GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD"

Transkrypt

1 KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, RYBNIK TEL FAX www. kk.rybnik.pl NIP: Konto: Egzemplarz 1 Temat opracowania: GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD AUDYT ENERGETYCZNY Inwestor: Gmina Ujazd Ul. Sławięcicka Ujazd Adres inwestycji: Budynek Przedszkola Ul. 40-lecia Stary Ujazd Opracował: mgr inż. Katarzyna Buchman Rybnik, maj 2016 rok

2 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy lata 30-te XX wieku Gmina Ujazd 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Sławięcicka 19 Ul. 40-lecia 28 (nazwa lub imię i nazwisko) Ujazd Stary Ujazd 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: opolskie K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna ul. Szkolna Rybnik Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Katarzyna Buchman Ukończone studia podyplomowe pn. Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Stary Ujazd Data wykonania opracowania maj Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 10. Efekt ekologiczny

3 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 490, Powierzchnia netto budynku 335, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych 250, Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 15, Sposób przygotowania ciepłej wody Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,40 0, Dach/stropodach 2,41; 1,83 0,15; 0, Strop piwnicy 1,81 0, Okna 2,00 0, Drzwi/bramy 2,20 1, Stropy wewnętrzne 1,53 0, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,820 3, Sprawność przesyłania 0,900 0, Sprawność regulacji 0,770 0, Sprawność akumulacji 1,000 0, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 0,910 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania [-] 0,960 0, Sprawność przesyłania [-] 1,000 1, Sprawność regulacji [-] 1,000 1, Sprawność akumulacji [-] 1,000 1,000

4 Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 490,92 490, Liczba wymian 1,00 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 36,89 10, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 0,49 0, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 247,43 32,30 336,80 9,69 7,32 7,32 156,60 - brak danych - 370,12 48,31 503,80 14, Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0 56, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 29,00 167, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł/mw m-c] 0, , Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej [zł/m 3 ] 59,69 59, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc [zł/mw m-c] Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc [zł/m 2 m-c] 4131, ,00 7,69 0,66

5 Opłata abonamentowa [zł/m-c] 750,00 0, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,13 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,13 Premia termomodernizacyjna [zł] ,43 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,59 95,04 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.3

6 Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 757,14 m 3 Kubatura ogrzewania - 490,92 m 3 Powierzchnia netto budynku - 335,60 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,74 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 130,65 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość użytkowników - 15, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata

7 Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,40 W/(m 2 K) Dach/stropodach 2,41; 1,83 W/(m 2 K) Strop piwnicy 1,81 W/(m 2 K) Okna 2,00 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,20 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,53 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 29,00 zł/gj 167,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/mw/mc 4131,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 750,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 167,00 zł/gj 167,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 4131,00 zł/mw/mc 4131,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. Paliwo - węgiel kamienny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej h H,g = 0,820 h H,d = 0,900 h H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego h H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 5 dni w t = 0,850 Liczba godzin: 12 godzin w d = 0,910 Sprawność całkowita systemu grzewczego h H,tot = h H,g h H,d h H,e h H,s = 0,568 Informacje uzupełniające...

8 7 dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Przesył ciepłej wody Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym wymagany próg oszczędności: 25% --- MW h W,g = 0,960 h W,d = 0,800 Akumulacja ciepła Brak zasobnika h W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. h W,tot = h W, g h W, d h W, s = 0,768 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 490,92 Krotność wymian powietrza 1, MW 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Strop nad piwnicą Dach dachówka Strop poddasze Dach papa Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Przegroda zewnętrzna ma niezadowalającą wartość współczynnika przenikania ciepła. Należy docieplić przegrodę i zapewnić wymagany opór cieplny. Przegroda zewnętrzna ma niezadowalającą wartość współczynnika przenikania ciepła. Należy docieplić przegrodę i zapewnić wymagany opór cieplny. Przegroda zewnętrzna ma niezadowalającą wartość współczynnika przenikania ciepła. Należy docieplić przegrodę i zapewnić wymagany opór cieplny. Przegroda zewnętrzna ma niezadowalającą wartość współczynnika przenikania ciepła. Należy docieplić przegrodę i zapewnić wymagany opór cieplny. Przegroda zewnętrzna ma niezadowalającą wartość współczynnika przenikania ciepła. Należy docieplić przegrodę i zapewnić wymagany opór cieplny. Stolarka nieszczelna, nie spełnia wymogu współczynnika przenikania ciepła przez przegrody dla drzwi zewnętrznych. Stolarka nieszczelna, nie spełnia wymogu współczynnika przenikania ciepła przez przegrody dla okien zewnętrznych

9 8 System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Kocioł węglowy 25kW z 2007r., stan techniczny średni. Grzejniki żeliwne, brak zaworów termostatycznych. Miejscowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pojemnościowych ogrzewaczy elektrycznych. Stan techniczny instalacji dobry.

10 9 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach papa Wariant 1, Styropapa EPS100, l= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 10,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 10,00m 2 Stopniodni: 3488,20 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 29,00 167,00 167,00 167,00 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 0, , , ,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 750,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,828 0,146 0,140 0,135 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,55 6,86 7,13 7,39 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,32 6,58 6,84 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,51 0,44 0,42 0,41 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0007 0,0001 0,0001 0,0001 Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , ,93 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 205,00 210,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,27 0,28 0,28 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2460,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,27 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 24 cm Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

11 10 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop poddasze Wariant 1, Maty z wełny mineralnej, l= 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 59,05m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 59,05m 2 Stopniodni: 3330,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = 5,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 29,00 167,00 167,00 167,00 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 0, , , ,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 750,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,528 0,144 0,138 0,133 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,65 6,94 7,23 7,51 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,29 6,57 6,86 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 25,97 2,45 2,35 2,26 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0014 0,0001 0,0001 0,0001 Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , ,46 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 72,00 74,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,73 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,54 0,56 0,57 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5084,21 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,54 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

12 11 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian 0,33, l= 0,033 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 103,80m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 103,80m 2 Stopniodni: 2664,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = 8,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 29,00 167,00 167,00 167,00 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 0, , , ,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 750,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,812 0,239 0,223 0,209 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,55 4,19 4,49 4,79 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,64 3,94 4,24 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 43,29 5,70 5,32 4,98 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0023 0,0003 0,0003 0,0003 Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , ,21 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 72,00 74,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,88 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,96 0,98 1,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8937,18 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,96 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

13 12 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 033 FASADA, l= 0,033 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 169,74m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 185,00m 2 Stopniodni: 3488,20 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 29,00 167,00 167,00 167,00 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 0, , , ,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 750,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,404 0,190 0,180 0,171 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,71 5,26 5,56 5,86 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,55 4,85 5,15 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 71,82 9,73 9,20 8,72 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0095 0,0013 0,0012 0,0012 Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , ,44 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 112,00 114,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,70 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,66 2,69 2,71 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25030,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,66 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

14 13 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach dachówka Wariant 1, Maty z wełny mineralnej, l= 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 88,06m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 99,00m 2 Stopniodni: 3488,20 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 29,00 167,00 167,00 167,00 Opłata za 1 MW Om zł (MW * m-c) 0, , , ,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 750,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,414 0,149 0,143 0,138 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,41 6,70 6,99 7,27 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,29 6,57 6,86 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 64,06 3,96 3,80 3,65 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0085 0,0005 0,0005 0,0005 Roczna oszczędność kosztów D O zł/rok , , ,23 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 315,00 320,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,40 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,71 3,76 3,81 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37748,70 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,71 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

15 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 35,97 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,10m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,10m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,10m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3488,20 dzień K/rok qi = 20,00 o C qe = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 27,00 167,00 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 1575,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,200 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,95 3,21 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0008 0,0006 Roczna oszczędność kosztów DO zł/rok ,95 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,50 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 0,21 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3874,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,21 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

16 15 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 454,95 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 26,56m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 26,56m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 26,56m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3488,20 dzień K/rok qi = 20,00 o C qe = -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 27,00 167,00 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 1575,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,000 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 73,65 42,79 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0105 0,0071 Roczna oszczędność kosztów DO zł/rok ,41 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,04 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 1,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16337,04 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 1,19 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające: Średnie ceny rynkowe.

17 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θ W [ C] 55 Temperatura zimnej wody θ O [ C] 10 Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 185,70 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 dzień] 0,80 Czas użytkowania τ [h] 24,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,96 Sprawność przesyłu η W,d [-] 0,80 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 7,32 Max moc cieplna q cwu [kw] 0, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 29,00 167,00 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0, ,00 Inne koszty, abonament [zł] 750,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 247,43 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0369 Sprawność systemu grzewczego 0,568 2,578 Roczna oszczędność kosztów DO [zł/a] ,42 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] ,67 Informacje uzupełniające: Ceny średnie rynkowe Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia

18 17 termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania h H,g 0,820 3,500 Sprawność przesyłania h H,d 0,900 0,900 Sprawność regulacji h H,e 0,770 0,880 Sprawność wykorzystania h H,s 1,000 0,930 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 0,850 0,850 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 0,910 0,910 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Budowa pompy ciepła 73800,00 Budowa instalacji c.o , Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 98400,00 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania h g Ulepszenie sprawności przesyłu h d Ulepszenie sprawności regulacji h e Ulepszenie sprawności akumulacji h s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Montaż pompy ciepła typu glikol/woda. Wykonanie izolacji przewodów w przestrzeni nieogrzewanej. Wykonanie instalacji c.o. z grzejników płytowych wyposażonych w zawory termostatyczne. Montaż bufora. Automatyka 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 zł 0,21 2. Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 zł 0,27 3. Modernizacja przegrody Strop poddasze 5084,21 zł 0,54 4. Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą 8937,18 zł 0,96 [lat]

19 18 5. Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 16337,04 zł 1,19 6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 25030,50 zł 2,66 7. Modernizacja przegrody Dach dachówka 37748,70 zł 3,71 Modernizacja systemu grzewczego 98400, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 3 Modernizacja przegrody Strop poddasze 5084,21 4 Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą 8937,18 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 16337,04 6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 25030,50 7 Modernizacja przegrody Dach dachówka 37748,70 8 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,13 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 3 Modernizacja przegrody Strop poddasze 5084,21 4 Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą 8937,18 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 16337,04 6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 25030,50 7 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,43 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 3 Modernizacja przegrody Strop poddasze 5084,21

20 19 4 Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą 8937,18 5 Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 16337,04 6 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,93 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 3 Modernizacja przegrody Strop poddasze 5084,21 4 Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą 8937,18 5 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,89 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 3 Modernizacja przegrody Strop poddasze 5084,21 4 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,71 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja przegrody Dach papa 2460,00 3 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,50 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 3874,50 2 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt ,50

21 20 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 98400,00 Całkowity koszt 98400, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,43 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 75,14 0,74 1 0, ,30 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 34,24 0,74 2 0, ,07 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 50,49 0,74 3 0, ,16 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 67,27 0,74 4 0, ,96 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 67,28 0,74 5 0, ,07 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 71,27 0,74 6 0, ,06 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 73,77 0,74 7 0, ,79 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 75,14 0,74 8 0, ,43 20,00 185,70 490,92 757,14 490,92 75,14 0, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu h 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 DO %DO q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ GJ zł zł % MW MW 247,43 7,32 0,57 0,85 0,91 343, , ,0369 0, ,30 7,32 2,58 0,85 0,91 17, , ,59 83,04 0,0106 0, ,07 7,32 2,58 0,85 0,91 35, , ,34 65,58

22 ,0186 0, ,16 7,32 0,0268 0, ,96 7,32 0,0280 0, ,07 7,32 0,0332 0, ,06 7,32 0,0361 0, ,79 7,32 0,0368 0, ,43 7,32 0,0369 0,0005 2,58 0,85 0,91 55, , ,74 46,48 2,58 0,85 0,91 58, , ,59 43,73 2,58 0,85 0,91 72, , ,33 31,39 2,58 0,85 0,91 79, , ,39 24,41 2,58 0,85 0,91 81, , ,80 22,80 2,58 0,85 0,91 81, , ,80 22, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii DO Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii ,13 zł 16594,59 95,04% ,43 zł 13105,34 89,65% ,93 zł 9289,74 83,70% ,89 zł 8739,59 82,84% ,71 zł 6273,33 78,99% ,50 zł 4878,39 76,80% ,50 zł 4556,80 76,30% ,00 zł 4519,80 76,24% 40000,00 20,22% 31574, , , ,13 79,78% 40000,00 24,98% 24024, , , ,43 75,02% 40000,00 29,61% 19018, , , ,93 70,39% 40000,00 33,68% 15751, , , ,89 66,32% 40000,00 36,42% 13963, , , ,71 63,58% 40000,00 38,19% 12946, , , ,50 61,81% 40000,00 39,11% 12454, , , ,50 60,89% 40000,00 40,65% 11680, , , ,00 59,35%

23 22 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 40000,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,13 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,13 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,43 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,59 zł tj. 83,04 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach papa Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropapa EPS100 Uwagi: Średnie ceny rynkowe. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop poddasze Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej Uwagi: Średnie ceny rynkowe. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 0,33 Uwagi: Średnie ceny rynkowe. P4

24 23 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 033 FASADA Uwagi: Średnie ceny rynkowe. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach dachówka Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej Uwagi: Średnie ceny rynkowe. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Średnie ceny rynkowe. O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Średnie ceny rynkowe. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Wykonanie pompy ciepła oraz instalacji grzewczej. Uwagi: Ceny średnie rynkowe.

25 24 1. Cel opracowania EFEKT EKOLOGICZNY Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym dla budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. 40-lecia 28 w Starym Ujeździe. 2. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Dane z audytu energetycznego: Charakterystyka energetyczna budynku PRZED PO Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 336,80 9,69 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii Według wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej efekt ekologiczny rozumiany jest, jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w wyniku wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej, będących przedmiotem inwestycji Przed modernizacją Źródłem ciepła dla celów ogrzewania budynku jest stary kocioł węglowy o mocy 100kW. Przyjęto następujące wskaźniki emisji zanieczyszczeń: Zanieczyszczenie do 50kW Jednostka Paliwo stałe Kotły starej generacji Pył PM10 [g/gj] 225 Pył PM2,5 [g/gj] 201 CO2 [kg/gj] 93,74 Benzoapiren [mg/gj] 270 SO2 [g/gj] 900 NOx [g/gj] Po modernizacji Źródłem ciepła dla celów ogrzewania budynku będzie pompa ciepła typu solanka/woda. W przypadku likwidacji indywidualnego węglowego źródła ciepła i zamiany sposobu ogrzewania na źródło elektryczne (pompę ciepła) efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SO,NO i benzoapirenu określa się na poziomie 100% dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji wyznaczono w oparciu o wskaźnik 0,831 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania przez pompę ciepła. 4. Efekt ekologiczny związany z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Stan przed realizacją Stan po realizacji Zmniejszenie emisji Redukcja Zanieczyszczenia [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [%] Pył PM10 0,0758 0,0000 0, ,00 Pył PM2,5 0,0677 0,0000 0, ,00 CO2 31,5716 2, , ,92 Benzoapiren 0,0909 0,0000 0, ,00 SO2 0,3031 0,0000 0, ,00 NOx 0,0532 0,0000 0, ,00

26

27

28

29

30

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo