1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Powiat Radzyński Pl. Potockiego Adres budynku ul. Sitkowskiego 1B Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski LUBELSKIE PESEL: Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Energy-Tech Sp. z o.o. al. Jana Pawła II Kędzierzyn-Koźle Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Damian Kiełkiewicz al. Jana Pawła II Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Kędzierzyn-Koźle... Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Miejscowość: Radzyń Podlaski 6. Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku podpis Data wykonania opracowania maj Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Dokumentacja techniczna obiektu stanowi odrębny dokument, jest w posiadaniu inwestora

2 2 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 3919, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 1809, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 0,00 0, Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 40,00 40, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,26 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Budynek o konstrukcji tradycyjnej z roku 1899 Stan przed termomodernizacją Budynek o konstrukcji tradycyjnej z roku 1899 Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 0,83; 0,93 0,35; 0, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 1,26 0, Strop nad piwnicą 1,33 0, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,82 0, Okna, drzwi balkonowe 2,00 0, Drzwi zewnętrzne/bramy 3,50 1, Stropy wewnętrzne 1,36; 0,69 1,36; 0, Ściany na gruncie 0,86 0, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,990 0, Sprawność przesyłu 0,960 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody Stan przed Stan po

3 3 użytkowej termomodernizacją termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,960 0, Sprawność przesyłu 1,000 1, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 0,440 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja z odzyskiem stolarka/kanały grawitacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 4913, ,00/3500, Krotność wymian powietrza [1/h] 1,25 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 131,45 20, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 6,61 8, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 506,24 81,60 691,77 75,31 71,42 56, ,32 15,69 132,99 14, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 9,36 10, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 48,00 48,00

4 Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 10268, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 138,33 138, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 10268, ,13 0,00 0, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 50,00 50, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 0,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,80 Premia termomodernizacyjna [zł] 0,00 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 38519,84 82,78 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby

5 5 ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 0 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,83 m 3 Kubatura ogrzewania ,87 m 3 Powierzchnia netto budynku ,44 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,26 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 587,60 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 40, Dokumentacja techniczna budynku

6 6 Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,83; 0,93 W/(m 2 K) Dach/stropodach 1,26 W/(m 2 K) Strop piwnicy 1,33 W/(m 2 K) Okna 2,00 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 3,50 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,82 W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 1,36; 0,69 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 0,86 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 48,00 zł/gj 48,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 10268,13 zł/(mw m-c) 10268,13 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 50,00 zł/m-c 50,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 48,00 zł/gj 48,00 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u ,13 zł/(mw m-c) 10268,13 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100kW H,g = 0,990 Ciepło z ciepłowni węglowej Przesyłanie ciepła C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w H,d = 0,960

7 7 Regulacja systemu grzewczego przestrzeni ogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej H,e = 0,770 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,732 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) Węzeł cieplny zainstalowany w obiekcie Instalacja była modernizowana po 1984 r Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Modernizacja polegała na: Węzeł cieplny kompaktowy w obudowie termicznej Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) wymagany próg oszczędności: 15% --- MW W,g = 0,960 Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru W,d = 1,000 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych W,s = 0,440 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0,422 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 4913,75 Krotność wymian powietrza 1, MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzn parter 80 Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Obiekt ma charakter historyczny i aby nie naruszać jego bryły zewnetrznej proponujemy wykonanie izolacji od środka przy użyciu tzw. płyt klimatycznych

8 8 Ściana zewnętrzna piętro Podłoga na gruncie... Strop wewnętrzny nad piwnica... Strop wewnętrzny Strop wewnętrzny Dach Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej W sytuacji gdy poddamy modernizacji dach nie będzie konieczności modernizowania stropu nad przedszkolem. W sytuacji gdy poddamy modernizacji dach nie będzie konieczności modernizowania stropu nad bibliteką. Dach na obiekcie wymaga kompleksowego remontu W obiekcie jest dwoje drzwi starego typu, zakwalifikowano je do wymiany Okna wymagają wymiany, w obiekcie istnieje konieczność zainstalowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i stabilizacją wilgoci. Stan techniczny dobry Istniejące podgrzewacze wody są wyeksploatowane w znacznym stopniu, zakwalifikowane do wymiany. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Wariant 1, Styropian 40, = 0,040 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 192,33m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 192,33m 2 Stopniodni: 3939,33 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer Waria nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 86,00 86,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 50,00 50,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,821 0,198

9 9 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,55 5,05 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,50 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 119,18 12,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0140 0,0015 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,3 3 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,66 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,65 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,66 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,65 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm Informacje uzupełniające: Konieczne jest wykonanie izolacji podłóg na gruncie minimalna grubość izolacji to 18cm. Założono wykonanie izolacji poziomej ze styropianu oraz odtworzenie podłóg. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro 70 Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta klimatyczna 2, = 0,042 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 170,80m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 170,80m 2 Stopniodni: 3939,33 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer Waria nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 86,00 86,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 50,00 50,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania W/(m 2 K) 0,929 0,335

10 10 ciepła U Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,08 2,98 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,90 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 54,03 19,50 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0063 0,0023 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,2 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , 02 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,10 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 56721,02 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,10 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 8 cm Informacje uzupełniające: Obiekt ma charakter historyczny i aby nie naruszać jego bryły zewnetrznej proponujemy wykonanie izolacji od środka przy użyciu tzw. płyt klimatycznych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Wariant 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80, = 0,045 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 665,00m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 665,00m 2 Stopniodni: 3939,33 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer Waria nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 86,00 86,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 0,00 50,00

11 11 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,255 0,176 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,80 5,69 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,89 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 284,11 39,81 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0334 0,0047 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , 82 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,04 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,04 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm Informacje uzupełniające: Obecna konstrukcja dachu wymaga gruntownego remontu, poszycie dachu stanowi eternit który należy zutylizować, Proponowwana jest ymiana poszycia dachu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzn parter 80 Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta klimatyczna 2, = 0,042 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 333,94m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 333,94m 2 Stopniodni: 3939,33 dzień K/rok t wo = 22,66 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt numer Waria nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 86,00 86,00 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00

12 12 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 50,00 50,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,829 0,348 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,21 2,87 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,67 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 94,26 39,57 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0118 0,0050 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,5 1 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł ,64 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,58 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,64 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,58 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 7 cm Informacje uzupełniające: Obiekt ma charakter historyczny i aby nie naruszać jego bryły zewnetrznej proponujemy wykonanie izolacji od środka przy użyciu tzw. płyt klimatycznych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny nad piwnica Wariant 1, Pianka poliuretanowa w pozostałych przypadkach 50, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 364,48m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 364,48m 2 Stopniodni:... dzień K/rok t wo = 24,00 o C t zo = 0,00 o C Stan istniejący Waria nt numer Waria nt 1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 86,00 86,00

13 13 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 50,00 50,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,334 0,199 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,75 5,04 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,29 Straty ciepła na przenikanie Q GJ Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0117 0,0017 zł/rok Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł --- Prosty czas zwrotu SPBT lata , 04 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 44831,04 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:... lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm Informacje uzupełniające: Obniżenie strat ciepła 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 272,32 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,88m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,88m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,88m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 4293,76 dzień K/rok i = 22,69 o C e = -20,00 o C Stan istniejący Waria nt

14 14 numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 48,00 48,00 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 10268, , 13 Inne koszty, abonament zł/m-c 50,00 50,00 Współczynnik c m 1, Współczynnik c r 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 3,500 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 58,76 2,40 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW 0,0062 0,0003 zł/rok --- zł/m zł , , , 84 zł --- 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,37 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11571,84 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,37 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 1,10 Informacje uzupełniające: Istnieje konieczność wymiany drzwi na nowe Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 4641,43 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 96,45m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 96,45m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 96,45m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 4146,46 dzień K/rok i = 22,03 o C e = -20,00 o C

15 15 Stan istniejący Waria nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 19,67 19,67 Opłata za 1 MW zł/(mw m -c) 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 0,00 0,00 Współczynnik c m 1, Współczynnik c r 1, Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,000 0,700 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 977,55 25,75 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0976 0,0253 Roczna oszczędność kosztów O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł/rok --- zł/m zł --- zł , , , , 00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,68 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,68 lat Modernizacja systemu wentylacji U= 0,70 Informacje uzupełniające: W obiekcie istnieje konieczność zainstalowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i stabilizacją wilgoci. 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Liczba użytkowników L i 40,00 40,00 Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m 3 /d] 0, Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [ o C] 55,00 55,00

16 16 Liczba dni użytkowania t uz [dni] 200,00 200,00 Czas użytkowania w ciągu doby [h] 24,00 24,00 Sprawność źródła ciepła 0,960 0,960 Sprawność przesyłu 1,000 1,000 Sprawność akumulacji ciepła 0,440 0,840 Współczynnik nierównomierności Nh 3,79 3,79 Zużycie w ciągu doby G d [m 3 /d] 0,80 1,20 Zużycie średnie godzinowe G h,śr [m 3 /h] 0,04 0,05 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 71,420 56,116 Max moc cieplna q cwu [MW] 0,0066 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 48,00 48,00 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 10268, ,13 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,24 Koszt modernizacji Nu [zł] ,00 SPBT [lat] , Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady Zakup i montaż nowych bojlerów CWU wraz ze sterowaniem czasowym 14760, Suma: 14760, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień Brak uwag Brak uwag Istnieje konieczność wymiany obecnych zasobników CWU 6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

17 17 Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 48,00 48,00 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 10268, ,13 Inne koszty, abonament [zł] 50,00 50,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 506,24 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1314 Sprawność systemu grzewczego 0,732 0,875 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,45 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 6,28 Informacje uzupełniające: Planowane jest zainstalowanie w obiekcie systemu zarządzania energia, Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g 0,980 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,960 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,930 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia w t 0,850 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby w d 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 0,875 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Montaż systemu zarządzania energią 43050,00 Rozdział pionów grzewczych 24600,00 Suma: 67650, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Opis zastosowanych usprawnień Przewiduje się zmiejszenie mocy cieplnej wymmiennika Brak uwag

18 18 Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Planowane jest zastosowanie systemu zarządzania energią w obiekcie tzw. Inteligentny dom, system taki pozwala na precyzyjne sterownie ogrzewaniem wentylacją oraz oświetleniem w obiekcie. Brak uwag Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych będzie możliwe wprowadzenie przerw w ogrzewaniu 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp. 1. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Planowane koszty robót [zł] SPBT [lat] 11571,84 zł 3,37 2. Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 zł 11,65 3. Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60 zł 14,68 4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro ,02 zł 19,10 5. Modernizacja przegrody Dach ,00 zł 20,04 6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzn parter ,64 zł 23,58 7. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 14760,00 zł 33,38 8. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny nad piwnica 44831,04 zł Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 zł Osuszenie obiektu ,00 zł --- Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 6, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1 Usprawnienie Wariant 1 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60

19 19 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro ,02 5 Modernizacja przegrody Dach ,00 6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzn parter ,64 7 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 14760,00 8 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny nad piwnica 44831,04 9 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 10 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 11 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,80 1 Usprawnienie Wariant 2 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro ,02 5 Modernizacja przegrody Dach ,00 6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzn parter ,64 7 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 14760,00 8 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 10 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,76 1 Usprawnienie Wariant 3 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro ,02 5 Modernizacja przegrody Dach ,00 6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzn parter ,64

20 20 7 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 9 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,76 1 Usprawnienie Wariant 4 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro ,02 5 Modernizacja przegrody Dach ,00 6 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 8 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,11 1 Usprawnienie Wariant 5 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro ,02 5 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 7 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,11 1 Usprawnienie Wariant 6 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84

21 21 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' ,60 4 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 6 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,10 1 Usprawnienie Wariant 7 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie ,66 3 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 5 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,50 1 Usprawnienie Wariant 8 Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Koszt 11571,84 2 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 4 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt ,84 Wariant 9 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 67650,00 2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 30750,00 3 Osuszenie obiektu ,00 Całkowity koszt , Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

22 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: 4/05/ Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,24 21, , , , ,87 43,63 0,26 1 0, ,60 21, , , , , ,26 2 0, ,60 21, , , , , ,26 3 0, ,60 21, , , , , ,26 4 0, ,32 21, , , , , ,26 5 0, ,32 21, , , , , ,26 6 0, ,44 21, , , , , ,26 7 0, ,17 21, , , , , ,26 8 0, ,72 21, , , , , ,26 9 0, ,24 21, , , , , , Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 506,24 71,42 0,1314 0,0066 0,73 1,00 1,00 763, , ,60 56,12 0,0626 0,0090 0,87 0,85 0,95 131, , ,84 71,01 81,60 56,12 0,0626 0,0090 0,87 0,85 0,95 131, , ,84 71,01 81,60 71,42 0,0626 0,0066 0,87 0,85 0,95 146, , ,60 70,20 135,32 71,42 0,0694 0,0066 0,87 0,85 0,95 196, , ,97 64, ,32 71,42 0,87 0,85 0,95 440, , ,78 36,08

23 ,0982 0, ,44 71,42 0,1022 0, ,17 71,42 0,1172 0, ,72 71,42 0,1182 0, ,24 71,42 0,1314 0,0066 0,87 0,85 0,95 476, , ,13 31,96 0,87 0,85 0,95 521, , ,78 24,58 0,87 0,85 0,95 533, , ,11 23,33 0,87 0,85 0,95 538, , ,45 19, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,80 zł 38519,84 82,78% ,76 zł 38519,84 82,78% ,76 zł 38077,60 80,77% ,11 zł 34852,97 74,28% ,11 zł 19569,78 42,23% ,10 zł 17337,13 37,50% ,50 zł 13331,78 31,61% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu , , , , , , , ,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16% kosztów całkowityc h , , , , ,3 8 0, ,02 0, ,84 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 77039, , , , , , ,5 5

24 ,84 zł 12657,11 30,09% , ,00% 0,00 0,00% 0, , , ,00 zł 10778,45 29,42% , ,00% 0,00 0,00% 0, , ,9 0 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,80 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu --- 0,00 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna --- 0,00 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,84 zł tj. 71,01 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian 40 Uwagi: Konieczne jest wykonanie izolacji podłóg na gruncie minimalna grubość izolacji to 18cm. Założono wykonanie izolacji poziomej ze styropianu oraz odtworzenie podłóg. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piętro 70 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta klimatyczna 2 Uwagi: Obiekt ma charakter historyczny i aby nie naruszać jego bryły zewnetrznej proponujemy wykonanie izolacji od środka przy użyciu tzw. płyt klimatycznych

25 25 P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 80 Uwagi: Obecna konstrukcja dachu wymaga gruntownego remontu, poszycie dachu stanowi eternit który należy zutylizować, Proponowwana jest ymiana poszycia dachu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzn parter 80 Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 7 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta klimatyczna 2 Uwagi: Obiekt ma charakter historyczny i aby nie naruszać jego bryły zewnetrznej proponujemy wykonanie izolacji od środka przy użyciu tzw. płyt klimatycznych P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny nad piwnica Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Pianka poliuretanowa w pozostałych przypadkach 50 Uwagi: Obniżenie strat ciepła O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 starego typu Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Istnieje konieczność wymiany drzwi na nowe O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,700 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: W obiekcie istnieje konieczność zainstalowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i stabilizacją wilgoci. C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Eksploatowane obecnie bojlery CWU są w znacznym stopniu wyeksploatowane, zaleca się ich wymianę. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

26 26 Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Planowane jest zainstalowanie w obiekcie systemu zarządzania energia,

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej PŁYWALNIA Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 195 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1. Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo- Parkowy ul. Park 2 37-200 Przeworsk WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo