1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa 3 ul. Kasztanowa 1 (nazwa lub imię i nazwisko) Słupsk Słupsk 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: pomorskie Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. ul. Banacha Słupsk Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Agata Lachowicz, PESEL: ul.banacha 10A/ Słupsk... Studia podyplomowe w zakresie audytów i certyfikatów energetycznych budynków 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 mgr inż. Grzegorz Lachowicz Cały zakres podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania czerwiec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku szkieletowa Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 281, Powierzchnia netto budynku 1105, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 150, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Ściany zewnętrzne Stan przed termomodernizacją 1,51; 0,55; 0,63; 3,10; 2,03 0,00 Stan po termomodernizacji 1,51; 0,25; 0,25; 3,10; 0, Dach/stropodach 2,6 2, Strop piwnicy Okna Drzwi/bramy 3,03; 2,63; 1,20; 3,03; 3,03; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 3,03; 3,03 2,60; 2,00; 2,60; 2,60; 2,60; 5,00 3,03; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20 2,60; 2,00; 1,40; 1,40; 1,40; 5, Ściany wewnętrzne 1,72; 2,42; 1,73; 0,60 1,72; 2,42; 1,73; 0, Ściany na gruncie 0,6; 0,83 0,6; 0, Stropy zewnętrzne 3,12; 0,3 3,12; 0, Stropy wewnętrzne 0,7 0, Podłogi na gruncie 0,48; 0,21 0,48; 0, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,10 0, Sprawność przesyłania 0,880 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 1,000 1,000

3 Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 382,62 333, Liczba wymian 1,38 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 116,40 3, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 7,1 7, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1084,54 824,24 162,0 103,5 137,28 8, ,23 23,57 162,64,87 42,05 302,16 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 50,61 50, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 577,5 577, Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 104,73 8, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 577,5 0,00

4 Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 7,42 6, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,58 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,58 Premia termomodernizacyjna [zł] 5860,7 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 42002,78 38,11 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 14r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1370:200 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

5 Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 00,00 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: ,00 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - szkieletowa Kubatura budynku ,78 m 3 Kubatura ogrzewania - 281,45 m 3 Powierzchnia netto budynku ,4 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu -... m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 82,76 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość osób(pracownicy+dzieci) - 150, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

6 6 Ściany zewnętrzne 1,51; 0,55; 0,63; 3,10; 2,03 W/(m 2 K) Dach/stropodach 2,6 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 3,03; 2,63; 1,20; 3,03; 3,03; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 3,03; 3,03 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,60; 2,00; 2,60; 2,60; 2,60; 5,00 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,72; 2,42; 1,73; 0,60 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 0,6; 0,83 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 3,12; 0,3 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 0,7 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,48; 0,21 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 50,61 zł/gj 50,61 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 50,61 zł/gj 0,32 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 577,5 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Paliwo Kolektory słoneczne 0,70zł 100% 0,004 GJ/GJ 0,32zł 0, Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego 100% Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy do 100kW Ciepło z ciepłowni węglowej C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,g = 0,10 H,d = 0,880 H,e = 0,800

7 7 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,641 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu... Modernizacja systemu grzewczego po 184 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 184 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja polegała na: Modernizacja węzła cieplnego w 2000r. - montaż automatyki pogodowej wymagany próg oszczędności: 15% --- MW Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy W,g = 0,820 Przesył ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody W,d = 0,600 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat W,s = 0,670 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,330 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 382,62 Krotność wymian powietrza 1, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Nie podlega termomodernizacji Ściana zewnętrzna wielowarstwowa dwustronnie otynkowana grubości 41cm. Przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg PN. Ściana zewnętrzna wielowarstwowa dwustronnie otynkowana grubości 32cm. Przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg PN.

8 8 Płyta kanałowa - stropodach Podłoga na gruncie-piwnice Podłoga na gruncie - parter Ściana fundamentowa Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZD 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZD1 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Stropodach z przestrzenią wentylowaną. Nie podlega termomodernizacji Nie podlega termomodernizacji Ściana zewnętrzna jednowarstwowa dwustronnie otynkowana grubości 25cm. Przegroda o wysokim współczynniku przenikania ciepła nie spełnia wymogów izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Drzwi drewniane o małej szczelności i niskim współczynniki izolacyjnosci. Lokalizacja: Wejście do budynku od strony placu. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Drzwi drewniane o małej szczelności i niskim współczynniki izolacyjnosci. Lokalizacja: Wejście do budynku od strony placu gospodarczego. Drzwi drewniane o małej szczelności i niskim współczynniki izolacyjnosci. Lokalizacja: Wejście do budynku od strony placu gospodarczego. Instalacja C.O. w dobrym stanie technicznym. Brak możliwośći regulacji ciepła. Instalacja C.W.U w dobrym stanie technicznym. Brak możliwośći regulacji ciepła. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 44,21m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 44,21m 2 Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok t wo = 16,00 o C t zo = -16,00 o C

9 Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 50,61 50,61 50,61 50,61 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,035 0,236 0,223 0,211 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,4 4,24 4,4 4,74 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,75 4,00 4,25 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 21,67 2,51 2,37 2,25 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,002 0,0003 0,0003 0,0003 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,0 3 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 13,50 17,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 4 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,2 7,37 7,46 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8400,45 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,2 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie ścian elewacji w części podpiwniczonej ohrzewanej budynku bezspoinową metodą lekką mokrą z izolacją styropianem EPS70-0,40 i wyprawą tynkarską cienkowarstwową malowaną farbą. Styropian EPS =0,040 [W/(mK)]. Docieplenie wykonujemy 30 cm poniżej gruntu. W kalkulacji ujęto przełożenie instalacji odgromowej oraz orynnowania. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 80, = 0,050 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 853,34m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 82,00m 2 Stopniodni: 381,18 dzień K/rok t wo = 20,56 o C t zo = -16,00 o C

10 10 Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Warian t 1.3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 50,61 50,61 50,61 50,61 50,61 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,33 0,220 0,211 0,202 0,14 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,54 4,54 4,74 4,4 5,14 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 2,00 2,20 2,40 2,60 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 112,83 63,15 60,4 58,04 55,7 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0123 0,006 0,0066 0,0063 0,0061 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , , 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 38,50 42,00 45,50 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , 00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 11,23 11,71 12,18 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 31220,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,76 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: Do kalkulacji przyjęto wariant docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny =0,050 W/mK. Cena obejmuje wykonanie otworów w stropie oraz ich zaślepienie. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 516,33m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 516,33m 2 Stopniodni: 380,05 dzień K/rok t wo = 20,22 o C t zo = -16,00 o C

11 11 Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 50,61 50,61 50,61 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,633 0,245 0,231 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,58 4,08 4,33 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 2,50 2,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 107,5 41,66 3,25 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0118 0,0046 0,0043 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,7 3 38,4 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,50 176,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 31 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,0 22,73 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8066,17 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,0 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie ścian elewacji bezspoinową metodą lekką mokrą z izolacją styropianem EPS70-0,40 i wyprawą tynkarską cienkowarstwową malowaną farbą. Styropian EPS =0,040 [W/(mK)]. DoW kalkulacji ujęto przełożenie instalacji odgromowej oraz orynnowania. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 111,12m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 111,12m 2 Stopniodni: 421,33 dzień K/rok t wo = 22,21 o C t zo = -16,00 o C

12 12 Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 50,61 50,61 50,61 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,551 0,246 0,232 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,82 4,07 4,32 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 2,25 2,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 22,6 10,13,55 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0023 0,0010 0,0010 zł/rok ,10 762,14 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 172,50 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,7 25,15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1877,08 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,7 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie ścian elewacji bezspoinową metodą lekką mokrą z izolacją styropianem EPS70-0,40 i wyprawą tynkarską cienkowarstwową malowaną farbą. Styropian EPS =0,040 [W/(mK)]. W kalkulacji ujęto przełożenie instalacji odgromowej oraz orynnowania. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 61,15 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,m 2

13 13 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 26,66 13,1 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0017 0,0011 zł/rok ,44 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,6 3 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,14 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3740,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,14 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 1 sztuk. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 104,07 m 3 /h

14 14 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 8,4m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 8,4m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 8,4m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 45,36 22,45 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,002 0,0018 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,6 3 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,6 3 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,14 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6365,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,14 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 1 sztuk. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

15 15 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 170,8 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 17,85m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 17,85m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 17,85m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 4577,81 dzień K/rok i = 23,40 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,625 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 80,52 40,6 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,004 0,0031 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,0 1 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , 50 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,24 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13387,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,24 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające:

16 16 Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 12 sztuk. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 10,86 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,36m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,36m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,36m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,74 3,8 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0004 0,0003 zł/rok ,02 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,1 3 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,41 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1768,13 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,41 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji

17 17 U= 1,40 Informacje uzupełniające: Zakres temomodernizacji obejmuje wymianę drzwi drewnianych na drzwi PCV o współczynniku U=1,4 [W/(m2K)] w ilości 1 sztuk. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 114,46 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 7,82m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 7,82m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 7,82m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok i = 16,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 18,43 8,88 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0024 0,0016 zł/rok ,00 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,48 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7865,00 zł

18 18 Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,48 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 8 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 8 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 123,71 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,72m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,72m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,72m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 237,15 dzień K/rok i = 14,38 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 13,64 4,37 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0023 0,0010 zł/rok ,3 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,24 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1

19 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 240,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,24 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 14 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 12 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZD 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 40,66 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,00m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 353,88 dzień K/rok i = 1,33 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 14,24 8,24 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0011 0,0007 zł/rok ,38 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m zł , ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00

20 20 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,16 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 000,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 27,16 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,40 Informacje uzupełniające: Zakres temomodernizacji obejmuje wymianę drzwi drewnianych na drzwi PCV o współczynniku U=1,4 [W/(m2K)] w ilości 2 sztuk. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZD1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 55,05 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 7,50m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 7,50m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 7,50m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3032,67 dzień K/rok i = 17,01 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 50,61 50,61 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 15,76,24 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0015 0,0010 zł/rok ,8 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,0 0 Koszt realizacji wymiany okien zł ,

21 21 lub drzwi Nok 00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,80 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13500,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 36,80 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,40 Informacje uzupełniające: Zakres temomodernizacji obejmuje wymianę drzwi drewnianych na drzwi PCV o współczynniku U=1,4 [W/(m2K)] w ilości 2 sztuk. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Liczba użytkowników L i 150,00 150,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,008 0,008 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 55,00 Czas użytkowania t uz [dni] 200,00 200,00 Sprawność źródła ciepła 0,820 1,000 Sprawność przesyłu 0,600 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 0,670 0,840 Współczynnik na przerwy urlopowe 1,00 1,00 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1,00 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 137,276 8,785 Max moc cieplna q cwu [MW] 0,0072 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 50,61 0,32 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 577,5 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,6

22 22 Koszt modernizacji Nu [zł] ,00 SPBT [lat] , Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Instalacja 8 kolektorów próżniowych o powierzchni netto 3m ,00 Wymiana zasobnika o pojemności 2000 l 38000, Suma: , Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień W celu podniesienia sprawności wytwarzania ciepłej wody użytkowej należy zastosować 8 sztuk kolektorów próżniowych o powierzchni netto 3m2. Nie podlega modernizacji. Zakres modernizacji obejmuję nowego zasobnika z powdwójną wężownicą o pojemności 2000 litrów Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 50,61 50,61 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 577,5 577,5 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 1084,54 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1164 Sprawność systemu grzewczego 0,641 0,753 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,16 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 1,01 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych przy grzejnikach wraz z regulacją nastaw co podniesie sprawność instalacji Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia

23 23 termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,10 0,10 Sprawność przesyłania H,d 0,880 0,80 Sprawność regulacji H,e 0,800 0,30 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1,000 1,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,000 0,50 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Płukanie instalacji c.o 3600,00 Montaż głowic termostatycznych na grzejnikach 13000, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 16600,00 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Nie podlega modernizacji. Płukanie instalacji grzewczej. Montaż głowic termostatycznych z nastawami na zaworach. Nie podlega modernizacji. Zakres modernizacji obejmuje montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych przy grzejnikach wraz z regulacją nastaw. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 zł 5,14 2. Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 zł 5,14 [zł] [lat]

24 24 3. Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 zł 6,24 4. Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 zł 7,2 5. Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 zł 10,76 6. Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 zł 11,41 7. Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 zł 14,48 8. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 zł 14,58. Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 240,00 zł 16, Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 8066,17 zł 23,0 11. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1877,08 zł 25,7 12. Modernizacja przegrody DZD 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 zł 27, Modernizacja przegrody DZD1 'Wentylacja grawitacyjna' 13500,00 zł 36,80 Modernizacja systemu grzewczego 16600, Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 2486, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 240,00 10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 8066,17 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1877,08 12 Modernizacja przegrody DZD 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 13 Modernizacja przegrody DZD1 'Wentylacja grawitacyjna' 13500,00 14 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 15 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2486,00 Całkowity koszt ,58

25 25 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 240,00 10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 8066,17 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1877,08 12 Modernizacja przegrody DZD 'Wentylacja grawitacyjna' 000,00 13 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 14 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 28406,00 Całkowity koszt ,58 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 240,00 10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 8066,17 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 1877,08 12 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 13 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 27686,00

26 26 Całkowity koszt ,58 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 240,00 10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 8066,17 11 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 12 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 26184,00 Całkowity koszt ,50 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 Modernizacja przegrody O1D 'Wentylacja grawitacyjna' 240,00 10 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 11 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1058,00 Całkowity koszt ,33

27 27 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,00 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1831,00 Całkowity koszt ,33 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja przegrody O8D 'Wentylacja grawitacyjna' 7865,00 8 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 647,00 Całkowity koszt 84,33 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00

28 28 6 Modernizacja przegrody DZN 'Wentylacja grawitacyjna' 1768,13 7 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 018,00 Całkowity koszt 0500,33 Wariant Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja przegrody Płyta kanałowa - stropodach 31220,00 6 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 8876,00 Całkowity koszt 8850,20 Wariant 10 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja przegrody Ściana fundamentowa 8400,45 5 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 637,00 Całkowity koszt 54873,20 Wariant 11 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja przegrody O2D 'Wentylacja grawitacyjna' 13387,50 4 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5707,00 Całkowity koszt 45800,75

29 2 Wariant 12 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja przegrody O3D 'Wentylacja grawitacyjna' 6365,63 3 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4636,00 Całkowity koszt 31342,25 Wariant 13 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O4D 'Wentylacja grawitacyjna' 3740,63 2 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4127,00 Całkowity koszt 24467,63 Wariant 14 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 16600,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 3828,00 Całkowity koszt 20428, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,54 1,64 55,70 281, ,78 281,45 40, , ,24 1,64 55,70 281, ,78 281,45 34, , ,7 1,64 55,70 281, ,78 281,45 34,72...

30 30 3 0, ,51 1,64 55,70 281, ,78 281,45 34, , ,2 1,64 55,70 281, ,78 281,45 35, ,1026 0,57 1,64 55,70 281, ,78 281,45 37, ,105 8,68 1,64 55,70 281, ,78 281,45 37, ,105 8,68 1,64 55,70 281, ,78 281,45 37, ,1064 3,30 1,64 55,70 281, ,78 281,45 37, ,1065 4,28 1,64 55,70 281, ,78 281,45 37, , ,78 1,64 55,70 281, ,78 281,45 3, , ,2 1,64 55,70 281, ,78 281,45 40, , ,68 1,64 55,70 281, ,78 281,45 40, , ,52 1,64 55,70 281, ,78 281,45 40, , ,54 1,64 55,70 281, ,78 281,45 40, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co GJ MW q 0,1cwu GJ MW 1084,54 137,28 0,1164 0, ,24 8,78 0,035 0, ,7 8,78 0,038 0, ,51 8,78 0,040 0, ,2 8,78 0,053 0,0072 0,57 8,78 0,1026 0,0072 8,68 8,78 0,105 0,0072 8,68 137,28 0,105 0, GJ zł zł % 0,64 1,00 1, , , ,75 1,00 0,5 1133, , ,78 41,35 0,75 1,00 0,5 1135,78 565, ,8 41,23 0,75 1,00 0,5 1137,6 581, ,28 41,11 0,75 1,00 0,5 1154, , ,37 40,17 0,75 1,00 0,5 1241,0 6567, ,86 35,32 0,75 1,00 0,5 1343, , ,61 30,03 0,75 1,00 0,5 130, , ,41 30,02

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo