1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok / ok INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ul. Mickiewicza Adres budynku Żnin ul. Mickiewicza 32 Kujawsko - pomorskie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Żnin kujawsko-pomorskie Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski Plac Wolności Żnin Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Marcin Zwierzykowski Plac Wolności Żnin... uprawnienia budowlane 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Żnin Data wykonania opracowania styczeń Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 6327, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 2008, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 0,00 0, Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 250,00 250, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,42 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,44; 0,41; 1,87; 2,49 0,19; 0,19; 0,19; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,33; 2,60 0,15; 2, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,87; 0,42 0,87; 0, Okna, drzwi balkonowe 2,50; 2,70; 1,90 0,90; 0,90; 1, Drzwi zewnętrzne/bramy 2,50; 2,70 1,30; 1, Stropy wewnętrzne 1,12; 1,75; 0,35 1,12; 1,75; 0, Stropy zewnętrzne 0,34; 0,36 0,15; 0, Ściany na gruncie 2,77; 2,02 0,20; 0, Ściany wewnętrzne 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 1,28; 1,62; 2,04; 0,57; 1,00; 1,54; 0,39 Stan przed termomodernizacją 1,28; 1,62; 2,04; 0,57; 1,00; 1,54; 0,39 Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,990 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

3 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 1, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,990 2, Sprawność przesyłu 0,600 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 0,670 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 8234, , Krotność wymian powietrza [1/h] 1,30 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 183,91 152, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 25,41 25, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 806,65 548, , ,72 147,67 49,98 770, , ,45 78,53 189,31 189, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 100, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

4 Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 38,45 38, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 10716, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 12,98 8, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 10716, ,35 15,27 5, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0, Inne [zł] 350,00 250, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 0,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,74 Premia termomodernizacyjna [zł] 0,00 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 24027,69 35,41 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

5 Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 0 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,24 m 3 Kubatura ogrzewania ,61 m 3 Powierzchnia netto budynku ,42 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,42 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,00 m 2

6 6 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 25, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,44; 0,41; 1,87; 2,49 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,33; 2,60 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,50; 2,70; 1,90 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,50; 2,70 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,12; 1,75; 0,35 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 0,34; 0,36 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 2,77; 2,02 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,28; 1,62; 2,04; 0,57; 1,00; 1,54; 0,39 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,87; 0,42 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 38,45 zł/gj 38,45 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 10716,35 zł/(mw m-c) 10716,35 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 38,45 zł/gj 38,45 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u ,35 zł/(mw m-c) 10716,35 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c

7 Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100kW H,g = 0,990 Ciepło z ciepłowni węglowej Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej H,d = 0,800 H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,610 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja była modernizowana po 1984 r. Modernizacja polegała na: Montaż węzła ciepłowniczego... wymagany próg oszczędności: 15% Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 0,1350 MW 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100 kw W,g = 0,990 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 W,d = 0,600 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat W,s = 0,670 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0,398 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 0,0100 MW 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 8234,65 Krotność wymian powietrza 1,30 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

8 8 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Strop wewnętrzny Strop zewnętrzny Ściana na gruncie Ściana wewnętrzna Podłoga na gruncie Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Ściana wewnętrzna Ściana zewnętrzna Strop wewnętrzny Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściany zewnętrzne, wykonane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, bez docieplenia warstwą izolacji termicznej. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym. Tynki wykazują liczne uszkodzenia w postaci spękań, wybrzuszeń i ubytków. Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. Strop ceglany, łukowy typu Kleina. Brak widocznych uszkodzeń. Stan techniczny dobry. Brak możliwości wykonania dodatkowych warstw izolacji termicznej. Stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych typu żerań. Brak odpowiedniej warstwy izolacji termicznej. Przegroda nie spełnia odpowiednich parametrów przenikania ciepła zgodnych z WT na dzień dzisiejszy. Zaleca sie docieplenie stropodachu poprzez zastosowanie styropapy o grubości min. 10 cm. Zakres robót obejmuje zerwanie starego pokrycia dachu z papy, wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnie betonową z mas klejowych, nałożenie warstwy gruntującej z roztworu bitumicznego, ułożeniu warstwy papy podkładowej jako paroizolacji, montaż płyt styropapy, wykonanie warstwy wierzchniej papy, drobne prace uzupełniające np.: instalacja odgromowa, obróbki kominów, obróbki gzymsów, właz dachowy. Ściany zewnętrzne, wykonane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, bez docieplenia warstwą izolacji termicznej. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym. Tynki wykazują liczne uszkodzenia w postaci spękań, wybrzuszeń i ubytków. Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Brak bezinwazyjnego docieplenia posadzki na gruncie. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Ściany zewnętrzne, wykonane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, bez docieplenia warstwą izolacji termicznej. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym. Tynki wykazują liczne uszkodzenia w postaci spękań, wybrzuszeń i ubytków. Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. Strop drewniany. Brak widocznych uszkodzeń. Stan techniczny dobry. Brak możliwości wykonania dodatkowych warstw izolacji termicznej.

9 9 Ściana na gruncie Podłoga na gruncie Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Ściana wewnętrzna Strop zewnętrzny Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna Dach Modernizacja przegrody OZ 1 NOWY 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 1 STARY 'Wentylacja grawitacyjna' Ściany zewnętrzne, wykonane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, bez docieplenia warstwą izolacji termicznej. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym. Tynki wykazują liczne uszkodzenia w postaci spękań, wybrzuszeń i ubytków. Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Nie przewiduje się prac termo modernizacyjnych brak ekonomicznych podstaw wykonania. Stropodach z płyt prefabrykowanych kanałowych typu żerań. Brak odpowiedniej warstwy izolacji termicznej. Przegroda nie spełnia odpowiednich parametrów przenikania ciepła zgodnych z WT na dzień dzisiejszy. Zaleca sie docieplenie stropodachu poprzez zastosowanie styropapy o grubości min. 10 cm. Zakres robót obejmuje zerwanie starego pokrycia dachu z papy, wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnie betonową z mas klejowych, nałożenie warstwy gruntującej z roztworu bitumicznego, ułożeniu warstwy papy podkładowej jako paroizolacji, montaż płyt styropapy, wykonanie warstwy wierzchniej papy, drobne prace uzupełniające np.: instalacja odgromowa, obróbki kominów, obróbki gzymsów, właz dachowy. Ściany zewnętrzne, wykonane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, bez docieplenia warstwą izolacji termicznej. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym. Tynki wykazują liczne uszkodzenia w postaci spękań, wybrzuszeń i ubytków. Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. Ściany zewnętrzne, wykonane z cegły pełnej, ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, bez docieplenia warstwą izolacji termicznej. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym. Tynki wykazują liczne uszkodzenia w postaci spękań, wybrzuszeń i ubytków. Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. Wymiana łacenia i folii wierzchniego krycia. Impregnacja drewna. Zwiększenie izolacji z wełny mineralnej. Wykonanie nowych sufitów podwieszanych wraz z szpachlowaniem i malowaniem. W/w zalecenia wymagane są z uwagi na dostosowanie współczynnika przenikania ciepła, poprawę własności estetycznych, poprawę bezpieczeństwa i użytkowania budynku oraz zabezpieczenie p.poż. konstrukcji dachu. Wymiana stolarki okiennej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Wymiana stolarki okiennej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne.

10 10 Modernizacja przegrody DW 1 STARY / NOWY 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OPZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 NOWY 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 STARY 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Wymiana stolarki drzwiowej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Wymiana stolarki okiennej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Wymiana stolarki drzwiowej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Wymiana stolarki drzwiowej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Instalacja w złym stanie technicznym. Zaleca sie odcinków instalacji, montaż izolacji termicznej rur oraz wymianę grzejników. Instalacja CWU w złym stanie technicznym. Brak części instalacji cyrkulacyjnej. Konieczna wymiana zasobnika CWU. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 90,04m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 90,04m 2 Stopniodni: 2981,28 dzień K/rok t wo = 16,83 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,867 0,190 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,54 5,26 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,72 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 43,31 4,41 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0059 0,0006

11 11 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,1 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 82 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,22 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24364,82 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,22 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; nt 2, FASROCK MAX, = 0,039 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 258,87m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 258,87m 2 Stopniodni: 3295,52 dzień K/rok t wo = 18,26 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,437 0,195 0,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,70 5,14 5,05 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,44 4,36 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 105,94 14,34 14,58

12 12 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0135 0,0018 0,0019 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,6 7 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 280,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 83 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,63 17,80 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 68458,17 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,63 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 159,33m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 159,33m 2 Stopniodni: 3096,62 dzień K/rok t wo = 17,34 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,018 0,192 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,50 5,22 Zwiększenie oporu cieplnego (m 2 K)/W --- 4,72

13 13 Δ R Straty ciepła na przenikanie Q GJ 86,03 8,17 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0114 0,0011 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,4 8 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 17 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 63692,17 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,76 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 5,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 5,68m 2 Stopniodni: 883,09 dzień K/rok t wo = 8,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,491 0,195

14 14 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,40 5,12 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,72 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,08 0,08 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0004 0,0000 zł/rok ,86 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,0 1 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,78 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1537,01 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,78 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 50,80m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 50,80m 2 Stopniodni: 883,09 dzień K/rok t wo = 8,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm

15 15 Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,767 0,197 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,36 5,08 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,72 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 10,72 0,76 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0037 0,0003 zł/rok ,52 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 30 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,78 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 20307,30 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,78 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; nt 2, FASROCK MAX, = 0,039 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 700,74m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 700,74m 2 Stopniodni: 3314,42 dzień K/rok t wo = 18,25 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00

16 16 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,409 0,192 0,200 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,44 5,22 5,01 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,78 2,56 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 82,11 38,43 40,07 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0104 0,0049 0,0051 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,7 4 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 205,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,33 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,49 76,80 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,17 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 59,49 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: Ściany wymagają remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na wierzchniej powierzchni izolacji termicznej. Współczynnik przenikania ciepła przez ścianę nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny nt 1, Płyta styropianowa EPS DACH, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 492,67m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 492,67m 2 Stopniodni: 3623,05 dzień K/rok t wo = 19,61 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m 10716, ,

17 17 -c) 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,344 0,147 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,91 6,80 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,89 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 52,99 22,68 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0064 0,0027 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,4 7 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,59 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,13 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,59 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 126,13 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Stropodach wymaga remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej oraz pokrycia dachu. Współczynnik przenikania ciepła przez stropodach nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny nt 1, Płyta styropianowa EPS DACH, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 187,35m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 187,35m 2 Stopniodni: 2792,70 dzień K/rok t wo = 16,00 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1

18 18 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,360 0,144 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,78 6,94 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,17 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 16,27 6,51 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0023 0,0009 zł/rok ,42 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 29 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 80193,29 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 145,17 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Stropodach wymaga remontu poprzez docieplenie i wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej oraz pokrycia dachu. Współczynnik przenikania ciepła przez stropodach nie spełnia WT na dzień dzisiejszy. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Dach Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, PAROC FAS 4, = 0,039 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 173,97m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 173,97m 2 Stopniodni: 3295,79 dzień K/rok t wo = 18,28 o C t zo = -18,00 o C Stan istniejący nt numer

19 19 nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,332 0,146 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,02 6,86 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,85 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 16,42 7,22 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0021 0,0009 zł/rok ,64 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,96 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,10 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,96 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 203,10 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. Wymiana łacenia i folii wierzchniego krycia. Impregnacja drewna. Zwiększenie izolacji z wełny mineralnej. Wykonanie nowych sufitów podwieszanych wraz z szpachlowaniem i malowaniem. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 NOWY 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 5619,23 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 233,82m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 233,82m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 233,82m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )

20 20 Stopniodni: 3479,25 dzień K/rok i = 19,02 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,700 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 398,90 192,34 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,1189 0,0785 zł/rok , 54 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,69 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,47 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,69 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające: Wymiana stolarki okiennej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 STARY 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 995,93 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 51,27m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 51,27m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 51,27m 2

21 21 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3158,47 dzień K/rok i = 17,61 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 79,54 40,10 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0208 0,0137 zł/rok ,8 8 zł/m ,00 zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,33 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25163,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,33 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające: Wymiana stolarki okiennej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DW 1 STARY / NOWY 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1348,40 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 106,02m 2

22 22 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 106,02m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 106,02m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3119,00 dzień K/rok i = 17,44 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 2,000 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 145,85 101,32 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0317 0,0238 zł/rok ,4 3 zł/m ,00 zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,62 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 56367,91 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,62 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 2,00 Informacje uzupełniające: Wymiana stolarki drzwiowej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OPZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

23 23 Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 104,63 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,78m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,78m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,78m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3700,70 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,900 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,32 3,07 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0021 0,0015 zł/rok ,71 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,9 9 zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,43 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4301,99 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,43 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10 Informacje uzupełniające: Wymiana stolarki okiennej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne.

24 24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 NOWY 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 129,74 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 14,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 14,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 14,40m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3249,11 dzień K/rok i = 18,01 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,700 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 23,78 13,20 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0035 0,0023 zł/rok ,75 zł/m ,00 zł , 28 zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,86 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14785,28 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,86 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające:

25 25 Wymiana stolarki drzwiowej z uwagi na zły stan techniczny, niekorzystne właściwości termiczne, akustyczne i estetyczne. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 STARY 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 36,72 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,40m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2327,79 dzień K/rok i = 13,95 o C e = -18,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 38,45 38,45 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10716, , 35 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,44 2,53 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok MW 0,0009 0,0006 zł/rok ,25 zł/m ,00 zł ,7 8 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,04 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4760,78 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 42,04 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji

26 26 U= 1,30 Informacje uzupełniające: Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący nt 1 Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] Temperatura ciepłej wody θ W [ C] Temperatura zimnej wody θ O [ C] Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 1940, ,88 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 0,80 0,80 Czas użytkowania τ [h] 8,00 8,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 2,50 2,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,99 2,00 Sprawność przesyłu η W,d [-] 0,60 0,70 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 0,67 0,84 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 147,67 49,98 Max moc cieplna q cwu [kw] 25,41 25,41 nt 2 4, , ,88 0,80 8,00 2,50 0,99 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu

27 27 Stan istniejący nt 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 38,45 38,45 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 10716, ,35 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,52 Koszt modernizacji Nu [zł] ,23 SPBT [lat] ,77 nt 2 38, ,35 0, , ,23 11,96 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Procentowe zmniejszenie zużycia jednostkowego 0,00 Procentowa poprawa sprawności źródła ciepła -1,02 Procentowa poprawa sprawności przesyłu -0,17 Informacje uzupełniające: Konieczność wymiany instalacji oraz zastosowanie izolacji termicznej rur z uwagi na zły stan techniczny Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Wykonanie instalacji fotovoltaicznej o mocy 20 kw ,00 Wykonanie izolacji termicznej rur oraz wymiana odcinków instalacji ,83 Wymiana zaworów czerpalnych wraz z mieszaczem. Wylewi z automatem uruchaniania i ograniczonym czasem pracy. 8585,40 Wymiana zasobnika CWU o pojemności 2 x 300 l , Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Suma: ,23

28 28 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień Zmiana wytwarzania CWU poprzez system ogniw fotowoltaicznych. Zmiana ma na celu zwiększenie sprawności wytwarzania, likwidacje kosztów związanych z eksploatacją i obsługą istniejącego węzła ciepłowniczego (w szczególności poza okresem grzewczym) a w konsekwencji redukcję kosztów. Wykonania izolacji termicznej instalacji. Wymiana odcinków instalacji. Wymiana zasobnika CWU wyposażonego w grałkę zasilana z ogniw PV Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący nt 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 38,45 38,45 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 10716, ,35 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 806,65 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1839 Sprawność systemu grzewczego 0,610 0,784 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,88 Koszt modernizacji [zł] ,24 SPBT [lat] ,62 Informacje uzupełniające: Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo