AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE"

Transkrypt

1 EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

2 EFEKTYWNIEJ s.c Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Urząd Miasta Józefów 1.4 Adres budynku Ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 Szkoła Podstawowa nr Józefów Ul. Graniczna Józefów 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: EFEKTYWNIEJ s.c. Ulica Okrężna Wrocław NIP Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Mgr inż. Tomasz Śliwiński. Audytor energetyczny z listy ZAE nr 386, Certyfikator energetyczny z listy MI nr podpis 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Miejscowość: Józefów Data wykonania opracowania maj Spis treści Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Karta audytu energetycznego budynku* Dane ogólne Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji... 6

3 EFEKTYWNIEJ s.c Charakterystyka energetyczna budynku Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wykaz dokumentów i danych źródłowych Ustawy i Rozporządzenia Normy techniczne Materiały przekazane przez inwestora Inne materiały oraz programy komputerowe Wytyczne oraz uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Ogólne dane techniczne Dokumentacja techniczna budynku Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Taryfy i opłaty Charakterystyka systemu grzewczego Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Charakterystyka systemu wentylacji Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Wykonanie odkopu przegrody. Przygotowanie starego podłoża poprzez czyszczenie oraz osuszenie pod docieplenie, gruntowanie, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej, przyklejenie płyt Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, przymocowanie za pomocą dybli plastikowych, montaż folii kubełkowej Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu... 26

4 EFEKTYWNIEJ s.c Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji ZAŁĄCZNIK 1: STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ ZAŁĄCZNIK2: STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI ZAŁĄCZNIK 3 : OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI ZAŁĄCZNIK 4 : OBLICZENIA TARYF ZA CIEPŁO ZAŁĄCZNIK 5 : OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ZAŁĄCZNIK 6: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE TYPU LED ZAŁĄCZNIK 7: EFEKTY EKOLOGICZNY ZAŁĄCZNIK 8: DOKUMENTACJA RYSUNKOWA ZAŁĄCZNIK 9: ZDJĘCIA Z WIZJI LOKALNEJ... 64

5 EFEKTYWNIEJ s.c Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna Tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 8096, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 3224, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 3224, , Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 603,00 603, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,61 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 0,27; 0,78 0,16; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,23; 0,25 0,15; 0, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,41; 1,41 1,41; 1, Okna, drzwi balkonowe 1,70; 1,70 0,90; 0, Drzwi zewnętrzne/bramy 1,80 1, Ściany na gruncie 0,80 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,940 4, Sprawność przesyłu 0,960 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0,950

6 EFEKTYWNIEJ s.c Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,990 0, Sprawność przesyłu 1,000 1, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 1,000 1, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna/wentylacja z rekuperacją stolarka/kanały grawitacyjne/ wentylacja z rekuperacją Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 5214, , Krotność wymian powietrza [1/h] 0,64 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 166,02 130, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 21,96 0, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 833,91 514, ,12 127,69 98,63 0, ,83 44,29 90,46 11,00

7 EFEKTYWNIEJ s.c. 7 systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 82, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 44,08 44, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 46477, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 35,88 5, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0, ,83 3,59 2, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 95,83 95, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,75 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,77 Premia termomodernizacyjna [zł] ,51 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 76422,76 88,93 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

8 EFEKTYWNIEJ s.c Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł

9 EFEKTYWNIEJ s.c Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł

10 EFEKTYWNIEJ s.c Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - Tradycyjna Kubatura budynku ,11 m 3 Kubatura ogrzewania ,11 m 3 Powierzchnia netto budynku ,72 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,61 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,00 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 603, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,27; 0,78 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,23; 0,25 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 1,70; 1,70 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,80 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 0,80 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,41; 1,41 W/(m 2 K)

11 EFEKTYWNIEJ s.c Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 44,08 zł/gj 158,33 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 46477,31 zł/(mw m-c) 51333,17 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 155,56 zł/gj 0,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 43939,83 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 95,83 zł/m-c 95,83 zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kw H,g = 0,940 Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K H,d = 0,960 H,e = 0,880 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,794 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Instalacja była modernizowana po 1984 r. Modernizacja polegała na: Tak modernizacja kotłowni w roku wymagany próg oszczędności: 15%

12 EFEKTYWNIEJ s.c Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz przepływowy W,g = 0,990 Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru W,d = 1,000 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Brak zasobnika W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 5214,45 Krotność wymian powietrza 0,64 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

13 EFEKTYWNIEJ s.c Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna piwnica Stropodach nad salą gimnastyczną Stropodach nad szkołą Ściana na gruncie Podłoga na gruncie szkoła Podłoga na gruncie sala gimnastyczna Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej oraz z siporexu, ocieplona styropianem o grubości 13 cm. Przegroda nie spełnia wymagań WT Wymaga modernizacji Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, ocieplona styropianem o grubości 13 cm. Przegroda nie spełnia wymagań WT Wymaga modernizacji Stropodach wentylowany, ocieplony wełną mineralną o grubości 20 cm. Przegroda nie spełnia wymagań WT Wymaga modernizacji Stropodach wentylowany, ocieplony wełną mineralną o grubości 18 cm. Przegroda nie spełnia wymagań WT Wymaga modernizacji Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej, ocieplona styropianem o grubości 13 cm. Przegroda nie spełnia wymagań WT Wymaga modernizacji Podłoga na gruncie w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga modernizacji Podłoga na gruncie w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga modernizacji Okna, nieszczelne. Przyczyniają się do nadmiernych strat cieplnych. Wymagają modernizacji Okna, nieszczelne. Przyczyniają się do nadmiernych strat cieplnych. Wymagają modernizacji Drzwi zewnętrzne, nieszczelne. Przyczyniają się do nadmiernych strat cieplnych. Wymagają modernizacji Kotłownia gazowa z zamkniętą komorą spalania. Instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) stalowa z izolacją wyposażoną z zaworami termostatycznymi. System wymaga modernizacji Elektryczne podgrzewacze przepływowe.

14 EFEKTYWNIEJ s.c Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnica Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,0 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 362,96m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 399,25m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 44,08 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 46477, , , ,31 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,777 0,199 0,159 0,133 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,29 5,04 6,29 7,54 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,75 5,00 6,25 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 89,81 22,95 18,39 15,34 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0113 0,0029 0,0023 0,0019 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,17 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 267,00 287,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,75 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,92 13,08 13,48

15 EFEKTYWNIEJ s.c. 15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 98614,75 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,92 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

16 EFEKTYWNIEJ s.c. 16 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wykonanie odkopu przegrody. Przygotowanie starego podłoża poprzez czyszczenie oraz osuszenie pod docieplenie, gruntowanie, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej, przyklejenie płyt Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, przymocowanie za pomocą dybli plastikowych, montaż folii kubełkowej Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 3,50 m2k)/w Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS PODŁOGA, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 310,21m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 310,21m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 44,08 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 46477, , , ,31 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,802 0,193 0,154 0,128 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,25 5,19 6,51 7,83 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,95 5,26 6,58 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 79,22 19,02 15,18 12,62 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0100 0,0024 0,0019 0,0016 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,03 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,04 498,04 548,04 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,58 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,23 21,14 22,37

17 EFEKTYWNIEJ s.c. 17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,38 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,23 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

18 EFEKTYWNIEJ s.c. 18 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płytami ze styropianu z pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2. Naniesienie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1- o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 5,0 m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 1497,15m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 1721,72m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 44,08 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 46477, , , ,31 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,267 0,160 0,133 0,114 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,74 6,24 7,49 8,74 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,50 3,75 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 127,41 76,38 63,64 54,54 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0160 0,0096 0,0080 0,0069 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,10 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 215,10 265,20 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,14 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,78 50,88 54,90

19 EFEKTYWNIEJ s.c. 19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,80 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 48,78 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

20 EFEKTYWNIEJ s.c. 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Stropodach nad szkołą Pokrycie płytami z wełny mineralnej stropodachu wraz z pokryciem zewnętrznej strony. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1 o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 6,67 (m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80, = 0,045 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 1025,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 1127,50m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 44,08 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 46477, , , ,31 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,250 0,136 0,118 0,105 Opór cieplny R (m 2 K)/W 4,00 7,33 8,44 9,56 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 4,44 5,56 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 81,61 44,51 38,66 34,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0103 0,0056 0,0049 0,0043 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,11 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 305,00 355,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,50 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,58 70,15 73,92 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,58 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

21 EFEKTYWNIEJ s.c. 21 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Stropodach nad salą gimnastyczną Pokrycie płytami z wełny mineralnej stropodachu wraz z pokryciem zewnętrznej strony. Rozpatruje się warianty różniące się grubością izolacji warstwy termicznej: Wariant 1 o grubości warstwy, przy której spełnione będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego R>= 6,67 (m 2 K)/W Wariant 1.1 o grubości warstwy izolacji o 5 cm większej niż w wariancie pierwszym Wariant 1.2 o grubości warstwy izolacji o 10 cm większej niż w wariancie pierwszym Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100, = 0,042 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 202,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 202,00m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 44,08 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 46477, , , ,31 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,228 0,148 0,126 0,109 Opór cieplny R (m 2 K)/W 4,39 6,77 7,96 9,15 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,38 3,57 4,76 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 14,66 9,50 8,08 7,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0018 0,0012 0,0010 0,0009 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,36 750,55 870,55 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 250,00 305,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,95 67,28 70,77

22 EFEKTYWNIEJ s.c. 22 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 39390,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,95 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: W koszcie 1m 2 materiału uwzględniono koszt materiału izolacyjnego i materiałów, których koszty są zmienne w funkcji grubości ocieplenia.

23 EFEKTYWNIEJ s.c Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 4209,95 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 508,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 508,13m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 508,13m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 46477, , ,31 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,700 0,900 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1333,54 832,68 782,82 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,1118 0,0877 0,0735 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,89 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,46 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,07 16,41 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,28 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,07 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

24 EFEKTYWNIEJ s.c. 24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 2 sala gimnastyczna 'Wentylacja grawitacyjna na wentylacja z odzyskiem ciepła Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 891,96 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 26,20m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 26,20m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 26,20m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 46477, , ,31 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Sprawność wentylacji z rekuperacją brak 60% 60% Vobliczeniowe 891,96 356,78 356,78 Vstrumień 310,82 124,33 124,33 Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,700 0,900 0,800 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 68,75 20,98 20,15 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0182 0,0058 0,0057 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,65 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,20 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,55 17,39 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,55 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90

25 EFEKTYWNIEJ s.c. 25 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 112,54 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 13,58m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 13,58m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 13,58m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 44,08 44,08 44,08 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 46477, , ,31 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,800 1,300 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 36,08 23,09 22,22 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0030 0,0022 0,0021 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,75 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,20 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 150,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,07 18,90 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Dla wybranego wariantu osiągnięto najniższy wskaźnik SPBT Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 18488,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,07 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30

26 EFEKTYWNIEJ s.c Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Ciepło właściwe wody cw [kj/(kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρw [kg/m 3 ] Temperatura ciepłej wody θw [ C] Temperatura zimnej wody θo [ C] Współczynnik korekcyjny kr [-] 0,55 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m 2 ] 3224,72 0,00 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm 3 /(m 2 doba] 0,80 0,80 Czas użytkowania τ [h] 12,00 12,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,95 1,95 Sprawność wytwarzania ηw,g [-] 0,99 0,99 Sprawność przesyłu ηw,d [-] 1,00 1,00 Sprawność akumulacji ciepła ηw,s [-] 1,00 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 98,63 0,00 Max moc cieplna qcwu [kw] 21,96 21, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 155,56 0,00 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 0, ,83 Inne koszty, abonament [zł] 95,83 95,83 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,46 Koszt modernizacji Nu [zł] ,56 SPBT [lat] , Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Instalacja fotowoltaiczna , Suma: ,56

27 EFEKTYWNIEJ s.c Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 44,08 158,33 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 46477, ,17 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 833,91 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1660 Sprawność systemu grzewczego 0,794 3,634 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,25 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] , Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Zakup i montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej 4,07 Przesył ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych 0,960 Wykonanie systemu podmieszania 0,930 Brak akumulacji ciepła 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia wt 0,950 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby wd 0,980 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 3,634 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Zakup i montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej 67650,00 Zakup i montaż pompy ciepła ,00 Wykonanie systemu podmieszania 30000,00 Suma: ,00

28 EFEKTYWNIEJ s.c Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd Opis zastosowanych usprawnień Zakup i montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej oraz pompy ciepła Brak Wykonanie systemu podmieszania Brak Przerwy w ogrzewaniu

29 EFEKTYWNIEJ s.c Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT 1. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 zł 12,92 2. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 zł 16,07 3. Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 zł 16,55 4. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 zł 18,07 5. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,56 zł 19,53 6. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie ,38 zł 20,23 7. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,80 zł 48,78 8. Modernizacja przegrody Stropodach nad szkołą ,00 zł 66,58 9. Modernizacja przegrody Stropodach nad salą gimnastyczną 39390,00 zł 66, Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 zł --- [lat] Modernizacja systemu grzewczego ,00 117, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 5 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,56 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie ,38 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,80 8 Modernizacja przegrody Stropodach nad szkołą ,00 9 Modernizacja przegrody Stropodach nad salą gimnastyczną 39390,00 10 Modernizacja systemu grzewczego ,00 11 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,77

30 EFEKTYWNIEJ s.c. 30 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 5 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,56 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie ,38 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,80 8 Modernizacja przegrody Stropodach nad szkołą ,00 9 Modernizacja systemu grzewczego ,00 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,77 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 5 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,56 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie ,38 7 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,80 8 Modernizacja systemu grzewczego ,00 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,77

31 EFEKTYWNIEJ s.c. 31 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 5 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,56 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie ,38 7 Modernizacja systemu grzewczego ,00 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,97 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 5 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ,56 6 Modernizacja systemu grzewczego ,00 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,59 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 18488,40 5 Modernizacja systemu grzewczego ,00 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,03

32 EFEKTYWNIEJ s.c. 32 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' ,60 4 Modernizacja systemu grzewczego ,00 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,63 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' ,28 3 Modernizacja systemu grzewczego ,00 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,03 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 98614,75 2 Modernizacja systemu grzewczego ,00 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,75 Wariant 10 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego ,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 20000,00 Całkowity koszt ,00

33 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V EFEKTYWNIEJ s.c Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,91 20, , , , ,11 20,51 0,61 1 0, ,11 20, , , , ,11 17,08 0,61 2 0, ,09 20, , , , ,11 17,16 0,61 3 0, ,16 20, , , , ,11 17,74 0,61 4 0, ,36 20, , , , ,11 18,53 0,61 5 0, ,02 20, , , , ,11 19,46 0,61 6 0, ,02 20, , , , ,11 19,46 0,61 7 0, ,17 20, , , , ,11 19,46 0,61 8 0, ,17 20, , , , ,11 19,47 0,61 9 0, ,34 20, , , , ,11 19,47 0, , ,91 20, , , , ,11 20,51 0,61

34 EFEKTYWNIEJ s.c Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Qh0,1co qh0,1co Q0,1cwu q0,1cwu 0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 O % O GJ GJ MW MW 833,91 98,63 0,1660 0, ,11 0,00 0,1303 0, ,09 0,00 0,1309 0, ,16 0,00 0,1356 0, ,36 0,00 0,1420 0, ,02 0,00 0,1450 0, ,02 98,63 0,1450 0, ,17 98,63 0,1453 0, ,17 98,63 0,1453 0, ,34 98,63 0,1576 0, ,91 98,63 0,1660 0, GJ zł zł % 0,79 1,00 1, , , ,63 0,95 0,95 127, , ,76 49,03 3,63 0,95 0,95 129, , ,54 48,78 3,63 0,95 0,95 138, , ,92 46,84 3,63 0,95 0,95 150, , ,31 44,20 3,63 0,95 0,95 155, , ,71 42,98 3,63 0,95 0,95 254, , ,59 35,54 3,63 0,95 0,95 254, , ,71 35,42 3,63 0,95 0,95 254, , ,71 35,42 3,63 0,95 0,95 288, , ,37 30,05 3,63 0,95 0,95 305, , ,98 26,56

35 EFEKTYWNIEJ s.c Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,77 zł 76422,76 88,93% ,77 zł 76033,54 88,82% ,77 zł 73016,92 88,04% ,97 zł 68897,31 86,96% ,59 zł 66997,71 86,52% ,03 zł 55397,59 77,97% ,63 zł 55206,71 77,92% ,03 zł 55206,71 77,92% ,75 zł 46843,37 74,97% ,00 zł 41406,98 73,49% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu ,02 15,00% ,7 5 85,00% ,02 15,26% ,7 5 84,74% ,02 17,37% ,7 5 82,63% ,02 20,19% ,9 5 79,81% ,02 21,93% ,5 7 78,07% ,02 27,06% ,01 72,94% ,02 27,45% ,61 72,55% ,02 31,04% ,01 68,96% ,02 62,37% ,73 37,63% ,02 75,52% ,98 24,48% 20% kredytu 16% kosztów całkowitych , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Dwukrotn ość rocznej oszczędn ości kosztów energii , , , , , , , , , , , , , ,97 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,02 zł

36 EFEKTYWNIEJ s.c Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,77 zł - planowana kwota środków własnych ,02 zł - planowana kwota kredytu ,75 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,51 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,76 zł tj. 49,03 %

37 EFEKTYWNIEJ s.c Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS PODŁOGA P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach nad szkołą Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80 P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach nad salą gimnastyczną Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100 O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )

38 EFEKTYWNIEJ s.c. 38 O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna na wentylacja z rekuperacją Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

39 EFEKTYWNIEJ s.c. 39 ZAŁĄCZNIK 1: STAN BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał 1 Opis Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 1 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-0,005 1,000 0,005-2 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,130 0,045 2,889-3 Cegła pełna zwykła 0,510 0,780 0,654-4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,67-3,74 0,27

40 EFEKTYWNIEJ s.c. 40 Kody Element Materiał 2 3 Opis Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 1 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-0,005 1,000 0,005-5 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,013 0,040 0,325-3 Cegła pełna zwykła 0,060 0,780 0,077-6 Mur z Siporex na zaprawie cementowowapiennej 700 0,240 0,350 0,686-4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,34-1,29 0,78 Stropodach nad salą gimnastyczną, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-7 Wełna mineralna granulowana 80 0,200 0,050 4,000-8 Żelbet ,060 1,700 0,035-9 Niewentylowane warstwy powietrza 0,280 0,000 0,160-8 Żelbet ,060 1,700 0,035-4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,10 - Grubość całkowita i U k 0,62-4,39 0,23

41 EFEKTYWNIEJ s.c. 41 Kody Element Materiał 4 5 Opis Stropodach nad szkołą, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-7 Wełna mineralna granulowana 80 0,180 0,050 3, Strop Ackermana 0,250 0,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,10 - Grubość całkowita i U k 0,43-4,00 0,25 Ściana na gruncie, przegroda jednorodna 64 1 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm 0,00-0,005 1,000 0,005-5 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,013 0,040 0,325-3 Cegła pełna zwykła 0,060 0,780 0,077-6 Mur z Siporex na zaprawie cementowowapiennej 700 0,240 0,350 0,686-4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Kody Element Materiał 6 7 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,34-1,25 0,80 Opis Podłoga na gruncie szkoła, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-11 Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Żwir 0,250 0,900 0, gruzobeton 0,150 1,000 0, Papa asfaltowa 0,010 0,180 0, Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,47-0,71 1,41 Podłoga na gruncie sala gimnastyczna, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,00 -

42 EFEKTYWNIEJ s.c Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Żwir 0,250 0,900 0, gruzobeton 0,150 1,000 0, Papa asfaltowa 0,010 0,180 0, Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,47-0,71 1,41 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,7 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,8 Okno zewnętrzne sala gimnastyczna, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,7

43 EFEKTYWNIEJ s.c. 43 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 3224,7 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 39,2 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - ah 3,6 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -1,2-0,9 4,4 6,3 12,2 17,1 19,2 16,6 12,8 8,2 2,9 0,8 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,24 0,27 0,49 0,70 1,52 4,32 15,67 3,33 1,20 0,52 0,26 0,21 H,1 0,23 0,25 0,38 0,60 1,11 0,00 0,00 0,00 0,86 0,39 0,24 0,23 H,2 0,25 0,38 0,60 1,11 2,92 0,00 0,00 0,00 2,26 0,86 0,39 0,24 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,54 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 0,99 0,96 0,90 0,60 0,23 0,06 0,30 0,71 0,95 0,99 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 47828, , , , , 98 32,27 0,11 90, , , , ,55 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok ,2

44 EFEKTYWNIEJ s.c. 44 ZAŁĄCZNIK2: STAN BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych Kody Element Materiał Opis d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 1 Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) Płyta styropianowa EPS FASADA Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm Płyta styropianowa EPS FASADA 0,04-0,100 0,040 2,500-0,005 1,000 0,005-0,130 0,045 2,889-4 Cegła pełna zwykła 0,510 0,780 0,654-5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,77-6,24 0,16

45 EFEKTYWNIEJ s.c. 45 Kody Element Materiał 2 Opis Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-1 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,150 0,040 3,750-2 Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm 0,005 1,000 0,005-1 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,013 0,040 0,325-4 Cegła pełna zwykła 0,060 0,780 0,077-6 Mur z Siporex na zaprawie cementowowapiennej 700 0,240 0,350 0,686-5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,49-5,04 0,20

46 EFEKTYWNIEJ s.c. 46 Kody Element Materiał 3 4 Opis Stropodach nad salą gimnastyczną, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,04-7 Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100 0,100 0,042 2,381-8 Wełna mineralna granulowana 80 0,200 0,050 4,000-9 Żelbet ,060 1,700 0, Niewentylowane warstwy powietrza 0,280 0,000 0,160-9 Żelbet ,060 1,700 0,035-5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,10 - Grubość całkowita i U k 0,72-6,77 0,15 Stropodach nad szkołą, przegroda jednorodna 62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,04-11 Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80 0,150 0,045 3,333-8 Wełna mineralna granulowana 80 0,180 0,050 3, Strop Ackermana 0,250 0,000 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,10 - Grubość całkowita i U k 0,58-7,33 0,14

47 EFEKTYWNIEJ s.c. 47 Kody Element Materiał 5 6 Opis Ściana na gruncie, przegroda jednorodna 64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-13 Płyta styropianowa EPS PODŁOGA 0,150 0,038 3,947-2 Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 mm 0,005 1,000 0,005-1 Płyta styropianowa EPS FASADA 0,013 0,040 0,325-4 Cegła pełna zwykła 0,060 0,780 0,077-6 Mur z Siporex na zaprawie cementowowapiennej 700 0,240 0,350 0,686-5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 - Grubość całkowita i U k 0,49-5,19 0,19 Podłoga na gruncie szkoła, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,00-14 Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Żwir 0,250 0,900 0, gruzobeton 0,150 1,000 0, Papa asfaltowa 0,010 0,180 0, Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Kody Element Materiał 7 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,17 - Grubość całkowita i U k 0,47-0,71 1,41 Opis Podłoga na gruncie sala gimnastyczna, przegroda jednorodna 65 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) d R U c m W/(m K) m 2 K/W W/(m 2 K) 0,00-14 Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Żwir 0,250 0,900 0, gruzobeton 0,150 1,000 0, Papa asfaltowa 0,010 0,180 0, Podkład z betonu chudego 0,030 1,050 0, Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 0,17 -

48 EFEKTYWNIEJ s.c dół) Grubość całkowita i U k 0,47-0,71 1,41 Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9 Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,3 Okno zewnętrzne sala gimnastyczna, przegroda jednorodna Grubość całkowita i U k ,9

49 EFEKTYWNIEJ s.c. 49 Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy i 20,00 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 3224,7 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 3,2 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 50,1 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - - ah 4,3 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, o C -1,2-0,9 4,4 6,3 12,2 17,1 19,2 16,6 12,8 8,2 2,9 0,8 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr ( i- e) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy ( i- i,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, H=QH,gn/QH,ht 0,32 0,36 0,66 0,94 2,03 5,78 21,00 4,47 1,60 0,70 0,35 0,29 H,1 0,30 0,34 0,51 0,80 1,48 0,00 0,00 0,00 1,15 0,52 0,32 0,30 H,2 0,34 0,51 0,80 1,48 3,91 0,00 0,00 0,00 3,03 1,15 0,52 0,32 fh,m 1,00 1,00 1,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 0,99 0,94 0,84 0,48 0,17 0,05 0,22 0,59 0,92 0,99 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn QH,gn kwh/m-c 31920, , , , ,9 8 2,54 0,00 8,85 811, , , ,97 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok ,2

50 EFEKTYWNIEJ s.c. 50 Zestawienie stref Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 3224, ,11 20, ,22 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] ,22

51 EFEKTYWNIEJ s.c. 51 ZAŁĄCZNIK 3 : OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI Joanna Iwanik Urząd Miasta Józefów

52 EFEKTYWNIEJ s.c. 52 ZAŁĄCZNIK 4 : OBLICZENIA TARYF ZA CIEPŁO Centralne ogrzewanie - gaz ziemny Taryfa W-5 Moc zamówiona 156,00 kw opłaty zmienne miesiąc zużycie gazu [kwh] koszt gazu styczeń , ,14 luty , ,16 marzec , ,89 kwiecień , ,12 maj 2 948,00 467,83 czerwiec 1 266,00 200,91 lipiec 0,00 0,00 sierpień 0,00 0,00 wrzesień 0,00 0,00 październik , ,32 listopad , ,80 grudzień , ,30 suma , ,46 średni koszt 1 kwh gazu 0,16 zł/kwh współczynnik konwersji 9,86 kwh/m3 ilość GJ w jednostce 0,0355 GJ/m3 koszt GJ gazu 44,08 zł/gj opłaty stałe abonament opłata dystrybucyjna stała suma 1 785,96 zł/m-c ,15 zł/rok ,11 zł/rok koszty zmienne: koszty stałe: Moc kotłowni Koszt źródła Czas eksploatacji Amortyzacja Moc silników Czas trwania sezonu grzewczego Koszt energii elektrycznej Koszt pracy silników 44,08 zł/gj 0,21 MW ,00 zł 16,00 lat 2 534,81 zł/rok 0,62 kw 5 627,90 h 0,57 zł/kwh 1 988,90 zł/rok

53 EFEKTYWNIEJ s.c. 53 Koszt remontów Abonament, koszty stałe koszty stałe koszty zł/mw/rok 1 500,00 zł/rok ,11 zł/rok ,82 zł/rok ,29 zł/mw/m-c Taryfa dla c.w.u. po termomodernizacji ciepła woda podgrzewacze elektryczne Koszt energii elektrycznej 0,57 zł/kwh ilość GJ w jednostce 3,60 koszt GJ 155,56 zł/gj Koszt podgrzewaczy elektrycznych ,00 zł amortyzacja 1 150,00 zł/rok suma kosztów stałych 1 150,00 zł/rok suma kosztów stałych 95,83 zł/m-c Ilość energii dostarczonej z PV Koszt systemu PV Czas eksploatacji Amortyzacja Obsługa, serwis Suma kosztów stałych zł/mw/m-c ,94 kwh/rok ,56 zł 20,00 lat ,18 zł/rok 2 500,00 zł/rok ,18 zł/rok ,83 zł/mw/m-c Taryfa dla c.o. po termomodernizacji koszty zmienne: 44,08 zł/gj koszty stałe: Moc kotłowni 0,21 MW Koszt źródła ,00 zł Czas eksploatacji 16,00 lat Amortyzacja 3 159,81 zł/rok Moc silników 0,62 kw Czas trwania sezonu grzewczego 5 627,90 h Koszt energii elektrycznej 0,57 zł/kwh Koszt pracy silników 1 988,90 zł/rok Koszt remontów 1 500,00 zł/rok Abonament, koszty stałe ,11 zł/rok koszty stałe ,82 zł/rok koszty zł/mw/rok ,31 zł/mw/m-c

54 EFEKTYWNIEJ s.c. 54 pompa ciepła typu grunt - woda Przewiduje się wykonanie odwiertów pionowych pod instalację pompy ciepła. Moc grzewcza po termomodernizacji 130,00 kw średnie COP pompy ciepła 4,20 Moc sprężarki pompy ciepła 30,95 kw Koszt energii elektrycznej 570,00 zł/mwh Koszt GJ 37,70 zł/gj Koszt mocy zamówionej (energia elekt.) 58,20 zł/kw Zwiększenie mocy 1 801,43 zł/rok Koszt pomp ciepła ,00 zł Czas eksploatacji 20,00 lat Amortyzacja 6 000,00 zł/rok Moc silników 0,95 kw Czas trwania sezonu grzewczego 5 627,90 h Koszt energii elektrycznej 0,57 zł/kwh Koszt pracy silników 3 047,51 zł/rok Serwis 1 500,00 zł/rok Abonament, koszty stałe 1 801,43 zł/rok koszty stałe ,94 zł/rok koszty zł/mw/rok 7 915,98 zł/mw/m-c Ze względu na niskie parametry pracy pompy ciepła (55/45), rozpatruje się połączenie pompy ciepła z kotłownią gazową kondensacyjną. W szczycie będzie pracować kotłownia gazowa kondensacyjna. Pompa ciepła będzie pracować do temperatury -5 st. C. Poniżej tej temperatury będzie pracować kotłownia gazowa kondensacyjna. Pompa ciepła będzie pracować 96% czasu trwania sezonu grzewczego Kotłownia gazowa kondensacyjna będzie pracować 4% czasy trwania sezonu grzewczego Średnioważone współczynniki koszt opłata stała 153,7601 zł/gj 51333,18 zł/mw/m-c sprawność wytwarzania 4,0712

55 EFEKTYWNIEJ s.c. 55 ZAŁĄCZNIK 5 : OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO miesięczne nasłonecznienie [Wh/m2] Józefów liczba godzin dziennych [h] średnie natężenie prom. [W/m2] miesiące I_S_30 I_S_45 I_S_ ,87 140, ,94 191, ,63 239, ,39 266, ,49 284, ,13 277, ,80 298, ,14 327, ,30 255, ,23 191, ,98 154, ,97 148,53 Suma ,87 W dalszej części audytu będą analizowane moduły fotowoltaiczne nachylone pod kątem 30 stopni dla kierunku południowego. REC YGE Hareon moc nominalna [Wp] sprawność całoroczna [%] 13,5 13,3 13,1 ilość modułów powierzchnia modułu [m2] 1,65 1,63 1,62 temp. współ. strat mocy [%/C] 0,4 0,45 0,44 roczna utrata mocy [%] 0,7 0,8 0,8 powierzchnia 430,65 431,95 430,92 moc w Wp moc w kwp 66,555 66,25 63,84

56 EFEKTYWNIEJ s.c. 56 Jak wykazały obliczenia w dalszej części audytu będą brane pod uwagę moduły fotowoltaiczne REC. Łączna moc fotowoltaiki wynosić będzie 66,56 kwp. Ze względu na powierzchnię dachu oraz możliwości paneli fotowoltaicznych jest to maksymalna moc jaką można otrzymać. Energia elektryczna wytworzona przez instalacje REC miesiąc E_el [kwh] , , , , , , , , , , , ,1 Suma 58187,4 ilość energii wyprodukowanej w kolejnych latach pracy instalacji REC lata E_el [MWh] 1 58,2 2 57,8 3 57,4 4 57,0 5 56,6 6 56,2 7 55,8 8 55,4 9 55, , , , , , ,7

57 EFEKTYWNIEJ s.c , , , , ,9 suma 1089,5 Biorąc pod uwagę roczny spadek mocy, średnia ilość produkcji energii z modułów fotowoltaicznych wynosić będzie ,73 kwh Moduły fotowoltaiczne będą wykorzystane również do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia Efektywność systemu fotowoltaiki została na potrzeby c.w.u. zostały opisana w pkt. 6.3 Efektywność fotowoltaiki na potrzeby oświetlenia została opisana w punkcie 7

58 EFEKTYWNIEJ s.c. 58 ZAŁĄCZNIK 6: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE TYPU LED Pomieszczenie: Opis systemu oświetlenia Budynek Stan istniejący Świetlówka liniowa wariant 1 Lampa LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 36,00 40,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 3 150, ,00 lm Sprawność oprawy 0,61 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 3 843, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 2,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 264,00 290,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 19,01 11,60 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych ,00 860,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 7,41 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną , ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 70,40 11,60 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 66,90 585,00 zł Opłata za energię elektryczną 0,57 0,57 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 4 709, ,00 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 1 106,27 675,12 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 431,15 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0, ,24 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej , ,00 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0, ,12 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji , ,12 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 6 800,03 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia ,00 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 24,95 lat

59 EFEKTYWNIEJ s.c. 59 Pomieszczenie: Budynek Stan istniejący wariant 1 Opis systemu oświetlenia 2x18 Lampa LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 18,00 25,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 1 350, ,00 lm Sprawność oprawy 0,63 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 1 701, ,00 lm Liczba źródeł światła w oprawie 2,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła , ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 84,00 84,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 3,02 2,10 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych ,00 240,00 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 0,92 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 6 048, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 22,40 3,36 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 66,90 365,63 zł Opłata za energię elektryczną 0,57 0,57 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 1 498, ,52 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 176,00 122,22 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 53,78 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0,00 270,04 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 3 447, ,00 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0, ,36 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji 5 121, ,74 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji 1 377,18 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia ,92 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 22,30 lat

60 EFEKTYWNIEJ s.c. 60 Pomieszczenie: Opis systemu oświetlenia Budynek Stan istniejący żarówka wariant 1 żarówka LED Moc elektryczna pojedynczego źródła światła 60,00 8,00 W Strumień świetlny źródeł światła w poj. oprawie 660,00 590,00 lm Sprawność oprawy 0,80 0,93 - Strumień świetlny poj. oprawy 480,00 548,70 lm Liczba źródeł światła w oprawie 1,00 1,00 sztuk Trwałość źródła światła 1 000, ,00 h Liczba opraw oświetleniowych w pomieszczeniu 64,00 64,00 sztuk Łączna moc elektryczna opraw oświetleniowych 3,84 0,51 kw Łączny strumień świetlny opraw oświetleniowych , ,80 lm Roczny czas wykorzystania oświetlenia 2 000, ,00 h Zmniejszenie zapotrzebowania na moc elektryczną 0,00 3,33 kw Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 7 680, ,00 kwh/rok Liczba źródeł światła do wymiany w ciągu roku 128,00 2,56 sztuk Koszt wymiany poj. Źródła światła 66,90 752,58 zł Opłata za energię elektryczną 0,57 0,57 zł/kwh Roczny koszt wymiany źródeł oświetlenia 8 563, ,60 zł/rok Energia elektryczna roczna opłata za moc zamówioną 58,20 58,20 zł/kw*rok Roczny koszt mocy zamówionej 223,49 29,80 zł/rok Zmniejszenie rocznego kosztu mocy zamówionej 0,00 193,69 zł/rok Zmniejszenie kosztów wymiany źródła oświetlenia 0, ,60 zł/rok Roczne koszty energii elektrycznej 4 377,60 583,68 zł/rok Zmniejszenie roczne kosztów energii elektrycznej 0, ,92 zł/rok Łączne roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji , ,08 zł/rok Zmniejszenie łącznych kosztów bez amortyzacji ,20 zł/rok Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia ,12 zł Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT 4,53 lat

61 EFEKTYWNIEJ s.c. 61 Zużycie kwh w stanie aktualnym: Zużycie kwh po modernizacji: Całkowite koszty wymiany oświetlenia: Ilość energii wyprodukowanej z instalacji PV Roczne oszczędności kosztów: Koszt instalacji fotowoltaicznej: ,00 kwh/rok ,00 kwh/rok ,04 zł ,00 kwh/rok ,35 zł/rok ,00 zł Koszty całkowite: ,04 Prosty czas zwrotu: 11,17 lat

62 EFEKTYWNIEJ s.c. 62 ZAŁĄCZNIK 7: EFEKTY EKOLOGICZNY Przed modernizacją Emisja CO 2: 276,58 t/rok Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: kwh/rok 1050,12 GJ/rok Rodzaj paliwa: gaz ziemny WO= 48,00 MJ/kg 100 % WE= 56,10 kg/gj wh= 1,1 - Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do c.w.u.: kwh/rok 98,63 GJ/rok energia Rodzaj paliwa: elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh 100 % WE= 230,97 kg/gj wh= 3 - Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej kwh/rok 207,00 GJ/rok energia Rodzaj paliwa: elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh WE= 230,97 kg/gj wel= 3 - Po modernizacji Emisja CO 2: 99,70 t/rok Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania: kwh/rok 127,82 GJ/rok Rodzaj paliwa: gaz ziemny WO= 48,00 MJ/kg 4 % WE= 56,10 kg/gj wh= 1,1 - energia Rodzaj paliwa: elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh 96 % WE= 230,97 kg/gj wh= 3 - Roczne zapotrzebowanie energii do c.w.u.: 0 kwh/rok 0,00 GJ/rok Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej 5757 kwh/rok 20,73 GJ/rok energia Rodzaj paliwa: elektryczna WO= 3,60 MJ/kWh WE= 230,97 kg/gj wel= 3 - Redukcja CO 2

63 EFEKTYWNIEJ s.c. 63 Przed modernizacją: 276,58 t/rok Po modernizacji: 99,70 t/rok Redukcja CO 2 176,88 t/rok Redukcja CO 2 63,95 % ZAŁĄCZNIK 8: DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

64 EFEKTYWNIEJ s.c. 64 ZAŁĄCZNIK 9: ZDJĘCIA Z WIZJI LOKALNEJ

65 EFEKTYWNIEJ s.c. 65

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 22 Rzeszów ul. Ofiar Katynia 11 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ul. Ludygi 2, 41-943 Piekary Śląskie Termoprojekt Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 21/3 41-902 Bytom Audyt Energetyczny Budynku Ludygi 2 41-943 Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

AUDYT BUDYNKU. dla Poddziałania RPO WM Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Dane budynku

AUDYT BUDYNKU. dla Poddziałania RPO WM Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Dane budynku AUDYT BUDYNKU dla Poddziałania 4.3.3 RPO WM 2014-2020 Nazwa jednostki: Dane budynku Nazwa budynku: Adres: ulica: kod pocztowy: miejscowość: powiat: województwo: małopolskie Kraków,.. 1 Egzemplarz nr: 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM Audyt energetyczny budynku przy ulicy Kopernika 6 w Konstancinie Jeziornie XIII Konstancin Jeziorna,

Bardziej szczegółowo