1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa 3 ul. Szczecińska 99 (nazwa lub imię i nazwisko) Słupsk Słupsk 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Z.U.O."BUD-LAND" ul.banacha 10A/ Słupsk pomorskie 3. Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Grzegorz Lachowicz;PESEL ul.banacha 10A/ Słupsk... uprawnienia budowlane 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 mgr inż. Agata Lachowicz Pełny zakres podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania listopad Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 11596, Powierzchnia netto budynku 2523, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 633, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Ściany zewnętrzne 2 Stan przed termomodernizacją 1,88; 0,35; 2,89; 2,00; 0,3; 1,88 0,00 Stan po termomodernizacji 0,25; 0,35; 0,24; 0,24; 0,3; 1, Dach/stropodach 0,25; 0,20; 0,83;,14 0,25; 0,20; 0,19;, Strop piwnicy Okna 2,54; 2,53; 2,86; 4,55; 2,49; 3,04 0,89; 0,89; 2,86; 0,89; 1,20; 0, Drzwi/bramy 5,80; 5,80 1,10; 5, Ściany na gruncie 2,10; 2,10; 2,10 0,24; 0,24; 2, Podłogi na gruncie 1,36; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90 1,36; 1,90; 1,90; 1,90; 1, Ściany wewnętrzne 1,0 0, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,930 0, Sprawność przesyłania 0,880 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed Stan po

3 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 116,15 856, Liczba wymian 0,15 0, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza wentylacyjnego 24890,44/24890, ,44/24890, Liczba wymian 2,15 2, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 25,46 186, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 186,89 186, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1869,91 954, , ,2 1868, , ,83 110,16 68,41 25,61 329,66 123,42 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,29 58, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 522,0 522,0

4 Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 28,23 28, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 522,0 522, Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 6,12 2, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,10 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,10 Premia termomodernizacyjna [zł] 16389,62 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,03 38,15 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1390:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

5 Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0,00 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne ,00 zł Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,91 m 3 Kubatura ogrzewania ,99 m 3 Powierzchnia netto budynku ,8 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,33 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,3 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość osób - 633, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata

6 Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,88; 0,35; 2,89; 2,00; 0,3; 1,88 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,25; 0,20; 0,83;,14 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,54; 2,53; 2,86; 4,55; 2,49; 3,04 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 5,80; 5,80 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 2,10; 2,10; 2,10 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,36; 1,90; 1,90; 1,90; 1,90 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,0 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,29 zł/gj 58,29 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 522,0 zł/mw/mc 522,0 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 58,29 zł/gj 58,29 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 522,0 zł/mw/mc 522,0 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy do kW Ciepło z ciepłowni węglowej C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,g = 0,930 H,d = 0,880 H,e = 0,800 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,655

7 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu... Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Modernizacja polegała na: Modernizacja wymiennikowni w latach 2000-nych Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i ciepła woda) wymagany próg oszczędności: 15% 0,050 MW W,g = 0,920 Przesył ciepłej wody Instalacje średnie, punktów poboru ciepłej wody W,d = 0,00 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,644 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 116,15 Krotność wymian powietrza 0,15 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup 24890,44/24890,44 Krotność wymian powietrza 2,15 0,2200 MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna podstawowa Ściana zewnętrzna szczytowa Dach główny Ścianka PCV Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej bez izolacji termicznej obustronnie otynkowany. Przegroda o bardzo wysokim wspólczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej PN. Nie podlega termomodernizacji. Nie podlega termomodernizacji. Ściana zewnętrzna - płyta PCV w ramie stalowej o wysokim współczynniku przenikania ciepła. Przegroda nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg PN.

8 8 Dach - zaplecza Cokół Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna płyta warstwowa Podłoga na gruncie Podłoga poniżej gruntu prysznice brodzik Ściana na gruncie wenętrzna Podłoga poniżej gruntu niecka Dach - magazyn Nie podlega termomodernizacji. Ściana zewnętrzna cokół beton z kruszywa kamiennego bez izolacji termicznej obustronnie otynkowany. Przegroda o bardzo wysokim wspólczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej PN. Ściana zewnętrzna cokół beton z kruszywa kamiennego bez izolacji termicznej z izolacją przeciwwilgociową emulsją bitumiczną. Przegroda o bardzo wysokim współczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej PN. Nie podlega termomodernizacji. Nie podlega termomodernizacji. Nie podlega termomodernizacji. Ściana zewnętrzna cokół beton z kruszywa kamiennego bez izolacji termicznej z izolacją przeciwwilgociową emulsją bitumiczną. Przegroda o bardzo wysokim współczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej PN. Nie podlega termomodernizacji. Podłoga poniżej gruntu prysznice Nie podlega termomodernizacji. Ściana wewnętrzna niecki basenu Modernizacja przegrody OW 1 podbasenie 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno drewniane - magazyn 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Drzwi stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Luksfer Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody Drzwi PCV stare 'Wentylacja Dach płaski -płyta żerańska gr. 24cm z podkłądem betonowym podwójnie posypana żwirkiem, bez izolacji termicznej. Przegroda o bardzo wysokim wspólczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej PN. Ściana wenętrzna w części podbasenowej - beton z kruszywa kamiennego bez izolacji termicznej. Przegroda o bardzo wysokim współczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej PN. Okno wewnętrzne w części podbasenowej o bardzo dużym stopniu zużycia o wysokim współczynniku przeniknia ciepła. Stara,nieszczelna stolarka okienna drewniana oszklona dwiema szybami o wysokim współczynniku przeniknia ciepła, o dużej nieszczelności, nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej stolarki zewnętrznej obowiązującej Polskiej Normy. Stara stolarka okienna PCV o dużym stopniu zużycia, oszklona dwiema szybami o wysokim współczynniku przeniknia ciepła, nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej stolarki zewnętrznej obowiązującej Polskiej Normy. Dzrzwi zewnetrzne stalowe bez izolacji termicznej, o wysokim współczynniku przenikania ciepła powodującym bardzo duże straty ciepła w pomieszczeniach. Przegroda nie spełnia wymogów wg Polskiej Normy dotyczącej izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Okna oszklone szybą typu luksfer o wysokim współczynniku przeniknia ciepła, o dużej nieszczelności, nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej stolarki zewnętrznej obowiązującej Polskiej Normy. Drzwi zewnętrzne PCV o bardzo dużym stopniu zużycia o współczynniku przenikania ciepła nie spełniającym wymogi Polskiej Normy dotyczącej

9 9 grawitacyjna' Modernizacja przegrody Witryna poliwęglan Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody Okno PCV stare Zamiana współczynnika przenikania U System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej termoizolacyjności przegród budowlanych. Witryna z poliwęglanu w ramie PCV, przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła, nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg Polskiej Normy. Stara stolarka okienna PCV o dużym stopniu zużycia, oszklona dwiema szybami o wysokim współczynniku przeniknia ciepła, nie spełnia wymogów izolacyjności cieplnej stolarki zewnętrznej obowiązującej Polskiej Normy. Wewnętrzna instalacja c.o. bardzo stara z lat 0-tych u.w., zakamieniona, bez termozaworów, grzejniki żeliwne o niskiej sprawności. Nie podlega termomodernizacji. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie wenętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 381,0m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 381,0m 2 Stopniodni: 424,00 dzień K/rok t wo = 24,00 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,103 0,23 0,223 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,48 4,23 4,48 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,5 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 32,60 36,8 34,81 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0321 0,0036 0,0034 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , 88 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,88 15,2

10 10 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 4048, 12 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,85 3,89 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 214, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,85 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto docieplenie ściany na gruncie od wewnątrz metodą bezspoinową lekkką mokrą z izolacją styropanem i wyprawą tynkiem mineralnym. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wariant 1, Płyta styropianowa EPS PODŁOGA, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 68,22m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 68,22m 2 Stopniodni: 424,00 dzień K/rok t wo = 24,00 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,103 0,240 0,226 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,48 4,16 4,42 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,68 3,95 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 58,55 6,69 6,30 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,005 0,000 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,5 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,50 11,00 Koszty realizacji usprawnienia zł , 14348,

11 11 N u 03 1 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,1 4,22 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14055,03 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,1 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Wykonanie izolacji termicznej ściany na gruncie zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. W cenie ujęto roboty ziemne, pionową izolację środkiem bitumicznym i pionową izolację styropianem EPS100. Pionowa izolacja folią kubełkową. W zakresie przełożenie płytek chodnikowych i betonowej opaski w celu wykonania robót ziemnych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Cokół Wariant 1, Płyta styropianowa EPS , = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 2,8m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 2,8m 2 Stopniodni: 424,00 dzień K/rok t wo = 24,00 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,004 0,239 0,225 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,50 4,18 4,45 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,68 3,95 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 22,80 2,2 2,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0022 0,0003 0,0003 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,2 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,11 11,95 Koszty realizacji usprawnienia zł ,5 5894,8

12 12 N u 2 9 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,44 4,48 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 59,52 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,44 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie cokołu elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową ozdobną (mozaika). W cenie ujęto wymianę opierzeń blacharskich na elewacji. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podstawowa Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 463,4m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 463,4m 2 Stopniodni: 446,59 dzień K/rok t wo = 22,98 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,882 0,248 0,234 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,53 4,03 4,28 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,50 3,5 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 33,62 44,49 41,90 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0340 0,0045 0,0042 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , 08 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,83 19,6 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,56 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,28 5,31

13 13 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,28 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto docieplenie elewacji bezspoinowe metodą lekkką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową. W cenie ujęto wymianę opierzeń blacharskich na elewacji oraz docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ścianka PCV Wariant 1, Mur z betonu komórkowego M500 gr.24cm + styropian EPS0, = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 5,30m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 5,30m 2 Stopniodni: 424,00 dzień K/rok t wo = 24,00 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,886 0,244 0,22 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,35 4,10 4,41 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,5 4,06 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 88,1,50 6,9 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,008 0,000 0,000 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,5 3 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 364,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 39 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,33 6,34

14 14 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 33436,52 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,33 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto demontaż ścianki PCV i omurowanie bloczkami z betonu komórkowego M500 gr. 24cm z izolacją styropanem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową. Wykonanie od wewnątrz tynków kat.iii i dwukrotnym pomalowaniem farbą emulsyjną. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach - magazyn Wariant 1, Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS DACH, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 9,33m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 9,33m 2 Stopniodni: 3884,10 dzień K/rok t wo = 20,53 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,833 0,194 0,185 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,20 5,15 5,41 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,95 4,21 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2,20 6,34 6,04 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0030 0,000 0,000 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,1 0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,3 123,1 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 41 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,54 10,59

15 15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14453,30 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,54 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Kalkulacja zakłada docieplenie dachu płaskiego styropianem laminowanym papą na klej bitumiczny z jednokrotnym pokryciem nawierzchniową papą zgrzewalną gr. 5,2mm z uwzględnieniem obróbek papowych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna niecki basenu Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 185,52m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 185,52m 2 Stopniodni: 1598,68 dzień K/rok t wo = 24,00 o C t zo =,60 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,29 58,29 58,29 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 522,0 522,0 522,0 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,698 0,245 0,230 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,59 4,09 4,34 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,50 3,5 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 43,51 6,2 5,91 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0052 0,000 0,000 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , 4 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,03 154,88 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 34 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,02 14,14

16 16 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 34691,01 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,02 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto docieplenie ściany wewnętrznej niecki basenu od wewnątrz metodą bezspoinową lekkką mokrą z izolacją styropanem i wyprawą tynkiem mineralnym. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OW 1 podbasenie 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 686,44 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 18,90m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 18,90m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 18,90m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 424,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 0,0 Współczynnik c r 1,20 0,55 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 4,80 1,120 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 294,98 39,23 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0163 0,0041 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , 23 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , 50

17 1 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11623,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,4 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,12 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę okna wewnętrznego na PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,12[W/m2K]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno drewniane - magazyn 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 31,88 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 41,99m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 41,99m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 41,99m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 356,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,0 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,040 0,890 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 142,40 33,94 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0098 0,0033 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,0 0 Cena jednostkowa wymiany zł/m ,00

18 18 okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,68 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 45234,58 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,68 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,89 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej stolarki PCV na nową o profilu pięciokomorowym, trzyszybowe o współczynniku przenikania szyby U=0,6[W/m2K] a dla okna U=0,89[W/m2K] z nawiewnikami higrosterowanymi w ilości 13 szt. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 404,6 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 26,8m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 26,8m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 26,8m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 356,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,0 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,525 0,890 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 86,36 21,65 Zapotrzebowanie na moc MW 0,0091 0,0033

19 19 cieplną q Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,5 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,90 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2883,3 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,90 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,89 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej stolarki PCV na nową o profilu pięciokomorowym, trzyszybowe o współczynniku przenikania szyby U=0,6[W/m2K] a dla okna U=0,89[W/m2K] z nawiewnikami higrosterowanymi w ilości 8 szt. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Drzwi stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 62,15 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją:,30m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji:,30m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów:,30m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 356,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 0,0 Współczynnik c r 1,20 0,55 Współczynnik a

20 20 Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 5,800 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 31,28 4,3 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0026 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/rok --- zł/m zł , , , 18 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ---,36 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 12402,18 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:,36 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na drzwi pełne o profilu aluminiowym z wkładką termiczną o współczynniku przenikania ciepła min.u=1,1[w/m2k]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Luksfer Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 24890,44/24890,44 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 24,65m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 24,65m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 24,65m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 424,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00

21 21 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 4,550 0,890 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 45,8 8,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0045 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,6 1 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , 5 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,30 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24653,5 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,30 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 0,89 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej stolarki PCV na nową o profilu pięciokomorowym, trzyszybowe o współczynniku przenikania szyby U=0,6[W/m2K] a dla okna U=0,89[W/m2K]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Drzwi PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 244,93 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 16,21m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 16,21m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 16,21m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 356,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C

22 22 Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 0,0 Współczynnik c r 1,20 0,55 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,488 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 52,06 10,95 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0055 0,001 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/rok --- zł/m zł , , , 51 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata , Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 33890,51 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12, lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę drzwi zewnętrznych PCV na drzwi zewnętrzne o profilu aluminiowym z wkładką termiczną, z szybą bezpieczną, trójwarstwową.drzwi o współczynniku przenikania ciepłau=1,2[w/m2k]. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Witryna poliwęglan Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 24890,44/24890,44 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 146,9m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 146,9m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 146,9m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00

23 23 Stan istniejący: --- Stopniodni: 424,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,540 0,890 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 152,18 53,32 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0149 0,0052 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,6 5 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,53 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,84 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14690,53 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,84 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 0,89 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej stolarki PCV na nową o profilu pięciokomorowym, trzyszybowe o współczynniku przenikania szyby U=0,6[W/m2K] a dla okna U=0,89[W/m2K].Zewnętrzna strona okna-szyba powlekana powłoką selektywną

24 24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno PCV stare Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 24890,44/24890,44 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 33,51m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 33,51m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 33,51m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 424,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,29 58,29 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 522,0 522,0 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,525 0,890 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 34,54 12,1 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0034 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,1 5 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , 66 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,05 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 33513,66 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,05 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 0,89

25 25 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę starej stolarki PCV na nową o profilu pięciokomorowym, trzyszybowe o współczynniku przenikania szyby U=0,6[W/m2K] a dla okna U=0,89[W/m2K]. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 633,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,00 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 Czas użytkowania t uz [dni] 200,00 Sprawność źródła ciepła 0,920 Sprawność przesyłu 0,00 Sprawność akumulacji ciepła 1,000 Współczynnik na przerwy urlopowe 0,90 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 0,80 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 1868,106 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 58,29 58,29 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 522,0 522,0 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 1869,91 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,255 Sprawność systemu grzewczego 0,655 0,848 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,64 Koszt modernizacji [zł] ,84 SPBT [lat] --- 5,61 Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wymianę rurażu na nowy wraz z izolacją, wymianę starych, żeliwnych grzejników o niskiej sprawności na nowe panelowe o wyższej sprawności oraz w celu poprawy regulacji miejscowej uwzględniono montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych na nowych grzejnikach panelowych wraz z regulacją.

26 Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne 26 Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,930 0,930 Sprawność przesyłania H,d 0,880 0,940 Sprawność regulacji H,e 0,800 0,90 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1,000 1,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,000 0,950 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana rurażu na nowy wraz z izolacją pianka ,5 Demontaż istniejących grzejników i montaz nowych ,58 Montaż głowic termostatycznych 1656, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: ,84 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Nie podlega termomodernizacji. Do kalkulacji przyjęto wymianę rurażu na nowy wraz z izolacją pianką poliuretanową wraz z regulacja instalacji. Do kalkulacji przyjęto wymianę starych, żeliwnych grzejników o niskiej sprawności na nowe panelowe o wyższej sprawności. Nie podlega termomodernizacji. W celu poprawy regulacji miejscowej do kalkulacji przyjęto montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych na nowych grzejnikach panelowych wraz z regulacją.

27 . Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 2.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody OW 1 podbasenie 'Wentylacja grawitacyjna' 11623,50 zł 0,4 2. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie wenętrzna 214, zł 3,85 3. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 14055,03 zł 4,1 4. Modernizacja przegrody Cokół 59,52 zł 4,44 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podstawowa ,63 zł 5,28 6. Modernizacja przegrody Ścianka PCV 33436,52 zł 6,33. Modernizacja przegrody Okno drewniane - magazyn 'Wentylacja grawitacyjna' [zł] [lat] 45234,58 zł 6,68 8. Modernizacja przegrody Okno PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' 2883,3 zł 6,90 9. Modernizacja przegrody Drzwi stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 12402,18 zł, Modernizacja przegrody Luksfer Zamiana współczynnika przenikania U 24653,5 zł 10, Modernizacja przegrody Dach - magazyn 14453,30 zł 10, Modernizacja przegrody Drzwi PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' 33890,51 zł 12, 13. Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna niecki basenu 34691,01 zł 14, Modernizacja przegrody Witryna poliwęglan Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody Okno PCV stare Zamiana współczynnika przenikania U 14690,53 zł 22, ,66 zł 23, Audyt 1230,00 zł Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. 9959,68 zł Projekt wymiany stolarki okiennej w części podbasenowej 581,18 zł Projekt termomodernizacji ściany na gruncie wewnętrzna 3635,6 zł Projekt termomodernizacji ściany na gruncie. 02,5 zł Projekt termomodernizacji cokołu 289,8 zł Projekt termomodernizacji ściany zewnętrznej 5043,18 zł Projekt termomodernizacji ścianki PCV 161,83 zł Projekt wymiany okien drewnianych w cz.magazynowej 2261,9 zł Projekt wymiany starej stolarki okiennej PCV ,30 zł Projekt wymiany stolarki drzwiowej stalowj. 620,10 zł ---

28 28 2. Projekt wymiany luksferów 1232,68 zł Projekt termomodernizacji dachu cz.magazynowej. 693,45 zł Projekt wymianydrzwi zewn.pcv 1694,52 zł Projekt termomodernizacji ściany wewnetrznej w części podbasenowej 134,55 zł Projekt wymiany witryny z poliwęglanu 339,53 zł Projekt wymiany okien PCV 165,68 zł --- Modernizacja systemu grzewczego , Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OW 1 podbasenie 'Wentylacja grawitacyjna' 11623,50 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie wenętrzna 214, 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 14055,03 4 Modernizacja przegrody Cokół 59,52 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podstawowa ,63 6 Modernizacja przegrody Ścianka PCV 33436,52 Modernizacja przegrody Okno drewniane - magazyn 'Wentylacja grawitacyjna' 45234,58 8 Modernizacja przegrody Okno PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' 2883,3 9 Modernizacja przegrody Drzwi stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 12402,18 10 Modernizacja przegrody Luksfer Zamiana współczynnika przenikania U 24653,5 11 Modernizacja przegrody Dach - magazyn 14453,30 12 Modernizacja przegrody Drzwi PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' 33890,51 13 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna niecki basenu 34691,01 14 Modernizacja przegrody Witryna poliwęglan Zamiana współczynnika przenikania U 14690,53 15 Modernizacja przegrody Okno PCV stare Zamiana współczynnika przenikania U 33513,66 16 Modernizacja systemu grzewczego ,84 1 Audyt 1230,00 18 Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. 9959,68 19 Projekt wymiany stolarki okiennej w części podbasenowej 581,18 20 Projekt termomodernizacji ściany na gruncie wewnętrzna 3635,6 21 Projekt termomodernizacji ściany na gruncie. 02,5 22 Projekt termomodernizacji cokołu 289,8

29 29 23 Projekt termomodernizacji ściany zewnętrznej 5043,18 24 Projekt termomodernizacji ścianki PCV 161,83 25 Projekt wymiany okien drewnianych w cz.magazynowej 2261,9 26 Projekt wymiany starej stolarki okiennej PCV ,30 2 Projekt wymiany stolarki drzwiowej stalowj. 620,10 28 Projekt wymiany luksferów 1232,68 29 Projekt termomodernizacji dachu cz.magazynowej. 693,45 30 Projekt wymianydrzwi zewn.pcv 1694,52 31 Projekt termomodernizacji ściany wewnetrznej w części podbasenowej 134,55 32 Projekt wymiany witryny z poliwęglanu 339,53 33 Projekt wymiany okien PCV 165,68 Całkowity koszt ,10 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody OW 1 podbasenie 'Wentylacja grawitacyjna' 11623,50 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie wenętrzna 214, 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 14055,03 4 Modernizacja przegrody Cokół 59,52 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna podstawowa ,63 6 Modernizacja przegrody Ścianka PCV 33436,52 Modernizacja przegrody Okno drewniane - magazyn 'Wentylacja grawitacyjna' 45234,58 8 Modernizacja przegrody Okno PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' 2883,3 9 Modernizacja przegrody Drzwi stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 12402,18 10 Modernizacja przegrody Luksfer Zamiana współczynnika przenikania U 24653,5 11 Modernizacja przegrody Dach - magazyn 14453,30 12 Modernizacja przegrody Drzwi PCV stare 'Wentylacja grawitacyjna' 33890,51 13 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna niecki basenu 34691,01 14 Modernizacja przegrody Witryna poliwęglan Zamiana współczynnika przenikania U 14690,53 15 Modernizacja systemu grzewczego ,84 16 Audyt 1230,00 1 Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. 9959,68 18 Projekt wymiany stolarki okiennej w części podbasenowej 581,18 19 Projekt termomodernizacji ściany na gruncie wewnętrzna 3635,6

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej: Hala widowiskowo-sportowa GRYFIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1982 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY. ul. Przyjaźni Konin. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

BUDYNEK DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY. ul. Przyjaźni Konin. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Inwestor: Wykonawca: Audytor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin SMOK GRUPA PROJEKTOWA siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo