Ul. Zdrojowa Gdańsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ul. Zdrojowa Gdańsk"

Transkrypt

1 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu Funkcjonalno - użytkowego w celu przeprowadzenia rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie przy ul. Zdrojowej w na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu. Przyjęto orientacyjny zakres i rodzaj robót termomodernizacyjnych w danym obiekcie. Po wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej, należy zaktualizować audyt energetyczny do przyjętych rozwiązań projektowych. Styczeń 217 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

2 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 2 Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania, wyposażenia budynku i wykonania obliczeń. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

3 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 3 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum Hewelianum 1.4 Adres budynku ul. Gradowa 6 Zdrojowa Gdańsk Gdańsk - - POMORSKIE PESEL: 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: KREMER GRAF Al. Gen. J. Hallera Gdańsk Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Mgr inż. arch. Klaudia Filipiak Al. Gen. J. Hallera Gdańsk... Uprawnienia budowlane 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 Mgr inż. Sebastian Kremer podpis Określenie orientacyjnych kosztów wykonania robót budowlanych 5. Miejscowość: Gdańsk Data wykonania opracowania styczeń Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

4 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 4 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

5 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 5 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne przed termomodernizacją po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji 1(piwnica) +3 (piętra) 1(piwnica) +3 (piętra) Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 4373,4 4373, Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 1636, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ],, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 1636, , Liczba lokali mieszkalnych,, Liczba osób użytkujących budynek 13, 13, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe Współczynnik A/V [1/m],42, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) przed termomodernizacją po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 2,5; 1,53; 1,22; 1,41,19;,2;,19; 1, Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami,91, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,91; 2,42,29;, Okna, drzwi balkonowe 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;,9;, Drzwi zewnętrzne/bramy 3,; 3,; 3,; 3, 3,; 1,3; 1,3; 1, Stropy wewnętrzne,65, Ściany wewnętrzne 1,25 1, Ściany na gruncie 1,5, Stropy zewnętrzne,96, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu przed termomodernizacją po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,65 3,5 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

6 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] Sprawność przesyłu 1,, Sprawność regulacji i wykorzystania,88, Sprawność akumulacji 1,, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1, 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1, 1, 2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej przed termomodernizacją po termomodernizacji Sprawność wytwarzania,98 3, Sprawność przesyłu,8, Sprawność regulacji i wykorzystania 1, 1, Sprawność akumulacji,44, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne po termomodernizacji Wentylacja z odzyskiem stolarka/kanały grawitacyjne Vex/Vsup Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 2195,22 224,88/2181, Krotność wymian powietrza [1/h],5, Charakterystyka energetyczna budynku przed termomodernizacją po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 128,74 45, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 4,31 4, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 84,76 9,7 146,93 3, 1296,76 284, ,15 1,82 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

7 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 264,24, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%], 33, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) przed termomodernizacją po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 75, 75, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [],, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ],, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m],, 5,46 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c],, Inne [zł],, 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,92 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,92 Premia termomodernizacyjna [zł] 3625,35 energii [zł/rok] 18125,18 89,38 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 29r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 28r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 215 r. w sprawie metodologii wyznaczania ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

8 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 8 charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 215 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 1379:29 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:26 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 16 zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 25 zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,4 m 3 Kubatura ogrzewania ,4 m 3 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

9 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 9 Powierzchnia netto budynku , m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -, m 2 Współczynnik kształtu -,42 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 777,7 m 2 Ilość mieszkań -, Ilość mieszkańców - 13, 4.2. Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 2,5; 1,53; 1,22; 1,41 W/(m 2 K) Dach/stropodach,91 W/(m 2 K) Strop piwnicy --- W/(m 2 K) Okna 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3,; 3, W/(m 2 K) Drzwi/bramy 3,; 3,; 3,; 3, W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne,65 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,91; 2,42 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,25 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 1,5 W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne,96 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. przed termomodernizacją po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 75, zł/gj 138,9 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na,, ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

10 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 ogrzewanie Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. przed termomodernizacją po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 75, zł/gj 75, zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.,, Inne koszty, abonament, zł/m-c, zł/m-c Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ Paliwo - Gaz ziemny GZ-5 1,51zł 3%,36 GJ/m 3 42,19zł Paliwo Węgiel kamienny,7zł 7%,28 GJ/kg 25,25zł 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Piece kaflowe Σ 1% Paliwo - węgiel kamienny Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy) Regulacja systemu grzewczego Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji miejscowej średnia ważona opłata za GJ 3,33 η H,g =,65 η H,d = 1, η H,e =,88 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego η H,s = 1, Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1, Liczba godzin: Bez przerw w d = 1, Sprawność całkowita systemu grzewczego η H,tot = η H,g η H,d η H,e η H,s =,572 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Przesył ciepłej wody Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat) Miejscowe przygotowanie ciepłej wody dla grupy punktów poboru wody ciepłej w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW η W,g =,98 η W,d =,8 Regulacja i wykorzystanie --- η W,e = 1, ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

11 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 11 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat 197-tych η W,s =,44 Sprawność całkowita systemu c.w.u. η W,tot = η W,g η W,d η W,s η W,e =,345 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 2195,22 Krotność wymian powietrza,5 --- MW Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna - skrzydło wschodnie Strop wewnętrzny Ściana zewnętrzna Dach Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie Ściana na gruncie Ściana zewnętrzna Strop zewnętrzny Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Istniejąca ściana zewnętrzna nie spełnia obecnych wymogów stawianych przez warunki techniczne. Kwalifikuje się do modernizacji. Istniejąca ściana zewnętrzna nie spełnia obecnych wymogów stawianych przez warunki techniczne. Kwalifikuje się do modernizacji. Jest to strop wewnętrzny. Modernizacja tej przegrody nie wpływa na efektywność energetyczną budynku. Istniejąca ściana zewnętrzna nie spełnia obecnych wymogów stawianych przez warunki techniczne. Kwalifikuje się do modernizacji. Istniejący dach nie spełnia obecnych wymogów stawianych przez warunki techniczne. techniczny pokrycia dachu oraz konstrukcji dachu oceniono jako zły. Wymagany jest pilny remont całego dachu.. Kwalifikuje się do termomodernizacji. Istniejąca podłoga na gruncie nie spełnia także obecnych wymogów warunków technicznych. Kwalifikuje się do przebudowy. Wysokość kondygnacji piwnicy w chwili obecnej jest za niska. Ze względu na zmianę sposobu użytkowania obiektem, pomieszczenie piwniczne musi zostać zaadaptowane na nowe potrzeby użytkowników, w związku z tym należy obniżyć poziom połogi na gruncie. Istniejąca podłoga na gruncie nie spełnia także obecnych wymogów warunków technicznych. Kwalifikuje się do przebudowy. Istniejąca ściana zewnętrzna nie spełnia obecnych wymogów stawianych przez warunki techniczne. Kwalifikuje się do modernizacji. Jest to ściana wewnętrzna. Modernizacja tej przegrody nie wpływa na efektywność energetyczną budynku. Istniejący stropodach nie spełnia obecnych wymogów stawianych przez warunki techniczne. techniczny pokrycia dachu oraz konstrukcji dachu oceniono jako zły. Wymagany jest pilny remont całego stropodachu. Kwalifikuje się do termomodernizacji. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

12 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 12 Modernizacja przegrody OZ 7 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 28 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 31 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 22 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 15 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 14 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 13 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 33 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

13 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 13 Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 19 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 21 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 12 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 23 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 27 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 32 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 34 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 16 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 5 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

14 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 14 Modernizacja przegrody OZ 9 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 17 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 11 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 18 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 35 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 8 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody DZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 26 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 24 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 25 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody OZ 29 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych drzwi należy wymienić na nowe na wzór drzwi ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych okna należy wymienić na nowe na wzór okien ch. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

15 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 15 Modernizacja przegrody DZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Modernizacja przegrody DZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z System grzewczy Instalacja ciepłej wody użytkowej Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych drzwi należy wymienić na nowe na wzór drzwi ch. Ze względu na zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymogów warunków technicznych drzwi należy wymienić na nowe na wzór drzwi ch. Budynek funkcjonował dotychczas jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Podzielony był na mniejsze lokale mieszkalne z indywidualnymi źródłami ciepła. W danym wypadku dominującym źródłem ciepła było paliwo stałe w postaci węgla kamiennego, wykorzystywane do ogrzewania w ch piecach kaflowych. Lokale częściowo dogrzewane były za pomocą innych źródeł ciepła np. energię elektryczną lub gaz ziemny. instalacji oceniono jako zły. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych wymagane jest zmiana źródła zasilania c.o. oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Proponowane rozwiązanie to montaż sprężarkowej pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonanie odwiertów w gruncie. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Montaż regulacji godzinowo-dobowej. Montaż grzejników płytowych wyposażonych w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Budynek funkcjonował dotychczas jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Podzielony był na mniejsze lokale mieszkalne z indywidualnymi źródłami ciepła. W danym wypadku dominują miejscowe podgrzewacze wody przy każdym węźle sanitarnym. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych przewiduje się zmianę źródła ciepła, które można wykorzystać także dwufunkcyjnie, czyli do ogrzania budynku oraz do przygotowania c.w.u. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna nt 1, Mineralne płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego, λ=,45 [W/(m K)]; nt 2, Pianka poliuretanowa, λ=,23 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 176,83m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 176,83m 2 Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 nt 2 nt 2.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,,,,, ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

16 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 16 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K) 2,5,247,223,23,186,227,19 Opór cieplny R (m 2 K)/W,49 4,4 4,49 4,93 5,38 4,4 5,27 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,56 4, 4,44 4,89 3,91 4,78 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 112,69 13,59 12,25 11,14 1,22 12,49 1,43 MW,131,16,14,13,12,14,12 O zł/rok , , , , , ,7 1 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 245, 25, 255, 224, 23, Koszty realizacji usprawnienia N u 52198, , , , , , 79 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,2 7,7 7,14 7,22 6,48 6,52 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 2.1 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 523,79 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,52 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 11 cm Ocieplenie istniejącej ściany zewnętrznej od środka budynku oraz jej wykończenie. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - skrzydło wschodnie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Mineralne płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego, λ=,45 [W/(m K)]; nt 2, Pianka poliuretanowa, λ=,23 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 354,2m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 354,2m 2 Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 2 nt 2.1 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

17 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 17 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K) 1,535,238,215,196,242,2 Opór cieplny R (m 2 K)/W,65 4,21 4,65 5,1 4,13 5, Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,56 4, 4,44 3,48 4,35 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 168,88 26,15 23,65 21,59 26,64 22,1 MW,196,3,27,25,31,25 O zł/rok , , , , , 2 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 25, 255, 22, 226, Koszty realizacji usprawnienia N u 145 5, , , , , 45 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 9,76 9,99 1,5 8,98 8,93 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 2.1 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9849,45 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,93 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 1 cm Ocieplenie istniejącej ściany zewnętrznej od środka budynku oraz jej wykończenie. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Mineralne płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego, λ=,45 [W/(m K)]; nt 2, Pianka poliuretanowa, λ=,23 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 26,81m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 26,81m 2 Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -16, o C ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

18 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 18 nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 2 nt 2.1 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K) 1,22,791,241,19,797,194 Opór cieplny R (m 2 K)/W,82 1,26 4,15 5,26 1,25 5,17 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W ---,44 3,33 4,44,43 4,35 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 78,39 5,83 15,48 12,21 51,23 12,44 MW,91,59,18,14,59,14 O zł/rok , , , , ,1 4 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 23, 255, 19, 226, Koszty realizacji usprawnienia N u 45787, 5855, , , , 13 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,16 12,4 13,7 23,73 11,62 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 2.1 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 57488,13 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,62 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 1 cm Ocieplenie istniejącej ściany zewnętrznej od środka budynku oraz jej wykończenie. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej λ=,34 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 653,19m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 653,19m 2 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

19 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 19 Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K) 1,913 1,224,52,289 Opór cieplny R (m 2 K)/W,52,82 1,99 3,46 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W ---,29 1,47 2,94 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 388,28 248,5 11,84 58,61 MW,45,288,118,68 O zł/rok , , 24725, 62 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 38, 39, Koszty realizacji usprawnienia N u , , ,24 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,35 14,21 12,67 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,24 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,67 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 1 cm Ze względów praktycznych oraz ekonomicznych należy wykonać całkowicie nową podłogę na gruncie w danym budynku. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 1, λ=,32 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 166,3m 2 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

20 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 166,3m 2 Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K),956,196,174,137 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,5 5,11 5,73 7,3 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 4,6 4,69 6,25 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 49,44 1,12 9,2 7,8 MW,57,12,1,8 O zł/rok , , ,2 8 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 36, 37, Koszty realizacji usprawnienia N u 72614, , , 13 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,63 24,29 23,83 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 75683,13 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,83 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Ze względu na zły stan techniczny pokrycia i konstrukcji istniejącego stropodachu. Należy wykonać kompleksową przebudowę danej przegrody, polegającą na wymianie także pokrycia dachu, remont lub wymianę konstrukcji nośnej całego stropodachu, zabezpieczenie konstrukcji przed ogniem i korozją biologiczną, wykonanie izolacji termicznej oraz wykończenie stropodachu od środka. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Dach Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 1, ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

21 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 21 λ=,32 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 482,4m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 482,4m 2 Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok t wo = 2, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K),99,58,237,136 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,1 1,73 4,23 7,35 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W ---,63 3,13 6,25 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 136,3 86,92 35,49 2,4 O MW,158,11,41,24 zł/rok , , ,7 9 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 35, 37, Koszty realizacji usprawnienia N u , , ,24 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,26 27,47 25,26 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 21954,24 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,26 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 2 cm Ze względu na zły stan techniczny pokrycia i konstrukcji istniejącego dachu. Należy wykonać kompleksową przebudowę danej przegrody, polegającą na wymianie także pokrycia dachu, remont lub wymianę konstrukcji nośnej dachu, zabezpieczenie konstrukcji przed ogniem i korozją biologiczną, wykonanie izolacji termicznej oraz wykończenie dachu od środka. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

22 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 22 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie nt 1, Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, λ=,34 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 17,49m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 17,49m 2 Stopniodni: 693,3 dzień K/rok t wo = 8, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 n t 1.3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K) 1,496,238,223,29,197 Opór cieplny R (m 2 K)/W,67 4,2 4,49 4,79 5,8 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W --- 3,53 3,82 4,12 4,41 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,57,25,23,22,21 O MW,6,1,1,1,1 zł/rok ,83 1,5 11,13 12,8 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 25, 21, 215, Koszty realizacji usprawnienia N u 432, ,1 4517, ,2 3 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,54 44,8 44,67 45,31 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 432,54 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 43,54 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Wykonanie prac ziemnych, następnie wykonanie izolacji pionowej, wykonanie izolacji termicznej, montaż izolacji ochronnej (foli kubełkowej). Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT 221. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

23 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: nt 1, Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, λ=,34 [W/(m K)]; lub równoważny Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 1,12m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 1,12m 2 Stopniodni: 693,3 dzień K/rok t wo = 8, o C t zo = -16, o C nt numer nt 1 n t 1.1 nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 75, 75, 75, 75, Opłata za 1 MW Om,,,, Inne koszty, abonament Ab zł/m-c,,,, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm W/(m 2 K) 2,422,999,531,298 Opór cieplny R (m 2 K)/W,41 1, 1,88 3,35 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 K)/W ---,59 1,47 2,94 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,47,61,32,18 O MW,6,2,1,1 zł/rok ,71 85,98 96,57 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m , 38, 39, Koszty realizacji usprawnienia N u 465, , ,5 6 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,18 55,1 5,27 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest nt 1.2 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4854,56 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,27 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 1 cm Ze względów praktycznych oraz ekonomicznych należy wykonać całkowicie nową podłogę na gruncie w danym budynku. Przegroda po przeprowadzonej termomodernizacji ma spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wg WT 221. ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

24 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 14,98 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,1m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,1m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,1m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1, : Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok θi = 2, o C θe = -16, o C nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 75, 75, Opłata za 1 MW,, Inne koszty, abonament zł/m-c,, Współczynnik c m 14, Współczynnik c r 1,2 --- Współczynnik a W/(m 2 K) 3, 1,3 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 3,15,86 O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW,29,2 zł/rok --- zł/m ,7 9 27, 6966,1 3, Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 3,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6966,13 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,17 lat ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

25 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 25 Modernizacja systemu wentylacji U= 1,3 Zakup i montaż drzwi wraz z obróbką ościeży. Nowo projektowane drzwi ma spełniać wymagania dot. wymagań izolacyjności cieplnej dla drzwi wg WT 221. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 33 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 16, m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,41m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,41m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,41m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1, : Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok θi = 2, o C θe = -16, o C nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 75, 75, Opłata za 1 MW,, Inne koszty, abonament zł/m-c,, Współczynnik c m 1, Współczynnik c r 1,2 --- Współczynnik a W/(m 2 K) 3,,9 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 22,88 3,2 O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW,29,9 zł/rok --- zł/m ,5 9 16, 2491, 8 2, Prosty czas zwrotu SPBT lata ,1 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

26 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 26 Koszt realizacji wariantu optymalnego: 22491,8 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,1 lat Modernizacja systemu wentylacji U=,9 projektowane okno ma spełniać wymagania dot. wymagań izolacyjności cieplnej dla okien wg WT 221. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 451,12 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 63,15m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 63,15m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 63,15m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1, : Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok θi = 2, o C θe = -16, o C nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 75, 75, Opłata za 1 MW,, Inne koszty, abonament zł/m-c,, Współczynnik c m 1, Współczynnik c r 1,2 --- Współczynnik a W/(m 2 K) 3,,9 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 138,74 18,13 O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW,143,47 zł/rok --- zł/m ,1 9 16, ,84 2, Prosty czas zwrotu SPBT lata ,95 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

27 Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 27 Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,84 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,95 lat Modernizacja systemu wentylacji U=,9 projektowane okno ma spełniać wymagania dot. wymagań izolacyjności cieplnej dla okien wg WT 221. Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 25 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 36,11 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1, : Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3597,3 dzień K/rok θi = 2, o C θe = -16, o C nt numer W1 Opłata za 1 GJ zł/gj 75, 75, Opłata za 1 MW,, Inne koszty, abonament zł/m-c,, Współczynnik c m 1, Współczynnik c r 1,2 --- Współczynnik a W/(m 2 K) 3,,9 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 1,99 1,43 O Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw MW,11,4 zł/rok ,31 zł/m , 984, 2, ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 9-57 Łódź, tel (42) ,

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 985 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Pełczyska 4 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1985 GIMNAZJUM NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR UL.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Pralnia przy Domu Pomocy Społecznej 1 Starostwo Powiatowe 1.2 Rok budowy 1980 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015

Audyt energetyczny Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszów Lubelska 6 35-233 Rzeszów podkarpackie Opracowanie: Rzeszów lipiec 2015 Audyt energetyczny Adres budynku: Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 miejscowość: Rzeszów ulica: Lubelska 6 kod: 35-233 Rzeszów województwo: podkarpackie Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul.

Bardziej szczegółowo

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka

1.3 INWESTOR ul.trębickiego 10 ul. Warchalskiego 3 (nazwa lub imię i nazwisko) 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1998 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Audyt ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Audyt 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza PRZYCHODNIA ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ Łaziska Górne, 2014-07-24 1. Dane budynku Spis treści: 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

BUDYNEK GŁÓWNY. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne

Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Audyt Energetyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 Kolektory słoneczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. maj, 2016 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP IZ.

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna. maj, 2016 r. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP IZ. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo