Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna Słupsk pomorskie

2

3 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 2... Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 6975,8 6975, Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 982,34 982, Pow. ogrzewana [m 2 ] 982,34 982, Liczba osób użytkujących budynek 00,00 00, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [/m] 0,40 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 0,30;,00; 0,32;,63 0,2; 0,23; 0,22; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,63 0, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,92; 0,92 0,92; 0, Okna, drzwi balkonowe,50;,60;,50;,20,50; 0,90;,0;, Drzwi zewnętrzne/bramy,90, Ściany na gruncie,04;,74 0,23; 0, Stropy zewnętrzne,0; 0,97 0,5; 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,940 0, Sprawność przesyłu 0,960 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0, Sprawność akumulacji 0,950 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia,000, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby,000, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,980 0, Sprawność przesyłu 0,600 0, Sprawność regulacji i wykorzystania,000, Sprawność akumulacji 0,840 0,840

4 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 4882,62 483, Krotność wymian powietrza [/h] 0,70 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 29,43 88, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 35,26 35, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 952,47 543,46 262,54 720,38 342,98 342,98 33,47 76,5 76,9 00, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 2,36 2, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 44,86 44, Koszt MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 642,23 642, Koszt przygotowania m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 2,49 2, Koszt MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 642,23 642,23 6,47 3, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0, Inne [zł] 0,00 0,00

5 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,5 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,5 Premia termomodernizacyjna [zł] 49552,75 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 24776,38 33,8 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.. Ustawy i Rozporządzenia. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 2 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 205 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 205 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 3790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 283:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

6 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Inne materiały oraz programy komputerowe. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora. Obniżenie kosztów ogrzewania 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 850,98 m 3 Kubatura ogrzewania ,8 m 3 Powierzchnia netto budynku - 982,34 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,40 m - Powierzchnia zabudowy budynku - 97,52 m 2 Ilość mieszkańców - 00, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata

7 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,30;,00; 0,32;,63 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,63 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna,50;,60;,50;,20 W/(m 2 K) Drzwi/bramy,90 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie,04;,74 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne,0; 0,97 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,92; 0,92 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ na ogrzewanie 44,86 zł/gj 44,86 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie 642,23 zł/(mw m-c) 642,23 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za GJ 44,86 zł/gj 44,86 zł/gj Opłata za MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 642,23 zł/(mw m-c) 642,23 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Obliczenia opłaty za GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Paliwo - Gaz ziemny GZ-50,6zł 00% 0,036 GJ/m 3 44,86zł 44,86 Σ 00%

8 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Akumulacje ciepła Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 20 do 200 kw η H,g = 0,940 Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oc wewnątrz osłony termicznej budynku η H,d = 0,960 η H,e = 0,880 η H,s = 0,950 Liczba dni: 7 dni w t =,000 Liczba godzin: Bez przerw w d =,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,tot = η H,g η H,d η H,e η H,s = 0,754 Modernizacja systemu grzewczego po 984 r. Instalacja była modernizowana po 984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Modernizacja polegała na: Wymiana grzejników na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, zaizolowanie przewodów rozprowadzających, Wymiana źródła ciepła, montaż zaworów podpionowych. Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa), o mocy nominalnej powyżej 00 kw wymagany próg oszczędności: 5% η W,g = 0,980 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 00 η W,d = 0,600 Regulacja i wykorzystanie --- η W,e =,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego η W,s = 0,840 Sprawność całkowita systemu c.w.u. η W,tot = η W,g η W,d η W,s η W,e = 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 4882,62 Krotność wymian powietrza 0,70

9 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna BG Ściana na gruncie BG Ściana zewnętrzna piwnic BG Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Ściana zewnętrzna piwnicy Hotel Ściana na gruncie piwnica Hotel Dach Budynek główny Dach nad Łącznikiem Dach nad Hotelem Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 62 cm obustronnie otynkowany ocieplony styropianem o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=0,30 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany dodatkową warstwą styropianu. Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,00 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,00 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Mur z pustaków alfa gr. 54 cm obustronnie otynkowany ocieplony styropianem o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=0,32 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany dodatkową warstwą styropianu. Mur z pustaków alfa gr. 44 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,63 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Mur z pustaków alfa gr. 44 cm obustronnie otynkowany nieocieplony o całkowitym współczynniku przenikalności cieplnej u=,74 W/m2K. Współczynnik ten nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących ścian zewnętrznych. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia ściany warstwą styroduru. Dach budynku głównego docieplony filcem gr 6 cm, pokryty blachodachówką w złym stanie technicznym. Połać dachowa przecieka, pojawiają sie liczne wykwity na poddaszu. Planowana jest modernizacja przegrody w zakresie rozebrania istniejącego pokrycia dachowego z blachy, rozebrania ołacenia i ułożenia na starym deskowaniu warstwy izolacyjnej ze styropapy. Stropodach budynku hotelowego docieplony filcem gr 6 cm, Współczynnik przenikalności cieplnej nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących dachów. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia połaci przegrody warstwą styropapy. Stropodach budynku hotelowego docieplony filcem gr 6 cm, Współczynnik przenikalności cieplnej nie spełnia dzisiejszych wymogów dotyczących dachów. Planuje się rozpatrzyć możliwość docieplenia połaci przegrody warstwą styropapy. Stolarka okienna PCV starego typu. W wielu miejscach nieszczelna. Liczne wykwity w okolicach wokółokiennych powodują zawilgocenie ścian. Planuje się rozpatrzyć możliwość wymiany stolarki okiennej na okna nowego typu z nawiewnikami higrostatycznymi.

10 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 9 Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Drzwi balkonowe z PCV - dot. niewymienionej sztuki. Planuje się rozpatrzyć możliwość wymiany stolarki drzwi balkonowych szt na drzwi nowego typu z nawiewnikiem higrostatycznym. Drzwi zewnętrzne wyeksploatowane nie spełniają podstawowych parametrów przenikalności cieplnej. Planuje się wymianę drzwi zewnętrznych budynku. System grzewczy oparty o dwa kotły umieszczone kaskadowo opalane gazem. Instalacja z zaizolowanymi przewodami, z zaworami podpionowymi, grzejnikami płytowymi, oraz regulacją centralną i miejscową. System grzewczy w dobrym stanie technicznym, serwisowany. Instalacja ciepłej wody użytkowej oparta o solary słoneczne umieszczone na dachu budynku hotelowego. Rozprowadzenie wody w zaizolowanym orurowaniu. Alternatywnym źródłem ciepła dla cwu jest kocioł gazowy.

11 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 0 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 78,35m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 78,35m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),628 0,235 0,206 0,83 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,6 4,25 4,86 5,46 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,64 4,24 4,85 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,38 5,98 5,24 4,65 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0046 0,0007 0,0006 0,0005 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,43 652,55 679,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 270,00 290,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,45 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,89 5,75 6,64 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24092,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,89 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

12 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem Wariant, Płyta styropianowa EPS DACH, λ= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 33,40m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 33,40m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Wariant.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),009 0,92 0,75 0,60 0,47 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,99 5,20 5,73 6,25 6,78 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,2 4,74 5,26 5,79 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 0,94 2,08,89,73,60 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,82 43,58 420,86 427,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 23,00 26,00 29,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,7 8996,96 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,3 2,6 2,08 2,07 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8996,96 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,07 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające:...

13 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 97,49m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 97,49m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),74 0,256 0,224 0,99 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,57 3,9 4,46 5,02 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 3,89 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ,58 6,40 4,36 2,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,024 0,008 0,006 0,004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,0 4444,34 457,00 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 400,00 420,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,33 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,22 2,86 22,59 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 92306,83 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,22 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

14 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 3 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem Wariant, Płyta styropianowa EPS DACH, λ= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 427,68m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 427,68m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Wariant.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,972 0,9 0,73 0,59 0,47 Opór cieplny R (m 2 K)/W,03 5,24 5,77 6,29 6,82 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,2 4,74 5,26 5,79 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 34,84 26,49 24,07 22,06 20,35 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,050 0,0029 0,0027 0,0024 0,0023 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,88 555, ,74 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 23,00 26,00 29,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , ,6 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,30 22,3 22,04 22,0 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5204,6 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,0 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające:...

15 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 4 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 84,32m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 84,32m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),000 0,23 0,205 0,84 Opór cieplny R (m 2 K)/W,00 4,33 4,89 5,44 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 3,89 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 27,37 6,32 5,60 5,03 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0030 0,0007 0,0006 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,73 995,54 02,66 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 270,00 290,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,94 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,93 28,3 29,44 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25928,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,93 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

16 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 5 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wariant, Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 56,20m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 56,20m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),042 0,233 0,206 0,85 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,96 4,29 4,85 5,40 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,33 3,89 4,44 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 52,82,8 0,45 9,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0059 0,003 0,002 0,000 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,03 936,87 986,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 400,00 420,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,34 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,94 39,68 40,63 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 73005,54 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,94 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Informacje uzupełniające:...

17 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 6 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Budynek główny Wariant, Płyta styropianowa EPS DACH, λ= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 457,74m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 457,74m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Wariant.2 Wariant.3 Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,626 0,89 0,72 0,58 0,46 Opór cieplny R (m 2 K)/W,60 5,28 5,8 6,33 6,86 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,68 4,2 4,74 5,26 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 92,95 28,2 25,57 23,45 2,65 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,003 0,003 0,0028 0,0026 0,0024 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,04 377,7 3259,40 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 223,00 226,00 229,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , ,63 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,80 40,76 40,05 39,56 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant.3 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2893,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 39,56 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające:...

18 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 7 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant, Styropian 40, λ= 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 478,50m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 478,50m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,324 0,245 0,28 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,09 4,09 4,59 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W ---,00,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 50,30 37,99 33,85 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0056 0,0042 0,0038 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,68 752,0 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 50,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,25 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,44 7,40 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 88283,25 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,40 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające:...

19 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 8 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant, Styropian 40, λ= 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 587,76m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 587,76m 2 Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -6,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant Wariant. Opłata za GJ Oz zł/gj 44,86 44,86 44,86 Opłata za MW Om zł/(mw m-c) 642,23 642,23 642,23 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,299 0,230 0,206 Opór cieplny R (m 2 K)/W 3,34 4,34 4,84 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W ---,00,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 57,04 43,9 39,38 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0063 0,0049 0,0044 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,35 807,56 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 50,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , ,72 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,59 34,28 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 0844,72 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,28 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 6 cm Informacje uzupełniające:...

20 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 376,64 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,4m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,4m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,4m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -6,00 o C Wariant numer Stan istniejący W Opłata za GJ zł/gj 44,86 44,86 Opłata za MW zł/(mw m-c) 642,23 642,23 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,35,00 Współczynnik c r,20,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),900,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 24,05 3,06 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0077 0,0029 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,5 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,24 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,39 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24596,24 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 46,39 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Modernizacja systemu wentylacji U=,30 Informacje uzupełniające:...

21 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 20 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 3258,64 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 59,28m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 59,28m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 59,28m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -6,00 o C Wariant numer Stan istniejący W Opłata za GJ zł/gj 44,86 44,86 Opłata za MW zł/(mw m-c) 642,23 642,23 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,00,00 Współczynnik c r,00 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),600 0,900 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 32,55 79,3 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,049 0,0469 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,49 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,79 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,80 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 664,20 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,80 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające:...

22 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 29,39 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,07m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,07m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,07m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr =,0,cw =,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok θi = 20,00 o C θe = -6,00 o C Wariant numer Stan istniejący W Opłata za GJ zł/gj 44,86 44,86 Opłata za MW zł/(mw m-c) 642,23 642,23 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m,00,00 Współczynnik c r,00 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K),27,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2,7,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0005 0,0005 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok --- 8,0 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,60 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,0 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3007,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 67,0 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U=,0 Informacje uzupełniające:...

23 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 6.3. Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 00,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,060 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 50,00 Liczba dni użytkowania t uz [dni] 365,00 Czas użytkowania w ciągu doby τ [h] 24,00 Sprawność źródła ciepła 0,980 Sprawność przesyłu 0,600 Sprawność akumulacji ciepła 0,840 Współczynnik nierównomierności Nh 3,03 Zużycie w ciągu doby G d [m 3 /d] 6,00 Zużycie średnie godzinowe G h,śr [m 3 /h] 0,33 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 342,978 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Opłata za GJ na ogrzewanie [zł/gj] 44,86 Opłata za MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 642,23 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 952,47 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,294 Sprawność systemu grzewczego 0,754 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- Koszt modernizacji [zł] --- SPBT [lat] --- Informacje uzupełniające:...

24 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót [zł] SPBT. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 zł 4,89 2. Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 zł 2,07 3. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 zł 2,22 4. Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 zł 22,0 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 zł 26,93 6. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 zł 38,94 7. Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 zł 39,56 8. Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 zł 46,39 9. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 zł 66,80 0. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 zł 7,40. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG 0844,72 zł 34,28 2. Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' 3007,60 zł 67,0 7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 0 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG 0844,72 2 Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' 3007,60 Całkowity koszt ,5 [lat]

25 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 24 Wariant 2 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 0 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG 0844,72 Całkowity koszt 85095,55 Wariant 3 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 0 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik 88283,25 Całkowity koszt ,83 Wariant 4 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6

26 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 25 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 9 Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 664,20 Całkowity koszt ,58 Wariant 5 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 8 Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' 24596,24 Całkowity koszt ,38 Wariant 6 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 7 Modernizacja przegrody Dach Budynek główny 2893,63 Całkowity koszt ,4 Wariant 7 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83

27 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 26 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 6 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 73005,54 Całkowity koszt ,5 Wariant 8 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 25928,40 Całkowity koszt ,97 Wariant 9 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 4 Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem 5204,6 Całkowity koszt ,57 Wariant 0 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 3 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel 92306,83 Całkowity koszt 25396,4 Wariant Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 2 Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem 8996,96 Całkowity koszt 33089,58

28 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 27 Wariant 2 Usprawnienie Koszt Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy 24092,63 Całkowity koszt 24092, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 /m 0 0, ,47 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 8,56 0,40 0, ,46 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8,84 0,40 2 0, ,7 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8,84 0,40 3 0,09 564,97 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,3 0,40 4 0, ,95 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,39 0,40 5 0, ,67 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,39 0,40 6 0, ,26 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 2,39 0,40 7 0,06 706,0 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 3,52 0,40 8 0, ,22 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 4,7 0,40 9 0,03 75,68 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 4,5 0,40 0 0,23 863,04 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 6,33 0,40 0, ,35 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 7,84 0,40 2 0,255 92,53 20,00 78,7 6975,8 6975,8 6975,8 7,99 0,40

29 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,co Q 0,cwu η 0, w t0, w d0, Q 0, O 0, O % O q h0,co q 0,cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 952,47 342,98 0,294 0,0353 0,75,00,00 62, , ,46 342,98 0,0889 0,0353 0,75,00,00 067, , ,38 33,65 545,7 342,98 0,089 0,0353 0,75,00,00 070, , ,25 33,47 564,97 342,98 0,09 0,0353 0,75,00,00 096, , ,84 3,88 582,95 342,98 0,0929 0,0353 0,75,00,00 20, , ,52 30,40 622,67 342,98 0,0969 0,0353 0,75,00,00 73, , ,9 27,3 627,26 342,98 0,0982 0,0353 0,75,00,00 79, , ,35 26,75 706,0 342,98 0,06 0,0353 0,75,00,00 284, ,0 495,78 20,26 728,22 342,98 0,079 0,0353 0,75,00,00 33, , ,84 8,44 75,68 342,98 0,03 0,0353 0,75,00,00 345, ,67 257,2 6,5 863,04 342,98 0,23 0,0353 0,75,00,00 493, ,26 54,53 7,35 903,35 342,98 0,246 0,0353 0,75,00,00 547, , ,02 4,04 92,53 342,98 0,255 0,0353 0,75,00,00 559, ,79 249,00 3,29

30 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,5 zł 24776,38 33,8% ,55 zł 24640,25 33,62% ,83 zł 23472,84 32,03% ,58 zł 22383,52 30,55% ,38 zł 9976,9 27,26% ,4 zł 9692,35 26,88% ,5 zł 495,78 20,37% ,97 zł 3578,84 8,54% ,57 zł 257,2 6,60% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 23,42% 3079,8 3 76,58% 23,50% 3090,3 76,50% 26,94% 0850,9 7 73,06% 30,57% 69,43% 40,56% 59,44% 42,69% 57,3% 58,90% 4,0% 66528,97 24,96% , ,32 6% kosztów całkowityc h 36633, , , , , , , , , ,52 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 49552, , , , , , ,5 6 75,04% 3305, , ,6 7 83,3% 40600,57 6,87% 820, 38496, ,2 4

31 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku ,4 zł 54,53 7,39% 33089,58 zł 2975,02 4,06% ,63 zł 249,00 3,30% , , ,0 0 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 00,00% 0,00 0,00% 0, , ,0 6 0, , ,05 0, , ,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr gdyż:. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 5% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,5 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,5 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,75 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,38 zł tj. 33,65 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi:

32 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 3... P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi:... P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 2 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa XPS λ= 0,034 [W/(m K)] Uwagi:... P7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Budynek główny Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi:... P8 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS λ= 0,040 [W/(m K)] Uwagi:...

33 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 32 P9 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 6 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS λ= 0,040 [W/(m K)] Uwagi:... O Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < ) Uwagi:... O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi:... O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki:,00 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi:...

34 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Dokumentacja rysunkowa

35 Rzut parteru - inwentaryzacja 32 Projekt: Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" przy ul. Leśnej 8 w Słupsku Inwestor: Miasto Słupsk ul. Zwycięstwa 3, Słupsk 3023 Pracownia: DRUID - Katarzyna Mnich, Pasieka 24a, Miastko Skala: :00 Kreślił: Kreślił: Data: grudzień 205 inż. Arkadiusz Gołębiewski Upr: 388/Gd/2002 mgr inż. Piotr Mnich Rys:

36 Przekrój budynek główny + 0,5 + 0, ,89 + 6,96 + 3,86 ± 0,00 + 7, , Przekrój budynek hotelowy + 6,40 + 3,0 ± 0,00-2,95 + 5, ,99 Projekt: Inwestor: Pracownia: Przekrój A-A - inwentaryzacja Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" przy ul. Leśnej 8 w Słupsku Miasto Słupsk ul. Zwycięstwa 3, Słupsk DRUID - Katarzyna Mnich, Pasieka 24a, Miastko Skala: :00 Kreślił: Kreślił: Data: grudzień 205 inż. Arkadiusz Gołębiewski Upr: 388/Gd/2002 mgr inż. Piotr Mnich Rys:

37 ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

38 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Obliczenie efektu ekologicznego

39 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Spis treści:. Cel opracowania 2. Dane budynku 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. Cel opracowania Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 2. Dane budynku Przeznaczenie budynku: Zamieszkania zbiorowego Strefa klimatyczna: I Stacja meteorologiczna: Ustka Powierzchnia zabudowy A z =97,52 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f =982,34 m 2 Powierzchnia netto A=982,34 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V=6975,8 m 3 Liczba kondygnacji: 3

40 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 2 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy Modernizacja przegrody Dach nad Łącznikiem Modernizacja przegrody Ściana na gruncie piwnica Hotel Modernizacja przegrody Dach nad Hotelem Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Modernizacja przegrody Dach Budynek główny Modernizacja przegrody DZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Hotel i Łącznik Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna BG Modernizacja przegrody DZ Balk 'Wentylacja grawitacyjna'

41 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 3 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 4.. Przed modernizacją Rodzaj paliwa η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 4.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,75 9,97 kwh/m ,6 3487, m 3 /rok Rodzaj paliwa η H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny Zużycie paliwa B Jedn. 0,75 9,97 kwh/m ,6 942,2 m 3 /rok 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 5.. Przed modernizacją Rodzaj paliwa η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 5.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,49,00 kwh/kwh 95272, ,4 kwh/rok Rodzaj paliwa η W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna Zużycie paliwa B Jedn. 0,49,00 kwh/kwh 95272, ,4 kwh/rok

42 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 4 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii Informacje uzupełniające: Przed modernizacją System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/,0e6 m 3 0, , , , System przygotowania ciepłej wody 5, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna 6.2. Po modernizacji kg/gj 0, , , , , , , System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny kg/,0e6 m 3 0, , , , System przygotowania ciepłej wody 5, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna kg/gj 0, , , , , , ,000000

43 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 5 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.. Przed modernizacją System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 0, ,6350 2, , ,523 0,0000 0,0000 kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 0, ,6350 2, , ,523 0,0000 0, Po modernizacji System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 0, ,8476 6, , ,292 0,0000 0,0000 kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 0, ,8476 6, , ,292 0,0000 0, Bezpośredni efekt ekologiczny 8.. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 0, , , ,33 NO X 44, , , ,33 CO 2, , , ,33 CO , , , ,33 PYŁ 0, ,2983 0, ,33 SADZA 0, , , B-a-P 0, , ,

44 Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc :

DANE WEJŚCIOWE. Opłata za moc : Certyfikacja i Aditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. stdiów stacjonarnych Wydział IS PWr DANE WEJŚCIOWE - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 575m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A= 630 m 2 - Ilość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyzwolenia 12 09-300 Żuromin Powiat Żuromiński województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ul. Ludygi 2, 41-943 Piekary Śląskie Termoprojekt Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 21/3 41-902 Bytom Audyt Energetyczny Budynku Ludygi 2 41-943 Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

AUDYT BUDYNKU. dla Poddziałania RPO WM Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Dane budynku

AUDYT BUDYNKU. dla Poddziałania RPO WM Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Dane budynku AUDYT BUDYNKU dla Poddziałania 4.3.3 RPO WM 2014-2020 Nazwa jednostki: Dane budynku Nazwa budynku: Adres: ulica: kod pocztowy: miejscowość: powiat: województwo: małopolskie Kraków,.. 1 Egzemplarz nr: 1.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo