GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW"

Transkrypt

1 GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

2 AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko) Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków 1.4 Adres budynku Szkoła Podstawowa nr 38 Ul. Fr. Nullo 23, Kraków 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA ALEJA POKOJU 29A/ KRAKÓW Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: PIOTR GOLA ALEJA POKOJU 29A/ KRAKÓW Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje podpis Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 IGOR KORNAŚ Współautor Audytu Energetycznego... podpis 5. Miejscowość: Kraków Data wykonania opracowania marzec Spis treści Zawartość 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Streszczenie Karta audytu energetycznego budynku Cel audytu Wykaz dokumentów i danych źródłowych Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji Załącznik nr 1: Dokumentacja techniczna Załącznik nr 2: Dokumentacja fotograficzna Załącznik nr 3: Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną budynku w stanie istniejącym Załącznik nr 4: Zapotrzebowanie na moc i energię cieplną budynku w stanie po modernizacji Załącznik nr 6: Kalkulacja kosztów zmiennych i stałych Strona2

3 AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 2. Streszczenie Audyt energetyczny został wykonany w ramach umowy między Gminą Miejską Kraków Zespołem Ekonomiki Oświaty w Krakowie a firmą Goltech Usługi Inżynierskie Piotr Gola. Audytem energetycznym objęto funkcję ogrzewania i wentylacji pomieszczeń. W stanie istniejącym parametry gospodarki energetycznej obiektu są niewystarczające, czego syntetycznym wskaźnikiem jest wskaźnik cieplny budynku na powierzchnię wynoszący 83,1 W/m 2. Wielkość ta odbiega od współczesnych wymogów energooszczędności. Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynku w stanie istniejącym, bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego, wynosi 1288,88 GJ. Na podstawie obliczeń wykonanych w ramach niniejszego audytu, za technicznie możliwy do wykonania i ekonomicznie najbardziej opłacalny uznaje się wariant nr 1 przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmujący następujące usprawnienia: Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 zł 15,09 2. Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 zł 15,89 3. Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 zł 16,10 4. Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' [zł] [lat] ,62 zł 20,26 5. Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 zł 20, Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 zł 21, ,02 zł 22, ,26 zł 24,80 9. Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm 13484,87 zł 25, Modernizacja przegrody SZ2 - cegła 54cm 12856,77 zł 32, Modernizacja przegrody STZ 2 - nad wejściem 5376,77 zł 88,77 Modernizacja systemu grzewczego 54286, Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 10000, Strona3

4 AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE Kompleks zabiegów ujętych w w/w wariancie pozwoli obniżyć zapotrzebowanie na ciepło budynku, bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu do poziomu 665,06 GJ, czyli o około 48 % i obniżyć koszty użytkowania obiektu o ponad 37 %. Koszty energii, robót i usprawnień w audycie są cenami brutto (z 23% podatkiem VAT) Strona4

5 AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 3. Karta audytu energetycznego budynku 3.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna Liczba kondygnacji Piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro Kubatura części ogrzewanej 9810, Powierzchnia netto budynku 3104, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 448, Sposób przygotowania ciepłej wody Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją 0,00 Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,12; 1,09; 1,33 0,24; 0,24; 0, Dach/stropodach Strop piwnicy Okna 2,60; 1,40; 1,80; 4,55; 4,10 1,10; 1,40; 1,80; 4,55; 1, Drzwi/bramy 2,50; 5,10 1,30; 1, Ściany na gruncie 1,21 0, Ściany wewnętrzne 0,99 0, Stropy wewnętrzne 1,01 1, Stropy nad przejazdem 1,00 0, Stropy zewnętrzne 0,89; 0,78 0,20; 0, Podłogi na gruncie 2,17; 1,02; 1,12 2,17; 1,02; 1, Sprawności składowe systemu grzewczego Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,930 0, Sprawność przesyłania 0,970 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 1,000 1,000 Strona5

6 Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 1, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 5061, , Liczba wymian 0,52 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 258,12 172, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 16,45 16, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] ( Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 3.6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 1288,88 665, ,95 792,73 198,43 198,43 0, ,31 59,50 50,57 22,45 159,78 70,92 Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 42,42 42, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 8121, , Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 49,45 49, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na 9594, ,00 Strona6

7 miesiąc Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc 2,71 1, Opłata abonamentowa 49,20 49, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,87 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,87 Premia termomodernizacyjna [zł] ,41 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 50703,21 50,21 * Audyt wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku skorzystania z innych (niż fundusz termomodernizacji) środków, wartości planowanej kwoty kredytu oraz premii termomodernizacyjnej nie będą brane pod uwagę. Sprawności systemu przyjęto na podstawie wizji lokalnej, wiedzy technicznej i informacji zawartych w dokumentach technicznych. Strona7

8 4. Cel audytu Audyt niniejszy powinien umożliwić oszacowanie efektywności energetycznej i ekonomicznej: Pojedynczych, technicznie zasadnych usprawnień termomodernizacyjnych, posługując się wskaźnikami statystycznymi (SPBT), zalecanymi do dokonywania takiej oceny, Pakietów usprawnień zgrupowanych w warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zgodnie z metodyką kwalifikacyjną ubiegania się o finansowanie przedsięwzięcia na zasadach określonych ustawą termomodernizacyjną. Zadaniem audytu jest również ocena techniczna istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia termomodernizacyjnego. Strona8

9 5. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 5.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 5.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 7. PN EN ISO Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 5.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 5.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł Strona9

10 6. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 6.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,00 m 3 Kubatura ogrzewania ,52 m 3 Powierzchnia netto budynku ,86 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,34 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku ,63 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 448, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 6.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Strona10

11 Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,12; 1,09; 1,33 W/(m 2 K) Dach/stropodach --- W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,60; 1,40; 1,80; 4,55; 4,10 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,50; 5,10 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany na gruncie 1,21 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 0,99 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,01 W/(m 2 K) Stropy nad przejazdem 1,00 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 0,89; 0,78 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 2,17; 1,02; 1,12 W/(m 2 K) 6.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 42,42 zł/gj 42,42 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 8121,57 zł/mw/mc 8121,57 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 172,34 zł/gj 172,34 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 9594,00 zł/mw/mc 9594,00 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 49,20 zł/mc 49,20 zł/mc 6.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Czas ogrzewania w okresie tygodnia Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy do kW Ciepło z kogeneracji - węgiel kamienny C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej Brak zasobnika buforowego H,g = 0,930 H,e = 0,800 Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 Strona11

12 Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,722 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu... Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 1984 r. Modernizacja polegała na: Kompletna modernizacja węzła cieplnego. Węzeł odbiorcy ciepła Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Przesył ciepłej wody Akumulacja ciepła Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat) Miejscowe przygotowanie ciepłej wody dla grupy punktów poboru wody ciepłej w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego wymagany próg oszczędności: 15% 0,4630 MW W,g = 0,990 W,d = 0,800 W,s = 0,860 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,681 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 6.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 5061,00 Krotność wymian powietrza 0,52 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. 0,0000 MW Strona12

13 7. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji SZ2 - cegła 54cm SZ2 - cegła_56cm SZ1 - gazobeton 29 cm SZ3 - cegła 45cm SP 1 - strop nad przejazdem STZ 2 - nad wejściem STZ 1 - stropodach Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O4 - Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna piwnic poniżej gruntu z cegły, o współczynniku przenikania 1,21 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie styrodurem. Ściana zewnętrzna z cegły (ściany piwnic), o współczynniku przenikania U=1,12 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie styropianem. Ściana zewnętrzna (pod oknami, ściany łącznika, ściany osłonowe części bocznych budynku), murowana z gazobetonu o współczynniku przenikania U=1,09 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie styropianem. Ściana zewnętrzna z cegły (ściany szczytowe części bocznych parteru, 1 i 2 piętra), o współczynniku przenikania U=1,33 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie styropianem. Strop and przejazdem (nad łącznikiem 1 piętra, wypusty parteru, wypusty ścian szczytowych pod 1 piętrem), o współczynniku przenikania U=1,00 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie styropianem. Stropodach nad wejściem do budynku, o współczynniku przenikania U=0,89 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie styropapą. Stropodach wentylowany na płytach kanałowych, ocieplony 4cm wełny żużlowej, o współczynniku przenikania U=0,78 W/m2*K. Ze względu na niespełnienie współczesnych wymogów energooszczędności i wymagań warunków technicznych, projektuje się ocieplenie wełną mineralną metodą wdmuchową. Okna drewniane 2-szybowe, w średnim i złym stanie technicznym (5 okien w piwnicy, 4 okna pojedyncze i 43 okna połączone wzdłuż ścian osłonowych budynku). Projektuje się wymianę na nowe okna PCV szklone szybą podwójną o Umax=1,1 /m2*k. Dodatkowo projektuje się montaż 52 nawiewniki powietrza regulowanych automatycznie - po dwa nawiewniki na podwójne okno. Drzwi zewnętrzne stalowe, w średnim stanie technicznym (1 szt.). Projektuje się wymianę na nowe drzwi aluminiowe izolowane z szybą podwójną izolowane o współczynniku U=1,3 W/m2*K Drzwi zewnętrzne drewniane, w średnim stanie technicznym do wymiany (2 szt.). Projektuje się montaż nowych drzwi stalowych izolowanych o współczynniku U=1,3/m2*K. Przeszklenia klatek schodowych. Projektuje się wymianę na nowe przeszklenia Strona13

14 okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej aluminiowe, szklone szybą podwójną o Umax=1,3 W/m2*K (3 szt.) Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z 1-funkcyjnego węzła cieplnego będącego własnością użytkownika. W budynku grzejniki żeliwne i favier bez zaworów i głowic termostatycznych. Węzeł cieplny wyposażony w kompletną automatykę. Projektuje się montaż zaworów i głowic termostatycznych przygrzejnikowych oraz zaworów powrotnych, płukanie, regulację i próbę szczelności instalacji. Ciepła woda użytkowa przygotowywana lokalnie za pomocą bojlerów elektrycznych. Ze względu na dobry stan techniczny i niewielkie zużycie wody na obiekcie nie projektuje się modernizacji. Strona14

15 8. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 480,46m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 602,72m 2 Stopniodni: 3748,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,333 0,250 0,235 0,222 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,75 4,00 4,25 4,50 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 207,34 38,90 36,61 34,57 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0256 0,0048 0,0045 0,0043 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,42 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,71 195,07 203,43 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,69 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,09 15,55 16,03 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,33 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,09 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona15

16 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 689,72m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 689,72m 2 Stopniodni: 3589,66 dzień K/rok two= 19,28 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,091 0,240 0,226 0,214 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,92 4,17 4,42 4,67 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 233,35 51,34 48,43 45,84 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0296 0,0065 0,0061 0,0058 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,27 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,71 195,07 203,43 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,88 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,89 16,34 16,81 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,38 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,89 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona16

17 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, = 0,031 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 161,45m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 161,45m 2 Stopniodni: 3748,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,002 0,193 0,181 0,171 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,00 5,19 5,51 5,84 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 4,19 4,52 4,84 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 52,37 10,07 9,48 8,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0065 0,0012 0,0012 0,0011 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,26 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,71 195,07 203,43 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,22 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,10 16,58 17,09 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37077,87 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,10 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona17

18 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, PAROC FAS 4, = 0,039 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 1069,74m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 1069,74m 2 Stopniodni: 3748,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,783 0,195 0,186 0,177 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,28 5,12 5,38 5,64 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,85 4,10 4,36 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 271,24 67,62 64,40 61,47 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0335 0,0084 0,0080 0,0076 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,66 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,53 178,11 183,69 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,79 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,47 20,81 21,16 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,74 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,47 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona18

19 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm (piwniczna nad gruntem) Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 58,72m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 58,72m 2 Stopniodni: 1972,40 dzień K/rok two= 12,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,119 0,241 0,228 0,215 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,89 4,14 4,39 4,64 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,20 2,42 2,28 2,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0021 0,0005 0,0004 0,0004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,52 541,86 549,31 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,71 195,07 203,43 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,45 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,28 26,00 26,75 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13484,87 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,28 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona19

20 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody SZ2 - cegła 54cm (poniżej gruntu) Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Austrotherm XPS/TOP P, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 39,33m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 30,21m 2 Stopniodni: 1972,40 dzień K/rok two= 12,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,206 0,235 0,220 0,207 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,83 4,26 4,54 4,83 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,43 3,71 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 8,08 1,57 1,47 1,39 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0015 0,0003 0,0003 0,0003 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,00 401,01 406,31 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 356,00 366,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,94 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,55 32,99 33,47 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 12856,77 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 32,55 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona20

21 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody STZ 2 - nad wejściem Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS DACH, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 4,94m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 24,00m 2 Stopniodni: 3748,40 dzień K/rok two= 20,00 o C tzo= -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wariant 1 Wariant 1.1 Wariant 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 42,42 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 8121, , , ,57 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,893 0,197 0,188 0,179 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,12 5,07 5,33 5,59 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,95 4,21 4,47 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,43 0,32 0,30 0,29 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,57 61,42 62,19 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,14 192,09 202,03 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,93 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,77 92,33 95,90 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5376,77 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 88,77 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona21

22 8.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1140,52 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 290,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 290,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 290,80m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3724,36 dzień K/rok i = 19,89 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 8121, , ,57 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,300 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 528,74 244,99 226,27 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0510 0,0305 0,0282 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,21 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 830,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,62 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,27 20,26 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,62 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,26 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10 Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona22

23 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 20,70 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,27m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,27m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,27m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3748,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 8121, , ,57 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 5,100 1,700 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 13,83 6,07 5,39 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0015 0,0006 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,70 445,85 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,32 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,44 21,21 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9456,32 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,21 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona23

24 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 63,42 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,28m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,28m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,28m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3671,84 dzień K/rok i = 19,66 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 8121, , ,57 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,500 1,700 1,300 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 16,99 10,70 10,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0016 0,0011 0,0011 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,20 338,86 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,02 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,04 22,68 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7686,02 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,68 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona24

25 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 290,59 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 70,89m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 70,89m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 70,89m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Dobrze osłonięte cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3748,40 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer W1 W2 Opłata za 1 GJ zł/gj 42,42 42,42 42,42 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 8121, , ,57 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 4,100 1,300 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 163,23 72,50 67,91 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0170 0,0076 0,0071 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,47 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , ,16 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,80 25,42 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,26 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,80 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona25

26 8.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników Li 448,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,008 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 Czas użytkowania tuz [dni] 200,00 Sprawność źródła ciepła 0,990 Sprawność przesyłu 0,800 Sprawność akumulacji ciepła 0,860 Współczynnik na przerwy urlopowe 1,00 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 198,425 Max moc cieplna q cwu [MW] 0, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 42,42 42,42 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 8121, ,57 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 1288,88 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,2581 Sprawność systemu grzewczego 0,722 0,839 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,08 Koszt modernizacji [zł] ,91 SPBT [lat] --- 5,13 Informacje uzupełniające: Strona26

27 Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Sprawność wytwarzania H,g Sprawność przesyłania H,d Sprawność regulacji H,e Sprawność wykorzystania H,s Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu wt Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu wd 1,000 1, Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Ilość Nakłady Demontaż zaworów ,32 Montaż zaworów grzejnikowych ,37 Głowice termostatyczne z montażem ,05 Próba szczelności instalacji ,18 Płukanie instalacji ,00 Suma: 54286, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd Opis zastosowanych usprawnień Brak modernizacji Brak modernizacji Projektuje się montaż zaworów i głowic termostatycznych przygrzejnikowych oraz zaworów powrotnych, płukanie, regulację i próbę szczelności instalacji. Brak modernizacji Brak modernizacji Strona27

28 9. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 9.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 zł 15,09 2. Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 zł 15,89 3. Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 zł 16,10 4. Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' [zł] [lat] ,62 zł 20,26 5. Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 zł 20, Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 zł 21, ,02 zł 22, ,26 zł 24,80 9. Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm 13484,87 zł 25, Modernizacja przegrody SZ2 - cegła 54cm 12856,77 zł 32, Modernizacja przegrody STZ 2 - nad wejściem 5376,77 zł 88,77 Modernizacja systemu grzewczego 54286, Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 10000, Strona28

29 9.2. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 7 Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 7686,02 8 Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,26 9 Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm 13484,87 10 Modernizacja przegrody SZ2 - cegła 54cm 12856,77 11 Modernizacja przegrody STZ 2 - nad wejściem 5376,77 12 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 13 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Usprawnienie Wariant 2 Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 7 Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 7686,02 8 Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,26 9 Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm 13484,87 10 Modernizacja przegrody SZ2 - cegła 54cm 12856,77 11 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 12 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Strona29

30 Całkowity koszt Usprawnienie Wariant 3 Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 7 Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 7686,02 8 Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,26 9 Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm 13484,87 10 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 11 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Usprawnienie Wariant 4 Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 7 Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 7686,02 8 Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,26 9 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Strona30

31 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 7 Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 7686,02 8 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' 9456,32 7 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Strona31

32 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach ,74 6 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' ,62 5 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem 37077,87 4 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Strona32

33 Wariant 10 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm ,38 3 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Wariant 11 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm ,33 2 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Wariant 12 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 54286,91 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 10000,00 Całkowity koszt Strona33

34 9.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,88 19, , , , ,52 26,31 0,34 1 0, ,06 19, , , , ,52 18,43 0,34 2 0, ,01 19, , , , ,52 18,45 0,34 3 0, ,58 19, , , , ,52 18,57 0,34 4 0, ,98 19, , , , ,52 18,74 0,34 5 0, ,11 19, , , , ,52 18,74 0,34 6 0, ,46 19, , , , ,52 18,74 0,34 7 0, ,07 19, , , , ,52 18,74 0,34 8 0, ,31 19, , , , ,52 21,30 0,34 9 0, ,04 19, , , , ,52 21,31 0, , ,22 19, , , , ,52 21,84 0, , ,78 19, , , , ,52 24,19 0, , ,88 19, , , , ,52 26,31 0,34 Strona34

35 9.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Qh0,1co qh0,1co Q0,1cwu q0,1cwu 0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 O % O GJ GJ MW MW 1288,88 198,43 0,2581 0, ,06 198,43 0,1724 0, ,01 198,43 0,1725 0, ,58 198,43 0,1727 0, ,98 198,43 0,1743 0, ,11 198,43 0,1823 0, ,46 198,43 0,1825 0, ,07 198,43 0,1833 0, ,31 198,43 0,2084 0, ,04 198,43 0,2258 0, ,22 198,43 0,2310 0, ,78 198,43 0,2541 0, ,88 198,43 0,2581 0, GJ zł zł % 0,72 1,00 1, , , ,84 1,00 1,00 990, , ,21 36,80 0,84 1,00 1,00 991, , ,49 36,76 0,84 1,00 1,00 991, , ,21 36,73 0,84 1,00 1, , , ,07 36,31 0,84 1,00 1, , , ,34 33,72 0,84 1,00 1, , , ,67 33,66 0,84 1,00 1, , , ,40 33,39 0,84 1,00 1, , , ,06 25,01 0,84 1,00 1, , , ,91 19,10 0,84 1,00 1, , , ,54 17,29 0,84 1,00 1, , , ,96 9,33 0,84 1,00 1, , , ,07 7,87 Strona35

36 9.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procento wa oszczędn ość zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrotno ść rocznej oszczędno ści kosztów energii ,87 zł 50703,21 50,21% ,10 zł 50645,49 50,15% ,32 zł 50597,21 50,12% ,46 zł 50017,07 49,61% ,19 zł 46453,34 46,31% ,17 zł 46365,67 46,23% ,85 zł 46004,40 45,90% ,11 zł 34456,06 35,10% ,49 zł 26309,91 27,46% ,62 zł 23824,54 25,11% ,24 zł 12858,96 14,78% ,91 zł 10848,07 12,86% 0,00 0,00% , , , ,87 100,00% 0,00 0,00% , , , ,10 100,00% 0,00 0,00% , , , ,32 100,00% 0,00 0,00% , , , ,46 100,00% 0,00 0,00% , , , ,19 100,00% 0,00 0,00% , , , ,17 100,00% 0,00 0,00% , , , ,85 100,00% 0,00 0,00% , , , ,11 100,00% 0,00 0,00% ,49 100,00% 79635, , ,83 0,00 0,00% ,62 100,00% 72220, , ,08 0,00 0,00% ,24 100,00% 40540, , ,92 0,00 0,00% 64286,91 100,00% 12857, , ,15 Strona36

37 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 9.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,87 zł - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,87 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,41 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,21 zł tj. 36,80 % Strona37

38 10. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ3 - cegła 45cm Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ1 - gazobeton 29 cm Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SP 1 - strop nad przejazdem Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS FASADA PREMIUM Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody STZ 1 - stropodach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: PAROC FAS 4 Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ2 - cegła_56cm Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona38

39 P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ2 - cegła 54cm Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm XPS/TOP P Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. P7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody STZ 2 - nad wejściem Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta warstwowa z okładzinami z papy EPS DACH Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O2 - okno dr, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 - drzwi stalowe, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 2 - drzwi drewniane, do wym. 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O4 - okno stal, 2-szybowe, do wym 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Koszty przyjęto na podstawie zapytań ofertowych. Strona39

40 C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Projektuje się montaż zaworów i głowic termostatycznych przygrzejnikowych oraz zaworów powrotnych, płukanie, regulację i próbę szczelności instalacji. Strona40

41 11. Załącznik nr 1: Dokumentacja techniczna Strona41

42 Strona42

43 Strona43

44 Inwentaryzacja uproszczona na potrzeby audytu energetycznego wykonana na podstawie wizji i pomiarów w terenie jak również z wykorzystaniem szczegółowej dokumentacji architektonicznej (archiwalnej-rzuty, przekroje) znajdującej się w posiadaniu Szkoły Podstawowej Strona44

45 12. Załącznik nr 2: Dokumentacja fotograficzna Strona45

46 Fot: Autor: PIOTR GOLA Strona46

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo