1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków ul. Starościńska Adres budynku Warszawa ul. Starościńska 5 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (22) , (22) Warszawa NIP : Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Paweł Zarzycki - "Perlex" os. Oświecenia 13/ Kraków woj. mazowieckie 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Paweł Zarzycki os. Oświecenia 13/ Kraków KAPE/282/21, MI/ŚE/1611/29 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Kraków Data wykonania opracowania marzec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 11314, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 3768, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ],, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 3768, , Liczba lokali mieszkalnych,, Liczba osób użytkujących budynek 142, 142, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m],34, Inne dane charakteryzujące budynek 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Ściany zewnętrzne Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1957 roku Stan przed termomodernizacją,96; 1,58; 1,44; 1,42;,5; 1,17; 1,24; 1,26; 1,55; 1,39; 1,37; 1,49;,56;,47; 1,22; 1,8;,87; 1,7; 1,1; 1,72; 1,18; 1,3; 1,68; 1,47; 2,25; 1,15; 1,9; 1,65; 1,1; 1,6; 1,32; 1,2; 1,13; 1,62; 1,34;,78;,89; 1,52;,61,36;,38;,34; 1,85;,39; 1,71; 1,71; 2,3 Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1957 roku Stan po termomodernizacji,2;,19;,2;,2;,19;,19;,19;,2;,19;,2;,2;,19;,2;,2;,19;,19;,19;,19;,19;,19;,19;,2;,19;,2;,2;,19;,19;,19;,2;,19;,2;,19;,19;,19;,2;,2;,19;,19;,19,15;,15;,15;,17;,15;,18;,18;, Strop nad piwnicą 1,8 1, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,34; 2,34 2,34; 2, Okna, drzwi balkonowe 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 3,; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,1; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8

3 Drzwi zewnętrzne/bramy Ściany na gruncie Ściany wewnętrzne Stropy wewnętrzne 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6 2,36; 3,9; 2,5; 2,83; 2,23; 2,15; 1,43; 1,88; 1,45;,87; 1,35; 1,64 1,51; 1,; 1,12; 2,21;,7; 1,29; 2,58; 1,8; 1,6; 1,64; 1,35; 2,9; 1,4; 2,15; 1,17;,76;,88; 1,46;,71;,66; 1,23; 1,15;,95;,9; 1,2; 1,43;,83;,92; 1,21; 1,1; 1,93; 1,19 1,96; 1,74; 1,8; 1,79; 1,8 Stan przed termomodernizacją 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6 2,36; 3,9; 2,5; 2,83; 2,23; 2,15; 1,43; 1,88; 1,45;,87; 1,35; 1,64 1,51; 1,; 1,12; 2,21;,7; 1,29; 2,58; 1,8; 1,6; 1,64; 1,35; 2,9; 1,4; 2,15; 1,17;,76;,88; 1,46;,71;,66; 1,23; 1,15;,95;,9; 1,2; 1,43;,83;,92; 1,21; 1,1; 1,93; 1,19 1,96; 1,74; 1,8; 1,79; 1,8 Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,84, Sprawność przesyłu,88, Sprawność regulacji i wykorzystania,86, Sprawność akumulacji 1, 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1, 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby,95, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,84, Sprawność przesyłu,7, Sprawność regulacji i wykorzystania 1, 1, Sprawność akumulacji,84, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 57,28 57, Krotność wymian powietrza [1/h],45, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup

4 Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 2351,41/2351, ,41/2351, Krotność wymian powietrza [1/h] 2,8 2, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 634,14 48, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 11,82 11, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 254,82 996,7 37,7 1131,42 49,76 33, ,48 73,43 226,37 83, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%], 1, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 57,9 75, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)],, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 48,66 19, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)],, 4,8 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c],, Inne [zł],, 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,67 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 62,6

5 5 Planowane koszty całkowite [zł] 11766,67 Premia termomodernizacyjna [zł] ,67 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 9958,88 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 28r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 215 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 215 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1379:29 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:26 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej

6 6 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,4 m 3 Kubatura ogrzewania ,4 m 3 Powierzchnia netto budynku ,15 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -, m 2 Współczynnik kształtu -,34 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,67 m 2 Ilość mieszkań -, Ilość osób - 142, 4.2. Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

7 Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne Dach/stropodach,96; 1,58; 1,44; 1,42;,5; 1,17; 1,24; 1,26; 1,55; 1,39; 1,37; 1,49;,56;,47; 1,22; 1,8;,87; 1,7; 1,1; 1,72; 1,18; 1,3; 1,68; 1,47; 2,25; 1,15; 1,9; 1,65; 1,1; 1,6; 1,32; 1,12; 1,2; 1,13; 1,62; 1,34;,78;,89; 1,52;,61,36;,38;,34; 1,85;,39; 1,71; 1,71 W/(m 2 K) W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna Drzwi/bramy 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 3,; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6; 2,6 W/(m 2 K) W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 2,36; 3,9; 2,5; 2,83; 2,23; 2,15; 1,43; 1,88; 1,45;,87; 1,35; 1,64 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 2,34; 2,34 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,51; 1,; 1,12; 2,21;,7; 1,29; 2,58; 1,8; 1,6; 1,64; 1,35; 2,9; 1,4; 2,15; 1,17;,76;,88; 1,46;,71;,66; 1,23; 1,15;,95;,9; 1,2; 1,43;,83;,92; 1,21; 1,1; 1,93; 1,19 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,96; 1,74; 1,8; 1,79; 1,8 W/(m 2 K) Stropy nad przejazdem 2,3 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 57,9 zł/gj 75,1 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie, zł/(mw m-c), zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 57,9 zł/gj 42,81 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u., zł/(mw m-c), zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

8 8 Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Kotły na paliwo gazowe Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K H,g =,84 H,d =,88 H,e =,86 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1, Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1, Liczba godzin: Zawory termostatyczne oraz indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania w d =,95 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s =,636 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja polegała na: wymieniono kotłownię zasilaną mazutem na kotlownię zasilaną gazem ziemnym... wymagany próg oszczędności: 15% --- MW Wytwarzanie ciepła Kotły na paliwo gazowe, Paliwo - gaz ziemny W,g =,84 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 3 do 1 W,d =,7 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1, Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego W,s =,84 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e =,494 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 57,28 Krotność wymian powietrza,45 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup --- MW

9 9 Strumień powietrza wentylacyjnego 2351,41/2351,41 Krotność wymian powietrza 2,8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna,7 m Ściana zewnętrzna,37 m Ściana zewnętrzna,42 m Ściana zewnętrzna,43 m Ściana zewnętrzna,45 m +,5 m styropian Ściana zewnętrzna,55 m Ściana zewnętrzna,51 m Ściana zewnętrzna,5 m Ściana zewnętrzna,38 m Ściana zewnętrzna,44 m Ściana zewnętrzna,45 m Ściana zewnętrzna,4 m Ściana zewnętrzna,3 m +,5 m sytropian Ściana zewnętrzna,55 m +,5 styropian Ściana zewnętrzna,52 m Ściana zewnętrzna,31 m Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna,7 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,37 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,42 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,43 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,45 m +,5 m styropianu nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,55 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,51 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,5 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,38 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,44 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,45 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,4 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,3 m +,5 m styropianu nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,55 m +,5 m styropianu nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,52 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,31 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie

10 1 Ściana zewnętrzna,78 m Ściana zewnętrzna,61 m Ściana zewnętrzna,59 m Ściana zewnętrzna,33 m Ściana zewnętrzna,54 m Ściana zewnętrzna,48 m Stropodach - podwórko 1-8 Stropodach - podwórko 9-1 Stropodach - podwórko 11 Stropodach - kotłownia Stropodach - garaż Ściana zewnętrzna,34 m Ściana zewnętrzna,41 m Ściana zewnętrzna,22 m Ściana zewnętrzna,56 m Ściana zewnętrzna,6 m Ściana zewnętrzna,35 m Ściana zewnętrzna,66 m Ściana zewnętrzna,62 m Ściana zewnętrzna,47 m Ściana zewnętrzna,53 m z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,78 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,61 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,59 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,33 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,54 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,48 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - podwórko 1-8 nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - podwórko 9-1 nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - podwórko 11 nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - kotłownia nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach - garaż nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,34 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,41 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,22 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,56 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,6 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,35 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,66 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,62 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,47 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,53 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji

11 11 Ściana zewnętrzna,57 m Ściana zewnętrzna,36 m Stropodach (5 st.) Ściana zewnętrzna,46 m Ściana zewnętrzna,89 m Ściana zewnętrzna,76 m Ściana zewnętrzna,39 m Stropodach (2 st.) Ściana zewnętrzna 1,17 m Strop nad przejazdem Modernizacja przegrody OZ 3,4 x 2,5 - okno stare 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Ściana zewnętrzna,57 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,36 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach (5 st.) nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,46 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,89 m musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,76 m musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna,39 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Stropodach (2 st.) nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Ściana zewnętrzna 1,17 m musi podlegać termomodernizacji Strop nad przejazdem nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Okno zewnętrzne 3,4 m x 2,5 m nie spełnia wymagań WT 214 i zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17marca 29 roku musi podlegać termomodernizacji Instalacja grzewcza (c.o.) ze względu na niską sprawność całkowitą podlaga termomodernizacji Instalacja grzewcza (c.w.u.) ze względu na niską sprawność całkowitą podlaga termomodernizacji 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Stropodach - kotłownia Wariant 1, Styropapa, =,38 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 82,5m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 82,5m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

12 12 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,846,172 Opór cieplny R (m 2 K)/W,54 5,81 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,26 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 48,49 4,53 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,61,6 zł/rok ,35 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,75 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,76 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9132,75 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,76 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja stropodachu - kotlownia 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,22 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 16,7m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 16,7m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

13 13 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,252,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W,44 5,4 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,53 1,2 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,14,1 zł/rok ,79 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,32 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,55 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2649,32 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,55 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,22 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Stropodach (2 st.) Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropapa, =,38 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 383,42m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 383,42m 2 Stopniodni: 2625,21 dzień K/rok t wo = 15,22 o C t zo = -2, o C

14 14 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,714,179 Opór cieplny R (m 2 K)/W,58 5,58 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5, Straty ciepła na przenikanie Q GJ 149,3 15,58 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,231,24 zł/rok ,54 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,59 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,78 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 42444,59 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,78 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 19 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja stropodachu (2 st.) 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop nad przejazdem Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 32,84m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 32,84m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

15 15 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,25,149 Opór cieplny R (m 2 K)/W,49 6,71 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,22 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 21,18 1,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,27,2 zł/rok ,23 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,88 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,1 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6664,88 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,1 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja stropu nad przejazdem 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,33 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 25,95m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 25,95m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

16 16 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,719,193 Opór cieplny R (m 2 K)/W,58 5,18 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 14,21 1,6 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,18,2 zł/rok ,22 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,34 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4276,34 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,19 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,33 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,34 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 8,3m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 8,3m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

17 17 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,683,193 Opór cieplny R (m 2 K)/W,59 5,19 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 42,9 4,91 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,54,6 zł/rok ,25 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,92 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,34 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13189,92 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,34 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,34 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,39 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 21,48m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 21,48m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

18 18 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,523,19 Opór cieplny R (m 2 K)/W,66 5,25 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,42 1,3 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,13,2 zł/rok ,93 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,7 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,12 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 354,7 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,12 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,39 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,41 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 186,75m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 186,75m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

19 19 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,467,2 Opór cieplny R (m 2 K)/W,68 5,1 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 87,26 11,88 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,11,15 zł/rok ,34 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,97 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,53 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3779,97 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,53 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,41 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,38 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 243,64m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 271,92m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

20 2 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,553,191 Opór cieplny R (m 2 K)/W,64 5,24 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,47 14,81 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,151,19 zł/rok ,14 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,85 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,77 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 44817,85 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,77 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,38 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,43 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 33,66m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 33,66m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

21 21 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,415,199 Opór cieplny R (m 2 K)/W,71 5,3 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 15,17 2,13 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,19,3 zł/rok ,2 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,18 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,86 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5547,18 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,86 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,43 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,47 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 114,95m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 114,95m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

22 22 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,322,197 Opór cieplny R (m 2 K)/W,76 5,8 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 48,39 7,21 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,61,9 zł/rok ,28 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,26 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,53 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 18946,26 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,53 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,47 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,48 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 4,7m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 4,7m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

23 23 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,3,196 Opór cieplny R (m 2 K)/W,77 5,9 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,95,29 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,2, zł/rok ,1 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,16 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,7 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 775,16 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,7 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,48 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,35 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 9,7m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 117,47m 2 Stopniodni: 3489,87 dzień K/rok t wo = 19,12 o C t zo = -2, o C

24 24 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,649,192 Opór cieplny R (m 2 K)/W,61 5,2 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 45,8 5,26 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,58,7 zł/rok ,96 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,41 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,89 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19361,41 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,89 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,35 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,44 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 113,55m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 126,64m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

25 25 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,391,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W,72 5,4 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,29 7,17 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,63,9 zł/rok ,43 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,8 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,95 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2872,8 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,95 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,44 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,5 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 59,28m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 59,28m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

26 26 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,259,195 Opór cieplny R (m 2 K)/W,79 5,12 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 23,77 3,69 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,3,5 zł/rok ,23 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,4 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 977,4 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,4 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,5 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,51 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 25,1m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 25,1m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

27 27 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,24,195 Opór cieplny R (m 2 K)/W,81 5,13 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 9,91 1,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,12,2 zł/rok ,73 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,49 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,22 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4136,49 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,22 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,51 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,45 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 165,25m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 165,25m 2 Stopniodni: 3242,3 dzień K/rok t wo = 18, o C t zo = -2, o C

28 28 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,367,198 Opór cieplny R (m 2 K)/W,73 5,6 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,32 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 63,28 9,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,86,12 zł/rok ,91 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,16 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,31 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27237,16 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,31 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,45 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,31 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 11,29m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 17,97m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

29 29 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,797,194 Opór cieplny R (m 2 K)/W,56 5,15 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,46,7 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,8,1 zł/rok ,43 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,82 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,36 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2961,82 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,36 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,31 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,36 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 58,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 82,95m 2 Stopniodni: 3686, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C

30 3 Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 57,9 75,1 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c),, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,615,192 Opór cieplny R (m 2 K)/W,62 5,21 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,59 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,19 3,58 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW,38,5 zł/rok ,22 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,82 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13671,82 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,4 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Termomodernizacja ściany zewnętrznej o grubości,36 m. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,37 m Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian,37, =,37 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 158,83m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 19,78m 2 Stopniodni: 3178,82 dzień K/rok t wo = 17,72 o C t zo = -2, o C

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

AUDYT BUDYNKU. dla Poddziałania RPO WM Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Dane budynku

AUDYT BUDYNKU. dla Poddziałania RPO WM Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Dane budynku AUDYT BUDYNKU dla Poddziałania 4.3.3 RPO WM 2014-2020 Nazwa jednostki: Dane budynku Nazwa budynku: Adres: ulica: kod pocztowy: miejscowość: powiat: województwo: małopolskie Kraków,.. 1 Egzemplarz nr: 1.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku K.I.Gałczyńskiego 7 09-400 Płock Powiat Płocki województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ul. Ludygi 2, 41-943 Piekary Śląskie Termoprojekt Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 21/3 41-902 Bytom Audyt Energetyczny Budynku Ludygi 2 41-943 Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu:

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo