AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź"

Transkrypt

1 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Doradcza Firma Inżynierska Ryszard Juściński ADRES: Stary Adamów, Krasnoludków, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Aleksandrów Łódzki PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis KAPE 0098/064 Ryszard Juściński NB/70/97/WŁ, ŁOD/IS/3149/ Łódź,

2 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Gmina Nowosolna, reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Szcześniaka 1.4 Adres budynku Rynek Nowosolna 1 Wiączyń Dolny Łódź Łódź łódzkie PESEL: 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: DORADCZA FIRMA INŻYNIERSKA Ryszard Juściński Stary Adamów, ul. Krasnoludków Aleksandrów Łódzki Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Ryszard Juściński Stary Adamów, ul. Krasnoludkow Aleksandrów Łódzki... mgr inż. 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego podpis 5. Miejscowość: Łódź Data wykonania opracowania styczeń Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

3 3 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku inna inna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 179,43 179, Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 72,20 72, Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 72,20 72, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 0,00 0, Liczba lokali mieszkalnych 4,00 4, Liczba osób użytkujących budynek 5,00 5, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe Współczynnik A/V [1/m] 1,26 1, Inne dane charakteryzujące budynek 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Budynek murowany ze stropami drewnianymi Stan przed termomodernizacją Budynek murowany ze stropami drewnianymi Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,73; 1,99 0,20; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 2,07 0, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,53 0, Okna, drzwi balkonowe 4,20 0, Drzwi zewnętrzne/bramy 5,20 0, Ściany na gruncie 2,63 0, Ściany wewnętrzne 1,22 1, Stropy wewnętrzne 1,81 1, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,600 3, Sprawność przesyłu 1,000 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,780 0, Sprawność akumulacji 1,000 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

4 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,950 1, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,960 3, Sprawność przesyłu 1,000 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 0,850 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 118,87 77, Krotność wymian powietrza [1/h] 0,66 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 26,15 4, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 0,36 0, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 212,72 31,58 431,80 9,43 8,32 2,80 150, , ,47 121, ,42 36, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 100, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

5 Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 25,25 131, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 0,00 0, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 44,63 11, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0,00 0,00 13,46 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 28,00 26, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 83343,10 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,10 Premia termomodernizacyjna [zł] ,64 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 10366,32 97,21 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna - brak 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.3. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora

6 6 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - inna Kubatura budynku - 179,43 m 3 Kubatura ogrzewania - 179,43 m 3 Powierzchnia netto budynku - 72,20 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 72,20 m 2 Współczynnik kształtu - 1,26 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 41,44 m 2 Ilość mieszkań - 4,00 Ilość mieszkańców - 5, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

7 7 Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,73; 1,99 W/(m 2 K) Dach/stropodach 2,07 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 4,20 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 5,20 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,53 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 2,63 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,22 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,81 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty

8 8 Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 25,25 zł/gj 131,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 15,00 zł/m-c 13,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 131,00 zł/gj 131,90 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 13,00 zł/m-c 13,00 zł/m-c Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ średnia ważona opłata za GJ Paliwo Węgiel kamienny 0,70zł 100% 0,028 GJ/kg 25,25zł 25, Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła 100% Kotły węglowe wyprodukowane przed 1980r. Paliwo - węgiel kamienny Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) H,g = 0,600 H,d = 1,000 Regulacja systemu grzewczego Ogrzewanie piecowe lub z kominka H,e = 0,780 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: 8 godzin w d = 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,468 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Ogrzewanie miejscowe z przerwą na świadczenie pracy przez domowników Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) wymagany próg oszczędności: 25% --- MW W,g = 0,960 Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru W,d = 1,000 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000

9 9 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego W,s = 0,850 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0,816 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 118,87 Krotność wymian powietrza 0, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Podłoga Ściana, zewnętrzna Ściana na gruncie Ściana, zewnętrzna Ściana, wewnętrzna... Strop wewnętrzny Dach Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Nie podlega działaniom termomodernizacyjnym, gdyż oddziela strefy o tych samych temperaturach. Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od Przegroda nie spełnia warunków technicznych określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

10 10 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Istniejący system posiada niską sprawność i tworzy zagrożenie pożarowe w eksploatowanym budynku. Miejscowe podgrzewanie wody w kuchni jest niewystarczające dla potrzeb lokatorów. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wariant 1, Austrotherm XPS/TOP 30, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 40,50m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 40,50m 2 Stopniodni: 3170,18 dzień K/rok t wo = 17,63 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 25,25 131,00 131,00 131,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 15,00 13,00 13,00 13,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,632 0,244 0,214 0,191 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,38 4,09 4,67 5,24 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,71 4,29 4,86 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 29,19 2,71 2,38 2,12 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0040 0,0004 0,0003 0,0003 zł/rok ,17 449,64 483,63 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 123,00 128,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,3 2 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,47 13,63 13,18 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2

11 11 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6376,32 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,18 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 5184*0,15+(6376, ,00)/483,63 =4,07 lat 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Wariant 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160, = 0,042 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 108,55m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 108,55m 2 Stopniodni: 3506,20 dzień K/rok t wo = 19,14 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 25,25 131,00 131,00 131,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 15,00 13,00 13,00 13,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 2,071 0,200 0,182 0,168 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,48 5,01 5,48 5,96 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,52 5,00 5,48 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 68,10 6,57 6,00 5,52 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0088 0,0008 0,0008 0,0007 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,18 957, ,6 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 100,00 105,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 23 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,36 13,94 13,74 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2

12 12 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14019,23 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,74 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 11397,75*0,15+(14019, ,75)/1029,69 =4,24 lat 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 85,48m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 85,48m 2 Stopniodni: 3165,67 dzień K/rok t wo = 17,61 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 25,25 131,00 131,00 131,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 15,00 13,00 13,00 13,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,987 0,250 0,222 0,200 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,50 4,00 4,50 5,00 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,50 4,00 4,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 46,45 5,84 5,19 4,67 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0064 0,0008 0,0007 0,0006 zł/rok ,82 516,77 584,73 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 115,00 125,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 83 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,57 23,40 22,48 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2

13 13 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13142,83 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,48 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 11091,23*0,15+(13642, ,23)/609,61 =6,91 lat 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Podłoga Wariant 1, Płyta styropianowa EPS PODŁOGA, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 37,26m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 37,26m 2 Stopniodni: 3461,55 dzień K/rok t wo = 18,94 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 25,25 131,00 131,00 131,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 15,00 13,00 13,00 13,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,535 0,282 0,246 0,217 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,65 3,55 4,07 4,60 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,89 3,42 3,95 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 17,11 3,14 2,74 2,42 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0022 0,0004 0,0004 0,0003 zł/rok ,23 97,44 138,46 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 60,00 75,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,4 5 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,74 28,22 24,83 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2

14 14 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3437,45 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,83 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 2794,68*0,15+(3437, ,68)/138,46 =7,67 lat 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 68,02m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 68,02m 2 Stopniodni: 3772,54 dzień K/rok t wo = 20,34 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 25,25 131,00 131,00 131,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 15,00 13,00 13,00 13,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,734 0,245 0,218 0,197 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,58 4,08 4,58 5,08 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,50 4,00 4,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 38,45 5,44 4,84 4,37 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0048 0,0007 0,0006 0,0005 zł/rok ,35 360,19 422,69 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 130,00 140,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 58 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,56 30,20 27,71 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2

15 15 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11713,58 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 27,71 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 9523,23*0,15+(11713, ,23)/422,69 =8,56 lat 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 58,62 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 10,72m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 10,72m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 10,72m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3564,85 dzień K/rok i = 19,41 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 25,25 131,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 15,00 13,00 Współczynnik c m 1,38 0,55 Współczynnik c r 1,20 0,45 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 4,200 0,700 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 18,79 2,70 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0029 0,0004 zł/rok ,77 zł/m ,00 zł ,0 2 zł ,00

16 16 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,94 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4913,02 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,94 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,70 Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 3750,43*0,15+(4613, ,43)/144,77 =9,84 lat Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 12,21 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,06m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,06m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,06m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 2448,70 dzień K/rok i = 14,38 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 25,25 131,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 15,00 13,00 Współczynnik c m 1,35 0,70 Współczynnik c r 1,20 0,55 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 5,200 0,700 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,64 0,86 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok MW 0,0009 0,0002 zł/rok ,13 zł/m ,00 zł ,5 1

17 17 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,79 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2751,51 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 51,79 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,70 Informacje uzupełniające: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 2115,05*0,15+(2601, ,05)/53,13 =15,13 lat 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] Temperatura ciepłej wody θ W [ C] Temperatura zimnej wody θ O [ C] Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,90 0,90 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 68,50 68,50 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 1,60 1,60 Czas użytkowania τ [h] 24,00 24,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50 1,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,96 3,00 Sprawność przesyłu η W,d [-] 1,00 0,85 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 0,85 0,95 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 8,32 2,80 Max moc cieplna q cwu [kw] 0,36 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 131,00 131,90 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 0,00 0,00

18 18 Inne koszty, abonament [zł] 13,00 13,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,19 Koszt modernizacji Nu [zł] ,54 SPBT [lat] ,62

19 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Zasobnik CWU izolowany termicznie o pojemności 300 dm3 wraz z pompą cyrkulacyjną. 6986,40 Termoizolacja przewodów instalacji CWU 1379, Suma: 8365, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Opis zastosowanych usprawnień Pompa ciepła w dostawie policzono zakup zasobnika Izolacja przewodów dystybucyjnych Ulepszenie sprawności akumulacji s 6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 25,25 131,00 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 15,00 13,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 212,72 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0261 Sprawność systemu grzewczego 0,468 3,350 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,31 Koszt modernizacji [zł] ,62 SPBT [lat] ,22 Informacje uzupełniające: Obliczony czas Zwrotu Inwestycji przy realizacji jej z dotacjii ( 85 % KK bez Vat) 13767,62=5,5 roku. Inwestycja o szybkim zwrocie nakładów całkowicie zalecana Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje uleprzeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g 3,950 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,960 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,930 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 0,950

20 20 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby w d 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 3,350 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Montaż pompy ciepła z wymiennikiem cwu łacznie z badaniami geologicznymi ,00 Termoizolacja przewodów instalacji CO 2259,51 Wymiana grzejników C.O. 3707,22 Wymiana instalacji CO 6402, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Suma: 73623,62 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień Montaż pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym w ilości 2 odwiertów po 118 m Izolacja przewodów przesyłowych CO Wykonanie instalacji CO z rur stalowych zaciskanych. Zasonik CO/CWU w dostawie pompy Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 zł 11,62 2. Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 zł 13,18 3. Modernizacja przegrody Dach 14019,23 zł 13,74 4. Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 13142,83 zł 22,48 5. Modernizacja przegrody Podłoga 3437,45 zł 24,83 6. Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 11713,58 zł 27,71 7. Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 4913,02 zł 33,94 8. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 2751,51 zł 51,79 9. Audyt energetyczny 3136,50 zł Projekty wielobranżowe 20910,00 zł --- [zł] [lat]

21 Wykopy i zasypanie fundamentów 6870,09 zł Remont konstrukcji 21986,25 zł Wymiana obróbek dachowych 3306,24 zł Wymiana obróbek okiennych 650,92 zł --- Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 28, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 3 Modernizacja przegrody Dach 14019,23 4 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 13142,83 5 Modernizacja przegrody Podłoga 3437,45 6 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 11713,58 7 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 4913,02 8 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 2751,51 9 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt ,10 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 3 Modernizacja przegrody Dach 14019,23 4 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 13142,83 5 Modernizacja przegrody Podłoga 3437,45 6 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 11713,58 7 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 4913,02 8 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt ,59 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 3 Modernizacja przegrody Dach 14019,23

22 22 4 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 13142,83 5 Modernizacja przegrody Podłoga 3437,45 6 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 11713,58 7 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt ,56 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 3 Modernizacja przegrody Dach 14019,23 4 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 13142,83 5 Modernizacja przegrody Podłoga 3437,45 6 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt ,99 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 3 Modernizacja przegrody Dach 14019,23 4 Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna 13142,83 5 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt ,53 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32 3 Modernizacja przegrody Dach 14019,23 4 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt ,71 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja przegrody Ściana na gruncie 6376,32

23 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: 4/ Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt 88365,48 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 8365,54 2 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt 81989,16 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 73623,62 Całkowity koszt 73623, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,72 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 152,12 1,26 1 0, ,58 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 20,12 1,26 2 0, ,63 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 20,12 1,26 3 0, ,12 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 20,14 1,26 4 0, ,21 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 43,65 1,26 5 0, ,17 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 54,30 1,26 6 0, ,21 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 86,32 1,26 7 0, ,62 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 131,39 1,26 8 0, ,44 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 152,12 1,26 9 0, ,72 19,44 72,20 179,43 179,43 179,43 152,12 1, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu

24 GJ GJ MW MW 212,72 8,32 0,0261 0, ,58 2,80 0,0045 0, ,63 2,80 0,0052 0, ,12 2,80 0,0072 0, ,21 2,80 0,0114 0, ,17 2,80 0,0115 0, ,21 2,80 0,0173 0, ,62 2,80 0,0254 0, ,44 2,80 0,0261 0, ,72 8,32 0,0261 0, GJ zł zł % 0,47 1,00 0,95 438, , ,35 1,00 1,00 12, , ,32 84,40 3,35 1,00 1,00 13, , ,95 83,11 3,35 1,00 1,00 17, , ,43 78,81 3,35 1,00 1,00 28, , ,94 66,69 3,35 1,00 1,00 29, , ,40 66,38 3,35 1,00 1,00 43, , ,92 51,41 3,35 1,00 1,00 64, , ,47 28,67 3,35 1,00 1,00 66, , ,78 26,50 3,35 1,00 1,00 71, , ,85 20, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,10 zł 10366,32 97,21% ,59 zł 10207,95 96,93% ,56 zł 9680,43 96,02% ,99 zł 8190,94 93,42% ,53 zł 8153,40 93,36% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 55000,00 39,76% 83343,10 60,24% 55000,00 40,56% 80591,59 59,44% 55000,00 42,09% 75678,56 57,91% 55000,00 46,23% 63964,99 53,77% 55000,00 47,61% 60527,53 52,39% Premia termomoderniz acyjna , , , , , ,71 zł 6313,92 90,15% 55000,00 53,72% 87027,00

25 ,48 zł 3521,47 85,29% ,16 zł 3254,78 84,82% ,62 zł 2554,85 83,61% 47384,71 46,28% 55000,00 62,24% 33365,48 37,76% 55000,00 67,08% 26989,16 32,92% 55000,00 74,70% 18623,62 25,30% 75110, , ,08 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 53200,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,10 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu ,10 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,64 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,32 zł tj. 84,40 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 17 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm XPS/TOP 30 Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 5184*0,15+(6376, ,00)/483,63 =4,07 lat P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 160 Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 11397,75*0,15+(14019, ,75)/1029,69 =4,24 lat P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm

26 26 Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 11091,23*0,15+(13642, ,23)/609,61 =6,91 lat P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS PODŁOGA Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 2794,68*0,15+(3437, ,68)/138,46 =7,67 lat P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 9523,23*0,15+(11713, ,23)/422,69 =8,56 lat O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,700 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 3750,43*0,15+(4613, ,43)/144,77 =9,84 lat O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,700 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Konieczność ograniczenia strat. Rzeczywisty SPBT wynosi 2115,05*0,15+(2601, ,05)/53,13 =15,13 lat C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Obliczony czas Zwrotu Inwestycji przy realizacji jej z dotacjii ( 85 % KK bez Vat) 2669,48=3,71 lat. Inwestycja o szybkim zwrocie nakładów całkowicie zalecana. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Obliczony czas Zwrotu Inwestycji przy realizacji jej z dotacjii ( 85 % KK bez Vat) 13767,62=5,5 roku. Inwestycja o szybkim zwrocie nakładów całkowicie zalecana.

27 27 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Komunalny Mieszkalny ADRES: Wiączyń Dolny, 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna, ADRES: Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: DORADCZA FIRMA INŻYNIERSKA Ryszard Juściński ADRES: Stary Adamów, ul. Krasnoludków, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Aleksandrów Łódzki PROJEKTANT Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień Data, podpis mgr inż. Ryszard Juściński Audytor energetyczny KAPE 0098/064, Uprawnienia budowlane NB/70/97/WŁ, ŁOD/IS/3149/ Łódź,

28 28 Spis treści: 1. Cel opracowania 2. Dane budynku 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

29 29 1. Cel opracowania Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 2. Dane budynku Przeznaczenie budynku: Mieszkalny Strefa klimatyczna: III Stacja meteorologiczna: Łódź - Lublinek Powierzchnia zabudowy A z =41,44 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f =72,20 m 2 Powierzchnia netto A=72,20 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V=179,43 m 3 Liczba kondygnacji: 2 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej Modernizacja przegrody Ściana na gruncie Modernizacja przegrody Dach Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna Modernizacja przegrody Podłoga Modernizacja przegrody Ściana, zewnętrzna Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja systemu grzewczego

30 30 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 4.1. Przed modernizacją Rodzaj paliwa H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny 4.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,47 7,70 kwh/kg , ,3 kg/rok Rodzaj paliwa H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk Zużycie paliwa B Jedn. 3,35 1,00 kwh/kwh 2618,3 2618,3 kwh/rok 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 5.1. Przed modernizacją Rodzaj paliwa W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 5.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,82 1,00 kwh/kwh 2310,9 2310,9 kwh/rok Rodzaj paliwa W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna Zużycie paliwa B Jedn. 2,42 1,00 kwh/kwh 321,3 321,3 kwh/rok

31 31 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii Informacje uzupełniające: Przed modernizacją System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny kg/mg 19, , , , System przygotowania ciepłej wody 10, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 6.2. Po modernizacji kg/kwh 0, , , , , , , System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk kg/gj 0, , , , System przygotowania ciepłej wody 0, , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna kg/gj 0, , , , , , ,000000

32 32 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.1. Przed modernizacją System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji kg/rok 314, , , , ,1718 5,7391 0,2296 System przygotowania ciepłej wody kg/rok 21,0291 5,3151 1, , ,4663 0,0062 0,0001 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 335, , , , ,6382 5,7453 0, Po modernizacji System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 4,1474 2,1680 0, ,7193 0,0000 0,0000 0,0000 kg/rok 0,5090 0,2661 0, ,6854 0,0000 0,0000 0,0000 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 4,6564 2,4340 0, , ,0000 0,0000 0,0000

33 33 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 335, , , ,61 NO X 21, , , ,79 CO 739, , , ,97 CO , , , ,76 PYŁ 175, , , ,00 SADZA 5, , , ,00 B-a-P 0, , , , Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

34 34

35 35 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(dz.u. nr 87/2010 poz.16). K SO2 = e SO2 /e t = 20/20 mg/m 3 = 1,00 K NOx = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K CO = e SO2 /e t = brak wymagań K CO2 = e SO2 /e t = brak wymagań K PYŁ = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K SADZA = e SO2 /e t = 20/8 mg/m 3 = 2,50 K B-a-P = e SO2 /e t = 20/0,001 mg/m 3 = 20000, Tabela emisji równoważnej Emitowane zanieczyszczenie Współczynnik toksyczności K Emisja - Przed modernizacją [kg/rok] Emisja - Po modernizacji [kg/rok] Emisja równoważna - Przed modernizacją [kg/rok] Emisja równoważna - Po modernizacji [kg/rok] SO 2 1,00 335, , , , NO X 0,50 21, , , , PYŁ 0,50 175, , , , SADZA 2,50 5, , , , B-a-P 20000,00 0, , , ,000000

36 36 Łączna emisja równoważna 5042, , Efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną dla proponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych wynosi 5036, kg/rok, czyli 99,9% Wykres emisji równoważnej

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Skierniewice 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 ADRES:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek wielorodzinny ADRES: ul. Domarasiewica, 6 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 96-100, Skierniewice NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 ADRES:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Dom Zdrojowy w Brzeźnie ADRES: Zdrojowa, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-515, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES: ul. Gaikowa, 35 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bojszowy 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach ADRES: ul. Świętego Jana, 46 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 43-220, Bojszowy NAZWA INWESTORA: Gmina Bojszowy ADRES:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 25 ADRES: ul.powstańców Wielkopolskich, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ADRES: ul.krasińskiego, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ADRES: ul.krasińskiego, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ADRES: ul.krasińskiego, 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Słupsku ADRES: Pl.Zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem ADRES: ul.lutosławskiego, 23 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16,

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO NAZWA OIEKTU: UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ ADRES: UL. KS. OPOLSKICH 27, DZ. NR 2/16, KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 45-068 OPOLE NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU ADRES: UL.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 10 ADRES: ul. Zygmunta Augusta, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 10 ADRES: ul. Zygmunta Augusta, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 10 ADRES: ul. Zygmunta Augusta, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 7 ADRES: ul. Wileńska, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 7 ADRES: ul. Wileńska, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 7 ADRES: ul. Wileńska, 2 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 17 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie:

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie: EFEKT EKOLOGICZNY Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów Tel. 17 867628, Fax 17 8676282 Email: biuro@pae.org.pl Rzeszów lipiec 215 2 Spis treści: 1. Cel opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Gimazjum Nr 1 imienia Roberta Schumana ADRES: ul. Deotymy, 15A KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NAZWA OBIEKTU: Budynek. ADRES: ul. Ekologiczna 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: XX-XXX XXXXXX NAZWA INWESTORA: Xxxxxxxxxxxxxxxx. ADRES: ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo