcy. Przestarzała instalacja CO. Brak izolacji instalacji. Stare grzejniki, zawory termostatyczne tylko na części grzejników, duża część bez zaworów, brak automatyki sterującej. Zaleca się modernizację systemu CO. Ciepła woda podgrzewana za pomocą elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych. System w dobrym stanie technicznym, nie będzie modernizowany.

16 EFEKTYWNIEJ Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie emulsją, przyklejenie płyt styropianowych, przymocowanie za pomocą dybli plastikowych, przyklejenie warstwy siatki, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikatowego Osadzenie podokienników. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,00 m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 207,81m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 229,00m 2 Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,377 0,193 0,175 0,159 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,73 5,17 5,73 6,28 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,44 5,00 5,56 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 91,90 12,91 11,65 10,62 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0109 0,0015 0,0014 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,21 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 262,00 272,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,52 10,70 10,91

17 EFEKTYWNIEJ 17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 57708,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,52 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. Powierzchnia do nakładu została zwiększona ze względu na koszty obróbki ościeży.

18 EFEKTYWNIEJ 18 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie emulsją, przyklejenie płyt styropianowych, przymocowanie za pomocą dybli plastikowych, przyklejenie warstwy siatki, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikatowego Osadzenie podokienników. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,00 m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 74,29m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 82,00m 2 Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,929 0,191 0,172 0,157 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,08 5,24 5,80 6,35 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,17 4,72 5,28 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 22,16 4,55 4,11 3,75 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0026 0,0005 0,0005 0,0004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,72 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 252,00 262,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,81 16,89 17,07 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19844,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,81 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. Powierzchnia do nakładu została zwiększona ze względu na koszty obróbki ościeży

19 EFEKTYWNIEJ 19 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny Wykonanie ocieplenia stropu zewnętrznego poprzez ułożenie na jego powierzchni warstwy izolacji ze jednej warstwy płyt styropianowych na sucho oraz wykończenie oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi papą termozgrzewalną, przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R 6,67 (m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS DACH, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 24,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 24,00m 2 Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,651 0,147 0,137 0,127 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,54 6,80 7,32 7,85 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,26 5,79 6,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,02 1,13 1,05 0,98 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0006 0,0001 0,0001 0,0001 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,27 265,30 272,26 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 255,00 265,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,86 23,07 23,36 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5880,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,86 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

20 EFEKTYWNIEJ 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny poddasze Wykonanie ocieplenia stropu wewnętrznego poprzez ułożenie na jego powierzchni warstwy izolacji ze jednej warstwy płyt styropianowych na sucho oraz wykończenie oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi deskami podłogowymi, ślepa podłoga z płyt wiórowych, przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R 6,67 (m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS PODŁOGA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 195,36m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 195,36m 2 Stopniodni: 3632,00 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -14,20 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,335 0,145 0,135 0,125 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,99 6,88 7,43 7,99 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,89 4,44 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 20,52 8,92 8,25 7,68 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0022 0,0010 0,0009 0,0008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,94 697,53 752,27 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 220,00 240,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,40 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,63 61,62 62,33 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 39072,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 61,63 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

21 EFEKTYWNIEJ Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 194,22 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 0,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 0,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 0,80m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2808,40 dzień K/rok i = 16,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 0,900 0,850 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 30,70 18,13 16,02 16,01 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0031 0,0023 0,0023 0,0023 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,35 481,34 482,37 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 300,00 300,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,41 4,45 4,77 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1580,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,41 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

22 EFEKTYWNIEJ 22 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 2977,92 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 193,12m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 193,12m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 193,12m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 0,900 0,850 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 560,72 265,42 262,32 259,22 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0710 0,0451 0,0447 0,0443 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,56 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,30 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,79 29,72 30,60 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,79 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

23 EFEKTYWNIEJ 23 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 94,37 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,12m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,12m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,12m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 0,900 0,850 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 17,57 8,41 8,31 8,21 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0022 0,0014 0,0014 0,0014 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,34 342,02 351,71 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 300,00 300,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,05 34,88 35,65 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11316,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,05 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

24 EFEKTYWNIEJ 24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 63,72 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,13m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,300 0,900 0,850 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,60 5,68 5,61 5,55 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0015 0,0010 0,0010 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,92 211,44 217,98 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,50 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 600,00 600,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,19 36,06 36,88 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7212,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 35,19 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające:...

25 EFEKTYWNIEJ 25 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 504,14 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 32,69m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 32,69m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 32,69m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,900 0,900 0,850 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 87,58 44,93 44,41 43,88 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0112 0,0076 0,0076 0,0075 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,82 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,10 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,39 42,21 42,98 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 54311,20 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 41,39 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

26 EFEKTYWNIEJ 26 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 5062,57/5062,57 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 26,14m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 26,14m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 26,14m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: U= 2,50 Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 0,900 0,800 0,850 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 20,98 7,55 6,71 7,13 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0025 0,0009 0,0008 0,0008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,65 880,42 839,04 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,20 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,43 53,43 52,96 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 41817,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 52,43 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

27 EFEKTYWNIEJ 27 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 5062,57/5062,57 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 17,23m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 17,23m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 17,23m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: U= 2,50 Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,47 57,93 57,93 57,93 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 10599, , , ,86 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,100 0,900 0,850 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,62 4,98 4,70 4,42 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0014 0,0006 0,0006 0,0005 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,06 390,33 417,61 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,40 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,91 77,23 78,37 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27561,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 75,91 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

28 EFEKTYWNIEJ Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Ciepło właściwe wody cw [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρw [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θw [ C] 55 Temperatura zimnej wody θo [ C] 10 Współczynnik korekcyjny kr [-] 0,78 Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m 2 ] 2151,90 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm 3 /(m 2 doba] 0,60 Czas użytkowania τ [h] 18,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 3,02 Sprawność wytwarzania ηw,g [-] 0,96 Sprawność przesyłu ηw,d [-] 0,80 Sprawność akumulacji ciepła ηw,s [-] 0,84 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 107,43 Max moc cieplna qcwu [kw] 11, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 58,47 57,93 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 10599, ,86 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 971,15 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1455 Sprawność systemu grzewczego 0,610 1,280 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,38 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] ,61

29 EFEKTYWNIEJ Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, H,g 1,610 Przesyłania ciepła, H,d 0,900 Regulacji systemu ogrzewczego, H,e 0,930 Akumulacji ciepła, H,s 0,950 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 1, Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Montaż pomp ciepła powietrze - woda ,00 Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, piony, poziomy, przewody rozprowadzające, niezbędna armatura, izolacja instalacji. Montaż nowych grzejników ,00 Montaż zaworu termostatycznego przy każdym grzejniku ,00 Montaż zbiornika buforowego na potrzeby pompy ciepła ,00 Montaż systemu podmieszania wraz z automatyką pogodową i inteligentnym systemem zarządzania energią pozwalającym jednocześnie na wprowadzenie przerw w ogrzewaniu Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego 19000,00 Suma: ,00 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd Opis zastosowanych usprawnień Montaż dwóch pomp ciepła, która będzie współpracować z węzłem ciepła. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, piony, poziomy, przewody rozprowadzające. Izolacja instalacji. Montaż nowych grzejników. Montaż zaworów termostatycznych przy każdym grzejniku. Inteligentny system zarządzania energią, automatyka pogodowa. Koszty zawarto w systemie podmieszania. Montaż zbiornika buforowego na potrzeby pompy ciepła. Montaż systemu podmieszania wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią, automatyką pogodową pozwalająca wprowadzić przerwy w ogrzewaniu.

30 EFEKTYWNIEJ Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO Planowane koszty robót [zł] SPBT [lat] 1580,00 zł 4, ,00 zł 10,52 3. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 zł 16,81 4. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 zł 22,86 5. Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 zł 28,79 6. Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 zł 34,05 7. Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 7212,00 zł 35, Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U 54311,20 zł 41, ,60 zł 52, Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - poddasze 39072,00 zł 61, Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub Zamiana współczynnika przenikania U 27561,60 zł 75, Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 zł --- Modernizacja systemu grzewczego ,00 25,61

31 EFEKTYWNIEJ Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 7 Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 7212,00 8 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' 54311,20 9 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U 41817,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - poddasze 39072,00 11 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub Zamiana współczynnika przenikania U 27561,60 12 Modernizacja systemu grzewczego ,00 13 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,00

32 EFEKTYWNIEJ 32 Usprawnienie Wariant 2 Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 7 Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 7212,00 8 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' 54311,20 9 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U 41817,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - poddasze 39072,00 11 Modernizacja systemu grzewczego ,00 12 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,40 Usprawnienie Wariant 3 Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 7 Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 7212,00 8 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' 54311,20 9 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U 41817,60 10 Modernizacja systemu grzewczego ,00 11 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,40

33 EFEKTYWNIEJ 33 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 7 Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 7212,00 8 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' 54311,20 9 Modernizacja systemu grzewczego ,00 10 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,80 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 7 Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' 7212,00 8 Modernizacja systemu grzewczego ,00 9 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,60

34 EFEKTYWNIEJ 34 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' 11316,00 7 Modernizacja systemu grzewczego ,00 8 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,60 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 6 Modernizacja systemu grzewczego ,00 7 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,60 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 5880,00 5 Modernizacja systemu grzewczego ,00 6 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,00

35 EFEKTYWNIEJ 35 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO 19844,00 4 Modernizacja systemu grzewczego ,00 5 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,00 Wariant 10 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO 57708,00 3 Modernizacja systemu grzewczego ,00 4 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,00 Wariant 11 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' 1580,00 2 Modernizacja systemu grzewczego ,00 3 Audyt i dokumentacja techniczna 45000,00 Całkowity koszt ,00 Wariant 12 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego ,00 2 Audyt i dokumentacja techniczna 15000,00 Całkowity koszt ,00

36 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V EFEKTYWNIEJ Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,15 19, , , , ,06 17,69 0,25 1 0, ,63 19, , , , ,06 16,09 0,25 2 0, ,87 19, , , , ,06 16,09 0,25 3 0, ,63 19, , , , ,06 16,24 0,25 4 0, ,30 19, , , , ,06 16,24 0,25 5 0, ,90 19, , , , ,06 16,24 0,25 6 0, ,78 19, , , , ,06 16,24 0,25 7 0, ,96 19, , , , ,06 16,24 0,25 8 0, ,28 19, , , , ,06 16,24 0,25 9 0, ,34 19, , , , ,06 16,30 0, , ,70 19, , , , ,06 16,55 0, , ,86 19, , , , ,06 17,69 0, , ,15 19, , , , ,06 17,69 0,25

37 EFEKTYWNIEJ Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Qh0,1co qh0,1co Q0,1cwu q0,1cwu 0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 O % O GJ GJ MW MW 971,15 107,43 0,1455 0, ,63 107,43 0,1157 0, ,87 107,43 0,1164 0, ,63 107,43 0,1177 0, ,30 107,43 0,1193 0, ,90 107,43 0,1205 0, ,78 107,43 0,1208 0, ,96 107,43 0,1211 0, ,28 107,43 0,1336 0, ,34 107,43 0,1341 0, ,70 107,43 0,1362 0, ,86 107,43 0,1455 0, ,15 107,43 0,1455 0, GJ zł zł % 0,61 1,00 1, , , ,28 1,00 0,95 633, , ,68 32,76 1,28 1,00 0,95 638, , ,48 32,30 1,28 1,00 0,95 646, , ,76 31,59 1,28 1,00 0,95 657, , ,83 30,66 1,28 1,00 0,95 665, , ,93 29,96 1,28 1,00 0,95 666, , ,53 29,84 1,28 1,00 0,95 669, , ,74 29,63 1,28 1,00 0,95 749, , ,67 22,54 1,28 1,00 0,95 752, , ,82 22,28 1,28 1,00 0,95 766, , ,85 21,08 1,28 1,00 0,95 827, , ,82 15,70 1,28 1,00 0,95 828, , ,38 15,68

38 EFEKTYWNIEJ Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii ,00 zł 41355,68 62,73% ,00 15,00% , , , ,00 85,00% ,40 zł 40774,48 62,42% ,76 15,00% , , , ,64 85,00% ,40 zł 39876,76 61,95% ,96 15,00% , , , ,44 85,00% ,80 zł 38699,83 61,30% ,32 15,00% , , , ,48 85,00% ,60 zł 37816,93 60,84% ,64 15,00% , , , ,96 85,00% ,60 zł 37660,53 60,76% ,84 15,00% , , , ,76 85,00% ,60 zł 37395,74 60,62% ,44 15,00% , , , ,16 85,00% ,00 zł 28449,67 55,89% ,00 zł 28116,82 55,71% ,00 zł 26610,85 54,91% ,00 zł 19821,82 51,28% ,00 zł 19794,38 51,27% 95551,80 15,00% , , , ,20 85,00% 94669,80 15,00% , , , ,20 85,00% 91693,20 15,00% , , , ,80 85,00% 83037,00 15,00% 94108, , , ,00 85,00% 78300,00 15,00% ,00 85,00% 94740, , ,77

39 EFEKTYWNIEJ 39 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,00 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,00 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,35 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,68 zł tj. 32,76 %

40 EFEKTYWNIEJ Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - piętro PATIO Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - poddasze Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS PODŁOGA O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne piwnica 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Świetlik 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno połaciowe 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) O5

41 EFEKTYWNIEJ 41 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - drewno 2 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) O6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub tył Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: O7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne - pub Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Montaż pompy ciepła współpracującej z węzłem cieplnym na potrzeby ogrzewania, montaż systemu podmieszania wraz z inteligentnym systemem ogrzewania, oraz automatyką pogodową pozwalającą wprowadzić przerwy w ogrzewaniu, wymiana instalacji CO, pionów, poziomów, przewodów rozprowadzjących, izolacja instalacji, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych przy każdym grzejniku.

42 EFEKTYWNIEJ 42 ZAŁĄCZNIK 1: STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 2 Opis Ściana na gruncie, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 1,500 0,770 1,948-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 1,53-2,11 0,47 Ściana zewnętrzna - parter, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,740 0,770 0,961-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Kody Element Materiał 3 4 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,77-1,17 0,86 Opis Ściana zewnętrzna - piętro, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,670 0,770 0,870-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,70-1,08 0,93 Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04 -

43 EFEKTYWNIEJ Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,400 0,770 0,519-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,73 1,38 Dach - papa, przegroda niejednorodna Wycinek A 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-4 Deskowanie 0,030 0,160 0,188-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,160-6 Deska ślepego pułapu 0,020 0,160 0,125-7 Polepa 0,090 0,850 0,106-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,90 m Wycinek B 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,260 0,160 1, Deski 0,035 0,160 0,219-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,18 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,89 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 2,40 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,31-1,64 0,61 Kody Element Materiał 6 Opis Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00 -

44 EFEKTYWNIEJ Piasek średni 0,200 0,400 0, Podkład z betonu chudego 0,100 1,050 0, Beton jamisty z kruszywa kamiennego 0,100 1,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,40-0,87 1,16 Ściana zewnętrzna - piwnicy, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 1,500 0,770 1,948-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 1,53-2,15 0,46 Kody Element Materiał 8 9 Opis Ściana zewnętrzna lukarny, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,280 0,160 1,750-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,30-1,97 0,51 Strop wewnętrzny - poddasze, przegroda niejednorodna Wycinek A 67 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-16 Tynk lub gładź na trzcinie 0,020 0,820 0,024-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0,125-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,180-6 Deska ślepego pułapu 0,020 0,160 0,125-7 Polepa 0,090 0,850 0, Trociny drzewne luzem 0,100 0,090 1, Deski podłogi 0,035 0,160 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 0,1 -

45 EFEKTYWNIEJ 45 górę) Długość wycinka L 0,95 m Wycinek B 67 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-16 Tynk lub gładź na trzcinie 0,020 0,820 0,024-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,300 0,160 1, Deski podłogi 0,035 0,160 0, Kody Element Materiał 10 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,20 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 2,08 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 3,89 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,42-2,99 0,33 Opis Strop zewnętrzny, przegroda niejednorodna Wycinek A 68 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-4 Deskowanie 0,030 0,160 0,188-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0, Deska 0,020 0,160 0,125-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,1 - Długość wycinka L 0,90 m Wycinek B 68 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0, Deski 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,260 0,160 1, Deski 0,035 0,160 0,219-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0,054 -

46 EFEKTYWNIEJ Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,1 - Długość wycinka L 0,18 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,78 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 2,29 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,24-1,54 0,65 Dach - dachówka, przegroda niejednorodna Wycinek A 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-20 Dachówka cementowa karpiówka 0,020 1,500 0,013-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-4 Deskowanie 0,030 0,160 0,188-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,160-6 Deska ślepego pułapu 0,020 0,160 0,125-7 Polepa 0,090 0,850 0,106-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,90 m Wycinek B 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-20 Dachówka cementowa karpiówka 0,020 1,500 0,013-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,260 0,160 1, Deski 0,035 0,160 0,219-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,18 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,90 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 2,41 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,33-1,66 0,60 Kody Element Materiał Opis d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K)

47 EFEKTYWNIEJ Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,410 0,770 0,532-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,82 1,22 Dach w Patio, przegroda niejednorodna Wycinek A 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-21 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000-3 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,120 0,160 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0,125-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,02 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,08 m Wycinek B 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-21 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000-3 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0,125-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,120 0,000 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0,125-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,02 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,80 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,59 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 1,30 m 2 K/W

48 EFEKTYWNIEJ 48 Kody Element Materiał Grubość całkowita i U k 0,16-0,94 1,06 Opis Ściana zewnętrzna - piętro PATIO, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,670 0,770 0,870-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,70-1,08 0,93 Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,400 0,770 0,519-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Kody Element Materiał Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,73 1,38 Okno zewnętrzne piwnica, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 Okno zewnętrzne - pub, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,1 Okno zewnętrzne - drewno, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,6 Opis Okno zewnętrzne - pub tył, przegroda jednorodna d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) Grubość całkowita i U k ,5 Okno połaciowe, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Świetlik, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 Drzwi wewnętrzne metalowe, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k

49 EFEKTYWNIEJ Drzwi wewnętrzne Pub drewniane, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Okno zewnętrzne - drewno 2, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9

50 EFEKTYWNIEJ 50 Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Wentylacja grawitacyjna Usługi Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 1 Budynek główny 1396, ,33 0, ,21 0, ,33 0,30 563,24 0, ,33 0,70 908,49 Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Wentylacja mechaniczna Usługi Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηoc1,n 0,00 - Skuteczność gruntowego wymiennika ciepła ηgwc,n 0,00 - Łączna miesięczna skuteczność odzysku ciepła ηoc,n=[1-(1- ηoc1,n) (1- ηgwc,n)] 0,00 - Nazwa pomieszczenia/strefy Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 1 Pub 605, ,28 0, ,57 0,50 101,25 0,50 0,00 0,50 632,82 0,50 966,11 Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Grupa Magazyn Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 2 Piwnica 149,40 388,44 0,50 225,89 0,50 116,53 0,50 45,18 0,50 116,53 0,50 84,02

51 EFEKTYWNIEJ 51 Obliczenia zbiorcze dla strefy Wentylacja grawitacyjna Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 1396,9 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 3,7 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 24,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,4 - - ah 2,6 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,18 0,21 0,34 0,58 1,21 3,36 2,27 3,87 1,00 0,44 0,23 0,17 H,1 0,17 0,20 0,28 0,46 0,90 0,00 0,00 0,00 0,72 0,33 0,20 0,17 H,2 0,20 0,28 0,46 0,90 2,29 0,00 0,00 0,00 2,43 0,72 0,33 0,20 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,63 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,99 0,99 0,96 0,88 0,65 0,29 0,41 0,25 0,73 0,93 0,98 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c , , , , , , ,5 5 88, , , , ,16 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok ,3

52 EFEKTYWNIEJ 52 Obliczenia zbiorcze dla strefy Wentylacja mechaniczna Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 605,6 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 5,5 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 3,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,8 - - ah 1,2 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,16 0,18 0,24 0,38 0,73 2,01 1,35 2,34 0,68 0,34 0,21 0,16 H,1 0,16 0,17 0,21 0,31 0,55 0,00 0,00 0,00 0,51 0,28 0,18 0,16 H,2 0,17 0,21 0,31 0,55 1,37 0,00 0,00 0,00 1,51 0,51 0,28 0,18 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,91 0,90 0,87 0,79 0,64 0,37 0,47 0,33 0,66 0,81 0,88 0,92 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c , , , , , , , , , , , ,85 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 95296,4

53 EFEKTYWNIEJ 53 Obliczenia zbiorcze dla strefy Grupa Temperatura wewnętrzna strefy i 16,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 149,4 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 5,5 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 91,4 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,1 - - ah 7,1 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,44 0,43 0,56 0,86 2,29-5,82 0,00-4,18 2,84 1,02 0,59 0,42 H,1 0,43 0,43 0,49 0,71 1,57 0,00 0,00 0,00 1,93 0,81 0,50 0,43 H,2 0,43 0,49 0,71 1,57 2,29 0,00 0,00 0,00 2,84 1,93 0,81 0,50 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 1,00 0,99 0,93 0,44-0,17 1,00-0,24 0,35 0,87 0,99 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 806, , , ,7 0 0,46 0,00 0,00 0,00 0,09 70,60 429, ,2 2 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 3584,0

54 EFEKTYWNIEJ 54 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Wentylacja grawitacyjna 1396, ,33 20, ,34 1 Wentylacja mechaniczna 605, ,28 20, ,40 1 Grupa 149,40 388,44 16, ,95 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] ,69

55 EFEKTYWNIEJ 55 ZAŁĄCZNIK 2: STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 2 Opis Ściana na gruncie, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 1,500 0,770 1,948-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 1,53-2,11 0,47 Ściana zewnętrzna - parter, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,740 0,770 0,961-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Kody Element Materiał 3 4 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,77-1,17 0,86 Opis Ściana zewnętrzna - piętro, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,670 0,770 0,870-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,70-1,08 0,93 Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04 -

56 EFEKTYWNIEJ Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,400 0,770 0,519-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,73 1,38 Dach - papa, przegroda niejednorodna Wycinek A 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-4 Deskowanie 0,030 0,160 0,188-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,160-6 Deska ślepego pułapu 0,020 0,160 0,125-7 Polepa 0,090 0,850 0,106-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,90 m Wycinek B 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,260 0,160 1, Deski 0,035 0,160 0,219-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,18 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,89 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 2,40 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,31-1,64 0,61 Kody Element Materiał 6 Opis Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00 -

57 EFEKTYWNIEJ Piasek średni 0,200 0,400 0, Podkład z betonu chudego 0,100 1,050 0, Beton jamisty z kruszywa kamiennego 0,100 1,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,40-0,87 1,16 Ściana zewnętrzna - piwnicy, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 1,500 0,770 1,948-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 1,53-2,15 0,46 Kody Element Materiał 8 9 Opis Ściana zewnętrzna lukarny, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,280 0,160 1,750-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,30-1,97 0,51 Strop wewnętrzny - poddasze, przegroda niejednorodna Wycinek A 67 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-16 Płyta styropianowa EPS PODŁOGA 0,140 0,036 3, Tynk lub gładź na trzcinie 0,020 0,820 0,024-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0,125-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,180-6 Deska ślepego pułapu 0,020 0,160 0,125-7 Polepa 0,090 0,850 0, Trociny drzewne luzem 0,100 0,090 1, Deski podłogi 0,035 0,160 0,219 -

58 EFEKTYWNIEJ Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,95 m Wycinek B 67 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-16 Płyta styropianowa EPS PODŁOGA 0,140 0,036 3, Tynk lub gładź na trzcinie 0,020 0,820 0,024-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,300 0,160 1, Deski podłogi 0,035 0,160 0, Kody Element Materiał 10 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,20 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 5,98 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 7,78 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,56-6,88 0,15 Opis Strop zewnętrzny, przegroda niejednorodna Wycinek A 68 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-20 Płyta styropianowa EPS DACH 0,200 0,038 5,263-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-4 Deskowanie 0,030 0,160 0,188-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0, Deska 0,020 0,160 0,125-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,1 - Długość wycinka L 0,90 m Wycinek B 68 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,04-20 Płyta styropianowa EPS DACH 0,200 0,038 5,263-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0, Deski 0,020 0,160 0,125 -

59 EFEKTYWNIEJ Belka nośna 0,260 0,160 1, Deski 0,035 0,160 0,219-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,1 - Długość wycinka L 0,18 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 6,16 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 7,56 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,44-6,86 0,15 Dach - dachówka, przegroda niejednorodna Wycinek A 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-22 Dachówka cementowa karpiówka 0,020 1,500 0,013-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-4 Deskowanie 0,030 0,160 0,188-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,160-6 Deska ślepego pułapu 0,020 0,160 0,125-7 Polepa 0,090 0,850 0,106-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,90 m Wycinek B 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-22 Dachówka cementowa karpiówka 0,020 1,500 0,013-3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022-9 Deski sufitu 0,020 0,160 0, Belka nośna 0,260 0,160 1, Deski 0,035 0,160 0,219-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,013 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,18 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,90 m 2 K/W Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 2,41 m 2 K/W

60 EFEKTYWNIEJ 60 Kody Element Materiał Grubość całkowita i U k 0,33-1,66 0,60 Opis Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,13-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,410 0,770 0,532-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,82 1,22 Dach w Patio, przegroda niejednorodna Wycinek A 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-23 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000-3 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,120 0,160 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0,125-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,08 m Wycinek B 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-23 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000-3 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0,125-5 Niewentylowane warstwy powietrza 0,120 0,000 0, Sosna i świerk w poprzek włókien 0,020 0,160 0,125-8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,1 - Długość wycinka L 0,80 m Kres górny całkowitego oporu ciepła R' 0,68 m 2 K/W

61 EFEKTYWNIEJ 61 Kody Element Materiał Kres dolny całkowitego oporu ciepła R" 1,38 m 2 K/W Grubość całkowita i U k 0,18-1,03 0,97 Opis Ściana zewnętrzna - piętro PATIO, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-24 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,150 0,036 4,167-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,670 0,770 0,870-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,85-5,24 0,19 Ściana zewnętrzna - pozostałe kondygnacje PATIO, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-24 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,160 0,036 4,444-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,400 0,770 0,519-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Kody Element Materiał Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,59-5,17 0,19 Okno zewnętrzne piwnica, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9 Opis Okno zewnętrzne - pub, przegroda jednorodna d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) Grubość całkowita i U k ,9 Okno zewnętrzne - drewno, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9 Okno zewnętrzne - pub tył, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 Okno zewnętrzne - drewno, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,6 21 Okno połaciowe, przegroda jednorodna

62 EFEKTYWNIEJ Grubość całkowita i U k ,9 Świetlik, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9 Drzwi wewnętrzne metalowe, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k Drzwi wewnętrzne Pub drewniane, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Okno zewnętrzne - drewno 2, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9 Okno zewnętrzne - pub tył, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9

63 EFEKTYWNIEJ 63 Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Wentylacja grawitacyjna Usługi Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 1 Budynek główny 1396, ,33 0, ,21 0, ,33 0,30 563,24 0, ,33 0,70 908,49 Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Wentylacja mechaniczna Usługi Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηoc1,n 0,00 - Skuteczność gruntowego wymiennika ciepła ηgwc,n 0,00 - Łączna miesięczna skuteczność odzysku ciepła ηoc,n=[1-(1- ηoc1,n) (1- ηgwc,n)] 0,00 - Nazwa pomieszczenia/strefy Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 1 Pub 605, ,28 0, ,57 0,50 101,25 0,50 0,00 0,50 632,82 0,50 966,11 Rodzaj budynku: Nazwa pomieszczenia/strefy 2 Piwnica Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Grupa Magazyn Wentylacja grawitacyjna Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 149, ,4 4 0,50 225,8 9 0,50 116,5 3 0,50 45,18 0,50 116,5 3 0,50 84,02

64 EFEKTYWNIEJ 64 Obliczenia zbiorcze dla strefy Wentylacja grawitacyjna Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 1396,9 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 3,7 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 34,3 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - ah 3,3 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,25 0,30 0,47 0,81 1,68 4,67 3,15 5,36 1,38 0,61 0,32 0,23 H,1 0,24 0,27 0,39 0,64 1,25 0,00 0,00 0,00 0,99 0,46 0,28 0,24 H,2 0,27 0,39 0,64 1,25 3,18 0,00 0,00 0,00 3,37 0,99 0,46 0,28 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,40 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,99 0,99 0,95 0,84 0,54 0,21 0,31 0,19 0,63 0,91 0,98 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c , , , , ,6 9 18,16 88,16 10, , , , ,53 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok ,5

65 EFEKTYWNIEJ 65 Obliczenia zbiorcze dla strefy Wentylacja mechaniczna Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 605,6 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 5,5 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 4,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,8 - - ah 1,3 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,17 0,19 0,26 0,40 0,77 2,13 1,43 2,48 0,72 0,36 0,22 0,17 H,1 0,17 0,18 0,22 0,33 0,59 0,00 0,00 0,00 0,54 0,29 0,19 0,17 H,2 0,18 0,22 0,33 0,59 1,45 0,00 0,00 0,00 1,60 0,54 0,29 0,19 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,91 0,90 0,86 0,79 0,63 0,35 0,46 0,32 0,65 0,80 0,88 0,91 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c , , , , , , , , , , , ,33 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 88559,0

66 EFEKTYWNIEJ 66 Obliczenia zbiorcze dla strefy Grupa Temperatura wewnętrzna strefy i 16,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 149,4 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 5,5 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 92,4 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,1 - - ah 7,2 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,44 0,44 0,56 0,87 2,31-5,88 0,00-4,22 2,87 1,03 0,59 0,42 H,1 0,43 0,44 0,50 0,71 1,59 0,00 0,00 0,00 1,95 0,81 0,51 0,43 H,2 0,44 0,50 0,71 1,59 2,31 0,00 0,00 0,00 2,87 1,95 0,81 0,51 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 1,00 0,99 0,93 0,43-0,17 1,00-0,24 0,35 0,86 0,99 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 790, , , ,1 1 0,40 0,00 0,00 0,00 0,07 66,42 418, ,9 5 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 3503,3

67 EFEKTYWNIEJ 67 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Wentylacja grawitacyjna 1396, ,33 20, ,50 1 Wentylacja mechaniczna 605, ,28 20, ,99 1 Grupa 149,40 388,44 16, ,34 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] ,83

68 EFEKTYWNIEJ 68 ZAŁĄCZNIK 3 : OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI p. Dorota Olech

69 EFEKTYWNIEJ 69 ZAŁĄCZNIK 4 : OBLICZENIA TARYF ZA CIEPŁO Taryfa za ciepło przed modernizacją Taryfa CO Ciepło miejskie Przesył (netto) Dystrybucja (netto) Suma (Brutto) Cena zł/gj 14,28 zł 33,26 zł 58,47 zł Cena zł/mw 4 069,38 zł 4 547,94 zł ,30 zł Taryfa CWU podgrzewacze elektryczne Koszt energii elektrycznej 0,48 zł/kwh ilość GJ w jednostce 3,60 koszt GJ 132,50 zł/gj Koszt podgrzewaczy elektrycznych 8 000,00 zł amortyzacja 400,00 zł/rok suma kosztów stałych 400,00 zł/rok suma kosztów stałych 33,33 zł/m-c

70 EFEKTYWNIEJ 70 Taryfa za ciepło po termomodernizacji taryfa za c.o. koszt pompy ciepła ,00 zł amortyzacja 9500 zł/rok Opłata za spżarkę 3 976,70 zł /rok Przegląd 300,00 zł /rok suma kosztów ,13 zł/rok moc 64 kw moc 0,0640 MW cena 1MW/m-c (pompa) ,56 zł zł/mw/m-c czas trwania sezonu grzew ,00 h moc silników 80 W koszt en.ele.( 0,606zł/1kWh) 88,43 zł ilość energii pomocniczej 1459,2 kwh Cena 1MW/m-c (sieć) ,30 zł/mw/m-c suma kosztów stałych (pompa + kocioł) ,86 zł/mw/m-c Cena GJ średnioważona (dla pompy i ciepła miejskiego) 57,93 zł Uwaga! Po modernizacji należy zwiększyć moc zamówioną energii elektrycznej. Wiąże się to ze zmianą taryfy z C11 na C21. W związku z powyższym wzrasta cena 1 kwh oraz 1 MW/msc mocy zamówionej. Nowe ceny zostały uwzględnione w obliczeniach taryfy po modernizacji.

71 EFEKTYWNIEJ 71 ZAŁĄCZNIK 5 : OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI POMPY CIEPŁA Pompa ciepła powietrze woda moc grzewcza Dni grzewcze Miesiąc śr. Temp COP zł/gj 31 styczeń -0,40 2,10 80,16 28 luty -0,70 2,05 82,11 31 marzec 2,80 2,30 73,19 30 kwiecień 7,30 2,90 58,05 10 maj 12,70 3,10 54,30 0 czerwiec lipiec sierpień wrzesień 13,40 3,15 53,44 31 październik 8,90 2,95 57,06 30 listopad 3,80 2,60 64,74 31 grudzień -1,10 2,20 76,52 Pompa ciepła będzie pracować od początku kwietnia do końca października. W tym okresie zł/gj z pompy ciepła jest tańsze od ciepła miejskiego. pompa ciepła będzie pracować przez 33,48 % w roku Węzeł cieplny będzie pracował przez 66,52 % w roku średnioważona sprawność wytwarzania: 1,61

72 EFEKTYWNIEJ 72 ZAŁĄCZNIK 6: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE TYPU LED Pomieszczenie: Budynek Stan istniejący wariant 1 Opis systemu oświetlenia Świetlówka liniowa 60 cm Lampa LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 18,00 25,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 1 350, ,00 lm Sprawność oprawy 0,70 0,90 - Strumień świetlny poj. oprawy 3 780, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 4,00 2,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w budynku 35,00 35,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 2,52 1,75 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 0,77 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 5 040, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 18,67 2,80 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 66,90 365,63 zł Opłata za energię elektryczną 0,48 0,48 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 1 248, ,76 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 146,66 101,85 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 44,81 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 225,04 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 2 404, ,50 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 734,58 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 3 799, ,11 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 1 004,43 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia ,05 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 12,74 lat

73 EFEKTYWNIEJ 73 Pomieszczenie: Budynek Stan istniejący wariant 1 Opis systemu oświetlenia Świetlówka liniowa 120 cm Lampa LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 36,00 40,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 3 150, ,00 lm Sprawność oprawy 0,61 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 3 843, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 2,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w budynku 40,00 40,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 2,88 1,60 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 1,28 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 5 760, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 10,67 1,60 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 66,90 585,00 zł Opłata za energię elektryczną 0,48 0,48 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 713,60 936,00 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 167,62 93,12 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 74,50 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00-222,40 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 2 747, ,40 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0, ,12 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 3 628, ,52 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 1 073,22 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia ,00 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 21,80 lat

74 EFEKTYWNIEJ 74 Pomieszczenie: Budynek Stan istniejący wariant 1 Opis systemu oświetlenia Żarówka Żarówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 60,00 7,50 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 660,00 625,00 lm Sprawność oprawy 0,70 0,80 - Strumień świetlny poj. oprawy 462,00 500,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 1,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w budynku 95,00 95,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 5,70 0,71 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 4,99 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną , ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 12,67 3,80 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 3,25 19,44 zł Opłata za energię elektryczną 0,48 0,48 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 41,17 73,87 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 331,74 41,47 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 290,27 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00-32,71 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 5 437,80 679,73 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0, ,08 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 5 810,71 795,06 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 5 015,64 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 1 846,80 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 0,37 lat

75 EFEKTYWNIEJ 75 Opis systemu oświetlenia Świetlówka 150 cm Świetlówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 58,00 67,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 5 250, ,00 lm Sprawność oprawy 0,80 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 8 400, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 2,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w budynku 21,00 21,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 2,44 1,41 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 1,03 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 4 872, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 8,40 0,84 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 40,80 614,50 zł Opłata za energię elektryczną 0,48 0,48 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 342,72 516,18 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 141,78 81,89 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 59,89 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00-173,46 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 2 323, ,28 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 981,67 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 2 808, ,35 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 868,09 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia ,50 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 14,87 lat

76 EFEKTYWNIEJ 76 Pomieszczenie: Budynek Stan istniejący wariant 1 Opis systemu oświetlenia Świetlówka kompakt Świetlówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 18,00 7,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 1 040,00 760,00 lm Sprawność oprawy 0,70 0,90 - Strumień świetlny poj. oprawy 728,00 684,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 1,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w budynku 72,00 72,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 1,30 0,50 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 0,79 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 2 592, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 14,40 2,88 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 12,30 59,99 zł Opłata za energię elektryczną 0,48 0,48 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 177,12 172,77 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 75,43 29,33 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 46,09 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 4,35 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 1 236,38 480,82 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 755,57 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 1 488,93 682,92 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 806,01 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 4 319,28 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 5,36 lat

77 EFEKTYWNIEJ 77 Pomieszczenie: Budynek Stan istniejący wariant 1 Opis systemu oświetlenia żarówka żarówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 25,00 5,50 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 200,00 180,00 lm Sprawność oprawy 0,80 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 160,00 167,40 lm Liczba źródeł światła w oprawie 1,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła 2 000, ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w budynku 52,00 52,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 1,30 0,29 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych 8 320, ,80 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 1,01 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 2 600,00 572,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 52,00 2,08 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 2,99 14,99 zł Opłata za energię elektryczną 0,48 0,48 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 155,48 31,18 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 75,66 16,65 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 59,01 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 124,30 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 1 240,20 272,84 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 967,36 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 1 471,34 320,67 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 1 150,67 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 779,48 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 0,68 lat

78 EFEKTYWNIEJ 78 Podsumowanie Zużycie kwh w stanie aktualnym: ,00 kwh/rok Koszty energii przed modernizacją ,93 Zużycie kwh po modernizacji: ,00 kwh/rok Koszty energii po modernizacji 5 971,56 zł/rok Energia wyprodukowana przez system fotowoltaiczny ,00 kwh/rok Zysk z produkcji energii elektrycznej 5 971,56 zł/rok Zużycie energii przez oświetlenie po wszystkich usprawnieniach 0,00 kwh/rok Całkowite koszty wymiany oświetlenia: ,03 zł Koszty instalacji fotowoltaicznej ,00 zł Roczne oszczędności kosztów: ,63 zł/rok Prosty czas zwrotu: 10,36 lat

79 EFEKTYWNIEJ 79 ZAŁĄCZNIK 7 : OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO miesięczne nasłonecznienie [Wh/m2] Wrocław miesiące I_S_30 SE I_S_45 SE I_S_60 SE liczba godzin dziennych [h] średnie natężenie prom. [W/m2] ,72 134, ,97 187, ,59 239, ,61 269, ,88 291, ,73 285, ,10 305, ,94 331, ,02 255, ,85 187, ,80 147, ,84 139,94 Suma W dalszej części audytu będą analizowane moduły fotowoltaiczne nachylone pod kątem 45 stopni dla kierunku S. REC YGE Hareon moc nominalna [Wp] sprawność całoroczna [%] 13,5 13,3 13,1 ilość modułów 59, , , powierzchnia modułu [m2] 1,65 1,63 1,62 temp. współ. strat mocy [%/C] 0,4 0,45 0,44 roczna utrata mocy [%] 0,7 0,8 0,8 cena netto [zł] 646,00 624,00 584,20 cena brutto [zł] 794,58 767,52 718,57 powierzchnia 98, , ,944 moc w Wp 15294, , ,961 moc w kwp 15, , ,250961

80 EFEKTYWNIEJ 80 Jak wykazały obliczenia w dalszej części audytu będą brane pod uwagę moduły fotowoltaiczne REC. Łączna moc fotowoltaiki wynosić będzie 15,29 kwp. Ze względu na powierzchnię dachu oraz możliwości paneli fotowoltaicznych jest to maksymalna moc jaką można otrzymać. REC miesiąc E_el [kwh] 1 427, , , , , , , , , , , ,6 Suma 13372,0

81 EFEKTYWNIEJ 81 ilość energii wyprodukowanej w kolejnych latach pracy instalacji REC lata E_el [MWh] 1 13,4 2 13,3 3 13,2 4 13,1 5 13,0 6 12,9 7 12,8 8 12,7 9 12, , , , , , , , , , , ,7 suma 250,4 Biorąc pod uwagę roczny spadek mocy, średnia ilość produkcji energii z modułów fotowoltaicznych wynosić będzie kwh/rok System fotowoltaiczny dobrano na potrzeby rocznego zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie po modernizacji (obliczenia w załączniku nr 6)

82 EFEKTYWNIEJ 82 ZAŁĄCZNIK 8: OBLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO Obliczenia dla termomodernizacji Przed modernizacją Emisja CO2: Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: 142,38 t/rok kwh/rok 1592,05 GJ/rok Rodzaj paliwa: ciepło sieciowe WO= 21,34 MJ/kg Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do c.w.u.: Rodzaj paliwa: 100 % WE= 93,80 kg/gj wh= 0, kwh/rok 107,43 GJ/rok energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do c.o. i c.w.u.: Rodzaj paliwa: 100 % WE= 230,97 kg/gj wh= 0, kwh/rok 11,80 GJ/rok energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh WE= 230,97 kg/gj wel= 0,832 - Po modernizacji Emisja CO2: Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: 86,39 t/rok kwh/rok 553,62 GJ/rok Rodzaj paliwa: ciepło sieciowe WO= 21,34 MJ/kg Rodzaj paliwa: Rodzaj paliwa: 66,52 % WE= 93,80 kg/gj wh= 0,8 - energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh 33,48 % WE= 230,97 kg/gj wh= 0,832 - energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh Roczne zapotrzebowanie energii do c.w.u.: Rodzaj paliwa: 0 % WE= 230,97 kg/gj wh= 0, kwh/rok 107,43 GJ/rok energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh

83 EFEKTYWNIEJ % WE= 230,97 kg/gj wh= 0,832 - Rodzaj paliwa: ciepło sieciowe WO= 21,34 MJ/kg Rodzaj paliwa: 0 % WE= 93,80 kg/gj wh= 0,8 - energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do c.o. i c.w.u.: Rodzaj paliwa: Redukcja CO2 Przed modernizacją: Po modernizacji: Redukcja CO2 Redukcja 0 % WE= 230,97 kg/gj wh= 0, kwh/rok 12,98 GJ/rok energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh WE= 230,97 kg/gj wel= 0, ,38 t/rok 86,39 t/rok 55,99 t/rok CO2 39,32 %

84 EFEKTYWNIEJ 84 Obliczenia dla oświetlenia Przed modernizacją Emisja CO2: Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia: Rodzaj paliwa: Po modernizacji Emisja CO2: 22,32 t/rok kwh/rok 116,15 GJ/rok energia elektryczna WO= 3,6 MJ/kWh 100 % WE= 230,97 kg/gj Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia: Rodzaj paliwa: Redukcja CO2 Przed modernizacją: wh= 0,832-0,00 t/rok 0 kwh/rok 0,00 GJ/rok energia elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh 100 % WE= 230,97 kg/gj wh= 0,832-22,32 t/rok Po modernizacji: 0,00 t/rok Redukcja CO2 22,32 t/rok Redukcja CO2 100,00 % Podsumowanie redukcji CO2 Stan przed modernizacją = 22,32 t/rok + 142,38 t/rok = 164,7 t/rok Stan po termomodernizacji = 86,39 t/rok +0 t/rok = 86,39 t/rok Redukcja CO2 = 47,55 %

85 EFEKTYWNIEJ 85 ZAŁĄCZNIK 9: OBLICZENIA PYŁÓW PM10 Emisja pyłów PM10 w istniejącym jak i w projektowanym źródle ciepła nie występuje.

86 EFEKTYWNIEJ 86 ZAŁĄCZNIK 10: OBLICZENIA ENERGII PIERWOTNEJ Obliczenia energii pierwotnej przed termomodernizacją Ek Ep jend. Energia pierwotna na ogrzewanie: , ,50 kwh/rok Energia pierwotna na c.w.u.: 29841, ,27 kwh/rok Energia pierwotna na urządzenia pomocnicze: 3278, ,30 kwh/rok Energia pierwotna na oświetlenie: 32264, ,65 kwh/rok Suma energii pierwotnej: ,72 kwh/rok Obliczenia energii pierwotnej po termomodernizacji Ek Ep jend. Energia pierwotna na ogrzewanie: , ,60 kwh/rok Energia pierwotna na c.w.u.: 29841, ,27 kwh/rok Energia pierwotna na urządzenia pomocnicze: 3607, ,02 kwh/rok Energia pierwotna na oświetlenie: 0,00 0,00 kwh/rok Suma energii pierwotnej: ,90 kwh/rok Redukcja energii pierwotnej 62,64 %

87 EFEKTYWNIEJ 87 ZAŁĄCZNIK 11: ILOŚĆ ENERGII WYTWORZONEJ PRZEZ ŹRÓDŁA OZE W okresie rocznym pompa ciepła wytworzy: 51,49 MWh/rok W okresie rocznym system PV wyprodukuje: 12,52 MWh/rok

88 EFEKTYWNIEJ 88 ZAŁĄCZNIK 12: DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

89 EFEKTYWNIEJ 89

90 EFEKTYWNIEJ 90 ZAŁĄCZNIK 13: DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. maj, 2016 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP IZ.

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. maj, 2016 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP IZ. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO. Centralny Ośrodek Sportu. "CETNIEWO" we Władysławowie

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO. Centralny Ośrodek Sportu. CETNIEWO we Władysławowie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ HALA JUDO Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma "CETNIEWO" we Władysławowie Zamawiający: Data zakończenia pracy:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku żłobka

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo