AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r."

Transkrypt

1 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, Rzeszów Wykonawca: CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; Kosina

2 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1970 Urząd Miasta Gminy Rzeszów 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Rynek 1 ul. Jaskółcza 5 (nazwa lub imię i nazwisko) Rzeszów Rzeszów podkarpackie 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: CERTIS - Kiełb Sławomir Kosina Kosina NIP: Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: inż Paweł Księżarek, tel Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Rzeszów Data wykonania opracowania wrzesień 2015

3 3 Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Karta audytu energetycznego budynku Dane ogólne Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Sprawności składowe systemu grzewczego Charakterystyka systemu wentylacji Charakterystyka energetyczna budynku Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wykaz dokumentów i danych źródłowych Ustawy i Rozporządzenia Normy techniczne Materiały przekazane przez inwestora Inne materiały oraz programy komputerowe Wytyczne oraz uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Ogólne dane techniczne Dokumentacja techniczna budynku Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Taryfy i opłaty Charakterystyka systemu grzewczego Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji... 13

4 4 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji Podsumowanie i wnioski W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za najbardziej optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej ZAŁĄCZNIK 1: STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ... 35

5 5 ZAŁĄCZNIK 2: STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI ZAŁĄCZNIK 3 : OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI Załącznik nr 4. Obliczenia taryf Załącznik nr 5. EFEKT EKOLOGICZNY ZAŁĄCZNIK 6 : ZDJĘCIA Z WIZJI LOKALNEJ ZAŁĄCZNIK 7 : DOKUMENTACJA RYSUNKOWA... 56

6 6 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji 2 nadziemne, 1 podziemna Kubatura części ogrzewanej 3101, Powierzchnia netto budynku 1022, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 126, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek brak 0, Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,16; 0,27; 1,29 0,20; 0,19; 0, Strop piwnicy 1,22 1, Okna 1,30; 1,30 1,30; 1, Drzwi/bramy 1,80; 2,50 1,80; 1, Stropodach 0,19 0, Podłogi na gruncie 0,86; 0,83 0,30; 0, Ściany na gruncie 1,27 0, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,980 0, Sprawność przesyłania 0,800 0, Sprawność regulacji 0,770 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0,950

7 Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 1740, , Liczba wymian 0,56 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 65,48 46, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 4,14 4, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 260,08 120,47 430,82 130,81 15,23 13,33 547, ,65 32,73 38,58 11,71 117,03 35, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 52,85 52, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 12285, , Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 0,00 0, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 12285, , Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 4,54 2,41

8 Opłata abonamentowa 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,98 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,98 Premia termomodernizacyjna [zł] 37804,43 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 18902,21 67,71

9 9 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

10 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł

11 11 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,93 m 3 Kubatura ogrzewania ,93 m 3 Powierzchnia netto budynku ,56 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,41 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 468,12 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 126, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,16; 0,27; 1,29 W/(m 2 K) Strop piwnicy 1,22 W/(m 2 K) Okna 1,30; 1,30 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,80; 2,50 W/(m 2 K) Stropodach 0,19 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,86; 0,83 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 1,27 W/(m 2 K)

12 Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 52,85 zł/gj 52,85 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 12285,76 zł/mw/mc 12285,76 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 52,85 zł/gj 52,85 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u ,76 zł/mw/mc 12285,76 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100kW H,g = 0,980 Ciepło z ciepłowni węglowej Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej H,d = 0,800 H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,604 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja nie była modernizowana po 1984 r.... wymagany próg oszczędności: 25% Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kw W,g = 0,980 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 W,d = 0,700

13 13 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W, g W, d W, s = 0,686 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 1740,19 Krotność wymian powietrza 0,56 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

14 14 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Stropodach Podłoga na gruncie parter Podłoga na gruncie piwnica Ściana pionowa w gruncie piwnicy Ściana zewnętrzna Strop wewnętrzny między 12 st a 20 st Ściana zewnętrzna docieplona Ściana zewnętrzna piwnica cokół Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Stropodach docieplony dodatkowe docieplenie do WT 2021 to tylko 4 cm granulatu wełny mineralnej, czas zwrotu w przypadku ocieplenia wyniesie 137lat co czyni inwestycję nieopłacalną. Nie zaleca się modernizacji przegrody. Podłoga na gruncie o grubości 0,35m, beton zaizolowany papą asfaltową, wykończenie jastrychem gipsowym oraz wykładziną podłogową. Zalecana modernizacja. Brak modernizacji ze względu na wymagany niski opór. Przegroda zagłębiona w gruncie, grubość 0,38m; mur z cegły dziurawki obustronnie tynkowany, zaizolowany papą od strony zewnętrznej. Ściana zewnętrzna o grubości 0,38m; mur z cegły dziurawki 36 cm, obustronnie tynkowany. Zaleca się docieplenie przegrody. Strop nie opłacalny do docieplenia. Ściana zewnętrzna o grubości 0,38m; mur z cegły dziurawki 36 cm, obustronnie tynkowany. Docieplona styropianem 10 cm. Według warunków WT 2021 należy docieplić przegrodę 6 cm warstwą styropianu, jednak czas zwrotu wynosi 82 lat, przedstawia się opcję docieplenia. Przegroda zagłębiona w gruncie, grubość 0,38m; mur z cegły dziurawki obustronnie tynkowany. Zalecane docieplenie przegrody. Stolarka drewniana, duże straty ciepła, zalecana modernizacja. System grzewczy do modernizacji. Stare grzejniki sztuk 67, przewody, brak zaworów termostatycznych do regulacji miejscowej. Zaleca się modernizację. System cwu w dobrym stanie, zaleca się modernizację w postaci montażu automatyki ograniczającej pracę pompy cyrkulacyjnej.

15 15 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter Ocieplenie podłogi na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu twardego, następnie wylewka betonowa, folia, oraz posadzka zgodnie z życzeniem inwestora, mieszczące się w kosztach 1 m2 modernizacji. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 3,33 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS PODŁOGA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 280,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 280,00m 2 Stopniodni: 3935,60 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,865 0,296 0,273 0,254 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,16 3,38 3,66 3,93 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,22 2,50 2,78 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 82,32 28,18 26,04 24,20 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0097 0,0033 0,0031 0,0028 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,81 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,18 85,64 90,32 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,60 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,98 6,07 6,20 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 22730,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,98 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 8 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

16 16 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Ocieplenie ściany budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,0 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 450,04m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 535,15m 2 Stopniodni: 3935,60 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,161 0,199 0,188 0,179 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,86 5,03 5,31 5,58 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,17 4,44 4,72 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 177,60 30,43 28,84 27,41 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0209 0,0036 0,0034 0,0032 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,76 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,56 217,71 223,86 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,68 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,96 11,16 11,36 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,33 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,96 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. Powierzchnie do nakładu zwiększono ze względu na koszty obróbki ościeży.

17 17 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół Ocieplenie ściany budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 2,22 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 26,39m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 29,32m 2 Stopniodni: 2159,60 dzień K/rok two= 12,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,290 0,440 0,396 0,360 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,78 2,28 2,53 2,78 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,50 1,75 2,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,35 2,16 1,95 1,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0011 0,0004 0,0003 0,0003 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,30 344,04 357,77 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,21 168,21 178,21 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,12 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,99 14,34 14,60 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4580,08 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,99 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. Powierzchnie do nakładu zwiększono ze względu na koszty obróbki ościeży.

18 18 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy Ocieplenie cokołu i przyziemia budynków poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styroduru pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Poniżej poziomu terenu do głębokości 1 m wykonanie izolacji pionowej przez dwukrotne naniesienie powłoki z dysperbitu, oraz ułożenie folii kubełkowej zakończonej listwą. Wykonanie robót ziemnych z odkryciem i zakryciem ściany w gruncie. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 2,22 m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyty URSA XPS N-III-I grubość 60 mm, = 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 66,17m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 66,17m 2 Stopniodni: 2159,60 dzień K/rok two= 12,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,272 0,443 0,392 0,351 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,79 2,26 2,55 2,84 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,47 1,76 2,06 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 15,71 5,47 4,84 4,34 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0027 0,0009 0,0008 0,0007 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,64 848,93 888,03 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,53 450,53 475,32 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,92 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,96 35,12 35,42 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27958,81 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,96 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 5 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

19 19 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna docieplona Ocieplenie ściany budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,0 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 72,99m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 72,99m 2 Stopniodni: 3935,60 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,274 0,194 0,185 0,177 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,65 5,15 5,40 5,65 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,50 1,75 2,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,80 4,82 4,59 4,39 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0008 0,0006 0,0005 0,0005 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,89 154,54 168,80 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,21 175,71 192,35 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,13 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,09 82,99 83,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11401,36 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 82,09 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

20 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Stropodach Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwaną, poprzez wdmuchnięcie warstwy granulatu w miejsce pustki powietrznej. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 6,66 m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 80, = 0,050 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 430,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 430,00m 2 Stopniodni: 3935,60 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,166 0,146 0,142 0,138 Opór cieplny R (m 2 K)/W 6,04 6,84 7,04 7,24 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 0,80 1,00 1,20 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,21 21,38 20,77 20,20 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0028 0,0025 0,0024 0,0024 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,75 241,38 281,65 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 90,00 106,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,10 160,33 161,83 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 31820,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 160,10 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 4 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

21 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 43,44 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,98m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,98m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,98m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3935,60 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 W2 W3 Opłata za 1 GJ zł/gj 52,85 52,85 52,85 52,85 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 12285, , , ,76 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 1,300 1,200 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 14,48 7,57 7,33 7,10 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0015 0,0010 0,0009 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,08 461,73 478,38 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 150,00 150,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,94 20,73 21,47 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Optymalny wariant wybrano na podstawie najniższego czasu zwrotu SPBT. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8875,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,94 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30

22 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Ciepło właściwe wody cw [kj/(kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρw [kg/m 3 ] Temperatura ciepłej wody θw [ C] Temperatura zimnej wody θo [ C] Współczynnik korekcyjny kr [-] 0,55 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m 2 ] 1022, ,56 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm 3 /(m 2 doba] 0,27 0,27 Czas użytkowania τ [h] 10,00 10,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 2,86 2,86 Sprawność wytwarzania ηw,g [-] 0,98 0,98 Sprawność przesyłu ηw,d [-] 0,70 0,80 Sprawność akumulacji ciepła ηw,s [-] 1,00 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 15,23 13,33 Max moc cieplna qcwu [kw] 4,14 4, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 52,85 52,85 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 12285, ,76 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,64 Koszt modernizacji Nu [zł] ,00 SPBT [lat] --- 9, Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Automatyka ograniczająca pracę cyrkulacji C.W.U. 1000, Suma: 1000,00

23 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień Brak modernizacji. Ograniczenie pracy. Brak modernizacji Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 52,85 52,85 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 12285, ,76 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 260,08 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0655 Sprawność systemu grzewczego 0,604 0,875 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,72 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] , Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,980 0,980 Sprawność przesyłania H,d 0,800 0,960 Sprawność regulacji H,e 0,770 0,930 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu wt 1,000 1,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu wd 1,000 0,950 Stan po termomodernizacji

24 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana przewodów wraz z nową izolacją 53600,00 Montaż systemu podmieszania wraz z automatyką ograniczającą czas pracy 19000,00 Wymiana grzejników sztuk ,00 Suma: , Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd Opis zastosowanych usprawnień Brak modernizacji. Wymiana i izolacja przewodów. Montaż systemu podmieszania, automatyki ograniczającej czas pracy, oraz wymianę grzejników sztuk 67,. Brak modernizacji. Przerwy dostosowane do czasu użytkowania. Koszty zawarto wraz z montażem systemu podmieszania.

25 25 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 zł 5,98 2. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 zł 9,94 3. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 zł 10,96 4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 zł 13,99 5. Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 8875,00 zł 19,94 6. Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy 27958,81 zł 34,96 7. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna docieplona 11401,36 zł 82,09 8. Modernizacja przegrody Stropodach 31820,00 zł 160,10 9. Dokumentacja 15000,00 zł --- [lat] Modernizacja systemu grzewczego ,00 18, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 5 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 8875,00 6 Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy 27958,81 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna docieplona 11401,36 8 Modernizacja przegrody Stropodach 31820,00 9 Modernizacja systemu grzewczego ,00 10 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,98

26 26 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 5 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 8875,00 6 Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy 27958,81 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna docieplona 11401,36 8 Modernizacja systemu grzewczego ,00 9 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,98 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 5 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 8875,00 6 Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy 27958,81 7 Modernizacja systemu grzewczego ,00 8 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,62 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 5 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 8875,00 6 Modernizacja systemu grzewczego ,00 7 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,81

27 27 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 5 Modernizacja systemu grzewczego ,00 6 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,81 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja systemu grzewczego ,00 5 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,73 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja systemu grzewczego ,00 4 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,40 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu grzewczego ,00 3 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt ,40

28 28 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego ,00 2 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt , Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,08 18, , , , ,93 20,99 0,41 1 0, ,47 18, , , , ,93 12,38 0,41 2 0, ,77 18, , , , ,93 12,49 0,41 3 0, ,44 18, , , , ,93 12,56 0,41 4 0, ,44 18, , , , ,93 13,13 0,41 5 0, ,84 18, , , , ,93 13,13 0,41 6 0, ,90 18, , , , ,93 13,36 0,41 7 0, ,56 18, , , , ,93 18,94 0,41 8 0, ,56 18, , , , ,93 18,94 0,41 9 0, ,08 18, , , , ,93 20,99 0,41

29 Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Qh0,1co qh0,1co Q0,1cwu q0,1cwu 0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 O % O GJ GJ MW MW 260,08 15,23 0,0655 0, ,47 13,33 0,0462 0, ,77 13,33 0,0462 0, ,44 13,33 0,0464 0, ,44 13,33 0,0466 0, ,84 13,33 0,0469 0, ,90 13,33 0,0476 0, ,56 13,33 0,0649 0, ,56 15,23 0,0649 0, ,08 15,23 0,0655 0, GJ zł zł % 0,60 1,00 1,00 448, , ,87 1,00 0,95 144, , ,21 55,64 0,87 1,00 0,95 141, , ,03 56,09 0,87 1,00 0,95 143, , ,17 55,72 0,87 1,00 0,95 143, , ,68 55,64 0,87 1,00 0,95 146, , ,95 55,10 0,87 1,00 0,95 146, , ,29 54,79 0,87 1,00 0,95 292, , ,28 24,57 0,87 1,00 0,95 294, , ,86 24,28 0,87 1,00 0,95 299, , ,56 23,25

30 Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,98 zł 18902,21 67,71% ,98 zł 19058,03 68,37% ,62 zł 18932,17 67,96% ,81 zł 18902,68 67,96% ,81 zł 18719,95 67,38% ,73 zł 18613,29 67,36% ,40 zł 8349,28 34,84% ,40 zł 8248,86 34,41% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 76000,00 20,02% ,9 8 79,98% 76000,00 21,86% ,9 8 78,14% 76000,00 22,60% ,6 2 77,40% 76000,00 24,65% ,8 1 75,35% 76000,00 25,38% ,8 1 74,62% 76000,00 25,77% ,7 3 74,23% 76000,00 41,83% ,4 0 58,17% 76000,00 42,06% ,4 0 57,94% Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h 60706, , , , , , , , , , , , , , , ,86 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 37804, , , , , , , , ,00 zł 7899,56 33,31% 76000,00 48,12% 16390, , , ,00 51,88% Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają

31 31 zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 76000,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,98 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,98 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,43 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,21 zł tj. 55,64 %

32 32 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter pow. 280 m2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS PODŁOGA Uwagi: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna pow. 450,04 m2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół pow. 26,39 m2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy pow. 66,17 m2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 5 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyty URSA XPS N-III-I grubość 60 mm Uwagi: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna docieplona 72,99 m2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

33 33 P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach pow. 430 m2 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 4 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Wełna mineralna granulowana 80 Uwagi: W koszcie 1m2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Automatyka ograniczająca pracę pompy cyrkulacyjnej. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Wymiana grzejników sztuk 67, przewodów, montaż systemu podmieszania, wprowadzenie przerw w ogrzewaniu

34 34 9. Podsumowanie i wnioski 9.1. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za najbardziej optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej. Zestawienie usprawnień i planowanych kosztów dla wariantu optymalnego. Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie parter 22730,40 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 1000,00 3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,33 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica cokół 4580,08 5 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 8875,00 6 Modernizacja przegrody Ściana pionowa w gruncie piwnicy 27958,81 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna docieplona 11401,36 8 Modernizacja przegrody Stropodach 31820,00 9 Modernizacja systemu grzewczego ,00 10 Dokumentacja 15000,00 Całkowity koszt , Koszt proponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych wynosi ,98 zł z obowiązującym podatkiem VAT. 9.3 Stosowane w termomodernizacji technologie oraz materiały musza być dopuszczone do stosowania w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej i inne instytucje do tego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę do stosowania w budownictwie, czyli certyfikaty oraz aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności. 9.4 W zmodernizowanym obiekcie należy przewidzieć monitoring zużycia ciepła w celu umożliwienia podejmowania dalszych decyzji racjonalizacji zużycia ciepła

35 35 ZAŁĄCZNIK 1: STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 2 Opis Stropodach, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0,011-2 Beton zwykły z kruszywa kamiennego ,200 1,300 0,154-3 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,300 0,000 0,150-4 Wełna mineralna granulowana 80 0,200 0,050 4,000-5 Mur z cegły dziurawki 0,120 0,620 0,194-6 Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80 0,060 0,045 1,333-7 Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,10 - Grubość całkowita i U k 1,12-6,16 0,19 Podłoga na gruncie parter, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,04-8 Piasek średni 0,300 0,400 0,750-9 Beton o średniej gęstości ,150 1,150 0,130-1 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0, Jastrych gipsowy czysty ,040 1,000 0, Wykładzina podłogowa PCW 0,003 0,200 0, Kody Element Materiał 3 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,50-1,16 0,86 Opis Podłoga na gruncie piwnica, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-8 Piasek średni 0,300 0,400 0,750-9 Beton o średniej gęstości ,150 1,150 0, Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,004 0,180 0,022 -

36 Jastrych gipsowy czysty ,050 0,520 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,50-1,21 0,83 Ściana pionowa w gruncie piwnicy, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-12 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,002 0,180 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012-5 Mur z cegły dziurawki 0,360 0,620 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,38-0,79 1,27 Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-14 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Mur z cegły kratówki 0,360 0,560 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,40-0,86 1,16 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,8 Strop wewnętrzny między 12 st a 20 st, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-16 Parkiet 0,016 0,200 0, Jastrych gipsowy czysty ,040 0,520 0, Materiał Papa asfaltowa z dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 0,002 0,180 0, Płyta pilśniowa MDF400 0,019 0,100 0, Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,230 0,920 0,250 -

37 37 66 Kody Element Materiał Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,31-0,82 1,22 Opis Drzwi zewnętrzne drewniane, przegroda jednorodna d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) Grubość całkowita i U k ,5 Ściana zewnętrzna docieplona, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-20 Tynk silikatowy 0,010 0,800 0, Płyta styropianowa EPS FASADA 0,100 0,036 2, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Mur z cegły kratówki 0,360 0,560 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Kody Element Materiał 12 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,51-3,65 0,27 Okno zewnętrzne piwnica, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Opis Ściana zewnętrzna piwnica cokół, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-14 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012-5 Mur z cegły dziurawki 0,360 0,620 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,38-0,78 1,29

38 38 Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Piwnica 8 stopni Magazyn Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy 1 Piwnica 8 stopni Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 179, ,2 5 0,20 51,62 0,20 80,65 0,20 10,32 0,80 80,65 0,80 33,08 Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla 20 stopni Oświata Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy 1 Część główna 20 st Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 843, , 69 0, , 17 0,20 539,7 4 0,20 340,0 3 0,80 539,7 4 0,80 383,9 3

39 39 Obliczenia zbiorcze dla strefy Piwnica 8 stopni Temperatura wewnętrzna strefy i 12,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 179,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 12,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 155,8 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,1 - - ah 11,4 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0-1,2 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 1,32 1,90 2,07 5,88-48,4 9-5,08-4,99-4,16-10,0 5 4,32 2,19 1,65 H,1 1,49 1,61 1,99 3,98 5,88 0,00 0,00 0,00 5,10 3,26 1,92 1,49 H,2 1,61 1,99 3,98 5,88 5,88 0,00 0,00 0,00 5,88 5,10 3,26 1,92 fh,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 0,75 0,53 0,48 0,17-0,02-0,20-0,20-0,24-0,10 0,23 0,46 0,60 13,17 0,26 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,28 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 14,9

40 40 Obliczenia zbiorcze dla strefy 20 stopni Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 843,3 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 5,4 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 41,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - ah 3,8 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0-1,2 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c 191, , , , , , , , , , , ,7 9 Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QH,gn/QH,ht 0,29 0,43 0,56 1,12 2,11 5,11 5,22 6,22 2,03 0,70 0,39 0,31 H,1 0,30 0,36 0,49 0,84 1,61 0,00 0,00 0,00 1,36 0,54 0,35 0,30 H,2 0,36 0,49 0,84 1,61 3,61 0,00 0,00 0,00 4,13 1,36 0,54 0,35 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,99 0,98 0,95 0,74 0,46 0,20 0,19 0,16 0,48 0,91 0,98 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 18212, , , , ,0 3 5,42 5,03 1,99 207, , , ,23 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 72230,2

41 41 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Piwnica 8 stopni 179,22 403,25 12,00 14, stopni 843, ,69 20, ,15 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] 72245,01

42 42 ZAŁĄCZNIK 2: STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 Opis Stropodach, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Wełna mineralna granulowana 80 0,040 0,050 0,800-2 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0,011-3 Beton zwykły z kruszywa kamiennego ,200 1,300 0,154-4 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,300 0,000 0,150-1 Wełna mineralna granulowana 80 0,200 0,050 4,000-5 Mur z cegły dziurawki 0,120 0,620 0,194-6 Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80 0,060 0,045 1,333-7 Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0, Kody Element Materiał 2 3 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,10 - Grubość całkowita i U k 1,16-6,96 0,19 Opis Podłoga na gruncie parter, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-8 Płyta styropianowa EPS PODŁOGA 0,080 0,036 2,222-9 Piasek średni 0,300 0,400 0, Beton o średniej gęstości ,150 1,150 0,130-2 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0, Jastrych gipsowy czysty ,040 1,000 0, Wykładzina podłogowa PCW 0,003 0,200 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,58-3,38 0,30 Podłoga na gruncie piwnica, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,04-9 Piasek średni 0,300 0,400 0,750 -

43 43 10 Beton o średniej gęstości ,150 1,150 0, Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,004 0,180 0, Jastrych gipsowy czysty ,050 0,520 0, Kody Element Materiał 4 5 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,50-1,21 0,83 Opis Ściana pionowa w gruncie piwnicy, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-15 Płyty URSA XPS N-III-I grubość 60 mm 0,050 0,034 1, Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,002 0,180 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012-5 Mur z cegły dziurawki 0,360 0,620 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,43-2,26 0,44 Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-17 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,150 0,036 4, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Mur z cegły kratówki 0,360 0,560 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Kody Element Materiał Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,55-5,03 0,20 Opis Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) Grubość całkowita i U k ,3 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,8 Strop wewnętrzny między 12 st a 20 st, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04 -

44 Parkiet 0,016 0,200 0, Jastrych gipsowy czysty ,040 0,520 0, Materiał Papa asfaltowa z dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 0,002 0,180 0, Płyta pilśniowa MDF400 0,019 0,100 0, Strop DZ-3 gr. 24 cm 0,230 0,920 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,31-0,82 1,22 Drzwi zewnętrzne drewniane, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,5 Kody Element Materiał Opis Ściana zewnętrzna docieplona, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-23 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,060 0,040 1, Tynk silikatowy 0,010 0,800 0, Płyta styropianowa EPS FASADA 0,100 0,036 2, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Mur z cegły kratówki 0,360 0,560 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Kody Element Materiał 12 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,57-5,15 0,19 Okno zewnętrzne piwnica, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Opis Ściana zewnętrzna piwnica cokół, przegroda jednorodna 63 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-23 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,060 0,040 1, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012-5 Mur z cegły dziurawki 0,360 0,620 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 -

45 45 13 Grubość całkowita i U k 0,44-2,28 0,44 Drzwi zewnętrzne drewniane, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3

46 46 Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla Piwnica 8 stopni Magazyn Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy 1 Piwnica 12 stopni Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 179, ,2 5 0,20 51,62 0,20 80,65 0,20 10,32 0,80 80,65 0,80 33,08 Rodzaj budynku: Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza dla 20 stopni Oświata Wentylacja grawitacyjna Nazwa pomieszczenia/strefy 1 Część główna 20 st Af V β Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 843, , 69 0, , 17 0,20 539,7 4 0,20 340,0 3 0,80 539,7 4 0,80 383,9 3

47 47 Obliczenia zbiorcze dla strefy Piwnica 8 stopni Temperatura wewnętrzna strefy i 12,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 179,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 12,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 215,6 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,1 - - ah 15,4 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0-1,2 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 1,83 2,63 2,87 8,14-67,1 1-7,03-6,90-5,76-13,9 0 5,98 3,04 2,29 H,1 2,06 2,23 2,75 5,51 8,14 0,00 0,00 0,00 7,06 4,51 2,66 2,06 H,2 2,23 2,75 5,51 8,14 8,14 0,00 0,00 0,00 8,14 7,06 4,51 2,66 fh,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 0,55 0,38 0,35 0,12-0,01-0,14-0,14-0,17-0,07 0,17 0,33 0,44 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 0,0

48 48 Obliczenia zbiorcze dla strefy 20 stopni Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 843,3 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 5,4 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 53,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - - ah 4,5 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0-1,2 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c 191, , , , , , , , , , , ,7 9 Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QH,gn/QH,ht 0,43 0,64 0,84 1,67 3,15 7,63 7,79 9,29 3,03 1,04 0,58 0,46 H,1 0,44 0,53 0,74 1,25 2,41 0,00 0,00 0,00 2,04 0,81 0,52 0,44 H,2 0,53 0,74 1,25 2,41 5,39 0,00 0,00 0,00 6,16 2,04 0,81 0,52 fh,m 1,00 1,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,99 0,95 0,88 0,57 0,32 0,13 0,13 0,11 0,33 0,80 0,96 0,98 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 9822, , , ,4 5 19,59 0,19 0,17 0,06 16, , , , 28 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 33464,8

49 49 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Piwnica 8 stopni 179,22 403,25 12,00 0, stopni 843, ,69 20, ,84 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] 33464,88

50 50 ZAŁĄCZNIK 3 : OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI Dyrektor przedszkola Tel

51 51 Załącznik nr 4. Obliczenia taryf Ciepło dostarczane przez MPEC Sp z o.o. w Rzeszowie Opłata za GJ wg dostarczonych faktur: Opłata za GJ: (27,55 zł + 15,42 zł) *VAT = 52,85 zł/gj Opłata stała miesięczna zł/mw : (6514,5 zł ,92 zł) *VAT =12285,76 zł/mw/miesiąc

52 52 Załącznik nr 5. EFEKT EKOLOGICZNY Przed modernizacją Emisja CO2: Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: Rodzaj paliwa Rodzaj paliwa węgiel kamienny gaz ziemny 41,92 t/rok ,40 kwh/rok ,77 kg/rok WO= 21,32 MJ/kg 79,47 % WE= 93,74 kg/gj wh= 0,80 WO= 48,00 20,53 % WE= 55,82 wh= 0,80 Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do ogrzewania: 0,00 kwh/rok 0,00 GJ/rok Rodzaj sieć elektroenergetyczna paliwa WO= 21,32 MJ/kg WE= 93,74 kg/gj wel= 3,00 - Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do c.w.u.: Rodzaj paliwa Rodzaj paliwa węgiel kamienny gaz ziemny 4 230,55 kwh/rok 831,78 kg/rok WO= 21,32 MJ/m3 79,47 % WE= 93,74 kg/gj wh= 0,80 WO= 48,00 20,53 % WE= 55,82 wh= 0,80 Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do c.w.u.: 0,00 kwh/rok 0,00 GJ/rok Rodzaj paliwa: WO= 21,32 MJ/kg WE= 93,74 kg/gj wel= 3,00 - Po modernizacji Emisja CO2: 12,65 kg/rok Rodzaj paliwa Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: węgiel kamienny ,17 kwh/rok 7 393,11 kg/rok WO= 21,32 MJ/m3 79,47 % WE= 93,74 kg/gj wh= 0,80

53 53 Rodzaj paliwa gaz ziemny WO= 48,00 20,53 % WE= 55,82 wh= 0,80 Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do ogrzewania: 0,00 kwh/rok 0,00 GJ/rok Rodzaj sieć elektroenergetyczna paliwa WO= 21,32 MJ/kg WE= 93,74 kg/gj wel= 3,00 - Roczne zapotrzebowanie energii końcowej do c.w.u.: Rodzaj paliwa Rodzaj paliwa węgiel kamienny gaz ziemny 3 702,77 kwh/rok 0,73 kg/rok WO= 21,32 MJ/m3 79,47 % WE= 93,74 kg/gj wh= 0,80 WO= 48,00 20,53 % WE= 55,82 wh= 0,80 Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do c.w.u.: 0,00 kwh/rok 0,00 GJ/rok Rodzaj paliwa: WO= 21,32 MJ/kg WE= 93,74 kg/gj wel= 3,00 - Redukcja CO2 Przed modernizacją: 41,92 t/rok Po modernizacji: 12,65 t/rok Redukcja CO2 29,27 kg/rok Redukcja CO2 69,83 %

54 54 ZAŁĄCZNIK 6 : ZDJĘCIA Z WIZJI LOKALNEJ

55 55

56 56 ZAŁĄCZNIK 7 : DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 22 Rzeszów ul. Ofiar Katynia 11 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ul. Ludygi 2, 41-943 Piekary Śląskie Termoprojekt Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 21/3 41-902 Bytom Audyt Energetyczny Budynku Ludygi 2 41-943 Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu:

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo