AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

2 EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 6 Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U 49248,00 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,04 8 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U 79200,00 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 10 Modernizacja oświetlenia 6156,26 Całkowity koszt ,36 Audyt energetyczny wykazał, że wykonanie wszystkich proponowanych usprawnień spowoduje redukcję zużycia energii o 251,58 GJ/rok Zużycie energii końcowej przed modernizacją 713,14 GJ/rok Zużycie energii końcowej po modernizacji 461,56 GJ/rok Procentowa redukcja zużycia energii końcowej wyniesie: 35,27 % Koszty użytkowania budynku przed modernizacją ,30 zł/rok Koszty użytkowania budynku po modernizacji ,26 zł/rok Redukcja kosztów użytkowania budynków wynosi 40,89 % AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3 EFEKTYWNIEJ 3 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Produkcyjny 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) 1.4 Adres budynku PPHU SANMAR ul. Szczytkowice 215 NIP Ul. Szczytkowice Trzebnica 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ Ulica Okrężna Wrocław REGON Trzebnica Dolnośląskie 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Mgr inż. Tomasz Śliwiński. Audytor energetyczny z listy ZAE nr 386, Certyfikator energetyczny z listy MI nr podpis 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Miejscowość: Wrocław Data wykonania opracowania sierpień Spis treści Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Karta audytu energetycznego budynku* Dane ogólne Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji Charakterystyka energetyczna budynku... 7

4 EFEKTYWNIEJ Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wykaz dokumentów i danych źródłowych Ustawy i Rozporządzenia Normy techniczne Materiały przekazane przez inwestora Inne materiały oraz programy komputerowe Wytyczne oraz uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Ogólne dane techniczne Dokumentacja techniczna budynku Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Taryfy i opłaty Charakterystyka systemu grzewczego Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji Podsumowanie i wnioski... 34

5 EFEKTYWNIEJ W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej ZAŁĄCZNIK 1 STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ ZAŁĄCZNIK 2 STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI ZAŁĄCZNIK 3 TARYFY ZA ENERGIĘ ZAŁĄCZNIK 4 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZAŁĄCZNIK 5 OBLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO ZAŁĄCZNIK 6 OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI ZAŁĄCZNIK 7 OBLICZENIA ENERGII PIERWOTNEJ ZAŁĄCZNIK 8 DOKUMENTCJA RYSUNKOWA... 56

6 EFEKTYWNIEJ 6 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna Tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 5614, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 1338, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] Nie dotyczy Nie dotyczy Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 1338, , Liczba lokali mieszkalnych Nie dotyczy Nie dotyczy Liczba osób użytkujących budynek 35,00 35, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,58 0, Inne dane charakteryzujące budynek Brak Brak 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 0,52; 0,52 0,18; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,24 0, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,47; 1,22 0,47; 1, Okna, drzwi balkonowe 2,60; 2,80 1,10; 1, Drzwi zewnętrzne/bramy 2,80; 3,00; 3,00; 3,00 1,50; 1,10; 3,00; 1, Ściany wewnętrzne 0,50 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,850 0, Sprawność przesyłu 0,960 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,980 0,980

7 EFEKTYWNIEJ Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,650 0, Sprawność przesyłu 0,700 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 0,840 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 1530, , Krotność wymian powietrza [1/h] 0,27 0, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 7200,00/7200, ,00/7200, Krotność wymian powietrza [1/h] 1,28 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 143,27 78, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 18,03 18, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 307,52 157,00 419,69 214,27 214,37 214,37 Brak urządzeń pomiarowych Brak urządzeń pomiarowych ,80 32,57

8 EFEKTYWNIEJ Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 87,07 44, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 100,00 100, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 30,00 30, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 9232, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 46,52 46, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 9232, ,36 1,79 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,50 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,10 Premia termomodernizacyjna [zł] 26637,57 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 13318,79 32,40 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

9 EFEKTYWNIEJ 9 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

10 EFEKTYWNIEJ zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł

11 EFEKTYWNIEJ Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - Tradycyjna Kubatura budynku ,41 m 3 Kubatura ogrzewania ,41 m 3 Powierzchnia netto budynku ,90 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,58 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,88 m 2 Ilość mieszkań - Nie dotyczy Ilość mieszkańców - 35, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,52; 0,52 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,24 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,60; 2,80 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,80; 3,00; 3,00; 3,00 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 0,50 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,47; 1,22 W/(m 2 K)

12 EFEKTYWNIEJ Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 30,00 zł/gj 30,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 9232,36 zł/(mw m-c) 9232,36 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 30,00 zł/gj 30,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 9232,36 zł/(mw m-c) 9232,36 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy powyżej 100 kw do 600 kw H,g = 0,850 Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K H,d = 0,960 H,e = 0,880 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 Liczba godzin: 4 godziny wd = 0,980 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,718 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej)... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW W,g = 0,650 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 W,d = 0,700 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000

13 EFEKTYWNIEJ 13 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego W,s = 0,840 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0,382 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji --- MW Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 1530,44 Krotność wymian powietrza 0,27 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup 7200,00/7200,00 Krotność wymian powietrza 1,28 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

14 EFEKTYWNIEJ Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Dach Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie Ściana zewnętrzna hala Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna wykonana z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm obustronnie otynkowanych. Ściana zewnętrzna jest w dobrym stanie techniczny, przyczynia się jednak do nadmiernych strat cieplnych. Wymaga modernizacji Dach wykonany z płyt warstwowych. Nie wymaga modernizacji Podłoga na gruncie żelbetowa w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga modernizacji. Podłoga na gruncie żelbetowa w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga modernizacji. Ściana zewnętrzna wykonana z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm obustronnie otynkowanych. Ściana zewnętrzna jest w dobrym stanie techniczny, przyczynia się jednak do nadmiernych strat cieplnych. Wymaga modernizacji Okna drewniane, stare, nieszczelne. Przyczyniają się do licznych strat cieplnych z budynku. Wymagają modernizacji Drzwi stare, drewniane. Przyczyniają się do licznych strat cieplnych z budynku. Wymagają modernizacji. Brama stara, nieszczelna. Przyczynia się do licznych strat cieplnych z budynku. Wymaga modernizacji. Okna drewniane hala, stare, nieszczelne. Przyczyniają się do licznych strat cieplnych z budynku. Wymagają modernizacji Drzwi hali stare, drewniane. Przyczyniają się do licznych strat cieplnych z budynku. Wymagają modernizacji. Na hali zainstalowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna. Ze względu na potrzebę usuwania z hali pyłu powstającego podczas cięcia drewna, usuwane jest również ciepłe powietrze. Rozwiązanie takie przyczynia się do nadmiernych strat ciepła z hali. System wymaga modernizacji W budynku znajduje się kotłownia na biomasę (drewno). Instalacja posiada zawory termostatyczne oraz izolację na przewodach. System grzewczy w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga modernizacji. Ciepła woda użytkowa zasilana jest z kotłowni na biomasę. System wyposażony jest w zbiornik do c.w.u. oraz cyrkulację. System nie wymaga modernizacji

15 EFEKTYWNIEJ Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Na cokole powyżej terenu naniesienie podkładu tynkarskiego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,0 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 284,20m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 284,20m 2 Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 30,00 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 9232, , , ,36 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,521 0,176 0,144 0,122 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,92 5,67 6,92 8,17 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,75 5,00 6,25 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 47,51 16,09 13,19 11,17 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0056 0,0019 0,0016 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,61 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 245,00 270,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,46 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,17 47,06 48,98

16 EFEKTYWNIEJ 16 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 62523,56 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 46,17 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

17 EFEKTYWNIEJ 17 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna hala Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Na cokole powyżej terenu naniesienie podkładu tynkarskiego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,0 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 461,53m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 461,53m 2 Stopniodni: 2581,40 dzień K/rok two= 15,00 o C tzo= -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 30,00 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 9232, , , ,36 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,521 0,176 0,144 0,122 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,92 5,67 6,92 8,17 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,75 5,00 6,25 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 53,59 18,15 14,87 12,60 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0079 0,0027 0,0022 0,0019 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,65 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 245,00 270,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,64 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 62,96 65,53

18 EFEKTYWNIEJ 18 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,04 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 61,76 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

19 EFEKTYWNIEJ Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' Zastosowanie filtra do oczyszczania ciepłego powietrza a następnie poprzez system bajpass wdmuchanie ciepłego i czystego powietrza do hali. Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 7200,00/7200,00 m 3 /h Stan istniejący Wariant numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 30,00 30,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 9232, ,36 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik V nom m 3 /h Współczynnik V obl m 3 /h Współczynnik V n, sup m 3 /h 0, ,96 Współczynnik V n, ex m 3 /h 1439, ,96 Współczynnik V obl, sup m 3 /h 7200, ,00 Współczynnik V obl, ex m 3 /h 7200, ,00 Współczynnik 0,50 0,50 Współczynnik oc 0,00 60,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 53,53 21,41 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0792 0,0317 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,13 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,71 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 48000,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,71 lat Modernizacja systemu wentylacji

20 EFEKTYWNIEJ 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1203,07 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 39,69m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 39,69m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 39,69m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 9232, , ,36 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,100 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 206,55 121,06 118,51 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0249 0,0172 0,0169 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,77 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,50 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 12,52 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 40205,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,76 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10

21 EFEKTYWNIEJ 21 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 127,31 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,20m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,20m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,20m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 9232, , ,36 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,800 1,500 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 22,13 13,35 13,08 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0027 0,0019 0,0019 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,05 361,68 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,08 22,15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7380,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,08 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,50

22 EFEKTYWNIEJ 22 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 200,06 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,60m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,60m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,60m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3716,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 9232, , ,36 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,000 1,100 1,000 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 35,19 20,13 19,92 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0042 0,0029 0,0028 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,90 614,04 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 850,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,41 26,64 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 15370,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,41 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10

23 EFEKTYWNIEJ 23 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 7200,00/7200,00 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 51,84m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 51,84m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 51,84m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 2581,40 dzień K/rok i = 15,00 o C e = -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 9232, , ,36 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,800 1,100 1,000 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 32,37 12,72 11,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0048 0,0019 0,0017 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,86 965,50 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,36 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,01 69,34 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 49248,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 54,01 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10

24 EFEKTYWNIEJ 24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 7200,00/7200,00 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 36,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 36,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 36,00m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 2581,40 dzień K/rok i = 15,00 o C e = -18,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 30,00 30,00 30,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 9232, , ,36 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,000 1,100 1,000 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,09 8,83 8,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0036 0,0013 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,74 744,98 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł Prosty czas zwrotu SPBT lata ,91 113,56 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 79200,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 111,91 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10

25 EFEKTYWNIEJ Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Ciepło właściwe wody cw [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρw [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θw [ C] 55 Temperatura zimnej wody θo [ C] 10 Współczynnik korekcyjny kr [-] 0,78 Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m 2 ] 1338,90 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm 3 /(m 2 doba] 1,14 Czas użytkowania τ [h] 18,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 4,06 Sprawność wytwarzania ηw,g [-] 0,65 Sprawność przesyłu ηw,d [-] 0,70 Sprawność akumulacji ciepła ηw,s [-] 0,84 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 214,37 Max moc cieplna qcwu [kw] 18,03

26 EFEKTYWNIEJ Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 zł 7,71 2. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 zł 11,76 3. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 zł 21,08 4. Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 zł 25,41 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 zł 46,17 6. Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U 49248,00 zł 54,01 7. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,04 zł 61,76 8. Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U [zł] [lat] 79200,00 zł 111,91 9. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 zł Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 6 Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U 49248,00 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,04 8 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U 79200,00 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,10

27 EFEKTYWNIEJ 27 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 6 Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U 49248,00 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,04 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,10 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 6 Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U 49248,00 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,06 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,06

28 EFEKTYWNIEJ 28 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,50 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,50 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt 93805,50 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt 53600,00

29 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V EFEKTYWNIEJ Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,52 16, , , , ,41 25,52 0,58 1 0, ,00 16, , , , ,41 23,91 0,58 2 0, ,26 16, , , , ,41 23,91 0,58 3 0, ,90 16, , , , ,41 24,85 0,58 4 0, ,80 16, , , , ,41 24,85 0,58 5 0, ,92 16, , , , ,41 25,51 0,58 6 0, ,65 16, , , , ,41 25,51 0,58 7 0, ,29 16, , , , ,41 25,51 0,58 8 0, ,40 16, , , , ,41 25,51 0,58

30 EFEKTYWNIEJ Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW 307,52 214,37 0,1433 0, ,00 214,37 0,0787 0, ,26 214,37 0,0809 0, ,90 214,37 0,0862 0, ,80 214,37 0,0891 0, ,92 214,37 0,0928 0, ,65 214,37 0,0933 0, ,29 214,37 0,0935 0, ,40 214,37 0,0958 0, GJ zł zł % 0,72 1,00 0,98 634, , ,72 1,00 0,98 428, , ,79 36,10 0,72 1,00 0,98 448, , ,88 33,84 0,72 1,00 0,98 494, , ,68 28,53 0,72 1,00 0,98 540, , ,53 23,90 0,72 1,00 0,98 558, , ,48 21,33 0,72 1,00 0,98 563, , ,97 20,77 0,72 1,00 0,98 565, , ,83 20,52 0,72 1,00 0,98 590, , ,73 17,83

31 EFEKTYWNIEJ Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,10 zł 13318,79 32,40% ,10 zł 12484,88 29,33% ,06 zł 10526,68 22,09% ,06 zł 8816,53 14,79% ,50 zł 7867,48 11,97% ,50 zł 7661,97 11,16% ,50 zł 7571,83 10,81% ,00 zł 6579,73 6,91% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu ,60 40,16% ,50 59,84% ,60 49,80% ,50 50,20% ,60 71,95% 64041,46 28,05% ,60 91,74% 14793,46 8,26% ,60 100,00% 0,00 0,00% ,60 100,00% 0,00 0,00% ,60 100,00% 0,00 0,00% ,60 100,00% 0,00 0,00% 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukrotn ość rocznej oszczędn ości kosztów energii 48955, , , , , , , , , , , ,06 0, , ,95 0, , ,93 0, , ,67 0, , ,45 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,60 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,10 zł - planowana kwota środków własnych ,60 zł - planowana kwota kredytu ,50 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,57 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,79 zł tj. 36,10 %

32 EFEKTYWNIEJ Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,500 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: szczelna

33 EFEKTYWNIEJ 33 O5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: szczelna V1 Usprawnienie: Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' Poprzez wykonanie bypass ponad 60% powietrza będzie zawrócone do hali.

34 EFEKTYWNIEJ Podsumowanie i wnioski 9.1. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant pierwszy za optymalny obejmujący usprawnienia i planowane koszty przedstawione w tabeli poniżej. Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja wentylacji 'Wentylacja z odzyskiem' 48000,00 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 40205,50 3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 7380,00 4 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa 'Wentylacja grawitacyjna' 15370,00 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 62523,56 6 Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana współczynnika przenikania U 49248,00 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,04 8 Modernizacja przegrody Brama wjazdowa hala Zamiana współczynnika przenikania U 79200,00 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5600,00 Całkowity koszt ,10 Zestawienie usprawnień i planowanych kosztów dla wariantu optymalnego. 9.2 Koszt proponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych wynosi ,10zł z obowiązującym podatkiem VAT. 9.3 Stosowane w termomodernizacji technologie oraz materiały musza być dopuszczone do stosowania w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej i inne instytucje do tego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę do stosowania w budownictwie czyli certyfikaty oraz aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności. 9.4 W zmodernizowanym obiekcie należy przewidzieć monitoring zużycia ciepła w celu umożliwienia podejmowania dalszych decyzji racjonalizacji zużycia ciepła

35 EFEKTYWNIEJ 35 ZAŁĄCZNIK 1 STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 2 Opis Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Bloczki - beton komórkowy x420x240 H+H TLMA 0,240 0,140 1,714-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,27-1,92 0,52 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Bloczki - beton komórkowy x420x240 H+H TLMA 0,240 0,140 1,714-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,27-2,01 0,50

36 EFEKTYWNIEJ 36 Kody Element Materiał 3 4 Opis Dach, przegroda jednorodna Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) Płyta warstwowa z okładzinami metalowymi EPS Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-0,150 0,038 3,947-0,10 - Grubość całkowita i U k 0,15-4,09 0,24 Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,00-4 Piasek średni 0,200 0,400 0,500-5 Żelbet ,100 1,700 0,059-6 Płyta styropianowa EPS PODŁOGA 0,050 0,038 1,316-5 Żelbet ,100 1,700 0,059-7 Posadzka cementowa Ceresit CN 76 0,030 1,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,48-2,13 0,47

37 EFEKTYWNIEJ 37 Kody Element Materiał Opis Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-4 Piasek średni 0,200 0,400 0,500-5 Żelbet ,100 1,700 0,059-5 Żelbet ,100 1,700 0,059-7 Posadzka cementowa Ceresit CN 76 0,030 1,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,82 1,22 Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-2 Bloczki - beton komórkowy x420x240 H+H TLMA 0,240 0,140 1,714-1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,27-1,92 0,52 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,6 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,8

38 EFEKTYWNIEJ 38 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 618,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 10,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 47,3 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - - ah 4,2 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,44 0,46 0,60 0,88 1,63 4,44 3,00 5,35 1,62 0,87 0,56 0,42 H,1 0,43 0,45 0,53 0,74 1,25 0,00 0,00 0,00 1,24 0,71 0,49 0,43 H,2 0,45 0,53 0,74 1,25 3,04 0,00 0,00 0,00 3,48 1,24 0,71 0,49 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,98 0,98 0,95 0,85 0,58 0,22 0,33 0,19 0,58 0,86 0,96 0,98 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 6767, , , , ,3 2 2,40 16,10 0,98 210, , , , 76 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 32414,3

39 EFEKTYWNIEJ 39 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 Temperatura wewnętrzna strefy i 15,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 720,7 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 8,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 32,4 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - ah 3,2 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,30 0,31 0,45 0,80 2,94-2,99-6,88-2,34 3,61 0,84 0,41 0,28 H,1 0,29 0,30 0,38 0,62 1,87 0,00 0,00 0,00 2,22 0,62 0,35 0,29 H,2 0,30 0,38 0,62 1,87 2,94 0,00 0,00 0,00 3,61 2,22 0,62 0,35 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,98 0,98 0,95 0,84 0,33-0,33-0,15-0,43 0,27 0,82 0,96 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 11468, , , , 08 53,37 0,00 0,00 0,00 20, , , ,65 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 53008,6

40 EFEKTYWNIEJ 40 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 618, ,44 20, ,29 1 Strefa O2 720, ,97 15, ,56 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] 85422,85

41 EFEKTYWNIEJ 41 ZAŁĄCZNIK 2 STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 2 Opis Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,150 0,040 3,750-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-3 Bloczki - beton komórkowy x420x240 H+H TLMA 0,240 0,140 1,714-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,42-5,67 0,18 Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-3 Bloczki - beton komórkowy x420x240 H+H TLMA 0,240 0,140 1,714-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,27-2,01 0,50

42 EFEKTYWNIEJ 42 Kody Element Materiał 3 4 Opis Dach, przegroda jednorodna Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) Płyta warstwowa z okładzinami metalowymi EPS Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-0,150 0,038 3,947-0,10 - Grubość całkowita i U k 0,15-4,09 0,24 Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,00-5 Piasek średni 0,200 0,400 0,500-6 Żelbet ,100 1,700 0,059-7 Płyta styropianowa EPS PODŁOGA 0,050 0,038 1,316-6 Żelbet ,100 1,700 0,059-8 Posadzka cementowa Ceresit CN 76 0,030 1,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,48-2,13 0,47

43 EFEKTYWNIEJ 43 Kody Element Materiał Opis Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-5 Piasek średni 0,200 0,400 0,500-6 Żelbet ,100 1,700 0,059-6 Żelbet ,100 1,700 0,059-8 Posadzka cementowa Ceresit CN 76 0,030 1,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,43-0,82 1,22 Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04-1 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,150 0,040 3,750-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018-3 Bloczki - beton komórkowy x420x240 H+H TLMA 0,240 0,140 1,714-2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,42-5,67 0,18 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,1

44 Kody Element Materiał Opis Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) Grubość całkowita i U k ,5 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,1 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,6 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k Okno zewnętrzne hala, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,1 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,1

45 EFEKTYWNIEJ 45 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 618,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 10,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 61,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - - ah 5,1 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,56 0,59 0,77 1,13 2,10 5,73 3,87 6,90 2,08 1,12 0,72 0,54 H,1 0,55 0,58 0,68 0,95 1,62 0,00 0,00 0,00 1,60 0,92 0,63 0,55 H,2 0,58 0,68 0,95 1,62 3,91 0,00 0,00 0,00 4,49 1,60 0,92 0,63 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,98 0,97 0,92 0,78 0,47 0,17 0,26 0,14 0,47 0,78 0,94 0,98 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 4138, , , ,1 1 40,54 0,14 1,40 0,05 36,70 604, , , 31 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 18080,3

46 EFEKTYWNIEJ 46 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 Temperatura wewnętrzna strefy i 15,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 720,7 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 8,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 41,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - ah 3,8 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,38 0,40 0,58 1,03 3,78-3,85-8,85-3,01 4,64 1,07 0,53 0,36 H,1 0,37 0,39 0,49 0,80 2,41 0,00 0,00 0,00 2,86 0,80 0,45 0,37 H,2 0,39 0,49 0,80 2,41 3,78 0,00 0,00 0,00 4,64 2,86 0,80 0,45 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 0,98 0,98 0,94 0,78 0,26-0,26-0,11-0,33 0,21 0,76 0,95 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 7859, , , , 24 9,05 0,00 0,00 0,00 2,99 906, , , 87 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok 34454,0

47 EFEKTYWNIEJ 47 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 618, ,44 20, ,26 1 Strefa O2 720, ,97 15, ,97 Całkowite zapotrzebowanie strefy Q H,nd [kwh/rok] 52534,23

48 EFEKTYWNIEJ 48 ZAŁĄCZNIK 3 TARYFY ZA ENERGIĘ Taryfa przed i po modernizacji co i cwu Koszty zmienne koszt trocin ilość GJ w jednostce sprawność kotłowni koszt GJ 120,00 zł/tona 4,000 GJ/tona 30,00 zł/gj Koszty stałe Moc kotłowni Koszt źródła Czas eksploatacji Amortyzacja Moc silników Czas trwania sezonu grzewczego Koszt energii elektrycznej Koszt pracy silników Koszt remontów Abonament, koszty stałe koszty stałe koszty zł/mw/rok 0,13 MW ,00 zł 10,00 lat 2 850,00 zł/rok 0,26 kw 6 552,00 h 0,43 zł/kwh 724,06 zł/rok 3 550,00 zł/rok 7 500,00 zł/rok ,06 zł/rok 9 232,36 zł/mw/m-c

49 EFEKTYWNIEJ 49 ZAŁĄCZNIK 4 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA Pomieszczenie: Opis systemu oświetlenia Budynek Stan istniejący Świetlówka liniowa wariant 1 Świetlówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 58,00 23,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 5 250, ,00 lm Sprawność oprawy 0,65 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 6 825, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 2,00 2,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 33,00 33,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 3,83 1,52 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 4 050, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 2,31 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną , ,90 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 17,82 5,35 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 25,15 145,07 zł Opłata za energię elektryczną 0,46 0,46 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 448,17 775,53 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 222,79 88,35 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 134,44 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00-327,36 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 7 058, ,04 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0, ,41 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 7 729, ,93 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 4 066,50 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 4 787,24 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 1,18 lat

50 EFEKTYWNIEJ 50 Pomieszczenie: Opis systemu oświetlenia Budynek Stan istniejący żarówka 60 W wariant 1 Żarówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 60,00 8,50 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 660,00 638,00 lm Sprawność oprawy 0,70 0,80 - Strumień świetlny poj. oprawy 462,00 510,40 lm Liczba źródeł światła w oprawie 1,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła 1 000, ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 5,00 5,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 0,30 0,04 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych 2 310, ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 4 050, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 0,26 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 1 215, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 20,25 1,35 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 12,00 25,53 zł Opłata za energię elektryczną 0,46 0,46 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 243,00 34,47 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 17,46 2,10 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 15,36 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 208,53 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 553,17 67,30 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 485,87 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 813,63 103,87 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 709,76 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 127,65 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 0,18 lat

51 EFEKTYWNIEJ 51 Pomieszczenie: Opis systemu oświetlenia Budynek Stan istniejący Oprawa lastrowa wariant 1 Oprawa LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 36,00 18,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 3 150, ,00 lm Sprawność oprawy 0,60 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 3 780, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 2,00 2,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 9,00 9,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 0,65 0,32 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 4 050, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 0,32 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 2 624, ,20 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 4,86 1,46 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 24,65 75,33 zł Opłata za energię elektryczną 0,46 0,46 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 119,80 109,83 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 37,71 18,86 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 18,86 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 9,97 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 1 194,85 597,42 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 597,42 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 1 352,36 726,11 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 626,25 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 677,97 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 1,08 lat

52 EFEKTYWNIEJ 52 Pomieszczenie: Opis systemu oświetlenia Budynek Stan istniejący Oprawa rastrowa wariant 1 Oprawa LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 18,00 9,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 1 350,00 810,00 lm Sprawność oprawy 0,60 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 3 240, ,20 lm Liczba źródeł światła w oprawie 4,00 4,00 sztuk Trwałość źródła światła 5 000, ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 9,00 9,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 0,65 0,32 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,80 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 4 050, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 0,32 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 2 624, ,20 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 29,16 2,92 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 15,50 63,60 zł Opłata za energię elektryczną 0,46 0,46 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 451,98 185,46 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 37,71 18,86 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 18,86 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 266,52 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 1 194,85 597,42 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0,00 597,42 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 1 684,54 801,74 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 882,80 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia 572,40 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 0,65 lat Zużycie kwh w stanie aktualnym: Zużycie kwh po modernizacji: Całkowite koszty wymiany oświetlenia: Roczne oszczędności kosztów: Prosty czas zwrotu: ,20 kwh/rok ,30 kwh/rok 6 165,26 zł 4 163,53 zł/rok 1,48 lat

53 EFEKTYWNIEJ 53 ZAŁĄCZNIK 5 OBLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO Przed modernizacją Emisja CO2: 14,98 t/rok Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: kwh/rok 419,69 GJ/rok Rodzaj paliwa: Biomasa WO= 0 MJ/kg 100,00 % WE= 0 kg/gj wh= 0,2 - Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do c.w.u.: kwh/rok 214,37 GJ/rok Rodzaj paliwa: Biomasa WO= 0,00 MJ/kg 100,00 % WE= 0,00 kg/gj wh= 0,20 - Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej Po modernizacji Emisja CO2: Rodzaj paliwa: Energia elektryczna WO= 21967,20 kwh/rok 79,08 GJ/rok 3,60 MJ/MWh WE= 230,97 kg/gj wel= 0,82-6,24 t/rok Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: kwh/rok 214,27 GJ/rok Rodzaj paliwa: Biomasa WO= 0,00 MJ/kg 100,00 % WE= 0,00 kg/gj wh= 0,20 - Roczne zapotrzebowanie energii do c.w.u.: kwh/rok 214,37 GJ/rok Rodzaj paliwa: Biomasa WO= 0,00 MJ/kg 100,00 % WE= 0,00 kg/gj wh= 0,20 - Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej do c.o. i c.w.u. Redukcja CO2 Przed modernizacją: Po modernizacji: Redukcja CO2 Energia elektryczna WO= 9144,90 kwh/rok 32,92 GJ/rok 3,60 MJ/MWh WE= 230,97 kg/gj wel= 0,82-14,98 t/rok 6,24 t/rok 8,74 t/rok Redukcja CO2 58,37 %

54 EFEKTYWNIEJ 54 ZAŁĄCZNIK 6 OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI Pan Mariusz Skóra: tel

55 EFEKTYWNIEJ 55 ZAŁĄCZNIK 7 OBLICZENIA ENERGII PIERWOTNEJ Energia pierwotna przed modernizacją Energia pierwotna po modernizacji Redukcja 191,66 GJ/rok 112,72 GJ/rok 78,94 GJ/rok 41,19 %

56 EFEKTYWNIEJ 56 ZAŁĄCZNIK 8 DOKUMENTCJA RYSUNKOWA

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. maj, 2016 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP IZ.

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. maj, 2016 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP IZ. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 1 Audyt energetyczny budynku Szkoła Podstawowa miejscowość: Dźwierszno Małe adres: Dźwierszno Małe 8 kod: 89 310 Łobżenica województwo: wielkopolskie Opracowanie: styczeń 2016 2 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Audyt Energetyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 Kolektory słoneczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Pomiary własne audytora Pomiary własne. Wizja lokalna. - Wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek zbiorowego zamieszkania - Dom Pomocy Społecznej, Łużycka 73, 11-040 Dobre Miasto Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Łużycka 73 11-040 Dobre Miasto Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo