1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa 3 ul. Deotymy 15A (nazwa lub imię i nazwisko) Słupsk Słupsk 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: pomorskie Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o. o. ul. Banacha Słupsk Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Agata Lachowicz ul.banacha 10A/ Słupsk PESEL Studia podyplomowe w zakresie audytów i certyfikatów energetycznych budynków nr uprawnień Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 Mgr inż. Grzegorz Lachowicz Współautor podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania czerwiec Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

2 2. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 417, Powierzchnia netto budynku 822, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 60, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Ściany zewnętrzne Stan przed termomodernizacją 1,26; 1,0; 0,73; 1,0; 1,4; 1,4; 1,4 0,00 Stan po termomodernizacji 1,26; 0,24; 0,73; 1,0; 1,4; 1,4; 1, Dach/stropodach 2,70; 0,26; 2,07 2,70; 0,26; 0, Strop piwnicy Okna 1,61; 1,20;,80; 3,03; 1,45; 1,20; 1,45; 3,03; 1,20; 3,03 1,61; 1,20; 1,50; 1,20; 1,45; 1,20; 1,45; 1,20; 1,20; 1, Drzwi/bramy 2,60; 2,60 2,60; 1, Ściany wewnętrzne Podłogi na gruncie 2,21; 1,6; 1,31; 1,41; 1,13; 0,; 1,26; 0,6; 1,13; 0,6; 1,31 0,62; 0,25; 0,21; 0,38; 0,47; 0,26; 0,38 2,21; 1,6; 1,31; 1,41; 1,13; 0,; 1,26; 0,6; 1,13; 0,6; 1,31 0,62; 0,25; 0,21; 0,38; 0,47; 0,26; 0, Stropy wewnętrzne 1,6; 1,03 1,6; 1, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,50 0, Sprawność przesyłania 0,880 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 1,000 1,000 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

3 Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 3267, , Liczba wymian 0,78 0, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza wentylacyjnego 4320,2/4320,2 4320,2/4320, Liczba wymian 1,03 1, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 124,17 83, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 3,15 3, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 2.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1005,10 607, ,83 645,66 56,68 56, ,43 205,07,45 42,73 507,52 218,04 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

4 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,13 58, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 577,5 577, Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 51,11 51, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 577,5 577, Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 8,54 6, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 28235,88 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] 28235,88 Premia termomodernizacyjna [zł] 46277,74 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 52458,2 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 14r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1370:200 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 54,72 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

5 Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 417,51 m 3 Kubatura ogrzewania - 417,51 m 3 Powierzchnia netto budynku - 822,55 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,36 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 16,05 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 60, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

6 Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,26; 1,0; 0,73; 1,0; 1,4; 1,4; 1,4 W/(m 2 K) Dach/stropodach 2,70; 0,26; 2,07 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 1,61; 1,20;,80; 3,03; 1,45; 1,20; 1,45; 3,03; 1,20; 3,03 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,60; 2,60 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne Podłogi na gruncie 2,21; 1,6; 1,31; 1,41; 1,13; 0,; 1,26; 0,6; 1,13; 0,6; 1,31 0,62; 0,25; 0,21; 0,38; 0,47; 0,26; 0,38 W/(m 2 K) W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,6; 1,03 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,13 zł/gj 58,13 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 58,13 zł/gj 58,13 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy powyżej 300kW Ciepło z ciepłowni węglowej C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych H,g = 0,50 H,d = 0,880 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,e = 0,800 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

7 7 Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,66 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 184 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Instalacja nie była modernizowana po 184 r.... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy W,g = 0,850 Przesył ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody W,d = 0,600 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,510 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 3267,35 Krotność wymian powietrza 0,78 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja z odzyskiem kanały wentylacyjne Vex/Vsup 4320,2/4320,2 Krotność wymian powietrza 1, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji SW3 - cegła Kratówka SW2 - kratówka Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Nie podlega modernizacji Ściany zewnętrzne z cegły kratówki grubości 43 c, dwustronnie otynkowana o wspołczynniku U=1,0 [W/(m2K)]. Przegroda nie spełnia wymagań izolacyjnośći wg PN. Nie podlega modernizacji ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

8 8 SW4-kratówka SW8 SW7 cegła SW5 - kratówka SZ3 - cegła SW1 - kratówka Podłoga na gruncie Dach drewniany Dach - PWD Dach - papa Podłoga na gruncie Strop DZ Strop drewniany Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Nie podlega modernizacji Strop wykonany z prefabrykatów żelbetowych pokryty papą o wspołczynniku U=1,0 [W/(m2K)]. Przegroda nie spełnia wymagań izolacyjnośći wg PN. Podłoga na gruncie (deskowanie na legarach z pustką powietrzną) o wspołczynniku U=1,17 [W/(m2K)]. Przegroda nie spełnia wymagań izolacyjnośći wg PN. Nie podlega moderniazacji Nie podlega moderniazacji Stolarka okienna stara, stalowa, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, drewniana, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,04 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, stalowa, nieszczelna z pojedyńczą szybą o współczynniku przenikania ciepła U=7,0 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Stolarka okienna stara, stalowa, nieszczelna z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=3,03 [W/m2K]. Przegroda nie spełnia wymogów o izolacyjności termicznej wg PN. Drzwi drewniane o małej szczelności i niskim współczynniki izolacyjnosci. Lokalizacja: Wejście do budynku. Instalacja C.O. w złym stanie technicznym. Modernizacja przeprowadzono w 17 roku. Obecnie nie spełnia wymagań w zakresie PN. Nie podlega moderniazacji ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

9 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach - papa nt 1, Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS DACH, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 233,53m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 233,53m 2 Stopniodni: 423,02 dzień K/rok t wo = 22,22 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,065 0,213 0,202 0,12 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,48 4,6 4,6 5,22 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 4,21 4,47 4,74 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 178,0 18,45 17,47 16,5 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0184 0,001 0,0018 0,0017 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , 35 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,50 17,50 200,50 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 46 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,32 4,36 4,40 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 45422,26 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,32 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje ułożenie sytropianu laminowanego papą grubości 16 cm o współczynniku L=0,038 [W/(m*K)]. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

10 10 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Kratówka nt 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 37,27m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 428,00m 2 Stopniodni: 3556,51 dzień K/rok t wo = 1,18 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,086 0,240 0,226 0,214 0,203 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,2 4,17 4,42 4,67 4,2 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 3,75 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 132,56 2,27 27,61 26,14 24,81 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0152 0,0034 0,0032 0,0030 0,0028 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , , ,7 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 187,00 10,00 13,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , 00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,4 11,50 11,52 11,56 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 78752,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,4 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie ścian elewacji bezspoinową metodą lekką mokrą z izolacją styropianem EPS70-0,40 i wyprawą tynkarską cienkowarstwową malowaną farbą. Styropian EPS L=0,040 [W/(mK)]. Docieplenie wykonujemy 30 cm poniżej gruntu. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

11 11 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, PAROC UNS 35, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 7,23m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 7,23m 2 Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok t wo = 16,00 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.10 n t 1.2 nt 1.3 nt 1.4 n t 1.5 nt 1.6 n t 1.7 nt 1.8 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,248 0,448 0,38 0,17 0,357 0,324 0,26 0,273 0,254 0,236 0,221 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,80 2,23 2,52 5,0 2,80 3,0 3,37 3,66 3,4 4,23 4,52 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 1,43 1,71 4,2 2,00 2,2 2,57 2,86 3,14 3,43 3,71 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2,22 10,50,31 4,60 8,36 7,5 6,4 6,40 5,4 5,54 5,1 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,003 0,0014 0,0012 0,0006 0,0011 0,0010 0,000 0,000 0,0008 0,0007 0,0007 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,6 1347,3 1665,7 1411, , 1507, , , , ,3 7 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 254,00 288,00 258,00 262,00 264,00 268,00 272,00 276,00 280,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , , , , , , 04 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 1,1 18,33 16,81 17,77 17,40 17,03 16,87 16,7 16,74 16,74 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.8 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27224,04 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,74 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje rozbiórkę istniejącej podłogi drewnianej wraz z deskowaniem i legarami. Dobrano nowe warswty w wełny mineralnej L=0,035 gr.13 cm, deskowanie oraz wykładzina PCV. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

12 12 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, PAROC UNS 35, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 7,23m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 7,23m 2 Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok t wo = 16,00 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący nt numer nt 1. Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,248 0,208 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,80 4,80 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2,22 4,88 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,003 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,2 5 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 6 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.8 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27224,04 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,74 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje rozbiórkę istniejącej podłogi drewnianej wraz z deskowaniem i legarami. Dobrano nowe warswty w wełny mineralnej L=0,035 gr.13 cm, deskowanie oraz wykładzina PCV. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

13 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 436,47 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 12,18m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 12,18m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 12,18m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 105,04 25,41 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,005 0,0035 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,2 2 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10135,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,00 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

14 14 U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianejj stolarki okiennej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 4 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 4 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 14, m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,67m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,67m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,67m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok i = 16,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 30,72 7,4 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0035 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,0 6 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,8 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6002,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,8 lat ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

15 15 Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 4 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 4 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 261,05 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 13,57m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 13,57m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 13,57m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok i = 16,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),800 1,500 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 84,64 16,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0081 0,0021 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/rok --- zł/m zł , , , 44 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,24 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

16 16 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 23070,44 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,24 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,50 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę stalowej stolarki okiennej na stolarkę z drewna klejonego o współczynniku U=1,50 [W/(m2*K)] w ilości 6 sztuk. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 148,34 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 8,56m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 8,56m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 8,56m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,030 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 26,00 7,20 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0034 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,4 5 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- zł , ,0 0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

17 17 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7666,25 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,17 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,1 [W/(m2*K)] w ilości 5 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 5 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 14,81 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,16m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,16m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,16m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok i = 16,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 14,21 8,62 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0005 0,0003 zł/rok ,2 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,0 0 Koszt realizacji wymiany okien zł ,4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

18 18 lub drzwi Nok 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,21 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3788,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,21 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,40 Informacje uzupełniające: Zakres temomodernizacji obejmuje wymianę drzwi drewnianych na drzwi stalowe tłoczone z wkładem z pianki PU o współczynniku U=1,4 [W/(m2K)] w ilości 1 sztuki. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 60,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,007 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 Czas użytkowania t uz [dni] 365,00 Sprawność źródła ciepła 0,850 Sprawność przesyłu 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 1,000 Współczynnik na przerwy urlopowe 1,00 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 56,675 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący nt 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 58,13 58,13 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 577,5 577,5 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

19 1 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 1005,10 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1242 Sprawność systemu grzewczego 0,66 0,83 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,27 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 2,81 Informacje uzupełniające: Modernizacja instalacji C.O. obejmuje wymianę przewodów na nowe wraz z ich zaizolowaniem, wymianę grzejników, montaż głowic termostatycznych wraz z regulacją nastaw co podniesie sprawność instalacji Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,50 0,50 Sprawność przesyłania H,d 0,880 0,50 Sprawność regulacji H,e 0,800 0,0 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1,000 1,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,000 0,50 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana instalacji C.O. wraz zaizolowaniem przewodów 30000,00 Wymiana grzejników 35000,00 Montaż głowic termostatycznych 6000, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 71000,00 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Opis zastosowanych usprawnień Nie podlega modernizacji. Zakres modernizacji obejmuje wymianę całej instalacji C.O. wraz zaizolowaniem przewodów pianką PU. Zakres modernizacji obejmuje wymianę grzejników z żeliwnych członowych na płytowe blaszane. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

20 20 Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Nie podlega modernizacji. Zakres modernizacji obejmuje montaż głowic termostatycznych antykradzieżowych przy grzejnikach wraz z regulacją nastaw. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 zł 2,00 2. Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 zł 3,8 3. Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 zł 4,32 4. Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' 23070,44 zł 5,24 5. Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' 7666,25 zł 6,17 6. Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' 3788,40 zł 11,21 7. Modernizacja przegrody Kratówka 78752,00 zł 11,4 8. Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 27224,04 zł 16,74 [lat] Modernizacja systemu grzewczego 71000, Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 16175, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nt 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 4 Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' 23070,44 5 Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' 7666,25 6 Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' 3788,40 7 Modernizacja przegrody Kratówka 78752,00 8 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 27224,04 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

21 21 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 16175,00 Całkowity koszt 28235,88 nt 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 4 Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' 23070,44 5 Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' 7666,25 6 Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' 3788,40 7 Modernizacja przegrody Kratówka 78752,00 8 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 137,00 Całkowity koszt 25833,84 nt 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 4 Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' 23070,44 5 Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' 7666,25 6 Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' 3788,40 7 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 13367,00 Całkowity koszt ,84 nt 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

22 22 4 Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' 23070,44 5 Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' 7666,25 6 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 13064,00 Całkowity koszt ,44 nt 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 4 Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' 23070,44 5 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 12450,00 Całkowity koszt ,1 nt 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja przegrody Dach - papa 45422,26 4 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10605,00 Całkowity koszt ,76 nt 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 6002,50 3 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 671,00 Całkowity koszt 4108,50 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

23 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: 1 23 nt 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' 10135,00 2 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 640,00 Całkowity koszt 87625,00 nt Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 71000,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 5680,00 Całkowity koszt 76680, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia nt [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,10 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 30,00 0,36 1 0, ,24 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 22,48 0,36 2 0, ,88 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 23,24 0,36 3 0, ,41 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 26,05 0,36 4 0,05 724,3 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 26,05 0,36 5 0, ,28 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 26,05 0,36 6 0, ,4 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 26,06 0,36 7 0,118 51,40 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 2, 0,36 8 0, ,18 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 30,00 0,36 0, ,10 17,21 822,55 417,51 417,51 417,51 30,00 0, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

24 24 nt Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 1005,10 56,68 0,1242 0,0031 0,67 1,00 1, ,83 62, ,24 56,68 0,0833 0,0031 0,8 1,00 0,5 704, , ,2 52,65 612,88 56,68 0,0840 0,0031 0,8 1,00 0,5 710, , ,75 52,25 723,41 56,68 0,058 0,0031 0,8 1,00 0,5 828, , ,06 44,52 724,3 56,68 0,05 0,0031 0,8 1,00 0,5 82, , ,08 44,45 738,28 56,68 0,074 0,0031 0,8 1,00 0,5 844, , ,62 43,48 778,4 56,68 0,1024 0,0031 0,8 1,00 0,5 888,13 514, ,06 40,5 51,40 56,68 0,118 0,0031 0,8 1,00 0,5 1072, , ,55 28,66 63,18 56,68 0,1204 0,0031 0,8 1,00 0,5 1084,7 7117, ,02 27, ,10 56,68 0,1242 0,0031 0,8 1,00 0,5 112, , ,35 24, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna nt Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii ,88 zł 52458,2 54,72% 28235,8 8 0,00 20,00 80, , , , 84 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

25 ,84 zł 52058,75 54,34% 25833,8 4 0,00 20,00 80, , , , ,84 zł 44354,06 46,76% ,8 4 0,00 20,00 80, , , , ,44 zł 44286,08 46,6% ,4 4 0,00 20,00 80, , , , ,1 zł 43316,62 45,74% ,1 0,00 20,00 80, , , , ,76 zł 40435,06 42,5% ,7 6 0,00 20,00 80, ,5 2206, , ,50 zł 28550,55 31,13% ,00 zł 27712,02 30,32% 76680,00 zł 24838,35 27,45% 0,00 20, , , , ,50 80,00 0,00 20, , , , ,00 80,00 0,00 20, , , , ,00 80,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,88 zł - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,88 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,74 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,2 zł tj. 52,65 % - prosty czas zwrotu SPBT --- 5,51 lat ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

26 26 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach - papa Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS DACH Uwagi: Zakres modernizacji obejmuje ułożenie sytropianu laminowanego papą grubości 16 cm o współczynniku L=0,038 [W/(m*K)]. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Kratówka Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Przyjęto docieplenie ścian elewacji bezspoinową metodą lekką mokrą z izolacją styropianem EPS70-0,40 i wyprawą tynkarską cienkowarstwową malowaną farbą. Styropian EPS L=0,040 [W/(mK)]. Docieplenie wykonujemy 30 cm poniżej gruntu. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: PAROC UNS 35 Uwagi: Zakres modernizacji obejmuje rozbiórkę istniejącej podłogi drewnianej wraz z deskowaniem i legarami. Dobrano nowe warswty w wełny mineralnej L=0,035 gr.13 cm, deskowanie oraz wykładzina PCV. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O7 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,200 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianejj stolarki okiennej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 4 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 4 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O2 DREWNIANE 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,200 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennnej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,20 [W/(m2*K)] w ilości 4 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 4 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

27 27 O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O6 STAL 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,500 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakres modernizacji obejmuje wymianę stalowej stolarki okiennej na stolarkę z drewna klejonego o współczynniku U=1,50 [W/(m2*K)] w ilości 6 sztuk. O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O8 Drewniane 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,200 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakres modernizacji obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,1 [W/(m2*K)] w ilości 5 sztuk z nawiewnikami higrosterowanymi w ilośći 5 sztuk typu EMM 707 lub rónoważnymi. O5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,400 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Zakres temomodernizacji obejmuje wymianę drzwi drewnianych na drzwi stalowe tłoczone z wkładem z pianki PU o współczynniku U=1,4 [W/(m2K)] w ilości 1 sztuki. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Modernizacja instalacji C.O. obejmuje wymianę przewodów na nowe wraz z ich zaizolowaniem, wymianę grzejników, montaż głowic termostatycznych wraz z regulacją nastaw co podniesie sprawność instalacji. ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (42) , www:

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo