1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa 3 ul. Wileńska 2 (nazwa lub imię i nazwisko) Słupsk Słupsk 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: pomorskie Rejonowy Zarząd Inwestycji W Słupsku Sp. z o. o. ul. Banacha Słupsk Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Agata Lachowicz PESEL: ul. Banacha 10A/ Słupsk... Studia podyplomowe w zakresie audytów i certyfikatów energetycznych budynków 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 mgr inż.grzegorz Lachowicz Cały zakres podpis 5. Miejscowość: Słupsk Data wykonania opracowania maj Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku 2.1. Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej 2242, Powierzchnia netto budynku 837, Pow. użytkowa części mieszkalnej 0, Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych Liczba lokali mieszkalnych 0, Liczba osób użytkujących budynek 132, Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Współczynnik kształtu A/V 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane Stan przed termomodernizacją 0,00 Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 1,30; 0,31; 0,7; 1,44 0,25; 0,31; 0,7; 0, Dach/stropodach 0,8 0, Strop piwnicy Okna 2,63; 2,1; 1,17; 1,12; 1,73; 1,7; 1,24; 1,17; 2,1 2,63; 1,20; 1,17; 1,12; 1,73; 1,7; 1,24; 1,17; 1, Drzwi/bramy 2,60; 2,60; 1,10 2,60; 1,20; 1, Ściany wewnętrzne 2,33; 1,2; 1,61 2,33; 1,2; 1, Ściany na gruncie 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 0,31; 0,31; 0,31; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 0,81 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 0,31; 0,31; 0,31; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 0, Stropy wewnętrzne 1,18; 1,32 1,18; 1, Stropy zewnętrzne 1,26 1, Podłogi na gruncie 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32 Stan przed termomodernizacją 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32 Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,10 0,10

3 Sprawność przesyłania 0,880 0, Sprawność regulacji 0,800 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 3413,8 2362, Liczba wymian 1,52 1, Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Wentylacja mechaniczna wywiewna kanały wentylacyjne Vex Wentylacja mechaniczna wywiewna kanały wentylacyjne Vex Strumień powietrza wentylacyjnego 2070, , Liczba wymian 0,2 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 6,5 56, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 6,53 6, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] 82,5 600, ,77 65,08 85,27 85, ,03 237,61 18, 81,64

4 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 607,26 260, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,13 58, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 577,5 577, Opłata za podgrzanie 1m 3 wody użytkowej 58,7 58, Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc 577,5 577, Opłata za ogrzanie 1m 2 powierzchni użytkowej na miesiąc,56 7, Opłata abonamentowa 0,00 0, Inne 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,72 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,72 Premia termomodernizacyjna [zł] 43748,44 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 54043,51 54,30 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 14r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzór kart audytów, a także algorytmy opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 200r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 3.2. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1370:200 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

5 5 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 0,00 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: ,72 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,76 m 3 Kubatura ogrzewania ,51 m 3 Powierzchnia netto budynku - 837,1 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,40 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 337,61 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość osób (pracownicy+uczniowie) - 132, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

6 6 Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 1,30; 0,31; 0,7; 1,44 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,8 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 2,63; 2,1; 1,17; 1,12; 1,73; 1,7; 1,24; 1,17; 2,1 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,60; 2,60; 1,10 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 2,33; 1,2; 1,61 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 0,31; 0,31; 0,31; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 1,37; 0,81 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,18; 1,32 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 1,26 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 4.4. Taryfy i opłaty 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32; 1,32 W/(m 2 K) Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 58,13 zł/gj 58,13 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 58,13 zł/gj 58,13 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 577,5 zł/mw/mc 577,5 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 0,00 zł/mc 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

7 7 Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy do 100kW Ciepło z ciepłowni węglowej C.o. wodne z źródłem w budynku, bez izolacji na przewodach, armaturze i urządzeniach w pom. nieogrzewanych Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej H,g = 0,10 H,d = 0,880 H,e = 0,800 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,641 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 184 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Instalacja była modernizowana po 184 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Modernizacja polegała na: Węzeł cieplny z 2000 r.... wymagany próg oszczędności: 15% 0,041 MW Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy W,g = 0,820 Przesył ciepłej wody Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego W,d = 0,850 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat W,s = 0,670 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s = 0,467 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 3413,8 Krotność wymian powietrza 1,52 Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja mechaniczna wywiewna kanały wentylacyjne Vex 2070,86 Krotność wymian powietrza 0,2 0,0250 MW

8 8 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji SC cokół SC cokół 2cm SZ Podłoga na gruncie Dach Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej gr. 45cm, bez izolacji termicznej. Ściana zewnętrzna - cokól. Mur z cegły pełnej gr. 45cm z izolacją styropianem gr. 2cm Ściana zewnętrzna nadziemia. Wykonana z cegły pełnej 3/2c. gr. 40cm Nie podlega termomodernizacji. Dach płaski dwuspadowy pokryty papą z izolacją żużlem wielkopiecowym. Okna szczelne PCV z wkładem U=1,0 Okno szczelne PCV z wkładem U=1,6 Okno szczelne PCV z wkłądem U=1,6 Okno szczelne PCV z wkłądem U=1,0 Okno szczelne PCV z wkłądem U=1,1 Drzwi drewniane o małej szczelności i niskim współczynniki izolacyjnosci. Lokalizacja: ściana szczytowa - wejście do szatni Stolarka okienna drewniana o niskiej szczelności z podwójną szybą float bez powłoki termicznej i gazu poprawiającego izolacyjność szyby. Okno drewniane, nieszczelne z wkładem U=3,3 Instalacja c.o wykonana w latach sześćdziesiątych. Brak izolacji na rurach, średnice przewymiarowane w stosunku do zapotrzebowania. Grzejniki rurowe i fawiery o małej wydajności cieplnej. Nie podlega termomodernizacji.

9 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SZ Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 37,17m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 37,17m 2 Stopniodni: 3402,35 dzień K/rok t wo = 18,54 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,441 0,238 0,225 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,6 4,1 4,44 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,50 3,75 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 160,65 26,58 25,08 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,018 0,0031 0,002 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , ,2 6 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,50 221,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 1 Prosty czas zwrotu SPBT lata ---,24,2 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 82470,08 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:,24 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową. W cenie ujęto

10 10 wymianę opierzeń blacharskich na elewacji. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Przestawienie rur spusowych. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Wariant 1, Płyta styropianowa EPS DACH, = 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 334,71m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 337,50m 2 Stopniodni: 4162,73 dzień K/rok t wo = 21,68 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,82 0,220 0,208 0,17 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,12 4,54 4,81 5,07 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,42 3,68 3,5 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 107,36 26,50 25,05 23,75 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0112 0,0028 0,0026 0,0025 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,3 6 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 171,00 174,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,68 10,68 10,70 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 57712,50 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,68 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Kalkulacja zakłada docieplenie dachu płaskiego styropianem laminowanym papą na klej bitumiczny z jednokrotnym pokryciem nawierzchniową papą zgrzewalną gr. 5,2mm z uwzględnieniem obróbek papowych, wymianą orynnowania i instalacji odgromowej. Styropian EPS100-0,38 =0,038

11 11 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody SC cokół Wariant 1, Płyta styropianowa EPS FASADA, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 25,20m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 81,80m 2 Stopniodni: 3372,37 dzień K/rok t wo = 18,41 o C t zo = -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 58,13 58,13 58,13 Opłata za 1 MW Om zł/mw/mc 577,5 577,5 577,5 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 0,00 0,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,26 0,24 0,234 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,77 4,02 4,27 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,25 3,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ,52 1,83 1,72 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0011 0,0002 0,0002 zł/rok ,17 51,2 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 187,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , 60 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,3 2,46 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 15051,20 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,3 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Przyjęto docieplenie cokołu elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową ozdobną (mozaika). Styropian EPS =0,040. Zakres opracowania obejmuje część cokołu pomieszczeń nieogrzewanych.

12 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1012,50 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 45,64m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 45,64m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 45,64m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 0,80 1,00 Współczynnik c r 0,70 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,115 1,115 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 113,2 78,1 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0131 0,008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,7 0 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m ,00 zł --- 0,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 1,3 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4500,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 1,3 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

13 13 Modernizacja systemu wentylacji U= 1,12 Informacje uzupełniające: Montaż w istniejacych oknach 18-tu nawiewników (po 2szt na okno) automatycznych higrosterowanych typu EMM700 30m3/h Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 254,34 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 15,21m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 15,21m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 15,21m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 4724,00 dzień K/rok i = 24,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 0,80 1,00 Współczynnik c r 0,70 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,725 1,725 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 41,76 30,16 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok MW 0,0038 0,0028 zł/rok ,21 zł/m ,00 zł --- 0,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 2,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego:

14 14 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1500,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,00 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,73 Informacje uzupełniające: Montaż w istniejacych oknach 6 ciu nawiewników (po 2szt na okno) automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 43,20 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,18m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,18m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,18m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 3254,7 dzień K/rok i = 17,3 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 0,80 1,00 Współczynnik c r 0,70 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,788 1,788 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 7,22 5,65 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0008 0,0006 zł/rok ,77 zł/m ,00 zł --- 0,00 zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 4,1

15 15 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 500,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,1 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,7 Informacje uzupełniające: Montaż w istniejacych 5-ciu oknach 2-ch nawiewników automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 14,07 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 12,35m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 12,35m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 12,35m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 0,80 1,00 Współczynnik c r 0,70 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,173 1,173 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 17,71 12,82 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok MW 0,0024 0,0017 zł/rok ,1 zł/m ,00 zł --- 0,00 Koszt realizacji modernizacji zł ,0

16 16 wentylacji Nw 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,1 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1750,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,1 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,17 Informacje uzupełniające: Montaż w istniejacych 10-ciu oknach 7-dmiu nawiewników automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 587,00 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 24,70m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 24,70m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 24,70m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Stopniodni: 4204,16 dzień K/rok i = 21,85 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 0,80 1,00 Współczynnik c r 0,70 0,70 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,243 1,243 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 47,01 33,56 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0072 0,004 zł/rok ,76 zł/m ,00

17 17 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł --- 0,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł ,0 0 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 5,2 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5000,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,2 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,24 Informacje uzupełniające: Montaż w istniejacych 20-tu oknach nawiewników automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 11,51 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,10m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,10m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,10m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,600 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 8,17 4,77 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0004 0,0002 Roczna oszczędność kosztów zł/rok ,6

18 18 O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł/m zł , ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,06 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2520,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,06 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Drzwi stalowe tłoczone z wkładem z pianki PU Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 570,3 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,23m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,23m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,23m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: --- Stopniodni: 3756,00 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m Współczynnik c r Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,10 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,21 1,41

19 1 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi MW 0,0007 0,0002 zł/rok ,85 zł/m ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł ,0 0 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,88 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2584,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,88 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Okna PCV 5-cio komorowe z szybą termo U=1,0 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 6,06 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,24m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,24m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,24m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 852,00 dzień K/rok i = 8,00 o C e = -16,00 o C Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 58,13 58,13 Opłata za 1 MW zł/mw/mc 577,5 577,5 Inne koszty, abonament zł/mc 0,00 0,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,70 Współczynnik a

20 20 Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,10 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 0,6 0,20 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0002 0,0001 zł/rok ,27 zł/m ,00 zł ,25 zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,35 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1176,25 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 33,35 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,20 Informacje uzupełniające: Wymiana okna na profil 5-cio komorowy PCV z wkładem szyby U=1,0 oraz automatycznym nawiewnikiem higrosterowanym typu EMM Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Liczba użytkowników L i 132,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0,008 Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 Czas użytkowania t uz [dni] 200,00 Sprawność źródła ciepła 0,820 Sprawność przesyłu 0,850 Sprawność akumulacji ciepła 0,670 Współczynnik na przerwy urlopowe 1,00 Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 85,273 Max moc cieplna q cwu [MW] 0,0065

21 Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 58,13 58,13 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 577,5 577,5 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 82,5 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,066 Sprawność systemu grzewczego 0,641 0,865 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,37 Koszt modernizacji [zł] ,64 SPBT [lat] --- 2,7 Informacje uzupełniające: Wymiana całej wewnętrznej instalacji c.o z izolacją rur oraz wymianą odbiorników ciepłą. Cały zakres inwestycji wykonany w celu poprawy sprawności systemu c.o Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Stan przed termomodernizacją Sprawność wytwarzania H,g 0,10 0,10 Sprawność przesyłania H,d 0,880 0,70 Sprawność regulacji H,e 0,800 0,80 Sprawność wykorzystania H,s 1,000 1,000 Współczynnik tygodniowych przerw w ogrzewaniu w t 1,000 1,000 Współczynnik dobowych przerw w ogrzewaniu w d 1,000 0,50 Stan po termomodernizacji Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Wymiana instalacji c.o z izolacją rur 36477,34 Wymiana grzejników na płytowe z blachy 3236,0 Montaż zaworów z głowicą termostatyczną z regulacją nastawów 432,40 Suma: 73806,64

22 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Żródło c.o bez zmian Wymiana instalacji c.o z wykonaniem izolacji rur. Wymiana grzejników z rurowych na płytowe blaszane typu PURMO Nie podlega termomodernizacji Montaż zaworów z głowicą termostatyczną na grzejnikach. Zawory z antykradzieżowe. Regulacja nastaw. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 zł 1,3 2. Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 zł 2,00 3. Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 zł 4,1 4. Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 zł 5,1 5. Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 zł 5,2 6. Modernizacja przegrody SZ 82470,08 zł,24 7. Modernizacja przegrody Dach 57712,50 zł 10,68 8. Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' 2520,00 zł 12,06. Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 2584,00 zł 18, Modernizacja przegrody SC cokół 15051,20 zł 2,3 11. Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' 1176,25 zł 33,35 [zł] [lat] Modernizacja systemu grzewczego 73806, Koszty audytu i/lub projektów i dokumentacji technicznej 24857,05 ---

23 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja przegrody SZ 82470,08 7 Modernizacja przegrody Dach 57712,50 8 Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' 2520,00 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 2584,00 10 Modernizacja przegrody SC cokół 15051,20 11 Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' 1176,25 12 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 13 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 24857,05 Całkowity koszt ,72 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja przegrody SZ 82470,08 7 Modernizacja przegrody Dach 57712,50 8 Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' 2520,00 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 2584,00 10 Modernizacja przegrody SC cokół 15051,20 11 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 12 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2473,43 Całkowity koszt ,85

24 24 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja przegrody SZ 82470,08 7 Modernizacja przegrody Dach 57712,50 8 Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' 2520,00 Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' 2584,00 10 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 11 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 23234,31 Całkowity koszt ,53 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja przegrody SZ 82470,08 7 Modernizacja przegrody Dach 57712,50 8 Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' 2520,00 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2275,1 Całkowity koszt ,13 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00

25 25 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja przegrody SZ 82470,08 7 Modernizacja przegrody Dach 57712,50 8 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 22723,1 Całkowity koszt 2463,13 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja przegrody SZ 82470,08 7 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1652,66 Całkowity koszt 18647,38 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' 5000,00 6 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 8705,66 Całkowity koszt 5762,30 Wariant 8 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00

26 26 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' 1750,00 5 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 8205,66 Całkowity koszt 0262,30 Wariant Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' 500,00 4 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 8030,66 Całkowity koszt 88337,30 Wariant 10 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' 1500,00 3 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 780,66 Całkowity koszt 87787,30 Wariant 11 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' 4500,00 2 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 7830,66 Całkowity koszt 86137,30 Wariant 12 Usprawnienie Koszt

27 27 1 Modernizacja systemu grzewczego 73806,64 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 7380,66 Całkowity koszt 81187, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0,066 82,5 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0,40 1 0, ,14 21,32 701,5 2242, , ,51 31,7 0,40 2 0, ,14 21,32 701,5 2242, , ,51 31,7 0,40 3 0, ,88 21,32 701,5 2242, , ,51 32,20 0,40 4 0, ,7 21,32 701,5 2242, , ,51 32,20 0,40 5 0, ,81 21,32 701,5 2242, , ,51 32,20 0,40 6 0, ,30 21,32 701,5 2242, , ,51 36,05 0,40 7 0, ,25 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0,40 8 0, ,84 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0,40 0, ,26 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0, , ,58 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0, ,085 08,27 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0, ,066 82,5 21,32 701,5 2242, , ,51 43,07 0, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant - 0 Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co GJ MW q 0,1cwu GJ MW 82,5 85,27 0,066 0, GJ zł zł % 0,64 1,00 1, , ,

28 ,14 85,27 0,0563 0, ,14 85,27 0,0564 0, ,88 85,27 0,057 0, ,7 85,27 0,0581 0, ,81 85,27 0,0582 0, ,30 85,27 0,0668 0, ,25 85,27 0,0826 0, ,84 85,27 0,0864 0, ,26 85,27 0,0876 0, ,58 85,27 0,0878 0, ,27 85,27 0,085 0, ,5 85,27 0,066 0,0065 0,87 1,00 0,5 740, , ,51 53,1 0,87 1,00 0,5 740, , ,34 53,1 0,87 1,00 0,5 753, , ,54 52,35 0,87 1,00 0,5 755, , ,6 52,21 0,87 1,00 0,5 756, , 5276,04 52,14 0,87 1,00 0,5 851, , ,17 46,13 0,87 1,00 0,5 7, , ,31 36,65 0,87 1,00 0,5 1041, , ,27 33,84 0,87 1,00 0,5 1054, , ,30 33,04 0,87 1,00 0,5 1056, , ,6 32,8 0,87 1,00 0,5 1077,06 645, ,40 31,60 0,87 1,00 0,5 1158, , ,62 26, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii ,72 zł 54043,51 54,30% ,7 2 0,00 20,00 80, , , , 02

29 ,85 zł 54036,34 54,30% ,8 5 0,00 20,00 80, , , , ,53 zł 53183,54 53,51% ,5 3 0,00 20,00 80, , , , ,13 zł 53047,6 53,38% ,1 3 0,00 20,00 80, , , , ,13 zł 5276,04 53,31% 2463,1 3 0,00 20,00 80,00 42,63 34, , ,38 zł 4686,17 47,48% 18647,3 8 0,00 20,00 80, , , , ,30 zł 37233,31 38,46% ,30 zł 34384,27 35,72% 88337,30 zł 33573,30 34,5% ,30 zł 33411,6 34,80% ,30 zł 32103,40 33,54% ,30 zł 26876,62 28,53% 0,00 20, , , , ,30 80,00 0,00 20, , , , ,30 80,00 0,00 20, , , , ,30 80,00 0,00 20, , , , ,30 80,00 0,00 20, , , , ,30 80,00 0,00 20, ,46 128, , ,30 80,00 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,72 zł

30 30 - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,72 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,44 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,51 zł tj. 53,1 % - prosty czas zwrotu SPBT --- 5,06 lat 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SZ Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Przyjęto docieplenie elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową. W cenie ujęto wymianę opierzeń blacharskich na elewacji. Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Przestawienie rur spusowych. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS DACH Uwagi: Kalkulacja zakłada docieplenie dachu płaskiego styropianem laminowanym papą na klej bitumiczny z jednokrotnym pokryciem nawierzchniową papą zgrzewalną gr. 5,2mm z uwzględnieniem obróbek papowych, wymianą orynnowania i instalacji odgromowej. Styropian EPS100-0,38 L=0,038 P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody SC cokół Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA Uwagi: Przyjęto docieplenie cokołu elewacji bezspoinowe metodą lekką mokrą z izolacją styropianem i wyprawą tynkarską cienkowarstwową ozdobną (mozaika). Styropian EPS L=0,040. Zakres opracowania obejmuje część cokołu pomieszczeń nieogrzewanych. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,115 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Montaż w istniejacych oknach 18-tu nawiewników (po 2szt na okno) automatycznych higrosterowanych typu EMM700 30m3/h O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O10 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,725 W/(m 2 K)

31 31 Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Montaż w istniejacych oknach 6 ciu nawiewników (po 2szt na okno) automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O7 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,788 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Montaż w istniejacych 5-ciu oknach 2-ch nawiewników automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O5 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,173 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Montaż w istniejacych 10-ciu oknach 7-dmiu nawiewników automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h O5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O8 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,243 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Montaż w istniejacych 20-tu oknach nawiewników automatycznych higrosterowanych typu EMM707 30m3/h O6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody D7 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,200 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Drzwi stalowe tłoczone z wkładem z pianki PU O7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O2 'Wentylacja mechaniczna wywiewna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,200 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Okna PCV 5-cio komorowe z szybą termo U=1,0 O8 Usprawnienie: Modernizacja przegrody O6 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,200 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi:

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe-przedszkole 1.2 Rok budowy 172 Urząd Miejski w Słupsku 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY. ul. Przyjaźni Konin. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

BUDYNEK DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY. ul. Przyjaźni Konin. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK DYDAKTYCZNO- ADMINISTRACYJNY ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Inwestor: Wykonawca: Audytor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin SMOK GRUPA PROJEKTOWA siedziba:

Bardziej szczegółowo