1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa 3 ul. Sportowa 10 (nazwa lub imię i nazwisko) Słupsk Słupsk 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: pomorskie Rejonowy Zarząd Inwestycji W Słupsku Sp. z o. o. ul. Banacha Słupsk Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Agata Lachowicz, PESEL ul. Banacha 10A/ Słupsk... Studia podyplomowe w zakresie audytów i certyfikatów energetycznych budynków 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 mgr inż. Grzegorz Lachowicz Cały zakres podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania maj Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 2567, Powierzchnia netto budynku 1206, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 140, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją 0,00 Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,17; 1,46; 0,42 0,24; 0,24; 0, Dach/stropodach 2,88; 0,27 2,88; 0, Strop piwnicy Okna 2,56; 2,56; 2,56; 2,56; 1,20; 2,56; 2,56; 2,56; 2,56; 2,56; 3,10; 3,10; 1,70; 2,56; 3,10 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,40; 2,56; 1,20; 1,20; 2,56; 1,40; 1,40; 1,70; 1,20; 1, Drzwi/bramy 1,60; 1,80 1,60; 1, Ściany wewnętrzne Ściany na gruncie 2,21; 2,67; 1,61; 1,06; 1,29 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23 2,21; 2,67; 1,61; 1,06; 1,29 0,22; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1, Stropy wewnętrzne 1,03; 0,55; 0,55 1,03; 0,55; 0, Stropy zewnętrzne 1,10; 0,53 1,10; 0, Podłogi na gruncie 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed Stan po

3 3 termomodernizacją termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,960 0, Sprawność przesyłania 0,880 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 3632, , Liczba wymian 1,41 1, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja mechaniczna wywiewna kanały wentylacyjne Vex Wentylacja mechaniczna wywiewna kanały wentylacyjne Vex Strumień powietrza wentylacyjnego 180,53 180, Liczba wymian 0,07 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 101,92 70, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 6,83 6, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 878,99 533, ,59 560,70 210,12 152, ,23 157, Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 140,72 60,67

4 4 ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 383,56 165, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 51,95 51, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 0,00 0, Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 137,83 8, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 0,00 0, Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 4,93 2, Opłata abonamentowa 314,88 314, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,96 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,96 Premia termomodernizacyjna [zł] 67296,95 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 44378,40 52,38 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

5 5 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 00,00 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: ,96 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,17 m 3 Kubatura ogrzewania ,33 m 3 Powierzchnia netto budynku ,57 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,41 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 301,91 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość osób(pracownicy+dzieci) - 140,00

6 Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,17; 1,46; 0,42 W/(m 2 K) Dach/stropodach 2,88; 0,27 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,56; 2,56; 2,56; 2,56; 1,20; 2,56; 2,56; 2,56; 2,56; 2,56; 3,10; 3,10; 1,70; 2,56; 3,10 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,60; 1,80 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 2,21; 2,67; 1,61; 1,06; 1,29 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23; 1,23 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,03; 0,55; 0,55 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 1,10; 0,53 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 4.4. Taryfy i opłaty 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32 W/(m 2 K) Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 51,95 zł/gj 51,95 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 314,88 zł/mc 314,88 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 31,03 zł/gj 0,39 zł/gj

7 7 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/mw/mc 0,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Kotły gazowe kondensacyjne do kW (70/55oC) Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,g = 0,960 H,d = 0,880 H,e = 0,800 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,676 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja polegała na: Po sezonie grzewczym 2013r. z powodu awarii kotła węglowego wymieniono żródło c.o no kocioł gazowy kondensacyjny.... wymagany próg oszczędności: 15% --- MW Wytwarzanie ciepła Piec klasyczny niskiej klasy W,g = 0,500 Przesył ciepłej wody Instalacje ciepłej wody w budynkach jednorodzinnych W,d = 0,600 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat W,s = 0,670 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,201 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 3632,28 Krotność wymian powietrza 1,41 Rodzaj wentylacji Wentylacja mechaniczna wywiewna --- MW

8 8 Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego kanały wentylacyjne Vex 180,53 Krotność wymian powietrza 0,07 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji SZ-cokół SZ-cokół SZ St-piwnica ST poddasze Podłoga na gruncie Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O4 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O3 Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana poniżej gruntu wykonana z cegły pełnej gr. 50cm obustronnie otynkowana Ściana cokołu wykonana z cegły pełnej gr. 50cm obustronnie otynkowana Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej gr. 37cm obustronnie otynkowana Nie podlega termomodernizacji Strop na nieogrzewanym poddaszem konstrukcji drewnianej - belkowy obustronnie deskowany docieplony polepą. Nie podlega termomodernizacji Drewniana stolarka dwuszybowa. Ramy nieszczelne, szyba U=3,3 Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Drewniana stolarka dwuszybowa. Ramy nieszczelne, szyba U=3,3 Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Drewniana stolarka dwuszybowa. Ramy nieszczelne, szyba U=3,3 Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Naświetle nad drzwiami wejściowymi. Podwójna szyba U=3,3 w drewnianej

9 9 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O1 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej ramie. Okno PCV ponad 10 lat, wkład szyba U=2,7. Stolarka w dobrym stanie, okucia i uszczelki nie wymagają wymianie lub naprawie. Kocioł kondensacyjny na gaz prod. 2013r. o dużej sprawności. Instalacja c.o stalowa z grzejnikami żeliwnymi pochodząca z okresu 60-70tych lat. Przesył i sterowanie o niskim parametrze sprawności. Zasobnik z lat 90-tych zasilany z pieca węglowego przy kuchni 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 507,69m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 507,69m 2 Stopniodni: 4404,74 dzień K/rok t wo = 22,68 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 51,95 51,95 51,95 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 314,88 314,88 314,88 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,455 0,239 0,225 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,69 4,19 4,44 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,50 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 281,20 46,14 43,54 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0286 0,0047 0,0044 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , 99 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,50 221,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,22 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,04 9,09

10 10 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,31 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,04 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacja styropianem i wyprawą tynkarska cienkowarstwową. W cenie ujęto wymiane opierzen blacharskich na elewcji oraz docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ-cokół Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 102,22m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 102,22m 2 Stopniodni: 2993,84 dzień K/rok t wo = 16,73 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 51,95 51,95 51,95 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 314,88 314,88 314,88 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,168 0,244 0,230 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,86 4,11 4,36 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 30,89 6,44 6,07 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0039 0,0008 0,0008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,4 4 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,50 208,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 40 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,46 16,49 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

11 11 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 20903,64 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,46 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie cokołu elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową ozdobną (mozaika). W cenie ujęto wymianę opierzeń blacharskich na elewacji. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody ST poddasze Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 40, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 168,54m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 168,54m 2 Stopniodni: 3117,62 dzień K/rok t wo = 21,84 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Warian t 1.3 Waria nt 1.4 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,552 0,219 0,208 0,198 0,188 0,180 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,81 4,56 4,81 5,06 5,31 5,56 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 25,05 9,95 9,43 8,97 8,55 8,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0039 0,0015 0,0015 0,0014 0,0013 0,0013 zł/rok ,31 811,16 835,36 857,29 877,24 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 80,00 82,00 84,00 86,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , 17 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 16,62 16,54 16,51 16,52 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.3

12 12 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14157,09 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,51 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Docieplenie stropu na nieogrzewanym strychem. Zakres prac obejmuje usunięcie starej izolacji z polepy, ułożenie folii PE z izolacją wełną mineralną gr.14cm L=0,040 i wykonaniem poszycia z płyt wiórowych typu OSB 12mm Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ-cokół Wariant 1, Płyta styropianowa EPS PODŁOGA, = 0,038 [W/(m K)]; Wariant 2, Płyta styropianowa EPS PARKING, = 0,036 [W/(m K)]; Wariant 3, Austrotherm XPS/TOP 30, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 78,37m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 78,37m 2 Stopniodni: 2625,08 dzień K/rok t wo = 15,23 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Warian t 1.3 Waria nt 2 Waria nt 2.1 Warian t 3 Waria nt 3.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 314,88 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,226 0,236 0,222 0,210 0,199 0,241 0,226 0,236 0,221 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,82 4,24 4,50 4,76 5,03 4,15 4,43 4,24 4,53 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,42 3,68 3,95 4,21 3,33 3,61 3,43 3,71 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 21,78 4,20 3,95 3,73 3,54 4,28 4,02 4,19 3,92 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0030 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 zł/rok ,77 926,52 937,85 948,00 909,17 923,13 914,16 927,88 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 291,00 295,00 299,00 294,00 299,00 336,00 342,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , , , , , , 54 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,61 24,61 24,65 24,72 25,34 25,38 28,80 28,89

13 13 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 22805,67 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,61 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Zakres pac: demontaż chodnika, izolacja ścian fundamentowych środkiem bitumicznym z folią kubełkową, izolacja termiczna styropianem EPS gr. 14cm L=0,038. Ułożenie ponowne zdemontowanego chodnika polbruk. Izolacja do poziomu ław fundamentowych. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 59,77 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,05m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,05m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,05m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,100 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 10,69 1,58 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0014 0,0002 zł/rok ,65 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien zł ,0

14 14 lub drzwi Nok 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,41 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3036,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,41 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Okno z profilu PCV pięciokomorowego z wkładem szybowym U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O4 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1174,04 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 55,72m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 55,72m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 32,82m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 4482,08 dzień K/rok i = 23,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 192,40 163,06 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0211 0,0182 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,6 4

15 15 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,46 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9846,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,46 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 263,70 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,77m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,77m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,65m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 29,23 25,48 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0043 0,0039

16 16 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/rok ,66 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1395,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,17 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 250,32 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 9,52m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 9,52m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,80m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 41,12 35,83

17 17 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0044 0,0039 zł/rok ,86 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,42 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2040,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,42 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 6,42 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,43m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,43m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,66m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania W/(m 2 K) 2,560 1,200

18 18 ciepła U Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,10 3,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0003 0,0002 zł/rok ,81 zł/m ,00 zł ,00 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,44 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 415,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,44 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 12,91 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,21m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,21m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,21m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85

19 19 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,100 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,19 0,55 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0003 0,0001 zł/rok ,39 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,6 5 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,48 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1027,65 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,48 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,40 Informacje uzupełniające: Okno z profilu PCV pięciokomorowego z wkładem szybowym U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 3,03 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,15m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,15m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 0,75m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88

20 20 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,94 1,43 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0001 0,0001 zł/rok ,27 zł/m ,00 zł ,00 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,56 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 225,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,56 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 33,53 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,17m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,17m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,77m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95

21 21 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,47 1,63 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0005 0,0003 zł/rok ,64 zł/m ,00 zł ,00 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,69 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 831,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,69 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 38,23 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,47m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,47m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,47m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C

22 22 Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,100 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,53 3,24 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0009 0,0006 zł/rok ,57 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,1 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,86 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1853,10 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,86 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,40 Informacje uzupełniające: Okno z profilu PCV pięciokomorowego z wkładem szybowym U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 23,80 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,39m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,39m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 0,92m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

23 23 Stopniodni: 2788,00 dzień K/rok i = 16,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,82 1,37 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0004 0,0003 zł/rok ,59 zł/m ,00 zł ,00 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,70 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 276,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,70 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O3 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 6,41 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,00m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,00m 2

24 24 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,35 0,70 Współczynnik c r 1,20 0,55 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,400 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,93 1,69 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0003 0,0002 zł/rok ,69 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m zł , ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,86 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2000,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,86 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,40 Informacje uzupełniające: Naświetle szyba U=1,0 w ramie aluminiowej z wkładką termiczną. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 184,29 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 9,90m 2

25 25 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 9,90m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,93m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 2334,62 dzień K/rok i = 14,13 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 51,95 51,95 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/mc 314,88 314,88 Współczynnik c m 1,00 1,00 Współczynnik c r 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,560 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,72 10,00 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0027 0,0022 zł/rok ,09 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,5 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,19 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2425,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,19 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana wkładu szyby o współczynniku U=1,0

26 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Liczba użytkowników L i 140,00 140,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,008 0,008 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 55,00 Czas użytkowania t uz [dni] 200,00 200,00 Sprawność źródła ciepła 0,500 1,000 Sprawność przesyłu 0,600 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 0,670 0,840 Współczynnik na przerwy urlopowe 1,00 1,00 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1,00 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 210, ,934 Max moc cieplna q cwu [MW] 0,0068 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 31,03 0,39 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,49 Koszt modernizacji Nu [zł] ,00 SPBT [lat] , Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Montaż baterii solarnych ze sterowaniem o łącznej pow. absorbcji 18m ,00 Montaż zasobnika c.w.u l , Suma: 90400,00

27 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień Do kalkulacji przyjęto montaż 6 szt. kolektorów słonecznych rurowych próżniowych o pow. netto 3 m2 każdy, z pełną automatyką, z podłączeniem do zasobników, z pełnym osprzętem. Instalacja wewnętrzna nie podlega remontowi Do kalkulacji przyjęto montaż zasobników o łącznej pojemności 2000L uzbrojonych w dwie wężownice w celu podłączenia do istniejącego kotła Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 51,95 51,95 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 314,88 314,88 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 878,99 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1019 Sprawność systemu grzewczego 0,676 0,903 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,44 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 5,39 Informacje uzupełniające: W celu poprawy zdolności przesyłu i regulacji przyjęto w audycie wymianę całej instalacji wewnętrznej wraz z odbiornikami ciepła Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,960 0,960 Sprawność przesyłania H,d 0,880 0,970 Sprawność regulacji H,e 0,800 0,970 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1,000 1,000 Stan po termomodernizacji

28 28 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,000 0, Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana instalacji c.o z izolacją rur 45168,00 Montaż grzejników panelowych 47050,00 Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach 13174,00 Suma: , Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Istniejący kocioł Wymiana intalacji wewnętrznej c.o z izolacją rur. Wymiana grzejników żeliwnych na panelowe blaszane. Bez zmian Montaż przy grzejnikach głowic termostatycznych z nastawami 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 3036,00 zł 6,41 2. Modernizacja przegrody O4 'Wentylacja grawitacyjna' 9846,00 zł 6,46 3. Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1395,00 zł 7,17 4. Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 2040,00 zł 7,42 5. Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 415,00 zł 7,44 6. Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna' 1027,65 zł 7,48 7. Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 225,00 zł 8,56 8. Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 831,00 zł 8,69 9. Modernizacja przegrody SZ ,31 zł 9, Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1853,10 zł 10, Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna' 276,00 zł 11,70 [zł] [lat]

29 Modernizacja przegrody O3 'Wentylacja grawitacyjna' 2000,00 zł 11, Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 90400,00 zł 13, Modernizacja przegrody SZ-cokół 20903,64 zł 16, Modernizacja przegrody ST poddasze 14157,09 zł 16, Modernizacja przegrody O1 'Wentylacja grawitacyjna' 2425,50 zł 17, Modernizacja przegrody SZ-cokół 22805,67 zł 24,61 Modernizacja systemu grzewczego , Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 31155, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 3036,00 2 Modernizacja przegrody O4 'Wentylacja grawitacyjna' 9846,00 3 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1395,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 2040,00 5 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 415,00 6 Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna' 1027,65 7 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 225,00 8 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 831,00 9 Modernizacja przegrody SZ ,31 10 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1853,10 11 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna' 276,00 12 Modernizacja przegrody O3 'Wentylacja grawitacyjna' 2000,00 13 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 90400,00 14 Modernizacja przegrody SZ-cokół 20903,64 15 Modernizacja przegrody ST poddasze 14157,09 16 Modernizacja przegrody O1 'Wentylacja grawitacyjna' 2425,50 17 Modernizacja przegrody SZ-cokół 22805,67 18 Modernizacja systemu grzewczego ,00 19 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 31155,00 Całkowity koszt ,96

30 30 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 3036,00 2 Modernizacja przegrody O4 'Wentylacja grawitacyjna' 9846,00 3 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1395,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 2040,00 5 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 415,00 6 Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna' 1027,65 7 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 225,00 8 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 831,00 9 Modernizacja przegrody SZ ,31 10 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1853,10 11 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja grawitacyjna' 276,00 12 Modernizacja przegrody O3 'Wentylacja grawitacyjna' 2000,00 13 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 90400,00 14 Modernizacja przegrody SZ-cokół 20903,64 15 Modernizacja przegrody ST poddasze 14157,09 16 Modernizacja przegrody O1 'Wentylacja grawitacyjna' 2425,50 17 Modernizacja systemu grzewczego ,00 18 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 29330,00 Całkowity koszt ,29 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O13 'Wentylacja grawitacyjna' 3036,00 2 Modernizacja przegrody O4 'Wentylacja grawitacyjna' 9846,00 3 Modernizacja przegrody O9 'Wentylacja grawitacyjna' 1395,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 2040,00 5 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 415,00 6 Modernizacja przegrody O12 'Wentylacja grawitacyjna' 1027,65 7 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 225,00 8 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 831,00 9 Modernizacja przegrody SZ ,31 10 Modernizacja przegrody O11 'Wentylacja grawitacyjna' 1853,10

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo