AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica"

Transkrypt

1 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Winnica ADRES: ul. Pułtuska 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: VENKO Sp. z o.o. ADRES: Domaszowice, 236A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 25-9, Kielce AUDYTOR Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Audytor podpis energetyczny Marek Szymczyk 2717/211 Kielce, Marek Szymczyk nr upr. 2717/211

2 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Urząd Gminy 1.4 Adres budynku ul. Pułtuska 25 ul. Pułtuska Winnica 6-12 Winnica PESEL: 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Venko sp. z o.o. Domaszowice 236A 25-9 Kielce mazowieckie 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Marek Szymczyk ul. Sienkiewicza 29/16 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 25-7 Kielce... Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Kielce Data wykonania opracowania styczeń Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

3 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 3 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 1761,6 1761, Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 5463, 5463, Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ],, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ],, Liczba lokali mieszkalnych,, Liczba osób użytkujących budynek 486, 486, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Miejscowe Współczynnik A/V [1/m],67, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne,36, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 7,14;,41,15;, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych,47, Okna, drzwi balkonowe 1,3; 1,3; 2,8 1,3; 1,3; 1, Drzwi zewnętrzne/bramy 2,4 1, Ściany wewnętrzne 1,41;,89 1,41;, Stropy wewnętrzne,56; 2,12,56;, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,91, Sprawność przesyłu,96 1, Sprawność regulacji i wykorzystania,77, Sprawność akumulacji,93, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,65,88

4 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Sprawność przesyłu,7, Sprawność regulacji i wykorzystania 1, 1, Sprawność akumulacji,84, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 1761,6 1761, Krotność wymian powietrza [1/h] 1, 1, 2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 749,52 225, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 35,48 35, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 5389,87 665, ,72 64,8 214,7 158, ,2 54,95 711,65 52, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%],, 2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 67,15 67, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 25, 25, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 34,84 6,9

5 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 25, 25, 3,95, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c],, Inne [zł],, 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł], Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,2 Premia termomodernizacyjna [zł], Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 55141,44 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 9,9 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 28r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 215 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 215 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1379:29 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:26 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

6 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne 1959 zł Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,6 m 3 Kubatura ogrzewania ,6 m 3 Powierzchnia netto budynku , m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -, m 2 Współczynnik kształtu -,67 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,66 m 2 Ilość mieszkań -, Ilość mieszkańców - 486, 4.2. Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku do audytu energetycznego Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne,36 W/(m 2 K) Dach/stropodach 7,14;,41 W/(m 2 K) Okna 1,3; 1,3; 2,8 W/(m 2 K)

7 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 7 Drzwi/bramy 2,4 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,41;,89 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne,56; 2,12 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie,47 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 67,15 zł/gj 67,15 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 25, zł/(mw m-c) 25, zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 67,15 zł/gj 67,15 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 25, zł/(mw m-c) 25, zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Akumulacje ciepła Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 5 do 12 kw η H,g =,91 Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej Bufor w systemie grzewczym o parametrach 7/55 oc wewnątrz osłony termicznej budynku η H,d =,96 η H,e =,77 η H,s =,93 Liczba dni: 7 dni w t = 1, Liczba godzin: Bez przerw w d = 1, Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,tot = η H,g η H,d η H,e η H,s =,626 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja nie była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW

8 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 8 Wytwarzanie ciepła Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej) η W,g =,65 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 3 do 1 η W,d =,7 Regulacja i wykorzystanie --- η W,e = 1, Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego η W,s =,84 Sprawność całkowita systemu c.w.u. η W,tot = η W,g η W,d η W,s η W,e =,382 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 1761,6 Krotność wymian powietrza 1, --- MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Dach Podłoga na gruncie Dach Ściana wewnętrzna Strop wewnętrzny Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Przegroda do termomodernizacji Przegroda w stanie dobrym. Przegroda w stanie dobrym. Przegrodę zaleca się docieplić. Przegroda w stanie dobrym. Przegrodę zaleca się docieplić. Przegroda oddziela część ogrzewaną od nieogrzewanej, należy wykonać docieplenie. Stropodach nad ostatnią kondygnacją należy wykonać termomodernizację przegrody. Przegrodę zaleca się zmodernizować ze względu na niezadowalający stan techniczny. Przegrodę zaleca się zmodernizować ze względu na niezadowalający stan techniczny. Zaleca się wykonanie nowego węzła cieplnego opartego na źródle o wysokiej sprawności. Proponuje się zastosowanie pompy ciepła. Instalacja ciepłej wody użytkowej Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła

9 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 9 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach nt 1, Płyta styropianowa EPS 1-38 DACH, λ=,38 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 123,88m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 123,88m 2 Stopniodni: 3731,2 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 nt 1.4 nt 1.5 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 7,142,195,169,149,133,121,11 Opór cieplny R (m 2 K)/W,14 5,14 5,93 6,72 7,51 8,3 9,9 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5, 5,79 6,58 7,37 8,16 8,95 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2771,76 75,51 65,45 57,76 51,69 46,77 42,71 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,3439,94,81,72,64,58,53 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , , , ,29 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 9,6 91,2 91,8 92,4 93, Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , ,83 Prosty czas zwrotu SPBT lata ---,7,7,7,71,71,71 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13546,44 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:,7 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 25 cm Informacje uzupełniające:...

10 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, PANELROCK F, λ=,36 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 21,71m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 21,71m 2 Stopniodni: 333, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = 5, o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 nt 1.4 nt 1.5 n t 1.6 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,119,283,23,159,13,11,95,84 Opór cieplny R (m 2 K)/W,47 3,53 4,92 6,31 7,69 9,8 1,47 11,86 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,6 4,44 5,83 7,22 8,61 1, 11,39 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 128,74 171,34 122,94 95,86 78,55 66,54 57,72 5,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,668,89,64,5,41,35,3,27 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , , , , , 29 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,2 73,5 74,8 76,1 77,4 78,7 8, Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , , ,86 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,45 2,39 2,37 2,38 2,4 2,42 2,45 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,72 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,37 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 21 cm Informacje uzupełniające: Wybrano wariant o najlepszym współczynniku SPBT.

11 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna nt 1, Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA, λ=,36 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 135,6m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 135,6m 2 Stopniodni: 333, dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = 5, o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 nt 1.4 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 25, 25, 25, 25, 25, 25, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),89,199,189,18,171,163 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,12 5,1 5,29 5,57 5,85 6,12 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,89 4,17 4,44 4,72 5, Straty ciepła na przenikanie Q GJ 34,7 7,78 7,37 7,1 6,67 6,37 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,18,4,4,4,3,3 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , 193, , ,9 4 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 16,5 18, 19,5 111, Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , 47 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,47 9,46 9,46 9,48 9,51 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1813,1 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,46 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Wybrano wariant o najlepszym współczynniku SPBT.

12 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Dach Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, PANELROCK F, λ=,36 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 31,63m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 31,63m 2 Stopniodni: 3731,2 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 nt 1.4 nt 1.5 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),415,193,159,135,117,14,93 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,41 5,19 6,3 7,41 8,52 9,63 1,75 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,78 3,89 5, 6,11 7,22 8,33 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,31 18,74 15,43 13,12 11,41 1,9 9,5 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,5,23,19,16,14,13,11 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , , , ,5 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 13, 19, 115, 121, 127, Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , , 62 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,54 21,67 2,98 2,83 2,96 21,27 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 42665,56 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,83 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające:...

13 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna nt 1, Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA, λ=,36 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 322,89m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 322,89m 2 Stopniodni: 3731,2 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -2, o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 nt 1.4 nt 1.5 n t 1.6 nt 1.7 n t 1.8 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K),355,199,188,179,17,163,156,149,143,138 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,81 5,4 5,31 5,59 5,87 6,15 6,42 6,7 6,98 7,26 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,22 2,5 2,78 3,6 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 366,98 25,4 194,32 184,67 175,93 167,98 16,71 154,5 147,92 142,26 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW,455,254,241,229,218,28,199,191,184,177 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , , , , , , , 55 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 12,5 123, 125,5 128, 13,5 133,7 136,9 14,1 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , , , , ,61 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,5 38,79 37,5 36,51 35,75 35,17 34,9 34,74 34,65 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.6 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,46 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,9 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Wybrano wariant o najniższym SPBT

14 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1179,64 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 72,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 72,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 72,m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3731,2 dzień K/rok θi = 2, o C θe = -2, o C Stan istniejący nt numer Opłata za 1 GJ zł/gj 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 25, W1 25, W2 25, Inne koszty, abonament zł/m-c,,, Współczynnik c m 1,5 1, 1, Współczynnik c r 1,3 1, 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,8 1,3,9 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 223,96 111,7 12,41 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW,321,198,186 zł/rok , ,8 2 zł/m , 95, zł , 84132, zł ---,, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,96 9,82 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7848, zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,96 lat Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,3

15 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 15 Informacje uzupełniające:... Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 886,86 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 54,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 54,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 54,13m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1, Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3731,2 dzień K/rok θi = 2, o C θe = -2, o C Stan istniejący nt numer Opłata za 1 GJ zł/gj 67,15 67,15 67,15 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 25, W1 25, W2 25, Inne koszty, abonament zł/m-c,,, Współczynnik c m 1,35 1, 1, Współczynnik c r 1,2 1, 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,4 1,7 1,3 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 141,17 9,96 83,98 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW,215,157,149 zł/rok , 6 zł/m , zł , ,7 5 12, 79895, 88 zł ---,, Prosty czas zwrotu SPBT lata ,85 19,78 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6325,91 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,85 lat Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji

16 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 16 U= 1,7 Informacje uzupełniające: Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący nt 1 Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] 1 1 Temperatura ciepłej wody θ W [ C] Temperatura zimnej wody θ O [ C] 1 1 Współczynnik korekcyjny k R [-],55,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 279,91 279,91 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba],8,8 Czas użytkowania τ [h] 8, 8, Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 2,5 2,5 Sprawność wytwarzania η W,g [-],65,88 Sprawność przesyłu η W,d [-],7,7 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-],84,84 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 214,7 158,59 Max moc cieplna q cwu [kw] 35,48 35, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący nt 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 67,15 67,15 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 25, 25, Inne koszty, abonament [zł],, Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,11 Koszt modernizacji Nu [zł] , SPBT [lat] --- 6, Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady kocioł gazowy 246,

17 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 17 Suma: 246, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania η g Ulepszenie sprawności przesyłu η d Ulepszenie sprawności akumulacji η s Opis zastosowanych usprawnień Montaż kotła bez zmian bez zmian 6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący nt 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 67,15 67,15 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 25, 25, Inne koszty, abonament [zł],, Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 5389,87 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW],7495 Sprawność systemu grzewczego,626,839 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,69 Koszt modernizacji [zł] , SPBT [lat] --- 3,84 Informacje uzupełniające: Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje uleprzeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła η H,g,95 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających η H,d 1, Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej η H,e,93 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego η H,s,95 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t,85 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby w d,95 Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,g η H,d η H,e η H,s,839 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.

18 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady kocioł gazowy 375, Instalacja fotowoltaiczna 374, Wymiana grzejników na płytowe z zaworem termostatycznym 1968, Automatyka pogodowa 615, Suma: 88445, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania η g Ulepszenie sprawności przesyłu η d Ulepszenie sprawności regulacji η e Ulepszenie sprawności akumulacji η s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła z dolnym źródłem nie dotyczy Proponuje się zastosowanie grzejników płytowych. Na grzejnikach zamontować zawory termostatyczne. Koszty zasobnika w kosztach pompy ciepła Montaż automatyki pogodowej 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Modernizacja przegrody Dach 13546,44 zł,7 2. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 zł 2,37 3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, zł 6,53 4. Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 7848, zł 8,96 5. Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 1813,1 zł 9,46 6. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6325,91 zł 17,85 7. Modernizacja przegrody Dach 42665,56 zł 2,83 8. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,46 zł 34,9 [lat] Modernizacja systemu grzewczego 88445, 3,84

19 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nt 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, 4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 7848, 5 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 1813,1 6 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6325,91 7 Modernizacja przegrody Dach 42665,56 8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,46 9 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt ,2 nt 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, 4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 7848, 5 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 1813,1 6 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6325,91 7 Modernizacja przegrody Dach 42665,56 8 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt ,74 nt 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, 4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 7848, 5 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 1813,1 6 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6325,91 7 Modernizacja systemu grzewczego 88445,

20 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 2 Całkowity koszt ,17 nt 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, 4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 7848, 5 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 1813,1 6 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt ,27 nt 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, 4 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 7848, 5 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt ,16 nt 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 246, 4 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt ,16 nt 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ,72 3 Modernizacja systemu grzewczego 88445,

21 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 21 Całkowity koszt ,16 nt 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Dach 13546,44 2 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt ,44 nt 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 88445, Całkowity koszt 88445, 7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia nt sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m, ,87 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 72,46,67 1, ,31 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 32,5,67 2, ,76 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 34,96,67 3, ,31 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 35,29,67 4, ,83 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 35,29,67 5, ,55 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 35,43,67 6, ,48 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 35,43,67 7, ,48 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 35,43,67 8, ,39 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 41,17,67 9, ,87 2, 3363, 1761, ,6 1761,6 72,46, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

22 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 22 nt Q h,1co Q,1cwu η,1 w t,1 w d,1 Q,1 O,1 O % O q h,1co GJ MW q,1cwu GJ MW 5389,87 214,7,7495, ,31 158,59,2252, ,76 158,59,2516,355 98,31 158,59,2552,355 92,83 158,59,2567, ,55 158,59,262, ,48 158,59,2645, ,48 214,7,2645, ,39 214,7,4128, ,87 214,7,7495, GJ zł zł %,63 1, 1, 877, ,8,84,85,95 798, ,37,84,85,95 13, ,98,84,85,95 131,76 783,49,84,85,95 143, ,68,84,85,95 171,4 8815,61,84,85,95 115, ,96,84,85, ,5 8731,75,84,85,95 247,82,84,85, , , , , , , , , , , , , ,97 87,59 87,26 87,12 86,8 86,4 85,79 71,4 36, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku nt Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,2 zł 55141,44 9,9% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 1959, 1,%,,% Premia termomodernizacyjna 2% kredytu, 16% kosztów całkowityc h ,5 9 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 11282, ,74 zł 53647,83 88,56% 1959, 1,%, ,

23 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] ,17 zł ,32 88,24% ,27 zł 53362,13 88,1% ,16 zł ,2 87,78% ,16 zł ,85 87,39% ,16 zł ,6 86,75% ,44 zł ,56 72,54% , zł ,16 38,47% 1959, 1959, 1959, 1959, 1959, 1959, 1959, 4,66,,% 1,%,,% 1,%,,% 1,%,,% 1,%,,% 1,%,,% 1,%,,% 1,%,,%,,,,,,, , , 29314, , , , , 16891, , , , , , , 33 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 1959, zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,2 zł - planowana kwota środków własnych , zł - planowana kwota kredytu ---, zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ---, zł - roczne oszczędności kosztów energii ,44 zł tj. 89,97 %

24 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 1-38 DACH Uwagi:... P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 21 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: PANELROCK F Uwagi: Wybrano wariant o najlepszym współczynniku SPBT. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA Uwagi: Wybrano wariant o najlepszym współczynniku SPBT. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: PANELROCK F Uwagi:... P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 8-36 FASADA Uwagi: Wybrano wariant o najniższym SPBT O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,3 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Uwagi:...

25 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 25 O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,7 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (,5 < a < 1 ) Uwagi:... C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi:... C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi:...

26 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 26 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Venko sp. z o.o. ADRES: Domaszowice, 236A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 25-9, Kielce AUDYTOR Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Audytor podpis energetyczny Marek Szymczyk 2717/211 Marek Szymczyk nr upr. 2717/211 Kielce,

27 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 27 Spis treści: 1. Cel opracowania 2. Dane budynku 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 1. Analiza efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku instalacji paneli fotowoltaicznych

28 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Cel opracowania Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 2. Dane budynku Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej Strefa klimatyczna: III Stacja meteorologiczna: Sulejów Powierzchnia zabudowy A z =2478,66 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f =3363, m 2 Powierzchnia netto A=5463, m 2 Kubatura ogrzewana budynku V=14961,6 m 3 Liczba kondygnacji: 2 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych Modernizacja przegrody Dach Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Dach Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Modernizacja systemu grzewczego 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 4.1. Przed modernizacją Rodzaj paliwa η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 4.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn.,63 9,97 kwh/m ,8 2447,7 m 3 /rok Rodzaj paliwa η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Zużycie paliwa B Jedn. Miejscowe wytwarzanie energii w,84 9,97 kwh/m ,1 2285,1 m 3 /rok

29 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 29 budynku - Gaz ziemny 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 5.1. Przed modernizacją Rodzaj paliwa η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 5.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn.,38 9,97 kwh/m ,5 5981,9 m 3 /rok Rodzaj paliwa η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Zużycie paliwa B Jedn.,52 9,97 kwh/m ,3 8539, m 3 /rok 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 6.1. Przed modernizacją System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/1,e6 m 3,12 128, 36, 1964, System przygotowania ciepłej wody 15,,, Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 6.2. Po modernizacji kg/1,e6 m 3,12 128, 36, 1964, 15,,, System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/1,e6 m 3,12 128, 36, 1964, System przygotowania ciepłej wody 15,,, Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P

30 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/1,e6 m 3,12 128, 36, 1964, 15,,, 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.1. Przed modernizacją System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji kg/rok, 37, , , ,67,, System przygotowania ciepłej wody kg/rok, 7,6568 2, ,43 69,897,, Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok, 314, , , ,694,, 7.2. Po modernizacji System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji kg/rok, 28,2689 7, ,6 37,3313,, System przygotowania ciepłej wody kg/rok, 1,93 3, ,68 39,1281,, Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok, 39, , ,74 76,4594,, 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2,3,4,26 87,55 NO X 314, , , ,55 CO 88, , , ,55 CO , , , ,55

31 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 31 PYŁ 3,69444, , ,55 SADZA,,,... B-a-P,,, Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(dz.u. nr 87/21 poz.16).

32 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 32 K SO2 = e SO2 /e t = 2/2 mg/m 3 = 1, K NOx = e SO2 /e t = 2/4 mg/m 3 =,5 K CO = e SO2 /e t = brak wymagań K CO2 = e SO2 /e t = brak wymagań K PYŁ = e SO2 /e t = 2/4 mg/m 3 =,5 K SADZA = e SO2 /e t = 2/8 mg/m 3 = 2,5 K B-a-P = e SO2 /e t = 2/,1 mg/m 3 = 2, 9.1. Tabela emisji równoważnej Emitowane zanieczyszczenie Współczynnik toksyczności K Emisja - Przed modernizacją [kg/rok] Emisja - Po modernizacji [kg/rok] Emisja równoważna - Przed modernizacją [kg/rok] Emisja równoważna - Po modernizacji [kg/rok] SO 2 1,,3,4,3,4 NO X,5 314, , , , PYŁ,5 3,69444, ,845222, SADZA 2,5,,,, B-a-P 2,,,,, Łączna emisja równoważna 159, , Efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną dla proponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych wynosi 139,47592 kg/rok, czyli 87,6% Wykres emisji równoważnej

33 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] Analiza efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku instalacji paneli fotowoltaicznych Analiza została przedstawiona w ujęciu rocznym uwzględniając możliwość bilansowania rozliczeń z zakładem energetycznym w stosunku rocznym Obliczenie uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej MOC 44 [kw] Fixed system: nachylenie=35, orientacja= Month E d E m H d H m Uzysk energi w Wat Uzysk energi w MWh Uzysk w kwh Styczeń 38, ,8 1,2 31, , Luty 6,28 168,8 1,63 45, , Marzec 122,76 381,6 3, , Kwiecień 169, , , Maj 179, , , Czerwiec 18, , , Lipiec 168, , , Sierpień 164, , , Wrzesień 131, ,2 3, , Październik 84, ,6 2,41 74, , Listopad 41, ,2 1, , Grudzień 31,24 972,4, , Razem na rok Średnia roczna , ,2 3, , ,48663 E d: Średnia dzienna produkcja energii z danego systemu (kwh) E m: Średnia miesięczna produkcja energii z danego systemu (kwh) H d: Średnia dzienna suma nasłonecznienia docierająca do modułu z danego systemu (kwh/m2) H m: Średnia miesięczna suma nasłonecznienia docierająca do modułu z danego systemu (kwh/m2) 1.1. Obliczenie efektu ekologicznego po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych Zużycie energii elektrycznej w budynku: kwh/rok

34 Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 34 Ilość wyprodukowanej energii kwh/rok Zmniejszenie zużycia energii o 34,7% rocznie (41 84/12 593)*1% = 34,7% Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w ilości 33,97 T/rok kwh *,812 kg/kwh = ,8 kg/rok

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 ADRES:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 ADRES:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-515, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ADRES: ul.krasińskiego, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ADRES: ul.krasińskiego, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ADRES: ul.krasińskiego, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Słupsku ADRES: Pl.Zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 25 ADRES: ul.powstańców Wielkopolskich, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie:

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie: EFEKT EKOLOGICZNY Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów Tel. 17 867628, Fax 17 8676282 Email: biuro@pae.org.pl Rzeszów lipiec 215 2 Spis treści: 1. Cel opracowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach ADRES: ul. Świętego Jana, 46 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 43-220, Bojszowy NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 10 ADRES: ul. Zygmunta Augusta, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 10 ADRES: ul. Zygmunta Augusta, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 10 ADRES: ul. Zygmunta Augusta, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16,

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OIEKTU: UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 45-068 OPOLE NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU ADRES: UL.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem ADRES: ul.lutosławskiego, 23 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 7 ADRES: ul. Wileńska, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 7 ADRES: ul. Wileńska, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 7 ADRES: ul. Wileńska, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Gimazjum Nr 1 imienia Roberta Schumana ADRES: ul. Deotymy, 15A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo